Ga naar inhoud
 • 0

Werkruimte in huurhuis. Deel huursom aftrekbaar?

Senior     66 0

Deze maand betrek ik een huurhuis. Uiteraard wil ik vanuit dit huis mijn werkzaamheden verrichten. We hebben 3 slaapkamers waarvan de grootste als kantoor zal worden ingericht.

 

Nu kwam ik dit verhaal op de site van de belastingdienst tegen:

http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/ondernemen_bedrijfsruimte/ondernemen_bedrijfsruimte-02.html

 

Andere verhalen spreken dit echter tegen. Men zegt dat de werkruimte oa een eigen entree en sanitaire voorzieningen moet hebben. Aangezien het hier om een te verbouwen grote slaapkamer gaat, is dat niet het geval.

 

Kan ik nu wel of niet een deel van de huursom aftrekken? (oppervlakte kantoor delen door oppervlakte huis x huurprijs)

 

Kan ik de benodigde verbouwkosten (nieuwe vloer, likje verf) ook aftrekken?

 

Hoe zit het met de energielasten?

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0
Legend     2,4k 117

Andere verhalen spreken dit echter tegen. Men zegt dat de werkruimte oa een eigen entree en sanitaire voorzieningen moet hebben.

 

Er staat dan ook: "Voor de aftrek van kosten van werkruimte gelden speciale regels". Die moet je even opzoeken en toetsen of jouw zakelijk deel van de woning daaraan voldoet.

Link naar reactie
 • 0
Senior     66 0

Andere verhalen spreken dit echter tegen. Men zegt dat de werkruimte oa een eigen entree en sanitaire voorzieningen moet hebben.

 

Er staat dan ook: "Voor de aftrek van kosten van werkruimte gelden speciale regels". Die moet je even opzoeken en toetsen of jouw zakelijk deel van de woning daaraan voldoet.

 

Waar kan ik die speciale regels voor een huurhuis vinden? Ik vond namelijk het volgende. Wat betekend dat nou concreet voor mijn situatie?

 

-----------------------------

Een zelfstandig gedeelte houdt in dat de werkruimte bijvoorbeeld verhuurd zou kunnen worden, omdat deze beschikt over een eigen opgang of over eigen sanitair. Als de werkruimte niet zelfstandig kan worden gebruikt, is sinds 1 januari 2005 een vergoeding daarvoor niet meer onbelast. Deze wijziging geldt niet voor de regeling voor het inrichten van de werkruimte.

 

Er zijn 2 gevallen waarin er sprake kan zijn van een vrijgestelde vergoeding of verstrekking in verband met de kosten van werkruimte thuis:

De werknemer heeft buitenshuis wel een soortgelijke werkruimte. Een vergoeding of verstrekking voor de kosten van werkruimte behoort niet tot het loon als de werknemer in de werkruimte thuis 70% of meer van zijn arbeidsinkomen verdient.

De werknemer heeft buitenshuis geen soortgelijke werkruimte. Een vergoeding of verstrekking voor de kosten van werkruimte behoort niet tot het loon als de werknemer zijn arbeidsinkomen voor 70% of meer in of vanuit de werkruimte thuis verdient, en ook zijn arbeidsinkomen voor 30% of meer in de werkruimte thuis verdient.

Let op!

 

Onder arbeidsinkomen wordt hier verstaan het gezamenlijk bedrag aan loon, resultaat uit overige werkzaamheden en winst uit onderneming.

 

In beide situaties is een vergoeding en verstrekking vrijgesteld van maximaal 20% van de huur (bij een huurwoning) of maximaal 20% van de huurwaarde (bij een eigen woning). In deze 20% zijn ook de energiekosten en de kosten van de inrichting begrepen.

 

--------------------------------------

Link naar reactie
 • 0
Junior     21 0

Ik ben hier eigenlijk ook wel benieuwd naar. Ik heb dit ooit aan mijn accountant voorgelegd, maar die dacht, zo in eerste instantie, dat er voor mij geen mogelijkheden waren.

 

Nu ik de bovenstaande post zie, begin ik wat te twijfelen.

Maar ik weet niet goed hoe ik dit nou moet interpreteren.

 

De werknemer heeft buitenshuis geen soortgelijke werkruimte. Een vergoeding of verstrekking voor de kosten van werkruimte behoort niet tot het loon als de werknemer zijn arbeidsinkomen voor 70% of meer in of vanuit de werkruimte thuis verdient,

 

Mijn situatie is dat ik een huurwoning heb en mijn hier voor mijn bedrijf werk. Hiervoor heb ik 1 kamer die volledig als kantoor fungeert. De kamer heeft geen eigen opgang of sanitair, Het bedrijf heeft geen ander kantoor.

 

en ook zijn arbeidsinkomen voor 30% of meer in de werkruimte thuis verdient.

 

Mijn bedrijf is mijn enige vorm van inkomen, dus voldoe ik hier ook aan.

 

 

 

 

 

 


 

BatteryUpgrade: accu's voor mobiele apparatuur

Link naar reactie
 • 2
Legend     2,3k 226

Een jaarlijks terugkerend fenomeen. De aftrekbaarheid van de huisvesting.

 

Veel bedrijven zijn gehuisvest in een woning. Als die woning eigen bezit is (koopwoning) wordt gesproken over de eigen woning. Deze situatie is door belastingdienst uitvoerig beschreven in haar handboek ondernemen. De uitwerking van die regels in de praktijk: de zolderkamer en slaapkamers leveren geen aftrek op, het wordt fiscaal pas interessant wanneer de ruimte zelfstandig verhuurbaar zou zijn (voordeur en sanitair verhaal = het zelfstandigheidscriterium).

 

Maar dan de kamers die gebruikt worden in een huurwoning. Deze situatie wordt ronduit mistig omschreven (naar mijn mening). Veel bronnen spreken elkaar tegen. Dus dan wordt het interessant!

 

Wat schrijft de belastingdienst zelf erover:

Handboek Ondernemen pag. 59

"Als u een pand huurt voor bewoning, wilt u misschien een deel ervan voor uw onderneming gaan gebruiken. U richt een klein gedeelte, bijvoorbeeld een zolderkamer, in als atelierruimte. Of u gaat de garage gebruiken als werkplaats. Het deel van de woning dat u voor de onderneming gebruikt, is voor de inkomstenbelasting werkruimte. Voor de aftrek van kosten van werkruimte gelden speciale regels".

 

Nu weet ik niet hoe het in de rest van Nederland is, maar mijn zolderkamer heeft geen eigen voordeur en alle garages waar ik ooit een auto in heb geparkeerd waren niet voorzien van sanitair. Waarom dan specifiek 2 voorbeelden geven die niet voor aftrek in aanmerking zouden komen? (dat zou toch in ieder geval als onzorgvuldig uit te leggen zijn) Die speciale regels dan waar de BD op doelt. Refereren ze dan wellicht aan het "u moet 70% van uw inkomsten (van)uit die ruimte verdienen etc (= het inkomenscriterium)".

 

Maar als kritisch lezer blijf je twijfelen dus nog eens verder gezocht. Bij de deels aftrekbare kosten van de belastingdienst staat de volgende tekst:

"een gebruiksvergoeding voor in privé gehuurde zaken (geen vervoermiddelen), die u zakelijk gebruikte. U mag hiervoor maximaal een evenredig deel van de huurprijs en eventuele andere huurderslasten aftrekken".

 

Dat biedt de ondernemende burger toch moed. Maar ik wil ook die laatste kritische lezer bedienen, dus nog eens verder gekeken en het volgende besluit van de staatssecretaris van Financiën van 7 juni 2004 is terug te vinden:

Link

Heel veel leeswerk. Hier de alinea waar het om draait:

 

"Met ingang van 1 januari 2005 wordt de werking van artikel 3.17, eerste lid, onderdeel c, van de Wet IB 2001, verruimd. Voor in privé gehuurde bezittingen, zoals de werkruimte in een huurwoning, is een gebruiksvergoeding aftrekbaar. Dit is een gebruiksvergoeding van ten hoogste een evenredig deel van de huurprijs en een evenredig deel van de huurderslasten."

 

Conclusie: ondernemers die ondernemen vanuit een huurwoning worden anders behandeld t.o.v. ondernemers die ondernemen vanuit een eigen woning.

 

Dat is niet eerlijk natuurlijk en een collega-onderneemster ging in verweer:

 

"Hof Den Bosch schrapt beperkte aftrek zakelijke lasten werkruimte in privé-woning" (na te lezen op de site van PWC)

 

Link 2

 

Uiteindelijk zal deze discussie zich uitsluitend toe kunnen spitsen op de hoogte van het bedrag. Voor zowel de huurwoning als de eigen woning geldt het zelfstandigheids en inkomenscriterium.

 

(noot: tekst aangepast omdat nader onderzoek heeft geleid tot een ander inzicht)

 

Link naar reactie
 • 0
Junior     16 0

Toch schijnt er ook zoiets te zijn als een standaard aftrekpost voor werkruimte aan huis, maar ik kan hier ook niet veel over vinden. Ik kan me wel een klein artikel in de Kamerkrant herrinneren dat deze post gelijk was getrokken voor huur- en koopwoningen. Helaas kan ik dit artikel niet terug vinden...

 

 

Link naar reactie
 • 0
Senior     66 0

@starterscoach,

 

dus in mijn situatie mag ik een evenredig deel van de huursom volledig aftrekken? (oppervlakte kantoor delen door oppervlakte huis x huurprijs)

 

Bijvoorbeeld 20/150 x 625 = +/- 80 euro.

 

Mag ik nu 19% van deze 80 euro per maand aftrekken OF bereken ik 80x12 en vervolgens aan het einde van het jaar van de winst afhalen?

 

Kan ik de benodigde verbouwkosten (nieuwe vloer, likje verf) ook aftrekken?

 

Deze link stemt mij niet optimistisch:

 

http://www.beeldrijk.org/cat/fiscaliteiten/Werkruimte/473

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,3k 226

@starterscoach,

 

dus in mijn situatie mag ik een evenredig deel van de huursom volledig aftrekken? (oppervlakte kantoor delen door oppervlakte huis x huurprijs)

 

Bijvoorbeeld 20/150 x 625 = +/- 80 euro.

 

Mag ik nu 19% van deze 80 euro per maand aftrekken OF bereken ik 80x12 en vervolgens aan het einde van het jaar van de winst afhalen?

 

Kan ik de benodigde verbouwkosten (nieuwe vloer, likje verf) ook aftrekken?

 

Deze link stemt mij niet optimistisch:

 

http://www.beeldrijk.org/cat/fiscaliteiten/Werkruimte/473

Helaas heeft nader onderzoek uitgewezen dat ook bij de huurwoning de werkruimte moet voldoen aan het zelfstandigheidscriterium en inkomenscriterium.

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,4k 117

De belastingdienst is naar mijn mening niet duidelijk hierover.

 

Mwa, de enige onduidelijkheid is dan twee slechtgekozen voorbeelden in een voorlichtingstekst. In het besluit van het minfin staat vrij duidelijk "Met ingang van 1 januari 2005 is van belang of sprake is van een naar verkeersopvatting zelfstandig gedeelte van een woning". En wat de belastingdienst daaronder verstaat, staat op de site bij de zakelijke kosten van ondernemers.

 

Dus je kunt dan de aanname doen dat het zelfstandigheidscriterium niet opgaat in geval van een huurwoning.

 

Nee, want het besluit van het minfin waar je naar verwijst zegt nu juist expliciet dat m.i.v. 1-1-2005 dat criterium geldt.

 

Men verwijst wel naar speciale regels. Zonder er inhoudelijk bij te vertellen welke dat zijn. Prima, dan maak jij in dat geval de logische keuze dat het dan draait om het inkomenscriterium.

 

Heel creatief, maar aan dit soort eigen interpretaties van voorlichtingsteksten kun je helaas geen rechten ontlenen. Dat een verwijzing in een voorlichtingstekst misschien een tikje onduidelijk is verandert niets aan de geldende regels.

Link naar reactie
 • 0
Senior     66 0

De belastingdienst is naar mijn mening niet duidelijk hierover.

 

Mwa, de enige onduidelijkheid is dan twee slechtgekozen voorbeelden in een voorlichtingstekst. In het besluit van het minfin staat vrij duidelijk "Met ingang van 1 januari 2005 is van belang of sprake is van een naar verkeersopvatting zelfstandig gedeelte van een woning". En wat de belastingdienst daaronder verstaat, staat op de site bij de zakelijke kosten van ondernemers.

 

Dus je kunt dan de aanname doen dat het zelfstandigheidscriterium niet opgaat in geval van een huurwoning.

 

Nee, want het besluit van het minfin waar je naar verwijst zegt nu juist expliciet dat m.i.v. 1-1-2005 dat criterium geldt.

 

Toch vraag ik me af of het ook geldt voor een huurwoning. In een huurwoning ga je toch geen sanitarie voorziening en een eigen ingang voor een slaapkamer (die als kantoor gaat dienen) inrichten? De verhuurder gaat hier niet eens mee akkoord.

 

Weet je dit zeker?

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,3k 226

Dit thema fascineert mij al een tijdje omdat ik nog nimmer een tekst van het Ministerie van Financien onder ogen heb gekregen die het zelfstandigheidscriterium koppelde aan de huurwoning.

 

Tot 5 minuten geleden dus:

op de Memorie van Toelichting van Technische Herstelwet 2003, waarin dit thema door Staatssecretaris behandelt, geeft de Staatsecretaris vervolgens een artikelsgewijze toelichting waarin, helaas, te lezen valt:

"Artikel 3.17, eerste lid, onderdeel c

 

Dit artikelonderdeel is zodanig aangepast dat ook een bedrag ter zake van een zelfstandige werkruimte in een huurwoning ten laste van de winst kan worden gebracht, indien wordt voldaan aan het inkomenscriterium zoals geformuleerd in artikel 3.16, eerste lid. Volgens de huidige tekst is geen aftrek mogelijk voor in privé gehuurde zaken (andere dan auto’s). De nieuwe wettekst staat dit wel toe. De aanpassing ziet overigens niet alleen op huurwoningen. Alle door een belastingplichtige in privé gehuurde bezittingen, andere dan personenauto’s, vallen onder de reikwijdte van deze bepaling. De term huren is hier in economische zin bedoeld, zodat bijvoorbeeld ook lease, pacht, etc. onder het huurbegrip vallen."

 

link

 

Weer wat geleerd dus en het boek kan bij deze dus dicht. Ik had ongelijk in mijn stelling dat er ruimte was om een fiscale grens op te zoeken. Niet doen dus.

 

Conclusie kan dus zijn: zowel bij de eigen woning als de huurwoning geldt zowel het zelfstandigheidscriterium als het inkomenscriterium.

 

(persoonlijke noot: jammer natuurlijk, ik zal in mijn bovenstaande posts enkele opmerkingen nuanceren/aanpassen om mensen niet op het verkeerde been te zetten)

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,4k 117
In een huurwoning ga je toch geen sanitarie voorziening en een eigen ingang voor een slaapkamer (die als kantoor gaat dienen) inrichten?

 

In een doorsnee huurwoning niet nee. Dit is precies de reden waarom de meeste thuiswerkende ondernemers per 1-1-2005 een aftrek/kostenpost kwijtraakten.

 

Vanuit het perspectief van de wetgever vind ik het goed te begrijpen. Dat zakelijk gebruik van een deel van de privéwoning was natuurlijk voor geen meter te controleren.

 

In de afgelopen jaren is het afschaffen van aftrekposten gepaard gegaan met belastingverlagingen. Het was dus ook niet per se onredelijk om een slechtcontroleerbare regeling maar eens af te schaffen.

Link naar reactie
 • 0
Junior     7 0

Uit het artikel op http://www.nl.pwc.com/extweb/Bn/Taxnews.nsf/Public/KC14540 maak ik op dat een deel van de huur wel degelijk aftrekbaar is van de winst.

 

Een huurder kan voor de zakelijke werkruimte een evenredig deel van de huurprijs en een evenredig deel van de huurderslasten (waaronder de kosten van water en energie) als zakelijke last in aanmerking nemen

Aldus het artikel op PriceWaterHouseCoopers

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,3k 226

Uit het artikel op http://www.nl.pwc.com/extweb/Bn/Taxnews.nsf/Public/KC14540 maak ik op dat een deel van de huur wel degelijk aftrekbaar is van de winst.

 

Een huurder kan voor de zakelijke werkruimte een evenredig deel van de huurprijs en een evenredig deel van de huurderslasten (waaronder de kosten van water en energie) als zakelijke last in aanmerking nemen

Aldus het artikel op PriceWaterHouseCoopers

Alleen als die werkruimte voldoet aan het zelfstandigheidscriterium en het voldoet aan het inkomenscriterium.

Link naar reactie
 • 0
Junior     7 0

Alleen als die werkruimte voldoet aan het zelfstandigheidscriterium en het voldoet aan het inkomenscriterium.

 

Waar kan ik dit op de website van de belastingdienst terugvinden?

 

Niet hier: http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/ondernemen_bedrijfsruimte//ondernemen_bedrijfsruimte-02.html

 

Geldt het zelfstandigheidscriterium niet alleen voor diegenen die 'winst uit overige werkzaamheden' hebben en niet voor diegenen met 'winst uit onderneming'?

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,3k 226

Waar kan ik dit op de website van de belastingdienst terugvinden?

Dit is niet helder terug te vinden op de website van de belastingdienst.

 

Zoals ik in een eerdere post heb geschreven vind ik dat dit onderwerp zeer mistig behandeld wordt door de belastingdienst. Men schrijft er allerlei vage teksten over.

 

Ik zou graag zien dat er meer mogelijkheden zouden zijn i.g.v. een huurwoning. Veel starters zouden daar profijt van hebben. Helaas is dit niet het geval.

 

Wanneer je de informatie in de linken van mijn berichten naleest kun je alleen maar tot de conclusie komen dat zowel bij een huurwoning als een eigen woning de beide criteria van toepassing zijn. Of het nu row is, of wuo.

 

Wanneer iemand (met bronvermelding) een ander standpunt naar voren kan brengen en kan verdedigen zou dit mooi zijn.

 

Je zult dus iets anders moeten zoeken om je belastingdruk te verlagen (of gaan verbouwen natuurlijk).

 

 

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,4k 117

Dit is niet helder terug te vinden op de website van de belastingdienst.

 

Het staat er bij nader inzien inderdaad niet helder voor ondernemers, maar wel bij Overige werkzaamheden in het onderdeel Particulieren.

 

In het zakelijk gedeelte voor ondernemers kan ik bij "Aftrek van kosten" alleen vinden "Werkruimte thuis: 0%, met uitzonderingen". Vroeger stond de toelichting volgens mij ook op deze plek.

Link naar reactie
 • 0
Junior     7 0

Het staat er bij nader inzien inderdaad niet helder voor ondernemers, maar wel bij Overige werkzaamheden in het onderdeel Particulieren.

 

Dus had ik opgemaakt dat dit alleen voor inkomsten uit Overige werkzaamheden geldt en niet voor ondernemers, maar dat zal wel niet kloppen ???

 

In het zakelijk gedeelte voor ondernemers kan ik bij "Aftrek van kosten" alleen vinden "Werkruimte thuis: 0%, met uitzonderingen". Vroeger stond de toelichting volgens mij ook op deze plek.

 

Ik heb het Handboek ondernemen uit 2002. Hier staat inderdaad een toelichting bij de uitzonderingen. Er staat o.a.

U heeft elders geen werkruimte en u verdient meer dan 70% van uw inkomen in of vanuit uw werkruimte thuis en ook minimaal 30% van uw inkomen in de werkruimte.

In dit geval mag ik alle kosten van de werkruimte aftrekken.

Er staat niets over een zelfstandigheidscriterium, maar het boek is uit 2002 en dit kwam pas in 2005 :P

 

Wel vreemd dat de belastingdienst op http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/ondernemen_bedrijfsruimte//ondernemen_bedrijfsruimte-02.html zelf voorbeelden noemt als zolderkamer en garage. Ik vermoed dat dit een verouderd stukje tekst is, want in mijn handboek uit 2002 (toen er geen zelfstandigheidscriterium bestond) staat dezelfde tekst.

 

Dit document hakte voor mij de knoop door:

http://www.minfin.nl/binaries/minfin/assets/pdf/actueel/bijlage-kamerstukken/2007/11/db07-460a.pdf

 

Ook mijn conclusie nu: De zolderkamer is niet langer aftrekbaar :'(

 

Hopelijk gaat de belastingdienst binnenkort de teksten op hun website hierover even herzien en dit duidelijk vermelden!! Leuker maken ze het niet, maar een stukje makkelijker zou op dit gebied nog wel kunnen.

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,4k 117

Dus had ik opgemaakt dat dit alleen voor inkomsten uit Overige werkzaamheden geldt en niet voor ondernemers, maar dat zal wel niet kloppen ???

 

De website en ander voorlichtingsmateriaal van de belastingdienst zijn nu eenmaal verre van perfect. Als je wil weten hoe zoiets precies zit, dan kun je het beste een belastingalmanak raadplegen (of de feitelijke wetsteksten, besluiten en uitspraken). Aan het feit dat je iets niet duidelijk kunt vinden op de website, kun je geen rechten ontlenen.

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     2,4k 192

Ondanks alle mistige opmerkingen.... als je 1 + 1 bij elkaar optelt en op 2 uitkomt valt die mistigheid wel mee.

 

1. De fiscus geeft een definitie van werkruimte (namelijk zelfstandig te gebruiken ruimte met eigen opgang, sanitair e.d.).

 

+

 

1. de kosten van werkruimte (te lezen in de definitie die de fiscus van dit begrip heeft gegeven) die aftrekbaar zijn

 

Ik geef eerlijk toe dat het mij in aanvang ook enige moeite heeft gekost om deze berekening correct te maken ::)


maak eens een buiteling:

www.saltoadvies.nl

Link naar reactie
 • 0
Senior     66 0

Nu krijg ik, na lang nagedacht te hebben, toch een creatief hersenspinsel.

 

Mijn huurhuis ziet er als volgt uit. Via de voordeur kom je in de hal. Van hieruit kun je naar boven OF naar de woonkamer of de keuken. In deze hal bevindt zich tevens nog een toilet. Via de trap bereik je het kantoor, 2 andere slaapkamers EN een badkamer met toilet.

 

Zou het probleem van het hebben van een eigen sanitaire voorziening hiermee getackeld zijn?

 

Nu zitten we nog met het probleem van een eigen ingang. Het huis is via 2 deuren te betreden. Via de voordeur die in de hal uitkomt OF via de keukendeur. Loop je door de keuken dan kom je in de hal terecht.

 

Ben ik nou te creatief of is dit wel degelijk een opening?

Link naar reactie
 • 0
Super Senior     150 1

Conclusie:

 

Bij een eigen woning is het zakelijk gebruik aftrekbaar van de werkruimte onder voorwaarden van het zelfstandigheidscriterium.

 

Bij een huurwoning is een evenredigdeel van het zakelijk gebruik van de woning aftrekbaar sinds 1 januari 2005.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  6 leden, 173 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.