Ga naar inhoud
 • 0

Oceantomo innovatieveiling.

Legend     691 45

A.s Donderdag 26 juni organiseert het Amerikaanse bedrijf www.oceantomo.com een veiling van patenten in het Amsterdamse Krasnapolsky hotel. Het lijkt een beetje op de Nederlandse innovatieveiling. Het concept van innovatieveiling is door Mario van Unen uitgevonden en nu door de Amerikanen gekopieerd. Echter komen op de Amerikaanse veiling meer investeerders en grote bedrijven zoals HP, Philips en Shell terwijl er op de Nederlandse innovatieveiling meer consultants dan ondernemers kwamen. Dat is ook de belangrijkste reden voor het verdwijnen van de Nederlandse veiling geweest.

 

Dit is de eerste veiling van hun in Europa. Vorige veilingen in de VS hadden niet altijd succes voor de bedrijven, die dachten veel geld te kunnen verdienen aan hun patent. Het Fraunhofer Instituut incasseerde bijv. 10.000 Euro voor een paar innovaties. Toch lijkt het mij een goed initiatief.

Helaas was hier maar weinig publiciteit aan gegeven. Anders had ik mij nog op tijd kunnen aanmelden.

 

Je krijgt van de KVK, Octrooiraad een hele hoop informatie over allemaal vaak dure cursussen, trainingen, congressen en andere bijeenkomsten maar uitgerekend zo'n belangrijke innovatieveiling wordt doodgezwegen. Terwijl die met steun van Octrooicentrum Nederland hier naar toe is gehaald.

Nu staan er vooral innovaties van multinationals te koop maar er hadden zeker meer innovaties van het MKB bij kunnen zitten.

 

Weer een gemiste kans voor"innovatief Nederland" :(

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

16 antwoorden op deze vraag

 • 0
Legend     691 45

Hierbij wil ik nog aanvullen dat het ook mogelijk is dat er wel een brief is verstuurd, maar dat hij niet is aangekomen. Dit komt helaas ook geregeld voor.

 

Maar als je tienduizenden Euro's hebt betaald aan octrooigemachtigden, dan had het hun gesierd als ze hun klanten hiervan op de hoogte hadden gebracht.

 

Een octrooigemachtigde, maar ook andere dienstverleners, die zo iets extra's doen zouden bij mij een streepje voor hebben. Dan zou ik zo iemand eerder uitkiezen voor een volgende opdracht.

 

Het valt mij gewoon op hoe weinig klantgericht veel dienstverleners zijn.

 

Het is toch eigenlijk van de zotte dat zij hun klanten en potentiele klanten vaak op cruciale momenten niet helpen met zulke informatie.

 

Dit zou de beste en goedkoopste klantenbinding voor hun betekenen.

Als een dienstverlener dit niet wil en in plaats daarvan jou op een botte bejegening trakteert, kan zo iemand van mij een grote schop krijgen. ;D

Link naar reactie
 • 0
Legend     691 45

De Oceantomo innovatie veiling van gisteren was een groot succes, tenminste voor de deelnemende multinationals. Totaal is er voor bijna 8,1 miljoen betaald voor veertig patenten. Een octrooi van KPN, voor optische netwerken werd voor 275.000 Euro verkocht. Het duurste octrooi ging voor 1,4 miljoen Euro van de hand.

 

Niet alle octrooien werden verkocht: Een TNO octrooi van 250.000 Euro bleef op de plank liggen.

 

Het is wel opvallend dat zulke multinationals wel deze kans kregen, maar dat MKB en particuliere uitvinders gepasseerd zijn. Ik wist tot een week voor de veiling hier niets van. Meestal worden de krenten in de pap ons onthouden.

 

Hierbij moet ik wel een kanttekening plaatsen. Als iedereen mag inschrijven, wordt zo'n organisatie bedolven onder, voor het grootste deel, slechte uitvindingen.Maar dan nog vind ik dat elke uitvinder na selectie een kans moet krijgen om zijn uitvinding voor te dragen aan een toetsingscommissie

Link naar reactie
 • 0
Legend     386 60

Als een uitvinder patent heeft op zijn vinding kan hij ook naar Dragons' Den, of als hij er zelf niets meer wil doen naar 'het beste idee van NL'. En er was dacht ik ook een beurs voor patenten in Rotterdam een tijd geleden...


Startup coach | Pitchtrainer | Spreker | Presentator | www.arthurtolsma.nl

Schrijver van Startups & Downs. Fouten, successen en lessen van een ambitieuze ondernemer

Link naar reactie
 • 0
Legend     691 45

Als een slechte uitvinding een octrooi oplevert, is het dan nog steeds een slechte uitvinding?

 

Ja juist uitvindingen, waar de markt niet op zit te wachten, maar toch nog octrooieerbaar zijn, leveren de meeste ellende op voor de bedenker hiervan.

 

Blij gemaakt door zijn octrooigemachtigde, dat het octrooieerbaar is, gaat zo iemand er steeds meer geld in steken. (internationale vervolgaanvrages)

Geregeld gaan zo bedrijven op de fles.

 

Dan kan je beter in een eerder stadium er achter komen, dat een innovatie kansloos is.

 

Het beste advies dat ik ooit gekregen heb, is te stoppen met een nieuw soort fiets. Die was technisch nog niet af. Mijn toenmalige octrooigemachtigde had mij al bijna overgehaald om een aanvraag te laten opstellen. Maar godzijdank heeft de prototypebouwer mij dit uit mijn hoofd gepraat.

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,8k 127

Het beste advies dat ik ooit gekregen heb, is te stoppen met een nieuw soort fiets. Die was technisch nog niet af. Mijn toenmalige octrooigemachtigde had mij al bijna overgehaald om een aanvraag te laten opstellen. Maar godzijdank heeft de prototypebouwer mij dit uit mijn hoofd gepraat.

 

Leuk ! Ben wel benieuwd hoe die fiets er dan uitziet, wil je dat delen, eventueel via pm.

Link naar reactie
 • 0
Legend     691 45

Op de veiling in Amsterdam waren maar twee Nederlandse bedrijven KPN en TNO. Zelf zoek ik dagelijks het internet af op zulk soort initiatieven, maar het nooit gevonden. Zij hebben dus deze veiling goed stil weten te houden.

Sorrie hoor maar ik heb mij hier geweldig over opgewonden.

Lang leve het Nederlandse innovatieklimaat

 

Een Finse uitvinder heeft er trouwens een miljoen verdiend met de verkoop van zijn patent

Link naar reactie
 • 0
Legend     307 26

Op de veiling in Amsterdam waren maar twee Nederlandse bedrijven KPN en TNO. Zelf zoek ik dagelijks het internet af op zulk soort initiatieven, maar het nooit gevonden. Zij hebben dus deze veiling goed stil weten te houden.

Sorrie hoor maar ik heb mij hier geweldig over opgewonden.

Lang leve het Nederlandse innovatieklimaat

 

 

 

Ik denk dat je wantrouwen tegen de door jou genoemde partijen terecht is. EZ is een subsidiefabriek voor semi-ambtenaren in technische instituten, de KvK speelt ondernemertje op de zak van echte ondernemers.

 

Octrooigemachtigden nemen zo veel mogelijk octrooien in behandeling, ondanks het feit dat een octrooi geen enkele bescherming biedt. (Lees dit nog maar een keer: geen enkele bescherming).

 

Het is niet zo dat ze dit bewust stil hebben gehouden. Het is wel zo dat de bestaande instanties geen enkel direct nut hebben van de innovatieveiling en dus ook geen direct voordeel hebben bij het maken van publiciteit.

 

In het algemeen denk ik dat octrooien een zeer beperkt nut hebben. Ze kunnen ook contraproductief werken. Als je niet oppast geef je de vinding in je octrooi weg en kunnen andere partijen, die meer ervaring hebben met intellectueel eigendom, je vinding in hun eigen product verwerken.

 

Ik durf er bijna niet meer op terug te komen, maar dat is ook de reden dat de octrooiaanvragen van Jan Sloot (video-compressie) bewust zo vaag mogelijk omschreven waren.

 

 


www.venturemedia.nl

Link naar reactie
 • 0
Legend     691 45

Hennie,

Je slaat de spijker op zijn kop.

 

Als ze wel moeite doen om zo'n veiling naar Nederland te halen, maar verzuimen om alle Nederlandse bedrijven op tijd te informeren hierover is dat gewoon nalatig. Er zijn zoveel meer bedrijven dan alleen KPN en TNO hier, die goede innovaties hadden kunnen aanbieden. Zelf had ik graag meegedaan met een bepaalde innovatie ( voor alle duidelijkheid niet het programma Dimensor)

Link naar reactie
 • 0
Legend     307 26

Hennie,

Je slaat de spijker op zijn kop.

 

Als ze wel moeite doen om zo'n veiling naar Nederland te halen, maar verzuimen om alle Nederlandse bedrijven op tijd te informeren hierover is dat gewoon nalatig. Er zijn zoveel meer bedrijven dan alleen KPN en TNO hier, die goede innovaties hadden kunnen aanbieden. Zelf had ik graag meegedaan met een bepaalde innovatie ( voor alle duidelijkheid niet het programma Dimensor)

 

Je bedoelt, je had willen bieden op een innovatie?

 

Wie bedoel je met "ze"? Wie hebben de veiling naar Nederland gehaald? Is dit niet gewoon een particulier initiatief?

 

Want als dat zo is, dan zou ik ervoor pleiten om de Haagse papier- en regelwinkel op zo groot mogelijke afstand te houden. Voor je het weet gaan ze regels stellen of zelf ook zo'n evenement organiseren. Waarmee een particulier initiatief de nek omgedraaid wordt.

 

Analogie: Holland Innovation, een prima initatief dat nu moet opboksen tegen een concurrerend evenement van het Innovatieplatform.

 

 

 

 


www.venturemedia.nl

Link naar reactie
 • 1
Legend     691 45

Voor een hightech uitvinding had ik mij graag aangemeld voor deze innovatieveiling. Niet om zelf te bieden. Sommige innovaties vergen te hoge ontwikkelingskosten om als MKBér of particuliereuitvinder zelf te doen. Zelfs investeerders bieden noiit zulke hoge bedragen aan.

 

Onder "ze" versta ik natuurlijk het Octrooicentrum Nederland, die deze innovatieveiling speciaal naar ons land heeft gehaald, maar ook de KVK natuurlijk. Ik had vroegtijdige informatie erg op prijs gesteld. Het kan zijn dat zij toch een mededeling hierover gedaan hebben, die kan ik gemist hebben. Dus in dat geval trek ik direct mijn woorden in, maar gezien het feit dat slechts 2 (grote) Nederlandse bedrijven aan de octrooiveiling in Krasnapolski hebben deelgenomen vind ik dat het aan de voorlichting van deze organisaties schort. Naast de huidige berg met vaak nutteloze informatie ( die meestal regelrecht de prullebak ingaat) was dit nou uitgerekend iets geweest wat wel van belang is

 

Ik heb momenteel een goede octrooigemachtigde. Maar als hij of één van mijn vorige octrooigemachtigden de kleine moeite had genomen om mij hier op te wijzen, had zo iemand mij als eeuwige klant zeker kunnen bijschrijven.

 

Kortom, met een kleine moeite doen kan je grootste klantenbinding realiseren

Link naar reactie
 • 0
Newbee     2 0

Je mag het Octrooicentrum niets kwalijknemen. Dit betreft een puur commerciel gebeuren dat is opgezet door de Ocean Tomo organisatie. Ocean Tomo organiseert ong. vier maal per jaar dit soort veilingen. Vorig jaar werd de veiling in Londen georganiseerd. Dit jaar was Amsterdam aan de beurt vanwege een mogelijke coproductie met het IP Business Congress van het tijdschrift IAM. Aanmelding bij deze veilingen staat voor een ieder open, zij het dat uiteraard cataloguskosten zijn verschuldigd. Daarnaast toetst Ocean Tomo de waarde van de kavels vooraf op marktpotentie.

 

Ik heb zelf de veiling en het IPBC bezocht. Helaas was het gros van de belangstellenden afkomstig uit de VS. Voor kleine uitvinders en MKB-ers zonder verleend USPTO octrooi had deelname daarom weinig zin.

Link naar reactie
 • 0
Legend     691 45

Ik doelde niet speciaal op het octrooicentrum, maar op al die voorlichters in het algemeen.Nu waren er maar twee Nederlandse bedrijven op de octrooiveiling in Krasnapolski vertegenwoordigd. ??? Als het Nederlandse bedrijfsleven eerder op de hoogte was geweest, waren dat vast en zeker meer geweest. Je wordt doodgegooid met allemaal voorlichtingscursussen en managementtrainingen, vaak uit overheidsbudgetten betaald. Daar moet je natuurlijk wel voor betalen d.m.v. KVK inschrijving en andere landelijke en gemeentelijke belastingen. Mijn ervaring is dat ik er niets of nauwelijks iets aan heb. Deze patentenveiling was eindelijk eens iets anders en vernieuwends, en daar hoorde je tot een week voor de veiling niets van. Dat vind ik gewoon een gemiste kans voor het Nederlandse bedrijfsleven. Juist iets verniewends als deze Oceantomo patentenveiling was een buitenkans geweest voor veel innovatieve bedrijven. Dus niet voor de particuliere uitvinder met een nieuw soort WC borstel

Link naar reactie
 • 0
Newbee     2 0

Dat klopt! Voor een beperkt aantal innovatieve NL bedrijven zou dit een buitenkans zijn geweest. Maar helaas is het IPR awareness bij met name het NL MKB nog veel te laag. En waar men zich al richt op innovatie, is dat veelal gericht op procesinnovatie ipv productinnovatie. Maar goed, dat is een andere discussie.

 

Ik kan mij overigens goed voorstellen dat voorlichters vanuit Senter, Syntens etc. niet primair hebben stilgestaan bij de wat kleinere innovatieve bedrijven. Een veiling is niet voor alle aanbieders en alle IPR geschikt. Je biedt immers pas een octrooi ter veiling aan als je het zelf niet meer denkt te gebruiken EN er geen aanpalende knowhow en showhow voorhanden is (de waarde daarvan wordt immers in een veilingsysteem niet meegenomen) EN de vinding op een pagina kan worden omschreven EN..... Dat betreft dus doorgaans maar een klein deel van de gehele portfolio. Dus primair interessant voor bedrijven met een zeer grote portfolio.

Bovendien was de ervaring van de Londense veiling dat OT zich qua kopers primair richt op het grotere amerikaanse bedrijfsleven. Een verleend US octrooi is daarom bijna een randvoorwaarde om je IP ueberhaupt in de catalogus te krijgen. Wellicht dat dat een volgende stap moet zijn; hoe krijg je ook het EU bedrijfsleven als koper geinteresseerd.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  10 leden, 148 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.