Ga naar inhoud
 • 0

Eisen aan waardeoverdracht pensioen in eigen beheer

Junior     21 3

Een DGA van Holding BV B is in dienst van Werk BV A (aandelen 100% Holding) en bouwt in de laatste BV zijn pensioen in eigen beheer op. DGA wil nu in dienst treden van Holding BV B en daarmee ook zijn pensioenrechten laten overdragen aan deze Holding. Naar mijn mening valt dit pensioen niet (meer) onder de Pensioenwet.

 

Overdracht van dit pensioen zal tegen bedrijfseconomische waarde moeten geschieden (niet de balanswaarde). Ook is mij al bekend dat ik dan met een rekenrente van minimaal 4% zit, tenzij open index, dan mag ik de marktrente minus de gemiddelde indexatie als rekenrente nemen. Een lage(re) rente kan echter tot gevolg hebben dat de overdrachtswaarde meer bedraagt dan de waarde van het pensioen op de balans. Het verschil is bij de Werk BV niet aftrekbaar (3.26 en 27 Wet IB), blijft op de balans staan en wordt ten laste van de winst gebracht op het moment dat de indexaties zich daadwerkelijk voordoen. De financiele/fiscale gevolgen zijn me tot zover wel begrijpelijk.

 

Pensioenoverdracht is daarnaast in de pensioenbrief expliciet toegestaan en zal (uiteraard) ook met toestemming van de werknemer (DGA) gebeuren. Ik heb nu alleen nog een onderbuikgevoel dat ik iets over het hoofd zie. Weet iemand toevallig of er nog meer vereisten/voorwaarden zijn aan een waardeoverdracht van pensioen in eigen beheer van de Werk BV naar de Holding BV, anders dan dat dit zakelijk moet gebeuren?

 

Groeten,

 

De Blauwe Envelop


Leuk zal het nooit worden, maar door 'De Blauwe Envelop' wel gemakkelijker!

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

6 antwoorden op deze vraag

 • 0
Moderator     17,5k 28 1868

Reactie van mijn medevennoot David Bakker:

 

Het is geen probleem om het pensioen van de werk-BV naar de holding over te brengen. Eventueel kan het oude pensioen d.m.v. inkoop van dienstjaren in de nieuwe regeling van de holding worden ingebracht zodat er 1 regeling ontstaat en niet 2 die apart moeten worden gewaardeerd. Bijkomend voordeel is dat er bij salarisstijgingen backservice (i.g.v. een eindloonregeling) over de ingekochte dienstjaren kan ontstaan.

 

Het vaststellen van de overdrachtswaarde is sinds het besluit van 3 juli 2008 van de staatssecretaris van financiën een lastige kwestie. Je moet zo veel mogelijk zien te voorkomen dat de feitelijke rekenrente (= de rente waarin indexatie zit verdisconteerd) lager dan 4% wordt. Want dan is een deel van de overdrachtswaarde niet aftrekbaar, hetgeen tot allerlei complicaties leidt. Je kan bijv. een berekening tegen 4% maken en die vergelijken met een offerte van een verzekeraar waarbij in de offerte rekening wordt gehouden met een na-indexatie van 2%. Als de uitkomsten niet te veel afwijken kan je een rekenrente van 4% hanteren bij de vaststelling van de overdrachtswaarde.

 

Overigens klopt de stelling rekenrente = marktrente -/- indexatie niet. Maar dat vergt te veel ruimte om dat nader uit te leggen

.

 


Ik help ondernemers aan betrouwbare en betaalbare voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid, aansprakelijkheid en pensioen. Vragen of offertes: contact

 

Zelf online je Movir AOV berekenen én afsluiten? -> www.aovzelfdoen.nl 

 

Link naar reactie
 • 0
Junior     21 3

Inkoop dienstjaren is een goede tip, die ga ik meenemen. Ik was inderdaad van plan om te proberen de overdrachtswaarde niet (veel) lager te laten uitvallen dan de balanswaarde, omdat er dan inderdaad een deel niet aftrekbaar is. Inmiddels al even twee offertes opgevraagd bij Randstad en Ahold, eens kijken wat daaruit komt.

 

Mijn dank is zeer groot!

 

Groeten,

 

De Blauwe Envelop


Leuk zal het nooit worden, maar door 'De Blauwe Envelop' wel gemakkelijker!

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,3k 148

Hoi Ilona,

 

De Holding heeft 100% van de aandelen in de werk-BV. Waarom maak je er dan geen fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting van? Dan kan het pensioen gewoon tegen boekwaarde overgedragen worden en is het probleem van de herwaardering van de baan. (Uiteraard kan het probleem dan herleven bij vroegtijdige verbreking van de f.e.)

 

Inkoop van dienstjaren is alleen mogelijk voor ontbrekende dienstjaren tot 8 juli 1994 (Uitv. besl LB art 10a lid 2).

 

Wat betreft de verschillen tussen de fiscale en commerciële waarde:

Naast de na-indexatie is dat onder meer een hogere leeftijdsterugstelling en kostenopslag bij de commerciële waardering.

 

De berekening van de commerciële waarde kun je ook doen via een goed pensioenpakket. Deze berekeningen worden geaccepteerd door de fiscus.

 

Ik zou de berekening altijd vooraf voorleggen aan de Belastingdienst (dat voorkomt een oeverloze discussie achteraf, ik spreek uit ervaring ;) ) en inderdaad een berekening maken zonder na-indexatie.

 

Zorg ook dat de overeenkomsten (overdracht pensioen en financieringsovereenkomst) in orde zijn en dat de overdracht in de notulen wordt vastgelegd.

 

Succes,

 

 

 

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0
Junior     21 3

Beste Odeon,

 

Bedankt voor je aanvulling. Het vormen van een fiscale eenheid is denk ik hier niet gunstig (VPB) resp. niet mogelijk (BTW). De reden voor de overdracht is namelijk dat er een procedure loopt tegen de werk-BV waar wel eens een flinke aansprakelijkheidsstelling uit zou kunnen voortvloeien. De DGA in kwestie wil daarom graag zijn pensioen veilig stellen. Zelf denk ik eigenlijk dat een aparte pensioen-BV het verstandigste is, maar het oprichten van een nieuwe BV neemt weer wat tijd in beslag (waarvan ik niet zeker weet of we dat hebben) en daarom heb ik eerst nog de overdracht naar de Holding overwogen. Ik ben nog aan het nagaan in hoeverre de Holding in de toekomst nog kan worden aangesproken voor de problemen van de Werk-BV, mocht er sprake zijn van bad management. Het zijn tot nu toe allemaal preventieve maatregelen, dus ik ga je tips zeker meenemen in de afweging!

 

Nog even een aanvullende vraag, die net bij me op komt: stel dat ik nu een aparte pensioen-BV wil oprichten, is het dan verplicht dat de DGA daar ook werknemer in wordt, voordat ik het pensioen kan overdragen?


Leuk zal het nooit worden, maar door 'De Blauwe Envelop' wel gemakkelijker!

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,5k 28 1868
De reden voor de overdracht is namelijk dat er een procedure loopt tegen de werk-BV waar wel eens een flinke aansprakelijkheidsstelling uit zou kunnen voortvloeien. De DGA in kwestie wil daarom graag zijn pensioen veilig stellen

 

[glow="yellow",6,2]Paulianeus handelen?! [/glow]

 

@odeon:

(Uiteraard kan het probleem dan herleven bij vroegtijdige verbreking van de f.e.)

Ook bij toekomstige verbreking van een fiscale eenheid is er mijns inziens geen probleem.

Art. 15ai Wet VPB 1969 voorziet in een sanctie bij een overdracht binnen een fiscale eenheid van een vermogensbestanddeel waarvan de waarde in het economische verkeer hoger is dan de boekwaarde, indien binnen zes jaar na de overdracht de fiscale eenheid wordt ontvoegd. De sanctie houdt in dat de boekwaarde van het vermogensbestanddeel op het tijdstip direct voorafgaand van de ontvoeging op de waarde in het economische verkeer wordt gesteld. De stille reserve wordt dan tot de belaste winst van de fiscale eenheid gerekend. Het gaat dus om een vermogensbestanddeel waarin een positieve stille reserve ligt besloten. Onder het begrip vermogensbestanddelen uit art. 15 ai van de wet vallen ook passiva. Art. 15ai kan derhalve van toepassing zijn op overdracht van pensioenverplichtingen binnen de fiscale eenheid, maar alleen als sprake is van een positieve stille reserve. Van een positieve stille reserve bij een pensioenverplichting kan alleen sprake zijn als de waarde in het economische verkeer lager is dan de fiscale boekwaarde. “

 

Inkoop van dienstjaren is alleen mogelijk voor ontbrekende dienstjaren tot 8 juli 1994 (Uitv. besl LB art 10a lid 2).

De mogelijkheid van dienstjaren beperkt zich niet tot ontbrekende dienstjaren van voor 8 juli 1994.

Vanaf 1 januari 2007 kan een DGA zich voor de inkoop van dienstjaren in verband met waardeoverdracht niet meer beroepen op art. 10a lid 1 onderdeel f Uitv.besl. LB 1965 omdat sprake moet zijn van een waardeoverdracht in de zin van de PW. Omdat de wetgever de inkoopmogelijkheden voor DGA's niet wilde beperken is een nieuw derde lid aan art. 10 Uitv.besl. LB 1965 toegevoegd. Daarin wordt bepaald dat inkoop van ontbrekende dienstjaren kan plaatsvinden indien, gemeten aan de huidige pensioenregeling, sprake is van een tekort aan pensioenopbouw wegens het ontbreken van de mogelijkheid van waardeoverdracht in de zin van de PW. De DGA kan op grond van deze bepaling in twee situaties dienstjaren inkopen:

 

[*]er is sprake van een waardeoverdracht, maar dan niet een waardeoverdracht in de zin van de PW (bijv. een overdracht van de een werk-BV naar een holding-BV);

[*]de DGA heeft geen mogelijkheid van waardeoverdracht omdat de PW dat verhindert.

 

 


Ik help ondernemers aan betrouwbare en betaalbare voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid, aansprakelijkheid en pensioen. Vragen of offertes: contact

 

Zelf online je Movir AOV berekenen én afsluiten? -> www.aovzelfdoen.nl 

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  4 leden, 95 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.