Jump to content

Jantax

Legend
 • Content Count

  434
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Everything posted by Jantax

 1. Beste Arjan, welkom op dit forum. Als die BV-administratie inderdaad 3 x niks voorstelt en door jouzelf al keurig wordt bijgehouden, moet het ook voor veel minder kunnen, mogelijk zelfs voor minder dan 1k/jr. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de accountantskosten van je andere BV's in feite veel hoger zijn, maar deze door je huidige accountant deels gefactureerd worden aan andere BV's die veel minder werk vergen, maar wel een leuke winst draaien. Het gaat dus om het totaalplaatje. Vraag gewoon enkele goed bekend staande partijen bij jou in de regio om een vrijblijvend kennismakingsgesprek + offerte o.b.v. de aanwezige administratie en jaarstukken en je verneemt snel genoeg wat het kost. Uiteraard kan je ook een offerte-aanvraag doen via een daarvoor speciaal bestemde site en je mag mij natuurlijk ook benaderen.
 2. Dag Walnood, Delen van de zelf bewoonde woning die permanent als B&B-ruimtes fungeren, zijn volgens een uitspraak van Hof Den Bosch fiscaal gezien geen werkruimtes. De fiscus is niet in cassatie gegaan tegen deze hofuitspraak, dus de aftrekbeperking voor werkruimtes in gehuurde, zelf bewoonde woningen die geldt sinds 2017 is n.v.t. Daarom zou je de hele huur en al jullie andere gebruikerslasten kunnen aanmerken als zakelijke kosten. Daar tegenover dan het brutohuurwaardeforfait van het uitsluitend door jullie zelf privé gebruikte deel bijtellen bij de winst, alsmede het deel van de gebruikerslasten dat toeziet op jullie eigen privégebruik. Dat lijkt mij tenminste alleszins pleitbaar. Of de fiscus dit ook direct accepteert is uiteraard weer een ander verhaal. Als fiscus zijnde zou ik een evenredig deel van jullie huur willen bijtellen bij de winst.
 3. Hi US Expat, If you have not found an expat tax consultant with experience of US taxes and LLC's yet, maybe I can help you. Because until 2019 and for several years I had a client with a LLC in the US that only operated within the US (campground) while the owners -a married couple- lived partly in the US and partly in The Netherlands before they decided to immigrate to The Netherlands, but kept working only in the US. Later and on my advice they emigrated within 10 years to another EU-country to avoid the Dutch capital gain taxes over the later sold LLC-business. Maybe your situation comes close to theirs. Whatsoever, if you came to The Netherlands in 2018 and have been living here since most of the time, it's likely that you must file a M-form over 2018.
 4. Dag Jacob, Het is zoals Rik al aangaf: 100% zakelijk gebruikt pand moet op de balans van je eenmanszaak. Kennelijk komt deze vraag nu voor het eerst bij je op, dus ga ik er vooralsnog vanuit dat je dat bedrijfspand pas in 2019 hebt gekocht, of pas in 2019 voor je eenmanszaak bent gaan gebruiken. Hoe dan ook, het pand op de balans zetten voor de waarde per startdatum gebruik binnen je eenmanszaak. Deze waarde het liefst zo hoog mogelijk vaststellen. Daarvoor kan een officiële taxatie nodig zijn. Vervolgens erop afschrijven, rekening houdend met bouwkwaliteit/levensduur, restwaarde (grond?) en bodemwaarde (50% van WOZ). Mijn advies: als je niet goed weet waar je mee bezig bent, ga dan niet zelf lopen prutsen o.b.v. de -prima!- antwoorden die je op dit forum krijgt, maar laat dit dan over aan een terzake deskundige, dus een ervaren: boekhouder met serieus keurmerk (NOAB), fiscalist met serieus te nemen titel (RB, mr., drs.), of geregistreerde accountant AA of RA (is wat anders dan iemand die "accountancy" doet). Een goede fiscaal dienstverlener verdient zich i.h.a. namelijk dubbel en dwars terug voor mensen die zelf weinig van belastingen weten.
 5. Hoi Frank, De methode geldt in principe ook als je je eenmanszaak omzet in een BV en als DGA € 0,19/km blijft rekenen voor zakelijke ritten. Maar omdat je dan geen IB-ondernemer meer bent, moet je voor het behoud van de BTW-aftrek dan wel een nieuw BTW-nummer aanvragen. Het zou kunnen dat de fiscus dit niet zomaar verstrekt, vooral als de exploitatie van de bestelauto bij € 0,19/km voorzienbaar verliesgevend en dus economisch geen bron van inkomen is. De kilometerprijs dan maar verhogen tot een meer dan kostendekkende prijs? Dat is zeker een mogelijkheid. Wel behaal je dan resultaat uit overige werkzaamheid (ROW) door zaken tegen een vergoeding ter beschikking te stellen aan je eigen BV, waarbij je bovendien een positief resultaat beoogt en je dat positieve resultaat ook kan verwachten. In dat geval heb je in beginsel economisch gezien dus wel een bron van inkomen en zal je daarvoor dan ook wel moeten worden aangemerkt als ondernemer voor de BTW. Door de auto dan voor de BTW en IB te rekenen tot je privévermogen, kan je de BTW op onderhouds- e.a. verhuurderskosten dan naar rato van de zakelijke kilometers aftrekken en zijn de verhuurderskosten ex BTW naar dezelfde rato aftrekbaar van je verhuuropbrengst. Om het risico op kostbare discussies met de fiscus inzake tot een minimum te beperken moet je alles wel goed schriftelijk vastleggen in een contract en je vervolgens ook aan dat contract houden (ik spreek uit ervaring). Het is al met al dus best een administratieve last om je BTW-aftrek op operationele autokosten te behouden en het is dus de vraag of het allemaal per saldo wel de moeite waard is.
 6. Hoi Ricardo, Bij 90k jaarwinst in je EMZ hoef je niet direct bang te zijn voor vragen over je daarin gewerkte uren. Maar als je de productiemallen voor de botenproductie-BV via je EMZ koopt, loop je wel enig risico dat de fiscus t.z.t. stelt dat de BV-aandelen tot het vermogen van je EMZ behoren. En omdat het voor de hand ligt dat het in eigen beheer (laten) bouwen van boten de nodige (ontwerp-, plan-, regel-, toezicht-)arbeid vergt , zou ik de gewenste opzet -inclusief DGA-loon- voor alle zekerheid vooraf voorleggen aan de fiscus, OF deze heel zorgvuldig construeren i.s.m. een fiscaal deskundige. Wat die gewenste opzet betreft, het zou wel eens handig kunnen zijn om al het voorwerk nog vanuit je EMZ te doen en de nieuwe activiteit -boten (laten) bouwen- pas in een BV te starten zodra je daadwerkelijk start met de productie en met grote investeringen doen. Het intellectuele eigendom en de uren die je in het ontwerpen e.d. hebt gestoken, blijven dan voor rekening van je EMZ, terwijl de risico's van de botenproductie (garantie-, keten- en productaansprakelijkheid, tegenvallende verkopen/winstmarges) dan voor de BV zijn en de als DGA voor de BV gewerkte uren dan beperkt blijven. Verder kan je de BV-winst dan drukken door royalty's aan de EMZ voor gebruik van het ontwerp (X% per verkochte boot?) en door je EMZ in te huren voor marketingservices e.d. Dat intellectuele eigendom kan je op een later moment altijd nog verkopen aan de botenbouw- of een andere BV (holding-BV?). NB: Voor een klant heb ik ook ooit zo'n soort opzet gemaakt maar niet vooraf voorgelegd aan de fiscus. Fiscus heeft deze 3 jaar later na antwoord op vragen over de aangiften IB en VPB wel in 1 keer goedgekeurd, ook qua EMZ-uren en DGA-loon.
 7. Hallo anonieme ondernemer-in-spé, welkom op dit forum! @ Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Mijn advies: begin bij het begin. Krijg je de aandelen, of mag je ze kopen? Als je ze krijgt, is dat dan ter compensatie van je lage loon? Als je ze mag kopen, wat is de prijs en is die reëel/waarop is die gebaseerd? En kan je die prijs ineens betalen of niet? En onder welke andere voorwaarden mag je ze overnemen? Moet je bijvoorbeeld nog tenminste X jaar aanblijven en moet je ze voor een habbekrats inleveren zodra je wordt ontslagen? Vraag je neef hoe hij ertegen aankijkt en wat zijn accountant/fiscaal adviseur ervan vindt. En als het om serious money gaat: vraag het ook aan een onafhankelijke deskundige met bewezen ervaring inzake. Verder is het uiteraard altijd handig om je vooraf af te vragen of je samen met je neef mede-eigenaar wil zijn van een BV waarin hij het voor het zeggen heeft/houdt. De ervaring leert namelijk dat velen beter met hun familie en vrienden kunnen blijven wandelen dan er ook mee gaan handelen, want zodra geld een rol gaat spelen, verslechteren de persoonlijke verhoudingen nogal eens en is het gedaan met de gezamenlijke "wandelpret". Overigens gaat het ook heel vaak goed, maar vaak ook niet (zoek o.a. op dit forum maar eens op ruzie met mede-firmant/DGA). Uitgaande van je geschetste situatie (gewone werknemer, 15%-belang, jaarlijks winstaandeel 20k, winst willen oppotten en naar believen een deel ervan consumeren), neig ik voorlopig naar het oprichten van een eigen holding-BV die dat 15% -belang koopt. Want dan kan de gezamenlijke werk-BV de overwinst -indien die qua aanwezige liquide middelen uitkeerbaar is- belastingvrij uitkeren aan je holding-BV en van daaruit kan je jezelf dan naar believen dividend laten uitkeren, of een zakelijke! lening verstrekken. Verder kan jouw holding-BV dat 15%-belang dan t.z.t. ook belastingvrij weer doorverkopen.
 8. Gelukkig Nieuwjaar iedereen! Kan ik me nog aanmelden voor de borrel?
 9. Een commanditaire vennootschap is ook te overwegen. Hierbij kunnen de overnemers direct starten vanuit een gezamenlijke BV-structuur (bijvoorbeeld holding + werk-BV) die de beherend vennoot van de CV wordt. De laatste huidige firmant die er 100k in laat zitten wordt commandite en geniet voortaan bijvoorbeeld een (cumulatief) preferente jaarwinst van 8% over die 100k of het nog niet afgeloste restant ervan. Voordelen van deze opzet zijn o.a.: 1. dat de commandite niet meer meedeelt in de eventuele overwinst die de overnemers door hun input realiseren en de nieuwe goodwill die ze daarmee opbouwen; 2. dat de commandite wel blijft meedelen in de stille reserves van de onderneming bij liquidatie; 3. dat de commandite winstgenieter blijft, dus zijn aandeel niet hoeft in te brengen in de BV; 4. dat de commandite bij aanvang van de CV alleen hoeft af te rekenen over het aandeel in de meerwaarde (stille reserves/goodwill) die hij overdraagt; 5. dat die 100k (of het toekomstige restant) box1-vermogen blijft, een onverhoopte afboeking/afwaardering is dus aftrekbaar en zijn eventuele FOR kan in stand blijven; 6. dat de overnemers/DGA's van de BV die functioneert als beherende vennoot van de CV, kwalificeren als niet-werknemers; 7. dat de overnemers hun eigen dividendbeleid kunnen voeren; 8. dat de commandite t.z.t. bij zijn vertrek uit de CV zijn stakingswinst kan omzetten in een lijfrente.
 10. Het is de vraag of je voor de IB wel een keus hebt, want je geeft aan dat het gaat om het beleggen van spaargeld. Waarschijnlijk zit dat nu niet in je zaak maar in privé (box 3). Ga je de box zelf voor privédoeleinden gebruiken, of verhuren aan derden, dan blijft het box 3, want de box vervult geen enkele functie binnen je zaak. Ga je de box geheel zakelijk gebruiken (zakelijke spullen stallen), dan is het juist verplicht ondernemingsvermogen. Ga je de box gemengd gebruiken en voor tenminste 10% zakelijk (meten in m2 en/of m3 + tijd), dan mag je kiezen: op de zaak, of in privé. Als de insteek beleggen is, zou ik overigens alleen een box op de begane grond overwegen, want die op hogere verdiepingen zijn onaantrekkelijk voor vrijwel alle ZZP'ers, dus veel minder courant. Verder moet je niet al teveel waarde hechten aan het voor jaar 1 gegarandeerde rendement van 9%, want dat zit waarschijnlijk al bij de aankoopprijs in, d.w.z. je betaalt bij aankoop waarschijnlijk 9% teveel en die krijg je als belegger na 1 jaar weer terug en daarna moet je maar afwachten of iemand jouw unit wil huren.
 11. Alternatief: richt een afzonderlijke beleggings-BV op en stort daarin je overtollige (laag renderende) box3-vermogen. Kan dan ook als gewoon nominaal aandelenkapitaal. Vermogen is dan geheel buiten de risicosfeer van je andere BV's (zolang je geen rare dingen doet als bestuurder op grond waarvan je met je privévermogen en andere box2-aandelen aansprakelijk kan zijn). Vermogen er t.z.t. weer uit halen zal dan simpeler zijn. NB: vermogen er weer uit halen via verkleining aandelenkapitaal moet via de notaris, via dividend kan alleen indien en voor zover er winstreserves zijn en kost box2-IB en eruit halen via het opnemen van een lening kan m.i.v. 2022 leiden tot aanlopen tegen de aangekondigde regels inzake excessief lenen van de BV (als die wetsvoorstellen doorgaan). Kwestie van doorrekenen in hoeverre dit interessant voor je is, maar als de aangekondigde wijzigingen van box3 doorgaan (forfait op niet-spaargeld wordt 5,33% en vrijstelling verdwijnt), wordt het voor beleggers in effecten (obligaties/aandelen) al snel interessant om die over te hevelen in een beleggings-BV. Een voordeel ervan is ook dat niet gerealiseerde koerswinst niet direct hoeft te worden genomen, terwijl niet gerealiseerde koersverliezen wel direct genomen mogen worden.
 12. Sorry Hans, maar een VOF heeft wel een afgescheiden vermogen. Dus het privebezit van een firmant is niet tevens bezit van de VOF en omgekeerd. Crediteuren van de VOF kunnen hun vorderingen wel ook op het privevermogen van de firmanten verhalen. TS kan zijn privecamper dus prima aan de VOF verhuren. Als TS de camper 6 maanden voor een marktconform tarief verhuurt, moet hij er mijns inziens IB over betalen, want dit lijkt me een typisch gevalletje van resultaat uit overige werkzaamheid.
 13. Tussenpersoon, goed lezen dat artikel / die tip van Schmitz (voormalig PwC-fiscalist): hij zegt alleen dat je met een BV geen gezeik krijgt over de zelfstandigenaftrek (ronduit briljante opmerking, Schmitz is duidelijk iemand met een groot gevoel voor humor) en dat je persoonlijk beter beschermd bent tegen aansprakelijkheid. Daar valt weinig op af te dingen, maar gezien het onderwerp van het betreffende artikel: het voorkomen van gezeik met de fiscus als de situatie neigt naar een schijnconstructie, juridisch geen echte oplossing (zoals velen in dit topic voor mij ook al hebben aangegeven). In de praktijk kom je als ZZP'er toch vaak weg met een BV omdat het simpel is om een var-dga te krijgen (en de fiscus bij de opdrachtgever dus vrijwel niet meer kan naheffen) en omdat je gaan aanspraak maakt op ondernemersfaciliteiten. Dit geldt helemaal als je de BV-winst vrijwel geheel aan jezelf uitbetaalt als loon (en dus een flink bedrag aan LB en Zvw-premie betaalt).
 14. Fiscaal staakt elke firmant een evenredig deel van zijn aandeel in de VOF: de uittreder draagt zijn aandeel in de achterblijvende onderneming over aan de andere firmanten en zij dragen hun aandeel in die ene cursus over aan hem. Tegelijkertijd groeit ieders aandeel weer met het van de ander(en) overgenomen aandeel. Als alle onderdelen hetzelfde waard zijn, hoeft er misschien niet afgerekend te worden met de fiscus. Maar ik krijg de indruk dat de uittreder de meest waardevolle cursus wil meenemen. Hoeveel dit mogelijk zelfstandige bedrijfsonderdeel waard is zonder hem, is echter de vraag. Ik vraag me af of het mogelijk is dat de VOF de cursus kan laten geven door een andere soortgelijke docent als de uittreder. Zo ja, als de VOF dan nog steeds wat aan die cursus verdient en mogelijk dan ook meer klanten heeft voor de andere cursussen/activiteiten van de VOF (completer assortiment, de betreffende cursus is een traffic generator), dan heeft die cursus zelf ook meerwaarde en moet de uittreder die dus betalen. NB: Gaat het qua bedragen over serious money, huur dan deskundige hulp in, want anders raak je waarschijnlijk verzeild in een eindeloze discussie die enorm veel tijd en energie vreet en dat is sowieso zeer slecht voor de business.
 15. Precies, dus waarom zou je als DGA je Zvw-premie vergoed willen krijgen? Bij een klein aanmerkelijk belang, meerdere DGA's en verschillende loonniveau's kan ik me er wel iets bij voorstellen, maar bij een BV met maar 1 of 2 DGA's (gehuwd stel o.i.d.) niet echt.
 16. Ik bedoelde met die opmerking dat menig inspecteur bij eenpitters in de praktijk vaak toch van de afroommethode wil uitgaan (zie ook de door jou aangehaalde uitspraak). Je hebt dus behoorlijk veel kans op discussies over de hoogte van het loon als je het naar verhouding van de winst of managementfee heel laag vast stelt, ook al is het loon hoger dan het normbedrag ad 44k. Het gaat dus vooral om de vraag of je veel of weinig risico wil lopen op het moeten voeren van tijd- en/of geldrovende juridische procedures inzake de hoogte van je loon. Degenen die het onderste uit de kan willen hebben, krijgen het vaakst het lid op de neus en zijn dan veelal slechter af dan degenen die de inspecteur bij voorbaat minder gelegenheid geven tot procederen.
 17. Wat vindt je boekhouder/accountant/fiscalist ervan? Of gaat de overgang van eenmanszaak naar BV zonder professionele begeleiding? Kan best goed gaan hoor, maar als het motief is "ik betaal nu teveel belasting", dan loont het vaak zeer de moeite om een goede integrale fiscale vergelijking te maken van beide opties o.a. met inachtneming van de vraag wat er met de personenauto moet gebeuren. Je moet jaarlijks namelijk structureel flink veel winst maken voordat een BV fiscaal echt interessanter is dan een eenmanszaak. Helemaal als je een ZZP'er bent en dus te maken hebt met de "afroommethode".
 18. Gjalt, welkom op dit forum. Als je je gedraagt als een ondernemer (reclame maken, investeren, arbeid verrichten gericht op een rendement dat normaal vermogensbeheer te boven gaat [wat dit precies is, zal altijd vaag blijven] ), zal je zowel voor de IB als de BTW al snel kwalificeren als ondernemer. Voor de IB is het dan van belang of je verplicht bent om het B&B-deel op je ondernemingsbalans te zetten, of dat dit als privé-vermogen in box 3 mag worden aangegeven (de keuze staat los van de etikettering voor de BTW). In het 1e geval zijn alle eigenaars- en gebruikerskosten van het B&B-deel in box 1 aftrekbaar, maar valt ook de waardemutatie van dat deel bij einde/verhuizing van de B&B in de winst. Als het B&B-deel in box 3 aangegeven mag worden, komen niet de eigenaarslasten (zoals rentelasten) ten laste van de winst, maar slechts 4% van de waarde die in box 3 wordt aangegeven. In box 3 betaal je jaarlijks (in 2016 per saldo 1,2%) IB over de netto overwaarde van het B&B-deel. Het zou best eens de moeite waard kunnen zijn om een fiscalist een rekenkundige vergelijking te laten maken over een reeks van jaren. Het blijft ook dan uiteraard altijd een educated guess, want ook een fiscalist weet niet wat de toekomst allemaal brengt.
 19. Allereerst: eens met Norbert, je casus bevat te weinig gegevens om inhoudelijk betrouwbare concrete antwoorden te kunnen geven. En de casus vergt waarschijnlijk zodanig veel extra info en uitzoekwerk dat je er beter mee naar een fiscalist kan gaan (wel één die de nodige ervaring heeft met deze materie). Voor nu kan ik aangeven dat als je pas eigenaar wordt van die 6% nadat je als ZZP'er (IB-ondernemer) je diensten hebt verleend (dus dat ze een betaling in natura van je diensten zijn), deze dienstenomzet gewoon onderdeel uitmaakt van je winst in box 1. De in box 1 in aanmerking te nemen waarde van je diensten is iha ook de verkrijgingsprijs van je 6% aandelenbelang in box 2. Onder omstandigheden kan er t.a.v. dividenduitkeringen uit een aandelenbelang (ook als dit kleiner is dan 5%!) overigens ook sprake zijn van heffing in box 1 (ROW), namelijk als er sprake is van een zogenaamd "lucratief belang" (zie art. 3.92b Wet IB). Maar het zijn vrijwel alleen bestuurders en private-equity managers die een dergelijk belang voor zichzelf weten te regelen.
 20. Verlang een urenspecificatie van je accountant?/boekhouder?, zodat duidelijk is wat hij op welke datum heeft gedaan en welke uurtarieven hij daarbij heeft gehanteerd. Ga ook na of je die indicatie van 2.000 euro voor het jaarwerk ergens zwart op wit hebt. Ga ook na of je akkoord bent gegaan met zijn algemene voorwaarden en zo ja, wat daar in staat over prijsafspraken, betaling en tussentijdse beëindiging van de relatie. Ga ook na of de accountant?/boekhouder? is aangesloten bij een beroepsorganisatie zoals NBA of NOAB. Mocht dit het geval zijn en heeft hij wanprestatie geleverd en/of stelt hij onredelijke eisen t.a.v. de afronding van het werk, dan kan je een klacht bij die beroepsorganisatie indienen, of daarmee dreigen. Kijk uiteraard ook nog eens even heel goed in de spiegel en vraag jezelf af in hoeverre je zelf debet bent aan de ontstane situatie (veel voorkomend gedrag bij "probleemondernemers": veel te laat/geen of chaotisch de stukken aangeleverd, veel te laat/niet of onjuist vragen beantwoord, eindeloos gebeld voor allerlei zaken die niet vielen onder het afgesproken dienstenpakket, zonder medeweten van de boekhouder veel te hoge toeslagen aangevraagd en vervolgens van hem eisen dat hij de boel weer rechtbreid en een betalingsregeling met de fiscus treft). Succes!
 21. Speciaal voor Roel, Richard ("dank" voor de kneus ::)) en Peter: door aan te geven in welke uitzonderingssituaties autoschade niet aftrekbaar is, ook al is de auto wel om zakelijke redenen gehuurd, geef ik impliciet ook aan dat niet vergoede autoschade in zo'n geval normaliter wel aftrekbaar is. Een beetje welwillende lezer snapt dat meteen, dus waarom jullie niet? ??? TS heeft - voor zover ik kan nagaan - niets vermeld over de omstandigheden in casu. Het leek mij in ieder geval wel zo discreet om hem er niet naar te vragen, maar in plaats daarvan de uitzondering te vermelden. Kennelijk wordt dat niet door iedereen gewaardeerd. Het zij zo. Tot zover mijn bijdrage in dit partijtje elkaar vliegen afvangen. ;D
 22. Niet gehinderd worden door enige kennis en/of bij voorbaat uitgaan van de meest recht-toe-recht-aan situatie is de moeder van alle waardeloze adviezen. Dus eigenlijk zou elke serieuze respondent eerst allerlei aanvullende vragen moeten stellen om zeker te weten wat precies de situatie is en daarna pas antwoord geven. Veel TS'ers en respondenten vinden dit echter al snel teveel gevraagd. So be it. Hou er dan alleen rekening mee dat je mogelijk niet het juiste antwoord/advies krijgt. On-topic: als een ondernemer voor zijn onderneming een ogenschijnlijk aftrekbare uitgaaf doet, maar zich toch afvraagt of de kosten wel aftrekbaar zijn, mede omdat de verzekeraar kennelijk een groot deel? van de schade niet dekt (eigen risico is veelal max. € 300 dat vind ik niet echt de vraag waard en TS gebruikt dit woord ook niet), dan gaan bij mij waarschuwingslampjes branden. Vandaar mijn opmerking over de reden van het ontstaan van de schade. Ik spreek wat dit betreft uit ervaring.
 23. Aha, as dit je enige zorg is: geen enkel probleem. Zolang je de zakelijkheid van de kosten van dat chalet maar aannemelijk kunt maken. Lijkt me bij 800/maand geen probleem, tenminste als de klus in die regio qua omzet en duur maar in verhouding staat tot de huur en er geen duidelijk goedkopere alternatieven voorhanden zijn (vgl. de tandarts die een privévliegtuig kocht om af en toe klantjes op een waddeneiland te bedienen: die maakte het te bont en kreeg daarom van de rechter het lid op de neus). Ook moet de reisafstand er uiteraard sterk door worden ingekort, want anders slaat het nergens op om tijdelijk extra woonruimte te huren buiten je normale woonruimte (je kamer). Kortom: de redelijkheid en billijkheid bepalen wat nog wel en wat niet kan. Iedereen heeft zijn eigen mening over wat je hier concreet onder moet verstaan.
 24. In principe geldt voor een afzonderlijk aan derden te verhuren kamer hetzelfde als voor een complete woning. Als je deze voor meer dan 10% zakelijk gebruikt, dan kan je er als ondernemer voor kiezen om alle kosten aan te merken als aftrekbare kosten en moet je een correctie aanbrengen wegens privégebruik. Hoe dat in jouw geval uitpakt is voor mij nog even de vraag, want zo te lezen wordt die kamer doordeweeks vrijwel niet gebruikt (behalve voor het stallen van privé-inboedel) en in het weekend nagenoeg geheel voor privédoeleinden. Als ik belastingambtenaar was, zou ik dus het standpunt innemen dat je niet voldoet aan die meer dan 10% zakelijk gebruik norm. Een andere insteek die de inspecteur heeft om de aftrek te weigeren, is een uitspraak van Hof Den Haag uit 2015.
 25. Als de verzekeraar alle schade zou dekken, was er geen reden om de vraag te stellen.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept