Ga naar inhoud
 • 0

emigratie DGA Stamrecht BV

 • Translate to English
Junior     23 0

Ik overweeg mijn gouden handdruk ihkv een reorganisatie in een Stamrecht BV te stoppen om zo doende in 1e instantie niets aan de fiscus te hoeven af te dragen.

 

Omdat ik waarschijnlijk in de toekomst naar een ander EU land met een belastingverdrad zal emigreren, heb ik begrepen dat het raadzaam is om alvast ook een Bestuurder woonachtig in Ned op te nemen die het feitelijke bestuur over de BV zal voeren.

 

Dit om straks na emigratie geen problemen met de Fiscus te hebben en over het gouden handdrukbedrag alsnog belast te worden.

 

Ook heb ik ergens gelezen dat bij emigratie van de DGA, de fiscus heel allert zal zijn op z.g. onbevoegde/verboden handelingen van de BV om alsnog tot terugvordering over te kunnen gaan.

 

Wat moet ik in praktische zin hierbij voorstellen om deze handelingen te voorkomen?

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0
Moderator     20,4k 37 1727

Dag Margarino

 

Je verhaal klopt. Wat je moet doen:

 

1. zorg dat bij oprichting van de BV de notaris al een derde in NL gevestigde persoon aanstelt als bestuurder. Dat voorkomt dat je weer terug moet naar de notaris om een andere bestuurder aan te stellen (=extra kosten).

 

2. zolang de BV in NL blijft, zal de fiscus niet veel onbevoegde handelingen kunnen vermoeden anders dan wat wettelijk gebruikelijk is (verbod op afkoop en zekerheidstelling aan derden).

 

Als je dus gewoon de stamrechtovereenkomst naleeft en een derde als bestuurder aanstelt, heb je weinig te vrezen.

Bedenk je wel dat je in het buitenland wellicht sociale premies moet betalen over de uitkeringen. In NL betaal je de IB.

 

Vraag gerust verder.

 

groet

Joost

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Junior     23 0

Bedankt Joost,

 

Da's een hele geruststelling. :)

 

Moet ik zo ver gaan dat ik mijn (familie) Bestuurder ook officieel loon moet geven?

Want ik zal zelf als DGA-er alles vooraf beleggen en daar hoeft weinig aan te gebeuren en voor de administratie/belasting zak ik een accountant/fiscalist in de arm genomen.

 

Verder heb ik begrepen dat bij het in de toekomst genieten van de stamrecht, de IB percentage zeer laag zal zijn omdat bij emigratie geen sociale verzekeringen (die grotendeels de 1e schijf vormen) afgedragen hoeft te worden.

Welk percentage zal dit ongeveer zijn?

 

Geldt dit lage percentage ook voor een andere gewone koopsompolis die ik ook in de toekomst na emigratie tot uitbetaling zal laten komen?

 

Nogmaals bedankt voor jullie antwoorden en hulp.

Link naar reactie
 • 0
Moderator     20,4k 37 1727

Formeel moet een bestuurder, niet aandeelhouder, inderdaad een vergoeding ontvangen. Voor dat beetje werk (post ontvangen, jaarstukken tekenen) is € 300 per jaar meer dan voldoende. Daarover is diegene natuurlijk wel IB verschuldigd.

 

De IB % in de eerste 2 schijven zijn thans 2,45% (tot 17.579) en 10,7% (tot 31.589). Hierin speelt inderdaad wel mee hoeveel je uit de overige polissen ontvangt!

 

groet

Joost

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Newbee     1 0

Hallo Joost,

 

Ik zag dat je al behoorlijk wat antwoorden hebt gegeven omtrent vermogen en emigratie. Momenteel zijn wij onze werkmaatschappij aan het verkopen. Daarboven zit een holding, waar een behoorlijk vermogen in komt bij verkoop van de aandelen werkmaatschappij. Als alles achter de rug is, dan zullen wij emigreren naar een EU land. Wat is wijsheid in deze? Holding in stand houden, rente ontvangen en periodiek uitkeringen doen? Moet de holding formeel omgezet worden naar een stamrecht BV of hoe werkt dit? En wat mag je nog vanuit een stamrecht BV. Wij gaan een nieuw appartementenhuis bouwen voor de verhuur met prive bewoning. In het betreffende EU land kun je dan in ieder geval bouwen en inrichten met teruggaaf van BTW. Is het wijs om dit vanuit de holding te doen en hoe kijkt de NL fiscus daar tegenaan? Of helemaal afrekenen met de fiscus en BV opheffen. Lijkt me niet de beste oplossing.

Behoorlijk wat vragen en onzekerheden. Binnenkort afspraak met onze accountant, toch ben ik al nieuwsgierig naar wat antwoorden.

Alvast bedankt

Milca

Link naar reactie
 • 1
Moderator     20,4k 37 1727

Hoi Milca

 

Laat ik even voorop stellen dat jouw vragen niet echt verband houden met een stamrecht BV. Ik zal zo uitleggen waarom, maar deze melding even om verwarring te voorkomen bij andere lezers.

 

Een stamrecht BV ziet op ontslagvergoedingen die belastingvrij gestort worden in een BV. Het begrip stamrecht kennen we voorts ook als de stakingswinst van een onderneming omgezet wordt in een lijfrente bij een BV. Van beide gevallen is hier geen sprake, maar het gaat erom dat je een BV overhoudt met veel geld en waarschijnlijk fiscale verplichtingen.

 

Jouw holding krijgt straks belastingvrij (deelnemingsvrijstelling) de verkoopopbrengsten van de werk BV binnen. Daardoor resteert een kapitaalrijke holding waar je waarschijnlijk geen arbeid meer voor verricht. Geld naar privé halen zal dan veelal gebeuren via:

1. uitkeren van dividend (25% heffing in box 2 van de IB aangifte)

2. uitkeren van lijfrente (ooit een eenmanszaak of vof ingebracht) en pensioenverplichtingen (opgebouwd in eigen beheer).

 

Wat verstandig is bij emigratie hangt af van de fiscale verplichtingen in de holding. Als er een pensioenreserve inzit, dan vereist dat nader advies. Dat pensioen is immers met NL fiscaal voordeel (premieaftrek) opgebouwd, dus zal NL ook de heffing over de uitkeringen willen vasthouden. Daartoe legt de Staat een zgn. conserverende aanslag op. Dit is een aanslag die 10 jaar onbetaald kan blijven en daarna vervalt mits je de fiscale spelregels van jouw pensioen in eigen beheer eerbiedigt (dus niet afkoopt als je in het buitenland woont).

 

Daarbij is het goed om te weten dat NL op dit moment een probleem heeft met de conserverende aanslagen. Pensioen wordt doorgaans in het woonland belast. Doordat NL via de conserverende aanslag het heffingsrecht eenzijdig naar zich toegetrokken heeft (zonder daarin hun verdragspartner te kennen!) maakt menig emigrant thans succesvol bezwaar tegen de conserverende aanslag.

 

Dat gezegd hebbende: de BV opheffen is geen optie. Beter is het om te beoordelen hoe de fiscale verplichtingen afgewikkeld kunnen worden en hoe je daar goed van kunt profiteren. Om je een idee te geven, als de BV in NL blijft:

 

Inkomen uit NL voor een buitenlander wordt alleen belast met inkomstenbelasting en dus niet met sociale premies. Dat maakt het tarief voor een buitenlands belastingplichtige 2,45% over de eerste 17.579 belastbaar inkomen en 10,7% over de volgende 14.010. Wellicht is in het woonland nog een premieplicht voor de sociale verzekeringen aldaar.

 

Dit zijn maar een aantal opties en adviezen die je ter harte kunt nemen. Advies van een fiscalist in deze betaalt zich dubbel en dwars terug. Dan kan aan de hand van de exact situatie bepaald worden wat in NL uitgekeerd moet worden, of de holding BV überhaupt wel in NL moet blijven, wat meegenomen kan worden naar het woonland, etc. Uiteraard is het woonland daarbij van invloed.

 

Groet

Joost

 

 

 

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Junior     6 2

Hallo experts,

 

ik zie dat het algemene deel van mijn vraag al een paar keer geadresseerd is dus maar ik begin toch maar even bij het begin:

Ik verwacht (samen met mijn vrouw, 2 stamrecht bv's nodig??) binnenkort zo'n 3ton aan goudenhandrukken te ontvangen. We denken erover een business in Zuid Afrika te beginnen. We schatten dat we deze bizz zo'n 12-15 jaar, tot ons pensioen zullen drijven.

 

Als wij de BV in Nederland laten bestaan, kan deze dan het gehele bedrag investeren in onze zaak (in een nader te bepalen rechtsvorm) in Zuid Afrika en wat zijn de consequenties die we daarbij over ons afroepen?

Bij voorbaat dank,

 

Groet,

Hans

Link naar reactie
 • 0
Moderator     20,4k 37 1727

Hoi Hans

 

Ja, de BV moet inderdaad wel in NL blijven (NL bestuurder), maar kan het geld uitlenen aan een buitenlandse onderneming tegen een zakelijke rente en onder voorbehoud van zekerheden. Bedenk je dan wel dat de BV vanaf 65 weer voldoende liquide moet zijn om de periodieke uitkeringen te kunnen voldoen.

 

Je kunt met 1 stamrecht BV voor beiden volstaan, mits beiden DGA zijn van de BV.

 

Groet

Joost

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Junior     6 2

Dank je Joost,

lekker snel.

 

De idee is dat we wanneer we de zaak tzt beindigen er voldoen de waarde in zal zitten om de lening terug te kunnen betalen. Als alternatief (als de zaak niet willen of kunnen verkopen) zou ons pensioen geld voor aflossing kunnen zorgen. Daarmee wordt ook het valuta risico getackeld. Anders moeten daar gegenereerde ZAR over 15 jaar geconverteerd worden naar EUR met alles risico's (en kansen) vandien.

Sprekend over ZAR: Ik begrijp dat de lening on arms length moet zijn. Betekent dit volgens jou dat we kunnen volstaan met een lening rente op een niveau van zeg 15 jaar EUR rente (4,5%) of zou het wellicht 15 jaar ZAR rente ad 8.75% moeten zijn?

Hans

 

Link naar reactie
 • 0
Moderator     20,4k 37 1727

at arms length betekent dat je zakelijk moet kijken in de ogen van de verstrekker.

Wat zou een NL bank rekenen aan rente voor een lening aan een ZA onderneming?

 

Dat zal eerder 10% zijn dan 5% gezien het buitenland risico en het valutarisico.

 

Groet

Joost

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Junior     6 2

hmm,

 

ik zie 't iets anders.

als basis geldt de (internationale) marktrente, zoals ik al noemde, 15 jaars EUR swap-rate ligt op 4.75%;

vervolgens verhoogd met de spread die de financier betaald ten opzichte van de curve (die gebaseerd is AA lenders);

verhoogd met het tegenpartij risico dat gemitigeerd kan worden door gestelde zekerheden.

Als de lener goed is voor z'n centen, zal het feit dat ie het geld in het buitenland besteedt minder relevant zijn.

Kortom ik denk dat ik wel een case kan maken voor minder dan 10%, maar we zullen zien.

 

Nogmaals dank voor je visie en je hulp,

groet,

Hans

 

Link naar reactie
 • 0
Moderator     20,4k 37 1727

Perkele

 

Het is een periodieke uitkering. Vanuit een stamrecht BV zijn deze in NL belast, tenzij het stamrecht ziet op een gemis aan pensioenopbouw. Veelal is de ontslagvergoeding alleen aan te merken als een vergoeding voor te derven loon.

 

Overigens heft NL alleen de belastingdelen in de eerste twee schijven (2,45 en 10,25%) en pas vanaf schijf 3 het tarief van 42% en 52% schijf 4.

 

Groet

Joost

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Junior     23 1

Joost,

 

bedankt weer voor je antwoord. Wat ik eigenlijk probeer uit te zoeken is waar of wat zijn "goedkope" landen om evt. je periodieke uitkeringen zo fiscaal gunstig aan de Stamrecht BV te onttrekken. Je hebt het er over dat in sommige landen je de sociale premies toch moet betalen. Uit het overzicht van de belastingdienst betr. de belastingverdragen wordt me het niet duidelijk waar dat nu wel of niet het geval is. Enig idee hoe je dit kan uitzoeken behalve er daadwerkelijk heengaan. ;)

Link naar reactie
 • 0
Legend     3,8k 295

Ik weet het. En bij vele anderen ook. Maar ik zie ook het resultaat. Mensen die weg zitten te kwijnen in Monaco of Zwitserland en niet terug kunnen vanwege de fiscale gevolgen.

 

Het gaat ook wel eens goed, vaak zijn dat mensen die toch al niet zo'band met Nederland hadden, omdat ze al heel vaak in het buitenland waren. Maar het mag weleens gezegd.

 

(we gaan wel heel erg off-topic nu, dit heeft weinig meer met ondernemen te maken).

Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar reactie
 • 0
Junior     7 1

Ik heb eens naar de belastingverdragen gekeken op

http://www.belastingdienst.nl/variabel/buitenland/begrippen/begrippen-03.html#P13_1168

Om nu te bepalen welk land de belastingheffing mag doen weet ik niet goed hoe de periodieke uitkeringen van een Stamrecht BV moet worden gezien. Het is geen loon, uitkering, pensioen of lijfrente maar wat is het dan wel?

 

Indien er een verdrag is gaat het (in de meeste gevallen) om artikel 18, die bepaalt welk land mag heffen. Zorg ervoor dat o.a. de uitkering dan in het juiste format is: vast, regelmatig en tijdsvak vooraf te bepalen. En nog een hele hoop andere zaken om rekening mee te houden.....

 

GOUDEN TIP: In mijn ogen het standaardwerk op Stamrecht gebied: "Gouden Handdruk" van R. Stam, daar vind je 99% van de antwoorden op al deze vragen.

 

Link naar reactie
 • 0
Moderator     20,4k 37 1727

[

Indien er een verdrag is gaat het (in de meeste gevallen) om artikel 18, die bepaalt welk land mag heffen. Zorg ervoor dat o.a. de uitkering dan in het juiste format is: vast, regelmatig en tijdsvak vooraf te bepalen. En nog een hele hoop andere zaken om rekening mee te houden.....

 

GOUDEN TIP: In mijn ogen het standaardwerk op Stamrecht gebied: "Gouden Handdruk" van R. Stam, daar vind je 99% van de antwoorden op al deze vragen.

 

 

Hi Paul,

 

Zoals reeds elders op HL besproken, het is niet per definitie het woonland dat mag heffen en ook wil dit zeker niet zeggen dat het woonland de meest gunstige optie is. Je kunt wel de uitkering aanpassen naar de eisen voor de heffing in het buitenland, maar de vraag blijft of dat wel zo gunstig is. Dat verschilt per land.

 

Groet

Joost

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Junior     23 1

Vandaag eens met de belastingdienst (voor buitenland) gebeld om te vragen als je naar Spanje verhuist en de Stamrecht BV blijft in Nederland wie dan de heffing gaat doen over de periodieke uitkeringen. Vrouwtje ging het opzoeken en kwam met antwoord: Spanje. Toen ik vroeg waarom zei ze het is toch een uitkering! Toen ik zei dat het eigenlijk loon uit vroegere arbeid was begon ze bijna te lachen en zei ze loon kan alleen als je in loondienst bent. Toen ik niet accoord ging moest ik het maar schriftelijk voorleggen dan kreeg ik het zwart op wit Pfffffffff

Link naar reactie
 • 0
Moderator     20,4k 37 1727

Tja Perkele

 

Je legt een loonbelastingvraag met internationaal aspect voor aan de helpdesk medewerker, die het antwoord in een interne database opzoekt, het verkeerd interpreteert en dan onjuist antwoord.

 

Toen ik zei dat het eigenlijk loon uit vroegere arbeid was begon ze bijna te lachen en zei ze loon kan alleen als je in loondienst bent

 

bewijst wel hoe onnozel de helpdeskmedewerkers soms zijn. Deze heeft blijkbaar geen idee wat loon uit vroegere dienstbetrekking is. In en in triest!

 

Groet

Joost

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Newbee     3 0

Beste Joost,

 

Ik ben een DGA van een bv met pensioen en stamrecht verplichting.

Wij schrijven ons uit uit NL volgende week.

De fiscus zegt dat de feitelijke leiding in NL moet zijn zowel formeel als materieel, dus heb ik mijn zoon als bestuurder toegeveogd en zijn adres bij de kvk ingeschreven. Nu zegt de inspecteur, dat ik mij uit moet schrijven als bestuurder. Hier voel ik niet voor omdat ik 100% aandeelhouder ben en graag ook de touwtjes in handen houdt. Is dit nu zo, of kan ik gewoon mede bestuurder blijven en ook handelingen verrichten uit de USA. Het is een beleggings bv. Dus geen werk bv.

Ik hoor graag van je

Link naar reactie
 • 0
Moderator     20,4k 37 1727

Beste Joost,

 

Ik ben een DGA van een bv met pensioen en stamrecht verplichting.

Wij schrijven ons uit uit NL volgende week.

De fiscus zegt dat de feitelijke leiding in NL moet zijn zowel formeel als materieel, dus heb ik mijn zoon als bestuurder toegeveogd en zijn adres bij de kvk ingeschreven. Nu zegt de inspecteur, dat ik mij uit moet schrijven als bestuurder. Hier voel ik niet voor omdat ik 100% aandeelhouder ben en graag ook de touwtjes in handen houdt. Is dit nu zo, of kan ik gewoon mede bestuurder blijven en ook handelingen verrichten uit de USA. Het is een beleggings bv. Dus geen werk bv.

Ik hoor graag van je

 

 

Hallo Treur

 

Helaas heeft de inspecteur gelijk!

 

groet

Joost

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  9 leden, 283 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.