Ga naar inhoud
 • 0

Gebruikelijk loon - Holding / Werkmaatschappij

Art 12 van de Web op de Loonbelasting definiert "gebruikelijk loon" indien iemand werkzaamheden voor een vennootschap verricht en hierin tevens een Algemeen Belang (AB) heeft of hieraan vermogensbestanddelen ter beschikking stelt. Het gebruikelijk loon bedraagt in 2006 ruim EUR 39000.

Verplichting tot het toepassen van de gebruikelijk loon kan worden verlicht door de Belastinginspecteur, bijvoorbeeld indien er sprake is van beperkte winst (bijv. ingeval van een startup). Een beschikking zal ieder jaar opnieuw moeten worden aangevraagd.

 

Ik wil de gebruikelijk loon toepassing omzeilen - de reden is in dit verhaal niet van belang - en vraag me af of de volgende constructie hier soelaas beidt:

 

Aandeelhouderschap: [Prive Persoon] --100%--> [Holding BV] --100%--> [Werkmaatschappij BV].

 

Directie [Holding BV] = [Derde] (prive of rechtspersoon, geen aandeelhouder)

 

Directie [Werkmaatschappij] = [Prive Persoon]

 

[Prive Persoon] verricht geen werkzaamheden voor [Holding BV].

[Derde] zou eventueel een (kleine) managementvergoeding kunnen ontvangen. [Holding BV] verricht geen verdere economische activiteiten.

 

Resultaat: aangezien [Prive Persoon] geen AB houder is in [Werkmaatschappij BV] is er geen grondslag voor toepassing "gebruikelijk loon".

 

 

Is bovengenoemde constructie toereikend? Is het noodzakelijk [Holding BV] een management vergoeding te laten betalen aan [Derde] en, zo ja, hoe hoog? Zijn er alternatieven om de "gebruikelijk loon" toepassing te vermijden?

 

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

14 antwoorden op deze vraag

 • 0

XPS60,

 

Ik ben je een beetje kwijt geloof ik.

 

Eerst zeg je: Aandeelhouderschap: [Prive Persoon] --100%--> [Holding BV] --100%--> [Werkmaatschappij BV].

 

wat mij een logische situatie lijkt

 

en dan zeg je Aandeelhouderschap: [Prive Persoon] --100%--> [Holding BV] --100%--> [Werkmaatschappij BV].

 

Directie [Holding BV] = [Derde] (prive of rechtspersoon, geen aandeelhouder)

 

Directie [Werkmaatschappij] = [Prive Persoon]

 

En dat lijkt mijn niet logisch, want dan heeft degene die de leiding heeft nooit het zeggenschap en degene die de aandelen beheert voert geen dagelijkse leiding.

 

Dit vind ik heel verwarrend, zou je dit iets nader kunnen toelichten. Persoonlijk krijg ik namelijk een beetje kippevel als ik een dergelijke constructie zie.

Online boekhouden en dienstverlening in één met you book. Online abonnement, inclusief all-in administratieve dienstverlening al voor € 69,00 excl. BTW per maand!

Link naar reactie
 • 0

SalarisExpert, ik weet niet of ik je opmerking helemaal begrijp. De bedoeling is om de directie van de Holding BV door een derde te laten voeren (dwz niet de aandeelhouder of zijn/haar partner). Hiermee is de zeggenschap over de deelneming in de Werkmaatschappij niet in handen van de uiteindelijke aandeelhouder en wordt een AB status voorkomen.

Vanzelfsprekend zal deze derde (directie van de Holding) wel een vertrouweling zijn van de aandeelhouder.

 

Link naar reactie
 • 0

Als je toch bereid bent om aanzienlijke risico's te lopen (door in dit geval je bedrijf in handen van een derde te leggen) waarom dan niet gewoon een eenmansbedrijf?

- Geen DGA-salaris

- Je legt niet het bedrijf in handen van een derde

- Je hoeft dus ook een derde geen salaris uit te keren

 

Ik meen dat als deze contructie zou werken, dat wellicht meer bedrijven dit, al dan niet verstandig, zouden toepassen.

 

De enige manier die ik ken om belasting te ontwijken is via een trust, maar of dat nou wel zo ideaal is, is weer een ander verhaal.

www.adviesbureau-sloep.nl Back-end marketing

Link naar reactie
 • 0

Rob, vermoedelijk heb ik het niet duidelijk genoeg aangegeven: de reden hiervoor is niet om belasting te ontwijken, maar om niet gedwongen te zijn om een salaris toe te kennen waardoor er middelen aan de vennootschap worden onttrokken. Ik wil hiervoor niet jaarlijks overgeleverd zijn aan de opvatting van een belastinginspecteur.

 

Het risico, dat overigens van een compleet andere orde is dan het risico van een eenmanszaak, is in mijn situatie verwaarloosbaar. Ten eerste zal de directeur een vertrouweling zijn, ten tweede behoudt de aandeelhouder van de Holding het recht de directie te benoemen / ontslaan, ten derde wordt de directie over de werkmaatschappij - waar de activiteiten worden ontplooid - gevoerd de de uiteindelijk aandeelhouder. Ook de managementvergoeding kan zeer laag, zelfs nihil zijn (mits fiscaal acceptable, zie ook een van mijn vragen).

 

Afgezien van reactie over de mogelijke risico's en motieven voor deze constructie, vind ik helaas geen antwoord op mijn vraag of hiermee de "gebruikelijk loon" eis wordt voorkomen. Is er iemand die hier ervaring mee heeft of zijn/haar wijsheid met mij kan delen?

 

Link naar reactie
 • 0

Wat denk je zelf,

 

Constructies om belasting te ontwijken vind ik persoonlijk niet zo netjes. Een situatie creeeren om zo min mogelijk te betalen als mogelijk is vind ik OK, iedereen doet dat immers. Maar de wet moet dat zonder problemen kunnen accepteren.

 

Opzettelijk een situatie creeeren met, stromannen en andere constructies vind ik een vorm van oplichting, en een ondernemer onwaardig.

Online boekhouden en dienstverlening in één met you book. Online abonnement, inclusief all-in administratieve dienstverlening al voor € 69,00 excl. BTW per maand!

Link naar reactie
 • 0

Salarisexpert, je hebt blijkbaat niet goed gelezen. De bedoeling is NIET om belasting te ontduiken (dat zou immers strafbaar zijn) of te ontwijken (hetgeen naar mijn mening overigens volkomen legitiem is, ja zelfs van een ondernemer verwacht mag worden).

Je gebruikt de term oplichting wel erg gemakkelijk, ik had gehoopt hier iets meer niveau te treffen.

Helaas blijft de vraag - of deze opzet werkt - hier blijkbaar onbeantwoord.

 

Link naar reactie
 • 0
De bedoeling is NIET om belasting te ontduiken (dat zou immers strafbaar zijn) of te ontwijken (hetgeen naar mijn mening overigens volkomen legitiem is, ja zelfs van een ondernemer verwacht mag worden).

 

Wat is dan de reden?

 

Je gebruikt de term oplichting wel erg gemakkelijk, ik had gehoopt hier iets meer niveau te treffen.

 

Zowel Rob als SalarisExpert willen je op weg helpen door enigzins kritisch te zijn.......

 

Helaas blijft de vraag - of deze opzet werkt - hier blijkbaar onbeantwoord.

 

Kort door de bocht; de fiscus zal deze constructie, zelfs met de ogen dicht, naar alle waarschijnlijkheid doorzien.

De reden is eenvoudig, wie heeft feitelijk de uiteindelijke zeggenschap binnen deze constructie?

Het mag best ruiken, maar dit stinkt behoorlijk! (ik doel hiermee op de een persoons vennootschap, ofwel de holding met een stroman als bestuurder)

 

www.camelot-legal.nl

Link naar reactie
 • 0

]De bedoeling is NIET om belasting te ontduiken (dat zou immers strafbaar zijn) of te ontwijken (hetgeen naar mijn mening overigens volkomen legitiem is, ja zelfs van een ondernemer verwacht mag worden).

Wat is dan de reden?

Aangezien men hier blijkbaar denkt dat wanneer het te ingewikkeld wordt, het wel iets onoirbaars zal zijn, nog maar eens. Ik wil niet gedwongen zijn jaarlijks met een inspecteur te moeten argumenteren waarom een forfaitair salaris niet redelijk is. De reden is dat er in de vennootschap productontwikkeling plaats zal vinden die ik zoveel mogelijk uit eigen middelen wil financieren. Ik wil in die fase niet gedwongen zijn middelen te onttrekken, zelfs wanneer er een bescheiden winst wordt gemaakt.

Zodra er substantieel inkomen wordt gegenereerd, zal ik mezelf met alle genoegen een (zelfs zeer royaal) salaris toekennen (het verschil tussen belastingdruk IB en VPB+AB is immers niet zo erg groot).

(Afgezien van deze specifieke situatie vind ik de betreffende wet in zijn algemeenheid werkelijk absurd en een duidelijk voorbeeld van een overregulerende overheid ten koste van het ondernemerschap in dit land. Zo dat moest er even uit.)

 

Je gebruikt de term oplichting wel erg gemakkelijk, ik had gehoopt hier iets meer niveau te treffen.

Zowel Rob als SalarisExpert willen je op weg helpen door enigzins kritisch te zijn.......

Kritisch is prima. Ongefundeerde opmerkingen voegen daarentegen niets toe en zijn eerder beledigend. Ik heb me wellicht vergist in het niveau op dit forum.

 

Helaas blijft de vraag - of deze opzet werkt - hier blijkbaar onbeantwoord.

Kort door de bocht; de fiscus zal deze constructie, zelfs met de ogen dicht, naar alle waarschijnlijkheid doorzien.

De reden is eenvoudig, wie heeft feitelijk de uiteindelijke zeggenschap binnen deze constructie?

Het mag best ruiken, maar dit stinkt behoorlijk! (ik doel hiermee op de een persoons vennootschap, ofwel de holding met een stroman als bestuurder)

Zoals gesteld is de intentie niet om belasting te ontwijken of ontduiken. Het is ook niet de bedoeling de fiscus te misleiden. De directie van de Holding zal gegeven worden aan een betrouwbare partij, die er overigens ook voor betaald zal worden. Ik zal me ook werkelijk niet bemoeien met de bedrijfsvoering van de Holding en uitsluitend als aandeelhouder aan de AVVA's deelnemen. Dergelijke "constructies" zijn overigens zeer gebruikelijk en door de fiscus geaccepteerd in Nederland mbt multi-nationale ondernemingen.

Op grond van de wet (!) zal dit n.m.m. een houdbare situatie zijn. Ik baseer me immers op de in wet gehanteerde criteria, waaraan ook een inspecteur gehouden is.

 

Kortom, met vage suggesties als "stinkende constructies" en "stromannen" kan ik niets, maar in inhoudelijke kritiek of suggesties ben ik zeer geinteresseerd. Ik heb het gevoel dat de benodigde kennis en ervaring hier echter helaas niet te vinden is. Ik zal het met een gespecialiseerde fiscalist nader bespreken.

 

Ondanks dat ik niet heb gevonden wat ik zocht, waardeer ik het dat er tijd en moeite is genomen om te reageren, waarvoor dan ook mijn dank.

 

Link naar reactie
 • 0

Volgens mij is dit nu ook juist de reden waarom de belastingdienst het minimum DGA salaris heeft ingesteld, om dit soort constructies tegen te gaan.

 

Vroeger kwam het maar al te vaak voor dat een DGA een marginaal salaris uit de BV opnam en dan aan het eind van het jaar een berg tantieme ging uitkeren wat veel gunstiger was belast dan de loonbelasting toendertijd en loonheffingen nu.

 

Dus iedere vorm van constructie zal met veel argwaan door de belastingdienst worden ontvangen.

 

Daarnaast, ben je wat je ook kiest altijd aan de grillen van een belastinginspecteur onderhevig.

 

Als je jezelf 100% wilt indekken zoals jij dat graag wilt, dan zal je een dialoog met de belastingdienst aan moeten gaan om een schriftelijke goedkeuring los te krijgen. Al acht ik de kans daarop nihil.

 

[off topic] het bekritiseren van het niveau van dit forum, zegt m.i. meer over jou dan over dit forum, LEVE HIGHERLEVEL ;D [/off topic]

Online boekhouden en dienstverlening in één met you book. Online abonnement, inclusief all-in administratieve dienstverlening al voor € 69,00 excl. BTW per maand!

Link naar reactie
 • 0

Ik zal me ook werkelijk niet bemoeien met de bedrijfsvoering van de Holding en uitsluitend als aandeelhouder aan de AVVA's deelnemen. Dergelijke "constructies" zijn overigens zeer gebruikelijk en door de fiscus geaccepteerd in Nederland mbt multi-nationale ondernemingen.

Op grond van de wet (!) zal dit n.m.m. een houdbare situatie zijn. Ik baseer me immers op de in wet gehanteerde criteria, waaraan ook een inspecteur gehouden is.

 

Beste xps60,

 

overschat je fiscale kennis niet. Bij multinationals is er geen sprake van een aanmerkelijk belang van een privé persoon in zijn eigen vennootschap. Juist om misbruik te voorkomen is er zeer specifieke regelgeving, waar je op gewezen wordt door diverse medegebruikers van dit forum. Alleen omdat die aanwijzingen haaks staan op wat jou welgevallig is, sta je er niet voor open.

 

Mijn mening als fiscaal deskundige: wat jij wil kan niet zonder explicite toestemming van de belastingdienst. Deze toestemming zul je alleen krijgen wanneer je kan aantonen dat het toekennen van een salaris het voortbestaan van de onderneming in gevaar brengt, het uitkeren van forse dividenden maken je zaak dus kansloos in deze.

 

Succes

 

Rob

 

Link naar reactie
 • 0

Het ontwijken van de gebruikelijk loonregeling is mogelijk door middel van een legitieme constructie.

Door het aandelenbelang onder te brengen bij een bedrijf dat coorperate services aanbiedt ontloop je de criteria die gesteld worden.

 

Naast het feit dat je geen dga meer bent kan je je winsten onbelast uitkeren aan de echte directeur, welke het kan overmaken naar een Luxemburgse bankrekening. Dit kan allemaal volkomen legaal, maar ook uiterst illegaal gebeuren.

 

Indien je het legaal wilt opzetten, zoals het woord 'ontwijken' al eerder is gebruikt dan moet je zorgen dat de constructie niet 'leeg' is. Er moeten economische activiteiten plaatsvinden op de vestiging van de nieuwe directeur. Echter omdat hij directeur is van een holding (in CYprus bijv.) zijn de activiteiten zeer beperkt.

 

Er is begin september een uitspraak gedaan door het Europese Hof van Justitie die kant koos voor de ontwijker. Het is toegestaan een constructie op te zetten om belasting te ontwijken, maar zoals ik zei er dienen daadwerkelijk economische activiteiten plaats te vinden. Dit kan een ondernemer zelf invulling geven, of uit handen geven aan trustkantoren e.d

Link naar reactie
 • 0

Dennishjc, op welk arrest doel je als ik vragen mag?

 

Verder zou ik de topicopener willen aanraden niet zo makkelijk over een fiscale constructie.

 

Andere mogelijkheden naast die van Dennishjc zijn o.m.:

- aandelen certificeren

- Constructie opzetten waar de feitelijke leiding naar Belgie wordt verplaatst (Cyprus, is weer onnodig en te ver)

 

Succes!

Link naar reactie
 • 0

Ik doel op het Cadbury arrest van 13 september, er wordt in dit arrest o.a verwezen naar het Inspire-art arrest. Hierin wordt het vrijheid van vestigingsbeginsel nader besproken.

 

Je kan inderdaad een constructie opzetten naar Belgie, maar om deze substance te geven moet er feitelijk bestuurd worden. Deze directory services kun je uitbesteden, of zelf verrichten. Als je ze zelf verricht moet je naar Belgie, als je dat ervoor over hebt snap ik heel de discussie niet. En als je het uitbesteedt dan kan je het beter aan een dienstverlener in Cyprus uitbesteden omdat je dan ook fiscale voordelen behaalt. Je betaalt niet minder voor je diensten omdat Belgie dichterbij ligt, anders zou een trust een Jersey erg duur zijn.

 

Het certificeren van aandelen is een mogelijkheid, maar het zal niet de eerste keer zijn dat een certificaathouder als aandeelhouder wordt gezien op grond van het feit dat de certificaathouder economisch eigenaar is van de aandelen. De Nederlandse wetgever heeft het niet zo op het begrip 'vruchtgebruik op aandelen', en wenst op die manier aandeelhouders en certificaathouders op dezelfde manier te behandelen.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  3 leden, 384 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.