Jump to content
RaymondJansen
Verberg

Toevoeging groep bij eenmanszaak

vraag

Ik heb gelezen dat dit onderwerp al een keer, zij het in andere context is besporken. Mijn situatie is als volgt. Ik start een eenmanszaak. Ik bemiddel on line in conflicten. Conform mijn algemene voorwaarden, mijn klantenovereenkomst en zeer transparante berichtgeving op de site, waarbij ik aangeef dat ik een samenwerkingsverband heb met andere zelfstandig opererende specialisten, maar een eenmanszaak ben, geeft de ambtenaar van de KVK aan dat ik de toevoeging groep niet mag gebruiken omdat ik de consument op het verkeerde been zou zetten voor wat betreft de omvang en aard van de onderneming. Ik heb hem gewezen op mijn bovenstaande wijze van presenteren. Dan vervolgt hij: als ik een BV zou zijn is het geen probleem. Ik begrijp dat niet. Wanneer ik om fiscale reden mijn eenmanszaak later omzet in een BV snap ik niet dat de consument dan niet op het zgn. verkeerde been gezet zou kunnen worden als het gaat om aard en omvang. Mijn bedoeling was juist om met de naam aan te geven dat er meerdere specialisten betrokken zijn bij de dienstverlening. Dit is overingens ook binnen mijn beroepsgroep verplicht. Denk aan het aanvragen van een execurotiale titel. Wat is jullie mening?

Link to post
Share on other sites

13 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Beste Raymond,

 

Ik ben bang dat de medewerker van de Kamer van Koophandel een punt heeft. Ik verwijs naar artikel 4 lid 2 van de handelsnaamweg:

 

"In de handelsnaam duidt de vermelding van meer dan één persoon, ook al worden hun namen niet genoemd, aan, dat de onderneming toebehoort aan personen, handelende als een vennootschap onder een firma."

 

Bij een eenmanszaak kan dus nooit een handelsnaam met de term "groep" gebruikt worden - een groep heeft altijd betrekking op meerdere personen en een eenmanszaak heeft altijd betrekking op een persoon die het bedrijf voor eigen rekening en risico drijft. Ik denk dat verdere stappen op dit vlak geen succes zullen hebben.

 

Het verschil tussen een eenmanszaak en een BV is wezenlijk. Jij bent de eenmanszaak en de eenmanszaak ben jij - het gaat om een en dezelfde persoon die voor eigen rekening en risico een bedrijf runt. Voor met name crediteuren is het belangrijk dat zij een goede inschatting kunnen maken van hun verhaalkansen bij eventuele wanbetaling. Als je het beeld creëert dat er meerder mensen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de onderneming kan er sneller overgegaan worden tot levering.

Op het moment dat jij je eenmanszaak omzet in een BV ontstaat er een nieuwe entiteit (naast jou) die rechtspersoonlijkheid heeft. In dat geval is het dus niet jij die handelt maar de BV waar jij toevallig aandeelhouder van bent. In dat geval is het dus niet zo dat er een ander beeld ontstaat bij de buitenwereld als je de BV de toevoeging "Groep" meegeeft. De BV heeft rechtspersoonlijkheid en de leverancier weet dat hij in principe alleen daar kan aankloppen.

 

Succes!


Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Dank je voor je heldere uitleg. Ik kan de redenering enigszins volgen. Zoals ik echter al aangaf heb ik op mijn website, in mijn algemene voorwaarden en opdrachtbevestiging duidelijk staan dat ik een éénmanszaak ben. Ik zou dus zo een twee drie niet kunnen zien dat een crediteur dit argument zou kunnen aandragen omdat hij de "groepsaanduiding"ondanks al deze uitleg anders interpreteert. De KVK medewerker heeft mij een verklaring laten tekenen waarin ik aangeef dat hij mij daarop heeft gewezen. Hij gaat wel registreren en zegt dat alleen wanneer een consument zou klagen dit aan de kantorrechter ter beoordeling ligt en de kvk zo de vrijwaring heeft.

Verder heeft mijn vrouw haar eenmanszaak omgezet in een bv en ik durf te beweren dat de verhaalsruimte voor een leverancier nu beperkter zijn geworden. Zijn er wellicht nog andere mogelijkheden. Ik heb de naam voor internet al geregistreerd en het gaat mij alleen om de handelsnaam.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Verder heeft mijn vrouw haar eenmanszaak omgezet in een bv en ik durf te beweren dat de verhaalsruimte voor een leverancier nu beperkter zijn geworden.

 

Dit klopt inderdaad, maar alleen maar voor overeenkomsten die gesloten zijn tussen de BV en de leverancier. Voor overeenkomsten die jouw vrouw gesloten heeft in de tijd dat ze als eenmanszaak opereerde, of als BV in oprichting (maar dat ligt juridisch weer genuanceerder) blijft ze gewoon hoofdelijk aansprakelijk en kan de leverancier bij haar aan blijven kloppen.

 

Met betrekking tot de inschrijving van de handelsnaam, ik begrijp at dit gewoon is gebeurd door de KvK. Zolang er niemand klaagt, en dat gaat waarschijnlijk ook niet gebeuren als jij daar geen aanleiding tot geeft, kun je dus gewoon werken met deze handelsnaam. Als jij op zoek bent naar meer zekerheden, bijvoorbeeld dat een eventuele rechtszaak geen succes zal hebben, ben ik bang dat je op dit vlak echt weinig succes zal hebben - jouw handelsnaam is gewoon tegen de handelsnaamwet en zal, IMHO, door de rechter gewoon niet gehonoreerd worden.

 

Maar ik zou het eigenlijk creatief bekijken. Blijkbaar is het zo dat jouw handelsnaam op dit moment niet correct is. Maar als je de ondernemingsvorm nu eens omvormt in een CV met je vrouw als stille vennoot. ZIj kan dan een bijdrage doen van EUR 1,00 o.i.d. en moet zich verder absoluut niet met de bedrijfsvoering bemoeien. In deze constructie handel je niet meer als eenmanszaak, ben je wel hoofdelijk aansprakelijk (en behoud je dus de zelfstandigenaftrek) en mag je je handelsnaam probleemloos de naam "Groep" meegeven - je bent immers niet meer alleen. Zolang je vrouw zich niet met jouw bedrijfsvoering bemoeit is zij niet hoofdelijk aansprakelijk.

 

Het is maar een idee ;)

 

Succes!


Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Vraag? ik heb een stamrecht bv op te richten, Vanuit de stamrecht komt er een lening naar mij privé .Kan ipv mijn vrouw, zou zonder meer kunnen, deze bv niet als stille vennoot kunnen gebruiken? . Ik begrijp dat de bv doelstelling ruim genoeg moert zijn, maar dat valt te regelen?

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Komt allemaal op hetzelfde neer.

Je bent op zoek naar een 'trucje' om de beboelde bepaling uit de handelsregisterwet te omzeilen. Dat doe je niet door specifiek je vrouw erin te betrekken, maar door een andere rechtsvorm in te schrijven dan een eenmanszaak. Hoe je dat realiseert is een andere vraag. (en ja, dat zou ook met een stamrecht-BV kunnen)


JM juristen & adviseurs

ondernemingsrecht:

samenwerkingsverbanden | overeenkomsten | (algemene) voorwaarden en reglementen | bedrijfsstructuren | bedrijfsoverdrachten.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Het klopt, is zoek ook een trucje. Dat komt voornamelijk omdat ik de strekking en de doelstelling van het artikel absoluut wel begrijp, maar helemaal niet de bedoeling heb om klanten om wat voor reden dan ook op het verkeerde been te zetten. Zoals ik al aangaf zal ik juist volledig transparant zijn. Ik vind de naam echter mooi, Heb al het één en ander geinvesteerd in het logo en als ik met mijn stamrecht bv d.m.v. een lening aan mijn CV, met de stamrecht bv als stille vennoot, dus niet als beherende vennoot, dit kan realiseren en binnen de wetgeving blijf, is dat voor mij absoluut te overwegen.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Beste Ramond,

 

Je blijft heel hard roepen dat je volledig transaparant wil zijn, maar je bent zo gehecht aan de zelfbedachte bedrijfsnaam met het woord groep erin dat je zelfs bereid bent om allerlei papieren trucjes uit te halen waardoor het lijkt alsof je een groep bent. wat je nog steeds niet bent, je kiest voor de "me myself and I" variant.

 

Je bent dus gewoon niet transparant hoe hard je het ook roept en je kiest er bewust voor juridische risico's te lopen om een zo begeerde naam te kunnen voeren.

 

Simpel gezegd niet handig en áls je in een juridisch conflict komt gaat dit onderdeel gewoon in je gezicht ontploffen.

 

In plaats van halstarrig vast te houden aan een bedrijfsnaam die verder in het economisch verkeer nog nul waarde heeft, zou je er verstandiger aan doen als een ondernemer te denken die zijn risico's beheerst en afweegt wat meer waard is een leuke naam die tot verwarring of zelfs misleiding kan leiden, ook al heb je niet die intentie kan dat wel de juridische conclusie zijn.

Een handelsnaam gaat echt het verschil niet maken tussen succesvol of niet succesvol zijn als ondernemer. in dit geval gaat het je eerder problemen als oplossingen bieden en is het zeker niet waard om de wet daarvoor te overtreden.

 

Denk er nog eens goed over na zou ik zeggen .

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Hé Roel, het is niet verboden om door oprichting van een CV een handelsnaam met daarin het woord "Groep" te gebruiken. Dus hoezo gaat dit in een juridisch conflict in Raymond zijn gezicht ontploffen?

 

Ik ben het wel met je eens dat Raymond zijn eigen onderneming via zo'n naam groter probeert voor te doen dan dat deze nu is. Het is de vraag hoe zijn doelgroep hiermee omgaat. Ik denk dat een goed gekozen handelsnaam overigens echt wel van enige invloed is op het succes. Maar of Raymond baat heeft van een handelsnaam met het woord groep daarin? Geen idee.

 

Ik weet wel dat heel veel aanbieders zich beter voordoen dan dat ze in feite zijn. Zo claimen talloos veel boekhouders met alleen een MBA-diploma ook gecompliceerde fiscale adviezen te kunnen geven en doortimmerde VOF-contracten te kunnen opstellen, terwijl ze niet gehinderd door enige kennis en gefocust op omzet in plaats van op het belang van de klant maar wat raak copy-pasten.

 


Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Wat maak ik los? Ik doe mij niet groter voor dan ik ben, zoals ik al aangegeven heb zal de spiegelgroep gebruik maken van een 5 tal zelfstandig opererende Mediators. Ik ben de enige die gecertificeerd online zaken mag doen. Wanneer er echter waar dan ook in het land een hybride vorm afgenomen gaat worden, dus partijen willen ook naast de online methode fysieke aanwezigheid van een mediator dan schakel ik één van hen in. Ik heb dus een samenwerkingsovereenkomst met deze (spiegel)groep. Ik zal hen dan factureren en doorbelasten. Deze uitleg en werkwijze staat zeer duidelijk in mijn voorwaarden en op de site.

De betreffende ambtenaar van de KVK gaf mij desgevraagd aan dat de naam in combinatie met een CV wel geaccepteerd wordt.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

@Jantax, ach ja wat grote woorden gekozen met "in je gezicht ontploffen" toen ik vanmiddag tussen 2 afspraken door reageerde.. dus ja dat was niet zo'n handige woordkeuze misschien..

 

@raymond

Ik verbaasde mij vooral over het feit dat je bereid is om zijn rechtsvorm aan te passen om een bepaalde handelsnaam te kunnen voeren en vond de keuzes niet uitblinken in transparantie die je zegt zo graag wil uitstralen en wat ik op zich best wil aannemen. dat vond ik nogal in tegenspraak met elkaar, maar goed misschien heb ik het te zwaar opgevat en ben je gewoon aan het verkennen wat de mogelijkheden zijn. Dus zal in die trand dan nog een aanvulling doen want vanmiddag ben ik niet op de risico's van de rechtsvorm in gegaan, ik twijfel of het vormen van een CV met je vrouw of met een stamrecht bv voldoende is. Dat blijft een constructie met jezelf of naaste verwanten en die worden niet in elke branche gewaardeerd en ook de transparantie die je nastreeft is dan ver te zoeken, het is dan niets meer en niets minder als een trucje om het woord groep te mogen gebruiken.

 

Een mogelijkheid die ik nog niet voorbij heb zien komen voor de gezamelijke activiteiten is de Coöperatieve vereniging hierbij kan elk van de leden gewoon zijn eigen bedrijfsvorm behouden en kun je de gezamelijke activiteiten voeren vanuit of namens de Coop. en afspraken maken over de vergoeding door de coop aan de leden tevens zijn er verschillende mogelijkheden om de aansprakelijkheid te beperken of niet en kan de coop ook promotionele activiteiten ondernemen om vervolgens voor de leden weer meer werk te genereren. Maar dat is dan wel en andere vorm van samenwerking.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Noem je/julliezelf kring, netwerk, expert of expertisegroep (specialist(en)), of puur enkelvoud voorzover hetzelfde bezwaar blijft bestaan.

 

Groet,

 

Highio


"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Roel,

Ik ben absoluut blij met je opmerkingen. Ik ben inderdaad aan het verkennen Ik heb de redenatie van de KVK medewerker iets te licht opgevat. Of ik nu een bv opricht, een éénmanszaak, een cv of wat dan ook. Ik zal mijn klanten altijd exact aangeven met wie zij te doen hebben. Met dat in mijn achterhoofd vond ik de reden van afwijzing zo slecht onderbouwd. Ik heb daarom redelijk voorbarig een logo ontworpen, website gemaakt, geregistreerd ectr. Daarom wil ik deze naam graag handhaven. De cooperatieve vereniging is zeker ook het overdenken waard. Dank je daarvoor.

Ik heb inmiddels begrepen dat de KVK akkoord gaat met de CV, dat is vanuit hun opinie net aan de andere kant van de streep. Ik vind het echter belangrijker dat mijn klanten precies weten hoe het zit. Dank je nogmaals voor je bijdrage en wie weet tot snel.

Raymond

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 11 leden online en 178 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept