Jump to content

Jantax

Legend
 • Content Count

  425
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

65

Personal info

 • How did you find us:
  partner-site
 • Gender
  Male
 • Address
  Meerval 56, Amersfoort, 3824JP, Netherlands
 • First name
  Jan
 • Last name
  Douwes
 • Company or organization name
  Douwes Fiscale Diensten
 • Website address

Register

 • You are:
  ondernemer
 • What age group do you belong to?
  41-45
 • You are primarily interested in:
  ondernemen algemeen
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  Zibb
  Freelance.nl

Company info

Vision

 • I'm looking for people who
  ... serieus willen omgaan met hun fiscale zaken en belangrijke fiscale zaken dus het liefst in handen geven van een ervaren maar betaalbare fiscaal jurist.
 • My opinion about entrepeneurship
  Ondernemen betekent zelf vorm geven aan en verantwoordelijk zijn voor je eigen succes. En daar ook zelf de vruchten van plukken. Wat succes is en welke vruchten je wilt plukken, bepaal je zelf.
  Maar het lukt alleen als je echt iets betekent voor diegenen waarvan je afhankelijk bent: klanten, werknemers en zakenpartners. Ondernemers behoren dus als geen ander te weten wat mensen blij of gelukkig maakt.
 • My opinion about innovation
  Innovatie is de leukste en inhoudelijk meest waardevolle manier om je (bedrijf) te onderscheiden van de rest.
 1. Jantax

  Jantax

 2. Sorry Hans, maar een VOF heeft wel een afgescheiden vermogen. Dus het privebezit van een firmant is niet tevens bezit van de VOF en omgekeerd. Crediteuren van de VOF kunnen hun vorderingen wel ook op het privevermogen van de firmanten verhalen. TS kan zijn privecamper dus prima aan de VOF verhuren. Als TS de camper 6 maanden voor een marktconform tarief verhuurt, moet hij er mijns inziens IB over betalen, want dit lijkt me een typisch gevalletje van resultaat uit overige werkzaamheid.
 3. Tussenpersoon, goed lezen dat artikel / die tip van Schmitz (voormalig PwC-fiscalist): hij zegt alleen dat je met een BV geen gezeik krijgt over de zelfstandigenaftrek (ronduit briljante opmerking, Schmitz is duidelijk iemand met een groot gevoel voor humor) en dat je persoonlijk beter beschermd bent tegen aansprakelijkheid. Daar valt weinig op af te dingen, maar gezien het onderwerp van het betreffende artikel: het voorkomen van gezeik met de fiscus als de situatie neigt naar een schijnconstructie, juridisch geen echte oplossing (zoals velen in dit topic voor mij ook al hebben aangegeven). In de praktijk kom je als ZZP'er toch vaak weg met een BV omdat het simpel is om een var-dga te krijgen (en de fiscus bij de opdrachtgever dus vrijwel niet meer kan naheffen) en omdat je gaan aanspraak maakt op ondernemersfaciliteiten. Dit geldt helemaal als je de BV-winst vrijwel geheel aan jezelf uitbetaalt als loon (en dus een flink bedrag aan LB en Zvw-premie betaalt).
 4. Fiscaal staakt elke firmant een evenredig deel van zijn aandeel in de VOF: de uittreder draagt zijn aandeel in de achterblijvende onderneming over aan de andere firmanten en zij dragen hun aandeel in die ene cursus over aan hem. Tegelijkertijd groeit ieders aandeel weer met het van de ander(en) overgenomen aandeel. Als alle onderdelen hetzelfde waard zijn, hoeft er misschien niet afgerekend te worden met de fiscus. Maar ik krijg de indruk dat de uittreder de meest waardevolle cursus wil meenemen. Hoeveel dit mogelijk zelfstandige bedrijfsonderdeel waard is zonder hem, is echter de vraag. Ik vraag me af of het mogelijk is dat de VOF de cursus kan laten geven door een andere soortgelijke docent als de uittreder. Zo ja, als de VOF dan nog steeds wat aan die cursus verdient en mogelijk dan ook meer klanten heeft voor de andere cursussen/activiteiten van de VOF (completer assortiment, de betreffende cursus is een traffic generator), dan heeft die cursus zelf ook meerwaarde en moet de uittreder die dus betalen. NB: Gaat het qua bedragen over serious money, huur dan deskundige hulp in, want anders raak je waarschijnlijk verzeild in een eindeloze discussie die enorm veel tijd en energie vreet en dat is sowieso zeer slecht voor de business.
 5. Precies, dus waarom zou je als DGA je Zvw-premie vergoed willen krijgen? Bij een klein aanmerkelijk belang, meerdere DGA's en verschillende loonniveau's kan ik me er wel iets bij voorstellen, maar bij een BV met maar 1 of 2 DGA's (gehuwd stel o.i.d.) niet echt.
 6. Ik bedoelde met die opmerking dat menig inspecteur bij eenpitters in de praktijk vaak toch van de afroommethode wil uitgaan (zie ook de door jou aangehaalde uitspraak). Je hebt dus behoorlijk veel kans op discussies over de hoogte van het loon als je het naar verhouding van de winst of managementfee heel laag vast stelt, ook al is het loon hoger dan het normbedrag ad 44k. Het gaat dus vooral om de vraag of je veel of weinig risico wil lopen op het moeten voeren van tijd- en/of geldrovende juridische procedures inzake de hoogte van je loon. Degenen die het onderste uit de kan willen hebben, krijgen het vaakst het lid op de neus en zijn dan veelal slechter af dan degenen die de inspecteur bij voorbaat minder gelegenheid geven tot procederen.
 7. Wat vindt je boekhouder/accountant/fiscalist ervan? Of gaat de overgang van eenmanszaak naar BV zonder professionele begeleiding? Kan best goed gaan hoor, maar als het motief is "ik betaal nu teveel belasting", dan loont het vaak zeer de moeite om een goede integrale fiscale vergelijking te maken van beide opties o.a. met inachtneming van de vraag wat er met de personenauto moet gebeuren. Je moet jaarlijks namelijk structureel flink veel winst maken voordat een BV fiscaal echt interessanter is dan een eenmanszaak. Helemaal als je een ZZP'er bent en dus te maken hebt met de "afroommethode".
 8. Gjalt, welkom op dit forum. Als je je gedraagt als een ondernemer (reclame maken, investeren, arbeid verrichten gericht op een rendement dat normaal vermogensbeheer te boven gaat [wat dit precies is, zal altijd vaag blijven] ), zal je zowel voor de IB als de BTW al snel kwalificeren als ondernemer. Voor de IB is het dan van belang of je verplicht bent om het B&B-deel op je ondernemingsbalans te zetten, of dat dit als privé-vermogen in box 3 mag worden aangegeven (de keuze staat los van de etikettering voor de BTW). In het 1e geval zijn alle eigenaars- en gebruikerskosten van het B&B-deel in box 1 aftrekbaar, maar valt ook de waardemutatie van dat deel bij einde/verhuizing van de B&B in de winst. Als het B&B-deel in box 3 aangegeven mag worden, komen niet de eigenaarslasten (zoals rentelasten) ten laste van de winst, maar slechts 4% van de waarde die in box 3 wordt aangegeven. In box 3 betaal je jaarlijks (in 2016 per saldo 1,2%) IB over de netto overwaarde van het B&B-deel. Het zou best eens de moeite waard kunnen zijn om een fiscalist een rekenkundige vergelijking te laten maken over een reeks van jaren. Het blijft ook dan uiteraard altijd een educated guess, want ook een fiscalist weet niet wat de toekomst allemaal brengt.
 9. Allereerst: eens met Norbert, je casus bevat te weinig gegevens om inhoudelijk betrouwbare concrete antwoorden te kunnen geven. En de casus vergt waarschijnlijk zodanig veel extra info en uitzoekwerk dat je er beter mee naar een fiscalist kan gaan (wel één die de nodige ervaring heeft met deze materie). Voor nu kan ik aangeven dat als je pas eigenaar wordt van die 6% nadat je als ZZP'er (IB-ondernemer) je diensten hebt verleend (dus dat ze een betaling in natura van je diensten zijn), deze dienstenomzet gewoon onderdeel uitmaakt van je winst in box 1. De in box 1 in aanmerking te nemen waarde van je diensten is iha ook de verkrijgingsprijs van je 6% aandelenbelang in box 2. Onder omstandigheden kan er t.a.v. dividenduitkeringen uit een aandelenbelang (ook als dit kleiner is dan 5%!) overigens ook sprake zijn van heffing in box 1 (ROW), namelijk als er sprake is van een zogenaamd "lucratief belang" (zie art. 3.92b Wet IB). Maar het zijn vrijwel alleen bestuurders en private-equity managers die een dergelijk belang voor zichzelf weten te regelen.
 10. Verlang een urenspecificatie van je accountant?/boekhouder?, zodat duidelijk is wat hij op welke datum heeft gedaan en welke uurtarieven hij daarbij heeft gehanteerd. Ga ook na of je die indicatie van 2.000 euro voor het jaarwerk ergens zwart op wit hebt. Ga ook na of je akkoord bent gegaan met zijn algemene voorwaarden en zo ja, wat daar in staat over prijsafspraken, betaling en tussentijdse beëindiging van de relatie. Ga ook na of de accountant?/boekhouder? is aangesloten bij een beroepsorganisatie zoals NBA of NOAB. Mocht dit het geval zijn en heeft hij wanprestatie geleverd en/of stelt hij onredelijke eisen t.a.v. de afronding van het werk, dan kan je een klacht bij die beroepsorganisatie indienen, of daarmee dreigen. Kijk uiteraard ook nog eens even heel goed in de spiegel en vraag jezelf af in hoeverre je zelf debet bent aan de ontstane situatie (veel voorkomend gedrag bij "probleemondernemers": veel te laat/geen of chaotisch de stukken aangeleverd, veel te laat/niet of onjuist vragen beantwoord, eindeloos gebeld voor allerlei zaken die niet vielen onder het afgesproken dienstenpakket, zonder medeweten van de boekhouder veel te hoge toeslagen aangevraagd en vervolgens van hem eisen dat hij de boel weer rechtbreid en een betalingsregeling met de fiscus treft). Succes!
 11. Speciaal voor Roel, Richard ("dank" voor de kneus ::)) en Peter: door aan te geven in welke uitzonderingssituaties autoschade niet aftrekbaar is, ook al is de auto wel om zakelijke redenen gehuurd, geef ik impliciet ook aan dat niet vergoede autoschade in zo'n geval normaliter wel aftrekbaar is. Een beetje welwillende lezer snapt dat meteen, dus waarom jullie niet? ??? TS heeft - voor zover ik kan nagaan - niets vermeld over de omstandigheden in casu. Het leek mij in ieder geval wel zo discreet om hem er niet naar te vragen, maar in plaats daarvan de uitzondering te vermelden. Kennelijk wordt dat niet door iedereen gewaardeerd. Het zij zo. Tot zover mijn bijdrage in dit partijtje elkaar vliegen afvangen. ;D
 12. Niet gehinderd worden door enige kennis en/of bij voorbaat uitgaan van de meest recht-toe-recht-aan situatie is de moeder van alle waardeloze adviezen. Dus eigenlijk zou elke serieuze respondent eerst allerlei aanvullende vragen moeten stellen om zeker te weten wat precies de situatie is en daarna pas antwoord geven. Veel TS'ers en respondenten vinden dit echter al snel teveel gevraagd. So be it. Hou er dan alleen rekening mee dat je mogelijk niet het juiste antwoord/advies krijgt. On-topic: als een ondernemer voor zijn onderneming een ogenschijnlijk aftrekbare uitgaaf doet, maar zich toch afvraagt of de kosten wel aftrekbaar zijn, mede omdat de verzekeraar kennelijk een groot deel? van de schade niet dekt (eigen risico is veelal max. € 300 dat vind ik niet echt de vraag waard en TS gebruikt dit woord ook niet), dan gaan bij mij waarschuwingslampjes branden. Vandaar mijn opmerking over de reden van het ontstaan van de schade. Ik spreek wat dit betreft uit ervaring.
 13. Aha, as dit je enige zorg is: geen enkel probleem. Zolang je de zakelijkheid van de kosten van dat chalet maar aannemelijk kunt maken. Lijkt me bij 800/maand geen probleem, tenminste als de klus in die regio qua omzet en duur maar in verhouding staat tot de huur en er geen duidelijk goedkopere alternatieven voorhanden zijn (vgl. de tandarts die een privévliegtuig kocht om af en toe klantjes op een waddeneiland te bedienen: die maakte het te bont en kreeg daarom van de rechter het lid op de neus). Ook moet de reisafstand er uiteraard sterk door worden ingekort, want anders slaat het nergens op om tijdelijk extra woonruimte te huren buiten je normale woonruimte (je kamer). Kortom: de redelijkheid en billijkheid bepalen wat nog wel en wat niet kan. Iedereen heeft zijn eigen mening over wat je hier concreet onder moet verstaan.
 14. In principe geldt voor een afzonderlijk aan derden te verhuren kamer hetzelfde als voor een complete woning. Als je deze voor meer dan 10% zakelijk gebruikt, dan kan je er als ondernemer voor kiezen om alle kosten aan te merken als aftrekbare kosten en moet je een correctie aanbrengen wegens privégebruik. Hoe dat in jouw geval uitpakt is voor mij nog even de vraag, want zo te lezen wordt die kamer doordeweeks vrijwel niet gebruikt (behalve voor het stallen van privé-inboedel) en in het weekend nagenoeg geheel voor privédoeleinden. Als ik belastingambtenaar was, zou ik dus het standpunt innemen dat je niet voldoet aan die meer dan 10% zakelijk gebruik norm. Een andere insteek die de inspecteur heeft om de aftrek te weigeren, is een uitspraak van Hof Den Haag uit 2015.
 15. Als de verzekeraar alle schade zou dekken, was er geen reden om de vraag te stellen.

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept