Ga naar inhoud
Donderdag 1 december a.s. zijn we in de ochtend "even" offline voor een technische up-date. ×
Donderdag 1 december a.s. zijn we in de ochtend "even" offline voor een technische up-date.
X

De Blauwe Envelop

Junior
 • Aantal berichten

  21
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

Alles dat geplaatst werd door De Blauwe Envelop

 1. Dat laatste klopt volgens mij niet helemaal. De omzetbelasting kent het begrip vaste inrichting wel, maar past de aanwezigheid hiervan anders toe dan dat de winstbelastingen dit doen. Onder een vaste inrichting moet worden verstaan een met zekere duurzaamheid gedreven bedrijfsinrichting van een ondernemer wiens zetel van bedrijfsuitoefening in het buitenland is gevestigd, vanuit welke inrichting leveringen of diensten aan derden worden verricht. De inrichting moet beschikken over een fysieke constructie alsmede het benodigde personeel en technische middelen om de leveringen of diensten uit te kunnen voeren. Dit betekent dat een tot een buitenlandse onderneming behorende inrichting als een vaste inrichting heeft te gelden, indien deze inrichting haar activiteiten ontplooit als ware zij een zelfstandig ondernemer in de zin van de omzetbelasting. De Europese btw-richtlijn staat vol met verwijzingen naar de vaste inrichting (artikel 43, artikel 56 lid 1, etc.). Maar, zoals we waarschijnlijk allemaal al hadden geconcludeerd, is dat hier niet van belang. Een marktkraam kan in mijn ogen niet worden aangemerkt als vaste inrichting, omdat er geen sprake is van een fysieke constructie, laat staan van duurzaamheid.
 2. Beste mthomas, Ondanks dat je gebruik maakt van fictieve bedragen, zijn deze in mijn ogen redelijk goed te verklaren. De Holding ontvangt van (waarschijnlijk) de Werkmaatschappij een managementfee ad 2380 euro (zijnde 2000 euro plus 380 euro btw). De 380 euro aan btw draagt de holding per kwartaal af, dus per kwartaal komt dat op een bedrag van 1140 euro, wat redelijk in de buurt komt van het bedrag dat je noemt. Aan de kant van de Holding wordt dan vervolgens aan een van de werknemers (u) 2000 aan salaris uitgekeerd. Ik kan uit uw cijfers niet opmaken of u daadwerkelijk 2000 ontvangt (in dat geval betaalt de Holding feitelijk 2750, waarvan 2000 daadwerkelijk naar u gaat en 750 als voorheffing naar de fiscus) of dat u feitelijk 1250 ontvangt, namelijk bruto 2000 waarvan 750 als voorheffing naar de fiscus gaat. In het eerste geval geeft uw Holding meer uit dan hij ontvangt en zal, indien er geen andere inkomsten zijn, inderdaad ieder jaar verlies draaien. In het laatste geval, en indien er verder geen andere kosten of opbrengsten zijn, zou de Holding ieder jaar per saldo 0 moeten draaien. Administratief gezien vraag ik me wel af of de gekozen structuur wellicht beter kan. Dat is ook afhankelijk van de BV die de vergoeding aan de Holding BV betaalt. Maar op dit moment lijkt het op een broekzak-vestzak verhaal. Ervan uitgaande dat de werkmaatschappij belaste prestaties voor de btw verricht en de voorbelasting (volledig of grotendeels) in aftrek kan brengen; De werkmaatschappij betaalt iedere maand 380 euro btw aan de Holding, waarna de Holding deze btw weer netjes aan de fiscus afdraagt. Omdat de werkmaatschappij de voorbelasting af kan trekken, vraagt zij maandelijks die 380 euro van de fiscus weer terug. Dat is een zeer onnodig, administratief kostbaar cirkeltje, waar mogelijk een oplossing voor bestaat. De Holding BV en de werkmaatschappij kunnen namelijk mogelijk een fiscale eenheid voor de omzetbelasting vormen. De werkmaatschappij moet ondernemer zijn voor de btw (Holding niet verplicht o.b.v. Holdingresolutie) en beiden moet in Nederland zijn gevestigd. Daarnaast moeten de ondernemingen nog op 3 manieren verbonden zijn: - Financieel, de Holding BV moet meer dan 50% van de aandelen van de werkmaatschappij houden; - Organisatorisch, 1) de ondernemingen staan onder dezelfde leiding of 2) de leiding van de ene onderneming is ondergeschikt aan de leiding van de andere onderneming; - Economisch, in het geval van een Holding BV moet de Holding voor meer dan 50% van de totale activiteiten, activiteiten voor de werkmaatschappij verrichten. Indien u aan deze voorwaarden voldoet, kunt u een verzoek indienen bij de fiscus. Transacties tussen leden van een fiscale eenheid zijn namelijk niet belast met omzetbelasting. Ik raad u aan het bovenstaande eens aan uw boekhouder voor te leggen, om te onderzoeken of een fiscale eenheid mogelijk is, zodat het rondpompen van omzetbelasting kan worden voorkomen. Tot slot, een nadeel van de fiscale eenheid kan zijn dat de Holding BV hoofdelijk aansprakelijk is voor de omzetbelastingschuld van de werkmaatschappij, en andersom. Met vriendelijke groet, De Blauwe Envelop
 3. Beste Sander, Je hebt helemaal gelijk, dat heb ik even over het hoofd gezien. In dat geval deel ik je mening nog steeds dat de plaats van dienst Duitsland zou moeten zijn, maar dan op grond van artikel 5 Wet OB. Ten aanzien van de Duitse omzet hoeft niets te worden aangegeven op de Nederlandse aangifte en moet alle Duitse omzet inderdaad worden opgegeven in de Duitse aangifte. Overigens ben ik tevergeefs dan wel van mening dat hierover een Besluit van de Staatssecretaris met een uitzondering voor marktkooplieden niet zou misstaan. Met vriendelijk groet, De Blauwe Envelop
 4. Beste John N, Volgens mij zijn de reacties op je vraag een beetje door elkaar aan het lopen. Ik zie een hoop antwoorden op de vraag of je in Duitsland nu wel of geen inkomstenbelasting bent verschuldigd. Aangezien je vraag is gericht op de btw, zal ik mijn visie daarop hieronder uiteenzetten. De verkoop van vis is in mijn ogen de levering van een goed en niet de verrichting van een dienst. Er is sprake van een intracommunautaire levering (ICL) in Nederland en een intracommunautaire verwerving (ICV) in Duitsland. De plaats van dienst volgt uit artikel 17b van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet OB) en niet uit artikel 6, artikel 5 of artikel 1 (die zien op nationale verhoudingen). Vergeet niet om een intracommunautaire levering tegen een tarief van 0% in Nederland aan te geven (rubriek weet ik niet uit mijn hoofd) ter zake van alle vis die je in Duitsland verkoopt. De intracommunautaire verwerving geef je in Duitsland aan. Nu je de vis rechtstreeks aan je klanten aan de kraam verkoopt, kun je ook begrijpen dat er nooit sprake kan zijn van 'afstandverkopen'. Afstandverkopen zijn verkopen op afstand, door middel van webshops of wellicht telefonische verkopen. Indien dat grensoverschrijdend, binnen de EU gebeurd en een bepaalde grens (per land bepaald) wordt overschreden, dan is er pas sprake van afstandverkopen. Je hoeft je ook niet druk te maken over het feit dat de vis die je niet verkoopt, twee keer de grens overgaat. Er is geen sprake van een intracommunautaire levering, omdat voor deze situatie een uitzondering is gemaakt. Indien producten de grens overgaan met de bedoeling daar te worden verkocht, maar indien blijkt dat ze niet worden verkocht en de volgende dag weer worden mee teruggenomen, is er sprake van tijdelijk intracommunautair vervoer (ik moet je het wetsartikel even schuldig blijven). Er is pas sprake van een fictieve intracommunautaire levering (aan jezelf), indien je een Vis BV in Nederland zou hebben met een filiaal in Duitsland. Het filiaal is een vaste inrichting en indien jij vis levert aan de vaste inrichting in Duitsland (ook al is het ter verkoop), dan is er sprake van een dergelijke fictieve intracommunautaire levering. Omdat het in dit geval gaat om tijdelijke in- en uitvoer, val je onder de vrijstelling en hoef je je niet druk te maken over btw op de vis die je mee terug neemt. Er is alleen (Duitse) btw verschuldigd over de vis die je daadwerkelijk in Duitsland verkoopt. Mocht je nog precies willen weten of je ook inkomstenbelasting in Duitsland verschuldigd bent, dan moet ik je dat antwoord helaas schuldig blijven. Ik weet wel dat Duitsland andere regels kent in de belastingen op inkomen en winst dan Nederland en dat veel sneller sprake is van een vaste inrichting in Duitsland dan in Nederland. Om maar een voorbeeld te geven, Duitsland merkt een glazenwasser die van een enorm flatgebouw de glazen wast, aan als zijnde een vaste inrichting. Duitsland gaat prat op de eis van 'verbondenheid' en aangezien een glazenwasser aan de flat hangt en er derhalve mee is verbonden, is er sprake van een vaste inrichting. Het bovenstaande is een illustratief voorbeeld van hoe anders belastingen in een ander land kunnen werken. Ik wil daarom op grond van de inkomstenbelasting in Duitsland ook geen uitspraken doen en ik zou je willen aanraden dit na te vragen bij Duitse instanties, hoe vervelend ook. Je kunt een weg inslaan via een productschap wellicht of via de Nederlandse-Duitse Kamer van Koophandel (http://www.dnhk.org/). Ik vrees dat je bij veel medewerkers de pech hebt dat je de Duitse taal zult moeten beheersen, maar wellicht kan iemand je daar bij helpen. Ik hoop dat je vragen zijn beantwoord. Met vriendelijke groet, De Blauwe Envelop
 5. Beste adnanoner, Wellicht overbodig, maar tijdens een vlooienmarkt zoals die met Koninginnedag worden gehouden, bieden veel particulieren hun eigen tweedehands spullen aan voor de verkoop. Indien het om tweedehands spullen gaat, kom je helemaal niet meer aan de vraag toe of een van die particulieren wellicht regelmatig in het economisch verkeer optreedt. Met enige uitzonderingen (margeregeling auto's of antiek) zijn tweedehands spullen namelijk vrij van btw. Reden hiervoor is dat over het product in eerste instantie al een keer btw is betaald. Dat even ter verklaring waarom vele particulieren op zulke markten zich geen zorgen hoeven te maken over btw-heffing. De niet-particulieren die op een markt spullen proberen te verkopen, doen dat inderdaad doorgaans vanuit de hoedanigheid als bedrijf. Ik ben dan ook van mening dat die activiteiten worden meegetrokken in hun hoedanigheid als bedrijf. Veel winkels hebben op vlooienmarkten acties om het magazijn eens flink op te ruimen. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat deze bedrijven, die hun spullen (nieuw) via een marktkraampje verkopen, ineens geen btw hoeven af te dragen, terwijl indien ze dezelfde producten in de winkel hadden verkocht op een andere dag dan Koninginnedag, wel btw hadden moeten afdragen. De activiteiten worden meegezogen in de activiteiten van het bedrijf en de verkopen zijn belast met btw. Hans van Nijnatten komt hiervoor met een briljant voorbeeld met betrekking tot het grijze gebied, de accountant die saté staat te verkopen. Ik ben het met Hans eens dat er sprake is van een grijs gebied indien het om 'nieuw vervaardigde producten' of diensten gaat, die door particulieren worden geleverd. Ik ben geneigd om te zeggen dat zij niet door op één markt saté te verkopen ineens btw-ondernemer zijn, aan de andere kant treden zij die dag wél in concurrentie met de slager op de hoek. En wie zegt dat de activiteiten beperkt blijven tot één markt? Misschien kent de betreffende locatie ook een paasmarkt, een kerstmarkt, een zomermarkt, een pinkstermarkt, een nieuwjaarsmarkt en noem maar op! Die grens is heel moeilijk aan te geven en aangezien het hier ook minder relevant is ga ik me daar ook niet aan wagen. Daarnaast ben ik het ook met odeon eens dat voor deze actieve particulieren, geen prioriteit bestaat bij de Belastingdienst. De Belastingdienst ligt echt niet wakker van de paar honderd euro omzet van deze particulieren, maar eerder van de enorme btw-carrouselfraude, waar maar geen oplossing voor lijkt te zijn. Ik denk dat dat de reden is dat veel van de activiteiten van deze particulieren min of meer worden 'gedoogd'. Tot slot wil ik niet vergeten te vermelden dat deze situatie op adnanoner in mijn ogen niet van toepassing is. Er is geen sprake van een particulier die besluit op te treden in het economisch verkeer, maar van een reeds bestaand bedrijf dat haar activiteiten uitbreidt naar de markt. Er is dan niet langer sprake van een grijs gebied, de activiteiten worden als btw-ondernemer verricht en er dient btw te worden afgedragen. Met vriendelijke groet, De Blauwe Envelop
 6. Voor een betaalbare training op maat zou ik contact opnemen met info@hardopcommunicatie.nl, volgens mij is gebruiker Hardop of Michiel Peters ook wel eens op dit forum te vinden.
 7. Beste sportdutch, De ABC in deze levering zie ik ook niet. Volgens mij zijn op jou ofwel de regels van afstandsverkopen, ofwel de regels van commissionair/tussenpersoon van toepassing. Omdat je zegt geen eigenaar te worden van de goederen, denk ik dat de afstandsverkopenregeling niet op jou, maar op de webshops waarmee jij handelt van toepassing is. Daarnaast is voor afstandsverkopen een levering (of meer) vereist, en zoals gezegd verricht jij diensten. Commissionair/tussenpersoon dus. Vereisten voor een commissionair zijn wel dat je op eigen naam en voor eigen rekening handelt. Dat betekent dat er zowel tussen jou (B) en je principaal (A) een overeenkomst tot stand komt, als tussen jou en de uiteindelijke afnemers ©. C kent A niet en denkt met jou te handelen. Is dit niet het geval, dan ben je een tussenpersoon, die slechts als functie heeft om twee partijen bij elkaar te brengen. Ik denk dat dit laatste in dit geval op jou van toepassing is (denk je dat niet, laat het dan even weten, dan zoek ik nog even uit hoe het met een commissionair zit). Tussenpersoon, afnemers zijn ondernemer: Opdrachtgever A uit Engeland geeft opdracht aan tussenpersoon B in Nederland om een koper in X te zoeken. A factureert de goederen aan X met Engelse BTW. B factureert zijn bemiddelingsdiensten in beginsel met Engelse BTW aan A. Op basis van de Nederlandse verleggingsregeling kan B echter ook helemaal zonder BTW factureren en deze door A in Engeland af laten dragen. Hoe je dat op je factuur verwerkt, staat hier. Doorgaans, omdat A de BTW op zijn kosten direct weer af kan trekken, zal hij per saldo feitelijk geen BTW afdragen, maar dus wel op papier. Tussenpersoon, afnemers zijn particulieren: Dit ligt ingewikkelder. Tussenpersoon B zoekt voor opdrachtgever A een koper (particulier) in X. De plaats van dienst is dan gelegen daar 'waar de hoofdhandeling plaatsvindt'. Stel dat er een goed wordt verkocht aan een particulier in X, dan is de verwerving van dat goed de hoofdhandeling en vindt de dienst van de tussenpersoon plaats in X. Zolang de goederen waar jij diensten voor verricht aan Nederlanders worden geleverd, factureer jij gewoon 19% BTW over je dienst en draag je die gewoon in Nederland af. Opdrachtgever A blijft hier dan buiten. Als buiten Nederland wordt gekocht, wordt het verhaal lastiger. Volgens deze regels zou je iedere keer de BTW van dát land moeten afdragen in dát land. Verleggen gaat niet op, omdat je simpelweg niet aan particulieren kunt verleggen. Over dit gedeelte zou ik voor de zekerheid nog verheldering aan de Belastingdienst vragen. Dat is een kwestie van 0800-0543 en net zolang moeilijk doen tot ze je willen doorverbinden met een inspecteur (ik denk Heerlen, afdeling buitenland??). Uitzondering: als hetgeen waar de tussenpersoon voor wordt ingeschakeld een onroerend goed betreft, is de plaats van dienst daar waar het onroerend goed is gelegen en wordt er BTW van dát land geheven. Ik hoop dat ik het plaatje zo voldoende voor je geschetst heb, en dat je er iets mee kunt. Veel succes! De Blauwe Envelop
 8. Gaat het om een B.V. of een eenmanszaak?
 9. Ik denk dat Stefan23 doelt op de deelnemingsvrijstelling van de vennootschapsbelasting. Iedere uitkering van dividend, verkapt of niet, van een in Nederland gevestigde dochter aan de moeder is dan vrijgesteld. Voor zover ik weet zijn er geen eisen aan de vestigingsplaats van de moeder, dus ook een Hongaarse Holding zou dividend vrijgesteld uitgekeerd kunnen krijgen (let wel, vrijgesteld van Nederlandse vennootschapsbelasting). Hoe Hongarije met dat dividend omgaat, is inderdaad afhankelijk van de Moeder-dochterrichtlijn. Vaak laat een land als Hongarij belastingheffing achterwege als de dochter in Nederland aan belasting over de winst is onderworpen, tegen een normaal tarief. Maar, daarna moet het (neem ik aan) van die Hongaarse BV weer naar jouw privé-vermogen. Dat is ongetwijfeld belast, ik ben net als odeon niet op de hoogte van de Hongaarse regelgeving. De stap NL BV naar Hongaarse Holding is dus inderdaad belastingvrij, maar dan ben je er nog niet. De stap Hongaarse Holding naar privé is ongetwijfeld belast (IB) en de vraag is niet alleen of dat tarief voordeliger is, maar ook of andere aftrekposten de uiteindelijke effectieve belastingdruk verlagen. Denk daarbij inderdaad aan, zoals odeon al aanhaalde, de Nederlandse hypotheekrenteaftrek, waarvan ik vermoed dat Hongarije die niet heeft. Ik zou me eerst wat meer verdiepen in de voor- en nadelen van het Hongaarse belastingsysteem en dan voornamelijk de inkomstenbelasting, voordat je besluit zulke constructies op te zetten. Groeten, De Blauwe Envelop
 10. Beste Odeon, Bedankt voor je aanvulling. Het vormen van een fiscale eenheid is denk ik hier niet gunstig (VPB) resp. niet mogelijk (BTW). De reden voor de overdracht is namelijk dat er een procedure loopt tegen de werk-BV waar wel eens een flinke aansprakelijkheidsstelling uit zou kunnen voortvloeien. De DGA in kwestie wil daarom graag zijn pensioen veilig stellen. Zelf denk ik eigenlijk dat een aparte pensioen-BV het verstandigste is, maar het oprichten van een nieuwe BV neemt weer wat tijd in beslag (waarvan ik niet zeker weet of we dat hebben) en daarom heb ik eerst nog de overdracht naar de Holding overwogen. Ik ben nog aan het nagaan in hoeverre de Holding in de toekomst nog kan worden aangesproken voor de problemen van de Werk-BV, mocht er sprake zijn van bad management. Het zijn tot nu toe allemaal preventieve maatregelen, dus ik ga je tips zeker meenemen in de afweging! Nog even een aanvullende vraag, die net bij me op komt: stel dat ik nu een aparte pensioen-BV wil oprichten, is het dan verplicht dat de DGA daar ook werknemer in wordt, voordat ik het pensioen kan overdragen?
 11. Inkoop dienstjaren is een goede tip, die ga ik meenemen. Ik was inderdaad van plan om te proberen de overdrachtswaarde niet (veel) lager te laten uitvallen dan de balanswaarde, omdat er dan inderdaad een deel niet aftrekbaar is. Inmiddels al even twee offertes opgevraagd bij Randstad en Ahold, eens kijken wat daaruit komt. Mijn dank is zeer groot! Groeten, De Blauwe Envelop
 12. Een DGA van Holding BV B is in dienst van Werk BV A (aandelen 100% Holding) en bouwt in de laatste BV zijn pensioen in eigen beheer op. DGA wil nu in dienst treden van Holding BV B en daarmee ook zijn pensioenrechten laten overdragen aan deze Holding. Naar mijn mening valt dit pensioen niet (meer) onder de Pensioenwet. Overdracht van dit pensioen zal tegen bedrijfseconomische waarde moeten geschieden (niet de balanswaarde). Ook is mij al bekend dat ik dan met een rekenrente van minimaal 4% zit, tenzij open index, dan mag ik de marktrente minus de gemiddelde indexatie als rekenrente nemen. Een lage(re) rente kan echter tot gevolg hebben dat de overdrachtswaarde meer bedraagt dan de waarde van het pensioen op de balans. Het verschil is bij de Werk BV niet aftrekbaar (3.26 en 27 Wet IB), blijft op de balans staan en wordt ten laste van de winst gebracht op het moment dat de indexaties zich daadwerkelijk voordoen. De financiele/fiscale gevolgen zijn me tot zover wel begrijpelijk. Pensioenoverdracht is daarnaast in de pensioenbrief expliciet toegestaan en zal (uiteraard) ook met toestemming van de werknemer (DGA) gebeuren. Ik heb nu alleen nog een onderbuikgevoel dat ik iets over het hoofd zie. Weet iemand toevallig of er nog meer vereisten/voorwaarden zijn aan een waardeoverdracht van pensioen in eigen beheer van de Werk BV naar de Holding BV, anders dan dat dit zakelijk moet gebeuren? Groeten, De Blauwe Envelop
 13. Volgens mij is het systeem niet geheel waterdicht. Een van mijn klanten heeft een VAR ROW uit 2008, maar voor 2009 en 2010 een VAR WuO. Voor 2011 heeft hij nu een VAR ROW ontvangen. Ik weet dat de Belastingdienst terugkijkt naar de afgelopen 3 jaren, maar dan is hoe dan ook een VAR ROW niet logisch, behalve als er slechts naar 3 jaar terug wordt gekeken (2008). Maar weer bezwaar maken (of ik denk 1 september eigenlijk gewoon toch een nieuwe aanvraag indienen). Leuk zal het overigens nooit worden, maar misschien ooit nog eens gemakkelijker ;).
 14. Beste evs123, Volgens de wet moet de BTW die op een factuur vermeld staat ook worden afgedragen (ter volledigheid, artikel 37 van de Wet op de Omzetbelasting). Wanneer je omzetbelasting dient af te dragen, is daarom in mijn ogen afhankelijk van de datum van de factuur. Factureer je het voorschot inclusief BTW in november, dan hoort de omzet bij het 4e kwartaal en dien je de belasting vóór 31 januari af te dragen. Ter volledigheid, mocht de huur uiteindelijk niet door gaan, dan neem ik aan dat de klant wat betreft de aanbetaling geen restitutie zal ontvangen. In dat geval is het bedrag wat je aan voorschot hebt ontvangen niet aan omzetbelasting onderworpen, omdat het niet langer een vergoeding voor een dienst is, maar een schadevergoeding voor het ontbinden van een overeenkomst. Zorg ervoor dat je dan tijdig de omzetbelasting terugvraagt. Groeten, De Blauwe Envelop
 15. Excuses voor de late reactie, ook de inhoud van deze reactie is mosterd na de (huurder)maaltijd, maar wel erg belangrijk voor de toekomst! Ongewenst huurdergedrag kan vanaf 2009 worden gemeld bij Nationaal Meldpunt Ongewenst Huurdergedrag (NMOH) op www.nmoh.nl. Daar kan ook het register worden ingezien en kunnen verhuurders controleren of de huurder misschien al op de ongewenste lijst staat geregistreerd. Groeten, De Blauwe Envelop
 16. Dat herinner ik me zeker nog. Naar mijn mening heeft meneer Van den Boomen de regels hier overtreden, niet door meneer Hiddink de België-constructie voor te schrijven, maar door privé geleden beleggingsverliezen met de winst van het bedrijf van Hiddink te verrekenen. Voor zijn rol bij de eerste fraude, was vrijspraak wellicht meer op zijn plaats geweest, maar zijn rol in het tweede gedeelte is gewoon écht not done. Met alle respect, de boel oplichten moet in mijn ogen bestraft worden, belastingadviseur of geen belastingadviseur. Wie zich als adviseur gewoon netjes aan de regels houdt, blijft buiten schot. Het gevaar zit hem dan slechts nog in de grensgevallen, waarover discussie met de Belastingdienst kan ontstaan. Denk aan de beperking van de werking van het BUA, of de verlengde navorderingstermijn bij zwartsparen. Voor zaken die vooraf te onduidelijk zijn en pas worden beslist door een rechterlijke uitspraak, daarvoor moeten geen boetes worden opgelegd. Slechts fraude moet worden bestraft. Daar ben ik het volledig mee eens. Het is op veel momenten erg vervelend om achterdochtig te moeten zijn ten aanzien van cliënten. Voor de WWFT-opsporing moet de Belastingdienst inderdaad ook lekker zelf ambtenaren in dienst nemen. Ik snap wat je daarmee bedoelt, juist omdat belastingadviseurs zoveel inzicht hebben in de financiële situatie van hun cliënten, moeten ze ongebruikelijke transacties dan ook maar meteen melden. Daar gaat de vertrouwensrelatie misschien nog wel eerder van stuk dan van de komst van de Vierde Tranche. Maar toch blijf ik erbij, als je als belastingadviseur intentioneel de boel aan het belazeren bent, dan moet je je niet meer achter je cliënt kunnen verschuilen om zo buiten schot te blijven. De vraag is hoe je de echte boeven van de eerlijke adviseurs onderscheid....
 17. Ter aanvulling nog het volgende. Volgens mij mag de bijtelling privégebruik auto van een zzp-er met een eenmanszaak nooit hoger zijn dan de kosten die de onderneming aan de auto heeft gemaakt (álle kosten, bezine, verzekering, mrb, álles). Als dat wordt vertaald naar je 4 maanden ondernemerschap, dan denk ik dat de 4/12 van de bijtelling zou moeten worden begrensd door de kosten die in die laatste 4 maanden zijn gemaakt. Even een rekenvoorbeeldje. Stel dat de cataloguswaarde van de auto 20.000 is en de bijtelling 25%. Jaarlijks zou je dan een bijtelling van € 5.000,- hebben. Daarvan zou 8/12 behoren aan de periode met werkgever A, dus een bijtelling van € 3.333,- heb je sowieso. De bijtelling in de laatste 4 maanden is in mijn ogen afhankelijk van de kosten die je in die 4 maanden hebt gemaakt. Zijn je kosten maar € 1.000,-, dan is je totale bijtelling slechts € 4.333,- en niet € 5.000,-. Maar zoals joost rietveld al aangaf, meer dan 500 km privé per jaar = bijtelling, ongeacht de werkgever, ongeacht de auto. Groeten, De Blauwe Envelop
 18. Beste dorzon, Wat staat er precies in je contract? De meeste relatiebedingen betreffen een verbod op het benaderen van de cliënten van je vorige werkgever. Als de klanten zelf aangeven dat ze met jou mee willen gaan, zonder dat jij hen daarom gevraagd hebt, is dat niet in strijd met het relatiebeding. Het slechts aan die klanten laten weten van het feit dat jij vertrekt en voor jezelf gaat beginnen, is in mijn ogen echt de grens aan de communicatie die jij met die klanten mag hebben. Alles wat verder gaat (u kunt contact opnemen op telefoonnummer xxxx of u kunt me mailen op adres xxxx), dat zal de rechter hoogstwaarschijnlijk als het benaderen van klanten zien en dat is dus wél in strijd met het relatiebeding. Klanten die uit eigen vrije wil met jou meegaan, daar kan jij immers niets aan doen? Kijk je contract er nog even op na! De Blauwe Envelop
 19. Precies, ik moet de eerste collega er nog over horen, die een boete aan zijn broek heeft gekregen. Dat wil de Belastingdienst in mijn ogen achter de hand hebben in het geval van zwartspaarders, BTW-carrouselfraude en andere echte fraude (geen ontwijking of onopzettelijke foutjes). Er is mij ook voorgelicht dat er al een boete opgelegd kan worden als de WOZ-waarde als box 3 waarde van een pand wordt opgegeven. Ik heb geen idee hoeveel box 3 panden er in Nederland worden aangegeven, maar ik wens de medewerkers van de Belastingdienst veel succes bij het bewijzen van ongelijk. Wat misschien nog wel even belangrijk kan zijn, is het verschil tussen medepleger en medeplichtige. De medepleger wordt in de Vierde Tranche met een boete bestraft, de medeplichtige niet. De medeplichtige heeft slechts een ondersteunende rol gespeeld, en kan niet worden aangemerkt als dader. De vraag is of het aandeel van de belastingadviseur in het delict groot of doorslaggevend was. Heeft de belastingplichtige gehandeld op advies van de belastingadviseur of speelde deze laatste slechts een ondergeschikte rol en lag het initiatief bij de belastingplichtige zelf? Er is daarnaast slechts sprake van medeplichtigheid als de belastingadviseur op de hoogte was van de intenties van de belastingplichtige. Een goed (en briljant) voorbeeld uit de jurisprudentie is de softwareontwikkelaar die een belastingaangifteprogramma ontwikkelde en verkocht aan ondernemers. De administratie en de belastingaangifte konden ondernemers daarmee geheel zelf verzorgen. Het programma kende echter een knop waarmee de omzet op wonderbaarlijke wijze werd afgeroomd (door het wegstrepen van bijv. kasontvangsten e.d.). In de handleiding stond het bestaan van de knop niet vermeld. De rechter oordeelde in dit geval dat er geen sprake was van medeplegen, omdat de softwareontwikkelaar niet op de knop heeft gedrukt. Hij heeft slechts de faciliteiten geboden, de ondernemer heeft op de knop gedrukt. Omdat de ontwikkelaar ook nooit op de hoogte is geweest van de intenties van de ondernemers die op de knop hebben gedrukt, oordeelde de rechter dat er ook geen sprake was van medeplichtigheid. Mochten er belastingadviseurs een boete opgelegd krijgen, dan is het dus belangrijk om te benadrukken dat je een ondergeschikte rol speelde bij het geheel. Zo wordt de Vierde Tranche buiten de deur gehouden!
 20. Beste TvP, Door je aanvullende informatie wordt het geheel iets ingewikkelder. Ten eerste over je bijverdiensten. Ik denk dat je hier twee grenzen door elkaar haalt. De IB-groep, tegenwoordig DUO geloof ik, heeft een grens gesteld voor het maximum inkomen van studenten die studiefinanciering ontvangen. Indien er meer dan 13.000 wordt verdiend, moet de student de ontvangen studiefinanciering terugbetalen. De Belastingdienst kent voor iedere inwoner van Nederland een heffingskorting. Deze heffingskorting bedraagt in 2010 € 1.987. Omgerekend naar belastbaar inkomen, houdt dat in dat de eerste € 5.940 aan inkomen belastingvrij is. Daarbij heb ik verder helemaal geen rekening gehouden met andere heffingskortingen of ander inkomen. Het urencriterium is voornamelijk van belang voor het recht op zelfstandigenaftrek. Je geeft aan dat je denkt die uren in het eerste jaar niet te halen. Een ander voordeel van het ondernemerschap is echter de MKB-winstvrijstelling. Het urencriterium is in 2010 van deze vrijstelling afgehaald, zodat iedere ondernemer er aanspraak op kan maken. De vrijstelling bedraagt in 2010 zelfs 12% van de winst. Als ik dan doorreken op het bovenstaande voorbeeld betekent dat dat je de eerste € 6.750 belastingvrij zou kunnen verdienen (winst, geen omzet). Let wel goed op! Bij een verlies werkt de MKB-winstvrijstelling ook, en in dat geval werkt deze omgekeerd en dus ten nadele! Door de correctie lijdt je minder (verrekenbaar) verlies! Ik ben nieuw op het forum en weet de weg nog niet zo goed, maar er is ongetwijfeld een uitgebreid topic over de MKB-winstvrijstelling waar je het nog eens na kunt lezen. Kortom: ook als je niet aan het urencriterium voldoet, zou ik toch voor ondernemerschap kiezen. Kies je eerst voor ROW en zou je de werkzaamheden later willen omzetten in WuO, dan ligt de bewijslast bij jou. Je moet dan precies gaan uitleggen hoe en waarom je werkzaamheden zijn veranderd, je moet de cijfers op tafel kunnen leggen, etc, etc. Dat, terwijl als je meteen als ondernemer aanmeld, er niemand is die bij jou cijfers of papieren zal komen controleren. Dan ligt de bewijslast namelijk bij de Belastingdienst. Daarna schrijf je een maatschap aan te willen gaan. Een maatschap of VOF impliceert een onderneming, of het urencriterium nu wel of niet wordt gehaald (dus geen ROW). Vergis je niet, hier komt een hoop papierwerk bij kijken. De administratie moet goed bijgehouden worden, er moet jaarlijks een eenvoudige balans en een winst- en verliesrekening worden opgesteld (dit dient ook te gebeuren als je een eenmanszaak drijft). Bijkomende problemen van deze maatschap zijn in mijn ogen nog, dat de onderneming van 1 van je vrienden zal moeten worden gewaardeerd bij inbreng. Daarnaast neem ik aan dat ieder wil houden waar hij voor gewerkt heeft. De vraag is dan hoe jullie gezamenlijke kosten gaan delen en hoe je het een en ander in de jaarrekening gaat verantwoorden. Gaan de gezamenlijke kosten door 3, of draagt degene die procentueel meer verdiend heeft ook procentueel meer van de gezamenlijke kosten? De winst moet volgens vaste regels of een vaste verdeelsleutel worden verdeeld, dat mag niet ieder jaar willekeurig. Het is mogelijk, maar ik denk zelf wel dat dat een forse rekening van de accountant met zich mee kan brengen. Tot slot de huur van het bedrijfspand. Als jij vanuit een maatschap werkt, dan kan je vader nog steeds het pand aan de maatschap verhuren voor bijv. € 5.000,-. De kwijtschelding op basis van de successiewet kan dan echter niet meer, omdat de schenking dan wordt gedaan aan een maatschap en niet meer aan een van zijn kinderen. Het maximum is in het geval van de maatschap € 2.000,-. Als jij het bedrijfspand persoonlijk huurt, kan de kwijtschelding van € 5.000,- blijven bestaan. Je betaalt dan echter privé voor een pand wat je zakelijk gebruikt (samen met 2 anderen). De letter van de wet zou de terbeschikkingstellingsregeling in dat geval wel buiten de deur moeten houden, maar daar ben ik niet helemaal zeker van. In ieder geval volgt uit goedkoopmansgebruik dat jouw 2 vrienden voor het gebruik van de bedrijfsruimte ook weer een zakelijke vergoeding zouden moeten betalen (aan jou privé), een soort onderhuurconstructie. Een andere optie is nog om alledrie als zzp'ers aan het werk te gaan en elkaar zo nu en dan eens een factuur sturen voor het gebruik van gereedschap, het gebruik van de bedrijfsruimte, etc, etc. Maar ook dat brengt natuurlijk een hoop administratie met zich mee. Ik zou niet 1,2,3, direct kunnen adviseren wat voor jullie de beste oplossing is. Daarvoor moet je alle voor- en nadelen eens op een rijtje zetten en afwegen wat voor jullie het zwaarste weegt. Willen jullie per sé een samenwerkingsverband aangaan? Zo ja, dan moeten er vooraf hele goede en duidelijke afspraken worden gemaakt en er moet een goede administratie worden bijgehouden. Zo nee, dan verdient een eenmanszaak in combinatie met de schenkingsconstructie de voorkeur, maar dat heeft weer als nadeel dat je twee andere vrienden het gebruik van de bedrijfsruimte moeten vergoeden. Ik hoop dat je er wat mee kunt! De Blauwe Envelop
 21. Beste TvP, Je vraag overlapt in mijn ogen meerdere rechtsgebieden en ik denk dat ik wel een aantal verschillende oplossingen voor je zie, waarvan hieronder de afwegingen en de in mijn ogen uiteindelijk beste oplossing. Om te beginnen schrijf je dat je je werkzaamheden mogelijk als bijverdiensten wil opgeven. Afhankelijk van de aard en vooral de omvang van je werkzaamheden, zou ik je dat willen afraden. Het ondernemerschap (winst uit onderneming) heeft doorgaans meer voordelen dan het opgeven als bijverdiensten (resultaat overige werkzaamheden). Zo heb je als ondernemer recht op zelfstandigenaftrek (indien winst minder dan 13.960, dan bedraagt deze 9.427) en in de eerste 3 jaren van je onderneming komt daar nog een startersaftrek van 2.110 bij (bedragen 2010). Als resultaatgenieter heb je deze aftrekken niet en betaal je direct over je inkomsten 33% inkomstenbelasting, terwijl bij winst uit onderneming ruim je eerste 11.000 (inkomsten)belastingvrij kan verdienen. Voor die vrijstellingen moet je uiteraard wel aan alle criteria voldoen, ik noem met name even het urencriterium van 1225 uur per jaar. Ten tweede hoeft er geen sprake te zijn van de toepassing van een terbeschikkingsregeling, zoals ronaldinho deze aanhaalt, alhoewel er wel aan veel, maar niet aan alle eisen daarvoor wordt voldaan. Jouw vader (de belastingplichtige) maakt een vermogensbestanddeel (de bedrijfsruimte) rendabel door het al dan niet tegen vergoeding (huur) ter beschikking te stellen aan een verbonden persoon (dit kun je nalezen in art. 3.91 van de Wet Inkomstenbelasting 2001). Indien deze regeling van toepassing is, zou je vader 33% inkomstenbelasting moeten betalen over de huur die hij van je ontvangt. Wie die verbonden personen precies zijn, staat in sub b van het tweede lid: 1) de partner, 2) de notariële samenlever, 3) de partner voor de pensioenregeling, 4) de samenwoner en medeschuldenaar, 5) de persoon waarmee fiscaal partnerschap gevormd kán worden, 6) de minderjarige kinderen en 7) de ouders indien de belastingplichtige minderjarig is. Er vanuit gaande dat je niet minderjarig bent, ben je voor deze terbeschikkingstellingsregeling dus geen verbonden persoon. In lid 3 is deze groep met verbonden personen echter uitgebreid naar de bloed- en aanverwanten in de rechte lijn, waar je wel onder valt, indien de terbeschikkingstelling 'in het maatschappelijke verkeer ongebruikelijk is'. En hier komt het niet vragen van huur om de hoek kijken. Daarop zou je de volgende constructie toe kunnen passen. Volgens de successiewet 2010 is het toegestaan om aan een kind van de ouders jaarlijks een bedrag van € 5.000 belastingvrij te schenken (zie artikel 33 van de Successiewet, bedragen 2010). Wat je zou kunnen doen is een normaal huurcontract voor de bedrijfsruimte met je vader aangaan, voor een jaarlijkse vergoeding die onder de € 5.000 ligt. Ik raad je aan die prijs zo dicht mogelijk bij de marktconforme prijs te houden (kijk eens rond op internet voor vergelijkbare ruimtes), dat is om artikel 3.91 van de Wet IB buiten de deur te houden. Vervolgens ga je met je vader een jaarlijkse 'kwijtscheldingsovereenkomst' aan, waarin je vader verklaart de jaarlijkse huur die je verschuldigd bent, kwijt te schelden (uit vrijgevigheid). Zolang die huur beneden de € 5.000 blijft, houd je de Successiewet buiten de deur, zolang die huur marktconform is, houd je de terbeschikkingstelling buiten de deur. Tot slot moet je dan nog even op het volgende letten. Ik zou je ten zeerste aanraden om de kwijtscheldingsovereenkomst notarieel vast te laten leggen. Dat kost je mogelijk een paar honderd euro, afhankelijk van de notaris en de inhoud. Als je een doorlopende kwijtschelding op laat stellen, hoef je daar niet ieder jaar voor terug. De successiewet 2010 is namelijk nog vrij vers en in recente jurisprudentie is al een aantal keer discutabel geweest of onderhandse kwijtscheldingen en schenkingen-op-papier wel rechtsgeldig zijn. Het is aan jou als je dat risico wenst te nemen, maar ik wil je erop wijzen dat de kans in de toekomst kan bestaan dat onderhandse contracten niet rechtsgeldig worden verklaard. Dan zijn voor jou en je vader de spreekwoordelijke poppen aan het dansen. Het huurcontract kun je uiteraard onderhands met je vader opstellen en aan je wensen aanpassen (als je daar meer informatie over wilt, kun je altijd mailen). Als aller, allerlaatste nog het volgende. Inschrijving bij de kvk is officieel verplicht, maximaal 7 dagen nadat je eerste economische activiteiten hebben plaatsgevonden. Je hoeft niet per sé IB-ondernemer te zijn om je verplicht te moeten inschrijven voor de KvK, het gaat om economische activiteiten. Meestal adviseer ik mijn klanten daarom, dat zodra ze BTW verschuldigd zijn, wat je waarschijnlijk ook bent, zich dan ook in te schrijven bij de Kamer. Meestal gaat het aanmelden bij de Belastingdienst voor het BTW-nummer daar namelijk mee samen (dat doen ze zelfs voor je op het kantoor van de KvK). Ik hoop dat je vraag zo voldoende beantwoord is, als er nog dingen onduidelijk zijn, dan hoor ik het graag! De Blauwe Envelop
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.