Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 26/05/19 in all areas

  1. 1 point
    Voor bestaande sancties kun je beginnen op https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationaal-ondernemen/internationale-sancties/ Of de software die jij verkoopt door ook toe behoort of dat er sowieso geen onderscheidt in soort software gemaakt wordt kan een belastingadviseur wel aangeven.
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+01:00
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept