Jump to content

DE CLERCQ

Junior
 • Content Count

  15
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

2

Personal info

 • You are:
  adviseur
 • Address
  Hoge Rijndijk 306, Leiden, 2314 A, Netherlands
 • Company or organization name
  De CLERCQ Advocaten•Notarissen•Belasting
 • Website address
 • How did you find us:
  partner-site

Register

 • What age group do you belong to?
  25-30
 • You are primarily interested in:
  juridische en fiscal
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  www.advocatie.nl
  ww

Company info

 1. Beste Jeroen, Je gebruikt op je website de algemene voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk. TIP: sluit je aan bij Webshop Keurmerk. Stichting Webshop Keurmerk zal jouw webwinkel toetsen aan haar keurmerk-code. Het mooie is dat je algemene voorwaarden hiermee zullen voldoen aan de Nederlandse (en Europese) regelgeving, onder andere ter bescherming van de consument. www.keurmerk.info Je kunt na goedkeuring door de stichting het bekende Webshop Keurmerk-logo 'veilig en betrouwbaar' gebruiken op je website. Klanten zijn hier erg gevoelig voor. Steeds meer mensen willen alleen zaken op internet kopen als de webwinkel is aangesloten bij Thuiswinkel Waarborg of Webshop Keurmerk.. Veel succes met je webwinkel! DE CLERCQ
 2. De kosten van een Europese merkregistratie (gemeenschapsmerk) bij het Europese Merkenbureau (www.ohim.eu) bedragen € 900 (online aanvraag). Dat is de fee die verschuldigd is aan het OHIM. Voordeel van een gemeenschapsmerk is dat je met één registratie in één klap het merk beschermd hebt in alle 27 EU-lidstaten tegelijk. Kan dus erg aantrekkelijk zijn als je je product daadwerkelijk in andere (meerdere) EU-landen wilt verkopen. Maar er is ook een risico dat oudere merkhouders zich willen verzetten tegen jouw Europese merkregistratie. Het is daarom raadzaam om een merkonderzoek te doen. Je wilt namelijk de risico's in kaart hebben voor je met je merk de markt op gaat. Het kan zo zijn dat in één van de EU-landen al een ouder merk bestaat dat lijkt op jouw merk. Zo kan in beginsel één merkhouder van het eiland Malta (is een EU-lid) jouw Europese merkaanvraag frustreren, terwijl je helemaal niet van plan bent om je product in Malta te verkopen. Die kosten waar jij over spreekt (tienduizenden euro's) zouden kunnen ontstaan wanneer je een merkenbureau/merkengemachtigde inschakelt voor uitvoerige merkonderzoeken in de gehele Europese Unie. Die kosten lijken mij overigens wel aan de hoge kant. Als je een heel sterk merk hebt, kan een zogenaamd "onderzoek naar identieke (dus exact dezelfde) merken" mogelijk volstaan. Dat is goedkoper dan een uitvoerig merkonderzoek waarin ook alle merken worden meegenomen die op jouw merk lijken (overeenstemmende merken). Mijn tip: ga na in welke landen (buiten de Benelux) je nu daadwerkelijk je product wilt verkopen. Als je bijvoorbeeld alleen in Duitsland wilt verkopen, dan is misschien merkonderzoek en registratie voor Duitsland goedkoper dan de aanvraag en onderzoek van een Europees merk.
 3. Je kunt pas rechten ontlenen aan je merk als je het merk ook daadwerkelijk hebt geregistreerd. Het recht op een merk ontstaat pas zodra het is ingeschreven in het merkenregister. Als je een merk deponeert, is het niet meteen ingeschreven. Er zit dus tijd tussen merkdepot en merkinschrijving; enkele maanden. Strikt genomen kun je dus na deponering van je merk gedurende een aantal maanden nog niet juridisch optreden op grond van je merkdepot. Om die reden doen veel ondernemers dan ook een spoedinschrijving. Voor een Benelux-merk doe je dat bij het Benelux-bureau voor de Intellectuele Eigendom (www.boip.int) . Dan is binnen één week het merk ingeschreven. Wil je weten of het merk ook daadwerkelijk is ingeschreven? Check voor merken in de Benelux het Benelux-merkenregister: http://register.boip.int/bmbonline/intro/show.do In dit register kun je de status van een Benelux-merk controleren. Bijvoorbeeld of het is ingeschreven, of dat het merk nog in de depot-fase verkeert.
 4. Ja, in beginsel mag dat. Er zijn wel regels voor VERGELIJKENDE RECLAME. Die staan in het Burgerlijk Wetboek. Zie hier de link naar de wettekst op wetten.nl. http://wetten.overheid.nl/BWBR0005289/Boek6/Titel3/Afdeling4/Artikel194a/geldigheidsdatum_14-09-2010
 5. @Musicalfan: Ik zou nog even wachten met het wijzigen van je handelsnaam. Ik zie niet in waarom dit moet. Jouw concurrent beticht jou in eerste instantie van inbreuk op haar handelsnaam, maar zij is m.i. zelf onrechtmatig bezig. Hoe zit dit? Jouw concurrent heeft de oudere handelsnaam “Zin in..” (en gebruikt daarbij de domeinnaam zinin…nl). Jij bent vervolgens gestart met de handelsnaam “Gek op..” en hebt de domeinnaam gekop…nl geregistreerd. Je concurrent vindt dat jij inbreuk maakt op haar handelsnaam, maar dat is m.i. onterecht. De handelsnamen zijn verschillend genoeg en bovendien beschrijvend. Om jou dwars te zitten, registreert je concurrent de domeinnaam gekop…com. Hiermee handelt zij m.i. wél onrechtmatig. Die domeinnaam (die dus EXACT hetzelfde is als jouw handelsnaam) wordt door jouw concurrent doorgelinkt naar nota bene haar website. Het lijkt mij absoluut niet verstandig om hier een rechtszaak over te voeren, want de uitkomst is onzeker in deze zaak en het kost tijd geld en geeft stress. Maar het is wellicht wel verstandig om je concurrent een korte, maar pittige, brief te sturen waarin je aangeeft dat juist zij fout is door jouw handelsnaam als .com domeinnaam te registreren en door te linken naar haar website. Vervolgens geef je aan dat jij niet degene bent die moeilijk wilt doen en dat je bereid bent over deze kwestie te praten. Ik kan mij zo voorstellen dat jij bereid bent om je handelsnaam te wijzigen, maar dat het dan wel redelijk en billijk zou zijn dat je daarvoor gecompenseerd wordt (realistisch bedrag!). Laat gerust horen op dit forum hoe je denkt dit aan te moeten pakken. Robert Span
 6. @willie: heb wellicht een naam voor je: “BIZmirror" (The Display Network). (de spiegel voor je onderneming op internet?)
 7. Ik bespeur ook een trend in de marketing om juist 'de beestjes weer bij de naam te noemen'. Kijk bijvoorbeeld naar de naam ONLINE www.online.nl Online (voorheen Orange), overgenomen door T-Mobile. Leuk van T-mobile om onder de naam ONLINE een stukje van de markt te bedienen. Het lijkt er wel op dat 100% beschrijvende en totaal niet te monopoliseren namen alléén geschikt zijn voor die ondernemingen die zo veel geld hebben om dergelijke namen in reclamecampagnes bekendheid te geven. Robert
 8. Duidelijk Jeroen. Maar het kan toch geen kwaad om tips te geven voor naamscreatie? Het zou toch sneu zijn als mensen hier namen van elkaar overnemen zonder af te weten van deze informatie? Het lijkt mij nogal belangrijk om het kader aan te geven voor het bedenken van een nieuwe naam.
 9. @willie Door al het meedenken van Frans en Twabla is nu wel duidelijk geworden wat je gaat doen. Denk je nu na over de naam “Het Display Network”? Het is begrijpelijk dat ondernemers een naam kiezen die ‘de lading dekt’. Maar daardoor creëer je per definitie een zwakke, weinig onderscheidende naam. Een onderscheidende naam is belangrijk omdat je daar rechten aan kunt ontlenen. Het is dan ook altijd raadzaam om je (handels)naam als merk te registreren. Daardoor is die naam niet alleen beschermd, maar kun je de naam ook optimaal exploiteren; je kunt je merk overdragen, in licentie geven of een pandrecht op vestigen (bijv. t.b.v. een bank). Mijn advies: kies voor een onderscheidende naam: “FANTASIENAAM. The Display Network” . We weten allemaal hoe lastig het is om een originele naam te bedenken. Bijna alles lijkt wel te zijn bedacht. Hier wel wat tips: Vermijd afkortingen, dat zegt mensen niets (tenzij je KLM of H&M bent). Vermijd beschrijvende namen, die bieden geen bescherming (gebruik beschrijvende termen in je pay-off). Hier een advies voor naamscreatie: 1. Check eerst of de domeinnamen beschikbaar zijn: Betrouwbare bronnen: www.sidn.nl (.nl) http://registrar.verisign-grs.com/whois/ (o.a. .com en .net) www.whois.info (.info) www.whois.eu (.eu) 2. Check of de handelsnaam beschikbaar is: www.kvk.nl (voor meer zekerheid: vraag een handelsnaamonderzoek aan) 3. Check het Benelux-merkenregister: http://register.boip.int/bmbonline/intro/show.do (als je in de Benelux actief wilt zijn) 4. Alles clear? Registreer je domeinnamen en merknaam en laat je handelsnaam inschrijven. Succes! Robert Span
 10. Altijd goed om met elkaar te praten, maar dan is het wel belangrijk om te weten wat je rechtspositie is. Eerst de feiten: Je hebt een handelsnaam. Je bent actief onder je handelsnaam want je gebruikt de handelsnaam ook als domeinnaam (.nl?) Een derde gebruikt exact jouw handelsnaam als .com domeinnaam. Die derde is een concurrent, dus gebruikt jouw domeinnaam (die tevens jouw handelsnaam is) voor dezelfde activiteiten. De domeinnaam wordt immers doorgelinkt naar de website van die derde. In beginsel zou je tegen die derde kunnen optreden op grond van je handelsnaamrecht. Er kan namelijk gevaar van verwarring bestaan bij het publiek. Dat kan ook zogenaamd ‘indirect’ gevaar voor verwarring zijn, doordat het publiek kan veronderstellen dat er een band bestaat tussen jouw onderneming en die van die derde. Er is hier wel meer aan de hand. Die derde is al langer actief op de markt en heeft jou erop aangesproken dat jij een handelsnaam gebruikt die inbreuk maakt op haar oudere handelsnaam. De vraag blijft echter of jouw handelsnaam werkelijk zodanig lijkt op die van jouw concurrent. Een andere belangrijke vraag is of jouw handelsnaam al dan niet beschrijvend is. Een handelsnaam die beschrijvend is, bijvoorbeeld bakker.nl en je bent een bakker, geniet in beginsel geen bescherming. Hoe beschrijvender de naam, hoe minder bescherming je geniet. Robert Span
 11. De bedragen die je noemt met betrekking tot het controleren van jouw algemene voorwaarden liggen wel erg hoog. Betreft dit ook niet gelijk het aanpassen van jouw algemene voorwaarden? De bedragen die je noemt doelen namelijk meer op het feit dat er geheel nieuwe algemene voorwaarden opgesteld dienen te worden. Het alleen controleren, dus niet aanpassen, van jouw algemene voorwaarden (afhankelijk van de grootte hier van) komt niet in de buurt bij de prijzen die je noemt. Met betrekking tot het auteursrecht is het zo dat het aantonen dat iemand specifiek jouw algemene voorwaarden heeft gekopieerd, en deze niet van een concurrent heeft overgenomen, zeer lastig is (uitzonderingsgevallen uiteraard daar gelaten!). Het verdient echter de voorkeur om algemene voorwaarden in een goede juridische constructie op te laten stellen en deze niet te kopiëren. Tevens verdient het de voorkeur om je algemene voorwaarden periodiek te laten controleren of deze nog voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. Mr. Beerens
 12. Vaak zijn algemene voorwaarden toegespitst op de bedrijfsvoering binnen een specifiek bedrijf. Wij komen veel algemene voorwaarden tegen waarin bijvoorbeeld bepalingen zijn overgenomen van een ander bedrijf, welke in strijd zijn met de wet. Het opstellen van deugdelijke algemene voorwaarden is van levensbehoefte voor elk bedrijf, ook al zien ondernemers dit nogal eens over het hoofd. In een gerechtelijke procedure verdienen de kosten zich echter al snel terug (mits er deugdelijke algemene voorwaarden zijn opgesteld + toegepast). Mr. Beerens
 13. Beste Ricardo, Je slaat iets over: kijk naar http://www.justitie.nl/images/Gedragscode%20kansspelen_tcm74-99686_tcm34-16383.pdf. Ga na of jouw actie niet valt onder de gedragscode promotionele kansspelen. En ook belangrijk: indien een natuurlijk persoon (consument) zich inschrijft op jouw nieuwsbrief, dan moet je er wel rekening mee houden dat de wet bescherming persoonsgegevens van toepassing kan zijn. www.cbpweb.nl Voor de verwerking van de persoonsgegevens dient de consument o.a. ondubbelzinnig zijn toestemming hebben verleend. Bij een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens dient tevens melding worden gemaakt bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Met betrekking tot het vermelden van de prijswinnaars op de website het volgende: dit mag enkel wanneer de betrokken personen hier ondubbelzinnig hun toestemming voor hebben verleend. Mr. Beerens
 14. Beste J.S. Mee eens, maar let op de valkuilen: 1. Weet dat het Benelux-bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) de inschrijving van je (woord)merk kan weigeren, bijvoorbeeld omdat het merk zuiver beschrijvend is voor je bedrijfsactiviteiten. 2. Het op correcte wijze omschrijven van het product waarvoor je het merk wilt registreren (het zogenaamde ‘indelen in de juiste waren/dienstenklassen’) vereist de nodige zorgvuldigheid en kennis. 3. Als je merk is geregistreerd, zal het merk na 10 jaar vervallen tenzij de registratie van het merk tijdig wordt vernieuwd. Zorg er dus voor dat je bij verhuizing altijd je adresgegevens doorgeeft aan het BBIE, zodat deze je kan waarschuwen dat je merk komt te vervallen. 4. Wie zorgt voor de bewaking van je merk? Doe je dat zelf? Tip: sluit altijd een abonnement af bij het BBIE ‘op latere merken’ en bewaak ook nog eens extra je merk op internet via Google Alerts. Maar dan nog, hoe beoordeel jij of een jonger merk, handelsnaam of domeinnaam inbreuk maakt op jouw merkrechten? Er bestaan zoveel ondernemers die ‘even zelf een registratie doen’ en vervolgens vergeten: het merk tijdig te vernieuwen, wijzigingen door te geven, het merk over te dragen bij verkoop van de onderneming etc. Dat komt omdat ondernemers bezig zijn met hun onderneming en niet met hun merk(en). Het is m.i. altijd verstandig om een merkengemachtigde in te schakelen. Deze verzorgt de registratie voor je van ‘A tot Z’ en desgewenst kan je merk ook worden bewaakt. Kun jij je concentreren op je bedrijf en de gemachtigde op je merk. 'Zelf doen' bij het BBIE/BOIP www.bbie.nl (in maximaal drie klassen) kost overigens € 240,--(de verschuldigde taksen aan het BBIE). Een merkengemachtigde rekent ongeveer ± € 700,-- (inclusief de € 240,-- taksen BBIE). Robert Span
 15. Beste Michiel, Koop op afstand is alleen van toepassing op consumentenkoop (art. 7:46a sub b BW). Let er bij het "ter hand stellen" van je AV onder andere op: - dat de AV voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geraadpleegd (dit is ook zo wanneer via een website een overeenkomst tot stand komt); - dat de AV kunnen worden opgeslagen en later uitgeprint kunnen worden (er moet later kennis kunnen worden genomen van de AV). mr. Beerens
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept