Samenwerken aan een goed idee: Avatars

Aanbevolen berichten

In Memoriam
Retired Mod     11,3k 479

In een andere discussie is een idee van Annedien Hoen boven water gekomen.

Omdat die discussie vréselijk off topic belandde is die topic opgeschoond en heb ik van het goede idee van Annedien een nieuwe topic gemaakt.

 

Het is even wat leesvoer, maar wel to the point.

 

 

ik heb een idee!

 

Ik ben al een tijdje aan het nadenken over het inzetten van AVATARS. Op zich hebben wij bijvoorbeeld nu een avatar op het forum, maar dit is niet wat ik bedoel.

 

het beeld vervaagt, en wordt weer scherp in een andere wereld....

 

In mijn gedachten zie ik een virtuele omgeving die web-based is, waar ongeveer 12 AVATARS elk een eigen identiteit, manier van dingen zien, karakter en functie hebben.

(Denk aan: Six Thinking Hats van Edward de Bono)

(misschien beetje op astrologie/numerologie/astrologie/psychologie/MeyerBriggs/Kersey character sorter, etc gebaseerd qua karakterleer voor de AVATARS)

 

In deze omgeving (de Virtuele VernieuwingsVilla) is een Task Room, waar op handen zijnde uitdagingen, problemen en vraagstellingen worden uitgestald. Hier kunnen de AVATARS op reageren.

Er is een Library, waar benodigde en essentiele kennis ontsloten wordt.

Er is een Arsenal, waar denktechnieken, creativiteitstechnieken, oplossings-gericht-denken-technieken, stappenplannen en schema's te vinden zijn om uitdagingen mee te lijf te gaan.

Er is een Meeting Room, waar de AVATARS meta-gesprekken kunnen voeren over de gang van zaken in de Virtuele Villa.

Er is een Nerve Centre, waar communicatie-lijnen samenkomen. Hier kunnen b.v. ook mensen worden uitgenodigd, adressen worden toegevoegd, AVATARS worden besproken.

 

Er zullen dus nooit meer dan 12 AVATARS komen, maar wel (hopelijk) steeds meer mensen die spreken uit naam van de AVATARS.

Mensen die mee willen doen volgen eerst de AVATAR-instructies, waarbij heel duidelijk wordt welke eigenschappen de AVATARS hebben.

Het wordt dus ook een soort rollenspel, waarbij Villa Vernieuwing een veilige en stimulerende, multidimensionale omgeving is waarin bijvoorbeeld ook ministers (anoniem!) zelf in een AVATAR kunnen 'kruipen' en vertellen over hun rol als minister. Of directeurs. Of uitvinders. Of kunstenaars. Of hoogbegaafde scholieren. Of mensen met een goed idee.

Hierbij is geen ruimte voor "I claim this idea"- hier wordt collectief gedacht.

(En ja, ik begrijp dat dit lastig zou kunnen liggen, aan de andere kant wordt het tijd dat hier eens niet zo moeilijk over gedaan wordt. Angst is een slechte raadgever.)

 

Voordeel van deze omgeving is dat er weinig ruimte is voor ego (en alle gevolgen van dien). De AVATARS zijn huiden om in te kruipen. Ik kan zowel de kritische noot zijn als de enthousiasmerende, de rationele argumenten aandragen alswel de idealistische dromen spuien.

Het is een veilige omgeving, omdat je je gedachten via de AVATARS kunt uitspreken.

Het is een platform dat erg vooruitstrevend kan zijn in z'n vorm. Het kost ook geen fossiele brandstoffen als je er naartoe gaat.

Als we in onze dagelijkse levens erg ik-gebonden zijn kan dit een nieuw soort situatie zijn om collectief denken in te oefenen, vrijerlijk ideeën aan te dragen.

De Board kan eventueel periodiek verslag uitbrengen van wat er besproken en bedacht is in deze cyberspace.

Of beleidsmakers uitnodigen te komen kijken, lezen, ervaren.

 

Praktisch gezien zou er via de gaming industry een engine voor gevonden moeten worden die dit kan realiseren, maar met het aanwezige HL netwerk moet dat toch niet zo'n probleem zijn?

AVATARS ontwerpen lijkt me heel gaaf; hiervoor zou een aantal mensen aangewezen kunnen worden die zich met de ontwikkeling hiervan bezighouden.

Ik ken een groot aantal mensen dat zich bezighoudt met 3D/computer design.

 

Ik hoop door het openlijk bespreken van mijn idee zonder geheimhoudingsverklaringen en weet ik wat (het zou kunnen dat dit idee niet uniek is maar daar weet ik dan niks van, ik claim niet de uitvindster te zijn, het is gewoon een idee dat ik had) de toon te zetten om jullie reactie vrijerlijk te geven.

Dit terzijde.

Ik zou dit idee ook kunnen uit-ontwikkelen, een plan van smeden en er modules voor het bedrijfsleven van maken om hun intranetten mee uit te breiden om zo innovatie te bevorderen.

(anyone?)

Ik predik wat dat betreft echt dat we minder angstig met onze ideeën moeten omgaan.

 

Zelf hoop ik hoe dan ook wat reacties hierop te krijgen, verbeteringen, suggesties, uitbreidingen!

Ik hoop ook dat jullie een beetje openstaan voor dit idee zodat we het hier op het forum wat kunnen uitkristalliseren.

Ben erg benieuwd.

 

Dat was het weer,

Annedien

 

Meedenk input is gegeven door Evert:

 

Zeg Annedien,

Is dat idee wat je oppert niet heel erg goed in te vullen met het PPS idee! Geeft PPS een eigenzinnig karakter en ook iets nieuws. Door rollenspel (een goede methode om de remmen los te gooien om tot creative personal problem solving te komen) zouden hele mooie ideeen naar voren kunnen komen. De Bono zou inderdaad een leidraad kunnen zijn. De persoon achter de gecreerde identiteit is niet bekend. Iedereen kruipt in de huid waar hij zin in heeft. Iedereen wil weleens vanuit een ander spreken. Lijkt me een briljante combinatie om levens te creeren die oplossingen bedenken terwijl de oplossers ook een creatie zijn!

 

Ik zie absoluut mogelijkheden.

 

Ik denk niet eens dat het technisch zo'n moeilijk verhaal hoeft te worden. Het kan natuurlijk met 3d avatars e.d. maar het kan toch ook wat minder gecompliceerd.

Een team verzinnen (personalia) met restricties! Kruip inderdaad maar eens in de huid van de conservatieveling die alleen maar alles loopt af te......... Of die van accountant die alleen maar naar 12434455 kijkt!

Die tevens een uiterlijk geven die misschien wat betreft design wat minder ver gaan maar wel doeltreffend zijn voor de core van het idee. Problemen oplossen!!!!!!

 

We zijn nog niet uitgepraat!

 

Evert

 

Ik denk dat het ook voor startende ondernemers interessant kan zijn, zo'n "rollenspel" omdat je veel meer perspectieven in ogenschouw leert nemen. Meer dan dat je 'advies' krijgt van een jurist of laaiend enthousiaste reacties van je vennoot. Het zou ook kunnen resulteren in een 'scenario' voor starters om hun ondernemingslust en ondernemingsplan van alle mogelijke kanten te bekijken. (Een interactieve cd-rom met iemand die je vragen stelt :-)

 

Annedien

 

Het idee van Avatars is voor verschillende ingangen en doeleinden te gebruiken als (verkoopbare) “toolbox”.

 

Interesse om mee te blijven denken is inmiddels ook getoond door: Bernd, Nils, Zrski, Pieter, Ridler, Kermie.

 

Om het van papier ook naar visueel tot virtueel te krijgen zijn we op zoek naar personen die interesse en wat ervaring hebben met de gaming industry en/of een VR-man

 

Voorlopig verzoek ik iedereen om on line mee te blijven denken en suggesties/opmerkingen te plaatsen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat we zodra de tijd rijp is off line bij elkaar te komen om e.e.a. door te spreken en vorm te geven.

 

Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link naar reactie

[Avatars - - verkenning]

 

Om maar met een deductief stadium te beginnen;

---------------------

IDEAGENERATING

---------------------

 

De meest globale omschrijving zou zijn:

 

Een virtuele omgeving waarin 12 Avatars, geïnspireerd en 'bespeeld' door echte mensen, een probleem oplossen danwel nieuwe concepten genereren.

Hierbij kunnen ze gebruikmaken van diverse beschikbare technieken, libraries en resources.

 

De engine hiervoor zou uit de gaming industry in combinatie met linguistische en community-tools.

 

Verkenning van het idee houdt vooralsnog wel open of het een fysiek spel/tool zal worden of een virtual reality applicatie; dit hangt af van de realiseerbaarheid. Waarbij ik graag toch wil proberen de VR versie tot stand te brengen aangezien dit 'werelden met elkaar kan verenigingen', toegankelijkheid, tijdsonafhankelijkheid en 'gezichtloosheid' zijn allemaal features van VR die verloren gaan (vind ik) bij een fysiek spel.

 

Wat ik nu eerst wil onderzoeken samen met de enthousiastelingen is het volgende:

 

1. Welke 12 archetypische karakters hebben jullie in gedachten als Avatar?

2. Welke functionaliteit zien jullie in de Avatar-omgeving?

 

NB: er hoeft nog niet bedacht te worden HOE deze Avatars met elkaar gaan communiceren en hoe dit technisch gerealiseerd moet worden.

 

Mocht je vrienden, kennisen en vage kennisen hebben die hierover actief mee kunnen denken en er wel een post hier aan willen wagen (b.v. ook uit universiteiten, gaming industry, taalkundigen, groepsleiders, creative innovators e.d.) dan ... stuur ze hierheen ;D

 

Ik ben meer dan een beetje benieuwd naar jullie reacties!

 

Groet,

Annedien

 

 

 

Link naar reactie

Lijkt me nog steeds een erg goed uit te voeren plan. Ben erg achterop geraakt met plannen omtrent Personal Problem Solving, maar al eerder gaf ik aan dat deze versie (met avatars ed.) een uitgebreidere misschien functionelere omgeving vormt.

 

Als Avatars denk ik aan:

 

1 De techneut (focus op techniek, denkt niet aan commercialiteit maar aan functionaliteit)

 

2 De Marketeer (hoe gaan we het idee/oplossing aan de man brengen (intern of extern)

 

3 De Negatieveling (zet de vraagtekens bij alles, denkt in problemen)

 

4 De Eurodenker (denkt alleen maar aan opbrengsten en kosten)

 

5 De dromer (niets is te gek, the sky is the limit, voert alleen maar oplossingen aan of ze realiseerbaar zijn of niet)

 

6 De directeur (hakt knopen door)

 

7 De jury (houdt toezicht op de inbreng van alle partijen (inhoud)

 

8 De Notulist (rapporteerd de VR bijeenkomst)

 

9 De Voorzitter (houdt orde en zorgt ervoor dat iedereen de kans krijgt te reageren.

 

10 De lolbroek (tenslotte bereik je door humor vaak goede oplossingen)

 

11 De accountmanager (houdt het doel van de probleemverstrekker in de gaten en stuurt de discussie waar nodig om niet te ver van de rode draad af te wijken.

 

12 De ontwerper (in welke vorm/layout wordt de oplossing aangeboden)

 

Naar mijn mening is twaalf wat veel voor een virtuele discussie. Een aantal avatars moeten standaard aanwezig zijn (bijv: voorzitter, financieel enz) maar er kan per project gekeken wie er mee zouden moeten doen om zo efficient mogelijk tot een oplossing te komen.

Ik denk dat een discussie online maximaal 10 actieve personen moeten zitten met wat mensen aan de zijlijn. Ook kunnen we eerst bijvoorbeeld 30 minuten tot een uur 5 tot tien avatars actief laten discussieren met een aantal toeschouwers die meelezen maar niet inbrengen. En vervolgen de rollen omdraaien. Zo blijf je opjectiever en kun je helikopter view houden.

 

Evert

Link naar reactie

Ik denk dat we eerst nog véél meer archetypen moeten bedenken voor we al gaan vernauwen :)

 

Zeker waar. Ik wil er tientallen zien!! Dus laat maar eens horen!

 

Ennuh Rick dat is nou juist het idee van die Avatars dat je je houdt en degene die je op dat moment bent! Anders krijg je inderdaad dat een commerciele man ook dingen afweet van ontwerp etc. Dus wat mij betreft juist een goed onderscheid en niet teveel samenvoegen, dan kun je beter kiezen voor wat meer rollen!

 

Dat is zowieso de moeilijkheid denk ik om als rol te participeren! Je bent snel geneigd vanuit jezelf te gaan denken!

 

Evert is positief!

 

Groet

Link naar reactie

1. De Badgast: Ziet overal alleen maar de funfactor in. Word je er populairder door? Zet het je in een gewild daglicht? Fun, fun, fun!

 

2. De Tovenaar: Zijn er beperkingen dan? Ik dacht het niet!

 

3. De Engel: Dient het een goed, positief doel? Helpt het de mensheid?

 

Zelf lijkt het me ook leuk wat 'prikkelende' personages te verzinnen zodat het echt tot leven komt.

 

Ik denk verder :)

(beetje in mijn Jungiaanse archieven spitten, hihi)

 

 

Link naar reactie
In Memoriam
Retired Mod     11,3k 479

Ik als wondering spirit plaats hier even

 

BERICHT VAN Nils:

 

Annedien, lets get rolling :D,

 

- wie doet er mee met denktanken (met of zonder avatars, maakt niet uit)

- wanneer komen we samen

- waar ontmoeten wij elkaar (on- of offline maakt ook niet uit)

- waar gaan we het over hebben (in twee regels)

 

Ander komen we nergens. Denktanken is al ingewikkeld genoeg.

 

ACTIE!

 

Nils

 

Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link naar reactie
In Memoriam
Retired Mod     11,3k 479

Ik ben het met Nils eens.

 

Bydewee is uit de HL-enquête naar voren gekomen dat er naast on line ook off line meer bij elkaar gekomen moet worden.

 

Dusseh ... wat let ons? Zijn we nog niet zover, dan babbelen we hier verder. Maar ben wel voor de ACTIE mode van Nils !

 

Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link naar reactie

1. De Hofnar: Brengt door lichtvoetigheid en spot diepere lagen van waarheid aan het licht. (Zoals Shakespeare zei: "Jesters oft prove prophets.")

 

2. Het Mannelijke Stamhoofd: Weet door zijn leiderschapskwaliteiten en doelgerichtheid mensen in beweging te brengen en door initiatief concrete resultaten te behalen. Door instinctief toe te slaan als de prooi (die de stam moet voeden) in de buurt is verliest hij geen tijd maar maakt hij weleens inschattingsfouten (door b.v. een lid van een andere stam neer te knuppelen en zo oorlog te onteketenen of leden van de eigen stam per ongeluk een kei naar het hoofd te katapulten).

 

3. Het Vrouwelijke Stamhoofd: Weet door haar leiderschapskwaliteiten en procesgerichtheid af te stemmen op groeps- en groeiprocessen en is de personificatie van 'intuïtie'. Dit geeft haar een groot gevoel voor timing en rijpingsprocessen.

Door afgestemd te zijn op de groep en de processen die gaande zijn heeft zij in de perceptie van de stam niet altijd een duidelijk gezicht of de benodigde richting om de leden van de stam te allen tijde een idee van progressie te geven.

 

 

Link naar reactie

Het is inderdaad een leuk initiatief.

 

Ik denk alleen wel dat voor de persoon die rondloop met een uniek idee het delen van het idee een barriere is.

 

Toch is het van groot belang om hier vrijuit ideeen te spuien.

Een kritische noot is voor degene waar het idee vandaan komt altijd een vooruitgang in denkwijze.

 

Het idee heeft in ieder geval ook mijn zegen.

 

M.V.G

 

Chris

 

Link naar reactie

Het idee leeft nog- ik kan het alleen niet alleen ;D

Mensen (bedrijven) die ik hierover vertel zijn wel enthousiast. Maar iedereen weet hoe veel tijd en energie het kost een idee uit te voeren.

Vroegah was ik nog wat enthousiaster.

Als er mensen zijn die het leven willen inblazen (of het als uitgangspunt voor hun business concept willen gebruiken? ) dan hou ik me aanbevolen!

 

Groet,

Annedien

 

 

 

Link naar reactie

Ave!

Ben nieuw op dit forum, maar erg hard aan het lezen.

Wat is het geval? 2 vrienden/huisgenoten/"broertjes" van me en mij persoon zijn bezig een innovatief idee tot realiteit te brengen.

De spullen staan bijna gereed, werkprocessen lopen of zijn bijna vloeiend, alleen het idee moet nog daadwerkelijk op papier komen...

Het is dus een uit gedwongenheid, maar met veel plezier en passie ontstaan concept wat we nastreven, waar we nu een afspraak met een meneer voor hebben staan. Om dan samen te kijken of het ook haalbaar en realiseerbaar is allemaal en dan eventueel met investeerders te gaan praten.

 

Ikzelf ben 22, de oudste van het trio en ut is dan ws ook berijpelijk dat we in onze broek poepen als een stel guppo's met teveel sambel in de maag, want het is dan ook ineens allemaal eggie, eggie, wat we voorheen allemaal nog voor de hobby en de fun deden, maar wel met de allergrootste lol voortzetten.

Tijdens het schrijven van de eerste schetsen voor een businessplan maak ik dan ook zeer, ZEER dankbaar gebruik van dit forum wat me al een heel eind op weg helpt qua het hoe en wat in denken van ondernemers, mensen die me voor gingen en mensen die me reeds veeeer voorbij zijn.

 

Deze thread weerspiegelt een heel stuk van de algemene gedachten die wij met zijn 3 altijd hebben nageleefd, het streven naar collectief denken in het voordeel van de hele groep. Ben dan ook zeker van plan dit item te blijven volgen, en ben zeker bereid mee te helpen waar mogelijk om onze bijdrage te kunnen leveren aan dit idee.

&quotReading is knowledge, knowledge is power!&quot Malcolm X

Link naar reactie

Leuk om te horen indobeast, welcome to the team zullen we maar zeggen dan.

 

We zijn momenteel bezig met een nieuwe versie voor higherlevel.nl en daarin zullen de profielen een stuk duidelijker worden. Dit is in ieder geval stap één om dit soort samenwerking te bevorderen.

 

Of het initiatief dat in deze thread staat nog van de grond komt, dat weet ik niet. Ik ben er echter van overtuigd dat iets dergelijks uiteindelijk wel binnen HL gaat leven.

HL-er van het eerste uur (& proud of it)

follow me on twitter http://www.twitter.com/dhettema

fuk spelvouten

Link naar reactie
In Memoriam
Retired Mod     11,3k 479

Indobeast welkom !

I.p.v. van dit item te volgen, kun je over de avatar ideeën natuurlijk ook meedenken. Het hangt een beetje stil op dit moment, maar miskien kan door jou input de kar weer worden getrokken door Annedien?

Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link naar reactie

Dit vind ik een geweldig idee. Dit idee geeft namelijk de mogelijkheid om met elkaar te communiceren zonder te weten met wie je precies communiceert, wat ervoor zorgt dat je geen mening vormt op basis van leeftijd, expertise, enzovoorts. Ik denk alleen dat het niet noodzakelijk is om dit te visualiseren in een 3d omgeving. Dit is wel leuk en aardig, maar dit maakt het ook een stuk moeilijker om dit idee te verwezenlijken. Ik hoop dat idee ooit van de grond komt. Ik zou er in ieder geval graag mijn steentje aan bijdragen.

 

Een avatar die ik miste was die van de gebruiker. Waarom zou de gebruiker het product of de dienst gebruiken? Hoe is verhouding van de geleverde inspanning (tijd, moeite en geld) ten opzichte van de meerwaarde die het product of de dienst oplevert? Wat vind de gebruiker voor- en nadelen van het product? Zijn er alternatieven voor de gebruiker?

 

Mvg, Hans

 

Link naar reactie

Hallo!

Leuk om te zien dat er weer wat leven in de brouwerij is.

 

Een gebruiker is denk ik niet zozeer een archetype of figuur dat zich eenvoudig laat kenschetsen en profileren.

Gebruikers zijn te variabel om zich te lenen voor een vrij gechargeerd concept, waarbij het chargeren noodzaak is om helder te kunnen identificeren.

 

3D is wellicht geen noodzaak, visualiseren wel- zodra er voldoende archetypische avatars bedacht zijn :)

 

Als 'tussenstadium' tussen een 3d VR omgeving en wat er nu is... wat is een betrekkelijk makkelijk realiseerbare variant?

Misschien iets dat lijkt op de bestaande mindmap software?

Een centrale probleemstelling met de avatars eromheen, waarbij bij mouse over visies/oplossingen/researchmateriaal verschijnt?

Mensen kunnen 'inschrijven' op avatars? Er kan door andere users een cijfer aan een oplossing/opmerking worden toegekend en zo hiërarchisch werken?

 

Groet,

Annedien

 

Link naar reactie

Uiteraard is een gebruiker niet zomaar een standaardpersonage. Maar toch denk ik dat het wel handig is om rekening te houden met de gebruiker. Vanuit de avatar van de gebruiker zouden dan verschillende visies bekend kunnen worden gemaakt. Natuurlijk is het vele malen betrouwbaarder om gedegen marktonderzoek te doen naar het product/de dienst voor de gebruiker, maar deze avatar zou toch gedeeltelijk inzicht kunnen geven in de verschillende visies van gebruikers. Misschien is het een idee om de gebruiker niet als avatar te gebruiken, maar als een apart personage.

 

Hoe het in mijn ogen precies gevisualiseerd zou moeten worden weet ik eerlijk gezegd niet. Iets wat lijkt op bestaande mindmap sotftware is een idee, alleen zou ik dan de visies/oplossingen door middel van trefwoorden al zichtbaar vastkoppelen aan de avatars. Wanneer men dan op zo'n trefwoord zou klikken, zou een uitgebreide pagina tevoorschijn kunnen komen waar alle visies, oplossingen, enz. beschreven worden en commentaar kan worden geleverd.

 

Greetingz, Hans

Link naar reactie

Er kan een verschil in benadering zijn, maar ik zie het ook niet als een middel tot marktonderzoek, maar ook als een creative problem solving tool. Een stuk gereedschap waarmee het creatief en probleemoplossend denken wordt vergroot. Ik heb het dan waarschijnlijk niet duidelijk beschreven. Maar toch denk ik dat je ook rekening moet houden met de uiteindelijke gebruikers en de kopers. Als je denkt een creatief idee te hebben ontwikkeld in de vorm van een product moet het product wel aanslaan bij de gebruikers. Dit kun je door middel van van uitgebreid marktonderzoek doen, wat bij dit idee buiten beschouwing valt. Het personage de gebruiker, valt naar mijn mening niet echt binnen de categorie van gedegen marktonderzoek. Je zou het wel marktonderzoek kunnen noemen, maar ik bedoel het personage de gebruiker eerder als een personage waaronder verschillende visies op het product/dienst/idee kunnen worden gegeven. Ik denk dat het ook in een creative problem solving tool belangrijk is om enigzins rekening te houden met de gebruiker. Als de avatar Eurodenker bijvoorbeeld een product wilt verkopen voor een bedrag van 100 euro, moet men er wel vanuit gaan dat de koper dit bedrag wel wil betalen. Van de andere kant klopt het ook weer dat de andere avatars het gat van de gebruiker invullen. De marketeer kijkt hoe het idee moet worden gemarket en kijkt of de behoeften aansluiten bij die van de gebruiker.

 

 

Link naar reactie

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuw account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  6 leden, 133 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.