Jump to content

Louis van Trotsenburg

Legend
 • Content Count

  253
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Louis van Trotsenburg last won the day on September 14 2019

Louis van Trotsenburg had the most liked content!

Community Reputation

33

Personal info

 • You are:
  ondernemer
 • Gender
  Male
 • Address
  Voltairetuin 1, Capelle a/d IJssel, 2908XJ, Netherlands
 • First name
  Louis
 • Last name
  van Trotsenburg
 • Company or organization name
  Visser & van Eck BV
 • Website address
 • How did you find us:
  via een kennis

Register

 • What age group do you belong to?
  46-50
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  Geef hier svp een aa

Company info

 1. Dit is ook daadwerkelijk goodwill die je betaalt, een ander naampje zou ik niet kunnen bedenken. Afschrijving van goodwill dient trouwens over (minimaal) 10 jaar plaats te vinden. Groeten, Louis
 2. In je aangifte IB vermeld je in box 2 uitsluitend de aandelen die je privé hebt, dus de aandelen in je holding. De aandelen die je holding heeft in andere BV's vermeld je niet bij box 2. Deze aandelen staan als "deelneming" op de balans van je holding, en worden derhalve opgenomen in de aangifte vennootschapsbelasting van je holding. Groeten, Louis
 3. Beste Hein, Je spreekt van salarysplit, maar ik vraag me af of je dit ook daadwerkelijk bedoelt. Ik denk in je vraagstelling te lezen, dat je niet in loondienst bent bij het Indiase bedrijf, maar dat je als zelfstandige daarvoor werkt ("zal slechts een opdrachtgever hebben"). Salarysplit kan eventueel toegepast worden als je bij een bedrijf op de loonlijst staat waarbij je de dienstbetrekking in meerdere landen uitoefent. Als je als zelfstandige voor je Indiase opdrachtgever werkt, dan kunnen je verdiensten onder 2 bepalingen vallen volgens het belastingverdrag waar Odeon aan memoreert: artikel 7 Winst uit onderneming of artikel 14 zelfstandige arbeid. Onder welke van de 2 het valt hangt van de specifieke omstandigheden af. Is het winst uit onderneming, dan is de winst belast daar waar de onderneming gevestigd is (Nederland), tenzij de onderneming in India haar bedrijf uitoefent d.m.v. een aldaar gevestigde vaste inrichting. De winst zal dan geplitst moeten worden over de beide landen. Is er sprake van voordelen uit zelfstandige arbeid, dan zijn deze voordelen belast in Nederland, tenzij je a. ofwel in India over een vast middelpunt beschikt b. ofwel in India verblijft voor meer dan 183 dagen (per belastingjaar te bepalen). Al met al is dit een dusdanig ingewikkelde materie, dat het verstandig is als je enige professionele hulp inroept. (= geen sollicitatie, ik werk slechts nationaal.) Groeten, Louis
 4. Op dit moment mogen die kilometers nog tegen 19 cent van de winst afgetrokken worden. Er zijn plannen om dit vanaf 2013 te gaan wijzigen. Groet, Louis
 5. Beste Astrid, Het vermelden van de algemene staffel zal niet voldoende zijn, althans zoals ik het begrepen heb van ons gerechtsdeurwaarderskantoor. Zij stellen letterlijk: "In de aanmaning moet het bedrag dat op grond van de nieuwe wetgeving als vergoeding voor incassokosten in rekening zal worden gebracht, door u expliciet worden vermeld. " Groeten, Louis
 6. Beste Anne, De zelfstandigenaftrek wordt per jaar beoordeeld. Als je in 2010 niet voldeed aan de voorwaarden, dan houdt het daarmee op, je kunt het niet "meenemen naar een later jaar". Vanaf 2011 voldoe je blijkbaar wel aan de voorwaarden, dus vanaf dat moment heb je recht op de zelfstandigenaftrek, uiteraard zolang je in latere jaren ook aan de voorwaarden voldoet,per kalenderjaar te beoordelen. Als 2011 het 1e jaar is waarin je recht hebt op de zelfstandigenaftrek, dan komt daar de startersaftrek (gedurende de eerste 3 jaar) nog extra bij. Groeten, Louis
 7. Ik zie dit meer als het probleem van degene die de factuur heeft uitgereikt. Jij krijgt een factuur waarop staat dat de BTW verlegd is, maar er is niet aan alle voorwaarden voldaan. Dus verleg je de BTW niet, je boekt de factuur in zonder Nederlandse of Duitse BTW, het hele bedrag gaat in je kosten. Degene die de foutieve factuur heeft uitgereikt kan een probleem krijgen met de Duitse fiscus. Deze kan de BTW bij hem naheffen. Als je wel de BTW naar jezelf verlegt, dan krijg je het formele probleem waar Peter op doelt: je moet de BTW dan wel afdragen, maar je mag deze niet aftrekken als voorbelasting, omdat de factuur niet aan alle voorwaarden voldoet. Groeten, Louis
 8. Voor de duidelijkheid: de dotatie gaat over de fiscale winst, niet over de commerciële winst die je op je winst- en verliesrekening ziet. Investeringsaftrek bijvoorbeeld vermindert je fiscale winst. Groeten, Louis
 9. Als je inventaris helemaal afgeschreven is, en je hebt verder geen bezittingen op de balans staan (bijvoorbeeld debiteuren, onderhanden werk), dan zal je vermogen op nul komen te staan. Heb je geen bezittingen op je balans staan, maar wel schulden (bijvoorbeeld crediteuren, nog te betalen omzetbelasting), dan zal je vermogen een negatief bedrag zijn. Groeten, Louis
 10. Voor de vof doe je niet apart aangifte voor de inkomstenbelasting, jouw winstaandeel komt in jouw aangifte inkomstenbelasting terecht, net als de winst in je eenmanszaak. De KOR kan inderdaad zowel bij de eenmanszaak als bij de vof worden toegepast. Als je 2 eenmanszaken gehad zou hebben, dan had je deze twee moeten samentellen om te beoordelen of je in aanmerking komt voor de KOR, maar een vof wordt als aparte belastingplichtige voor de omzetbelasting gezien. Groeten, Louis
 11. Beste Yvonne, Je kunt je stakingswinst zonder problemen ook in een direct ingaande lijfrente stoppen. Door de uitkerende verzekeraar zal loonheffing worden ingehouden op de uitkering. Jij moet zowel de bruto uitkering als de ingehouden loonheffing in je aangifte inkomstenbelasting opnemen. Groeten, Louis
 12. Beste Roel, De FNV heeft geen gat in de wet gevonden hoor, de mogelijkheid van het in eigen beheer houden van het spaarloon is altijd in de wet opgenomen geweest, alleen niet erg bekend geworden. Op grond van artikel 15, lid 1 van de Uitvoeringsregeling Werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen (URWW) mag het spaarloon door de werkgever in eigen beheer worden gehouden. Beheer van het spaarloon bij een externe instantie is dus niet noodzakelijk. In het Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 23-10-2003 (CPP2003/2058M) staat onder meer: 'Een inhoudingsplichtige (=werkgever) stelt zijn werknemers in de gelegenheid deel te nemen aan een spaarloonregeling. De inhoudingsplichtige (=werkgever) houdt in zijn eigen boekhouding per werknemer bij welke bedragen de werknemers sparen. Jaarlijks verhoogt hij die gespaarde bedragen met een afgesproken rentevergoeding. De werknemers kunnen niet vrij over het door de werkgever beheerde tegoed beschikken. Het van de werknemers ingehouden spaarloon stort de werkgever op zijn eigen betaalrekening bij de bank'. Op de vraag of op deze manier wordt voldaan aan de voorwaarde van artikel 15, eerste lid, van de URWW, luidt het antwoord: 'Ja. Van het per kalenderjaar afzonderlijk administreren is sprake wanneer per werknemer het verloop van het tegoed wordt geadministreerd, op een voor de Belastingdienst controleerbare wijze. Van een bijzondere rekening in de zin van de URWW is sprake wanneer het tegoed op de rekening niet vrij opneembaar is door de werknemer en wanneer op de rekening geen andere bedragen worden geadministreerd dan het spaarloon en de rente daarover'. Groeten, Louis
 13. @Ronaldinho: inderdaad, categorie oeps met een uitroepteken. Nog niet voldoende koffie gehad blijkbaar op dat moment. Bedankt voor de correctie. Advies is gelukkig wel hetzelfde: geen holding tussenschuiven.
 14. Beste Merti, Als er geen sprake is van een aanmerkelijk belang, dan is het tussenschuiven van een holding inderdaad nadelig. Je geeft zelf terecht al aan dat je bij direct aandeelhouderschap het dividend en een eventuele verkoopwinst op de aandelen onbelast zult ontvangen. Als je deelneemt via een holding, dan ontvangt de holding weliswaar alle opbrengsten onbelast (deelnemingsvrijstelling), maar bij het ooit naar privé halen van de opbrenst zou je tegen 25% heffing aanlopen. Groeten, Louis
 15. Beste JB, De 2 ondernemingen worden apart beoordeeld. Opdrachtgevers/klanten van de v.o.f. werken niet als het ware door naar je eenmanszaak, dus m.a.w. de v.o.f. zal je status van ZZP-er niet beïnvloeden. Binnen je activiteiten als ZZP-er zelf zal er sprake moeten zijn van voldoende zelfstandigheid/ondernemerschap, zoals je weet. Groeten, Louis
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept