frans74

Legend
 • Aantal berichten

  281
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

Alles dat geplaatst werd door frans74

 1. @Ewout Klopt. Juist in de huidige tijd waarin het opzetten van een aanbesteding steeds meer uit handen wordt genomen door externe partijen zie je een verregaande vervlakking van de productkennis. De specialisten die bij de inkopende organisatie zelf zitten worden te weinig of helemaal niet betrokken in het proces. De externe partij ontbeert de kennis en focussed op het raamwerk: de regels, milieu, inkoopvoorwaarden, solvabiliteit en andere kerncijfers. Waarom denk je dat de gemiddelde 1e nota van inlichtingen ca. 30-40 vragen van ons bevat om maar de eisen en criteria helder te krijgen. Dit schept wel weer kansen natuurlijk, zie mijn 1e column. Op dit gebied ligt er echt een grote kans voor dit soort externe partijen: Zoek de niche en specialiseer je daarin. Wees het kennisinstituut op het gebied van inkoopprocessen voor een bepaalde productgroep. Voorbeeld: Het NIC, sinds jaar en dag DE specialist in mijn vakgebied, met langdurig dezelfde contactpersonen, continuiteit etc. Ander voorbeeld is in Belgie: Een aanbestedende dienst bezoekt ALLE mogelijke marktpartijen, op eigen kosten, in NL, Belgie, Duitsland, Frankrijk. En kijkt , vraagt, vergelijkt en bezoekt referenties. Dit is alleen nuttig bij de wat grotere contracten. Over kennisvervlakking heb ik 101 voorbeelden voor jke, maar die zet ik hier niet op het net. Dan moeten we maar eens een kop koffie drinken. Vanwaar die interesse trouwens? Frans74 PS. inderdaad, bijvoorbeeld kantoorartikelen lenen zich voor een veiling obv laagste prijs (met een paar mitsen en maren, maar toch). Ander verhaal is de bouwsector waar sinds jaar en dag op laagste prijs geselecteerd wordt. Waarom denk je dat vrijwel iedere begroting daar vervolgens overschreden wordt ;)
 2. Ter aanvulling hierbij even een recent (=vandaag) persberichtje met betrekking tot een partij die wel een kort geding aangespannen heeft. Noren spannen kort geding aan
 3. Hoi Rene, Zal voor veel mensen gelden dat er weinig over te zeggen valt. Het is nu eenmaal geen column a la "keuzestress" zoals onlangs, maar gaat over een vrij specifiek onderdeel van een vrij specifieke discipline. Zie je ook aan de reacties op de vorige, en dit was/is ook geen doel op zich. Als er een van die 20000 meelezers per week wat aan heeft, dan is het het schrijven toch weer waard geweest Frans74
 4. De overheid wil (terecht) transparant zijn in haar inkooptraject. Hiertoe maakt zij gebruik van aanbestedingen waaraan de diverse geïnteresseerde leveranciers kunnen meedoen. Over die aanbestedingstrajecten heb ik in eerdere artikelen al eens geschreven zie hiervoor hier en hier Hierbij het slot van deze serie artikelen, die dan ook logischerwijs het slot van een aanbesteding behandelt. Evaluatie Nadat de offerte door jou is ingediend, zal de overheid die evalueren. Aan de hand van de gunningscriteria die vooraf zijn opgesteld, en als het goed is, in de offerteaanvraag inclusief weegcriteria zijn vermeld, wordt een ranglijst opgesteld. Soms is dat alleen een ranglijst op basis van prijs (laagste prijs criterium), en soms op basis van meerdere criteria naast de prijs (economisch meest voordelige aanbieding). Jij als leverancier krijgt die uitslag toegestuurd. Ben je de gelukkige: gefeliciteerd. Ben je niet de gelukkige: It ain’t over. Indien er voor jou goede gronden bestaan om te twijfelen aan de uitslag van de aanbesteding dan heb je de mogelijkheid om de gang naar de rechter te maken. Dit is geen stap die je lichtzinnig moet nemen, maar de mogelijkheid is er wel. Stand still/Alcatel-arrest Om de tijd te krijgen om die gang naar de rechter te maken, cq. die te overwegen is er een zogenaamde stand-still-periode waarbij de overheid nog geen contracten met de gekozen leverancier mag ondertekenen en zich dus niet mag vastleggen. Die periode is voortgekomen uit het zogenaamde ‘Alcatel-arrest’, een term die vaak in je afwijzingsbrief naar voren komt, en bedraagt over het algemeen zo’n 10 dagen. Wat echter vaak niet bekend is, zowel bij de overheid als bij leveranciers, is dat die periode van 10 dagen niet ingaat op het moment dat je je brief ontvangt, maar op het moment dat je over alle noodzakelijke informatie beschikt om een afgewogen keuze te kunnen maken of je naar de rechter stapt. Je mag dus eerst alle noodzakelijke informatie vragen om je standpunt te kunnen bepalen, en pas daarna gaan die 10 dagen in. Stappenplan Stel je nu eens voor dat je verliest van een leverancier waarvan je weet dat hij niet kan voldoen aan het bestek, maar je ziet dat niet terug in de puntenscore die in je afwijzingsbrief staat. Wat is dan vervolgens je stappenplan? [*]Zoek contact met je contactpersoon bij de aanbestedende dienst en leg hem, bij voorkeur met argumenten, uit waarom je twijfelt aan de gepubliceerde scores, en verzoek om meer informatie met betrekking tot de behaalde scores, en met name op welke wijze de winnende leverancier op jouw twijfelpunt heeft voldaan aan het bestek. Tip: Benader de situatie rustig en niet overtuigd van je eigen gelijk, maar in vragende zin. Blijf on speaking terms, maar kom wel vastberaden over [*]Bevestig diezelfde dag nog je gesprek aan de aanbestedende dienst, en vermeld hierin dat je ervan uitgaat dat, conform bekende jurisprudentie, de stand-still-periode pas ingaat als alle informatie volledig en duidelijk in je bezit is. [*]Je wacht af tot je de informatie krijgt en kijkt of deze volledig is. Vaak zullen aanbesteders zeggen dat ze geen informatie uit offertes van concurrenten mogen verstrekken. Dit is niet (helemaal) waar. Concurrentiegevoelige info zoals prijzen hoeven niet verstrekt te worden, maar informatie mbt invulling van bestekseisen mag gewoon als toelichting op de gemaakte keuze verstrekt worden. [*]Biedt de geboden informatie nog steeds geen duidelijkheid? Herhaal stap 1 e.v. nogmaals. [*]Is het duidelijk dat je terecht verloren hebt dan ook gewoon bedanken voor de info en het hierbij laten [*]Ben je overtuigd van je gelijk dan kun je een aantal dingen doen: a. Direct naar de rechter (en dat dus binnen 10 dagen nadat de laatste info is binnengekomen) b. De aanbestedende dienst melden dat je overweegt naar de rechter te stappen en aangeven waar jij vindt dat ze fout zitten en verzoeken om een reactie. Hierbij ook vermelden dat je die reactie binnen 4 dagen verwacht in verband met de voorbereidingen van het kort geding en het aflopen van de stand-stillperiode. Het resultaat In geval a moet je je realiseren dat het meestal niet zo is dat, ook al haal je je gelijk, de rechter de opdracht doorschuift naar jou. Vaak moet dan de aanbestedingsprocedure opnieuw gedaan worden en zijn jouw kansen als ‘aanstichter’ alleen maar kleiner geworden Ga je voor b, dan heeft de aanbestedende dienst 3 opties. De eerste is jou de stap naar de rechter te laten maken. Jij moet je afvragen of je die tijd erin wilt steken. De tweede optie is dat ze de risico’s afwegen en besluiten om op basis van jouw argumentatie de voorgenomen opdracht aan leverancier 1 in te trekken en aan jou te gunnen. De risicoafweging wordt puur en alleen gemaakt op basis van wie ze inschatten dat hij/zij het eerst naar de rechter gaat en de kans dat een van tweeën zijn gelijk haalt. De derde en laatste mogelijkheid is dat ze haast hebben en moeten gunnen, waardoor ze je zullen benaderen om een mogelijke gang naar de rechter af te kopen. Het spreekt voor zich dat je dan een sterke onderhandelingspositie hebt. nb. links naar relevante websites met meer info volgen in een allerlaatste artikel met bronnen, websites etc.
 5. Stel: Je loopt in de stad op een zonnige zaterdagmiddag. Daar staat een aantrekkelijk uitziende vrouw, goed verzorgd en netjes gekleed. Ze heeft pakketjes in haar hand, mooi ingepakt met een lintje erom. Ze zegt dat er mobieltjes inzitten. Je mag niet in het pakketje kijken, maar ze heeft er wel foto's van. De foto's zijn prachtig en het mobieltje dat ze zegt dat erin zit kost maar de helft van wat het in die winkel iets verderop zou moeten kosten. Ondanks enig aandringen mag je niet kijken. Sterker nog: Je moet eerst betalen, en je mag het pas openmaken als je thuisbent. Sorry, maar de mensen die besluiten dat pakketje te kopen van die overtuigende dame noem ik dom. En als ze dat via een internetsite doen met nog minder contact en nog minder informatie noem ik ze heel dom.
 6. Elke postbode zou in geval van overduidelijke oplichting op discrete wijze de postalerecherche, of een afdeling van zijn postbedrijf die er over gaat, moeten inlichten. Die veiligheidsafdeling moet snel en adequaat ingrijpen. Dus de postbode moet zeker niet op eigen houtje bij elk geval van mogelijke oplichting zelf rechercheur spelen. Paul De postbode moet gewoon de post bezorgen. Je kunt toch niet de postbode de schuld geven van, cq. medeschuldig maken aan het feit dat je zelf zo dom bent een baksteen te kopen en af te rekenen? Op het moment dat in het nieuws kwam dat het geen zuivere koffie is had sandd de boel even op z'n verdeelcentrum moeten laten liggen en zich beraden op stappen trouwens. Ze bezorgen toch maar een keer per week, dus plenty tijd daarvoor. Off/topic De postcontrolerende postbode bracht me wel op het idee om een van mijn monteurs postbode te laten worden bij mijn directe concurrenten en even van iedere uitgaande offerte adresgegevens op te schrijven. De grote pakketten met grote offertes wordt onder het mom van 'verdacht pakketje' natuurlijk even vakkundig opengemaak ;D
 7. Zijn die 8 locaties gelijk, of bieden ze verschillende producten? Is het voor de klant van belang dat er acht locaties zijn (bijvoorbeeld omdat je klanten door het hele land werken en dan snel een locatie in de buurt kunnen vinden, zoals bijvoorbeeld Fabory met bevestigingsmaterialen) of is het meer zo dat het verschillende productenaanbod van belang is?
 8. ???, omzet exclusief, dus exclusief BTW, en daar gaat je BTW nog vanaf?
 9. Een uitgebreide offerte is in mijn branche gebruikelijk, aangezien het iedere keer andere projecten zijn, en niet een standaardproduct. Mijn doel is enerzijds te bereiken dat er een bepaalde consistentie zit in de indruk die men van mijn bedrijf krijgt op de website, en de manier waarop ik mij in mijn verdere correspondentie profileer. Ofwel: Laat een gelikte website volgen door een gelikte offerte, en bevestig het beeld dat de klant van je heeft. Dit wekt (onbewust) toch meer vertrouwen in je bedrijf. Daarnaast wordt er zoveel onderzoek gedaan naar usability en de manier waarop we website moeten optimaliseren dat ik me afvraag of je een deel van die kennis (herhalen, kort en bondig, visuele ondersteuning van je tekst, niet breder kunt toepassen, bijvoorbeeld in je offerte. Ik pas trouwens ook niet alles toe hoor, maar mijn gedachten gaan wel richting die digitale offerteomgeving, al is het alleen maar om weer een tijdje onderscheidend te zijn tov mijn concurrenten. Frans
 10. Website worden steeds gelikter. Onder invloed van Usabilitygoeroes, SEO-specialisten, Trechtertrekkers en nog meer van dat soort bedrijfjes worden websites steeds verder geoptimaliseerd om maar meer conversies te scoren. Webshops daargelaten hebben de meeste andere commerciële sites als belangrijkste conversiepunt: de documentatieaanvraag, of liever nog de gespreks- of offerteaanvraag. Maar dan… Ben je als klant onder de indruk van een portfolio, heb je vertrouwen gekregen door de uitstraling, ben je enthousiast geworden door de producten en heb je een offerte aangevraagd krijg je, in sommige gevallen begeleid door een scoringsgeile accountmanager, een pak papier achter je deur geschoven waar dat mooie beeld dat je in gedachten had volledig teniet wordt gedaan. Verdwenen zijn die mooie plaatjes en die informatieve bondige onliners. Weg is het overzicht, en weg is het vertrouwen. Een lange lap tekst, beginnend met een indrukwekkend (not!) overzicht van de geschiedenis van de overgrootvader van de eerste directeur. Gevolgs door een ontbrekende inhoudsopgave, geen overzicht en onduidelijke woorden die dermate specialistisch zijn dat je ze niet snapt. De accountmanager zelf trouwens ook niet. Die hoopt dat ik zo onder de indruk ben van het taalgebruik dat ik vergeet vragen te stellen. Erger nog: Je krijgt de papieren offerte in gedigitaliseerde vorm als PDF toegestuurd, in de veronderstelling dat dat een meerwaarde biedt, maar men vergeet zelfs de (sporadisch) aanwezige inhoudsopgave even klikbaar te maken. Waar is nu de leverancier die de eerste pagina’s kort en bondig uitlegt wat hij levert, in gewone mensentaal. De moeilijke woorden kun je wel in een bijlage toelichten. Waar is de leverancier die mij de offerte in gecomprimeerde vorm stuurt met de belangrijkste punten op een rij. Die zijn sterke punten herhaalt op pagina 5 omdat ik pagina 2 heb overgeslagen. En dat subtiel op pagina 8 nog een keer doet. Waar is de leverancier die een PDF-offerte als meerwaarde ziet door er links in aan te brengen naar voor mij relevante begrippen, documenten, foto’s en andere informatiebronnen? Waar is de leverancier die voor mij online een op maat gesneden offerteomgeving inricht waar ik, na inloggen, meer info kan vinden over het door mij gewenste voorstel, eventuele alternatieven, achtergrondinformatie zie en zo een compleet beeld krijg van de kwaliteit van de leverancier? (Dit laatste is ook weer interessant voor jou als leverancier want je weet meteen wat je prospect interessant vindt, waar hij klikt etc.) Wie o wie is de eerste leverancier die beseft dat conversie niet eindigt bij de offerteaanvraag maar pas begint. Die de kennis die hij bij het optimaliseren van zijn site eens gaat toepassen op de opbouw van zijn offerte. Je wilt toch die order scoren? Maak dan volledig gebruik van de digitale mogelijkheden en zorg ervoor dat ik blijvend onder de indruk ben van jullie kwaliteiten. En dus bij jou bestel, ook al is je concurrent 5% goedkoper!
 11. Hoi Ewout, Leuk dat er ook iemand 'aan de andere kant' zit. Ik heb het even nagezocht via de website van TED, maar (correct me if i'm wrong) van de 12000 gepubliceerde aanbestedingen de afgelopen 2 jaar zijn er een stuk minder dan 100 gebaseerd op een electronische veiling. Algemeen bekend is het gebeuren dus niet, en vaker met het bijltje hakken komt vrijwel niet voor. Vandaar dat ik vanuit mijn persoonlijke perspectief daar een column aan gewijd heb. Daarnaast is het gros van de veilingen toegepast bij een aanbesteding op 'laagste prijs' waarbij ik me die veiling nog wel iets meer kan voorstellen, dan ingeval er sprake is van een 'economisch meest voordelige aanbieding' waar ik me meer op richt en waarbij zaken als kwaliteit, service, aanbiedingsomvang, soort produkt en dergelijke meer van belang zijn. Aangezien veel leveranciers (in mijn branche althans) huiverig zijn voor het principe maak ik mee dat ze ervoor kiezen niet in te schrijven waardoor je wellicht goedkoper inkoopt, maar ook een groot gedeelte van de markt mist. Zo'n 1,5 jaar geleden heb ik er als leverancier aan meegedaan. 4 percelen, waarvan ik bij 3 heb meegedaan om ervaring met het fenomeen op te doen, en had niet de illusie de opdracht te krijgen voor die 3 percelen omdat er minimaal 10 leveranciers zijn die in die producten beter zijn dan ik. Wat blijkt? Was de enige inschrijver voor die drie percelen. Klant baalt omdat ze niet de producten aangeboden krijgen die ze hadden verwacht, en omdat er niets te veilen valt, terwijl ik had ingeschreven met nog wat marge om weg te kunnen geven in de veiling. Het andere perceel, mijn core-bussiness, gaat naar mijn concurrent die een slechter product heeft aangeboden maar zijn inschrijving kan compenseren door de prijs sterk te laten zakken tijdens de veiling. Vervolgens heeft de klant kapitalen uitgegeven om de levering zodanig compleet te maken dat ze weer aan de eigen wensen voldoet. Service en levertijden waren slecht (terwijl dat normaal het sterke punt van mijn concurrent is) en alles kostte geld. Natuurlijk komen dit soort situaties ook voor bij normale aanbestedingen (zie vorige column), echter ik denk dat de veiling dit soort situaties versterkt. Het wordt in dat geval steeds belangrijker alles in je bestek voor te schrijven, eenduidig te omschrijven, volledig te omschrijven en steeds meer verantwoordelijkheid bij de leverancier neer te leggen, om te voorkomen dat je achteraf met hoge kosten geconfronteerd wordt. En juist aan die kwaliteiten schort het schromelijk. Als we dan toch de 'economisch meest voordelige aanbieding' willen gaan veilen, laat dan niet alleen de prijs een variabel punt zijn, maar ook de andere beoordelingscriteria. Bijvoorbeeld niet alleen sturen op prijs, maar ook een hogere beoordeling ontvangen als je de garantie verlengt, de levertijden verkort, de montagetijden verkort etc. Zodat je echt de kwalitatief beste aanbieding krijgt
 12. Eerst maar even 3 vragen: [*]Wat is de aard van het werk dat ze doen [*]Hoe is de ploeg georganiseerd [*]Wat is de reden dat je het wilt loslaten. Je zult toch een bepaald doel voor ogen hebben neem ik aan Frans
 13. Brescia - Italy visit the duomo vecchio wenn posible!
 14. Is inderdaad een relevante vraag: Wat zijn je eigen wensen en in hoeverre voldoen ze daaraan? Daarnaast de vraag of de afmetingen (vrijwel) gelijk zijn. De ene afbeelding (super dallas 2) lijkt me niet overeenkomen met het door jou genoemde typenummer (De super dallas 2 1875 heeft namelijk een lengte van 1875 mm...)
 15. Heb de SD 2 1875 wel gevonden om eens te kijken, maar waar haal je de SD/3 vandaan (vind maar 1 hit, waarbij het eigenlijk een combinatie is van SD 2's) Zelfs Arneg heeft geen SD3 op z'n website...
 16. @Hanskramer. Nog net geen kneus voor het spammen omdat het verder een inhoudelijke post betreft. Maar dat laatste zinnetje he... Op zich zou een continue inbreng van de visie van een mediator hier natuurlijk van harte welkom zijn.
 17. nog even een krantenberichtje (de gelderlander) hier uit de regio citeren: OT: Een versoepeling van het ontslagrecht in het algemeen ben ik niet voor. Wel zijn er specifieke situaties die om een eenvoudiger methode schreeuwen. Personeel dat je besteelt bijvoorbeeld is, naar mijn ervaring, extreem moeilijk eruit te werken. en zo zullen er nog wel meer voorbeelden zijn denk ik
 18. Was er vorige keer niet bij, dus even een vraagje: Bij de deur moet ik nu "Niet nodig iedereen is welkom roepen"? ??? ;)
 19. Ik heb nog nooit .xls of .doc als scan resultaat gezien :P Let op OOK PDF is gewoon te kraken.... Is idd geen probleem met bijvoorbeeld foxit pdf editor
 20. Da's een aardige vondst :), had ik eigenlijk zelf aan moeten denken Frans
 21. Een relatief nieuw fenomeen in de aanbestedingswereld is de elektronische veiling, ook wel E-auction genoemd. Gepresenteerd als een enorm besparende oplossing in financiële termen is het in mijn ogen meer onding dat de relatie tussen klant en leverancier kan verstoren. Bovendien en voor alles speelt het in op verkeerde emoties bij de aanbieder. De elektronische veiling (EV in het vervolg) is in sommige gevallen het sluitstuk van een aanbestedingsprocedure. Nadat iedereen zijn offerte heeft ingediend wordt de de score cq. ranglijst bepaald per inschrijver. De beste 3 of 5 worden toegelaten tot de veiling die in een gecontroleerde digitale omgeving (lees: via internet) plaatsvindt. Vervolgens is er een aantal veilinggronden waarbij iedere aanbieder de kans krijgt door middel van het verlagen van zijn biedingsprijs de laagste totaalprijs te scoren. Wordt er een bepaalde tijd, of een aantal ronden, niet geboden dan eindigt de EV en is de winnaar bekend. Op diverse plaatsen worden de enorme besparingen genoemd die behaald zijn met deze vorm van aanbesteden. Helaas is deze stelling nooit controleerbaar. Het bedrag dat in de veiling als korting wordt gegeven hoeft niet per definitie de besparing te zijn. Dit omdat iedere aanbieder in zijn eerste offerte, dus voor de EV, een (iets) hoger dan normale prijs aanbiedt om nog enig “wisselgeld” te hebben tijdens de EV. Hoe de inschrijvingsprijs was geweest zonder een EV is niet bekend, dus ook dat is geen ijkpunt. Vergelijken met een andere gelijkaardige aanbesteding is ook lastig omdat geen enkele aanbesteding dezelfde uitgangspunten heeft, scores voor subcriteria toekent, en de veiling anders zal zijn ingericht. De uitkomst zal weliswaar enigszins vergelijkbaar zal zijn, maar nooit als definitieve maatstaf van het voordeel van de EV ten opzichte van de authentieke methode. Het belangrijkste en meest kwalijke punt dat in mijn ogen echter over het hoofd wordt gezien bij een EV is de relatie tussen aanbieder en leverancier, en het inspelen op oneigenlijke emoties in een ‘stress-situatie’. De EV dwingt de aanbieder om in een kort tijdsbestek van veilingrondes van enkele minuten keuzes te maken met betrekking tot zijn aanbiedingsprijs, steeds opnieuw. Je krijgt dan taferelen als “ik laat me die opdracht niet ontnemen” , “Ach nog één keertje 5000 euro korting”, “Dit is echt de laatste keer dat ik er 5000 euro afdoe”: Gokkersgedrag. Vervolgens wint men de opdracht met een volledig verdampte marge, of erger nog, met verlies. Het gevolg is dat de opdrachtgever denkt een goede deal te hebben gesloten, terwijl de leverancier alles in het werk zal stellen om te besparen. Linksom of rechtsom zou Wouter Bos zeggen. Dus minder klantcontacten, de minimale service zonder contractbreuk te plegen. Alles is meerprijs wat niet omschreven staat en overal worden de grenzen opgezocht. De vraag is of een aanbestedende dienst hiermee gelukkig zal zijn, als hij vooraf de intentie had een partner te contracteren. De vraag is of de totale contractkosten, direct en indirect, uiteindelijk niet hoger zullen uitvallen Wellicht ben ik de enige die nog hecht aan een goede relatie met mijn klanten, en indien gewenst graag een stapje extra voor ze doe zonder daar meteen een factuur voor te moeten sturen. Wellicht ben ik de enige die het onethisch vind het onderste uit de kan te willen en je machtspositie aan opdrachtgever op die manier te misbruiken. Het zij zo. De enige tip die ik heb voor collega’s in een dergelijke situatie: Soms is het mogelijk digitaal vooraf een bodemprijs in te vullen waardoor je door het systeem tegen jezelf beschermd wordt. Is die mogelijkheid er niet zorg dan dat je met z’n tweeën bent tijdens de EV, waarbij je partner je vooraf bepaalde absolute bodemprijs in de gaten houdt en je knock-out slaat als je eronder dreigt te gaan.
 22. Er zijn een aantal manieren om verkeer naar je website te krijgen. [*]Via adwords (wij zijn geen erg groot bedrijf, geven er toch een paar duizend euro aan uit en verdienen het ruim terug, dus voor ons loont het de investering), wellicht gewoon eens proberen, volgens mij krijg je nog een starttegoed ook [*] via de normale/organische resultaten (lees vooral de handleiding op Seoguru die in redelijk begrijpelijk nederlands is geschreven (gratis) [*] meld je aan bij diverse pagina's als bijvoorbeeld startpagina.nl en diverse anderen Verder: als ik in google type site:www.finfield.nl dan geeft hij maar twee pagina's als resultaat. Is de rest wel geindexeerd? wellicht je sitemap even uploaden naar google via www.google.nl/webmasters groet frans
 23. Ok het zij je vergeven. Nieuw op fora en je kiest higherlevel uit: Lol Adviesje Schaf onderstaande stoel aan voor achter je PC/Laptop
 24. ??? Wat zit er dan om je heen als er geen woonwijk zit en geen bedrijventerrein? Sta je midden op een weiland?
 25. Hang ervan af. De vraag die je stelt is in diverse vormen al voorbij gekomen. Dus in dat opzicht kan het geen kwaad maar vind ik het wel lui. Heb je hetzelfde advies in het door Maarten genoemde draadje ook al gegeven. Als je niet naar deze adviezen luistert, waaom zou ik dan denken dat je wel naar antwoorden zou luisteren?
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.