• 0

Politieke innovatie

HL-ers,

 

ik ben bezig met een stuk over politieke innovatie, waarbij ik graag in eerste aanleg jullie input zou willen horen (mochten jullie namen hebben van mensen die hierover onderzoek gedaan hebben, dan hoor ik het ook graag). Let op, het is wel een beetje een meta-discussie, aangezien het niet gaat over het innovatie-beleid dat voortvloeit vanuit de overheid, maar over innovatie-beleid dat van toepassing zou moeten zijn op de politieke machine.

 

De centrale vraagstelling is de volgende: Innovatie wordt in het bedrijfsleven als noodzaak tot overleven gezien. Op economisch gebied wordt daarom door de overheid op alle niveaus beleid gemaakt om innovatie te stimuleren. Maar hoe zit het met innovatie in de politiek zelf? Gelden binnen de bestuurskunde dezelfde spelregels als binnen de bedrijfskunde en zoja, in hoeverre is het politieke bedrijf innovatief te noemen en wat zijn de consequenties hiervan op zowel de burger als de overheid?

 

Een vervolgvraag hierbij zou kunnen zijn: Is het aan te tonen dat de overheid meer innovatief zou moeten zijn bij haar eigen bestuurskundige processen, omdat dit tot 'betere' resultaten zou leiden voor zowel burger als overheid zelf.

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

16 antwoorden op deze vraag

 • 0

Eén van de belangrijkste kenmerken van een monopolist is het gebrek aan vernieuwing. Als je de weet hoe ons kiesstelsel in elkaar zit kun je uitrekenen hoelang het gaat duren voor een vernieuwende partij daadwerkelijk ook iets te zeggen krijgt.

Uitzonderingen komen daar voor waar de bevolking uitdrukkelijk en massaal iets anders wil. In Nederland vanwege het klimaat van onverschilligheid praktisch onhaalbaar.

 

Kortom, de overheid zou innovatief moeten zijn maar heeft door gebrek aan concurrentie geen prikkel om ook maar iets te doen.

Link naar reactie
 • 0

Het is waar dat de overheid op nationaal niveau een monopolist is (al kun je imho daar ook over twisten), maar dat geldt zeker niet voor de overheid op internationaal niveau.

 

Dat is ook een van de zaken die me aan het denken heeft gezet: Volgens mij is de trend binnen Europa zo, dat alle nationale overheden hun monopolistische gedrag moeten loslaten om tot een verenigd Europa te komen. Het afkeuren van de Europese Grondwet is nooit in het licht bezien dat we in NL misschien een minder innovatieve overheid hebben dan in andere landen. In het verlengde van die 'concurrentieslag Europa' zou de meest innovatieve overheid straks wel eens de meeste macht kunnen verkrijgen?

Link naar reactie
 • 0

Verandering of innovatie kan voor gevestigde partijen of machtsblokken vaak een bedreiging betekenen. Er is momenteel een serie over de machtigste 200 Nederlanders/bestuurders in de Volkskrant. Vorige week meen ik werd er geschreven over machtsverdeling op grond van lidmaatschap van een politieke partij. Daar kwam bijvoorbeeld naar voren dat D66 dan wel qua partij flink gekrompen kan zijn, veel invloedrijke posities zijn nog steeds gegund aan D66 leden.

 

Wat je hieruit mee zou kunnen nemen is dat innovatie of het tegengaan hiervan in politiek onherroepelijk verbonden is met machtsverdelingen. Maar ook geeft het aan dat veel bestuurlijke of politieke processen zich niet aan de oppervlakte afspelen en daarom vaak over het hoofd worden gezien.

Link naar reactie
 • 0

Verandering of innovatie kan voor gevestigde partijen of machtsblokken vaak een bedreiging betekenen. Er is momenteel een serie over de machtigste 200 Nederlanders/bestuurders in de Volkskrant. Vorige week meen ik werd er geschreven over machtsverdeling op grond van lidmaatschap van een politieke partij. Daar kwam bijvoorbeeld naar voren dat D66 dan wel qua partij flink gekrompen kan zijn, veel invloedrijke posities zijn nog steeds gegund aan D66 leden.

 

Heb inderdaad met een schuin oog gelezen. Macht is een interessant fenomeen (zo zitten op vrijwel ALLE belangrijke posten in de medische wereld enkel VVD-ers).

 

Wat je hieruit mee zou kunnen nemen is dat innovatie of het tegengaan hiervan in politiek onherroepelijk verbonden is met machtsverdelingen. Maar ook geeft het aan dat veel bestuurlijke of politieke processen zich niet aan de oppervlakte afspelen en daarom vaak over het hoofd worden gezien.

 

Maar waarom is dit anders dan bij grote, innovatieve, bedrijven? Die innoveren toch juist voor een groot deel om hun concurrentie-positie (macht) te kunnen blijven garanderen?

Link naar reactie
 • 0

Dat klopt, en daar geef je ook direct het verschil aan tussen (grote) bedrijven en een politiek systeem.

 

Een belangrijke factor van macht voor bedrijven is de concurrentiepositie. Binnen de politiek zijn het in principe alleen de politieke partijen die strijden voor een betere `concurrentiepositie.`

Innovatie binnen een politieke partij kan een positief effect hebben op de concurrentiepositie, maar innovatie in `de politiek` zoals in bestuurlijke processen, elementen, etc. valt in dit geval niet een-op-een te vergelijken met innovatie bij bedrijven. Tenzij je op een ander niveau gaat denken, waarbij een politiek systeem gezien wordt als 1 organisatie. Maar dan nog: als de Nederlandse politiek als opzichzelfstaande organisatie gezien wordt, waarom ontbreekt dan de drang tot innovatie? Misschien omdat deze `organisatie` geen concurrenten heeft en dus geen drang heeft zijn concurrentiepositie te verbeteren.

Hierbij komen we eigenlijk toch weer uit op de post van Technico:

 

Eén van de belangrijkste kenmerken van een monopolist is het gebrek aan vernieuwing. Als je de weet hoe ons kiesstelsel in elkaar zit kun je uitrekenen hoelang het gaat duren voor een vernieuwende partij daadwerkelijk ook iets te zeggen krijgt.

Uitzonderingen komen daar voor waar de bevolking uitdrukkelijk en massaal iets anders wil. In Nederland vanwege het klimaat van onverschilligheid praktisch onhaalbaar.

 

Kortom, de overheid zou innovatief moeten zijn maar heeft door gebrek aan concurrentie geen prikkel om ook maar iets te doen.

Link naar reactie
 • 0

Het is inderdaad enigszins afhankelijk van het niveau waarop je kijkt, maar laten we dan de monopolie-positie van de overheid buiten beschouwing laten.

 

Dan blijven er 2 (op abstract niveau vergelijkbare) niveaus over?

 

1. Het niveau van de nationale overheid binnen Europa

2. Het niveau van de partijen binnen de Nederlandse politiek

 

Stel we nemen het 1e niveau. Hoe zou de nationale overheid 'innovatief' kunnen zijn om een betere concurrentie/machts-positie binnen Europa te verwerven?

Link naar reactie
 • 0

Lastige vraag. Laten we kijken hoe dit geanalyseerd kan worden.

Even uit de losse pols een heel kort-door-de -bocht-swotje:

 

Nederland:

Sterke punten

-Relatief veel inwoners

-Strategische ligging (handel, Rotterdamse haven, schiphol, etc.)

-Internationaal georienteerd

 

Zwakke punten

-Klein land

-Beslissen duurt lang

-Bereidheid risico`s te nemen lijkt laag

 

Kansen om een betere concurrentie/machtspositie te verkrijgen binnen Europa:

-Lobbyen

-Sneller beslissingen nemen

-Daadkrachtigere politici

 

Bedreigingen

-Grote Europese lidstaten

-Afhankelijkheid van andere landen

 

Als ik dit overzichtje bekijk, lijken de meeste kansen voor innovatie te liggen op het menselijk niveau binnen de politiek: lobbyen is danwel geen officieel onderdeel van menig partij programma, in de praktijk is het een machtig instrument. Het nemen van beslissingen kan bemoeilijkt worden door regelgeving en procedures, maar er zullen mensen de nek uit moeten steken om op dit gebied iets te vernieuwen, te veranderen, te innoveren. Dit sluit eigenlijk aan bij daadkrachtigheid.

Conclusie van dit mini analyse-tje zou voor mij zijn: winst kan voornamelijk gehaald worden op het menselijke niveau, het veranderen van de politieke mentaliteit, het bevorderen van daadkrachtigheid en de sociale skills hebben om te bereiken wat je wilt bereiken (= lobbyen). Geen idee of het echt zou vallen onder `politieke innovatie`, maar gewoon een gedachtenkronkel :P

Hoop dat je er wat aan hebt.

Link naar reactie
 • 0

Als je nou het woordje 'innovatie' vervangt door 'vernieuwing' vind je ineens een lawine aan voorbeelden. Politieke vernieuwing (binnen partijen, kiesstelsels, fora), bestuurlijke vernieuwing en uiteraard vernieuwing binnen overheidsinstanties en in het verlengde bv defensie, onderwijs, gezondheidszorg, ruimtelijke ordening, wegenbouw, etc.

 

Weliswaar wordt deze vernieuwing minder gedreven door een winstoogmerk, maar er zijn legio andere benchmarks. Neem bv de Amerikaanse defensie. Als er nou één politiek gestuurd domein is waar gigantisch geïnvesteerd wordt in innovatie, dan is het het leger wel.

 

Innovatie zat in het politieke domein. Misschien nog wel veel meer dan in het bedrijfsleven. ;)

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0

Als je nou het woordje 'innovatie' vervangt door 'vernieuwing' vind je ineens een lawine aan voorbeelden. Politieke vernieuwing (binnen partijen, kiesstelsels, fora), bestuurlijke vernieuwing en uiteraard vernieuwing binnen overheidsinstanties en in het verlengde bv defensie, onderwijs, gezondheidszorg, ruimtelijke ordening, wegenbouw, etc.

 

 

Innovatie zat in het politieke domein. Misschien nog wel veel meer dan in het bedrijfsleven. ;)

 

Daar ben ik het mee eens; de wil is er : zie ook pinguins kunnen vliegen :

 

'Pinguïns kunnen vliegen' is een initiatief van InAxis, de Commissie Innovatie Openbaar Bestuur (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), die vernieuwingen in het openbaar bestuur ondersteunt.

 

Maar: a] de uitkomsten van die wil zijn niet altijd zichtbaar, b] de beslissingen duren altijd langer en gaan over meer schijven dan bij bedrijven, en c] die vernieuwing is soms veel minder tastbaar dan binnen het bedrijfsleven.

 

Jammer is alleen dat de overheid moeite heeft om die wil eensluidend om te zetten naar daden: de succesvolle samenwerking Holland Innovation is opgebroken, terwijl dat vanuit de behoefte van dedoelgroep een succes was. MinEZ heeft zijn eigen innovatiefeest, het Innovatieplatform heeft zijn eigen feest, en nu ook nog eens BiZa met zijn eigen innovatie feest. En het kost allemaal best veel geld, leg dat eens aan die mensen bij de voedselbank uit? Of zijn dat geen burgers, geen kiezers? Vind je het gek, dat die spreken over 'haagse bobo's' en 'vastzitten aan het pluche'.

 

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

Zeer interessante invalshoeken allemaal, die m'n gedachten lekker draaiende houden. Ik denk dat ik mijn onderwerp alvast wat meer ga proberen af te kaderen en wat meer richting het beleidsmakende proces ga kijken en me daarbij beperk op het terrein van de nationale overheid (parlement & hoogste ambtenaren niveau).

 

1. In hoeverre zijn de uitkomsten van dat beleidsmakende proces innovatief te noemen?

2. In hoeverre is het proces an sich innovatief?

3. Waar is eventuele winst te behalen?

 

Link naar reactie
 • 0

Ik heb wat ervaring met PPP's (publiek/private partnerships) Het is gewoon heel moeilijk. Inmiddels ben ik over mijn boosheid heen en probeer ik wat te leren van de vele ontplofte samenwerkingen.

 

Let wel, we zijn niet aan het "zwarte pieten". De schuldvraag is volstrekt niet van belang. Van de ca. 40 belangrijke elementen, kunnen we er slechts enkele bespreken. De rest is domweg onbekend.

 

Eén van de zaken die schier onoverbrugbaar lijkt, is het verschil in "economie". De economie gaat over het inzetten van schaarse middelen, zodanig dat ze zo veel mogelijk "winst" opleveren. Die winst betekent in het bedrijfsleven gewoon geld. Alle acties kan je toetsen langs een geldelijke meetlat. In de politiek is dat anders. Daar spelen zaken als macht, electoraal gewin, status, en het partijbelang een veel grotere rol. Er is bijvoorbeeld een hele economie van "bewezen diensten". Als je 4 jaar in de kamer zit, mag je burgemeester worden.

 

Dus "gewin" in de private sector is heel anders gedefinieerd dan "gewin" in de publieke sector. Zelf merk ik dat mijn "publieke partners" eigelijk niet willen dat ik iets "verdien" aan de samenwerking. Gek genoeg willen ze zelf wél wat "verdienen", zij het in de immateriële sfeer.

 

Dit is slechts 1 van de factoren die publiek/private samenwerking bemoeilijken. Nogmaals zonder verwijten. Het is slechts een constatering. Iedereen heeft recht op "gewin", ook de publieke zaak.

 

"echte" politieke innovatie (vernieuwing) zou wat mij betreft gelegen moeten zijn in het maken van helder onderscheid tussen acties gericht op "politiek gewin" en "economisch gewin". Wat mij betreft zijn de acties in de innovatieve sector net iets teveel gericht op "politiek gewin".

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0

Ehm, "relatief", kan best zijn, maar Nederland heeft als thuismarkt-land echt veel te weinig inwoners. Je moet een groot percentage van de markt bereiken wil je omzet van betekenis maken.

 

Eigenlijk is nederland qua economie best een groot land. Weinig mensen zullen zich realiseren dat nederland qua GDP op het randje van de wereld top-15 zit... het is zelfs bijna dat van India, waar ze dezelfde omzet maken met dik 1 miljard mensen.

 

Maar dan nog: als de Nederlandse politiek als opzichzelfstaande organisatie gezien wordt, waarom ontbreekt dan de drang tot innovatie? Misschien omdat deze `organisatie` geen concurrenten heeft en dus geen drang heeft zijn concurrentiepositie te verbeteren.

 

Het gebrek aan concurrentie lijkt duidelijk, voor een overheid zijn er maar 2 concurrenten:

 

- Andere landen, waar bewoners eventueel naartoe vertrekken. Als overheid moet je het wel erg bont maken wil een significant deel van je bevolking verkassen, en als dat een serieus probleem wordt valt het te dwarsbomen.

 

- Revolutie, al dan niet hardhandig. Het lijkt me niet waarschijnlijk dat iemand die over de middelen hiervoor beschikt ze zou inzetten voor een revolutie... met zoveel middelen kun veel leukere dingen doen.

 

De klassieke concurrent 'een oorlog verliezen' lijkt me door alle verdragen nauwelijks meer relevant... dus zelfs voor militaire innovatie hoeven we zo hard niet meer te lopen, zolang de NATO partners dat maar wel doen ;)

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  15 leden, 231 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.