Jump to content

Jantax

Legend
 • Content Count

  475
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  6

Everything posted by Jantax

 1. Als liefhebber van pittig ben ik zeer benieuwd naar je saus. De belangrijkste vraag waarop je het antwoord moet weten voordat je er een hoop tijd en geld in steekt, is: Kan je met succes patent o.i.d. op het recept aanvragen? Als het antwoord op die vraag NEE is, zou ik de saus exclusief bewaren voor je eigen foodtruck, want een andere manier om er leuk geld mee te verdienen lijkt me dan vrijwel onmogelijk. Als het antwoord op die vraag JA is, is het misschien handig om tegelijk met dat patent ook een een catchy sausnaam te laten registreren, zodat je een extra bescherming creëert. Of zo'n patentaanvraag kostentechnisch goed te doen is, weet ik overigens niet. Maar zonder patentaanvraag een grote sausproducent benaderen en die een sample van je saus + recept geven, lijkt me in ieder geval niet handig. Uiteraard kan je ook proberen om mee te doen met Dragon's Den.
 2. Begrijpelijk standpunt. De overheid had mogelijk meer kunnen doen aan het voorkomen/beperken van coronabesmettingen in verpleegtehuizen. Maar het is onredelijk om te eisen dat een overheid zodanig op alles anticipeert, dat elk risico is uitgesloten. Als je dat wel zou willen, krijg je een totalitaire staat zonder noemenswaardige individuele vrijheden. Geen Nederlander die dat wil. Wat mij betreft brengt leven per definitie een soort van risicoaanvaarding met zich mee en het is grotendeels aan ieder van onszelf en voor een beperkt deel aan de overheid (ons allen) om de risico's tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Wat aanvaardbaar is, zal voor iedereen verschillend zijn en zal dus altijd een discussie blijven en het zal ook altijd een kwestie zijn van beschikbare middelen. Wat betreft NL ná Corona, meen ik dat het overheidsbeleid (NL/EU) veel meer gericht moet zijn op het creëren van een gezonde, veilige en duurzame samenleving i.p.v. een samenleving met veel materiële welvaart en een hoge werkgelegenheid die juist ten koste gaat van eerstgenoemde zaken. Dat betekent wat mij betreft o.a. stoppen met/het indammen van de import/productie/verkoop/export van milieuvervuilende, min of meer overbodige producten, of de prijs daarvan sterk verhogen met milieuheffingen en/of statiegeld. En uiteraard tegelijkertijd omschakelen naar c.q. het stimuleren van de milieuvriendelijke productie in de EU zelf van producten die van vitaal belang zijn voor de EU-samenleving. En wat mij betreft betekent het ook een flinke verschuiving van de volksgezondheidsuitgaven: van die aan de medische behandeling van welvaartsziekten naar die aan ziektepreventie, dus veel meer sturen op een gezonde leef- en werkwijze en op een veel hoger eigen risico wat betreft de kosten van de behandeling van welvaartsziekten.
 3. Of je alle uren mee mag tellen hangt af van de situatie. Zoals je de situatie beschrijft, neig ik in 1e instantie naar JA, want je hebt tijd en geld geïnvesteerd om iets te bouwen dat bedoeld is als continue inkomstenbronnen. Bronnen die ook steeds weer nieuwe arbeid en investeringen vergen en die ondernemersrisico's met zich mee brengen. MAAR... Zoals je misschien weet, controleert de fiscus dit jaar (aangifte IB/VPB 2019) extra goed op het claimen van ondernemersfaciliteiten waarvoor je aan het urencriterium moet voldoen. Vooral parttime ondernemers met ook loon uit dienstbetrekking en ondernemers met een lage omzet/winst moeten dus extra goed opletten of ze aan dit urencriterium voldoen. Dit betekent niet alleen dat ze een uitstekende urenadministratie moeten hebben bijgehouden over 2019 (dus één met een nauwkeurige specificatie van de gewerkte uren per werkdag), maar ook dat ze aannemelijk kunnen maken dat de omzet/winst op zeer korte termijn flink toeneemt. Dat eerste is al lastig, maar dat laatste is voor een starter vrijwel niet te doen. Voor de fiscus is het tegendeel van dat laatste echter ook lastig aannemelijk te maken. Vandaar dat de fiscus starters vaak eerst enkele jaren hun gang laten gaan, voordat ze de boel gaan controleren. Als dan blijkt dat, ondanks alle inspanningen, de omzet/winst die over die jaren is behaald met die nieuwe activiteiten dan toch op een laag niveau is blijven steken, zal de fiscus die nieuwe activiteit waarschijnlijk aanmerken als ROW i.p.v. WUO. In jouw geval zou dat er waarschijnlijk toe leiden dat je voor de oude/bestaande activiteit niet voldoet aan het urencriterium. Een parttime ondernemer met ook loon uit dienstbetrekking loopt op dit punt overigens veel meer risico dan een fulltime ondernemer die al jaren bezig is. Dus wat is wijsheid in jouw geval? Over 2019 gewoon die urenafhankelijke ondernemersfaciliteiten claimen en maar zien waar het schip strandt? Dat heeft in twijfelgevallen vrijwel altijd wel mijn voorkeur, maar hou er dan wel ernstig rekening mee dat je op een later moment waarschijnlijk nog wel de nodige uurtjes moet spenderen aan discussie met de fiscus over je uren en het fiscale predicaat van je nieuwe activiteiten (WUO of ROW) en de mogelijkheid dat je die discussie verliest, of alleen wint als je daarvoor flink wat advies-/proceskosten moet maken.
 4. Eens met Prinsrachid: de FR-winst voor je NL IB-aangifte bepalen volgens de NL fiscale regels. Uiteraard eerst nagaan of de betreffende activiteit moet worden aangemerkt als WUO of ROW (beide box1), of als normaal vermogensbeheer (box3). Gezien de jaarlijks beperkte omzetperiode, de aardige omzet en de behoorlijke kosten, vermoed ik dat het resultaat in box1 valt, maar dat kan ik natuurlijk toch mis hebben. Maar als het een box1-inkomstenbron is, moet je voldoen aan de regels van box1 en daartoe behoort inderdaad een volledige boekhouding bijhouden. En als de winst naar NL-maatstaven veel hoger uitkomt dan de Franse, betaal je als NL-ingezetene inderdaad nog flink wat extra NL IB,PV en Zvw. Hetzelfde winstbedrag waarover in NL wordt geheven komt ook in aanmerking voor tvvdb.
 5. De idiote situatie in NL inzake intensieve veeteelt moet inderdaad ook z.s.m. eindigen. Gewoon verplaatsen naar delen van de EU waar veel meer ruimte is voor veeteelt en milieuvriendelijke productie van veevoer. En uiteraard moeten de geproduceerde hoeveelheden omlaag (o.a. export van NL-varkensvlees naar China vanwege varkenspest aldaar stoppen) en de prijzen fors omhoog. Maar ook al is er in NL nog veel mis met onze veeteelt en -handel, de verschillen tussen de NL/EU-situatie en die in China op het gebied van milieu- en voedselveiligheidseisen zijn overduidelijk. En bovendien is de link met al die pandemie-virussen ook overduidelijk. Je kan zelfs stellen dat China, door die markten gewoon weer toe te staan, kritische pottekijkers te verbieden om verslag te doen van de misstanden, klokken luidende artsen (mond)dood te maken en de WHO om te kopen om alle Chinese misstanden te verzwijgen en China zelfs te bejubelen om zijn Coronabeleid, een nauwelijks verholen biologische + economische oorlog voert tegen de rest van de wereld. Dan zijn draconische maatregelen niet alleen gepast, maar zelfs broodnodig! Tekenen dus die petitie! En wat mij betreft wordt er in de EU beslag gelegd op alle bezittingen/belangen van Chinese bedrijven, zolang China zijn beleid niet wijzigt en met herstelbetalingen over de brug komt.
 6. Ik herinner me de lopifit nog via onderstaand Youtube-filmpje uit 2015. Misschien is een verlengde versie met een extra handensteun wel een mooie tandem-variant (ook handig voor koppels waarbij de vrouw om religieuze redenen? altijd op enige afstand achter de man loopt).
 7. Je link leidt niet naar een concrete uitspraak, maar wat je erover opmerkt is idd de kern. Op rechtspraak.nl kwam ik o.a. wel onderstaande uitspraak tegen, met onderstaande overweging van het betreffende Hof. Misschien is het dezelfde zaak als die jij bedoelt. ECLI:NL:GHAMS:2000:AA7713 5.2.1. Naar het oordeel van het Hof dient ter beantwoording van de vraag of de vermogens-bestanddelen tot belanghebbendes verplichte ondernemingsvermogen behoren te worden onderzocht of deze vermogensbestanddelen uitsluitend of nagenoeg uitsluitend dienstbaar zijn aan de onderneming van belanghebbende danwel of de met deze vermogensbestanddelen te behalen voordelen in feite afhankelijk zijn van de bedrijfsuitoefening van belanghebbende. Meer in het algemeen is de etikettering altijd een attentiepunt als je als IB-ondernemer aandelen koopt/houdt in een BV die sterk gelieerd is aan de activiteiten van je IB-onderneming. Als je in zo'n situatie geen gedoe met de fiscus wilt, moet je de boel dus goed organiseren en eventueel vooraf aan de fiscus voorleggen (ben van dat laatste overigens geen voorstander), of als de feiten en omstandigheden slechts 1 keuze bieden, bij voorbaat de juiste keuze maken.
 8. @prinsrachid: lees het artikel in onderstaande link (ik kon de eigenlijke uitspraak niet vinden). https://www.pigbusiness.nl/artikel/34292-vermogensetikettering-bij-een-partner-bv/ Uit het betreffende artikel valt ook op te maken onder welke omstandigheden er sprake is van keuzevermogen en er dus ook gekozen kan worden voor privévermogen, dus box 2 (alleen als economisch belang > 5%) of box 3.
 9. Wat mij betreft is het nog zeer de vraag of die certificaten in box 2 of 3 thuishoren. Want het gaat om een BV, d.w.z. een besloten vennootschap, dus de certificaten daarvan zullen niet aan elke willekeurige derde overdraagbaar zijn. De overname van een deel van de certificaten van een andere huisarts zal dus waarschijnlijk ingegeven zijn door zakelijke motieven en de andere huisartsen zullen hiermee vooraf akkoord zijn gegaan. Voorlopig gok ik erop dat de overname alles te maken heeft met het al jaren waarnemen voor de huisartsen /certificaathouders en het op korte termijn willen toetreden tot de huisartsenpraktijk als één van de vaste huisartsen. In dat geval dient de overname van de certificaten het belang van de huidige eenmanszaak van waarnemer en dan kan de fiscus met een grote kans op succes stellen dat de certificaten op de balans van die eenmanszaak moeten komen te staan. In dat geval kunnen ze overigens gewaardeerd worden op de aanschafprijs of lagere bedrijfswaarde. Dividenduitkeringen behoren dan tot de overige opbrengsten van de eenmanszaak, dus tot de winst in box 1.
 10. Wij van DFD TV zoeken ook soortgelijke ondernemers. Maar goed, bij gebrek aan een eigen TV-zender leveren wij onze bijdrage gewoon op Higherlevel. Ook hier immers voldoende top consultants en experts die gratis advies geven. En starters zijn hier bovendien ook van harte welkom!
 11. Weet je dat heel zeker? Heb je bijvoorbeeld wel een aanvraag voor Corona BBZ ingediend? Zo ja, waar ketste het op af? Misschien handig om het hoe en waarom hier aan te geven. Worden we allemaal wijzer van. Misschien behoor je wel tot een "vergeten" groep zoals de tattoo-artists, voor wie inmiddels alsnog iets is geregeld.
 12. Het begint met de vraag wat handiger is: het bedrijf grotendeels overnemen of zelf een geheel nieuw bedrijf starten? Is het een goed bedrijf waaruit geen personeel hoeft af te vloeien, gaat het om een activa/passiva-transactie (dus niet om overname van de aandelen in een BV) en werk je er al 3 jaar of langer? Vraag de fiscaal adviseur van de huidige exploitant dan naar de mogelijkheid en voor-/nadelen van "doorschuiving" van de onderneming. De huidige eigenaar hoeft dan fiscaal i.i.g. niet af te rekenen en zal dan dus genoegen nemen met een lagere overdrachtsprijs en dat is voor jou weer fijn. Huur i.i.g. een onafhankelijke en terzake kundige fiscalist in om voorstellen van de verkoper en diens eventuele adviseurs op hun waarde te kunnen beoordelen en om je te helpen bij de onderhandelingen en het finale contract. Veel succes!
 13. Zoals je het omschrijft komt het niet over als een onderneming, maar als een zorgorganisatie die hulp biedt in de vorm van schrijftherapie o.i.d. Een stichting is daarvoor op zich een prima rechtsvorm en inbreng van je activiteiten in een stichting is ook helemaal niet moeilijk, want zo te lezen gaat het vooral om een domeinnaam en een zelf bedachte therapie waar "de markt" mogelijk al wel iets in ziet, maar nog nog niet echt voor wil betalen, dus de zakelijke goodwill ervan lijkt me vooralsnog vrijwel nihil. Of het slim is om er zelf een stichting voor op te richten, is echter de vraag. Want om in aanmerking te komen voor de broodnodige subsidie, moet een stichting i.h.a. wel goed georganiseerd zijn en dat kost geld. Als je dat geld nu niet hebt en dat met deze activiteit ook niet voldoende kunt genereren, dan kan je je misschien beter aansluiten bij een stichting die al jaren bestaat en daar jouw therapie proberen te introduceren. Als je eigen baas wil blijven wat die activiteit betreft, kan je waarschijnlijk beter een bijbaan zoeken dan een eigen stichting oprichten. Hou er dan overigens wel rekening mee, dat het resultaat uit die therapie die je aanbiedt in dat geval wordt aangemerkt als resultaat uit overige werkzaamheid (ROW) i.p.v. als winst uit onderneming (WUO), tenminste zolang het jaarlijkse resultaat weliswaar positief is, maar erg klein.
 14. Mijn advies: zoek die welgestelde man met die slimme opzet op en vraag hem om de details van de opzet en of deze fiscusproof is gebleken. Verder ben ik het zeer eens met Henkh en Roel J dat het niet zinvol is om direct vanaf het begin ingewikkelde, internationale = kostbare constructies op te tuigen, terwijl je misschien nog niet eens begonnen bent. Wat Henkh en Roel J mijns inziens bedoelen, is dat je tijdig (en in hoofdlijnen, niet tot in detail) moet anticiperen op ontwikkelingen die zich hoogstwaarschijnlijk de komende 2 a 5 jaar zullen voordoen. Verder kijken dan dat, laat staan daarop al actie ondernemen, heeft meestal geen zin en is dus meestal zonde van je tijd en geld.
 15. Ik ben wel benieuwd naar de reden van de opzet: 1 pand (bedrijfsgebouw/woning?) per land kopen en gaan exploiteren. Waarom niet meerdere panden kopen en verhuren in hetzelfde land? Daar zal je ongetwijfeld een heel goede reden voor hebben en misschien maakt dat nog wat uit voor de juridische opzet.
 16. Ikzelf heb in de 27 jaar dat ik in de belastingbusiness werk nog niet meegemaakt dat iemand met een auto van de zaak een extra hoge bijtelling kreeg vanwege een enorm scheve verhouding tussen het privégebruik en het zakelijke gebruik. Dat heeft mogelijk vooral te maken met het feit dat iedereen die de bijtelling voor lief neemt, geen kilometers administreert en dan wordt het lastig voor de fiscus om te bewijzen dat het privégebruik excessief is. Uiteraard zijn er wel situaties te verzinnen waarin er geen sprake kan zijn van zakelijk gebruik gedurende een heel kalenderjaar, je verblijft als single (dus geen achterblijvende fiscaal partner) een heel kalenderjaar in het buitenland, terwijl je auto in NL door vrienden wordt gebruikt. In zo'n geval is het i.i.g. in theorie erg makkelijk om te bewijzen dat het privégebruik excessief is, maar de fiscus moet dan wel eerst weet hebben van die situatie. Ik zou me dus niet zo druk maken over die mogelijke extra hoge bijtelling.
 17. De VNG heeft in de afgelopen 3 uur een handleiding online gezet voor het behandelen van een TOZO-aanvraag, zie onderstaande link: https://vng.nl/sites/default/files/2020-04/handreiking-tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandig-ondernemers-tozo-v1-02042020.pdf Enkele punten zijn wat mij betreft hier vermeldenswaard: 1. Resultaatgenieters komen er niet voor in aanmerking, ook al zouden ze jaarlijks meer dan 1.225 uur aan ROW besteden. 2. DGA's hoeven geen 100%-belang te bezitten, maar alle DGA's van het betreffende bedrijf moeten samen wel meer dan 50% bezitten (samen met hun fiscaal partners, neem ik aan) en tevens niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. 3. Een ZZP'er met maar 1 opdrachtgever loopt het risico niet in aanmerking te komen voor TOZO. 4. Maximaal 1 TOZO-uitkering per huishouden. 5. Voor de beoordeling van het inkomen van de aanvrager alleen kijken naar het inkomen over de periode van de aanvraag (1 maart - 31 mei). 6. De aanvraag voor een TOZO-lening moet worden voorzien van bewijsstukken inzake het vermogen van de aanvrager. 7. Het bedrijf dat een TOZO-lening aanvraagt, hoeft niet onderzocht te zijn op levensvatbaarheid.
 18. @Prinsrachid: volgens mij moet je het zo zien: als je alleenstaand bent, kan je de lage uitkering krijgen, als je een partner hebt, de hoge. En omdat er nu geen partnerinkomens- en vermogenstoets is, kan je dus in beginsel ook een hoge uitkering aanvragen als je een partner hebt met een heel vet inkomen en jij/zij/jullie bovendien een fors vermogen heeft/hebben. Dat is uiteraard belachelijk en dus ook helemaal niet de bedoeling, maar om snel te kunnen uitkeren gaat het nu eenmaal op deze manier. Vandaar dat het kabinet een nadrukkelijk appel doet op mensen die de extra ondersteuning niet nodig hebben, om af te zien van een aanvraag (zie de quote in mijn vorige post).
 19. Want de vraag is ook moralistisch, dus daarom onmogelijk zakelijk ( = objectief?) te beantwoorden. Wat mij betreft moet de rekening zoveel mogelijk over iedereen gespreid worden, maar wel naar draagkracht en volgens het principe: de gebruiker/vervuiler betaalt. Misschien is het daarom een idee dat tenminste alle EU-landen een tijdelijke Coronatoeslag bovenop hun LB, IB en VPB zetten en ook een Coronatoeslag zetten op brandstof voor internationaal vervoer en op vliegtickets. Mensen en bedrijven die in 2020 (+ 2021) meer inkomen/winst genieten (dus kennelijk minder last van de Coronacrisis hebben, of er zelfs van profiteren) en zij die erg mobiel zijn, veel naar/vanuit verre landen importeren/exporteren, of vliegen (en dus meer bijdragen aan de internationale verspreiding van virussen), dragen dan meer bij aan de rekening dan de anderen. Los daarvan: de financiële gevolgen van huftergedrag (= asociaal + bovendien wettelijk niet toegestaan gedrag) moeten uiteraard voor rekening van de hufters zelf komen.
 20. Ik snap dat het de opdrachtgever een hoop administratieve rompslomp bespaart, maar als dat een heel grote organisatie is die zo graag maand na maand heel veel mensen voor zich wil laten werken en hen daarbij allerlei verplichtingen wil opleggen/werkinhoudelijke aanwijzingen wil geven die bindend zijn, vind ik dat die organisatie die mensen en zelfs ook die broker gewoon in dienst moet nemen. Want de arbeidsverhouding tussen beide heeft dan alles dat nodig is voor een loondienstverband: de verplichting om persoonlijk arbeid te verrichten, een betalingsverplichting o.b.v. die persoonlijk gewerkte uren en een gezagsverhouding. Eigenlijk is het te gek voor woorden dat die organisatie hier kennelijk mee wegkomt en het normaal vindt dat jij maar een maandje extra moet wachten op je geld nadat zij een fout heeft gemaakt terwijl ze jouw gewerkte uren allang in haar eigen systeem heeft staan. Dus al die broker-bullshit is eigenlijk nergens voor nodig en dient dus puur om werkgeversrisico's te ontlopen en zo laat mogelijk te kunnen betalen. Voor jou is het bovendien extra riskant, want in de tussentijd gaat die broker van je misschien wel failliet en dan kan je naar je centen fluiten.
 21. Voor diegenen die zich afvragen of DGA's ook gebruik kunnen maken van de TOZO, zie onderstaande link en quote uit dat item: https://www.salarisvanmorgen.nl/2020/03/28/tozo-noodregeling-voor-zelfstandigen-hoe-zit-het/ Ook Tozo voor dga Een directeur-grootaandeelhouder (dga) van een besloten vennootschap kan in principe ook een beroep doen op de tijdelijke regeling, als deze voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Daarnaast moet de dga naar waarheid verklaren en aannemelijk maken dat zijn/haar bv nu geen salaris kan uitbetalen. Onderstaande link en quote daaruit (zie pagina 3) zijn ook van belang: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/27/kamerbrief-tozo Het streven naar eenvoud heeft in deze uitzonderlijke omstandigheden ook tot gevolg dat er, anders dan bij de reguliere bijstand, niet op huishoudniveau wordt gekeken of er sprake is van onvoldoende middelen van bestaan. Er is geen toets op het inkomen van de echtgenoot of partner en ook geen vermogenstoets. Dit impliceert dat er zich situaties kunnen voordoen waarin formeel gezien sprake is van een recht op ondersteuning op grond van deze regeling, maar waarin er materieel gezien geen reden is om een beroep te doen op de regeling. Zoals eerder is aangegeven doet het kabinet een nadrukkelijk appel op mensen die de extra ondersteuning niet nodig hebben om af te zien van een aanvraag. Dit ontlast de uitvoering en draagt bij aan een doelmatige besteding van publieke middelen. Het draagt eraan bij dat juist de ondernemers die het echt nodig hebben snel van hulp kunnen worden voorzien. [...] Ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap kan in principe een beroep doen op de tijdelijke regeling, als deze voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Ook dient de DGA naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat zijn/haar B.V. nu geen salaris kan uitbetalen.
 22. ZZP'er schrijft zijn uren in het registratiesysteem van de opdrachtgever, een manager daarvan accordeert deze vervolgens wel of niet, de opdrachtgever stuurt de geaccordeerde uren door naar de tussenpersoon, de tussenpersoon maakt op basis daarvan een conceptnota voor de ZZP'er, de ZZP'er stuurt een exacte kopie daarvan aan de tussenpersoon... Ik neem aan dat de tussenpersoon vervolgens zijn nota, bestaande uit uren + bedrag van de ZZP'er + een opslag, stuurt aan de opdrachtgever. En ik lees overigens niets over eisen die aan de output van de ZZP'er worden gesteld (de prestatieverplichting). Het zal allemaal wel precies zo zijn uitgekiend dat de ZZP'er ondanks alles fiscaal toch als ondernemer voor de IB en BTW kwalificeert, maar ik vind dat dit gekunstelde gedoe wel erg veel weg heeft van fraus legis (zoek de betekenis hiervan maar op via Google). Wat mij betreft worden dit soort constructies z.s.m. aangemerkt als loondienstverband, want de ZZP'er lijkt hier met handen en voeten gebonden aan zijn opdrachtgever.
 23. Dat de fiscus controleert bij inkomen onder een bepaalde drempel klopt waarschijnlijk wel, maar dat doet ze uiteraard ook in het geval van architecten en anderen die hoge tarieven rekenen. Het gaat immers om het jaarinkomen, niet om de hoogte van je uurtarief. Voor kunstenaars lijken zelfs duidelijk lagere inkomenseisen te gelden dan voor anderen. Waarschijnlijk omdat vrijwel geen enkele kunstenaar een hoog jaarinkomen heeft (de welbekende uitzonderingen daargelaten). Wat dat betreft heb ik i.i.g. de indruk dat de fiscus i.h.a. wel appels met appels vergelijkt als het gaat om de criteria omzet en winst. Misschien is het vanuit fiscaal oogpunt dus zelfs wel handig om je IT-artist te noemen als je als programmeur weinig omzet/winst maakt. Beetje hetzelfde woordspelletje dus spelen als de groenteboer in Amsterdam Oud-Zuid die zich groentejuwelier noemt en twee keer zo duur is als een andere groenteboer. En wat de onmogelijkheid van het bijhouden van die uren betreft: heb je wel eens geprobeerd om een compleet sluitende rittenadministratie bij te houden, terwijl je regelmatig in Amsterdam Centrum moet zijn (bijvoorbeeld voor een zitting bij het Hof) en aldaar een parkeer plaats moet zien te vinden, dus alle extra parkeerplaatszoekkilometers bovenop de meest gebruikelijk enkele reisafstand tussen punt A en B nader moet toelichten? Dat is echt niet te doen. Sterker nog: als het je wel lukt, ben je tijdens het rijden bezig met je administratie en dat is gevaarlijk in het verkeer dus strafbaar! Bovendien verwerpt de fiscus zo'n sluitende administratie met als argument dat zo'n sluitende administratie een onmogelijkheid is in real life, dus sowieso wel uit de duim gezogen moet zijn (jawel, ik spreek uit ervaring!). Maar goed, die rittenadministratie is dan ook bedoeld als een quasi escapemogelijkheid voor degene die onder de bijtelling wil uitkomen, want het is eigenlijk de bedoeling dat iedereen met een auto van de zaak bijtelt. Die urenadministratie is er daarentegen juist voor om juist niet iedereen die ook maar iets voor zichzelf doet en daar een paar centen mee verdient, recht te geven op een forse aftrekpost.
 24. Verrek, ik lijk qua urenbesteding wel een rechter! Willen jullie mij daarom voortaan aanspreken met "edelachtbare"? Dat hangt er vanaf wie je het vraagt, bijvoorbeeld een rechter of een kunstenaar. Dat afrekenen op maatschappelijke doeltreffendheid gebeurt natuurlijk nu al in de vorm van de hoogte van iemands arbeidsinkomen. Met het weer winstafhankelijk maken van de ZA ben je er dus al.
 25. Hoe bewerkelijk het urencriterium voor ondernemers ook is, in de praktijk werkt het i.h.a. prima. Zoals al eerder werd opgemerkt, is het vooral een issue bij parttime ondernemers met ook loon uit dienstbetrekking en bij ondernemers met een lage omzet/winst. Ik ben het met Norbert eens dat de hoogte van de ZA weer afhankelijk moet worden van de hoogte van de winst, maar dan op net zo'n soort wijze als het werkt met de arbeidskorting: een vast percentage van de winst tot aan een bepaald maximumbedrag en minus een percentage van de winst die boven een bepaald bedrag uitkomt. Wie meer winst maakt, krijgt dus meer ZA, maar wie enorm veel winst maakt -en die ZA dus totaal niet nodig heeft- krijgt minder tot zelfs geen ZA. Lijkt me in de praktijk ook snel en simpel in te voeren: copy paste arbeidskortingformule met verwijzing naar andere grondslag, percentages en naampje. Maar zoals de eerder door mij geschetste casus aangaf, is het urencriterium niet het enige probleem voor parttime ondernemers, want de fiscus heeft ook de neiging om hun nevenactiviteiten aan te merken als ROW i.p.v. WUO, waardoor er ook geen recht meer is op de 14% MKB-winstvrijstelling. Het onderscheid tussen WUO en ROW zit hem vooral in de continuïteit van de werkzaamheden en die van de de daarvoor in de lucht te houden organisatie (o.a. bestaande uit machines/gereedschappen/marketingtools/geld). Het probleem voor parttime ZZP'ers op dit punt is dat zij vrijwel alleen hun eigen kennis en arbeid hoeven in te brengen, dat personenauto's en laptops nauwelijks als ondernemersinvesteringen worden beschouwd, de zelf gebouwde website niet geactiveerd mag worden op de balans en het zakelijke banksaldo vaak erg laag is. Inspecteur zeiksnor merkt de nevenactiviteiten van zo'n parttime ZZP'er dan al heel snel aan als ROW, want hij weet dat het voor een parttime ZZP'er nauwelijks loont om te gaan procederen ter behoud van tenminste de 14% MKB-winstvrijstelling EN dat het voor de meeste parttime ZZP'ers vrijwel onmogelijk is om aan te tonen dat ze aan het urencriterium voldoen. Ja, leuker kan -of misschien beter gezegd WIL hij het namens de fiscus niet maken, en ook niet makkelijker. De inspecteur trekt in zo'n geval dus vaak -mijns inziens volkomen ten onrechte- aan het langste eind. Dat zou eigenlijk niet mogen in de rechtsstaat die Nederland beweert te zijn. De hoogste tijd dus om meer objectieve en beter meetbare criteria te gaan hanteren op dit punt, zodat er geen belastinginspecteurs en rechters meer aan te pas hoeven te komen.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept