Ga naar inhoud

Remon van Ommen

Super Senior
 • Aantal berichten

  104
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

Alles dat geplaatst werd door Remon van Ommen

 1. Ik ben ook weer van de partij ;D, onder het mom 'failure teaches success'. We zullen het nu daadkrachtiger en efficiënter gaan aanpakken, we hebben geleerd van onze fouten, en nemen dit mee in het nieuwe beleid. Dat het voorheen spaak is gelopen weerhoudt ons in ieder geval niet om er echt wat van te maken, vallen en opstaan! Ik hoop dat vele andere jonge ondernemers en experts hier onze visie delen en willen ondersteunen om de jonge generatie het duwtje/kans te geven om naast het te worden opgeleid als werknemer op school ook de kneepjes van het vak als werkgever c.q. ondernemer te leren (praktijkervaring). Groet, Rémon
 2. Dit topic is bedoeld voor discussie over bovenstaand(e) evenement(en).
 3. Goedenavond Erik, Door het uittreden van uw partner is de VOF automatisch beëindigd per 1-08-2009 en omgezet in een eenmanszaak. Een VOF kan namelijk niet bestaan met een firmant. Gelukkig heeft u een VOF-contract, want daar moet precies in staan hoe te handelen in deze situatie, zoals djluc hierboven ook al aangeeft. In reactie op uw vragen: 1. Er moet een jaarrekening van de VOF worden opgesteld over de periode 1-1-09 tot 1-08-09, omdat de VOF op die datum is geëindigd (slotbalans). Als er daarna winsten zijn geboekt, dan heeft uw ex-partner daar geen rechten op... Als er daarna verliezen zijn gerealiseerd, dan kan ik mij voorstellen dat deze wellicht voor een deel wel worden toegerekend aan de VOF-periode, omdat deze wellicht het gevolg zijn van het opeens uittreden van uw partner. Uit de aldus opgestelde jaarrekening (slotbalans) blijkt een resultaat. Daarvan wordt 50% toegevoegd aan het kapitaal van u, en 50 % aan het kapitaal van uw ex-partner. Op deze manier komt in de balans een kapitaal te staan, wat u moet afrekenen met uw ex-partner. Dit kan óók negatief zijn, wat betekent dat hij aan de VOF moet betalen. 2. De waarde van het bedrijf is meer dan alleen uit de jaarrekening van de VOF blijkt; u ziet namelijk winstmogelijkheden, en die moeten ook worden gewaardeerd. U dient uw ex-partner dus een bedrag te betalen voor deze goodwill. Op dit forum zijn vele experts op dit gebied die u hier meer over kunnen vertellen. 3. De claim van uw ex-partner is onzin. Uiteraard moet er worden afgeschreven. Deze afschrijvingen moeten wel zo reëel zijn dat de huidige boekwaarde vrijwel gelijk is aan de waarde bij verkoop. 4. U beiden bent teveel op detail-niveau bezig. U moet niet gaan discussiëren over alle onderdelen van de balans, maar zoals bij antwoord één gesteld afrekenen op basis van het vermogen van de VOF, zijnde het verschil tussen alle bezittingen en alle schulden. Wel moet u dus vanuit uw eenmanszaak een bedrag betalen aan de VOF voor overname van de inventarissen en goodwill, en dat gebeurt op basis van "handje-klap". U moet het samen eens worden over een totaalbedrag (compromis). 5. In principe is uw ex-partner voor 50% eigenaar van alle bezittingen van de VOF, en mag hij daar over beschikken. Maar als er een deal is gemaakt dat u met uw eenmanszaak alle bezittingen van de VOF overneemt, dan heeft hij daar uiteraard geen rechten meer op. Ik raad u ook aan om het VOF-contract op dit punt goed door te nemen. Vaak staat daar namelijk in opgenomen dat de partner die uitstapt uitgekocht moet worden, dus met geld. 6. Heel bijzonder dat u vijf jaar lang samen een onderneming drijft, en dat u nu niet wordt beschouwd als ondernemer. Dit kan ik mij alleen voorstellen als u dit doet naast een regulier dienstverband. Als dit fulltime werk betreft, raad ik u aan om hiertegen bezwaar te maken. De belastingdienst heeft deze conclusie in ieder geval getrokken op basis van de voortdurende verliezen, en kennelijk verwachten zij niet dat er winsten zullen worden gemaakt. Maakt u in de toekomst alsnog winsten met uw eenmanszaak, dan kunt u de gemaakte verliezen alsnog verrekenen, maar alleen voor het deel wat aan u was toe te rekenen. Uw ex-partner daarentegen is niet meer in de gelegenheid om aan te tonen dat de onderneming winstgevend te maken is, en ik vermoed dan ook dat hij niets meer heeft aan deze geparkeerde verliezen. Misschien een dooddoener, en zeker in deze tijd maar het enige wat ik u nog kan aanraden is: ga winst maken... Succes in ieder geval! Groet, Rémon
 4. Je karakter (karakteristieken) spelen ook zeker een belangrijke rol, daar ben ik het mee eens! Geluk heb ik niet genoemd maar het speelt ook zeker een rol bij het succes in je leven. Maar hoe zit dat met geluk? Is geluk louter gebaseerd op ‘’toeval’’ of heeft het met karma en alles te maken? Want waarom hebben sommige personen veel geluk en andere vaak pech? Valt geluk af te dwingen? Hebben succesvolle personen (tovenaars) een grote factor van geluk of dwingen ze dat af, en hoe doen ze dat dan? Groet, Rémon
 5. Dat de discussie is verdwenen van waar ik was gestart met P.J. Odems is niet erg in mijn optiek, het is juist interessant om te zien hoe je opeens bij de ‘’rol van de overheid’’ en het onderwijs terecht komt. Daarnaast is er nog altijd een raakvlak, want de overheid/ouders moeten de jongere (generatie van de toekomst) prikkelen/stimuleren om hun ‘’talenten’’ te gebruiken op een verantwoordelijke manier. Dus zo ver is de discussie niet van waar we gestart waren ;). Tevens is het leuk/interessant om een discussie te laten lopen en pas wanneer het dreigt in te zakken, je besluit om in te grijpen om het weer op gang te brengen, zodat de discussie vort kan gaan, hetzij op een ander spoor... Talent is er bewust niet in genomen, omdat dit toch een begrip is waar een discussie mee van start kan gaan (wat er ook is gebeurd), een ieder heeft hier echt een mening over namelijk (jong,oud,man,vrouw, etc.). Aangezien een column zelfstandig moet kunnen leiden tot een discussie heb ik dat er uitgelaten zodat een ieder hier zijn visie over kon geven. Zonder een al doordringende mening van mijn kant. Je moet niet alleen een expert zijn, maar ook allround. Daarnaast is een tovenaar niet zozeer ''speciaal'' (lees: expert op vele vakgebieden), maar hij is ‘’de beste in zijn vakgebied’’ door middel van training/oefening en dat maakt de tovenaar weer ''speciaal''. Jij oogt nu meer naar speciaal zijn vanuit een holistisch oogpunt, in dat opzicht ben ik het dan ook met je eens maar dat is wel iets anders waar ik op doelde ;D. Groet, Rémon
 6. Hoop reacties sinds ik weg ben geweest!! Misschien niet wat ik voor ogen had nee ;D, maar het heeft wel een raakvlak dus we zijn niet heel ver van huis! Deze discussie is vooral zo geëscaleerd omdat het allemaal behoorlijk subjectief is, wat ik hier ook voorbij zag komen. Ik zal alles nog wel een keer doornemen en kijken of ik er nog iets aan kan toevoegen of het eventueel kan sturen. Maar jullie zijn in ieder geval al ''tovenaars'' in het voeren van discussies en het ventileren van je mening ;)
 7. @ Fred Ik ben het met je eens dat er beperkingen kunnen zijn, echter hebben deze beperkingen alleen een effect op je startpositie. Dus bepaalde personen ontwikkelen zich eerder dan andere maar door middel van oefening, wilskracht , doorzettingsvermogen en volledige overgave kun je die achterstand inhalen. Jouw voorbeeld van ‘’muzikaal gehoor’’ en bijvoorbeeld het ritmegevoel (als drummer) zijn moeilijk te onderbouwen en categoriseren, want waar valt het nu onder? Is het iets speciaals wat we niet kunnen ontwikkelen of krijgen we het mee? Ritmegevoel bijvoorbeeld is iets wat te maken heeft met je motoriek, die van de een is meer ontwikkeld dan de ander, echter komt hier ook training bij kijken, als baby zijnde ontwikkel je, wat betekent dat het niet is ''aangeboren'' maar ontwikkeld in die fase ;). Met het laatste wat je zegt ben ik het zeker eens, vandaar ook dat zoiets betrekking heeft op je startpositie maar als je echt iets wilt en het ook leuk vind en dus je tijd efficiënt gebruikt je hier vanzelf je voordeel mee doet waarmee je de achterstand in kan halen. Groet, Rémon
 8. Het aardige van dit onderwerp is dat er geen gepast antwoord op is, omdat zoals ik al aangaf er niet concreet kan worden aangegeven of al het talent nu afkomstig is van karakteristieken en training of dat er ook iets, zoals jij het al verwoord ‘’speciaals’’ bij komt kijken. Het is dus iets persoonlijks hoe je er naar kijkt, veelal baseer je jouw mening op je eigen belevingen uiteraard. Nu zal ik als jonge hond anders in het leven staan dan u en menigeen hier ;) en vandaar dat de meningen hierover zullen verschillen. Maar dat maakt het juist interessant… Het voorbeeld van de ezel ben ik het niet echt helemaal mee eens, omdat ik vind dat je wel appels met appels moet blijven vergelijken. Dus je vergelijkt mensen en hun prestaties onderling (relatief en niet absoluut) en hetzelfde geldt dus voor ezels, er is namelijk geen enkele ezel die de absolute waarde van 120 km/uur haalt en dus niet te beschrijven als een talent. Dan ga je eerder naar over naar ‘’gave’’ en dat is iets religieus. Je gelooft erin of niet, denk bijvoorbeeld aan Uri Geller en het paranormale krachten fenomeen. Interessant om op te merken misschien is dat ''talenten'' kunnen worden gekoppeld aan innovaties (prestaties van nu zijn vaak beter dan die van vroeger wanneer je ze vergelijkt). Als iemand een uitzonderlijke prestatie neerzet probeer je door middel van oefeningen en ''innovatie'' een betere prestatie neer te zetten. Een inspirerend voorbeeld dat je door middel van ‘’training’’ en doorzettingsvermogen een uitzonderlijke prestatie kan neerzetten was bij TED door de Dadid Blaine. David Blaine: How I held my breath for 17 min ‘’ If something is done by other persons it can be done by other persons’’ Groet, Rémon
 9. @ P.J. Odems, bedankt voor je reactie! Ik had er stiekem al op gehoopt en een beetje de aanleg gegeven om hier een discussie over te starten, fijn dat je hem er gelijk inkopt! ;) Maar allereerst is het misschien beter om duidelijk te begrijpen wat we precies onder talent verstaan. Talent; is de aanleg tot de ontwikkeling van vaardigheden (in de ruimste zin van het woord). Men spreekt over ‘’aangeboren talent’’, dit is een bepaald deel talent wat je bezit zonder het te weten en iets waar je gedurende je leven achter moet komen om het vervolgens te kunnen inzetten (aanleg, x-factor, etc.). Men zegt dus dat dit talent in de genen zit, maar talent wordt niet altijd ontdekt. Zo kun je bijvoorbeeld het talent hebben om een goede schaatser te worden, maar als je nooit gaat schaatsen, kom je daar niet achter… Daarnaast spreekt men ook van een deel talent dat ontwikkeld is door middel van trainingen e.d. Dit noemt men een ‘’competentie’’. Er zijn tal van definities in de omgang over talent maar in feite weten we nog niet echt wat het is, in de wetenschap spreekt de helft over dat het wel bestaat en de andere helft dat het niet bestaat. Beide hebben goede punten voor hun statement. De talloze definities en de onzekerheid of het ‘’aangeboren talent’’ nu wel of nietbestaat zorgt ervoor dat een ieder zijn eigen mening er over heeft. Ik persoonlijk neig naar de kant dat ‘’aangeboren talent’’ wel bestaat maar ik beschrijf het totaal anders, zo vind ik het persoonlijk te kort door de bocht wanneer iemand ‘’ uitzonderlijke prestaties’’ verricht dit te koppelen aan ‘’aangeboren talenten’’. Waarmee men meestal neigt dat het schaatsen/ondernemen bijvoorbeeld al in de persoon zit, hier ben ik het dus niet mee eens. Ik ben van mening dat talent vooral een kwestie van keihard oefenen is. De tovenaar in mijn column is ook door veel trainen, doorzettingsvermogen gekomen tot zijn uitzonderlijke prestaties. Je kunt stellen dat je een voorsprong op een ander hebt door de ‘’aangeboren talenten’’ (waarvan we niet precies weten wat het is), of wat intuïtiever is, dat de voorsprong komt doordat je helemaal blootlegt op de training en er voor gaat. Het stukje ‘’aangeboren talent’’ is in mijn optiek dan ook gekoppeld aan jouw karakteristieken; wilskracht, inzet, ambitie (zoals ik ook aangaf in mijn column) die wel echt aangeboren zijn (je kunt jezelf wel anders voordoen, maar van binnen ben jij een individu met bepaalde karakteristieken). Maar aangeboren talent is dus heel algemeen en heeft dus niet te maken met specifiek een sport zoals voetbal, schaatsen of bijvoorbeeld ondernemen. Je stelt je zelf bloot op een onderdeel wat je aanspreekt en leuk vind en door middel van je karakteristieken, wilskracht en oefening schop je het ver! Deze veronderstelling beperkt ook niemand, want als jij ergens helemaal voor wilt gaan dan zal je dat lukken en die gedachtegang is nu eenmaal positiever dan te veronderstellen dat talent aangeboren is en je het hebt of niet ;D. Dus voor een ieder die echt iets wilt, raad ik aan om door oefening, vallen en opstaan een tovenaar te worden! Groet, Rémon
 10. Er bestaat een tovenaar die over een heuvel van meer dan honderd meter hoog kan springen als hij dat wil. Hij oogst zowel verwondering als jaloezie en men vraagt zich af of zij ook ooit zulke krachten kunnen bezitten. Men vraagt zich af of zijn ''macht'' op een dag uit de lucht is komen vallen, toen hij aan het mediteren was. Vroeger kon deze tovenaar niet hoger springen dan de meesten van ons, misschien een meter. Maar hij stelde zich tot doel over een heuvel van honderd meter hoog te springen en daar oefende hij elke dag op. Beetje bij beetje maakte hij vorderingen. Hij besteedde al zijn tijd aan die ene prestatie. Misschien trainde hij wel door over bloemen te springen, die elke dag een stukje hoger worden. Misschien werd hij op die manier een tovenaar, een specialist, een expert op zijn gebied. Het is gemakkelijk het verkeerde idee te aanvaarden dat mensen als tovenaar geboren worden, hetgeen hier ook al vele malen ter sprake is gekomen. Maar als dat het geval was, zouden experts als experts geboren worden en voorzitters als voorzitters. Maar experts en voorzitters worden niet zo geboren, ze hebben gewoon heel hard gewerkt om professioneel te worden, net als de tovenaar. Iedereen beschikt over oneindige capaciteiten en het enige verschil tussen een tovenaar en een gewoon iemand is dat de tovenaar zijn verborgen capaciteiten gebruikt en harder werkt (deels karakteristieken), wat hij ook aan het doen is. Alles heeft een reden en oorzaken leiden tot resultaten. Prestaties komen niet door het toeval tot stand: ze zijn het hoogtepunt van een proces. We leven in een tijd van specialisatie. Dit is een tijd waarin dingen aan dagelijkse verandering onderhevig zijn, het leven wordt steeds ingewikkelder en gevarieerder, en de behoefte aan specialisten doet zich op steeds meer gebieden voelen. De tijd dat een persoon alles kon oplossen, ligt ver achter ons. Zelfs als iemand in zijn eentje fysiek al zijn werk zelf kon doen en precies wist wat hij deed, zou hij er de tijd niet voor hebben. Als gevolg daarvan is er een ontwikkeling op gang gekomen van een zeer gespecialiseerde arbeidsverdeling en dat heeft de efficiëntie enorm doen toenemen. Daarom hebben we nu op elk gebied experts nodig. In de wereld van vandaag moet je dus wel zeer deskundig zijn op het gebied dat je gekozen hebt. Dat betekent echter niet dat je al het andere moet verwaarlozen ten gunste van het gebied van jouw keuze. Je hebt uiteenlopende interesse en veel gezond verstand nodig. Je moet niet alleen een expert zijn, maar ook allround. De wereld is groot en het leven biedt veel variatie. Als je jezelf beperkt tot jouw eigen wereldje wordt je als een kikker die zijn poel niet uitkomt en geen idee van de rest van de wereld heeft. Het is zorgelijk dat we het zo druk hebben met het zo snel mogelijk graven van een diepe put, dat we niet meer aan de breedte denken. Dit is iets wat ik ooit heb gelezen en me altijd bij blijft, als je diep wilt graven, zul je eerst een breed stuk land nodig hebben. Als je echt diep wilt graven, moet je eerst breed graven. Als je alleen maar aan de diepte denkt, kan het bij de eerste schep lijken dat je heel diep zult kunnen gaan, maar ga eens wat dieper, dan merk je dat je niet verder kunt als je niet meer in de breedte gaat werken. Geef jezelf dus voldoende ruimte voordat je begint te graven. Dan kun je met een gerust hart bepalen hoe diep je wilt graven. Wordt een expert, wordt professioneel, maar niet zodanig dat je geen oog meer voor iets anders hebt. Ongeacht jouw specialiteit moet je brede, algemene interesse koesteren. Daarmee bedoel ik culturele ontwikkeling en gezond verstand. Iemand die bijvoorbeeld als hoofdvak econometrie heeft, hoeft geen expert te worden in de bouw van vliegtuigmotoren. Maar ongeacht of je econometrie, geneeskunde of literatuur studeert, heb je nog steeds een bepaalde hoeveelheid algemene kennis nodig. Met ‘’algemene kennis’’ bedoel ik dat je jezelf breed ontwikkeld en brede ervaring opdoet, waarmee je gegarandeerd een zekere diepte aan jouw specialisme geeft. Je dient op de hoogte te zijn van bijvoorbeeld filosofie, etiquette en ethiek. Dus als ik zeg dat je een specialist moet worden, betekent dat ook dat je een brede kennis en visie moet hebben die voorbij jouw specialisme reiken. Tegenwoordig zijn macht en aanzien niet per se gescheiden, dat tijdperk is voorbij. Tegenwoordig heeft een specialist macht. Aanzien en erkenning krijgt iemand nu als hij de enige is die een bepaalde taak kan verrichten. Specialisten is de hedendaagse norm. Wordt een specialist, een expert, een tovenaar; probeer ronduit de beste op jouw gebied te worden, ongeacht wat voor gebied dat is. En als je jezelf afvraagt hoe je dat moet doen, adviseer ik je om jezelf er volledig op te storten, wat het ook is. ideeën, wijsheid en inzichten zijn weggelegd voor degenen die spanningen tijdelijk op te geven om een nieuw idee te krijgen. Schrijven doe je met het puntje van een pen en je moet schrijven en schrijven om ideeën te krijgen. Zo ook komen creatieve ideeën en inzichten op andere gebieden tot stand door volledige overgave. Genialiteit berust voor negenennegentig procent op inspanning. Als je een tovenaar op jouw gebied wilt worden, moet je jezelf helemaal overgeven. Neem dus een zekere breedte in acht en ga dan diep graven. Veel succes met graven!
 11. Dat is nou precies precies wat we van IDexpress verwachten. Wat is de visie van IDexpress op deze markt, waarom komt maar 1% van de uitvindingen op de markt? Wat gaat IDexpress hier aan doen? Het gooien met statistische beweringen zonder te vermelden hoe je eraan gekomen bent is vaak het manipuleren van de data naar eigen gelang, maar dat terzijde. Als men via deze weg dan ook de innovatie wilt gaan stimuleren dan slaan ze de plank in mijn optiek al behoorlijk mis door het aangeven van de 1%, dit geeft namelijk een verkeerd beeld van wat innovatie daadwerkelijk is, innovatie is namelijk niet altijd concreet te vertalen in een abstracte vorm en is daarom ook niet altijd meetbaar. Daarnaast speelt er zich een heel proces af voordat een ''succesvolle vinding'' op de markt wordt gebracht, hetgeen waar de 1% vandaan komt. Er is een bekend ''trechter model'' (The Innovation Funnel) welke de ''1%'' onderbouwd en aantoont dat failures ook hun bijdrage leveren aan innovatie door middel van de knowledge spillovers, men leert nu eenmaal van (andermans) fouten en innovatie is berust op het op de juiste manier inzetten van creativiteit, om zodoende nieuwe kennis/nieuwe technologie tot stand te brengen om praktische problemen op te lossen of huidige processen te verbeteren. Dit geeft meer ruimte aan het begrip en toont ook aan dat er ook andere ''innovatieve'' manieren zijn om ''innovatie'' te verbeteren. Om het ''eindresultaat'' van innovatie (van de Innovation Funnel) te verbeteren zal er dus niet aan het eind van het station moeten worden gekeken (de 1%), want dan ben je al te laat, maar naar het proces wat er voorafgaat. Dus de vraag die je zelf moet stellen hier is; hoe kun je het ''innovatie-proces'' welke leidt tot het ''eindresultaat'' efficiënter laten verlopen waardoor de uitkomst verbeterd? Een kleine richting mijnerzijds; het innovatie-proces kan weer op zijn beurt worden onderverdeeld in verschillende variabelen (wat komt er allemaal bij kijken, welke variabelen hebben invloed op het resultaat), waarbij sommige positief significant gecorreleerd zullen zijn aan het eindresultaat, met deze variabelen zal dan ook wat moeten worden gedaan om innovatie te leiden tot een betere uitkomst. Maar goed nu ben ik ook erg benieuwd hoe IDexpress dit ''innovatief'' (praktisch) gaat benaderen... Groet, Rémon
 12. Spruce, In mijn optiek is het inzichtelijker wanneer je werkt met een prijs voor het project (je weet dan beide waar je aan toe bent). N.a.v. het gesprek maak je een prijs-calculatie (op basis van de verwachte uren) en stel je een offerte op. Om tot zo'n prijs te komen is het wel belangrijk om een zekere ''structuur'' in je werkwijze te hebben. Zo kun je bijvoorbeeld door middel van ''rondes'' te werk gaan. Per zo'n dergelijke ronde ga je bijvoorbeeld evalueren met de klant. In deze fase is het voor de klant mogelijk om wijzigingen door te geven en ga je vervolgens door naar de volgende ''ronde'', op deze wijze breng je dus structuur aan het project en maak je alles een stuk inzichtelijker en efficiënter. Wanneer er ''extra'' werk door jou wordt gedaan dan wat alvorens is afgesproken (wat natuurlijk niet erg is) kun je dat als ''meerwerk'' in rekening brengen. Van te voren maak je duidelijke afspraken en stel je een offerte op, wanneer er ''extra'' werk bij komt kun je dit dus gewoon in rekening brengen... (op basis van je extra uren -> uurtarief). Wel dien je duidelijk aan te geven wat er onder ''meerwerk'' valt, niet dat je achteraf een dikke rekening stuurt. Daarnaast leidt structuur in je werkwijze ''vaak'' tot een beter eindresultaat (kwaliteit) en sowieso efficiëntie voor beide partijen. Tevens zijn de verwachtingen aan beide kanten helder, waardoor de kans op eventuele misvattingen wordt gereduceerd. Groet, Rémon
 13. Leuk en goed idee, HL op LinkedIN. Ik heb me al aangemeld en zo ben ik al aan aantal van jullie gelinkt, maar ik kom graag met meer mensen hier in contact; http://www.linkedin.com/in/remonvanommen Groet, Rémon
 14. Michael, ik denk niet dat deze column nog online komt, maar je kunt hem wel hier eventueel lezen. groet, Rémon
 15. Beste MBAstudent, ik weet niet in hoeverre je zelf eerst heb geprobeerd het e.e.a. uit te zoeken maar men stelt het hier op prijs dat je ook eerst zelf research doet en als je echt vast komt te zitten dat hier voorlegt. Je beschrijft dan wat je hebt gedaan en waardoor het niet lukt hier kan men je dan in adviseren, het is niet de bedoeling om mensen voor jou te laten zoeken. algemene informatie Als je bedrijven wilt benaderen met je product zul je hun ook het e.e.a. moeten voorleggen naast het product, een onderbouwing waarop jij baseert dat het zal gaan werken. Veel bedrijven werken namelijk met marktanalisten voor het introduceren van nieuwe producten. Statistieken en data zijn de belangrijkste tools voor de marktanalist. Met behulp van onderzoekgegevens analyseert hij/zij of, en welke acties een bedrijf moet ondernemen om zijn consumenten te bereiken. Is er ruimte voor een nieuw product? Hoe reageren consumenten op bepaalde producten of acties? Wat is de beleving van een bepaald merk? Deze vragen moet de marktonderzoeker op basis van cijfers en gegevens kunnen beantwoorden. Hij levert daarmee een bijdrage aan het marketing- en salesbeleid van een onderneming. Jij zou in deze de taak van de marktanalist op je moeten nemen en eerst onderzoek doen of je idee baanbrekend is, vervolgens ga je kijken wie er geïnteresseerd is en waar je terecht kunt. Ik denk dat wanneer je dit onderzoek uitvoert hier al een antwoord op weet te vinden! Succes. Gr. Rémon [edit: ik zie dat Fred en Highio hierboven mij al voor waren ;). Tijdens het typen van het bericht kwam er iets tussendoor waardoor ik de nieuwe berichten niet heb gezien]
 16. Ja hier heb je inderdaad gelijk in. Als je bij een bedrijf werkt heb je meer zekerheid. Ik bedoelde echter met mijn post het volgende: Zal ik kiezen voor een bedrijfskundige-baan bij een bedrijf als bijvoorbeeld een register-accountant (hoog salaris, maar hoogstwaarschijnlijk minder leuk dan een baan waar je hobby in voorkomt). Of zal ik kiezen voor een baan als animator/modeller(minder goed salaris, maar wel een STUK leuker). Ik kon niet kiezen tussen deze twee keuzes, toen kwam ik tot de conclusie dat een combinatie van deze twee misschien de beste oplossing is voor mij (dus een onderneming die zich bezig houd met dit modelleren/animeren. Natuurlijk heb je wel een punt dat er een kans bestaat dat deze onderneming een stuk minder gaat verdienen dan een baan als modelleren! Om even iets op te helderen zodat je niet in de mist gaat :). Je conclusie geeft al aan dat je het graag wilt combineren, maar toch wil ik even iets aankaarten. Je zal verhoudingsgewijs vast meer verdienen als RA dan een animator/modeller. Ik ''persoonlijk'' ben van mening dat je zoiets niet echt moet meenemen omdat zoals ik al aangaf het grootste gedeelte van je leven bezig bent met werken. Als je in zo'n geval kiest voor het geld kom je jezelf op ten duur tegen omdat je zoiets niet gaat volhouden. Daarnaast zul je accountancy ook echt leuk moeten gaan vinden om door de studie te komen, het percentage dat het hier niet haalt of afhaakt is namelijk aanzienlijk en dat is natuurlijk zonde van die jaren. Daarnaast ben ik ook van mening dat je vaak ergens ''beter'' in bent wat je leuk vind, waardoor je jezelf hoger op kunt werken in een organisatie, al is het enkel de motivatie en enthousiasme die je ervoor uitstraalt. Wanneer je iets doet voor het geld dan ben je vaak slechter gemotiveerd en krijg je alleen satisfaction van je salaris wat volgens de personeelswetenschap een korte satisfaction (prikkel) geeft en niet in verhouding staat tot echte voldoening. Het negatieve verband van het salaris is zelfs groter, het werkt eerder als een dissatisfaction dan een satisfaction omdat het salaris eerder te laag is dan te hoog voor vele. Om nu al voor zekerheid te kiezen kun je het beste een universitaire opleiding gaan volgen (welke je echt aanspreekt naast het modelleren) zodat wanneer het modelleren/animator verkeerd uitpakt je altijd ergens op kan terug vallen (mocht je echt geen idee hebben kun je me hiervoor wel een PM sturen, dan komen we er samen wel uit). In je vrije tijd kun je dan gaan verdiepen in de materie van animator en misschien kun je naast je opleiding ook hier iets voor gaan volgen. Je bent dan lekker breed georienteerd en verlies je geen jaren wanneer het mis gaat. Let wel dat je echt iets kiest wat je leuk vind en aanspreekt als vak en niet alleen het salaris omdat je dan een hele moeilijke tijd tegemoet gaat in je studie en als je klaar bent vervolgens ook in je werk, niet echt de toekomst muziek waar je op naar zoek bent lijkt me. Groet, Rémon
 17. Beste Yeoj, Allereerst uiteraard van harte welkom op het forum. Zoals Hans al aangeeft is er een grote mate van diversiteit op jouw vragen. Vele mensen hebben hun eigen weg gevolgd, maar het feit dat je op deze leeftijd hier al bij stil staat is alleen maar positief omdat je nu nog ''blanco'' bent en je dus beide kanten op kunt gaan. Zo kun je ook gaande weg erachter komen of het ondernemerschap je aanspreekt en voor je is weggelegd of je toch liever in loondienst gaat. Ik zou dit eerder formuleren dat in loondienst bij een bedrijf je over een lange periode genomen meer ‘’zekerheid’’ geeft t.o.v. het ondernemerschap waarbij het ondernemersrisico om de hoek komt kijken. Wat het salaris betreft, hier kun je moeilijk uitspraken over doen, je kunt als ondernemer meer verdienen (mits het ‘’goed’’ gaat) dan wanneer je in loondienst gaat. Moeilijk om hier uitspraken over te doen, omdat er verschillende functies in een bedrijf zijn en ieder bedrijf anders is. Dat klopt! Het grootste deel van je leven bestaat nu eenmaal uit werken dus dan kun je maar beter iets doen wat je leuk vind ;). Daarnaast zul je ook moeten kijken naar je kwaliteiten en karakteristieken. Ik wil je niet ontmoedigen (absoluut niet!) maar het ondernemerschap is niet voor iedereen weg gelegd (leert de praktijk). Uiteraard kun je dit opvullen om je zwakke kanten op het gebied van ondernemerschap aan te vullen door de juiste mensen achter je te hebben (waar een wil is, is een weg). Er zijn verschillende testjes op internet die je wellicht ook op school krijgt aangeboden maar vaak is de praktijk de beste leerschool om hierachter te komen. Het feit dat je op deze leeftijd hier al over nadenkt, biedt in mijn optiek juist kansen, bijv. ‘’student ondernemer’’. Je hoeft niet direct grootschalig te beginnen, maar je kunt op deze manier juist proeven van het ondernemerschap en stapsgewijs groeien naarmate je jezelf ontwikkeld door hetgeen allemaal op je pad komt. Mocht het falen dan is dat ook geen ramp omdat je aanloopkosten beperkt zijn (leergeld). Door dit proces in te gaan kun je alleen maar meer leren (praktijkervaring), je neemt meer bagage mee voor de toekomst. Zowel op het gebied van ondernemen als in de branche waarin je later misschien wilt werken. Vanuit een dergelijk standpunt kun je er dus alleen op voorruit gaan! Naast het optimisme moet je natuurlijk wel verdiepen in financiële bijkomstigheden en de eventuele risico's die je gaat lopen. In ieder geval als je echt iets wilt moet je er gewoon voor gaan! Succes! Groet, Rémon
 18. Het beginnen van een eigen bedrijf is voor vele jongeren een droom, waarbij motieven zoals het kunnen nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen leven, de luxe om je eigen tijd in te delen, zelfstandigheid, onafhankelijkheid en het zoeken naar uitdagingen, een belangrijke rol spelen. Sommigen beginnen bij wijze van spreken al zodra ze kunnen lopen... Van alle dingen die de jeugd met zich meebrengt, zijn dromen heel belangrijk. Mensen met dromen kennen geen armoede, want iemand is zo rijk als zijn dromen. De jeugd is de levensfase waarin je, zelf als je helemaal niets bezit, geen reden tot jaloezie hebt als je dromen hebt. Dromen geven de kracht om iets neer te zetten. Dromen maken vaak de mens. Zij bepalen je persoonlijkheid, je werk, en deels zelfs je lot. Dromen zijn als het roer van een schip dat het zeil hijst. Het roer kan dan wel klein en onzichtbaar zijn, maar het bepaalt wel de koers van het schip. Een leven zonder dromen is dus als een schip zonder roer. Zoals een schip zonder roer slechts een rondzwalkend vaartuig is, raak je zonder een droom de richting in je leven kwijt en dobber je maar wat rond, totdat je vast komt te zitten in het zeewier... Ik heb met een aantal jonge ondernemers gesproken over de dromen die zij hadden maar in het zeewier waren geraakt bij de uitvoering. Een groot struikelblok voor jonge ondernemers is dat ze denken dat er voor het worden van een ondernemer eerst diploma's of financiële zaken nodig zijn. Men ziet soms als een berg op tegen het inschrijven bij de Kamer van Koophandel of de zaken die bij de Belastingdienst moeten worden geregeld. Men heeft een bepaalde angst voor het onbekende en is benauwd bij de gedachte dat ze niet serieus worden genomen door hun leeftijd. Kortom, er komt een hoop op je af en bij kijken als jong ondernemer bij het realiseren van je droom. Wat ik hiermee probeer aan te geven is dat niet alles uit zichzelf zal komen aanwaaien, natuurlijk zijn er de utopische succesverhalen maar hier moet je niet vanuit gaan. Ga er maar gewoon van uit dat je er voor zult moeten gaan knokken om je doel te bereiken met vallen en opstaan en stel je dan nog eens de vraag of dit écht is wat je wilt. De enige plek waar succes vóór werken komt is het woordenboek. Ik ben ervan overtuigd dat je gegarandeerd succes krijgt als je helemaal op je werk stort, ik geloof niet dat iemand die dat doet ooit zal mislukken. Er zijn duidelijk mensen die werken vervelend, vermoeiend en stuitend vinden. Ik heb geconstateerd dat de reden daarvoor is dat de meeste jongeren nu werken alleen zien als een middel en niet als een doel. Eigenlijk is het ook gewoon tragisch dat mensen die met alle andere dingen in de wereld in verbinding staan, werken ‘’alleen’’ zien als een manier om hun maag te vullen. Het is nog droeviger te beseffen dat mensen die in de kracht van hun leven zijn en vol grote dromen, vitaliteit en ambities zouden moeten zijn, werken als iets vervelends beschouwen. Maar goed, dit terzijde... Werk is iets kostbaars en iets wat niet louter in financiële termen te waarderen valt. Werk is een bron van groot genoegen als je er trots op bent en er voldoening aan ontleent. Mijn intentie van dit schrijven is dat ‘’geld’’ niet de hoofdzaak moet zijn bij de keuze voor het ondernemerschap, maar een droom, hartstocht en wilskracht óók wanneer het tegenzit. Daarnaast zijn er maar weinig ondernemingen die bij de start direct groot geld verdienen er zal dus moeten worden geïnvesteerd in het bedrijf, denk hierbij aan veel uren in de week en marginale opbrengsten. Maar goed, je bent nu zover dat je een droom hebt, iets wat je helemaal ligt, iets waarvoor je helemaal wilt gaan, maar hoe doe je dat nu als jong ondernemer zijnde? De eerder genoemde struikelblokken neem je natuurlijk voor lief omdat je weet dat het niet voor het oprapen ligt maar er voor zal moeten worden geknokt, dus hier laat jij je niet door weerhouden. Maar dan nog waar liggen jouw voordelen als jong ondernemer? [*]Je valt op! Op netwerkbijeenkomsten en bij klanten verwachten mensen vaak iemand te treffen met grijze haren. Als je een goed verhaal hebt en je het vuur van een jonge hond in je ogen hebt staan, zijn mensen eerder bereid je iets te gunnen. Want iemand die ergens helemaal voor wilt gaan wordt veelal aangemoedigd door omstanders zijn doel te bereiken. Ook de media pakt dit op, hieruit kun je dus je voordeel halen! [*]Mensen zijn eerder onder de indruk van wat je doet als je jong bent, je krijgt eerder publiciteit en mensen onthouden je sneller. Je bent nog niet gewend bent aan een vast inkomen, je durft dus eerder risico's te nemen omdat je weinig te verliezen hebt. [*]Als jonge knaap ben je flexibeler qua tijdsbesteding, je hebt doorgaans nog geen kinderen en bent lichamelijk beter in staat om lange dagen en/of nachten te maken. Daardoor kun je meer tijd vrijmaken voor je bedrijf, wat de groei extra kan stimuleren. [*]Jong geleerd is oud gedaan! Je begint vol energie en enthousiasme. Als je nog jong bent begin je blanco. Je zit nog in de schoolbanken en combineert dit met ondernemen, zonder praktijkervaring, zonder klanten, zonder salaris. Vanuit zo’n start kun je alleen nog maar vooruit gaan! Je bent nu zover gekomen dat je er echt voor wilt gaan, je hebt een droom, je hebt de wilskracht, waar moet je nu beginnen? Uiteraard doe je er verstandig aan om het e.e.a. op papier te zetten (ondernemingsplan) maar hier ga ik nu niet verder op in. De volgende stap die je moet doen is je inschrijven bij de kvk, wat komt hier zoal bij kijken? Vooral als je nog minderjarig bent zul je voor een aantal dingen nog de toestemming van je ouders nodig hebben. Dit is allemaal niet super moeilijk en vooral een kwestie van regelen. Hieronder kort op een rijtje wat je moet weten. Rechtshandeling Als je een transactie doet, zoals iets kopen of verkopen of een dienst of service verlenen of inkopen verricht je een ''rechtshandeling''. Je krijgt of levert iets en je betaald of wordt betaald. Je bent dan een overeenkomst aangegaan. Voor het runnen van een eigen bedrijf is het dus wel belangrijk dat je rechtshandelingen mag verrichten. Een ander woord hiervoor is handelingsbekwaam. Dit betekent dat je mag ‘’handelen’’. Ben je nou niet handelingsbekwaam dan hebben je ouders drie jaar om de rechtshandeling aan te vallen. Maar goed, daar zitten je klanten en leveranciers natuurlijk niet echt op te wachten. Je zult dus moeten zorgen dat je handelsbekwaam wordt en dat je dit aan je klanten en leveranciers kunt aantonen. Hoe word je handelingsbekwaam? Er zijn hiervoor twee manieren om als minderjarige handelingsbekwaam te worden. [*] De eerste ligt voor het oprapen. Laat je ouders toestemming geven voor ELKE transactie die je doet. Dus iedere keer als jij iets koopt of verkoopt zorg je voor toestemming van je ouders. [*] Het tweede alternatief is handlichting. Dit kan vanaf je 16e jaar. Je gaat dan naar de rechtbank met je ouders. Je dient daarbij een verzoek in om je handelingsbekwaam te maken (dergelijk schrijven zijn overal te vinden op internet). Vanaf nu kun je met de beschikking van de rechtbank transacties doen. Wat is de minimumleeftijd voor het inschrijven bij de kvk? In beginsel is er de minimumleeftijd van 18 jaar voordat je kunt inschrijven bij de Kamer van Koophandel, echter, als je ouders toestemming geven of als er sprake is van handlichting zoals ik eerder heb genoemd kun je in principe ook inschrijven als je onder de 18 of zelfs onder de 16 bent. Op dit gebied zijn er dus niet echt problemen. Moet je belasting betalen als minderjarige ondernemer? Als minderjarige betaal je belasting net als elk ander persoon in Nederland. Dit betekent dat je, als je een eigen bedrijf begint, een BTW nummer aan zal moeten aanvragen, dit gaat tegenwoordig automatisch bij je inschrijving bij de kvk. Hoe zit het met de kinderbijslag? Kinderbijslag is een bijslag die betaald wordt aan je ouders van tot en met je 18e. In principe is er tot je 16e jaar geen beperking aan de hoeveelheid bijverdiensten (onbeperkt dus). Ben je nu 16 of 17 jaar dan is er een drempel waarboven je niet uit mag komen. Aangezien de bedragen en regels hier regelmatig veranderen raad ik je aan het hier te bekijken: Kinderbijslag Ik wens je heel veel succes bij de start van je onderneming! Mocht ik nog cruciale punten vergeten zijn waar ook op moet worden gelet, aarzel niet om het hieronder te vermelden!
 19. Graag gedaan hoor, mocht je iets concreets hebben dan kun je me wel een PM sturen dan zal ik er naar kijken als je dat wilt.
 20. @ Micha Ik zal de rol van Hans even op mij nemen... De begrippen visie, missie en strategie worden namelijk nogal vaak door elkaar gehaald. Je voorbeeld klopt ook niet helemaal (missie en visie haal je door de war en strategie zit anders in elkaar). Ik zal alles zo duidelijk mogelijk uitleggen en bij de basis proberen te blijven. Je conclusie is dan ook niet helemaal juist omdat daar meer bij komt kijken, er zijn meer instrumenten die hierbij een rol spelen maar ik zal het niet moeilijker maken dan het is. Een missie is waarvoor we staan, een visie is waarvoor we gaan (toekomstperspectief). De missie heeft betrekking c.q. te maken met waarden en identiteit. Wie zijn we, wat zijn onze waarden, hoe willen we met onze klanten en medewerkers omgaan? Een visie geeft aan: hoe gaan wij de wereld van morgen beïnvloeden zodat wij succes gaan behalen/krijgen? (waar moeten wij heen om het optimale succes te behalen én de concurrent dus voor te zijn) De missie en visie vormen dus het fundament van de strategie... De missie en visie beschrijven de identiteit van bijv. een organisatie, de bestaansreden en het globale toekomstbeeld. Een strategie concretiseert dit toekomstbeeld in termen van (SMART) doelstellingen die in de gewenste situatie bereikt moeten zijn. Scenario's/maatregelen beschrijven vervolgens het pad waarmee de gewenste situatie bereikt kan worden. Het verschil tussen een visie (wat we willen bereiken) en de strategie (hoe we het willen bereiken). Eerstens is de strategie dus een afgeleide van de visie. Een strategie omvat dus de strategische besturing van een organisatie. Daarin gaat het meestal om een planmatig uitgewerkte lange termijn toekomstvisie van de organisatie op een termijn (meestal van 3 tot 5 jaar). Om nog een onduidelijkheid de wereld uit te halen is dat die van een strategie en tactiek. Strategie is het lange termijn beleid en tactiek zijn de kleine stapjes in de uitvoering. De waarde van een ''misie'' (mission statement) is nu wel genoeg behandeld, de waarde van een strategie is het aanbrengen van structuur (doelstellingen opstellen) in hetgeen je wilt gaan bereiken. Tot slot de waarde van een visie ''kan'' voor een organisatie een aantal functies hebben (er zijn er vast wel meer): [*] Het geeft een richting aan (alle neuzen dezelfde kant op) Bijna iedere organisatie heeft te maken met onzekerheid, zeker op de wat langere termijn. Legt de organisatie zich daarbij neer en wacht men af wat er gaat komen, dan wordt de organisatie stuurloos... Een heldere visie maakt duidelijk wat je acties en doelen zijn. Met een visie kun je zowel de organisatie zelf, als de omgeving beïnvloeden. Immers, ook de organisatie speelt een rol in het maken van de toekomst. Een visie is het antwoord op de vraag: hoe zou je willen dat de toekomst zal verlopen. [*] Bron van inspiratie Een goede visie ''kan'' leiden tot creatieve spanning. Die spanning ontstaat doordat je een uitdagend doel hebt gesteld en nog niet helemaal weet hoe je dat gaat bereiken. Eenvoudig samengevat: de kracht van het hebben van een missie, visie, strategie en tactiek is dus het duidelijk voor ogen hebben waar je staat, heen wilt gaan en hoe je er gaat komen (er zit iemand achter het stuur). Een strategie/tactiek kan worden aangepast aan de veranderende omgeving , dit is het bijsturen. Visie en missie zijn normaliter een constante (kunnen natuurlijk wel veranderen door grote invloeden/veranderingen in je omgeving), een strategie veranderd weer eerder dan de visie en missie, en een tactiek veranderd weer eerder dan een strategie. Zo zijn alle begrippen op een bepaalde manier aan elkaar gecorreleerd. Ik hoop dat het nu duidelijk is :) Gr. Rémon
 21. Hallo Anton, Daar Joost al antwoord heeft gegeven op uw eerste vraag hier een korte uiteenzetting op uw tweede vraag. Bij het beëindigen van de VOF en de overstap naar een eenmanszaak zijn er een aantal aandachtspunten. U heeft al aangegeven dat met de KvK het e.e.a. is geregeld dus ga ik ervan uit dat dat geregeld is. Een belangrijk aandachtspunt bij een VOF is dat iedere partner hoofdelijk aansprakelijk is voor schulden van de VOF. Ook al neemt u de schulden over, uw partners blijven aansprakelijk totdat deze schulden zijn afgelost... Het is dus voor hun van belang dat dit ook gebeurt. De bank is in deze vaak een belangrijke schuldeiser. Uiteraard moet de bank van het einde van de VOF op de hoogte worden gesteld, omdat de VOF moet afrekenen met de bank. U moet een nieuwe overeenkomst voor uw eenmanszaak afsluiten. Eventueel kunt u met een nieuw krediet de eventuele bankschuld van de VOF aflossen. Waar u ook aan moet denken is dat als u andere belangrijke contracten heeft afgesloten, dat de tenaamstelling hiervan wordt aangepast. Een voorbeeld hiervan kan zijn een huurovereenkomst; zolang het contract niet is aangepast, blijven de andere vennoten mede-aansprakelijk voor betaling van de huurschuld van de onderneming, ook al werken zij niet meer in de onderneming. Er moet daarnaast ook formeel gezien een brief naar de belastingdienst worden verstuurd over de wijziging. Het gevolg zal zijn dat uw partners na dit jaar niet meer een IB-aangiftebiljet voor ondernemers zullen ontvangen. Ook zal u waarschijnlijk een nieuw BTW-nummer krijgen. Eenmanszaken hebben namelijk in de regel een BTW-nummer dat gebaseerd is op het BSN-nummer. Groet, Rémon
 22. @ Jasper Coolen Ik zet niet alle uitspraken hier neer maar er zijn er wel meer dan één hoor..., dit was in 2007... nu gaan we zelfs over naar het digitaal versturen van facturen, de uitspraak van de rechter zal dus alleen maar meer neigen naar het feit dat de algemene voorwaarden rechtsgeldig zijn op de website, gezien het nu 2010 is. Uiteraard kan een andere rechter altijd komen tot een ander oordeel maar dit ligt ook weer aan de situatie (appels met peren vergelijken). Met de uitspraak wil ik alleen impliceren dat wanneer er duidelijk op de offerte een verwijzing naar de website staat voor de algemene voorwaarden en wanneer men tekent hier akkoord mee gaat je redelijk een poot heb om te staan maar 100% zeker van je zaak ben je niet omdat het niet wettelijk vast staat. Daarnaast kun je misschien ook per opdracht de relevantie hiervoor bekijken, wanneer het een nieuwe klant en nieuwe (grote) opdracht betreft doe je er verstandig aan het e.e.a. mee te sturen zodat je er zeker van bent dat hij je algemene voorwaarden hebt gelezen.
 23. Don't write a mission statement, write a mantra. Dit wordt onderbouwd in onderstaand fragment door Guy Kawasaki. Gezien de discussie hier maakt het fragment wel heel duidelijk wat wel belangrijk is en wat niet. De mission statments zijn steeds meer een kudde gedrag aan het vormen waarbij de gehele essentie ervan wordt vergeten, zoals Kawasaki al aangeeft in het fragment en zijn zelfs tools om een hele mooie mission statement te maken. Maar uiteindelijk rest dan de vraag, wat heb je eraan? The Art of The Start
 24. Dit is duidelijk een keuze waarbij je ook verder dan ''vandaag'' zult moeten kijken en dit is een keuze die andere niet voor je kunnen maken, ze hebben namelijk beiden zo hun voor- en nadelen. De aanloopkosten voor de VOF zullen in het eerste opzicht geringer zijn dan wanneer je beiden apart iets op gaat zetten. Gezien de manier waarop je wilt gaan werken in het geval je beide een eenmanszaak opzet zullen de kosten niet héél veel schelen tov de VOF omdat je toch het e.e.a. onder dezelfde naam wilt doen en wilt delen. Daarnaast haal ik uit je verhaal dat je vanuit een twijfel redeneert en de aanloopkosten neemt voor de beslissing van de VOF, in mijn optiek moet dat niet de keuze voor een VOF zijn (subjectief). Bij een VOF is er echt sprake van een samenwerkingsverband. Het grote voordeel van het hebben van twee eenmanszaken is dat je ook de kosten kunt delen en hierover afspraken kunt maken en zodra de samenwerking niet verloopt zoals verwacht je beide een eigen kant op kunt gaan, na een juiste verdeling (zet alles dus op papier). Wanneer je een VOF begint ligt dit anders. Wanneer de samenwerking dan niet gaat zoals verwacht, hierbij kun je denken aan ruzies, meningsverschillen/conflicten waardoor je in het ergste geval uiteindelijk niet meer efficiënt kunt samenwerken. In dit geval zit er meer achter dan allebei je eigen weg opgaan omdat je een VOF heb opgezet. Een scenario schets wanneer het misgaat wat er dan komt kijken: Stel dat jullie er over eens zijn dat je niet samen wilt/kunt doorgaan. Je kunt dan je partner bijv. ''uitkopen''. Stel dat jullie het wel eens zijn over de voortzetting van de onderneming, dan moeten jullie samen naar de Kamer van Koophandel om de inschrijving aan te passen. Door het uitschrijven van je partner houdt de VOF automatisch op te bestaan, en wordt deze automatisch een eenmanszaak. Een VOF kan namelijk niet bestaan met maar 1 partner. Er moet daarnaast een brief naar de belastingdienst worden verstuurd over de wijziging. Het gevolg zal zijn dat je partner na dit jaar niet meer een IB-aangiftebiljet voor ondernemers zal ontvangen. Ook zal je waarschijnlijk een nieuw BTW-nummer krijgen. Eenmanszaken hebben namelijk in de regel een BTW-nummer dat gebaseerd is op het BSN-nummer. Daarnaast zul je je partner een bedrag voor goodwill moeten betalen, inzake opgebouwde winstpotentie ook niet altijd even leuk als je het niet eens met elkaar bent. Een ander belangrijk aandachtspunt bij een VOF is dat iedere partner hoofdelijk aansprakelijk is voor schulden van de VOF. Ook al neem je de schulden over, je partner blijft aansprakelijk totdat deze schulden zijn afgelost. De bank is vaak een belangrijke schuldeiser. De bank moet aan het einde van de VOF ook op de hoogte worden gesteld, omdat de VOF moet afrekenen met de bank. Je moet dan een nieuwe overeenkomst voor je eenmanszaak afsluiten. Eventueel kun je met een nieuw krediet de eventuele bankschuld van de VOF aflossen. Waar je ook aan moet denken is dat als je andere belangrijke contracten heeft afgesloten, dat de tenaamstelling hiervan wordt aangepast. Een voorbeeld hiervan kan zijn een huurovereenkomst; zolang het contract niet is aangepast, blijft je partner mede-aansprakelijk voor betaling van de huurschuld van de onderneming, ook al werkt zij niet meer in de onderneming. Kortom bij de keuze van de VOF of 2x eenmanszaak zul je goed moeten nadenken over het toekomstperspectief van jullie beiden en hoe de samenwerking gaat. Als je er nu voor kiest om voor de VOF te gaan door de lagere aanloopkosten kun je achteraf, als de samenwerking niet goed verloopt toch duurder uitkomen. Ik wil een VOF niet in het kwaad daglicht zetten maar veel mensen beseffen niet waar ze aan beginnen. Ik hoop dat je nu een beter inzicht er in heb kunnen krijgen. Succes in ieder geval met je bedrijf! Groeten, Rémon
×
×
 • Nieuwe aanmaken...