Jump to content
Jantax
Verberg

Belastinginspecteur vervangt belastingadviseur: goede zaak?

vraag

Zojuist kwam ik in mijn fiscale daily mail het bericht tegen dat particulieren en ondernemers via de Belastingtelefoon straks ook zelf direct een inspecteur aan de lijn kunnen krijgen voor een antwoord op fiscaalinhoudelijke vragen (zie bijlage). Ik ben benieuwd wat jullie, HL'ers, hiervan vinden en of jullie verwachten dat dit wel/geen succes gaat worden.

 

Ikzelf vindt het een verrassend bericht, omdat er vrij kort geleden nog berichten zijn verschenen dat er misschien wel 4.000 tot 6.000 belastingambtenaren weg moeten. Wie gaan al die honderdduizenden telefoontjes dan beantwoorden? En waren kostenbesparing en doelmatigheid ook niet juist de reden dat de fiscus haar échte fiscale deskundigen de afgelopen jaren voor de buitenwereld afsloot, omdat zij door hun directe bereikbaarheid niet meer aan hun eigenlijke werk toekwamen?

 

Verder vind ik het op zich geen slechte ontwikkeling, want belanghebbenden kunnen dan snel en gratis zelf een fiscus-antwoord krijgen op hun fiscale compliance-vragen ("wat of hoe moet ik dit aangeven?"). Horen ze het ook eens van een ander dan hun boekhouder o.i.d. Maar of men er écht wat aan zal hebben, zal afhangen van de kwaliteit van de antwoorden.

Belastinginspecteur_vervangt_belastingadviseur.pdf


Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Link to post
Share on other sites

10 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Hoi Jantax,

Is volgens mij een goede stap in de richting. Op je laatste vraag is het niet voor iedereen om de kwaliteit te kunnen beoordelen. Het is zeker voor de belastingbetaler soms zeker gewenst dat hij een deskundige makkelijker kan spreken. Wellicht kan hij ook zo het antwoord van zijn probleem gefiatteerd krijgen. “Hij zal fiscaal bindende uitspraken kunnen doen”, lees ik. De vraag is hoe wordt dit dan eenduidig vastgelegd? Het is volgens mij ook gewenst om op een beveiligde manier bijvoorbeeld te kunnen communiceren via e-mail. Dan kan vragensteller en inspecteur hun tijd zelf indelen en de fiattering is wellicht zo mogelijk.

Ik vraag me af kunnen vrije fiscalisten hier ook geen rol in spelen? Misschien tijd voor verandering ;)

 

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

Die rol spelen we al. Stel me een vraag en ik stuur je een antwoord en een factuur ;)

 

Vaak staat er onder mijn antwoord in iets andere woorden dat ik het ook niet zeker weet, omdat het zomaar zou kunnen zijn dat de rechter er anders over denkt. De zekerheid die de fiscus daar kan bieden, kan ik je niet geven. Alleen kan ik je in die gevallen wel garanderen uit welke antwoorden je kan kiezen:

 

a) het is belast

b) het is niet aftrekbaar.

 

De politiek weet nog steeds niet wat ze met de fiscus wil. Er moet flink worden bezuinigd, maar in de gesloten convenanten is wel opgenomen dat de fiscus snel zal reageren. Je ziet nu al dat de reactietijd hier en daar al weer op loopt. Nog even en de fiscus is zo druk bezig met fiscale advisering (oh nee, voorlichting, want advisering mag niet), dat de fraudeurs weer rustig kunnen slapen. Alleen voor zwartspaarders kan nog tijd worden vrijgemaakt.

 

Wat de taakstelling zelf betreft: die kan in een paar jaar tijd worden bereikt door natuurlijk verloop. Er gaan zoveel medewerkers van de fiscus met pensioen, dat gedwongen ontslagen niet zijn te verwachten. Het probleem is alleen dat daarmee ook een enorme hoeveelheid kennis verdwijnt, en er door de al jaren bestaande vacaturestop geen nieuwe mensen zijn die die kennis kunnen overnemen. Zolang de politiek hinkt op twee gedachten, zal het nooit optimaal worden.


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

een paar dingen die in mij opkomen:

 

Weekers heeft het over "aan de lijn kunnen krijgen" maar als iedereen zijn vragen gaat neerleggen bij de BD hoe snel kan je dan nog geholpen worden?

 

Concurrentievervalsing: denk dat de vele adviseurs in Nederland niet echt blij zijn met zo'n plan. :P

 

Hoe objectief zijn de antwoorden: komt een beetje over als een slager die zijn eigen vlees keurt. ;D

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

Hallo,

 

We gaan weer terug naar de oude situatie, want voordat de BelT(h)el er kwam, kreeg je toch ook gewoon antwoord van de inspecteur en zijn/haar discipelen.

Ik vond de BelTel geen verbetering, dus wat mij betreft; geen probleem.

 

groet,

 

John

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

Een oplossing waar zowel de klant, als de inspecteur, als de goede belastingadviseur e.d. blij van wordt, zou kunnen zijn dat de inspecteur zegt: "Beste belastingplichtige, ik verbind u door met een goede en niet al te dure belastingadviseur bij u in de buurt die goed bij uw persoon/type bedrijf/situatie past."

 

Er moet dan alleen nog wel een listig systeem worden verzonnen waarmee boekhouders, accountants en fiscalisten op een makkelijke en betrouwbare wijze kunnen worden ingedeeld in relevante groepen. Bijvoorbeeld een systeem dat selecteert op basis van continue geupdate en gecontroleerde variabelen, zoals opleiding, algemene fiscale ervaring, trackrecord inzake specifieke fiscale materie, klantwaardering, aantal aangiftecorrecties per 100 klanten, aantal gevoerde en gewonnen c.q. verloren rechtzaken, uurtarieven, e.d.

 

Kortom: een geavanceerd systeem waarbij de fiscus optreedt als leadgenerator voor geselecteerde fiscalisten. ;D

Maar hoe handig zo'n systeem ook voor de klant zou kunnen zijn, ik vrees dat dat er wel nooit zal komen.


Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Link to post
Share on other sites

 • 1
 • Rate this answer

Concurrentievervalsing: denk dat de vele adviseurs in Nederland niet echt blij zijn met zo'n plan. :P

 

Het einde van het beroep van belastingadviseur is al vele malen aangekondigd, maar bij elke stelselwijziging bleek er juist steeds meer werk voor belastingadviseurs te zijn ;D.

 

Enkele kantekeningen:

De positie van een belastinginspecteur is fundamenteel anders dan die van belastingadviseur. Een beetje zwart-wit gezegd staat een belastinginspecteur aan de kant van de overheid en is het zijn taak om zoveel mogelijk belastinggeld naar binnen te harken. De belastingadviseur staat juist aan de zijde van de belastingplichtige en zijn taak is er voor te zorgen dat de belastingplichtige geen € teveel afdraagt. Dat geeft een bepaald spanningsveld.

 

De belastinginspecteur zal dus altijd richting overheid redeneren. Hij zal fiscale regels altijd interpreteren ten gunste van de overheid en zich altijd conformeren aan besluiten van de belastingdienst, ook al zijn deze in strijd met geldend recht. De kans dat de inspecteur de belastingplichtige wijst op voor hem gunstige jurisprudentie is ook niet groot. De belastinginspecteur moet uiterst voorzichtig zijn met toezeggingen richting belastingplichtigen, want voor hij het weet heeft hij landelijk beleid gemaakt.

 

Wellicht zal de inspecteur de belastingplichtige verleiden tot het afsluiten van convenanten, maar de belastingplichtige kan - zonder bijstand van een adviseur - niet beoordelen of zo'n convenant in zijn voordeel werkt.

 

Daarnaast zie ik ook praktische bezwaren:

- Ingewikkelde adviezen over bedrijfsopvolging, ondernemingsstructuren, pensioenproblematiek etc lenen zich er niet voor om even telefonisch af te doen;

- De inspecteur zal geen tijd hebben om literatuuronderzoek te doen, waardoor hij toch geen optimale antwoorden kan geven;

- In grensoverschrijdende situaties zal de belastinginspecteur de boot af moeten houden, terwijl belastingadviseurs juist vaak over een uitstekend internationaal netwerk beschikken.

 

Ten slotte kun je je af vragen of de inspecteur nog toekomt aan zijn echte werk, het controleren en vaststellen van aanslagen, als hij de halve dag aan de telefoon hangt. Het zal toch niet zo zijn dat het controlewerk steeds meer verschuift naar de belastingadviseurs (denk aan horizontaal toezicht), terwijl de inspecteur zich bezig gaat houden met adviestaken. Dat lijkt me een beetje de wereld op zijn kop.

 

Verder ben ik met John Kode eens dat de oude situatie waarin je gewoon kon overleggen met je "eigen" belastinginspecteur en desnoods even om tafel kon gaan zitten om knopen door te hakken, de meest optimale is. De Belastingtelefoon is geen verbetering omdat je te maken hebt met anonieme medewerkers die de plank regelmatig misslaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

Lees net een artikel waaruit blijkt dat zelfs simpele vragen vooralsnog niet correct kunnen worden beantwoord door de belastingtelefoon. Onderzoek van consumentenbond levert op: van de 50 simpele inhoudelijke vragen aan de belastingtelefoon zijn er slechs 17 correct beantwoord, de rest foutief (!?!?). Daarbij vermeld de medewerker in kwestie blijkbaar niet dat ie iets niet weet, liever wordt er gegokt of een onzinantwoord gegeven. Zie ook:

 

Artikel CB

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

De staatssecretaris verwijst ook naar (doorlopend?) onderzoek ('mystery shoppers') door TNS-NIPO. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar welke vragen die stellen en wie de antwoorden op juistheid controleert - hoe betrouwbaar is zo'n onderzoek als het bijvoorbeeld door niet-fiscalisten wordt uitgevoerd?


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

Marnix, bedankt voor de link naar het Consumentenbond-artikel.

 

Prima dat de de Consumentenbond (CB) onderzoek doet naar de kwaliteit van de Belastingtelefoon, maar ik vind het toch allemaal wel een beetje gekleurd. Want de CB bepaalt in dit onderzoek welke antwoorden juist zijn en te grote afwijkingen van die antwoorden worden door haar aangemerkt als onvolledig of onjuist. Maar op de CB-antwoorden valt ook nog wel wat af te dingen.

 

Zo valt de CB bij vraag 2 (mag ik als gescheiden ouder de onderhoudskosten van mijn 3 dagen per week bij mij wonende kind van 12 aftrekken?) erover als de BelTel-medewerker niet doorvraagt naar co-ouderschap, maar vergeet ze zelf te vermelden dat bij recht op aftrek niet de feitelijke kosten aftrekbaar zijn, maar slechts een forfaitair bedrag per kwartaal. Terwijl ze dat punt bij vraag 4 (ook over levensonderhoud kind) juist weer heel belangrijk vindt. Waarom bij vraag 3 dan niet?

 

En dan het CB-antwoord op vraag 8 (Hoe kom ik aan de vrije verkoopwaarde van mijn 2e huis in Frankrijk?): "Die kunt u zelf schatten. Mocht u daarover vragen krijgen, dan kunt u foto's van vergelijkbare te koop staande woningen overhandigen, of statistische gegevens." Feitelijk zegt de CB dus: als het erop aankomt, zegt zo'n eigen schatting helemaal niets, dus moet u bij controle bij voorkeur met stukken op de proppen kunnen komen van partijen die gelden als onafhankelijke deskundigen, zoals makelaars en openbare instellingen. En tegelijkertijd beweren dat antwoorden van BelTel in diezelfde richting onjuist of onnodig kostenverhogend zijn! Bovendien als de beller zelf zo goed zou weten wat de waarde van die woning was, dan zou hij daar toch geen vraag over stellen? Juist daarom is het antwoord van BelTel op zich ook logisch: Als je het zelf niet weet, raapleeg iets of iemand die daar waarschijnlijk meer van weet.

 

Al met al is dat CB-artikel dus vooral een manier om de CB te profileren als gezaghebbende bondgenoot in de strijd tegen de machtige, maar steeds weer fouten-in-het-nadeel-van-de-klant-makende fiscus, enkel bedoeld om nieuwe CB-leden te winnen met een belastingservice die inhoudelijk bijzonder weinig voorstelt.

 


Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Link to post
Share on other sites

 • 1
 • Rate this answer

Leuke schnabbel trouwens voor al die Belastingdienstambtenaren die binnenkort met (vroeg?)pensioen gaan: 1e lijns fiscale Consumentenbondhulp annex aan de CB gelieerde goedkope belastingadviseur. ;)


Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 7 leden online en 101 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept