• 0

BTW correctie

Hoi,

 

Als je in het vierde kwartaal van een jaar te weinig omzetbelasting hebt aangegeven en betaald (een bedrag lager dan 1000 euro) kun je dit dan ook corrigeren bij de volgende kwartaalaangifte (in een ander kalenderjaar dus)?

 

Mvg,

 

KG

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

21 antwoorden op deze vraag

 • 0

De belastingdienst heeft het over de "eerstvolgende aangifte". Dus dat die in een ander boekjaar valt doet er niet toe.

Dan mag u deze verwerken in de eerstvolgende aangifte.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_aangifte_doen_en_betalen/aangifte_corrigeren/

 

Zorg er wel voor dat eventuele correctie nog goed in je boekhouding verwerkt wordt (indien mogelijk) en dat er geen sprake was van de kleineondernemersregeling.

 

Link naar reactie
 • 0

Als het goed is heb je in de eindbalans van vorig jaar een post "nog te betalen omzetbelasting Q4".

 

Als de eindbalans nog niet definitief is dan kun je deze dus aanpassen met het correcte bedrag. Hier wordt dan in Q1 (aangifte januari voor Q4) het eerst aangegeven bedrag afgehaald en in Q2 (aangifte april voor Q1) die extra correctie. Dan is daarna de balanspost "nog te betalen omzetbelasting Q4 weer 0.

 

En je geeft dan inderdaad het goede bedrag van Q4 op in je aangifte inkomstenbelasting als nog te betalen. Dat dit te betalen bedrag betaald is in twee delen (eerste deel januari en tweede deel april) doet er niet toe.

 

Link naar reactie
 • 0

ja, want die btw is een schuld op het einde van het jaar, dat je het nog niet had aangegeven is niet relevant.

Naar aanleiding van mijn opmerking en vraagstelling in een ander draadje, ben ik op zoek gegaan naar een passend topic. Alhoewel het niet gaat om een correctie wordt hier ook over de methode van aangifte van de BTW schuld uit de boekhouding beschreven.

 

@ Roel:

Rik99 geeft de toepassen van een post zoals vermeld "Nog te betalen omzetbelasting Q4".

 

Geeft deze post dan ook de waarde van de BTW die voor dat betreffende jaar in de specificatie van de OB-schuld in de IB aangifte opgegeven moet worden?

 

Link naar reactie
 • 0

Ik weet niet zeker of ik je vraag helemaal goed begrijp..

 

Als je in de aangifte IB op de site van de belastingdienst een bedrag invult bij Schuld omzetbelasting dan verschijnt daar onder ook een (verplichte) specificatie van die OB schuld er wordt gevraagd naar 3 bedragen (voor zover die voorkomen)

 

- Schuld omzetbelasting over dit boekjaar

- Schuld omzetbelasting over het vorige boekjaar

- Schuld omzetbelasting over oudere boekjaren

 

Tesamen moet dit het bedrag van de opgegeven balanswaarde weergeven.

 

IB_spec_Omzetbelasting.thumb.PNG.2b442eaf83ec4e0862f59c4ea2556e9d.PNG

Link naar reactie
 • 0

Inderdaad prima begrepen. Bedankt voor jouw begrip.

 

Volgens mijn logica zou ik veronderstellen dat in jouw voorbeeld de 150 de BTW schuld aan de belastingdienst is op exact 31 dec 24:00 , zonder gegevens van de aangifte (en betaling) van de OB-Q4 in januari.

Maar ik vrees dat de opbellende belastinginspecteur (accountant!) deze schuld minus het bedrag van de aangifte OB-Q4 als schuld bedoelt die ingevuld dient te worden. Deel jij dat ook?

 

Link naar reactie
 • 0

Nee, dat bedrag is na aangifte q4 in januari. Als je aangifte doet voor q4 dan heb je in feite op 31 december van dat jaar (waar q4 in valt) al die schuld. Dat jij die schuld pas uitrekent en opgeeft in januari maakt niets uit.

 

Die schuld neem jij immers ook op op de balans van dat jaar (en daar vragen ze dus om).

 

Link naar reactie
 • 0

Maar ik vrees dat de opbellende belastinginspecteur (accountant!) deze schuld minus het bedrag van de aangifte OB-Q4 als schuld bedoelt die ingevuld dient te worden.

 

Dat kan de belastinginspecteur nooit bedoeld hebben, dat moet een communicatiestoornis zijn geweest.

 

De Omzetbelastingschuld bestaat gewoon op 31-12 immers heb je op dat moment al je facturen verzonden en alle ontvangen inkoop facturen verwerkt in je boekhouding.

Het enige wat nog moet gebeuren is aangifte doen. Omzetbelasting is een aangiftebelasting, jij bent zelf verantwoordelijk voor de aangifte en juistheid ervan. De enige manier om de de hoogte van de schuld bij te houden is in je administratie en die geeft dus per 31-12 de hoogte van de schuld weer die in januari moet worden aangegeven en betaald.

 

Na betaling verdwijnt de schuld van de balans.

Link naar reactie
 • 0

@Rik99: Ik denk dat je het met Roel eens bent, maar ik heb het vele malen moeten lezen om je uitleg te kunnen volgen.

 

@Roel: We zijn het eens denk ik.

Nog even dan met een eenduidig maar unrealistisch voorbeeld:

Stel een bedrijf stuurt alleen een factuur in november. Elk kwartaal wordt er OB aangifte gedaan, dus voor Q4 in januari en deze wordt betaald (afdracht belastingdienst). Geen voorbelasting,etc.

 

Stel in 2014 had de factuur een BTW van €150 en in 2015 heeft die factuur een BTW van €200

De saldo's aan schuld op 31 dec zijn dus resp. €150 en €200.

 

Invulling van de specificatie schuld omzetbelasting van 2015 in de IB aangifte wordt dan:

Schuld omzetbelasting over dit boekjaar : €50

Schuld omzetbelasting over het vorige boekjaar: €150

Totaal boekwaarde omzetbelasting: €200

 

Het programma accepteert alleen als de totale boekwaarde klopt met de opgegeven OB-schuld in de balans van 2015.

 

Is deze invulling dan correct?

 

Link naar reactie
 • 0

Nee die invulling is niet correct als de 2014 btw van 150 nog niet is afgedragen.

De kortlopende schuld BTW is dan geen 200 maar 350 en de specificatie is dan

 

Schuld omzetbelasting over dit boekjaar : €200

Schuld omzetbelasting over het vorige boekjaar: €150

Totaal boekwaarde omzetbelasting: €350

 

In de aangifte moet de totale schuld per balansdatum worden opgenomen dus ook die van oudere jaren.

 

Waarom denk jij dat in de IB aangifte alleen de BTW schuld van 2015 moet worden opgenomen?

Link naar reactie
 • 1

Waarom denk jij dat in de IB aangifte alleen de BTW schuld van 2015 moet worden opgenomen?

Je kunt je natuurlijk ook afvragen waarom de BTW van Q4 2014 nog niet betaald is in januari 2015.

(Kun je dan geen boetes verwachten?)

 

Maar ik zie dat er gezegd wordt dat die wel in januari 2014 betaald wordt.

 

Stel een bedrijf stuurt alleen een factuur in november. Elk kwartaal wordt er OB aangifte gedaan, dus voor Q4 in januari en deze wordt betaald (afdracht belastingdienst). Geen voorbelasting,etc.

 

Dan is de invulling volgens mij gewoon dit:

 

Schuld omzetbelasting over dit boekjaar (=2015) : €200

Schuld omzetbelasting over het vorige boekjaar (=2014) : €0

Totaal boekwaarde omzetbelasting: €200

 

Je hebt immers de BTW over Q4 2014 reeds in januari 2015 betaald en dan hoef je dus geen schuld voor 2014 meer op te nemen.

 

Link naar reactie
 • 1

Als de BTW uit 2014 in januari 2015 is afgedragen dan is dat inderdaad de juiste weergave Rick..

 

De 200 euro slaat namelijk helemaal op 2015.

 

De specficatie van de BTW schuld is namelijk een weergave van de op dat moment openstaande schuld en dat is Q4 2015.

 

Het is géén verloopstaat of proefbalans die de mutaties van het lopende boekjaar weergeeft voor die positie.

 


sidenote ik kan me wel voorstellen dat een accountant zich daar een keer in vergist. Voor een accountant is de mutatie van een balanspost (hoe is de eindstand tot stand gekomen) bijna net zo belangrijk als de feitelijke eindstand, maar dat is speculatie

 

De specificatie in de IB aangifte is 100% zeker bedoeld om de samenstelling van de schuldpositie weer te geven

Link naar reactie
 • 0

De specificatie in de IB aangifte is 100% zeker bedoeld om de samenstelling van de schuldpositie weer te geven[/i]

Dan moet men dit liever niet met dubbelzinnige definities betreffende "schuld van de omzetbelasting" opstellen.

 

De "schuld van de omzetbelasting" over het vorige boekjaar is het saldo (boekwaarde )van € 150 dus verminderd met de aangifte van Q4

De "schuld van de omzetbelasting" over dit jaar is het saldo €200 en is niet verminderd met de aangifte van Q4.

 

Een dergelijke specificatie zou toch wat uitgebreider kunnen zijn:

 

-Schuld omzetbelasting van vorige boekjaar €150 (Is boekwaarde van vorig jaar).

-Aandeel van de schuld van vorig jaar betaald in dit boekjaar €150

-Toegevoegde schuld dit boekjaar €200

-Totale boekwaarde omzetbelasting €200 (150-150+200)

 

Men begint dan met een Boekwaarde op 1 jan en met eindigt met een boekwaarde op 31 dec

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

Waarom zou die specificatie uitgebreider moeten? als gezegd de belastingdienst is totaal niet geintresseerd in het verloop van de balanspositie, de specificatie is geen verloopstaat en een bedrag onder de balanstitel kortlopende schulden een schuld noemen lijkt mij niet dubbelzinnig..

 

Ze willen gewoon weten hoeveel hoe het saldo op 31-12 onder kortlopende schulden is opgebouwd.

Zie het maar alsof ze een openstaande postenlijst.

Ik moet nog 200 euro betalen over boekjaar van de aangifte en 150 euro over het boekjaar van de vorige aangifte (verondersteld dat die een jaar later nog niet betaald is)

 

Als op jou eindbalans 200 euro openstaat en dat is de aangifte Q4 van dat boekjaar vul je 1 regel in.

Als er nog 350 euro openstaat zijn er 2 schulden die je onderverdeeld naar de betreffende boekjaren.

 

Ik denk dat je het echt onnodig moeilijker maakt dan het is..

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

Ze hoeven helemaal niet het "Aandeel van de schuld van vorig jaar betaald in dit boekjaar" te hebben, want die weten ze al. Die heb je immers gewoon betaald en dat is bij hun bekend.

 

Deze posten zijn meer ter controle dat de btw-opsomming uit jouw jaarrekening overeenkomt met wat jij opgegeven hebt. En indien dit niet klopt kan er dus een boete volgen als je geen suppletie opgeeft (of correctie via Q1).

 

Zo kun jij bijvoorbeeld op de balans een schuld van €200 hebben op 31 december. Maar als je voor Q4 (in januari) een bedrag van €180 opgegeven hebt (dit komt vaker voor dan je denkt) dan gaat er bij hun een alarmbelletje rinkelen (of dat zou in ieder geval moeten gebeuren als de automatisering op orde is). Als jij die €20 dan niet snel corrigeert kun je een boete krijgen. Het is dus een controle-middel op de balanspost... geen opsomming van jouw kwartaal-aangiftes want die hebben ze natuurlijk zelf allang.

 

Link naar reactie
 • 0

@ Roel: Over de dubbelzinnigheid zijn we het niet eens.

 

@ Rik99:

Stel een andere foute opgave dan die van jou, maar dan voor 2014. Verkoop factuur in november 2014 is met btw €180. OB aangifte in januari 2015: €180 en betaald.

 

In februari 2015 (na OB aangifte, vóór IB aangifte) ontdekt men een vergeten ontvangen factuur op datum 25-12-2014 met btw van €30. Op de balans 2014 kwam dan de €150 (180-30)

In 2015 hebben we nog steeds de factuur met BTW €200 in november.

 

Specificatie OB in IB aangifte 2015:

Schuld omzetbelasting over dit boekjaar : €200

Schuld omzetbelasting over het vorige boekjaar: €-30 (150-180)

Totaal boekwaarde omzetbelasting: €170 (factuur €200 +/+ correctie in OB aangifte Q1 van €-30)

 

Mee eens?

 

Link naar reactie
 • 0

Nee ;D Want als je in februari 2015 de fout ontdekt zul je direct de aanpassing doen in de OB aangifte. Bij <€1000 zul je dat doen voor Q1 en >€1000 zul je dat doen met een suppletie.

 

Je aangifte IB 2014 zal dan deze cijfers bevatten.

Specificatie OB in IB aangifte 2014:

Schuld omzetbelasting over dit boekjaar (2014) : €150

Schuld omzetbelasting over het vorige boekjaar (2013): €0

Totaal boekwaarde omzetbelasting: €150

 

Met de €150 kan de belastingdienst dan zien dat er €30 teveel is betaald (t.o.v. die betaalde €180 voor Q4 2014) en weet dan dat er een correctie of suppletie komt.

 

Eind 2015 ben je dan gewoon helemaal glad voor wat betreft 2014.

 

Als aan de andere kant je deze fout pas in januari 2016 ontdekt, dan klopt jouw staatje wel. Dan heb je inderdaad over "het vorige boekjaar" een bedrag van €-30. Ook als je de fout ontdekt in februari 2015, maar je doet er op dat moment niets mee dan klopt jouw staatje. Maar dan ben je behoorlijk fout bezig want dan ben je veel te laat met corrigeren (wat weer een boete op kan leveren).

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  4 leden, 180 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.