Jump to content

Jantax

Legend
 • Content Count

  453
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  4

Jantax last won the day on March 30

Jantax had the most liked content!

Community Reputation

89

Personal info

 • You are:
  ondernemer
 • Gender
  Man
 • Address
  Nijverheidsweg Noord 60-90, Amersfoort, Utrecht, 3812 PM, Netherlands
 • First name
  Jan
 • Last name
  Douwes
 • Company or organization name
  Douwes Fiscale Diensten
 • Website address
 • How did you find us:
  partner-site

Register

 • What age group do you belong to?
  51 >
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
  commercie en marketing
  ondernemingsplannen
  juridische en fiscale zaken
  Financiën / administratie en credit management
  innovatief ondernemen
  expert advies
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  Sprout.nl fd.nl

Company info

Vision

 • I'm looking for people who
  ... serieus willen omgaan met hun fiscale zaken en belangrijke fiscale zaken dus het liefst in handen geven van een ervaren maar betaalbare fiscaal jurist.
 • My opinion about entrepeneurship
  Ondernemen betekent zelf vorm geven aan en verantwoordelijk zijn voor je eigen succes. En daar ook zelf de vruchten van plukken. Wat succes is en welke vruchten je wilt plukken, bepaal je zelf.
  Maar het lukt alleen als je echt iets betekent voor diegenen waarvan je afhankelijk bent: klanten, werknemers en zakenpartners. Ondernemers behoren dus als geen ander te weten wat mensen blij of gelukkig maakt.
 • My opinion about innovation
  Innovatie is de leukste en inhoudelijk meest waardevolle manier om je (bedrijf) te onderscheiden van de rest.
 1. De VNG heeft in de afgelopen 3 uur een handleiding online gezet voor het behandelen van een TOZO-aanvraag, zie onderstaande link: https://vng.nl/sites/default/files/2020-04/handreiking-tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandig-ondernemers-tozo-v1-02042020.pdf Enkele punten zijn wat mij betreft hier vermeldenswaard: 1. Resultaatgenieters komen er niet voor in aanmerking, ook al zouden ze jaarlijks meer dan 1.225 uur aan ROW besteden. 2. DGA's hoeven geen 100%-belang te bezitten, maar alle DGA's van het betreffende bedrijf moeten samen wel meer dan 50% bezitten (samen met hun fiscaal partners, neem ik aan) en tevens niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. 3. Een ZZP'er met maar 1 opdrachtgever loopt het risico niet in aanmerking te komen voor TOZO. 4. Maximaal 1 TOZO-uitkering per huishouden. 5. Voor de beoordeling van het inkomen van de aanvrager alleen kijken naar het inkomen over de periode van de aanvraag (1 maart - 31 mei). 6. De aanvraag voor een TOZO-lening moet worden voorzien van bewijsstukken inzake het vermogen van de aanvrager. 7. Het bedrijf dat een TOZO-lening aanvraagt, hoeft niet onderzocht te zijn op levensvatbaarheid.
 2. @Prinsrachid: volgens mij moet je het zo zien: als je alleenstaand bent, kan je de lage uitkering krijgen, als je een partner hebt, de hoge. En omdat er nu geen partnerinkomens- en vermogenstoets is, kan je dus in beginsel ook een hoge uitkering aanvragen als je een partner hebt met een heel vet inkomen en jij/zij/jullie bovendien een fors vermogen heeft/hebben. Dat is uiteraard belachelijk en dus ook helemaal niet de bedoeling, maar om snel te kunnen uitkeren gaat het nu eenmaal op deze manier. Vandaar dat het kabinet een nadrukkelijk appel doet op mensen die de extra ondersteuning niet nodig hebben, om af te zien van een aanvraag (zie de quote in mijn vorige post).
 3. Want de vraag is ook moralistisch, dus daarom onmogelijk zakelijk ( = objectief?) te beantwoorden. Wat mij betreft moet de rekening zoveel mogelijk over iedereen gespreid worden, maar wel naar draagkracht en volgens het principe: de gebruiker/vervuiler betaalt. Misschien is het daarom een idee dat tenminste alle EU-landen een tijdelijke Coronatoeslag bovenop hun LB, IB en VPB zetten en ook een Coronatoeslag zetten op brandstof voor internationaal vervoer en op vliegtickets. Mensen en bedrijven die in 2020 (+ 2021) meer inkomen/winst genieten (dus kennelijk minder last van de Coronacrisis hebben, of er zelfs van profiteren) en zij die erg mobiel zijn, veel naar/vanuit verre landen importeren/exporteren, of vliegen (en dus meer bijdragen aan de internationale verspreiding van virussen), dragen dan meer bij aan de rekening dan de anderen. Los daarvan: de financiële gevolgen van huftergedrag (= asociaal + bovendien wettelijk niet toegestaan gedrag) moeten uiteraard voor rekening van de hufters zelf komen.
 4. Ik snap dat het de opdrachtgever een hoop administratieve rompslomp bespaart, maar als dat een heel grote organisatie is die zo graag maand na maand heel veel mensen voor zich wil laten werken en hen daarbij allerlei verplichtingen wil opleggen/werkinhoudelijke aanwijzingen wil geven die bindend zijn, vind ik dat die organisatie die mensen en zelfs ook die broker gewoon in dienst moet nemen. Want de arbeidsverhouding tussen beide heeft dan alles dat nodig is voor een loondienstverband: de verplichting om persoonlijk arbeid te verrichten, een betalingsverplichting o.b.v. die persoonlijk gewerkte uren en een gezagsverhouding. Eigenlijk is het te gek voor woorden dat die organisatie hier kennelijk mee wegkomt en het normaal vindt dat jij maar een maandje extra moet wachten op je geld nadat zij een fout heeft gemaakt terwijl ze jouw gewerkte uren allang in haar eigen systeem heeft staan. Dus al die broker-bullshit is eigenlijk nergens voor nodig en dient dus puur om werkgeversrisico's te ontlopen en zo laat mogelijk te kunnen betalen. Voor jou is het bovendien extra riskant, want in de tussentijd gaat die broker van je misschien wel failliet en dan kan je naar je centen fluiten.
 5. Voor diegenen die zich afvragen of DGA's ook gebruik kunnen maken van de TOZO, zie onderstaande link en quote uit dat item: https://www.salarisvanmorgen.nl/2020/03/28/tozo-noodregeling-voor-zelfstandigen-hoe-zit-het/ Ook Tozo voor dga Een directeur-grootaandeelhouder (dga) van een besloten vennootschap kan in principe ook een beroep doen op de tijdelijke regeling, als deze voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Daarnaast moet de dga naar waarheid verklaren en aannemelijk maken dat zijn/haar bv nu geen salaris kan uitbetalen. Onderstaande link en quote daaruit (zie pagina 3) zijn ook van belang: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/27/kamerbrief-tozo Het streven naar eenvoud heeft in deze uitzonderlijke omstandigheden ook tot gevolg dat er, anders dan bij de reguliere bijstand, niet op huishoudniveau wordt gekeken of er sprake is van onvoldoende middelen van bestaan. Er is geen toets op het inkomen van de echtgenoot of partner en ook geen vermogenstoets. Dit impliceert dat er zich situaties kunnen voordoen waarin formeel gezien sprake is van een recht op ondersteuning op grond van deze regeling, maar waarin er materieel gezien geen reden is om een beroep te doen op de regeling. Zoals eerder is aangegeven doet het kabinet een nadrukkelijk appel op mensen die de extra ondersteuning niet nodig hebben om af te zien van een aanvraag. Dit ontlast de uitvoering en draagt bij aan een doelmatige besteding van publieke middelen. Het draagt eraan bij dat juist de ondernemers die het echt nodig hebben snel van hulp kunnen worden voorzien. [...] Ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap kan in principe een beroep doen op de tijdelijke regeling, als deze voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Ook dient de DGA naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat zijn/haar B.V. nu geen salaris kan uitbetalen.
 6. ZZP'er schrijft zijn uren in het registratiesysteem van de opdrachtgever, een manager daarvan accordeert deze vervolgens wel of niet, de opdrachtgever stuurt de geaccordeerde uren door naar de tussenpersoon, de tussenpersoon maakt op basis daarvan een conceptnota voor de ZZP'er, de ZZP'er stuurt een exacte kopie daarvan aan de tussenpersoon... Ik neem aan dat de tussenpersoon vervolgens zijn nota, bestaande uit uren + bedrag van de ZZP'er + een opslag, stuurt aan de opdrachtgever. En ik lees overigens niets over eisen die aan de output van de ZZP'er worden gesteld (de prestatieverplichting). Het zal allemaal wel precies zo zijn uitgekiend dat de ZZP'er ondanks alles fiscaal toch als ondernemer voor de IB en BTW kwalificeert, maar ik vind dat dit gekunstelde gedoe wel erg veel weg heeft van fraus legis (zoek de betekenis hiervan maar op via Google). Wat mij betreft worden dit soort constructies z.s.m. aangemerkt als loondienstverband, want de ZZP'er lijkt hier met handen en voeten gebonden aan zijn opdrachtgever.
 7. Dat de fiscus controleert bij inkomen onder een bepaalde drempel klopt waarschijnlijk wel, maar dat doet ze uiteraard ook in het geval van architecten en anderen die hoge tarieven rekenen. Het gaat immers om het jaarinkomen, niet om de hoogte van je uurtarief. Voor kunstenaars lijken zelfs duidelijk lagere inkomenseisen te gelden dan voor anderen. Waarschijnlijk omdat vrijwel geen enkele kunstenaar een hoog jaarinkomen heeft (de welbekende uitzonderingen daargelaten). Wat dat betreft heb ik i.i.g. de indruk dat de fiscus i.h.a. wel appels met appels vergelijkt als het gaat om de criteria omzet en winst. Misschien is het vanuit fiscaal oogpunt dus zelfs wel handig om je IT-artist te noemen als je als programmeur weinig omzet/winst maakt. Beetje hetzelfde woordspelletje dus spelen als de groenteboer in Amsterdam Oud-Zuid die zich groentejuwelier noemt en twee keer zo duur is als een andere groenteboer. En wat de onmogelijkheid van het bijhouden van die uren betreft: heb je wel eens geprobeerd om een compleet sluitende rittenadministratie bij te houden, terwijl je regelmatig in Amsterdam Centrum moet zijn (bijvoorbeeld voor een zitting bij het Hof) en aldaar een parkeer plaats moet zien te vinden, dus alle extra parkeerplaatszoekkilometers bovenop de meest gebruikelijk enkele reisafstand tussen punt A en B nader moet toelichten? Dat is echt niet te doen. Sterker nog: als het je wel lukt, ben je tijdens het rijden bezig met je administratie en dat is gevaarlijk in het verkeer dus strafbaar! Bovendien verwerpt de fiscus zo'n sluitende administratie met als argument dat zo'n sluitende administratie een onmogelijkheid is in real life, dus sowieso wel uit de duim gezogen moet zijn (jawel, ik spreek uit ervaring!). Maar goed, die rittenadministratie is dan ook bedoeld als een quasi escapemogelijkheid voor degene die onder de bijtelling wil uitkomen, want het is eigenlijk de bedoeling dat iedereen met een auto van de zaak bijtelt. Die urenadministratie is er daarentegen juist voor om juist niet iedereen die ook maar iets voor zichzelf doet en daar een paar centen mee verdient, recht te geven op een forse aftrekpost.
 8. Verrek, ik lijk qua urenbesteding wel een rechter! Willen jullie mij daarom voortaan aanspreken met "edelachtbare"? Dat hangt er vanaf wie je het vraagt, bijvoorbeeld een rechter of een kunstenaar. Dat afrekenen op maatschappelijke doeltreffendheid gebeurt natuurlijk nu al in de vorm van de hoogte van iemands arbeidsinkomen. Met het weer winstafhankelijk maken van de ZA ben je er dus al.
 9. Hoe bewerkelijk het urencriterium voor ondernemers ook is, in de praktijk werkt het i.h.a. prima. Zoals al eerder werd opgemerkt, is het vooral een issue bij parttime ondernemers met ook loon uit dienstbetrekking en bij ondernemers met een lage omzet/winst. Ik ben het met Norbert eens dat de hoogte van de ZA weer afhankelijk moet worden van de hoogte van de winst, maar dan op net zo'n soort wijze als het werkt met de arbeidskorting: een vast percentage van de winst tot aan een bepaald maximumbedrag en minus een percentage van de winst die boven een bepaald bedrag uitkomt. Wie meer winst maakt, krijgt dus meer ZA, maar wie enorm veel winst maakt -en die ZA dus totaal niet nodig heeft- krijgt minder tot zelfs geen ZA. Lijkt me in de praktijk ook snel en simpel in te voeren: copy paste arbeidskortingformule met verwijzing naar andere grondslag, percentages en naampje. Maar zoals de eerder door mij geschetste casus aangaf, is het urencriterium niet het enige probleem voor parttime ondernemers, want de fiscus heeft ook de neiging om hun nevenactiviteiten aan te merken als ROW i.p.v. WUO, waardoor er ook geen recht meer is op de 14% MKB-winstvrijstelling. Het onderscheid tussen WUO en ROW zit hem vooral in de continuïteit van de werkzaamheden en die van de de daarvoor in de lucht te houden organisatie (o.a. bestaande uit machines/gereedschappen/marketingtools/geld). Het probleem voor parttime ZZP'ers op dit punt is dat zij vrijwel alleen hun eigen kennis en arbeid hoeven in te brengen, dat personenauto's en laptops nauwelijks als ondernemersinvesteringen worden beschouwd, de zelf gebouwde website niet geactiveerd mag worden op de balans en het zakelijke banksaldo vaak erg laag is. Inspecteur zeiksnor merkt de nevenactiviteiten van zo'n parttime ZZP'er dan al heel snel aan als ROW, want hij weet dat het voor een parttime ZZP'er nauwelijks loont om te gaan procederen ter behoud van tenminste de 14% MKB-winstvrijstelling EN dat het voor de meeste parttime ZZP'ers vrijwel onmogelijk is om aan te tonen dat ze aan het urencriterium voldoen. Ja, leuker kan -of misschien beter gezegd WIL hij het namens de fiscus niet maken, en ook niet makkelijker. De inspecteur trekt in zo'n geval dus vaak -mijns inziens volkomen ten onrechte- aan het langste eind. Dat zou eigenlijk niet mogen in de rechtsstaat die Nederland beweert te zijn. De hoogste tijd dus om meer objectieve en beter meetbare criteria te gaan hanteren op dit punt, zodat er geen belastinginspecteurs en rechters meer aan te pas hoeven te komen.
 10. @Cosara: in deze zaak zijn wij het eens. De inspecteur wilde gewoon scoren op oneigenlijke gronden en blijft nu stug volhouden tegen beter weten in en negeert of verdraait feiten in het nadeel van de klant. Ik heb dus verzocht om schadevergoeding/integrale vergoeding van de proceskosten, al weet ik dat die zelden gehonoreerd wordt. @Prinsrachid: in de betreffende 5 jaren was hij nog starter en dan geldt die overwegend-eis nog niet. Over het urencriterium: 1. De fiscus controleert dit jaar extra hierop, vooral bij parttime ondernemers. Mijns inziens niet meer dan terecht, maar dat moet uiteraard wel in redelijkheid en billijkheid. 2. Vrijwel geen enkele niet-urenschrijvende ondernemer die ik ken, houdt zijn uren heel specifiek bij. Als je fulltime onderneemt en een hoge omzet (en winst) hebt, is dat i.h.a. geen enkel probleem, anders mogelijk wel. Helemaal als je ook nog een parttime baan hebt en/of maar weinig omzet/winst maakt. Mijn advies aan parttime ondernemers die ZA e.a. urencriterium-afhankelijke faciliteiten willen claimen is daarom: a. maak er een gewoonte van om dagelijks en gedurende de hele dag je ondernemersuren te registreren (het eerste wat ik doe zodra ik mijn pc heb opgestart, is mijn timesheet openen ); b. maak daarbij gebruik van professionele urenregistratiesoftware of van een eigen Excelsjabloon waarin je je werkzaamheden bij voorbaat al hebt onderverdeeld in enkele relevante categorieën (ik gebruik een zelf gemaakt Excel-sjabloon waarbij ik alleen begin- en eindtijdstip hoef in te voeren, het model rekent verder alles zelf uit, incl. omzet per klant per dag); c. bewaar ook e-mailverkeer en (digitale) agenda's ter onderbouwing van je urenadministratie, dat moest je overigens toch al vanwege de administratieplicht voor ondernemers; d. vergeet als parttime ondernemer ook niet om ook de uren te registreren die je tijdens je vrije tijd/slaapuren besteed aan piekeren over zakelijke zaken, maar maak het niet te bont; e. het klinkt misschien heel flauw, maar toch: combineer privé-activiteiten met zakelijke activiteiten, zodat je ook die tijd (deels) kunt meetellen, haal bijvoorbeeld ook koffie voor de zaak (klanten) als je privéboodschappen doet; f. heb je als parttime ondernemer de afgelopen jaren al ZA e.d. geclaimd, maar behoor je tot een risicogroep (24 uur/week of meer werk in loondienst, lage omzet/winst), is je aanslag IB 2018 nog niet definitief, rammelt je urenadministratie over 2018 en heb je door alle Coronavirus-toestanden nu veel vrije tijd over? Probeer je urenadministratie over 2018 dan nu alsnog op orde te brengen, m.b.v. de tips hierboven. Veel succes!
 11. Misschien wel gepast en effectief om de Action met soortgelijke nanomiereneukstrafmaatregelen te treffen: plastictasjesadministratie niet 100% kloppend? 100k boete! Ligt sportkleding niet hygiënisch in zijn beschermende plastic verpakking, of is deze verpakking niet 100% luchtdicht? 1 miljoen boete! Houdt de kassamedewerker bij het afrekenen niet minstens 1,5 m afstand tot de afrekenende klant? 5 miljoen boete! 3 werkloze ZZP'ers nabij elke kassa om e.e.a. te registreren. Kijken wie dat het langste volhoudt.
 12. Het kan nóg gekker, kan ik je vertellen: iemand die naast zijn parttime baan jaarlijks 30k omzet draait met diverse e-commerce werkzaamheden (websites/-shops bouwen, onderhouden en enkele zelf ook exploiteren, alsmede audiovisuele producties maken voor derden, o.a. voor op websites/-shops). Inspecteur: "dat je die 1.225 uur haalt geloof ik direct, maar je werkzaamheden zijn zo divers dat ik het zie als afzonderlijk te beschouwen nevenactiviteiten i.p.v. als 1 onderneming en dan is elke afzonderlijke activiteit te beperkt qua omvang dat je die een onderneming kan noemen, dus geen recht op ZA e.d." Pikant detail 1: de inspecteur voert hiervoor o.a. aan dat de ene webshop (cosmetica) zich richt op vrouwen en de andere (multitool) zich richt op mannen. Ik sta de beste man bij sinds de bezwaarfase en inmiddels zitten we in de rechtbankprocedure. De zitting hiervan is inmiddels geweest en de uitspraak volgt medio/eind april. Pikant detail 2: als ik voor hem de ondernemerscheck doe via https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/checken-of-ik-ondernemer-ben-voor-de-inkomstenbelasting en deze uiteraard naar waarheid invul voor elke te onderscheiden periode, luidt de uitslag steeds: "Op basis van de ingevulde antwoorden bent u ondernemer. U kunt dus aanspraak maken op ondernemersfaciliteiten. Maar let op: als de antwoorden niet stroken met de feiten, kan de belastingdienst afwijken van het nu gegeven oordeel." Uiteraard heb ik dit feit al vóór de zitting aangevoerd. Ben zeer benieuwd naar de uitspraak. Wordt vervolgd...
 13. Hoho Richard, het was wel heel wat meer dan 0,03 cent, namelijk 3 cent!
 14. De eenzijdige aandacht voor het consumentenbelang (lees: een zo laag mogelijke prijs) leidt automatisch tot (enorme groei van) Actions, Primarks, Ryan Airs en Amazons, met een hoop uitbuiting, milieuvervuiling, MKB-faillissementen en banenverlies in Europa als resultaat. Ergo: de Europese consument snijdt zichzelf in zijn vingers door alleen maar te gaan voor de laagste prijs. Maar het is net als met hamsteren: als jij als enige niet meedoet, vis jij als enige achter het net en ben je het sukkeltje van de dag. En toch zeg ik: Wees geen mietje, sta daar gewoon boven, doe effe normaal en denk voortaan wat meer aan je medeburger. Want deze Coronacrisis maakt duidelijk dat het de hoogste tijd is om ons gedrag op vele fronten aan te passen: minder spullen kopen die je snel weer weggooit, meer betalen voor goed en verantwoord lokaal in de EU geproduceerd voedsel, meer waarde hechten aan werk waarmee je echt wat betekent voor andere mensen en simpele leuke dingen doen met mensen in je woonomgeving en minder waarde hechten aan hippe spullen van en snelle sales/finance banen bij belastingontduikende multinationals, aan financiële rijkdom, aan dure kijk-mij-eens-spullen en aan reizen die een enorme aanslag zijn op het milieu. En laten we al die hufterkapitalisten en hun trouwe volgelingen nu, straks en nog ver lang daarna vooral maximaal boycotten!!!
 15. Misschien ten overvloede: Ik heb al 2 keer een auto op de dag dat deze ouder was dan 15 jaar geheretiketteerd van privévermogen tot ondernemingsvermogen voor de IB (voor de BTW steeds aangemerkt als privévermogen), waarvan 1 x in de bezwaarfase als bezwaar tegen de eerder door de klant zelf ingediende aangifte IB. Die keer is er ook overleg geweest met de fiscus en is de motivering: "op dat moment wordt een heel ander fiscaal regime van toepassing op de auto, dus rechtvaardigt dit heretikettering op dat moment" akkoord bevonden. Ik zeg er direct bij dat vrijwel elke fiscalist/accountant/boekhouder aan wie ik het heb voorgehouden, vindt dat het van toepassing worden van het YT-regime geen geldige grond is voor heretikettering. Dus of ik heb al 2 x mazzel gehad, of die anderen doen hun klanten tekort. Mijn advies: als je het waagt, heretiketteer deze dan exact op de dag na 15 jaar oud worden (en schakel mij in als de inspecteur toch moeilijk gaat doen ). Voor de BTW adviseer ik etikettering als privévermogen en geen BTW aftrekken van de autokosten, zodat je ook niet jaarlijks 1,5% van de nieuwwaarde van de auto hoeft te corrigeren voor de BTW wegens privégebruik. Ik rij overigens zelf al jaren met veel plezier YT en sinds zomer 2018 heb ik er zelfs 2 op de zaak staan.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept