Jump to content

mr. Robbert

Junior
 • Content Count

  17
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

3

Personal info

 • You are:
  adviseur
 • How did you find us:
  zoekmachine

Register

 • What age group do you belong to?
  36-40
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
  juridische en fiscale zaken
  Financiën / administratie en credit management
  expert advies

Company info

 • Location
  Amsterdam
 1. - Waarom zou een oud-medewerker/aandeelhouder i.v.m. overname niet een NDA kunnen tekenen? Daarop zou ik inzetten bij het gesprek met de aandeelhouders. Verdacht als ze hun poot stijf houden. - Het lijkt mij sterk dat een solide beding als recht op % overnameprijs uiteindelijk stukloopt op een NDA. Zonder mededeling overnameprijs kan die afspraak namelijk niet worden nagekomen. - Anders geredeneerd. Bij aangaan beding, zijn zij volgens mij impliciet (stilzwijgend) akkoord gegaan met mededelen van overnamebedrag wanneer het zover zou komen. - Heel misschien biedt de vaststellingsovereenkomst nog een kleine opening. Pluis of laat het eens uitpluizen. Zo niet, dan kan een redelijke uitleg van het beding met zich meebrengen dat de overnameprijs jou gewoon moet worden medegedeeld.
 2. Norbert, grijze lijst speelt geen rol. Bepalingen daaruit gelden namelijk alleen tussen consument en professionele partij. (Alleen héél soms, als kleine handelaar gelijkenis vertoont met consument). Ik sluit me dus aan bij opmerkingen over contractsvrijheid van NicoBouwman. Produktenaansprakelijk maakt de verhuurder sowieso aansprakelijk. Maar het lijkt mij ook weer onredelijk de verhuurder aansprakelijk te laten zijn voor schade door onvoorzichtig gebruik van het gehuurde. Wat dat betreft dus een logische exoneratie. Aan de andere kant lijkt de volgende zinsnede betekenisloos: "..zelfs niet [aansprakelijk] ... als gevolg van het ondeugdelijk materiaal of een constructiefout in de gehuurde goederen." Aan produktenaansprakelijkheid valt dus niet te ontkomen. Daarnaast roept het bij mij twijfels op of verhuurder wel kan instaan voor de kwaliteit van zijn verhuurde spullen. Kortom, om gedonder te voorkomen. Allereerst de gehuurde goederen goed inspecteren voordat je het gaat gebruiken. Anders kan de verhuurder later nog zeggen dat het schadeveroorzakende gebrek in de spullen is gekomen na aflevering ervan. Ten tweede, goede veiligheidsmaatregelen treffen voor alle schade die kan optreden waarvoor je de verhuurder niet o.g.v. produktenaansprakelijkheid kan aanspreken. (Maar da's logisch...)
 3. Als je nog 'ns met je klant spreekt, kun je volgende zaken noemen: 1. Uitvoering opdracht De klant zou gelijk hebben als je zonder meer drie dagen later dan beloofd de laptop aflevert. Maar de opdracht aan jou (update uitvoeren) heb je zo goed als mogelijk uitgevoerd. De vertraging was niet vanwege het niet goed uitvoeren van de update-opdracht, maar door hem geïnstalleerde illegale software. Dus de vertaging lijkt mij niet aan jou toe te rekenen. 2. Schade Ik geef je gelijk hier. Je klant mag niet stilzitten en de schade laten toenemen. Naar mijn mening behoort hij een alternatief e-mail programma te hebben, zodat zijn schade beperkt blijft. Laten we eerlijk zijn, tegenwoordig is het normaal om altijd bij je e-mail te kunnen en/of belangrijke documenten in een cloud op te slaan.
 4. Volgens mij niet: 1. Tot je ergenis is je werkgever te laat met loonbetalingen. Voor werknemers geldt dan een bijzondere regeling, namelijk dat je tot 50% van het verschuldigde loon kunt vorderen (4e t/m 8e dag te laat 5% per dag extra, iedere dag daarna 1%). 2. Een geldig relatiebeding lijkt hier los van te staan. Vanuit de optiek van je werkgever zou het immers nadelig voor hem zijn als hij klanten aan je verliest. 3. Bij de rechter heb je hele goede redenen om betaling van je salaris af te dwingen, maar niet zozeer om het relatiebeding ongeldig te laten zijn.
 5. De laptop ben je waarschijnlijk kwijt. Maar het heeft nog een ander voordeel. Als jij de gegevens hebt van de verkoper die de laptop eigenlijk niet aan jou mocht verkopen, dan kun je verhaal halen bij diegene. Op die manier kun je jouw schade beperken.
 6. In aanvulling op StevenK: Het gaat hier om de zogenaamde wegwijsplicht die geldt voor alle goederen die men koopt (3:87 lid 1 BW). Hieronder de uitleg ervan: "De koper moet tenminste zodanige gegevens verschaffen als op het moment van de koop voldoende mocht achten om de verkoper te kunnen terugvinden. Het moet kunnen leiden tot het achterhalen van de verkoper's identiteit."
 7. Kun je de uitspraak die je doet ook even onderbouwen? Het lijkt mij namelijk niet helemaal logisch dat de Belastingdienst je uitnodigt om te bellen met de BelastingTelefoon voor meer informatie, maar dat de overheid vervolgens niet kan instaan voor de juistheid van de informatie die ze verstrekken. Mijn idee is om naast de NL en D adviseurs contact te zoeken, ook even morgenvroeg de BelastingTelefoon te bellen. Waarschijnlijk verwijzen je je door naar dienst van het linkje van vorige reageerder. Veel succes!
 8. Inderdaad lastige materie, ik was nog op de volgende website beland. Als je definitief duidelijkheid wilt krijgen, kun je de belastingtelefoon bellen. (Zie onderaan website van de Belastingdienst: "Voor meer informatie kun je BelastingTelefoon bellen.")
 9. Loon aangeven in Duitsland omdat werknemer niet uitsluitend in NL werkt. Voorwaarde is wel dat zij woonachtig is in Duitsland. Dat wordt niet duidelijk uit je vraag. Als je werknemer alleen binnen NL werkt, dan wel loon aangeven in NL. Maar uit je vraag begrijp ik dat de werknemer momenteel in beide landen werkt. In tegenstelling tot vorige antwoord is de rechtsvorm dus niet relevant. Zie deze handige website van NL overheid. Succes!
 10. Ik kan je vertellen dat snel een bv oprichten ook geen soelaas biedt, omdat één jaar na oprichting nog steeds hoge drempel voor aansprakelijkheid geldt. Je geeft terecht aan dat weten dat een contractuele verplichting niet na te komen is, in elk geval tot persoonlijke aansprakelijkheid zal leiden. Veel succes gewenst.
 11. Ja dat klopt. Het is zelfs zo dat er al een wetsvoorstel in voorbereiding is (link). Opvallend overigens dat telefoontje van de oorspronkelijke vragensteller met de notaris in eerste instantie geen helderheid gaf.
 12. Beste, Verplichte akte vervalt inderdaad per 1 oktober 2012. Dus bekrachtiging in de akte hoeft dan logischerwijs ook niet. Naar mijn mening is het nog altijd verstandig via een (jurist op een) notariskantoor een bv op te richten. Kritiek op die versoepeling van de regels betreft echter een hele andere discussie. Ja dat klopt, onderbrengen is in dit geval bekrachtigen na oprichting nieuwe bv. Dat kan stilzwijgend (door in administratie op te voeren) of uitdrukkelijk (tot 1 oktober 2012 in een akte). Achterliggende gedachte van deze regels is dat een nog niet-opgerichte bv nog niet aan het economisch verkeer kan deelnemen en dus ook niet kan worden aangesproken voor bijv. wanprestatie. De aansprakelijkheid geldt dan voor wie de rechtshandeling vóór bekrachtiging verrichtte.
 13. Nee er staat iets anders. Jij zal namelijk namens de straks opgerichte nieuwe bv de rechtshandeling moeten bekrachtigen. In jouw geval de koop van de meubelen. Vervolgens moet in de oprichtingsakte nog naar voren komen dat die koop voor rekening van de nieuwe bv komt. Bovenstaande formaliteiten moeten plaatsvinden. De betreffende notaris of juridisch specialist kan je hier verder goed mee helpen. Succes,
 14. Namens de bv in oprichting kun je rechtshandelingen verrichten, mits de in de toekomst opgerichte bv die bekrachtigt. Dat je op rekening van oude bv hebt gekocht maakt op zich niet uit. Na bekrachtiging komt de aankoop van de meubelen voor rekening van de nieuwe bv, inclusief BTW-kwesties.
 15. Boetebeding art. 6:191 e.v. BW. Maak in het contract duidelijk dat NL recht van toepassing is op dit punt en dat NL rechter bevoegd is. Schendt de Noorse partij de afspraken dan kan bij jouw gelijk voor de NL rechter het vonnis in Noorwegen tenuitvoer worden gelegd.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept