NOYB

Legend
 • Aantal berichten

  435
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

Alles dat geplaatst werd door NOYB

 1. Zo slecht was het bericht van Peter Schuitmaker niet, hoor. Als je het resultaat weg boekt, maak je in feite je resultaten rekening "leeg" hierdoor begin je het nieuwe jaar weer op € 0,- Dit resultaat komt ten gunste van je kapitaal. Om de kapitaal waarde af te sluiten en dus met een begin waarde het nieuwe jaar in te gaan dien je dus ook je prive onttrekkingen ten laste van het kapitaal en prive stortingen ten gunste van je kapitaal rekening te laten komen. De BTW rekeningen zijn logisch, de saldi (te betalen BTW, te ontvangen BTW) boek je naar een saldo rekening zodat deze als beginsaldo op de balans komt. Voor het overige zijn de eindsaldi gelijk ook je beginsaldi, ik neem wel aan dat je de eventuele afschrijvingen etc. reeds hebt geboekt? Succes
 2. Richard, ik ben de draad kwijt, als ik goed lees wat jij schrijft heb je BTW terug ontvangen, en dan snap ik de totaalopstelling niet meer. De teruggaaf in Q1 is dat Q4 2010 of echt een teruggaaf van Q1 2011. Het totaal saldo van Q1 tm Q4 (je hebt in totaal € 1318,- terug ontvangen, even ervan uitgaande dat Q4 als ontvangen is geboekt) is negatief en dat rijmt niet met de opstelling over het jaar, zou je dat eerst kunnen toelichten. Als je zoveel terug hebt ontvangen op aangifte dan kan je geen KO toepassen. Zou je de teruggaven wat nader kunnen toelichten? Als de berekening in de opstelling klopt dan zou je het totaal terug ontvangen bedrag aan BTW ook nog terug moeten betalen.
 3. Volgens mij heb je je BTW nu niet goed aangegeven, ten eerste heb je bij Q4 de KO van het jaartotaal vermeerderd met het saldo van Q4 wat al in het jaar totaal zit en vervolgens heb je de EU btw niet goed benaderd. Bijgevoegd een berekening mijnerzijds, zou je de bedragen willen nakijken en aangeven of deze kloppen? graag even aandacht voor de bedragen van de buitenlandse btw en de betalingen/afdrachten. berekening_btw.pdf
 4. Hoi Richard, Ik heb niet alles gelezen, Brood doet heel goed werk, dus waarom zou ik dat nogmaals doen, mij bekruipt nu alleen het gevoel dat je BTW niet helemaal goed gaat. Wat heb je nu aangegeven per kwartaal, heb je de BTW op verwervingen uit de EU nu wel of niet opgeteld bij de omzet?
 5. Roel, Ik snap hier niets van. Ligt dat aan mij? Als je inhouding spaarloon (613,-) verwerk in loonrun december, dan worden toch alle inhoudingen anders? Loonheffingen, premies, nettoloon, alles… Het is niet zo dat je het gewone, normale nettoloon van de werknemer kan nemen om vervolgens gewoon 613,- minder uit te betalen. En de rest op de balans laten staan. Maar misschien begrijp ik je niet goed… Peter, Als je goed kijkt naar de door mij voorgestelde journaalpost (die komt uit de salarisadministratie), zie je dat de wijzigingen mbt tot de salarisadministratie en dus ook inhoudingen gewoon zijn geboekt, ik vind het alleen boekhoudkundig netter en wellicht overzichterlijker om de ontstane schuld niet op de netto lonen te laten hangen maar op een reserveringsrekening, om zo het hele spaarloontraject inzichterlijk te maken. De verwerking van het spaarloon zit gewoon op de loonstrook ingebakken. @Roel, als je het spaarloon niet uitbetaald maar reserveert, krijg je zo wie zo een verschil op je netto loon, aangezien de netto uitbetaling afwijkt van de LJP boeking, maar zoals al aangegeven ik ben een voorstander van duidelijkheid en overzichtelijkheid en ben er dus ook een voorstander van de ontstane spaarloonopbouw als zodanig te administreren.
 6. Het spaarloon moet verwerkt worden in loonrun ‘december’ (of periode 13, week 52 of ‘whatever’). Dan komt daar een ander nettoloon uit dan normaal gesproken, zonder spaarloon. Vervolgens wordt het nettoloon niet helemaal aan de werknemer uitbetaald, want 613,- wordt op een geblokkeerde bankrekening gestort of (zoals Louis zo vakkundig uitgelegd heeft) in eigen beheer gehouden. Uiteraard is de eindheffing spaarloon over de maand december verschuldigd. Die komt natuurlijk ook op de balans te staan. Als het goed is (liever gezegd: als je programma goed is en je doet het goed), dan staan alle relevante bedragen op het journaalpost van december. Ik had het ook alleen over het vervangen van het netto loon voor een reservering aangezien het geen netto loon is totdat je het uitbetaald, hetzij aan de werknemer bij vrijvallen hetzij op een geblokeerde rekening (in beide gevallen wordt nu niet voldaan) dus is het een reservering die je als werkgever doet. Feitenlijk is het gewoon een spaarloonregeling waar je voorzieningen in je administratie voor moet treffen, als is het maar een keer. gr.erik
 7. Roel, is het niet zo dat als je het netto loon deel (creditzijde op de balans) vervangt voor een schuld je op de balans de nog te betalen waardering krijgt, als je deze dan in januari weer betaald deze dan tegenboeken naar netto loon? dus: 4... Spaarloon 613 4... Eindheffing spaarloon 153,25 @ 00.. nog te betalen spaarloon 613 @ 1700 eindheffing spaarloon 153,25 Dan heb je op 31-12-2011 het nog te betalen spaarloon opgevoerd. En als je dan gaat betalen in januari (kan dan ook per bank) 00.. nog te betalen spaarloon 613 @ 2000 netto lonen 613. Of denk ik nu te moeilijk? gr.erik
 8. Ik was van plan op dit topic niet te reageren (aangezien ik wellicht preken voor eigen parochie aangewreven kan worden) maar bovenstaande argumenten vind ik een beetje kul, Het inlezen in de administratie gaat via de loonjournaalpost, en als je die netjes iedere periode met de loonstroken en aangifte LH meegestuurt krijgt zit er geen wezenlijk verschil in een allround kantoor. Dat het niet loont is niet zeker en afhankelijk van de tarieven, een allrounder zal over het algemeen niet moeten leven van de salarisverwerking en de tarieven zullen daardoor soms hoger liggen dan een bedrijf die daar in gespecialiseerd is de schaalvergroting ligt in het feit dat het kantoor "leeft" van salarisverwerking. Dus ook kleine bedrijven kunnen profiteren van de kennis en professionaliteit van salarisverwerkers en daar een relatief goede prijs voor betalen.. Ik ben het wel eens dat je nietmoetsplitsen maar kan of mag, of dat er een wezenlijk beter argument zou zijn om te splitsen, ik wil daar even aan refereren aan Roel dat salarisverwerkers vaak beter op de hoogte zijn van de wet en regelgeving.... en Roel het is echt niet zo dat alles in de software zit ingebakken, de premies wel maar het CAO niet...... toepassen van CAO en wet en regelgeving is echt nog werk ;) denk maar eens aan de Werkkostenregeling of de komende vitaliteitsregeling............ Voor de TS wil ik meegeven dat je moet doen waar je je het beste bij voelt, maak je eigen afwegingen en kies die oplossing waar jij denkt mee te kunnen leven, alleen de toekomst kan uitwijzen of je goed gekozen hebt... succes erik
 9. LB is loonbelasting LH is loonheffingen of te wel loonbelasting plus sociale lasten, de sociale lasten worden niet verrekend met de loonbelasting maar er bij opgeteld. Door sec te zeggen bruto loon x 12 dekt m.i. de lading niet, vandaar de nuance.
 10. De kosten mag je aftrekken van je resultaat, reken wel nog op de sociale lasten waarmee het bruto loon wordt vermeerderd. In je administratie mag je dan in mindering brengen op je resultaat het bruto loon en het werkgeversdeel van de sociale lasten (dat deel wat je niet op de loonstrook ziet staan, maar wel op de aangifte loonheffingen afgedragen moet worden.) Succes erik
 11. ;D Laat ik nou net denken dat ondernemen ook risico lopen is ;)
 12. Mike, Ik zie je probleem niet zo, als iemand jou de 4 spellen vooruitbetaald, ontvang je die BTW ook vooruit, het is niet zo dat je de aangifte moet indienen maar de bedragen nog niet hebt ontvangen toch? Zodra je leverancier dan gaat leveren (factuur stuurt) vraag je de BTW in dat tijdvak terug, zou ik mij persoonlijk niet zo druk over maken. groet erik
 13. Guus een Loonjournaalpost bestaat toch al uit een debet en een credit deel aan? Je hoeft deze dan volgens mij niet nog eens zelf te verzinnen. Ga ervan uit (kort door de bocht) dat de debetzijde op de W&V komt en de creditzijde op de Balans. daarnaast snap ik het vakantiegeld niet, hebben jullie een aparte regeling 8% van € 1085 is volgens mij en mijn loonprogramma € 86,60. Netto loon komt overeen alleen de inhoudingen van de premies niet de premie WW-awf is gezegend met een franchise die altijd over het volledige aantal dagen per maand, ongeacht de partime factor berekend mag worden, Hierdoor valt de eerste € 1419,19 altijd binnen de franchise. Ik zou dat even nagaan.
 14. Zoals je het al zegt: "wettelijk minimum loon" (=WML) dat betekend dat je minstens het WML moet betalen even uitgaande van 23 jaar of ouder dan is dat bruto € 8,22 per uur. Is er sprake van CAO dan geld het functieloon zoals gesteld in het CAO. Bijtelling rekenen en salaris op nul stellen is in dit geval een uurloon van ongveer € 6,70 bruto per uur dus dat zou alleen opgaan als de persoon in kwestie jonger is dan 23 jaar. Bijtellings percentage kan een probleem worden maar hoeft niet, misschien gaat hij naar zijn andere werkgever wel op de fiets,en is de dienstverband niet voor 1 dag in de week maar voor 2 dagen of 3 dagen (een paar uurtjes per dag). Wel is het zaak hier aandacht aan te geven. groet erik
 15. ik neem aan 140,- netto? dus eerst bruten dan, je hoeft dan geen netto loon uit te keren, aangezien de eigen bijdrage is verrekend met het netto loon, afdracht van premies en heffingen wordt dan ongeveer € 135,- per maand (loonheffingen is hoog doordat er geen LH korting mag worden toegepast). bruto loon is dan ongeveer € 217 en een beetje. Heb ik geen rekening gehouden met een CAO. groet erik
 16. Ehm... is dat niet wat Roel net ook al zegt. Overigens is dat volgens mij voor de eerste keer en niet als je regelmatig of structureel te laat betaald. Zoals roel net zei. :P gr. erik
 17. Ik ga ook een poging wagen ;) In eerste instantie heb je over het jaar geboekt: 15.. BTW Voorheffing € 2500 @ 15.. BTW op omzet € 4800 Hierdoor is je saldo BTW dus € 2.300 te betalen. Je hebt aangegeven en teruggekregen € 1.369 (ik neem aan dat het 1e kwartaal nul was?) de journaalpost wordt dan: 11.. Bank 1.369 4.... Motorrijtuigenbelasting 71 (prive als de auto niet zakelijk is) @ 15.. BTW saldo (noem ik zo voor het gemak) 1.440 Als je nu de BTW boeking zou overboeken naar het saldo krijg je: 15.. BTW op omzet 4800 @ 15.. BTW voorheffing 2500 @ 15.. BTW te betalen 2300 De twee BTW rekeningen staan op nul en de rekening BTW saldo staat op 3740 (1440 + 2300) dit is het saldo wat je nog aan de belastingdienst moet terugbetalen. Je moet nu een suppletie indienen van € 2300,- bij het overzicht van de terugontvangsten vermeld je de teruggaven en doe je dus een verzoek om in totaal 3740 te mogen terugbetalen. @Kau, volgens mij boek je kosten van motorrijtuigenbelasting op debet succes erik
 18. Dennis, als je goederen uit de EU haalt moet je de BTW opvoeren bij de omzet en hetzelfde bedrag bij de voorheffing, voor zover niets vreemds. Je moet nu alleen nog kijken of je recht hebt op KO. Dus moet je bij de omzet GEEN BTW op ICL rekenen maar de BTW bij de voorheffing gewoon laten staan. In scenario een, moet je dus de omzet ad € 7600 verminderen met € 6600 dus € 1000,- en dan heb je KO € 1000.- In voorbeeld 2 heb je geen KO aangezien je € 7600 -/- € 12000 doe en dan is het negatief, waardoor je gewoon het saldo ad € 1000 moet betalen. zo is mij uitgelegd door de belastingdienst. groet erik
 19. Dennis, Je zet me bijna op het verkeerde been, ik weet niet of ik je goed begrijp maar vanuit jouw visie heb je bij stap 1 geen KO, terwijl de ICL een leuke toevoeging is op de KO regeling. Je moet eerst bepalen hoe hoog de aangifte wordt, jouw punt 1 bijvoorbeeld. Als je dan gaat kijken of je recht hebt op KO dan moet je de ICL op de omzet weg laten en bij de voorheffing houden. zo heb ik het bericht van Princess ook gelezen (dat ze de ICL in de voorheffing heeft), in jouw punt 1 vergeet je de ICL van de omzet af te halen voor de bepaling van de KO, bij stap 1 heb je dus € 1000 aan KO af te trekken van het te betalen bedrag. (namelijk € 7600 -/- € 6600 = € 1000 (= KO). Punt 2 klopt niet! Bij de eerste berekening heb je € 1000,- te betalen, nu moet je alleen nog kijken wat de afdracht zou zijn als je dat zonder ICL op omzet meerekent. Dit is negatief ( € 7600 -/- € 11000 = -/- € 3400) omdat dit alleen is om te kijken hoe hoog het vaststellen van de KO is, heb je bij punt 2 geen recht op vermindering van de KO, en betaal je dus € 1000,-. (€ 12000 -/- € 11000 = € 1000). Ik snap dat het verwarrend is, hebben er ook aardig wat berekeningen tegenaan gegooid op kantoor voordat deze materie helemaal helder was. De regel is dus: (STAP 1) dat je eerst gaat kijken wat je aangifte wordt (dus alle posten op de aangifte invullen) (STAP 2) vervolgens ga je voor een eventuele KO regeling kijken wat de aangifte zou zijn zonder ICL omzet (4b van de aangifte) maar inclusief de BTW op ICL bij de voorheffing (vraag 5b van de aangifte). Het saldo wat daaruit komt wordt vergeleken met de regels voor KO regeling. Saldo onder de € 1.345 is het bedrag van de KO. Is het saldo tussen de € 1345 en € 1883 dan dien je dus € 1883 -/- het te betalen bedrag X 2.5 als KO bedrag op de aanigfte op te geven. (STAP 3) Je mag vervolgens de eerste berekening van stap 1 verminderen met het bedrag van stap 2. groet erik
 20. Bijna goed.... doordat het KO bedrag onder de € 1345 komt is de KO gewoon € 1000.- (de 2.5 factor, mag je pas toepassen als het te betalen bedrag tussen de 1345 en de 1883 komt) daaronder is het bedrag gewoon de KO. Hierdoor dien je te betalen € 5578 -/- € 1000 = € 4578 groet erik
 21. Dit komt omdat er een franchise van € 290,33 per dag op zit. Premie WGA gaat over het SVW loon groet erik
 22. NOYB

  Wat te doen

  toe maar.... als ik even op je site kijk is het aanmelden van een dossier altijd gratis. :P Nu weet niemand wat jij in de PM hebt gezet, maar dan kan je een ander dan ook niet op afrekenen lijkt me. TS heeft niet gesproken over uitstaande debiteuren.
 23. Nee, daar veranderd niets aan, de BPM afdracht en aangifte verplichting rust altijd op de verkoper nooit op de koper. Als de verkoop van de auto de afdracht van de BPM niet kan dekken, zal de schuld naar de belastingdienst alleen maar toenemen voor de taxiondernemer. Dit is echter jouw probleem niet
 24. Triker, Als een taxi ondernemer een auto verkoopt binnen 36 maanden, dan dient hij zelf binnen 4 weken een beeindiging regeling taxi- en openbaar vervoer bij de belastingdienst in te dienen en het restant aan de belastingdienst terug te betalen. Doet hij dit niet dan zal hij vanzelf bij van de belastingdienst een naheffingsaanslag met boete ontvangen. Het zou logisch zijn dat hij het restant bedrag op het factuur in rekening brengt aan jou. Het kan in ieder geval niet zo zijn dat als hij de BPM niet terug betaald jij daar voor aangeslagen kan worden. groet erik
 25. Heb je deze link al gezien? is CRM voor exact online
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.