Jump to content

Jantax

Legend
 • Content Count

  478
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  6

Everything posted by Jantax

 1. Een lening van jezelf aan je eigen eenmanszaak kan inderdaad niet. Maar een lening van je partner aan je eenmanszaak kan wel en een lening van jezelf aan je eigen BV kan ook en dat laatste bedoelt Merel naar mijn idee. Die situatie ontstaat o.a. doordat ze eerst een BV opricht waarbij het geplaatste aandelenkapitaal wordt volgestort in contanten (de bekende € 1 in de portemonnee), waarna ze de eenmanszaak verkoopt aan de BV en de BV de koopsom schuldig blijft en deze koopsom dus wordt omgezet in een lening aan de BV. Is niets vreemds aan, komt heel vaak voor. Een lening later omzetten in aande
 2. Activiteiten die je kennelijk fiscaal aangeeft als eenmanszaak bestempelen als hobby, kan gevaarlijk zijn. Zeker als je met die activiteiten i.h.a. verlies maakt, want de fiscus zou zo maar eens kunnen besluiten om een punt te zetten achter die jaarlijkse aftrekpost op je overige box1-inkomen. Bij gemiddeld genomen een jaarlijks verlies, maar af en toe ook een klein plusje kan je de activiteit beter aanmerken als resultaat uit overige werkzaamheid (ROW), want bij verlies scheelt dat 14% niet-aftrekbaar verlies omdat je bij ROW geen recht hebt op de 14% MKB-winstvrijstelling die b
 3. Mooi geschreven Joost en ik ben het helemaal met je eens. Wel of geen BV, 1 of meerdere BV's, ruisend of geruisloos en geheel of gedeeltelijk de BV in, hoogte DGA-loon: een uitgebreide check + maatwerk zijn altijd nodig om tot een juiste afweging en beslissing te komen. En die beslissing blijft hoe dan ook altijd nogal subjectief, want wat de één belangrijk vindt, vindt een ander soms van ondergeschikt belang. En één ding is zeker: achteraf weet je pas echt of je destijds de juiste beslissing hebt genomen, want in de tussentijd kan er van alles gebeuren waar je sowieso geen rekening mee hebt
 4. Als liefhebber van pittig ben ik zeer benieuwd naar je saus. De belangrijkste vraag waarop je het antwoord moet weten voordat je er een hoop tijd en geld in steekt, is: Kan je met succes patent o.i.d. op het recept aanvragen? Als het antwoord op die vraag NEE is, zou ik de saus exclusief bewaren voor je eigen foodtruck, want een andere manier om er leuk geld mee te verdienen lijkt me dan vrijwel onmogelijk. Als het antwoord op die vraag JA is, is het misschien handig om tegelijk met dat patent ook een een catchy sausnaam te laten registreren, zodat je een extra bes
 5. Begrijpelijk standpunt. De overheid had mogelijk meer kunnen doen aan het voorkomen/beperken van coronabesmettingen in verpleegtehuizen. Maar het is onredelijk om te eisen dat een overheid zodanig op alles anticipeert, dat elk risico is uitgesloten. Als je dat wel zou willen, krijg je een totalitaire staat zonder noemenswaardige individuele vrijheden. Geen Nederlander die dat wil. Wat mij betreft brengt leven per definitie een soort van risicoaanvaarding met zich mee en het is grotendeels aan ieder van onszelf en voor een beperkt deel aan de overheid (ons allen) om de risico's tot
 6. Of je alle uren mee mag tellen hangt af van de situatie. Zoals je de situatie beschrijft, neig ik in 1e instantie naar JA, want je hebt tijd en geld geïnvesteerd om iets te bouwen dat bedoeld is als continue inkomstenbronnen. Bronnen die ook steeds weer nieuwe arbeid en investeringen vergen en die ondernemersrisico's met zich mee brengen. MAAR... Zoals je misschien weet, controleert de fiscus dit jaar (aangifte IB/VPB 2019) extra goed op het claimen van ondernemersfaciliteiten waarvoor je aan het urencriterium moet voldoen. Vooral parttime ondernemers met ook loon uit dienstbetrekk
 7. Eens met Prinsrachid: de FR-winst voor je NL IB-aangifte bepalen volgens de NL fiscale regels. Uiteraard eerst nagaan of de betreffende activiteit moet worden aangemerkt als WUO of ROW (beide box1), of als normaal vermogensbeheer (box3). Gezien de jaarlijks beperkte omzetperiode, de aardige omzet en de behoorlijke kosten, vermoed ik dat het resultaat in box1 valt, maar dat kan ik natuurlijk toch mis hebben. Maar als het een box1-inkomstenbron is, moet je voldoen aan de regels van box1 en daartoe behoort inderdaad een volledige boekhouding bijhouden. En als de winst naar NL-maatstaven veel hoge
 8. De idiote situatie in NL inzake intensieve veeteelt moet inderdaad ook z.s.m. eindigen. Gewoon verplaatsen naar delen van de EU waar veel meer ruimte is voor veeteelt en milieuvriendelijke productie van veevoer. En uiteraard moeten de geproduceerde hoeveelheden omlaag (o.a. export van NL-varkensvlees naar China vanwege varkenspest aldaar stoppen) en de prijzen fors omhoog. Maar ook al is er in NL nog veel mis met onze veeteelt en -handel, de verschillen tussen de NL/EU-situatie en die in China op het gebied van milieu- en voedselveiligheidseisen zijn overduidelijk. En bovendien is
 9. Ik herinner me de lopifit nog via onderstaand Youtube-filmpje uit 2015. Misschien is een verlengde versie met een extra handensteun wel een mooie tandem-variant (ook handig voor koppels waarbij de vrouw om religieuze redenen? altijd op enige afstand achter de man loopt).
 10. Je link leidt niet naar een concrete uitspraak, maar wat je erover opmerkt is idd de kern. Op rechtspraak.nl kwam ik o.a. wel onderstaande uitspraak tegen, met onderstaande overweging van het betreffende Hof. Misschien is het dezelfde zaak als die jij bedoelt. ECLI:NL:GHAMS:2000:AA7713 5.2.1. Naar het oordeel van het Hof dient ter beantwoording van de vraag of de vermogens-bestanddelen tot belanghebbendes verplichte ondernemingsvermogen behoren te worden onderzocht of deze vermogensbestanddelen uitsluitend of nagenoeg uitsluitend dienstbaar zijn aan de onder
 11. @prinsrachid: lees het artikel in onderstaande link (ik kon de eigenlijke uitspraak niet vinden). https://www.pigbusiness.nl/artikel/34292-vermogensetikettering-bij-een-partner-bv/ Uit het betreffende artikel valt ook op te maken onder welke omstandigheden er sprake is van keuzevermogen en er dus ook gekozen kan worden voor privévermogen, dus box 2 (alleen als economisch belang > 5%) of box 3.
 12. Wat mij betreft is het nog zeer de vraag of die certificaten in box 2 of 3 thuishoren. Want het gaat om een BV, d.w.z. een besloten vennootschap, dus de certificaten daarvan zullen niet aan elke willekeurige derde overdraagbaar zijn. De overname van een deel van de certificaten van een andere huisarts zal dus waarschijnlijk ingegeven zijn door zakelijke motieven en de andere huisartsen zullen hiermee vooraf akkoord zijn gegaan. Voorlopig gok ik erop dat de overname alles te maken heeft met het al jaren waarnemen voor de huisartsen /certificaathouders en het op korte termijn willen toetreden
 13. Wij van DFD TV zoeken ook soortgelijke ondernemers. Maar goed, bij gebrek aan een eigen TV-zender leveren wij onze bijdrage gewoon op Higherlevel. Ook hier immers voldoende top consultants en experts die gratis advies geven. En starters zijn hier bovendien ook van harte welkom!
 14. Weet je dat heel zeker? Heb je bijvoorbeeld wel een aanvraag voor Corona BBZ ingediend? Zo ja, waar ketste het op af? Misschien handig om het hoe en waarom hier aan te geven. Worden we allemaal wijzer van. Misschien behoor je wel tot een "vergeten" groep zoals de tattoo-artists, voor wie inmiddels alsnog iets is geregeld.
 15. Het begint met de vraag wat handiger is: het bedrijf grotendeels overnemen of zelf een geheel nieuw bedrijf starten? Is het een goed bedrijf waaruit geen personeel hoeft af te vloeien, gaat het om een activa/passiva-transactie (dus niet om overname van de aandelen in een BV) en werk je er al 3 jaar of langer? Vraag de fiscaal adviseur van de huidige exploitant dan naar de mogelijkheid en voor-/nadelen van "doorschuiving" van de onderneming. De huidige eigenaar hoeft dan fiscaal i.i.g. niet af te rekenen en zal dan dus genoegen nemen met een lagere overdrachtsprijs en dat is voor jou weer fijn
 16. Zoals je het omschrijft komt het niet over als een onderneming, maar als een zorgorganisatie die hulp biedt in de vorm van schrijftherapie o.i.d. Een stichting is daarvoor op zich een prima rechtsvorm en inbreng van je activiteiten in een stichting is ook helemaal niet moeilijk, want zo te lezen gaat het vooral om een domeinnaam en een zelf bedachte therapie waar "de markt" mogelijk al wel iets in ziet, maar nog nog niet echt voor wil betalen, dus de zakelijke goodwill ervan lijkt me vooralsnog vrijwel nihil. Of het slim is om er zelf een stichting voor op te richten, is echter de
 17. Mijn advies: zoek die welgestelde man met die slimme opzet op en vraag hem om de details van de opzet en of deze fiscusproof is gebleken. Verder ben ik het zeer eens met Henkh en Roel J dat het niet zinvol is om direct vanaf het begin ingewikkelde, internationale = kostbare constructies op te tuigen, terwijl je misschien nog niet eens begonnen bent. Wat Henkh en Roel J mijns inziens bedoelen, is dat je tijdig (en in hoofdlijnen, niet tot in detail) moet anticiperen op ontwikkelingen die zich hoogstwaarschijnlijk de komende 2 a 5 jaar zullen voordoen. Verder kijken dan dat, laat sta
 18. Ik ben wel benieuwd naar de reden van de opzet: 1 pand (bedrijfsgebouw/woning?) per land kopen en gaan exploiteren. Waarom niet meerdere panden kopen en verhuren in hetzelfde land? Daar zal je ongetwijfeld een heel goede reden voor hebben en misschien maakt dat nog wat uit voor de juridische opzet.
 19. Ikzelf heb in de 27 jaar dat ik in de belastingbusiness werk nog niet meegemaakt dat iemand met een auto van de zaak een extra hoge bijtelling kreeg vanwege een enorm scheve verhouding tussen het privégebruik en het zakelijke gebruik. Dat heeft mogelijk vooral te maken met het feit dat iedereen die de bijtelling voor lief neemt, geen kilometers administreert en dan wordt het lastig voor de fiscus om te bewijzen dat het privégebruik excessief is. Uiteraard zijn er wel situaties te verzinnen waarin er geen sprake kan zijn van zakelijk gebruik gedurende een heel kalenderjaar, je verbl
 20. De VNG heeft in de afgelopen 3 uur een handleiding online gezet voor het behandelen van een TOZO-aanvraag, zie onderstaande link: https://vng.nl/sites/default/files/2020-04/handreiking-tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandig-ondernemers-tozo-v1-02042020.pdf Enkele punten zijn wat mij betreft hier vermeldenswaard: 1. Resultaatgenieters komen er niet voor in aanmerking, ook al zouden ze jaarlijks meer dan 1.225 uur aan ROW besteden. 2. DGA's hoeven geen 100%-belang te bezitten, maar alle DGA's van het betreffende bedrijf moeten samen wel meer dan 50% bezit
 21. @Prinsrachid: volgens mij moet je het zo zien: als je alleenstaand bent, kan je de lage uitkering krijgen, als je een partner hebt, de hoge. En omdat er nu geen partnerinkomens- en vermogenstoets is, kan je dus in beginsel ook een hoge uitkering aanvragen als je een partner hebt met een heel vet inkomen en jij/zij/jullie bovendien een fors vermogen heeft/hebben. Dat is uiteraard belachelijk en dus ook helemaal niet de bedoeling, maar om snel te kunnen uitkeren gaat het nu eenmaal op deze manier. Vandaar dat het kabinet een nadrukkelijk appel doet op mensen die de extra ondersteuning niet nodig
 22. Want de vraag is ook moralistisch, dus daarom onmogelijk zakelijk ( = objectief?) te beantwoorden. Wat mij betreft moet de rekening zoveel mogelijk over iedereen gespreid worden, maar wel naar draagkracht en volgens het principe: de gebruiker/vervuiler betaalt. Misschien is het daarom een idee dat tenminste alle EU-landen een tijdelijke Coronatoeslag bovenop hun LB, IB en VPB zetten en ook een Coronatoeslag zetten op brandstof voor internationaal vervoer en op vliegtickets. Mensen en bedrijven die in 2020 (+ 2021) meer inkomen/winst genieten (dus kennelijk minder last van de Coronacrisis hebbe
 23. Ik snap dat het de opdrachtgever een hoop administratieve rompslomp bespaart, maar als dat een heel grote organisatie is die zo graag maand na maand heel veel mensen voor zich wil laten werken en hen daarbij allerlei verplichtingen wil opleggen/werkinhoudelijke aanwijzingen wil geven die bindend zijn, vind ik dat die organisatie die mensen en zelfs ook die broker gewoon in dienst moet nemen. Want de arbeidsverhouding tussen beide heeft dan alles dat nodig is voor een loondienstverband: de verplichting om persoonlijk arbeid te verrichten, een betalingsverplichting o.b.v. die persoonlijk gewerkt
 24. Voor diegenen die zich afvragen of DGA's ook gebruik kunnen maken van de TOZO, zie onderstaande link en quote uit dat item: https://www.salarisvanmorgen.nl/2020/03/28/tozo-noodregeling-voor-zelfstandigen-hoe-zit-het/ Ook Tozo voor dga Een directeur-grootaandeelhouder (dga) van een besloten vennootschap kan in principe ook een beroep doen op de tijdelijke regeling, als deze voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Daarnaast moet de dga naar waarheid verklaren en aanneme
 25. ZZP'er schrijft zijn uren in het registratiesysteem van de opdrachtgever, een manager daarvan accordeert deze vervolgens wel of niet, de opdrachtgever stuurt de geaccordeerde uren door naar de tussenpersoon, de tussenpersoon maakt op basis daarvan een conceptnota voor de ZZP'er, de ZZP'er stuurt een exacte kopie daarvan aan de tussenpersoon... Ik neem aan dat de tussenpersoon vervolgens zijn nota, bestaande uit uren + bedrag van de ZZP'er + een opslag, stuurt aan de opdrachtgever. En ik lees overigens niets over eisen die aan de output van de ZZP'er worden gesteld (de prestatieverplichti
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept