Ga naar inhoud
 • 0

Verdeling winst VOF met 5

Junior     19 0

Op dit moment zijn we bezig een VOF op te richten voor met vijf mensen. Drie hier van hebben een eenmanszaak en twee zijn natuurlijk persoon. Het doel van de VOF is onze gezamenlijke kwaliteiten aan te bieden in een bedrijf. Dit om ons zo sterker in de markt te plaatsen en samen te kunnen werken. Het betref namelijk een samenwerking tussen ontwerpers (op verschillende vlakken) en technici. Om zo “grotere” projecten aan te kunnen nemen. (diensten, advies en ontwerp)

 

Nu hebben we een aantal problemen. Door het feit dat niet iedereen al hun huidige activiteiten via de VOF wil laten lopen is het niet mogelijk in een keer in een full-time baan voor een ieder te voorzien. Dit is op zich niet erg maar het wordt door de ongelijke inspanning lastig de winst te verdelen in het vennootschapscontract.

 

Volgende opties hebben we tot nu toe bedacht maar bieden niet echt een uitkomst.

 

-Aan projecten gerelateerde uren factureren aan de VOF van uit je eenmanszaak. Vervolgens de overgebleven winst delen door 5

 

-De winst delen aan de hand van gewerkte uren... maar hoe controleer je dit in godsnaam. We werken van huis uit en hebben dus (nog) geen gezamenlijk kantoor.

 

Wanneer de samen werking een succes blijkt en we allen fulltime voor de VOF (die dan een BV zal worden) gaan werken is dit probleem verdwenen.

 

Hoe kun je de eerste jaren omgaan met deze situatie?

 

Hoeveel winst moet je in je VOF laten zitten? en waarom? hoe leg je dit vast?

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

21 antwoorden op deze vraag

 • 0
Legend     435 27

Hier een kleine brainwave:

 

Misschien is het interresant om bijvoorbeeld in de vorm van onderaanneming klussen te verdelen.

 

Ieder heeft of start een eenmanszaak en gezamenlijk de VOF.

 

De vof neem klussen aan en besteed deze (naar rato van expertise) uit aan de eenmanszaken.

 

Zo kunnen er uniforme prijsafspraken worden gemaakt en blijft de winst voorlopig in de afzonderlijke eenmanszaken.

 

Eventuele resultaten die toch nog in de vof achter blijven, kunnen nu naar rato van het aantal gefactureerde uren worden onderverdeeld.

 

De vof factureert nu immers 100% van de uren aan derden door en iedere eenmanszaak heeft nu gespecificeerd uren opgegeven. De som van alle gefactureerde uren dienen nu gelijk te zijn aan alle door de vof gefactureerde uren.

 

Misschien dat dit wat oplost??

 

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     4,6k 118

Sowieso zit hier natuurlijk een enorm punt van vertrouwen. Je kunt nog zoveel contracten opstellen, jij ziet niet of 1 van de 5 achter de TV hangt of keihard aan het werken is voor een VOF opdracht. Daarom moet je eigenlijk standaard uren afspreken. Ik weet niet precies wat je doet maar stel dat je websites ontwikkeld:

 

Je maakt een soort pakketten, bijvoorbeeld simpele website MKB:

1. vast aantal uren management en advies

2. vast aantal uren design (eventueel per pagina)

3. vast aantal programmeeruren

 

Etcetera, net afhankelijk van je werkzaamheden. Vervolgens kan iedere partij extra-uren declareren op basis van meerwerk. Dit moet door de overige 4 goedgekeurd worden.

 


Bezoekhetziekenhuis.nl: Eenvoudig bezoeken plannen aan de patiënt en communiceren met patiënt, familie en vrienden. ! Maak een account aan als een familielid in het ziekenhuis ligt en je kunt gezamenlijk de bezoektijden inplannen.

Link naar reactie
 • 0
Junior     19 0

Dank voor de bruikbare reacties tot nu toe!

 

Een VOF lijkt me haast noodzakelijk. Een BV brengt te veel adminisratie kosten met zich mee.

 

Van wantrouwe is geen sprake.

 

Het vormen van standaard pakketten is inderdaad een goede sugestie. Al betreft het vaak maatwerk wat moeilijk in pakketen te gieten is. Daarnaast is er op den duur meer vermogen nodig in de VOF of zo onder aannemers snel uit te kunnen betalen en een financieele buffer te hebben.

 

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     435 27

Trein,

 

In welk opzicht bedoel je dat een BV te veel administratiekosten met zich mee brengt. Jullie adviseur zal voor de vof toch ook kosten moeten maken.

 

Een BV oprichten kan redelijk goedkoop. Je moet voldoen aan de stortingsplicht van 18000 (dit zou € 3.600 per persoon zijn), de kosten van de notaris komen daar nog bij (en kvk en wat omlopende kosten) stel € 1500 dan zou de totale oprichting € 3.900 per persoon kosten.

 

Het bedrag wat in de BV gestort is mag gewoon aangewend worden ten behoeve van de BV hier zou je dus vast een eerste kapitaal injectie gedaan hebben.

 

Optie??

Link naar reactie
 • 0
Junior     19 0

Volgens onze adviseur krijg je dan te maken met loon adminnistratie. Daarnaast is het nog niet zeker dat de onderneming gaat slagen. Hiertoe willen we de optie open houden om de onderneming makkelijk te kunnen beindigen. Dit schijnt bij een BV moeilijker te zijn.

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     4,6k 118

Ik heb een iets wat ander concept maar misschien wel interessant:

 

Je hebt 1 ondernemer, deze heeft een eenmanszaak. Vervolgens heb je contracten met de 5 ondernemers. Hierin staat heel simpel dat je uitbestedingen voornamelijk naar deze ondernemers doet. De ondernemer 1 doet dus de marketing etcetera en de bedrijven doen wat ze goed doen.


Bezoekhetziekenhuis.nl: Eenvoudig bezoeken plannen aan de patiënt en communiceren met patiënt, familie en vrienden. ! Maak een account aan als een familielid in het ziekenhuis ligt en je kunt gezamenlijk de bezoektijden inplannen.

Link naar reactie
 • 0
Legend     479 2

Houd rekening met het feit dat als jullie een VOF hebben, dat als er met een van de vennoten iets fout gaat, hij de rest mee in de problemen zou kunnen trekken.

 

Beter is inderdaad om een Rechtspersoon op te richten zoals een BV of een Ltd (goedkoper), daar alle 5 met een gelijk percentage in participeren, en die rechtspersoon als bedrijf naar buiten te laten treden. Jullie individuele bedrijfjes zouden dan hun werkzaamheden weer kunnen/moeten faktureren aan de rechtspersoon.

 

Succes,

 

Rick

Link naar reactie
 • 0
Legend     479 2

Ehhmm... verkeerd begrepen, of ik verkeerd uitgelegd: ;D

 

De individuele eenmansbedrijven faktureren hun werkzaamheden naar de rechtspersoon, de OVER winst (een percentage wat af te spreken en vast te leggen is) blijft in de rechtspersoon, en wordt aan het einde van het jaar uitgekeerd.

Zo heeft ieder naar rato van zijn inbreng gefaktureerd, en kan er geen diskussie zijn of komen dat de een meer gedaan heeft als de ander.

 

 

Succes

 

Rick

Link naar reactie
 • 0
Junior     19 0

Oke het winst deling deel is me duidelijk! ik denk dat we hier wel uit gaan komen....Dank voor de tips!

 

Maar nu blijft de keuze VOF of BV. We hebben een onderneming die vrijwel geen financieel risico loopt. Pas inkoop als verkoop heeft plaatsgevonden. Geen dure apparatuur nodig (in aanvang gebruikt ieder zijn of haar eigen werkplek PC of GSM)

 

Dus echt risico loop je dan toch niet met een VOF?

Link naar reactie
 • 0
Legend     479 2

Bij/met een VOF is IEDERE vennoot HOOFDELIJK aansprakelijk!!!

 

Dus dat betekend dat als een van de vennoten in de problemen komt om wat voor reden ook, deze de andere vennoten en dus hun bedrijf mee in de problemen kan trekken.

 

Onderschat dit niet!!

 

Er is al zoveel geschreven over een VOF op dit forum, probeer hiervoor de zoekfunktie maar eens..

 

Succes

 

Rick

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     4,6k 118

Wat bijvoorbeeld als je vennoot een contract sluit vanuit de VOF maar dit niet nakomt met boeteclausules e.d. Dan hebben de andere vennoten ook een probleem. Daar heb je geen dure apparatuur voor nodig ;)


Bezoekhetziekenhuis.nl: Eenvoudig bezoeken plannen aan de patiënt en communiceren met patiënt, familie en vrienden. ! Maak een account aan als een familielid in het ziekenhuis ligt en je kunt gezamenlijk de bezoektijden inplannen.

Link naar reactie
 • 0
Junior     19 0

Wanneer je in het vennootschaps contract opneemt dat hij niet alleen z'n soor contract af mag sluiten is er geen probleem lijkt me. Of kijk ik er te licht tengen aan? Onze intentie is opden duur over te gaan naar een BV maar eerst ff kijken of het allemaal gaat lopen.

Link naar reactie
 • 0
Legend     479 2

Een vennootschaps overeenkomst is echt niet heilig! Een schuldeiser heeft daar absoluut geen boodschap aan. Een schuldeiser gaat zijn geld halen waar het zit, en hoe de vennoten het onderling uitvechten zal hem worst wezen.

 

Probeer nou de zoekfunktie en kijk wat de vele VOF probleem vragen als antwoord hebben gekregen.

 

Een VOF is snel opgericht, maar daarmee haal je je ook snel problemen op je nek.

 

Maar goed, mocht je eigenwijs blijven wens ik je veel succes!!

 

Groet

 

Rick

Link naar reactie
 • 0
Legend     479 2

Zou een COOPERATIE BA (beperkte aansprakelijkheid) niets zijn voor jullie??

 

Dit wordt de nieuwe tegenhanger van de VOF of maatschap.. regelen bij de Notaris en verder alleen aansprakelijk voor datgene wat besschreven is..

 

Is echt het bekijken waard..

 

Succes

 

Rick

Link naar reactie
 • 0
Legend     557 26

Trein,

 

Een BV oprichten kan redelijk goedkoop. Je moet voldoen aan de stortingsplicht van 18000 (dit zou € 3.600 per persoon zijn), de kosten van de notaris komen daar nog bij (en kvk en wat omlopende kosten) stel € 1500 dan zou de totale oprichting € 3.900 per persoon kosten.

 

 

In eerste instantie wil ik mij graag introduceren. Ik ben Saskia van de Griek, geen ondernemer, maar advocaat te Curacao (daarvoor in Amsterdam) en met name bezig op vennootschapsrechtelijk gebied. Dit forum leek me na lezing van enkele berichten ontzettend interessant, vandaar mijn registratie vandaag.

 

Ik zal wel geheel de plank misslaan nu ik al een tijdje het Nederlandse recht niet op de voet volg, maar is de minimumstortingsplicht voor B.V.'s in Nederland niet reeds afgeschaft? Of wellicht is deze wetswijziging nog niet doorgevoerd?


Ondernemingsrecht, ICT-recht, Privacyrecht, Arbeidsrecht

Juridische info: Samenwerkingsovereenkomst niet nodig, wij kennen elkaar goed

Link naar reactie
 • 0
Legend     557 26

Ik kom even met een lang verhaal.

Ik geloof niet dat er ondernemingen zijn die geen financiële risico’s lopen, zeker niet bij ondernemingen waar 5 vennoten/bestuurders bij betrokken zijn. Dus ik zou voor een rechtspersoon kiezen (bijvoorbeeld een B.V.) boven een contractueel samenwerkingsverband als de VOF. Je hoeft niet vanwege beperking oprichtingskosten of administratiekosten te kiezen voor een VOF, immers hieraan kleven ook deze kosten (bv. vennootschapscontract). Een BV hoeft niet meer mensen op de loonlijst te hebben dan de bestuurders, voor welke bestuurders toch een winst en kosten deling moet zijn afgesproken. Dit kan evenveel tijd en geld kosten als winst en kosten administratie bij een VOF. De wijze van werkverdeling staat los van de te kiezen rechtsvorm want beide vormen kunnen ingedeeld worden als je wil. Ik noem enkele aspecten waaraan gedacht kan worden bij de keuze:

 

* alle vennoten in een VOF zijn hoofdelijk aansprakelijk in hun privé vermogen jegens VOF crediteuren, terwijl bestuurders van een BV (afgezien van het geval van wanbeleid) niet in hun privé vermogen aansprakelijk kunnen worden gesteld.

* alle vennoten zijn ook persoonlijk failliet indien de VOF failliet gaat.

* bij uittreding of overlijden een der vennoten is de VOF beëindigd (tenzij anders is bepaald).

* mogelijk voordeel van een BV is (afhankelijk van de winst) lager wordende vennootschapsbelasting.

* BV is makkelijker overdraagbaar (middels aandelenoverdracht) dan een VOF.

* mogelijk voordeel van een BV zijn mogelijke sociale zekerheidsvoordelen indien bestuurders tevens werknemer van de BV zijn (volgens mij kan dit nog in NL, in Nederlandse Antillen kunnen bestuurders geen werknemer meer zijn van de BV).

* De verdeling kan zowel bij BV als VOF gelijk zijn of verschillend.


Ondernemingsrecht, ICT-recht, Privacyrecht, Arbeidsrecht

Juridische info: Samenwerkingsovereenkomst niet nodig, wij kennen elkaar goed

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     841 22

Ik zal wel geheel de plank misslaan nu ik al een tijdje het Nederlandse recht niet op de voet volg, maar is de minimumstortingsplicht voor B.V.'s in Nederland niet reeds afgeschaft? Of wellicht is deze wetswijziging nog niet doorgevoerd?

 

Welkom op het forum.

De stortingsplicht is nog niet afgeschaft maar dit ligt wel in de planning.

 


www.camelot-legal.nl

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  2 leden, 171 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.