• 0

IB aangifte: balans krijg ik niet kloppend

Beste forumleden,

 

Ik zit te klungelen met het rondkrijgen van mijn balans op de IB-aangifte van 2016. Ik begrijp niet waar de fout zit waardoor ik de activa en passive niet gelijk krijg. Onderstaand de gegevens:

 

Balans Activa

Materiele Vaste activa €2.334,00

Liquide middelen € 973,00

totaal activa € 3.307,00

 

Balans Passiva

EV € 3.289,70

Kortlopende schulden € 517,00

 

totaal passiva € 3.806,70

 

Zoals jullie zien gaat het om een verschil van zo’n 500 euro. Het EV heb ik berekend door het EV beginboekjaar + winst - prive onttrekkingen + privé stortingen. De kortlopende schuld van 517 is nog te betalen omzetbelasting over Q4.

 

Liquide middelen is al het geld op de bankrekening op 31/12. En materieel vaste activa is boekwaarde einde boekjaar van bedrijfsmiddelen (dus afschrijvingen van jaar 2016 er al af).

 

Wat fijn als iemand mij kan helpen :)

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0

Of een factuur in december 2016 die op 31/12/2016 nog niet betaald ;)

 

Dan moet er "Openstaande debiteuren" opgenomen worden in de activa.

 

Dit lijkt mij overigens wel een hele "schone" balans, zo zonder overlopende posten (behalve BTW).

 

Link naar reactie
 • 0

Of een factuur in december 2016 die op 31/12/2016 nog niet betaald ;)

 

Dan moet er "Openstaande debiteuren" opgenomen worden in de activa.

 

Dit lijkt mij overigens wel een hele "schone" balans, zo zonder overlopende posten (behalve BTW).

 

Inderdaad, want die gaat wel van je winst af maar is nog niet verrekend met je liquide middelen.

 

Verder ook geen spaarrekening zo te zien, want dan heb je zeker te maken met overlopende activa. Althans bij mijn spaarrekeningen bij twee verschillende banken wordt de rente pas in het nieuwe jaar overgemaakt.

Link naar reactie
 • 0

Dag Rik en Colombo,

 

@Rik: ja die afschrijvingen à 452 euro zijn ook in de W&V rekening meegenomen.

 

@Colombo: nee er zijn in januari geen facturen gestuurd over december. De laatste facturen van 2016 zijn allemaal nog in december betaald.

 

Welke gegevens hebben jullie nog nodig om mogelijk om mogelijk meer te kunnen zeggen? Ik kom er echt niet uit.

 

(de winstberekening en controle winstberekening (vanuit de W&V rekening) komen overigens ook niet overeen. Het enige waar ik niet zeker van ben is of het EV einde boekjaar in 2015 misschien een fout bevat. Mocht dit het geval zijn hoe is dit te corrigeren?)

Link naar reactie
 • 0

(de winstberekening en controle winstberekening (vanuit de W&V rekening) komen overigens ook niet overeen. Het enige waar ik niet zeker van ben is of het EV einde boekjaar in 2015 misschien een fout bevat. Mocht dit het geval zijn hoe is dit te corrigeren?)

EV einde boekjaar 2015 staat als het goed is in je aangifte over 2015. Je moet nu bij de aangifte over 2016 hetzelfde invullen als destijds over 2015, maar dan dus bij begin EV. Ik verwacht eigenlijk dat de BD hier standaard op controleert. Sterker nog, er is een vraag in het begin van de aangifte of je EV op 1 januari 2016 hetzelfde is als op 31 december 2015.

 

Als de EV einde boekjaar 2015 fout staat dan is er meer aan de hand want destijds zijn de controle berekeningen wel goed gegaan en waren de activa en passiva dus in balans.

 

Link naar reactie
 • 0

Ik heb inderdaad EV van einde boekjaar 2015 van de IB-aangifte 2015 overgenomen en dit opgegeven als EV begin boekjaar 2016. Dus ik ga er voor nu vanuit dat dit dan wel gewoon zal kloppen.

 

Ik heb de balans nog heel kritisch doorlopen en nagekeken. Ik ben 100% overtuigd dat alles aan de activa kant klopt. Wat logischerwijs dan nog overblijft is EV einde boekjaar 2016 wat niet klopt.

 

Ik heb hiervoor deze formule gebruikt: EV beginboekjaar + winst - prive onttrekkingen + privé stortingen.

Om de winst te berekenen heb ik overigens omzet - kosten gedaan. Ik heb dus niet de investeringen van de omzet afgetrokken om de winst te berekenen. Klopt dit?

Link naar reactie
 • 0

En zelfs als je EV eind 2015 niet goed was, en je die gebruikt in EV begin 2016, zou dat geen verschil mogen geven in 2016 (want daar wel je alleen met de cijfers van 2016).

 

Dat je winstberekening en controle winstberekening (vanuit de W&V rekening) niet goed zijn is natuurlijk wel verkeerd. Hoeveel zijn die verkeerd? Precies je ontbrekende 499,70?

 

Edit: investeringen mag je inderdaad niet van de omzet afhalen. Je afschrijvingen wel. Je investeringen haal je n.l. door middel van jaarlijkse afschrijvingen van de omzet af. Maar je zei dat je je afschrijvingen wel al van de omzer had gehaald... En nu vertel je dat je alleen omzet - kosten hebt gedaan.

 

Heb je nu wel of niet je afschrijvingen van de omzet gehaald?

 

Link naar reactie
 • 0

Ik heb hiervoor deze formule gebruikt: EV beginboekjaar + winst - prive onttrekkingen + privé stortingen.

Om de winst te berekenen heb ik overigens omzet - kosten gedaan. Ik heb dus niet de investeringen van de omzet afgetrokken om de winst te berekenen. Klopt dit?

Formule voor EV klopt.

 

Winst = omzet - kosten - afschrijvingen + .. (bv rente en afrondingsverschil BTW) - ... (bv betaalde rente)

 

ps. Normaal gesproken neem je afschrijvingen in je kosten op. Maar gezien het feit dat je investeringen noemt neem ik aan dat je dit niet gedaan hebt. Het juist bedrag aan afschrijving vergt even aandacht.

 

Link naar reactie
 • 0

Ah kijk nu kom ik al een stuk dichterbij! Ik had de wint formule fout (afschrijvingen vergeten mee te nemen) waardoor het EV eind 2016 ook fout ging. Ik heb nu onderstaande gegevens op de balans. Het verschil is kleiner maar nog steeds 47 euro ernaast…

 

Balans Activa:

Materiele Vaste activa € 2.334,00

Liquide middelen € 973,00

totaal activa € 3.307,00

 

Balans Passiva:

EV € 2.837,49

Kortlopende schulden € 517,00

totaal passiva € 3.354,49

 

Link naar reactie
 • 0

Dan moet je kijken naar de boekwaarde van je bedrijfsmiddelen.

 

Afschrijvingen = Boekwaarde_begin_2016 - Boekwaarde_einde_2016 + Bedrag_investeringen_in_2016.

 

Of anders:

 

Boekwaarde_einde_2016 = Boekwaarde_begin_2016 + Bedrag_investeringen_in_2016 - Afschrijvingen

Link naar reactie
 • 0

Ik heb de balans nog heel kritisch doorlopen en nagekeken. Ik ben 100% overtuigd dat alles aan de activa kant klopt.

Als dat zo is en het totaal aan activa € 3.307 bedraagt, en de kortlopende schulden € 517 bedragen, dat moet de boekwaarde van het Eigen Vermogen einde boekjaar op € 2.790 uitkomen.

 

De privé stortingen en opnamen komen pas in beeld in de berekening van het Saldo fiscalewinstberekening, en wel ...

 

(Ondernemingsvermogen einde boekjaar + privé onttrekkingen) - (ondernemingsvermogen begin boekjaar + Privé stortingen) = Vermogensverschil, welke doorgaans gelijk is aan het Saldo fiscalewinstberekening.

 

Voor jezelf alles nog even goed op een rijtje zetten en controleren, want met deze gegevens die met gemak op een postzegel passen, komt niemand verder.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0

@Colombo: de formule die je geeft om de afschrijvingen te berekenen begrijp ik niet helemaal: “Afschrijvingen = Boekwaarde_begin_2016 - Boekwaarde_einde_2016 + Bedrag_investeringen_in_2016.”

 

Het eerste deel wel maar het laatste deel met + bedrag investeringen kan ik niet plaatsen.

 

Stel ik koop een laptop van 1000 euro en schrijf af in 5 jaar. Dan zou het volgens bovenstaande formule worden:

 

Afschrijvingen = 1000 - 800 = 200 euro (tot zover snap ik het) en dan weer + 1000 euro = 1200 euro.

 

@Nedzhibe: bedankt voor je input. Of ik nog zo zeker ben van de activa zijde weet ik niet. Gezien bovenstaande formule weet ik niet af ik de juiste waarde van de vaste materiële activa einde boekjaar 2016 heb opgegeven. Het Saldo fiscale winstbeperking klopt overigens inmiddels wel. :)

Link naar reactie
 • 0

Inventaris-eind-2016 = inventaris-begin-2016 - afschrijvingen-2016 + investeringen-2016

 

Afschrijvingen = Boekwaarde_begin_2016 - Boekwaarde_einde_2016 + Bedrag_investeringen_in_2016

 

Ingeval van die laptopaankoop op 1 januari 2016 krijg je

200 = 0 - 800 + 1000

(Let op, je begin was dus 0)

 

Het jaar erop

200 = 800 - 600

En als je een 2e laptop zou kopen

400 = 800 - 1400 + 1000

Link naar reactie
 • 0

Inventaris-eind-2016 = inventaris-begin-2016 - afschrijvingen-2016 + investeringen-2016

 

Afschrijvingen = Boekwaarde_begin_2016 - Boekwaarde_einde_2016 + Bedrag_investeringen_in_2016

 

Ingeval van die laptopaankoop op 1 januari 2016 krijg je

200 = 0 - 800 + 1000

(Let op, je begin was dus 0)

 

Het jaar erop

200 = 800 - 600

En als je een 2e laptop zou kopen

400 = 800 - 1400 + 1000

Exact! Of de laptop staat op de beginbalans omdat je deze op 1 januari 2016 0:00 in bezit had (boekwaarde_begin_2016) of de laptop is een investering gedurende het jaar 2016 (bedrag_investeringen_in_2016). Het kan per definitie niet onder beide vallen en het moet altijd onder 1 van beide vallen, of je had het al in bezit of je hebt het gekocht.

 

Overigens zijn de formules in simpele vorm omdat je namelijk ook nog te maken kan hebben met het verkopen van bedrijfsmiddelen gedurende het jaar.

 

Het is hoe dan ook verstandig om na te gaan of het bedrag aan afschrijvingen in lijn is met de boekwaarde aan het begin en einde van het jaar en de aanschafwaarde van eventuele investeringen gedurende het jaar.

Link naar reactie
 • 0

Is er misschien sprake geweest van KOR: die verrekende btw moet je bij de bijzondere baten zetten.

Dan denk ik eerder aan een te hoog geschatte KOR die je voor Q4 moet terugbetalen maar die je dan nog niet van je EV afgetrokken hebt.

 

Als je de KOR nog onder bijzonder baten moet zetten dan stijgt je winst en dus je EV en daarmee wordt het verschil tussen passiva en activa weer groter ipv kleiner.

Link naar reactie
 • 1

Dank voor het toelichten van de formules voor afschrijvingen. Excuses voor mijn late reactie. Gezien mijn werkzaamheden had ik afgelopen dagen even geen tijd ingepland om hier aan verder te werken. Van een KOR is in 2016 geen sprake geweest dus dat kan het ook niet verklaren.

 

De winstberekening (controle winstberekening/ fiscale winstberekening) is inmiddels wel gelijk in de aangifte. Dit lijkt me een goed teken omdat eea hierdoor gelukkig wel goed gaat en de fouten er bijna uit zijn. Echter blijf ik zitten met een scheve balans. Ik weet nu niet zo goed in welke posten mogelijk nog fouten kunnen zitten gezien de controle winst berekening nu wel klopt. Als jullie onderstaande zien valt daar dan iets over te zeggen gezien de controle winstberekening klopt? Als het nodig is om meer informatie te krijgen om iets zinnigs te kunnen zeggen dan hoor ik het graag :-)

 

Mijn balans ziet er nu als volgt uit:

 

Balans Activa

Materiele Vaste activa € 2.334,00

Liquide middelen € 973,00

totaal activa € 3.307,00

 

Balans Passiva

EV € 2.837,49

Kortlopende schen € 517,00

totaal passiva € 3.354,49

Link naar reactie
 • 0

We hebben nog steeds te weinig informatie om die ontbrekende 47,49 te zien.

 

Ten eerste moet bekeken worden of je Liquide middelen wel kloppend zijn.

Is dat een aparte rekening of gecombineerd met privé en heb je het saldo "uitgerekend". Als je het uitgerekend hebt kan daar een fout in zitten (een teruggevorderd BTW bedrag niet meegenomen ofzo).

 

Als het wel een aparte rekening is dan kan daar weinig fout gaan en zul je de W&V rekening onderhanden nemen. Want dan zit daar een fout in. Dan is de winst dus verkeerd en uiteindelijk ook jouw eigen berekening van EV eind 2016.

 

(Dat de controle winstberekening goed is wil dus niet zeggen dat de W&V-berekening ook daadwerkelijk klopt.)

 

Link naar reactie
 • 0

Dag Rik, ik was bezig om alle bank afschrijvingen na te lopen. Nu kom ik hierop een fout tegen. Ik heb november 2016 een bedrag van 136 euro aan de belastingdienst betaald ter behoeve van de IB-aangifte 2015. Dit had natuurlijk vanaf mijn privé rekening moeten gebeuren. Ik kan me voorstellen dat hierdoor de liquide middelen mogelijk niet kloppen op de balans? Hoe kan ik dit het beste recht zetten?

Link naar reactie
 • 0

Als je liquide middelen een aparte bankrekening is dan blijft die dus gewoon goed (want dat saldo kun je niet zomaar wijzigen). Maar heb je inderdaad in je EV eind berekening 136 extra privé onttrekking. Maar dan kom je op 3218,49 uit en dan zit je verschil weer op -88,51 (i.p.v. +47,49) :D

 

Link naar reactie
 • 0

Oké dank ik heb die 136 nu ook bij de privé onttrekkingen opgevoerd. Daarnaast had ik nog een kostenpost van 32 euro te veel opgenomen. Ik heb nu dus de daadwerkelijke bank afschrijvingen vergeleken met de excel en die is nu 1:1. Ik kom nu op het volgende uit:

 

Balans Activa

Materiele Vaste activa € 2. 334,00

Liquide middelen € 973,00

totaal activa € 3.307,00

 

Balans Passiva

EV € 2.728,24

Kortlopende schulden € 517,00

totaal passiva € 3.245,24

 

Link naar reactie
 • 0

Verschil is nog steeds 61,76.

Dus dat zal toch nog ergens in moeten zitten.

 

Je blijft diezelfde gegevens geven en vragen wat we nog meer nodig hebben... maar dat is al meerdere keren aangegeven.

 

Tevens schreef je in het begin dat je de afschrijving à 452 euro al in de W&V rekening mee had genomen maar dat bleek dus ook niet te kloppen.

 

Zonder complete gegevens valt er gewoon niets over te zeggen.

 

Link naar reactie
 • 0

Dag Rik,

 

Er was ook nog een creditnota die verkeerd verwerkt was. Het verschil is dus weer kleiner geworden. €38, 76 om precies te zijn. Ik heb alles heel secuur nagelopen en kan niet vinden waarom het scheef blijft gaan. Ik wil graag meer informatie delen maar het is mij niet duidelijk waar jullie precies wat aan hebben. Daarom nogmaals de vraag wat is er nodig?

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  3 leden, 166 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.