Ga naar inhoud
 • 0

Let op ondernemers met personeel:aanvraag WGA eigen risico dragen vòòr 01-10

Moderator     17,5k 1866

Wellicht ten overvloede:

Het UWV heeft de gedifferentieerde WGA-premie voor kleine werkgevers (loonsom personeel minder dan € 730.000,-) voor 2011 vastgesteld op 0,62% ( nu: 0,59%)

 

De premie die private verzekeraars voor dit risico rekenen ligt de helft lager: op gemiddeld 0,29%.

 

Daarnaast loopt een kleine werkgever bij private verzekeraars niet het risico op € 50.000,- kostenstijging bij WGA instroom van een werknemer.

 

Reden te meer voor kleine werkgevers - die nog geen eigen risicodrager zijn -om dit nu serieus te overwegen.

 

Enige 2 voorwaarden zijn:

[*]er moet geen sprake zijn van WGA instroom in het verleden (dat zou dan o.a. moeten blijken uit uw WGA beschikking van het UWV : staat daarop een toeslag vermeld, dan is sprake geweest van instroom)

[*]er moet op dit moment geen sprake zijn van verzuim dat zou kunnen leiden tot WGA instroom in de toekomst. Bij twijfel : geen eigenrisico drager worden!

 

Nadere informatie over WGA eigen risicodragen kunt u lezen in bijgaande toelichting.

 

U heeft tot uiterlijk 1 oktober 2010 de tijd om uw verzoek per 01-01-2011 eigen risicodrager te worden in te dienen bij de belastingdienst. Hoe dat precies in zijn werk gaat kan uw verzekeringsadviseur of uw boekhouder u vertellen.

 

[Mod edit: titel topic aangepast /ingekort, anders past de deadline van 01-10 er net niet op]

HL_Toelichting_WGA_eigen_risico_dragen.pdf


Ik help ondernemers aan betrouwbare en betaalbare voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid, aansprakelijkheid en pensioen. Vragen of offertes: contact

 

Zelf online je Movir AOV berekenen én afsluiten? -> www.aovzelfdoen.nl 

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

12 antwoorden op deze vraag

 • 1
Senior     34 3

De prijzen van het UWV blijven ook stijgen zo te zien Norbert (vorig jaar was het nog geen 0,5% als ik me goed herinner), goed dit weer eens aan te halen inderdaad.

 

Kleine toevoeging voor de mensen met een Ziekteverzuimverzekering: Vraag daar eens je offerte aan, scheelt aanzienlijk tov een "losse" verzekering.. Het sluit immers op elkaar aan en zo heeft de verzekeraar over de complete ziekteperiode van uw werknemer de controle.

 

Voor de ondernemers die zelf willen uitzoeken hoe alles in elkaar zit, zonde van de tijd... Weegt niet op tegen de besparing en (bijna) elke verzekeringstussenpersoon/boekhouder is hier op dit moment druk mee en kan u in eenvoudige taal uitleggen wat er moet gebeuren en u daarin begeleiden.


Startend ondernemer: vdPoel Assurantien

Link naar reactie
 • 1
Legend     435 27

Kleine aanvulling ;):

 

Voorwaarden:

 

[*]Je mag in de 3 jaar voorafgaand aan het WGA eigenrisicodragerschap (01-01-2011 in dit geval) niet al eens eerder eigenrisicodrager voor de WGA zijn geweest.

[*]Daarnaast heb je een garantieverklaring van een erkende kredietinstelling of erkend verzekeraar nodig.

 

Om in aanmerking te komen voor het WGA eigenrisicodragerschap dien je dus een aanvraag eigenrisicoschap WGA bij de belastingdienst in te dienen dit formulier dien je samen met de garantieverklaring op te sturen.

 

Een voorbeeld van een garantieverklaring vind je hier invullen en laten ondertekenen door de kredietinstelling of verzekeraar is voldoende.

 

De aanvraag of beeindiging loonheffingen eigen risicoschap WGA het formulier vind je hier.

 

 

 

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,5k 28 1866
Kleine toevoeging voor de mensen met een Ziekteverzuimverzekering: Vraag daar eens je offerte aan, scheelt aanzienlijk tov een "losse" verzekering.. Het sluit immers op elkaar aan en zo heeft de verzekeraar over de complete ziekteperiode van uw werknemer de controle

 

Wederom dank voor deze toevoeging!

"scheelt aanzienlijk" voor kleine werkgevers tot € 730.000,- valt qua premie overigens erg mee: ik kom verschillen tegen van max. 0,02 o/oo. Dan praten we dus over € 20,- premievoordeel per jaar per € 100.000,- loonsom.

Het voornaamste voordeel van de combinate met verzuim is administratief: geen aparte opgave deelnemersbestand, mutaties en naverrekeningen en inderdaad een aansluitende behandeling van verzuim tot 2 jaar en WGA ERD van 2 tot 12 jaar bij 1 verzekeraar, waardoor er ook geen - overigens vrij theoretische - conflicts of interest kunnen ontstaan bij reïntegratie-inspanningen vlak voor of vlak na de 2 jaar loondoorbetaling.


Ik help ondernemers aan betrouwbare en betaalbare voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid, aansprakelijkheid en pensioen. Vragen of offertes: contact

 

Zelf online je Movir AOV berekenen én afsluiten? -> www.aovzelfdoen.nl 

 

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,5k 28 1866

@Eric: deze aanvulling - inclusief verwijzing naar de formulieren heb ik bewust zelf niet geplaatst

Ondernemers moeten zeker niet gaan doe het zelven met WGA eigen risicodragen, maar advies inwinnen bij hun boekhouder en verzekeringsadviseur of direct writer

 

Het meesturen van de garantieverklaring kan sowieso niet als je geen geaccordeerde aanvraag bij een verzekeraar (of kredietinstelling: komt voor kleine werkgevers totaal niet voor) hebt. Bovendien is het tijdpad van de garantieverklaring anders dan die van het aanvraagformulier WGA eigen risocodragen


Ik help ondernemers aan betrouwbare en betaalbare voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid, aansprakelijkheid en pensioen. Vragen of offertes: contact

 

Zelf online je Movir AOV berekenen én afsluiten? -> www.aovzelfdoen.nl 

 

Link naar reactie
 • 0
Senior     34 3
Wederom dank voor deze toevoeging!

"scheelt aanzienlijk" voor kleine werkgevers tot € 730.000,- valt qua premie overigens erg mee: ik kom verschillen tegen van max. 0,02 o/oo. Dan praten we dus over € 20,- premievoordeel per jaar per € 100.000,- loonsom.

 

Laten we maar zeggen dat het "aanzienlijk" scheelt wanneer je het in percentages bekijkt inderdaad. Zelfs voor ondernemers met 1/2 FTE levert het al voordeel op, had ik niet bij stil gestaan!

 

Succes met deze administratief zware maanden (september/oktober/november), het enige wat ik niet mis aan het adviseursschap :P


Startend ondernemer: vdPoel Assurantien

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,5k 28 1866
Succes met deze administratief zware maanden (september/oktober/november), het enige wat ik niet mis aan het adviseursschap

 

Tnhx, maar als je deze column van mij leest zul je wellicht begrijpen dat ik deze drukke maanden dit jaar als een relatieve verademing ervaar ;)

 

 

Zelfs voor ondernemers met 1/2 FTE levert het al voordeel op, had ik niet bij stil gestaan!

Het werkelijke voordeel zit wat mij betreft niet in de lagere premie, maar in het ontlopen van de individuele toeslag op de WGA premie na instroom:

 

[*]Premievoordeel WGA eigen risicodragen 1/2 FTE van € 25.000,- / jaar is € 75,- per jaar

[*]Extra schadelast bij WGA instroom : in dit geval ruim € 3.500,- . zie rekenvoorbeeld. Neemt de werkgever - ter vervanging - een ander werknemer aan, of groeit het personeelsbestand dan nemen de extra kosten verder toe (bedraagt al € 10.000,- bij een loonsom van € 50.000,-)

 

 

Rekenvoorbeeld_half_FTE_25000.xls


Ik help ondernemers aan betrouwbare en betaalbare voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid, aansprakelijkheid en pensioen. Vragen of offertes: contact

 

Zelf online je Movir AOV berekenen én afsluiten? -> www.aovzelfdoen.nl 

 

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,5k 28 1866
Mooi rekenvoorbeeld, goed om mensen daar wat meer inzicht in te geven zo!

Kennelijk hard nodig ja, want zojuist mailde een klant mij dat zijn boekhouder (geen businesspartner van ons, en voor zover mij bekend ook geen HL lid) WGA eigen risico dragen had afgeraden omdat :

 

and I quote:"het premievoordeel van € 1.000,- per jaar niet opweegt tegen de nadelen en extra kosten van het 12 jaar lang verantwoordelijk blijven voor de reïntegratie-inspanningen. Bij het UWV ben je er met 2 jaar van af" ??? ::) :P :'(

 

Een bijzondere mening, niet gehinderd door enige kennis van zaken. Ten eerste wordt de verantwoordelijkheid voor de reïntegratie helemaal niet overgedragen op werkgever, maar op de verzekeraar, ten tweede zijn er geen eigen meerkosten aan eigen risicodragen verbonden en ten derde had deze boekhouder kennelijk nog nooit gehoord - noch rekening gehouden met - de toename van de UWV premie bij instroom, die - hee toevallig - 10 jaar van toepassing is

 

Ik rekende voor deze relatie voor dat de meerkosten van het UWV bij WGA instroom van één 50% arbeidsongeschikt personeelslid globaal € 75.000,- bedroegen. Wat mij betreft toch wel serieus geld!


Ik help ondernemers aan betrouwbare en betaalbare voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid, aansprakelijkheid en pensioen. Vragen of offertes: contact

 

Zelf online je Movir AOV berekenen én afsluiten? -> www.aovzelfdoen.nl 

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     435 27

Kennelijk hard nodig ja, want zojuist mailde een klant mij dat zijn boekhouder (geen businesspartner van ons, en voor zover mij bekend ook geen HL lid) WGA eigen risico dragen had afgeraden.......

 

Ieder zijn vak zullen we maar zeggen ;) ;D advisering omtrent personeel, personeelsaangelegenheden en salarisgerelateerde vraagstukken is een vak apart ::)

Link naar reactie
 • 1
Moderator     17,5k 28 1866

@Laurens: bericht verplaats naar het actuele topic.

vraag die bij me opkomt is of WIA zelf op je te nemen als werkgever niet een aanzienlijk risico is? (waar je je weliswaar voor verzekerd)Anders is de overheid verantwoordelijk na 2 jaar nietwaar?

 

Nee.

Je draagt het risico formeel zelf, maar je bent als kleine werkgever verplicht dit uit te besteden / onder te brengen bij een verzekeraar . Een verzekeraar die jou als werkgever garandeert alle WIA-consequenties van jou over te nemen mits de werkgever zich houdt aan de poortwachterverplichtingen en de premiebetaling

Precies het zelfde wat het UWV feitelijk doet dus: voldoe je niet aan Poortwachter dan krijg je daar van het UWV ook een forse sanctie voor, en betaal je je premies aan UWV niet dan komt de gerechtsdeurwaarder uiteindelijk beslag leggen en kondigt openbare verkoop aan.

 

Blijft een gevoelskwestie. Sommige werkgevers blijven ondanks alle uitleg (zie eerste bericht in dit topic en met name de bijlage daarbij) toch liever bij het UWV. Prima, zolang ze daarmee ook de extreem hogere meerkosten bij WIA instroom van het UWV ten opzichte van verzekeraars accepteren

 

Zie ook citaat hierboven:

Kennelijk hard nodig ja, want zojuist mailde een klant mij dat zijn boekhouder (geen businesspartner van ons, en voor zover mij bekend ook geen HL lid) WGA eigen risico dragen had afgeraden omdat :

 

and I quote:"het premievoordeel van € 1.000,- per jaar niet opweegt tegen de nadelen en extra kosten van het 12 jaar lang verantwoordelijk blijven voor de reïntegratie-inspanningen. Bij het UWV ben je er met 2 jaar van af"

Een bijzondere mening, niet gehinderd door enige kennis van zaken. Ten eerste wordt de verantwoordelijkheid voor de reïntegratie helemaal niet overgedragen op werkgever, maar op de verzekeraar, ten tweede zijn er geen eigen meerkosten aan eigen risicodragen verbonden en ten derde had deze boekhouder kennelijk nog nooit gehoord - noch rekening gehouden met - de toename van de UWV premie bij instroom, die - hee toevallig - 10 jaar van toepassing is

 

Ik rekende voor deze relatie voor dat de meerkosten van het UWV bij WGA instroom van één 50% arbeidsongeschikt personeelslid globaal € 75.000,- bedroegen. Wat mij betreft toch wel serieus geld!


Ik help ondernemers aan betrouwbare en betaalbare voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid, aansprakelijkheid en pensioen. Vragen of offertes: contact

 

Zelf online je Movir AOV berekenen én afsluiten? -> www.aovzelfdoen.nl 

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  7 leden, 252 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.