Jump to content

Jantax

Legend
 • Content Count

  434
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Everything posted by Jantax

 1. Helaas, volgens art. 12a Wet LB gelden het gebruikelijk loon en de hiervoor geldende 44k-norm ook als niet de werknemer zelf maar diens fiscaal partner een aanmerkelijk belang in de BV heeft waarvoor arbeid wordt verricht. Startups kunnen de fiscus wel verzoeken om de eerste 1 a 3 jaar akkoord te gaan met een veel lager salaris als de bedrijfsresultaten daar aanleiding toe geven. Op welk bedrag je dan uitkomt is een kwestie van motivering en geluk. Mogelijk is er ook een opzetje te verzinnen waarbij je vrouw fungeert als door de werk-BV ingehuurde specialist (eenmanszaak) die deels beloond wordt middels een winstrecht of omzetprovisie. Op die manier kan ze mogelijk ook profiteren van diverse ondernemersfaciliteiten. Luistert wel nauw, maar is in bepaalde gevallen absoluut een reële optie.
 2. Het hangt ervan af of de schade verband houdt met een "normaal" verkeersongeluk, of dat deze het gevolg is van overduidelijk roekeloos verkeersgedrag. Heb je bijvoorbeeld met veel te veel drank op een ongeluk veroorzaakt, dan keert de verzekeraar niet uit en zullen een belastingambtenaar en een rechter geneigd zijn het standpunt in te nemen dat de schade veroorzaakt is door een privé-aangelegenheid (jouw keuze om met veel te veel drank op te gaan autorijden). Iets soortgelijks valt te zeggen over veel te hard rijden. Je moet dan van goede huize komen om toch aftrek te krijgen. Voor veel te snel rijden is mogelijk een goed excuus te vinden (noodgeval). Voor met veel teveel drank op rijden is nagenoeg geen goed excuus mogelijk. Ook niet als je met je allerbelangrijkste klant uitgebreid in een 3 sterren restaurant hebt gegeten om die van levensbelang zijnde order binnen te slepen. Dit hoeft je er uiteraard niet van te weerhouden om de kosten toch af te trekken, immers nee heb je maar ja kan je krijgen.
 3. Rene, als het waar is wat je schrijft: "ik heb in 6 eerdere gevallen gelijk gekregen van het Hof", dan heb ik je waarschijnlijk ten onrechte een leek genoemd. Ben wel benieuwd om welke zaken het gaat. Kan je daar iets meer over zeggen? Als belastingadviseur maak ik (uiteraard!) altijd een kosten/baten analyse. Als er een behoorlijke kans is op winnen, maar de kosten van de procedure na aftrek van de kostenvergoeding waarschijnlijk meer bedragen dan het fiscale belang (ervan uitgaande dat een betaalde belastingadviseur de procedure voert) , dan adviseer ik af te zien van zo'n procedure. Ik had het vermoeden dat jouw zaak er ook zo één is. Maar uiteraard kan ik het mis hebben, want ik beschik niet over het totale plaatje. Misschien dat je dus nog iets meer kunt zeggen over de omvang van het fiscale belang van jouw zaak.
 4. Wie heeft het over regels aan je laars lappen? Ik niet! Ik heb het alleen over het fenomeen dat het tussenschakelen van een payrollbedrijf tegenwoordig als per definitie zaligmakende oplossing wordt genoemd terwijl het dat niet is. En al helemaal niet voor nevenwerkzaamheden van zeer beperkte omvang.
 5. Beste Rene, in 1e instantie dacht ik: "wat een zeurpiet, het is toch logisch dat er geen teruggave volgt voor zover verlies wordt verrekend met positief inkomen over een ander jaar waarover feitelijk geen belasting is betaald doordat die wegviel tegen de verleende heffingskorting". In 2e instantie vind ik het wel een leuk gevalletje van hoe een leek de belastingwetgeving soms weet op te opschudden. Laat ons dus vooral weten hoe het Hof erover oordeelt! De uitkomst laat zich uiteraard raden, maar het gaat mij vooral om de motivering. Want tekstueel heb je helemaal gelijk: het woord "vermindering aanslag" wordt normaliter enkel gebruikt voor het verminderen van de uiteindelijk verschuldigde belasting, dus de belasting die verschuldigd is NA verrekening van heffingskortingen. Als je artikel 3.152 Wet IB leest met die gedachte in je hoofd, kom je inderdaad tot de conclusie die jij trekt. Voor alle duidelijkheid: als je de Hofprocedure nog niet gestart bent, dan zou ik er vanaf zien, want hoogstwaarschijnlijk zonde van je tijd en geld. Laat je gezonde verstand dus prevaleren boven je nieuwsgierigheid en je eventuele drang om gelijk te willen krijgen.
 6. Opvallend hoe snel wordt geadviseerd om via een payroll bedrijf te gaan werken. Nergens voor nodig als het gaat om nevenwerkzaamheden van zeer beperkte omvang. En puur praktisch beschouwd: denk je nu echt dat de fiscus e.d. hun schaarse tijd gaan verdoen aan het bestrijden van dit soort peanuts gevalletjes (3,5 uur/week)? Payroll bedrijven zullen bovendien via een relatiebeding willen voorkomen dat werknemers rechtstreeks zaken gaan doen met de eigenlijke opdrachtgevers. Kies dus alleen in het allerlaatste geval voor werken via een payroll bedrijf.
 7. Waarom niet je diensten/nevenwerkzaamheden verlenen als ZZP'er? Maak in dat geval gebruik van het modelcontract "geen gezagsverhouding". Als de feitelijke samenwerking alle eigenschappen van een dienstbetrekking heeft, heeft dit uiteraard geen zin. Gezien de verhoudingen (vrienden) en het feit dat het om nevenactiviteiten van zeer beperkte omvang gaat, zou ik dan eerder kiezen voor een rechtstreeks oproepcontract voor bepaalde tijd o.i.d. dan voor het tussenschakelen van een payroll bedrijf.
 8. Vanuit het oogpunt van kosten- en inkomstenbelastingbesparing is het misschien het voordeligste om te starten als eenmanszaak. Maar ik begrijp dat de hoofdactiviteit zal zijn het bieden van faciliteiten aan mensen met een beperking en dat jullie voor de bekostiging van e.e.a. gebruik willen kunnen maken van fondsen (subsidies) en donaties. Dat wijst duidelijk in de richting van direct een stichting met ANBI-status. Dus je moet eerst helder krijgen in hoeverre je business in deze fase afhankelijk is van fondsen en donaties, voordat je het besluit inzake de rechtsvorm neemt. NB: Om de ANBI-status deelachtig te kunnen worden en hiervan te kunnen profiteren (schenkingen onbelast kunnen ontvangen), moet de stichting aan diverse voorwaarden voldoen. Die voorwaarden bepalen voor een groot deel hoe je eigen inkomen uit die business er uit ziet. Gewoon maar beginnen met een stichting en gaandeweg hiervoor een ANBI-status aanvragen zodra zich de eerste gulle gever zich meldt, is dus niet handig want dan moet je waarschijnlijk veel zaken aanpassen voordat je die status ook daadwerkelijk krijgt. Een goed begin is dus het halve werk.
 9. Het heeft weinig zin om de voor- en nadelen van de genoemde opties tegen elkaar af te wegen zolang het zeer de vraag is of alle opties wel relevant zijn. Ik vraag me af of loondienst in casu echt een optie is. Gezien de situatie (90% werken voor 1 opdrachtgever) zal de opdrachtgever tot nu toe steeds een VAR-WUO van jou hebben ontvangen, zodat ze is gevrijwaard voor naheffingen. Een dergelijke opdrachtgever heeft i.h.a. ook in 2016 geen trek in het aangaan van een loondienstverband. Jou inhuren via een payroll bureau kost een vergoeding aan de payroller, dus dat is (voor jou en/of de opdrachtgever) een duur alternatief voor jou inhuren als ZZP'er. Dus als jouw opdrachtgever straks nog steeds nergens aan vast wil zitten en nog steeds zo goedkoop mogelijk uit wil zijn, dan gaat hij per 1-4-2016 per definitie voor de opdrachtovereenkomst waarbij geen sprake is van werkgeversgezag. Want dan is het aan de fiscus om te bewijzen dat er feitelijk toch sprake is van werkgeversgezag en aangezien die het al druk genoeg heeft met andere dingen en ze beschikt over te weinig budget, zal de handhaving daarvan straks wel weer geen reet voorstellen, zoals ook het geval was/is met de VAR. Overigens, als beide partijen geen risico willen lopen op kostbare discussies met c.q. correcties van de fiscus en op het moeten beëindigen van de samenwerking, dan kan je ook kiezen voor de Uniforce-BV. Deze oplossing kost je overigens jaarlijks minstens 2.500 euro aan conceptfee en extra administratiekosten. Tot slot: ook als je wel IB-ondernemer bent, maar slechts 1 opdrachtgever hebt, kan je profiteren van de zelfstandigenaftrek e.d., (tenminste zolang je voldoet aan het urencriterium). Niet vergeten te claimen dus, tenzij je het risico op discussies en correcties bij voorbaat al wil minimaliseren.
 10. Als je serieus overweegt om voor jezelf te beginnen, lijkt mij de keuze erg eenvoudig: ga voor de startersregeling. Maar als je een maximale uitkering belangrijker vindt dan serieus tijd spenderen aan een goede start als ondernemer (of aan een gedegen vooronderzoek of voor jezelf beginnen voor jou überhaupt een haalbare kaart is), kies dan voor de urenregeling, of beter nog: begin dan niet voor jezelf, maar concentreer je op solliciteren, bij-/omscholing en uitzendwerk van welke aard dan ook.
 11. Voordelen voor de dienstverlener: 1. een aantrekkelijk (maar uiteraard wel realistisch! uur)tarief vermelden kan de prospect stimuleren om contact op te nemen. 2. tarieven vermelden kan onnodig contact met kansloze prospects voorkomen. Nadelen voor de dienstverlener: 1. het risico dat prospects de tarieveninfo verkeerd interpreteren en daarom ten onrechte direct afhaken 2. het risico dat later alsnog discussies over de prijs ontstaan, doordat prospects de tarieveninfo verkeerd interpreteren. Conclusie: als je tarieven op je site vermeldt, doe dit dan zo duidelijk mogelijk, zodat er zo weinig mogelijk risico is op misverstanden en gezeik achteraf. NB: als je niet de laagste tarieven in je regio hebt, maar qua prijs/kwaliteitverhouding wel een zeer aantrekkelijk alternatief bent voor een specifieke doelgroep, communiceer vooral dat dan. De meeste prospects zoeken immers vooral iemand die helpt hun problemen z.s.m. op te lossen. Alleen de hopeloze "veel geschreeuw-weinig wol"-prospects gaan voor de laagste prijs; die leveren zeer weinig op maar kosten wel heel veel energie, dus die moet je niet eens als klant willen hebben.
 12. Om het simpel te houden voor de BTW, kan je de bureaukosten ook verwerken in de administratie van de VOF. Aan het eind van een tijdvak/jaar zorg je dat de betreffende grootboekrekening op nul uitkomt door het aandeel van elke firmant in deze kosten tegen te boeken als zijnde door hem/haar aan de VOF verschuldigde eigen bijdrage. In zijn winstaangifte trekt elke firmant vervolgens zijn eigen bijdrage weer af van zijn winstaandeel. Het is iets bewerkelijker, maar bepaald geen rocket-science en als het scheve ogen/discussies en mogelijk erger voorkomt, is het alleszins de extra moeite waard.
 13. Je kan de bureaukosten ook aanmerken als buitenvennootschappelijke kosten. Binnen de VOF laat je deze dan compleet buiten beschouwing en vervolgens trekt elke firmant zijn eigen bureaukosten van zijn winstaandeel af. Het maakt mijns inziens niet zo veel uit of de nota's inzake op naam van de VOF op die van de individuele firmanten staan. In het laatste geval zouden de firmanten eigenlijk een eigen BTW-nr. moeten aanvragen om de BTW te kunnen aftrekken.
 14. Als uren- of beter gezegd: minutenschrijvende fiscalist vraag ik me af en toe ook af hoe andersoortige ondernemers hun tijd bijhouden. Uiteraard is het vooral een uitdaging voor parttime ondernemers (want dan moet je meer dan 50% van je tijd aan je onderneming besteden voor recht op ZA) en voor ondernemers met een zeer lage omzet, want in andere gevallen vraagt de fiscus niet om een urenregistratie en lijkt het dus zonde van je tijd om zo'n overzicht bij te houden. Zoals je zelf al suggereert, zou ik er een vaste gewoonte van maken. Bijvoorbeeld in/na elke (koffie)pauze even met een lettercode in een Excelsjabloon aangeven wat je de afgelopen 1 a 2 uur hebt gedaan. Ben je een professionele urenschrijver met een hoog uurtarief en moet je dus heel secuur je tijd bijhouden, dan ontkom je overigens niet aan het gebruik van geavanceerdere hulpmiddelen. Bij gebrek aan een beter en betaalbaar alternatief heb ik ooit m'n eigen tijdschrijfsysteem gebouwd in Excel waarbij ik alleen het tijdstip waarop ik een nieuwe actie begin hoef in te voeren. Werkt al jaren perfect.
 15. Hallo allemaal, Mikky heeft me vandaag gevraagd om ook eens 5 (eigenlijk 6) vragen te beantwoorden. Daar maak ik graag even tijd voor! Komt ie: 1) Wat doe je of doet je bedrijf precies? Op 1 november a.s. timmer ik al 10 jaar aan de weg als belastingadviseur voor het kleinbedrijf en particulieren in bijzondere omstandigheden (emigratie, scheiding, overlijden). Mijn ondernemersklanten zijn vooral vrije beroepers, ZZP'ers in de IT en (online) speciaalzaken). Verder bedien ik diverse stamrecht-BV's en een kleine maar heel trouwe groep senioren. Ik doe ook een heel klein beetje aan boekhouden, maar wat omvangrijkere administraties besteed ik uit aan zelfstandig oprerende boekhoud(st)ers in mijn netwerk. Van hen krijg ik af en toe ook fiscale adviesopdrachten waar zij hun vingers niet aan willen branden. Veelal gaat het dan om overgaan naar een andere rechtsvorm (o.a. in of weer uit de BV), om bijzondere bedrijfsoverdrachten, (her)etikettering van onroerend goed en auto's. Uiteraard gaat het altijd om zo weinig mogelijk belasting betalen, maar wel binnen de grenzen van de wet en op een zo simpel mogelijke manier. Procederen voor de fiscale rechter (rechtbank of hof) doe ik ook, al is dat niet heel vaak. Verder ben ik begin 2012 gestart met het opzetten van een bedrijf dat espressocupjes produceert en verkoopt (zie het topic Espressocupjes start-up). Bij vraag 6 geef ik aan hoe ik hierbij kwam. 2) Wat betekent innovatief zijn voor je, en waar onderscheid je je in van anderen? Innovatief zijn betekent voor mij: oog hebben voor verbetering, voor gaten in de markt en daar actief oplossingen voor uitwerken. Als zelfstandig belastingadviseur voor het kleinbedrijf betekent innovatief zijn voor mij dus vooral nieuwe manieren vinden om vergeleken met de concurrentie inhoudelijk meer kwaliteit en service voor een lagere prijs te bieden. Dat is vooral een kwestie van voortdurende procesoptimalisatie, bijvoorbeeld door formats te verzinnen (en te updaten) voor veel voorkomende vraagstukken met alles wat daarbij hoort (o.a. stappenplannen, dataverzamelingsformulieren, rekensjablonen, vaste prijzen voor bepaalde modules). Maar ook betekent innovatief zijn voor mij als belastingadviseur steeds weer nieuwe manieren zien te vinden om nieuwe klanten te vinden en te binden. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van een abonnementen/kortingensysteem voor boekhouders, of het ontwikkelen van een auto-op-de-zaak-of-in-privé? adviesproduct voor autobedrijven die veel aan het type ondernemers verkopen waar ik mij op richt. Als espressocupjesproducent in spé betekent innovatief zijn een zodanige kleinschalige, super lowbudget methode zien te ontwikkelen voor het produceren en verkopen van espressocupjes, dat een voor mij interessante eindgebruikersgroep (het NL kleinbedrijf) goedkoper kan worden bediend en kleinschalige koffiebranders en -handelaren laagdrempelig met eigen label cups kunnen instappen in de nog steeds sterk groeiende espressocupjesmarkt. Innovatief zijn komt in deze start-up dus neer op een productiemethode zien te vinden die zoveel mogelijk gebruik maakt van componenten die al in enorme aantallen (dus voor consumenten of small business) worden geproduceerd. Want die zijn altijd stukken goedkoper dan componenten die voor een specifieke industrie worden gemaakt. Dus voor het sealen van cupjes bijvoorbeeld uitgaan van een T-shirtbedrukkingspersje van een paar honderd euro die je voor nóg zo'n bedrag laat verbouwen, in plaats van professionele heatseal apparatuur van tienduizenden euro's voor de grootschalige voedingsindustrie. 3) Welke film of welk televisieprogramma kun je iedereen aanraden? Breaking Bad is wat mij betreft een echte aanrader voor ondernemers. Niet alleen omdat het laat zien dat, wat je ook verkoopt (in dit geval christal meth), er heel veel bij komt kijken om de boel gesmeerd te laten blijven lopen (o.a. soms stategische allianties sluiten met partijen die jou het liefst om zeep helpen), maar ook omdat het laat zien wat het vrije ondernemerschap met iemand als persoon en zijn gezin kan doen. Walter White (de aan terminale kanker lijdende scheikundeleraar die christal meth is gaan produceren om zijn gezin niet berooid achter te laten) bijvoorbeeld, put kracht en energie uit het hele avontuur, geneest daardoor grotendeels en ontpopt zich alsnog tot succesvolle zakenman. Jesse, een voormalige leerling en drugsverslaafde drop-out die zijn hulpje wordt, ontpopt zich van een onbetrouwbare loser tot een gewaardeerde kracht waarop je kunt bouwen. Walters vrouw (assistent-accountant) die totaal niet achter de criminele activiteiten van haar man staat en probeert een legaal alternatief te vinden (autowasserette), ontpopt zich als creatief onderneemster en als onmisbare schakel in het witwassen van het door haar man crimineel verdiende geld. En hoe absurd het hele verhaal ook lijkt, ik vraag me af wat ik zou doen in zo'n situatie. Kortom: zeer inspirerende kost! 4) Hoe ben je zo enthousiast betrokken geraakt bij Higherlevel.nl ? Ooit stuitte ik bij toeval op het fenomeen HL en zag dat ondernemers daar gratis vaak heel goede antwoorden krijgen op hun ondernemersvragen. Vanuit de gedachte: "If you cant beat them, join them" ben ik me vervolgens al snel gaan profileren als fiscalist voor het kleinbedrijf door net als ...(3xraden) ook fiscale vragen te beantwoorden. Uiteraard met de gedachte daar uiteindelijk financieel toch ook weer wat wijzer van te worden. Een positief effect heeft het zeker gehad, maar ik vond het onvoldoende om ermee door te gaan. Verder werd ik een beetje moe van steeds weer diezelfde fiscale vragen van newbees die alleen maar komen halen en niet eens de moeite nemen om een profiel aan te maken. Vandaar dat ik vanaf een bepaald moment alleen nog maar af en toe topics las die iets met innovatie of met ondernemen in het algemeen te maken hebben (zoals welk koffiezetapparaat moet ik kopen? ;)). 5) Aan welk lid van Higherlevel wil je graag de volgende "Vijf Vragen" stellen, en welke vraag zou je hem of haar graag willen stellen? Volgens mij is zij nog nooit aan de beurt geweest, ook al is ze al lid sinds november 2002 en zeer actief op HL. Over wie heb ik het? Juist ja, Christine! Gezien haar enorme aantal reuzen in de categorie "stamtafel", zou ik haar willen vragen: welke plaats neemt HL in jouw leven in? 6) Bonusvraag: van fiscale diensten naar het product koffiecups. Wat was je “drift” om die koerswisseling te maken? Laat ik allereerst aangeven dat er voorlopig nog geen sprake is van een algehele switch van belastingadvies naar espressocupjes. Maar wat niet is kan natuurlijk ooit nog komen... De belangrijkste reden voor het starten van mijn espressocupjes avontuur is dat het vak van belastingadviseur voor mij zo zijn beperkingen heeft. Gezien mijn algehele achtergrond en fiscale ervaring (kleinere accountantskantoren) moet ik het vooral hebben van advisering aan het kleinbedrijf en aan particulieren. Dat is enerzijds heel leuk, want je werkt dan niet voor grote abstracte opdrachtgevers, maar voor mensen van vlees en bloed die echt waardering tonen als je ze helpt hun fiscale problemen op te lossen. Anderzijds zijn dit klanten die vaak heel veeleisend zijn, maar slechts weinig willen/kunnen betalen en dat is minder leuk (ook al zie ik het vooral als een uitdaging). O.a. door de economische tegenwind die over NL waait, is dit de afgelopen jaren alleen maar erger geworden. Bovendien wordt de concurrentie van accountants, boekhouders en andere financials steeds groter, want velen van hen zien hun reguliere boekhoudomzetten gestaag dalen. En omdat de kleinere klant niet bij voorbaat weet bij wie hij het beste af is, kiest die veelal voor degene met de laagste tarieven. Een zelfstandig opererende all round MKB-fiscalist ziet tegenover de forse jaarlijkse tijd- en geld investeringen die hij jaarlijks moet doen om bij te blijven, dus een steeds onzekerder wordend omzet- en winstpotentieel staan. Dan ga je vanzelf nadenken wat je hieraan kunt doen: Nóg meer netwerken en acquisitie plegen (het houdt een keer op)? Samenwerkingsverbanden aangaan (al vaak geprobeerd)? Tarieven verlagen (de mijne zijn al laag ;))? Oók gaan boekhouden (no thanks! >;()? Of iets heel anders er naast gaan doen? Het werd dus dat laatste. Iets in de categorie "leuk en lekker" (waarmee je op feesten en partijen dus leuk voor de dag kunt komen ;D) in plaats van iets in de categorie "noodzakelijk kwaad" waar belastingadvies helaas onder valt. Waarom espressocupjes? Omdat dit nog steeds een enorme groeimarkt is en ik een manier denk te hebben gevonden om enkele gaatjes in deze markt op een unieke wijze te kunnen vullen. Alleen die gedachte al geeft mij enorm veel energie en zorgt voor een enorme drift om door te gaan met dit avontuur! 8)
 16. Mooi dat je het 1e sample hebt ontvangen, veel plezier ermee! Ik laat het graag aan de proefpersonen zelf over om te bepalen waar de melanges zich het beste voor lenen. Dus probeer gewoon alle varianten die je zelf graag drinkt. Komt er een duidelijk beeld uit de tests naar voren waarvoor bepaalde melanges wel/niet geschikt zijn, dan komt dat waarschijnlijk ook op de verpakking te staan. PS: bedankt voor je reactie op logo2.5 :)
 17. Hartelijk dank voor je feedback! Ik ga zeker op zoek naar een goede vormgever! De geplande wereldstadnaam/kleurcombinaties zijn niet gekopieerd, al zal er ongetwijfeld één wereldstadnaam tussen zitten die ook door één of meer van de vele honderden andere espressomerken in de wereld wordt gebruikt. Ik ben dan ook niet bang dat concurrenten op dit punt claims tegen mij zullen indienen. Deze naam/kleurcombinaties wil ik overigens gaan gebruiken voor mijn basisassortiment. De tijdelijk verkrijgbare melanges zullen waarschijnlijk de naam van de plantage/koffieboer (uiteraard alleen als die daar toestemming voor geeft) en het betreffende oogstjaar/-seizoen dragen . Meeliften op beroemde espressomerknamen ga ik ook zeker niet doen, want dat is vragen om juridische problemen. Zelfs de namen van de koffiebranders die mijn melanges speciaal samenstellen, noem ik niet, want een start-up heeft nu eenmaal vaak last van enige kinderziektes en daar wil je als gevestigde naam met een heel goede reputatie nu eenmaal niet mee geassocieerd worden. BTW: gek genoeg heeft nog niemand één van de geplande naam/kleurcombinaties geraden! Dus waag nog eens een poging! ;) Waarom klinkt "Espressocupcenter.nl" als kille kiloknaller? Ik ben direct met je eens dat het niet chique of bijzonder klinkt, maar dat is ook niet mijn bedoeling. Mijn bedoeling is dat kleinzakelijke gebruikers bij mij cupjes van tenminste dezelfde kwaliteit kunnen bestellen, maar dan voor een duidelijk lagere prijs dan die van de grote merken en die ook qua verpakking, aantal varianten en bestelwijze beter aansluiten bij hun behoefte. Ik ga ook beslist niet alle merken cupjes aanbieden, in tegendeel. In beginsel produceer ik alle varianten zelf. Als ik al andere merken ga verkopen, dan zullen dit kleine onbekende kwaliteitsmerken zijn van partijen die niet in staat zijn om zelf de Nederlandse markt te bedienen, maar die wel relatief kleine hoeveelheden aan mij willen verkopen voor een scherpe prijs. Al die eisen staan behoorlijk haaks op elkaar, dus ik verwacht hier zelf bijzonder weinig van.
 18. ... De slogan Great Taste, Small Price is leuke klassieke tegenstelling, maar nespresso drinkers vinden zichzelf vaak wel kenners en kozen bij de aanschaf van het apparaat min of meer bewust voor de dure cups, dus is vol op prijs inzetten dan wel een succesvolle strategie? Ik zou met een slogan in eerste instantie dichter tegen het Nespresso imago aankruipen met varianten als Great Taste - Best price of Great Taste - Good Price zouden alternatieven kunnen zijn. nu vind ik alleen kritiek geven te makkelijk en omdat ik dit soort dingen ook wel leuk vind om af en toe een beetje creatief te zitten doen heb ik even een soort mini moodboard gemaakt van wat ik bij goede (en goedkope) koffie vind passen qua sfeer. ... Eén van de dingen die me ook opviel is dat ESSPRESSOCUPCENTER.NL strak aan elkaar moeilijk leesbaar is, zeker met een hoekig lettertype, dus daar moet wat gebeuren met de witruimte tussen de woorden cup en center of bijvoorbeeld door het woord CUP in een andere kleur te zetten of met een beeld erachter. ... afijn veel tekst.. voor zomaar wat losse ideetjes, ik hoop dat het beeld een beetje weergeeft wat ik bedoel. puur ter inspiratie.. Roel, allereerst dank voor het compliment over mijn opzet. En mijn bijzondere dank voor je kritiek op mijn logo+slogan en je ideeën! Ik ben het ermee eens dat het gepresenteerde logo te druk en te gezocht is en geen: "Ja, espresso, lekker!"-gevoel oproept. Wat het kleurgebruik betreft, blijf ik van mening dat zwart en rood prima passen bij het product espresso en bij mijn hoogglans zwarte verpakking. Deze kleuren moet je wel van elkaar scheiden met wit als het om tekst gaat, anders wordt deze lastig leesbaar. Verder blijf ik vast houden aan de naam espressocupcenter.nl, maar ben ik het zeer met je eens dat er iets met het woord "cup" moet gebeuren, anders is de naam lastig te lezen en te onthouden. Na nog heel wat variaties op het eerdere logo te hebben gemaakt, heb ik ook maar eens een heel simpel logo gemaakt (zie bijlage). Beter, of nog steeds om te huilen? Jouw variaties op mijn slogan heb ik ook al eens overwogen, maar naar mijn idee spreekt "great taste + small price" toch het meest tot de verbeelding en stimuleert deze de prospect het meest tot het doen van een proefbestelling. ECC.logo2.5.pdf
 19. Iedereen weer hartelijk bedankt voor zijn/haar commentaar en tips! Ik zie even niet hoe ik quotes van meerdere personen in 1 bericht kan stoppen, dus ik stuur een paar posts achter elkaar. Mikky, bedankt voor het zoeken. Ik denk dat Iwans' link inderdaad het begin van alles was. Want door dat Youtube filmpje kwam ik in aanraking met een Youtube filmpje over cupjes die je zelf kunt vullen. Ik ga mijn eigen merk cupjes verkopen via een eigen webshop. Voorlopig richt ik me daarbij puur op Nederland. De in opdracht geproduceerde private label cupjes worden door de opdrachtgevers verkocht via de kanalen die zij daarvoor gebruiken. Het zal overigens nog wel even duren voordat ik private label cupjes kan gaan produceren, want ik begin over 2 a 3 weken pas met de eerste echte productie en ik verwacht dat er dan nog wel diverse kinderziektes opdoemen die moeten worden opgelost.
 20. Iedereen weer hartelijk bedankt voor zijn/haar feedback! Hieronder mijn reactie op de aangestipte punten. Slogan (great taste, small price) John: je hebt helemaal gelijk dat de grote merken al lang prima espressocups aanbieden, maar dat betekent niet dat voor mij alleen small price als USP overblijft. De USP is juist de combinatie van een hoge kwaliteit EN een lage prijs, zoals Norbert ook stelt. Dus die van mij zijn bij een vergelijkbare kwaliteit altijd duidelijk goedkoper dan die van de grote merken: 25 cent i.p.v. 36 (gemiddelde prijs reguliere Nespressocups) of 31,5 (DE-cups) voor de never-out-of-stock varianten en 35 cent i.p.v. 39 of 42 (Nespresso) voor de tijdelijk verkrijgbare premiumvarianten. Sandra: goed gezien, een verbindingsteken tussen de woorden taste en small! Ik had in mijn email handtekening er al een plusteken tussen staan. Nu dus ook in mijn logo. :) Kwaliteit/keurmerk espressomelanges Bas: Zoals aangegeven hanteer ik 2 kwaliteitsreeksen: een never-out-of-stock reeks en een reeks tijdelijk verkrijgbare varianten van uitzonderlijk hoge kwaliteit. Die laatste zijn per definitie afkomstig van plantages/koffieboeren die aantoonbaar milieu- en mensvriendelijk produceren en die daarvoor een goede prijs betaald krijgen, dus deze voldoen altijd aan de eisen die gesteld worden door één of meer van de volgende keurmerken: Fairtrade, Rainforrest Alliance, Biologisch/Eko. Indien mogelijk hanteer ik dezelfde eisen voor de "gewonere" varianten die ik het hele jaar door verkoop. Merknaam en logo Sandra en Raymond: bedankt voor jullie comments en tips. Ik ben zelf ook nog niet helemaal zeker over het logo. Een goed logo spreekt voor zich en spreekt aan. Maar een opvallend logo dat vragen oproept kan ook zijn nut hebben (vgl. de logo's van Apple en Starbucks). Met mijn logo beoog ik aan te geven dat het allemaal begint bij de koffieboon en het wat mij betreft eindigt bij Espressocupcenter.nl: dé plek waar zakelijke gebruikers van een Nespresso apparaat hun cupjes bestellen. Espressocupcenter.nl (inderdaad een hele mond vol) kan worden afgekort tot ECC en die letters vind je terug in het logo, met de C van Center in het centrum. Door de vormgeving en schakering van de letters valt in het wit rechts van de letters met enige fantasie een espressocupje te herkennen. Ik heb het logo daartoe nog iets aangepast (zie bijlage). Beter zo? De naam Espressocupcenter.nl is niet alleen gekozen om straks goed gevonden te worden door mensen die via Google naar andere - hen nog niet bekende - merken espressocupjes zoeken, maar ook omdat ik waarschijnlijk ook cupjes van andere merken ga verkopen die nu nog niet, of slechts heel beperkt in NL verkrijgbaar zijn. De zelf geproduceerde cupjes die ik via mijn webshop ga verkopen, zullen allemaal een eigen naam krijgen. Voor mijn never-out-of-stock lijn (5 varianten) denk ik hierbij aan namen van wereldsteden die geassocieerd kunnen worden met bepaalde espressovarianten (sterktes en smaken) en die bovendien allemaal een rol spelen in de ontstaansgeschiedenis van het product koffie/espresso. In het artwork van mijn verpakkingen zie je straks bepaalde kenmerken van die wereldsteden terug. En de kleur van de stickers op de verpakking (hoogglans zwarte koffiezakken) is zowel te associëren met de smaak/sterkte als met het land waarin de wereldstad ligt. Misschien niet heel origineel, maar naar mijn idee wel effectief. Misschien wel leuk: degene die het eerst één van de door mij te gebruiken wereldstad/kleurcombinaties raadt, ontvangt van mij gratis 50 eigen merk cupjes. Om het aantal reacties beperkt te houden: iedereen mag 1 keer raden. ;D ECC.logo2.4.pdf
 21. Hallo allemaal, Iedereen die gisteren op het HL-event mijn espressomelanges A en B hebben geproefd en beoordeeld: heel hartelijk bedankt voor jullie feedback. Ze vallen duidelijk goed in de smaak: bijna allemaal achten en negens, dus gemiddeld een 8,5! Degenen die zich inmiddels hebben aangemeld als proefpersoon ontvangen begin deze week hun eerste samples. Ik ga ze zo verzendklaar maken. Voor diegenen die ook graag proefpersoon willen zijn: meld je snel aan, want er zijn nog maar een paar plekken vrij! Verder verneem ik graag wat jullie van mijn voorlopige bedrijfsnaam, -logo en slogan vinden (zie bijlage). Zowel qua look and feel als qua bruikbaarheid voor een espressocupjes webshop. Iedereen alvast hartelijk dank voor zijn/haar kritische commentaar! ECC.logo2.3.pdf
 22. Organisatiecomité, sprekers, aanwezigen en last but not least Mikky heel hartelijk dank voor de enorm geslaagde dag! Super locatie, supergezellig en weer veel inspiratie opgedaan voor my next step in espressocupjes-land.
 23. In het FD van gisteren las ik een alternatief voorstel van een advocaat voor voor het prepack-faillissement dat minister Opstelten op dit moment nader laat uitwerken: een regeling waarbij de schuldeisers van een op zich levensvatbaar, maar wegens een te lage cashflow failliet gegaan bedrijf van rechtswege de nieuwe aandeelhouders worden. Het voordeel hiervan is dat een derde de failliete boedel dan niet meer voor een prikkie kan overnemen, alleen de curator, de fiscus en de bank iets ontvangen en de gedupeerden met een lege handen achterblijven.
 24. Niet bedoeld als spam, maar omdat het in mijn topic in vraag en aanbod (100 proefpersonen gezocht) niet kan, hier maar even: Aangezien Mikky mij heeft weten over te halen om morgen op het HL-event aanwezig te zijn met mijn kersverse espressocupjes, laat ik iedereen die zich inmiddels via HL als proefpersoon heeft aangemeld bij deze weten dat ze even tot na het weekend moeten wachten op het eerste sample. Excuses voor de vertraging. Kun je niet wachten om ze te proeven, kom dan langs bij mijn kraam (alleen proeven). Nóg een goede reden om morgen naar het HL-event te komen! Ik ga nu snel weer verder met produceren en buffel vanavond nog even door. Tot morgen!?
 25. Norbert, Marjan, Christine en Joost, hartelijk dank voor jullie reacties. Iedereen drinkt de koffie die hem het beste bevalt qua totaalplaatje (smaak, hoeveelheid, gebruiksgemak, kosten). En dat zie je ook terug in het gebruik van espressocupjes. De één zet alleen espresso van een espressocupje, de ander maakt er ook wel een lungo of een gewone Hollandse bak koffie mee (ja dat kan ook!). Qua smaak vind ik ook dat er niets gaat boven een professioneel gezette espresso van vers gemalen kwaliteitsbonen afkomstig uit een goede pistonmachine. Maar voor kleinzakelijk gebruik is dat vaak niet handig. Zo'n espresso maken vergt nu eenmaal meer tijd en aandacht. En een heel waardevolle eigenschap van zetsystemen zoals Nespresso en Senseo is natuurlijk dat je elk kopje koffie met het grootste gemak zijn eigen smaak kunt geven, zoals we al decennia gewend zijn om te doen met thee. Of de smaak en cremalaag bij bepaalde merken wordt opgepept met bepaalde toevoegingen, weet ik niet. Wel weet ik dat er in de koffiebranche i.h.a. soms bepaalde natuurlijke stoffen worden toegevoegd om de smaak op te peppen, zoals suiker (tijdens het branden van de bonen) of micro grind (een soort oploskoffiekorrels, tijdens het malen van reeds gebrande bonen). Verder heb ik wel eens ergens gelezen dat koffie maximaal van dit soort 5% additieven mag bevatten, voordat producenten dit ook op de verpakking moeten zetten. Maar even terug naar de vraag waarmee dit topic begon: welke gaten zijn er te schieten in mijn opzet? Waar ga ik aan voorbij en waar sla ik de plank volkomen mis? En is het überhaupt slim dat ik mijn opzet op HL heb gezet?
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept