• 0

gelijke behandeling

Ik hoorde daarnet op BNR iets heel raars. Een gemeente had een sollicitant niet aangenomen omdat de man vrouwen geen hand wilde geven. De zaak werd voorgelegd aan de commissie gelijke behandeling, en die heeft nu de gemeente in het ongelijk gesteld. Ik heb altijd gedacht dat de commissie gelijke behandeling ijverde voor gelijke behandeling, maar dat had ik dan blijkbaar verkeerd begrepen. De commissie gelijke behandeling ijvert voor discriminatie van vrouwen.

 

Als ooit een man mij zal weigeren een hand te geven simpelweg omdat ik vrouw ben, dan zal ik iets doen of zeggen dat die man minstens zo diep beledigt als dat hij mij beledigt. Het tolerantieniveau van dat soort mannen kennende, zal dat dan wel een enorme rel worden.

 

Eerder had dezelfde commissie ook al 's geoordeeld dat een werkgever niet een sollicitante mag weigeren omdat ze een hoofddoek draagt tijdens het werk. Die hoofddoek is een teken van discriminatie van vrouwen in het geloof dat zo'n vrouw aanhangt. Ook daar bevordert de commissie dus discriminatie op basis van sexe.

 

Kan iemand zo'n commissie niet 's voor de rechter dagen wegens het schenden van artikel 1 van de grondwet? En hoe kan het dat werkgevers op de vingers worden getikt die zich houden aan artikel 12 van de grondwet? Artikel 1 is niet zomaar een artikel, lijkt me.

 

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

20 antwoorden op deze vraag

 • 0

De commissie gelijke behandeling is niet veel meer dan een commissie. Wanneer iemand zich onheus behandeld voelt kan hij/zij bij de commissie om een oordeel vragen. Dat oordeel is juridisch niet bindend. Wanneer de klacht gegrond wordt verklaard kan het oordeel eventueel wel worden gebruikt om een zaak bij een rechter aanhangig te maken.

 

Juridisch ontbreken de gronden om de commissie voor de rechter te dagen. Zelfs wanneer die gronden wel aanwezig zouden zijn, ontstaat het probleem dat de grondwet voorschrijft dat een rechter formele wetten niet mag toetsen aan diezelfde grondwet (artikel 120 Grondwet).

jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
 • 0

Helemaal met Christine eens, deze uitspraak is te zot voor woorden!

 

Sterker nog, de man had volgens mij gesolliciteerd op een functie waarbij hij juist veel met mensen om moest gaan. Dus dat is helemaal krankjorum!

 

Maar goed, we zijn iets te ver doorgeschoten in onze politieke correctheid lijkt me hier.

 

Groet, Martin

Link naar reactie
 • 0

Vandaag een interview gehoord met desbetreffende sollicitant....

Christine, het lag in dit geval iets anders....sollicitant weigerde niet alleen vrouwen, maar ook mannen..de hand te schudden!

Hij wilde iedereen begroeten met een beweging van zijn hand naar zijn hart....tweede reden voor zijn afwijzing was zijn islamitische kledij....die zou aanstoot geven.

 

In dit geval geef ik de commissie gelijk....

Egbert Punter

Link naar reactie
 • 0

Tja, gelijke behandeling voor gelijke gevallen is een mooi concept, maar daarvan is toch geen sprake?

 

Een medewerker die weigert mensen een hand te geven en bovendien ook geen representatieve kleding wil dragen lijkt me voor veel functies (objectief) minder geschikt.

 

Sowieso snap ik de klagers in dit soort zaken niet zo best... als ze je ergens niet willen hebben zoek je je heil toch bij een ander bedrijf? Als je na zoveel stampij alsnog verplicht aangenomen wordt zit je ook niet met een fijne werksituatie.

Link naar reactie
 • 0

Vandaag een interview gehoord met desbetreffende sollicitant....

Christine, het lag in dit geval iets anders....sollicitant weigerde niet alleen vrouwen, maar ook mannen..de hand te schudden!

Hij wilde iedereen begroeten met een beweging van zijn hand naar zijn hart....tweede reden voor zijn afwijzing was zijn islamitische kledij....die zou aanstoot geven.

 

Dat maakt het wel iets anders. Op BNR zeiden ze steeds dat hij alleen vrouwen geen hand wilde geven. Maar ik vind wel dat als je naar een land gaat waar andere gewoonten zijn, je je kunt aanpassen. Ik weet heel zeker dat als ik naar zijn land kom, en ik solliciteer bij hem, en ik zeg "ik wil niet mensen begroeten met mijn hand op mijn hart, maar ik wil de hand schudden", dat hij het daar dan niet mee eens is. Hij komt naar Nederland en ik moet mij aanpassen aan hem, en als ik naar zijn land kom moet ik me ook aanpassen. Dat klopt niet.

 

Ik ben bereid als ik naar een ander land ga, me aan te passen aan de gewoonten en gebruiken, tenzij die ingaan tegen fundamentele rechten van de mens als gelijkwaardigheid van man en vrouw. Maar naar zo'n land zal ik dan wsch niet gaan. Ik mag van anderen verwachten dat ze hetzelfde doen, namelijk als ze naar mijn land komen, dat ze zich aanpassen aan wat hier beschaafd en fatsoenlijk wordt gevonden.

 

Voor kledij geldt hetzelfde. Ik mag mij in een Arabisch land niet kleden zoals ik hier gewend ben. Dan vind ik dat ik eisen mag stellen aan de kleding van Arabieren die hiernaartoe komen. Die eisen zijn niet dat ze zich op straat niet mogen kleden zoals ze willen (dus ik ben veel liberaler dan zij), die eisen kunnen wel betekenen dat als ze bij mij komen te werken in een functie waarbij ze veel klantcontact hebben, ze zich enigszins aan onze gewoonten aanpassen.

 

Van mij mogen mensen doen en laten en dragen wat ze willen, dat is helemaal hun zaak. Als werkgever behoud ik me het recht voor mensen niet aan te nemen. Dat kan zijn omdat ze een tulband of hoofddoek dragen, dat kan ook zijn omdat ze te onverzorgd of ongewassen zijn.

Iemand die wegens zijn religie niet mag douchen en dus een uur in de wind stinkt, die neem je toch ook niet aan? volgens de commissie zou dat wel moeten.

 

Religie is sowieso maar een hersenspinsel, maar dat terzijde, daar hadden we al een andere topic voor.

 

 

Link naar reactie
 • 0

 

 

Religie is sowieso maar een hersenspinsel, maar dat terzijde, daar hadden we al een andere topic voor.

 

 

 

Voor veel mensen is zo'n uitspraak aanstootgevend -- hoewel er vrijheid van meningsuiting is en je dus in je recht staat zo'n opmerking te plaatsen is het wel de vraag of zoiets 'fatsoenlijk' is en 'respectvol' naar mensen voor wie religie een belangrijke vervulling van hun leven betekent, die daar waarde aan hechten en hun keuzes op baseren. Als jij je dus bedient van de vrijheden die de wet je biedt, waarom zouden anderen dat niet ook doen?

 

Link naar reactie
 • 0

Voor veel mensen is zo'n uitspraak aanstootgevend -- hoewel er vrijheid van meningsuiting is en je dus in je recht staat zo'n opmerking te plaatsen is het wel de vraag of zoiets 'fatsoenlijk' is en 'respectvol' naar mensen voor wie religie een belangrijke vervulling van hun leven betekent, die daar waarde aan hechten en hun keuzes op baseren. Als jij je dus bedient van de vrijheden die de wet je biedt, waarom zouden anderen dat niet ook doen?

 

Het is mij wel opgevallen dat hoe meer religieus mensen zijn, hoe minder respect ze hebben voor mensen die niet religieus zijn of die van een andere religie zijn. Luister naar wat de gemiddelde moslim vindt van "ongelovigen". De bijbel zegt ook nare dingen over mensen die niet in god geloven. Ik vind dat niet respectvol tegenover mensen die principieel religie afwijzen, of in jouw termen, mensen die principieel niet in een god geloven.

 

Ik ben heel respectvol en fatsoenlijk tegen iedereen die ik ontmoet. We leven in een land waar je voor je mening mag uitkomen. In dit land zijn vele mensen die mij niet respectvol bejegenen wegens hun religie. Dan neem ik de vrijheid om mijn ongezouten mening te geven over hun religie.

 

 

Link naar reactie
 • 0

Ja, precies, er is dus een evenwicht tussen wat 'mag' binnen de marges van de wet. Er is dus aan een aantal fenomenen weinig te doen.

 

Overigens moet je denk ik wel onderscheid maken tussen religiositeit en fundamentalisme.

En zelf vind ik dat, als je iets wil verbeteren aan intolerantie of ongelijke behandeling, je er helemaal niks mee opschiet hetzelfde terug te doen als wat je de ander verwijt, want dan gaat het maar door in een keten van reacties. Als ik niet reageer als het enge monster dat sommige mensen uit hun geloofsovertuiging van me maken dan is er op z'n minst al meer kans dat er een gesprek ontstaat of begrip.

(En ik moet zelf ook wel eens heel hard mijn best doen om niet uit mijn stekker te gaan, uiteraard :-)

 

Ik kenook diep religieuze mensen die juist heel liefdevol en accepterend zijn vanuit hun geloof.

 

Ik snap je verhaal uiteraard, maar vind het erg lijken op 'kwaad met kwaad vergelden'. Discussiëren over hoe het zou moeten en de wantoestanden analyseren en oplossingen aandragen is gemakkelijk, maar je buurman tóch vriendelijk groeten terwijl hij eigenlijk een eikel is zit er niet in?

 

Het is volgens mij nu aan 'de vrouwen' om iets te doen aan de misstanden. Er wordt ons voorgespiegeld dat de emancipatie 'af' is, maar dat is flauwekul. Vrouwen verdienen nog altijd minder voor precies hetzelfde werk als hun mannelijke collega's. Maar misschien is dat gelatene ook wel inherent aan vrouw zijn; minder testosteron dat ze opzweept er iets aan te doen, competetief maakt, strijdbaar.

Vrouwen aan de top worden zonder pardon op non-actief gezet en ontslagen als ergens in het old boys network wat rommelt en bromt. Vrouwelijke politici als kleine meisjes 'op hun plaats gezet' en ze accepteren het... want de 'feeks', de dolle mina, dat doen we niet meer, daar zijn we te netjes voor. Maar onze voormoeders deden dat niet voor niks. Er is heel wat voor nodig om het te veranderen.

 

Je hebt natuurlijk gelijk dat het nergens op slaat dat mensen bepaalde dingen weigeren 'omdat ze vrouw zijn', vanuit een geloofsovertuiging die stelt dat man en vrouw niet gelijkwaardig zijn. Eens.

Link naar reactie
 • 0

We raken lichtelijk offtopic, maar volgens mij zijn er inmiddels op de Universiteiten in Nederland,waaronder de UU, al een flink aantal moslima's aan het afstuderen op het onderwerp gelijkheidsbeginsel van man en vrouw binnen de islam. Iedere keer wordt duidelijk gemaakt dat vrijwel nergens in de Koran staat dat man en vrouw ongelijkwaardig zijn, maar dat dat een cultureel geladen beginsel is. Daar zit het probleem.

 

In de meest zuiverere vertaling van de Koran staat:de man is het hoofd van het gezin en beslist. En man is echter niet waard het hoofd van het gezin te zijn als hij beslissingen neemt waar zijn vrouw het niet mee eens is. (mijn vertaling).

 

Weliswaar kan hieruit nog steeds een ongelijkheid ervaren worden vanuit ons westers perspectief, maar het geeft wel aan dat de visie die veel islamieten en vooral ook de shariawetgeving niet die is die in de Koran staat. Jammer genoeg hebben als die moslima's die godgeleerheid of theologie studeren zo'n beetje ruzie met de islamistische wereld. Vermoeiend, die islam.

 

 

Overigens moet je denk ik wel onderscheid maken tussen religiositeit en fundamentalisme.

 

Ik zou zelfs nog een stapje verder gaan: in Nederland zijn op het moment duidelijke verschillen waarneembaar tussen de 'oude kerk' en de 'nieuwe kerk'. Met die nieuwe kerk bedoel ik een niet vastomlijnde stroming van gelovigen die vooral bezig zijn met de christelijke religie in de maatschappij te plaatsen, en die accepteren dat hun religie niet de enige is. Sowieso vind ik het een belangrijk beginsel om groepen niet over 1 kam te scheren. Niet alle motorrijders dragen leren broeken, niet alle ambetenaren dragen geitenwollen sokken en zo rijden ook niet alle ondernemers een dikke Mercedes.

Link naar reactie
 • 0
Hij wilde iedereen begroeten met een beweging van zijn hand naar zijn hart....tweede reden voor zijn afwijzing was zijn islamitische kledij....

 

Ik vraag me dan af of

 

eenzelfde sollicitant die iedereen wil begroeten met een opwaartse beweging van zijn gestrekte rechter arm ... gekleed met zwarte laarzen, pofbroek, beige hemd en rode band om diezelfde rechterarm,

 

door diezelfde commissie ook in het gelijk gesteld zou worden.

 

Link naar reactie
 • 0

In de meest zuiverere vertaling van de Koran staat:de man is het hoofd van het gezin en beslist. En man is echter niet waard het hoofd van het gezin te zijn als hij beslissingen neemt waar zijn vrouw het niet mee eens is. (mijn vertaling).

 

Is volgens mij ook de SGP benadering...

 

Weliswaar kan hieruit nog steeds een ongelijkheid ervaren worden vanuit ons westers perspectief, maar het geeft wel aan dat de visie die veel islamieten en vooral ook de shariawetgeving niet die is die in de Koran staat. Jammer genoeg hebben als die moslima's die godgeleerheid of theologie studeren zo'n beetje ruzie met de islamistische wereld. Vermoeiend, die islam.

 

 

Ook hier geldt: niet alleen in de Islam speelt dit. Vergeet niet hoeveel mensen geexcommuniceerd zijn (en worden!) door het Vaticaan omdat ze iets anders riepen dan de 'officiele' leer.. Om nog maar te zwijgen van de brandstapels, de inquisitie...

 

Idem voor de protestanten. Ook daar wordt afwijking van de leer niet geaccepteerd.

 

In feite geldt dit voor elke religie. Ik vind het dan ook jammer dat de discussie steeds tot de islam beperkt wordt.

 

r.i.p. Fred Wiersma | IN MEMORIAM

Link naar reactie
 • 0

 

 

Religie is sowieso maar een hersenspinsel, maar dat terzijde, daar hadden we al een andere topic voor.

 

 

 

Voor veel mensen is zo'n uitspraak aanstootgevend -- hoewel er vrijheid van meningsuiting is en je dus in je recht staat zo'n opmerking te plaatsen is het wel de vraag of zoiets 'fatsoenlijk' is en 'respectvol' naar mensen voor wie religie een belangrijke vervulling van hun leven betekent, die daar waarde aan hechten en hun keuzes op baseren.

 

Waarom zou dat niet fatsoenlijk of respectvol zijn? Het lijkt me beter te zeggen als je iets een hersenspinsel vindt, dan er om heen te draaien of zelfs niet te zeggen. Uiteraard hangt het wel af van de context. Zomaar iets roepen, of provoceren, is iets anders dan van gedachten wisselen.

 

Het feit dat anderen kiezen voor religie als iets waardevols in hun leven, wil niet zeggen dat het waardevol is.

 

Als mensen gekwetst raken omdat iemand iets anders vindt dan zijzelf, of het nou religie is, of politieke overtuigingen, of whatever, zegt dat meer iets over die mensen (en de kracht van hun overtuigingen) dan van degenen met een afwijkende mening.

 

Christine, ik vind jouw directheid heel verfrissend, ga er ajb mee door.

r.i.p. Fred Wiersma | IN MEMORIAM

Link naar reactie
 • 0

In de meest zuiverere vertaling van de Koran staat:de man is het hoofd van het gezin en beslist. En man is echter niet waard het hoofd van het gezin te zijn als hij beslissingen neemt waar zijn vrouw het niet mee eens is. (mijn vertaling).

Is volgens mij ook de SGP benadering...

 

Ik vind religieus fundamentalisme/fanatisme heel gevaarlijk. Fundamentalisme is te herkennen aan het feit dat die lui hun heilige boek heel letterlijk nemen. Hoe letterlijker ze het nemen, hoe primitiever ze denken. En hoe minder tolerant ze zijn.

 

Tolerantie is het belangrijkste kenmerk van beschaving.

 

 

Link naar reactie
 • 0
Hikmat Mahawat Khan, nummer drie op de lijst Eén Nl en tot voor kort voorzitter van Contact Groep Islam, noemde het een zorgelijke zaak. "Het gaat om een handjevol moslims in Nederland die vrouwen geen hand willen geven. Ik vind het vreselijk vervelend dat deze man de samenleving nog verder polariseert met zijn halsstarrige houding. Hij kon ook ergens anders gaan werken. Hij wist van de gewoontes in Nederland." Ook vindt hij dat de commissie te makkelijk reageert. "Ik ben zelf ook moslim en ik kan nergens in de koran vinden dat het schudden van handen niet mag."

 

Van Spitsnet.nl

Link naar reactie
 • 0

Hikmat Mahawat Khan, nummer drie op de lijst Eén Nl en tot voor kort voorzitter van Contact Groep Islam, noemde het een zorgelijke zaak. "Het gaat om een handjevol moslims in Nederland die vrouwen geen hand willen geven. Ik vind het vreselijk vervelend dat deze man de samenleving nog verder polariseert met zijn halsstarrige houding. Hij kon ook ergens anders gaan werken. Hij wist van de gewoontes in Nederland." Ook vindt hij dat de commissie te makkelijk reageert. "Ik ben zelf ook moslim en ik kan nergens in de koran vinden dat het schudden van handen niet mag."

 

Van Spitsnet.nl

 

Het zijn de extremisten die de beeldvorming over een beweging bepalen. De beeldvorming over de Islam wordt bepaald door dit soort mensen en door terroristen die enge aanslagen doen. Ik wacht op tegengeluiden van andere moslims, zoals deze meneer op Spitsnet.

 

Hetzelfde geldt overigens voor andere religies. De Paus bepaalt de beeldvorming over de katholieke kerk totdat andere katholieken andere geluiden laten horen.

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0
....sollicitant weigerde niet alleen vrouwen, maar ook mannen..de hand te schudden!

 

Na de juridische stappen van Enait heeft zowel de gemeente Rotterdam als het vrouwelijke hoofd van de afdeling personeel en organisatie een tegenverzoek bij de commissie ingediend met de vraag of de man schuldig is aan het maken van verboden onderscheid op basis van geslacht, omdat hij vrouwen weigert een hand te geven.

 

Als reactie daarop geeft Enait nu ook mannen geen hand meer.

 

Bron: Reformatorisch Dagblad

 

Hij weigert dus om eenieder een hand te geven omdat hij anders in het ongelijk zou worden gesteld, om diezelfde reden zou hij dus ook kunnen besluiten om iedereen een hand te geven.

 

Daarnaast mag je verwachten dat een ambtenaar neutraal is, scheiding tussen staat en religie. Wat nu als hij die baan wel had gekregen, hadden vrouwelijke klanten die hij als klantmanager zou weigeren een hand te geven hem dan aan mogen klagen wegens seksisme?

 

Natuurlijk snijd het mes aan twee kanten, getuige een islamitische docente die weigert mannen de hand te schudden. Eens kijken wat hier de uitspraak gaat worden.

Link naar reactie
 • 0

Iemand heeft het me ooit eens uitgelegd als respectvol naar de vrouw.

 

De achterliggende gedachte was, dat die personen niet vonden dat iemand anders dan haar eigen man, haar aan hoefde te raken. Vandaar dat zelfs een hand als disrespectvol werd beoordeeld.

 

Vergelijk het met, als wanneer iemand gelijk een dikke zoen komt geven, terwijl je die persoon niet kent...

 

Hiermee zeg ik niet dat ik het ermee eens ben, dat er geen handjes worden gegeven. Ik wilde alleen deze uitleg aan de discussie toevoegen.

 

Misschien is het niet alleen/zozeer discriminatie, maar ook onwetenschap over elkaars cultuur en achtergrond.

 

 

 

 

 

Groet,

Mieke

 

www.outbox.nl

Link naar reactie
 • 0

Misschien is het niet alleen/zozeer discriminatie, maar ook onwetenschap over elkaars cultuur en achtergrond.

 

Kan goed wezen, maar hoeveel islamitische landen zijn er waar ik mijn westerse gewoonten kan handhaven? Ik ga niet naar plekken waar ik dingen moet doen die ik niet met mijn geweten in overeenstemming kan brengen. Ik zou niet gauw naar Teheran gaan, maar ik ga ook niet in zuid europa een kerk bezichtigen omdat men dan eisen stelt aan mijn uiterlijk (kleding) die ik onzin vind. Als iemand hier bij ons komt werken, dan weet zo iemand dat daar gewoonten en gebruiken en normen en waarden bij horen.

 

 

 

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  5 leden, 160 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.