Jump to content
Bassfly
Verberg

Rente lening 'Piet Krediet' aftrekbaar?

vraag

Hallo,

 

Een kennis van me heeft 3 jaar geleden met 4 compagnons een VOF opgestart. Hierbij hebben ze ieder € 20.000,- ingebracht als kapitaal om te investeren en het bedrijf op te starten.

 

Een van de compagnons kon op basis van zijn toenmalige inkomen (en lopende (top)hypotheek) geen krediet krijgen bij een 'normale'bank en heeft daarom een lening afgesloten bij 'Piet Krediet', waar hij momenteel een rente betaald van ca. 15%.

 

Naar zijn eigen zeggen wordt de rente die hij voor het krediet betaald door zijn boekhouder standaard niet meegenomen in de boekhouding van de VOF of bij zijn jaarlijkse belastingaangifte.

 

Is dat eigenlijk wel juist? En is die rente niet gewoon aftrekbaar?

 

Bassfly

 

Link to post
Share on other sites

22 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

een goedkeurende besluit inzake durfkapitaallening

 

Wat moet ik daar precies onder verstaan eigenlijk? Is dat een besluit van de Belastingdienst op basis van een door de compagnon verstrekte eigen verklaring + kopie leenovereenkomst o.i.d.?

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Volgens mij kun je geen durfkapitaal aan jezelf ter beschikking stellen, ook niet als je vennoot bent in een VOF. Op het punt van de persoonlijke (ookwel buitenvennootschappelijke) balans heeft Herafin gelijk.

 

Als de lening is aangegaan ter storting in het kapitaal van de VOF dan is die lening buitenvennootschappelijk vermogen. De vennoot heeft dus buiten de VOF een mini balans die er als volgt uitziet:

 

Actief: Kapitaal VOF 20.000 Passief: lening Piet Krediet 20.000

 

De rente van 15% is dan ook aftrekbaar voor de IB. Dat bereik je door een tweede 'onderneming' toe te voegen in zijn IB aangifte. Daarop zie je bovenstaande balans en een winst- en verliesrekening waarop alleen 3.000 rentelasten staat.

 

Die 3K rente gaat dus mee ten laste van zijn box 1 inkomen en zorgt zo voor belastingvoordeel.

 

groet

Joost

 

 


Denariusadvies.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik bedoelde ook niet dat het als durfkapitaal gezien moet worden ;D

 

Ik bedoelde dat als je het van een willekeurig persoon obv dat besluit als lening (durfkapitaal) gezien mag worden, dan kan het obv een banklening of andere lening ook als lening in je persoonlijke balans gezien worden


Met vriendelijke groet,

Hermes Ratgers

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Volgens mij kun je geen durfkapitaal aan jezelf ter beschikking stellen, ook niet als je vennoot bent in een VOF. Op het punt van de persoonlijke (ookwel buitenvennootschappelijke) balans heeft Herafin gelijk.

 

Als de lening is aangegaan ter storting in het kapitaal van de VOF dan is die lening buitenvennootschappelijk vermogen. De vennoot heeft dus buiten de VOF een mini balans die er als volgt uitziet:

 

Actief: Kapitaal VOF 20.000 Passief: lening Piet Krediet 20.000

 

De rente van 15% is dan ook aftrekbaar voor de IB. Dat bereik je door een tweede 'onderneming' toe te voegen in zijn IB aangifte. Daarop zie je bovenstaande balans en een winst- en verliesrekening waarop alleen 3.000 rentelasten staat.

 

Die 3K rente gaat dus mee ten laste van zijn box 1 inkomen en zorgt zo voor belastingvoordeel.

 

groet

Joost

 

 

Sorry voor mijn late reactie, maar nog bedankt voor het meedenken!

 

Weet je dit zeker? De boekhouder zegt gewoon heel simpel: "het was een consumtief krediet en dus is het niet aftrekbaar".

 

Waarschijnlijk omdat lening niet als een 'officiele' zakelijke lening is afgesloten bij een echte bank ofzo.

 

Ik vermoed dat de boekhouder zich er misschien ook wel een beetje makkelijk vanaf maakt ... en geen zin heeft om allerlei lastige constructies met dubbele balansen te gaan maken. :-(

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden.

Uiteindelijk moet je zelf kiezen via welke weg je gaat.

 

Ons werk is heel simpel, zo simpel dat je van 10 verschillende mensen 10 verschillende aangiften zal krijgen (waarschijnlijk).

Aan jou de moeilijke keuze welke weg je wil, maar als er 2 zeggen dat het mag op internet. Waarbij naam en alles vermeld staat, denk je dan dat we je verkeerd gaan informeren?

 

Wat ik mij afvraag hoe dezelfde boekhouder omgaat met een consumptief krediet die aangegaan is voor een nieuwe keuken?

Is die dan ook niet aftrekbaar? Lijkt me wel ;D


Met vriendelijke groet,

Hermes Ratgers

Link to post
Share on other sites
 • 1
 • Rate this answer

 

Waarschijnlijk omdat lening niet als een 'officiele' zakelijke lening is afgesloten bij een echte bank ofzo.

 

 

Al leen je bij de slager om de hoek 200.000 tegen een rentevergoeding van 3 varkens per maand. Als je de lening voor het bedrijf gebruikt (niet zijnde de lening opeten aan privé opnames), dan is de rente zakelijk aftrekbaar.

 

groet

Joost


Denariusadvies.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Dag Hendrik

 

Als je privé een schuld bent aangegaan om de 18K (of welk ander bedrag ook) aandelen te kunnen storten dan drukt de rente op box 2 van je IB aangifte. Als daar geen dividend of verkoopbate aandelen tegenover staat, dan cumuleert die rente 9 jaar voorwaarts als aftrekpost in de toekomst in box 2.

 

groet

Joost


Denariusadvies.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Oke, duidelijke antwoorden!

 

Maar waarschijnlijk moet je nog wel kunnen aantonen dat je de Piet Krediet lening inderdaad hebt gebruikt om als startkapitaal in te brengen in de VOF? Kan dat gewoon door middel van wat bankafschriften en de leenovreenkomst?

 

En ik neem aan dat de aangiftes voor 2008 en 2009 ook gewoon nog vrij makkelijk kunnen worden aangepast en opnieuw worden ingediend?

 

Zal meneer de boekhouder wel niet zo blij mee zijn ... maar goed, dat is ook zijn eigen stommiteit geweest.

 

Over de afgelopen 3 jaar gaat het toch om ca. 9k rente die alsnog afgetrokken kan worden, dus zeker wel de moeite om nog even goed naar te laten kijken!

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik raak een beetje in de war van dat snelle switchen tussen BV, VOF en varkens als rente (maar dat laatste is Joost zijn schuld). Wat gaat het nu worden?

 

Er geldt een vrije bewijsleer vor wat betreft de toerekening. Dat wil zeggen dat je op alle denkbare manieren aannemelijk mag maken dat het een zakelijke lening is. Meestal gaat dat via een leningovereenkomst, eventueel in combinatie met bankafschriften.

 

Aangiften wijzigen nadat de aanslag is opgelegd kan via een bezwaarschrift (binnen 6 weken na het definitief worden van de aanslag) of via een verzoek om ambtshalve vermindering. Dat kan door het aanpassen van de aangifte (niet electronisch indienen) en een printje daarvan op te sturen naar de belastingdienst, vergezeld van een briefje met uitleg.

 

En wellicht toch even aan een andere boekhouder denken. Wie weet wat deze nog méér heeft laten liggen.


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik denk dat de boekhouder zijn dagen wel geteld zijn ja. ;D

 

Maar als je de definitieve aanslag hebt ontvangen, dan kan je dus nog maar 6 weken bezwaar maken?

 

Ik dacht eigenlijk dat je aangiftes tot iets van max. 3 of 5 jaar terug opnieuw kon indienen/corrigeren ...

 

In dat geval zou het dus alleen om belastingjaar 2010 gaan voor wat betreft het opvoeren van de rente als een aftrekpost ... :-\

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Dag Bassfly,

 

Nee, de situatie ligt (natuurlijk...) genuanceerder. Je kunt binnen 6 weken bezwaar aantekenen en dan is het bezwaar ontvankelijk. Dit betekent dat je, als je het niet eens bent met de uitspraak op het bezwaar, je in beroep kunt gaan bij de rechtbank. Als het bezwaar na die genoemde 6 weken wordt ingediend is het bezwaar niet ontvankelijk, dat betekent dat de gang naar de rechter niet mogelijk is. Of beter gezegd: je kunt wel naar de rechter gaan met je grief, maar deze zal de zaak meteen van tafel vegen omdat het de kwestie niet ontvankelijk is.

 

Betekent dit dat het zinloos is om bezwaar in te dienen na die zes weken? Integendeel! Bezwaar wordt door de Belastingdienst in behandeling genomen (wel niet ontvankelijk verklaard) en de inspecteur zal het bezwaar behandelen als ware het ontvankelijk. De gronden van het bezwaar worden dus eerlik in de heroverweging meegenomen en als het bezwaar gegrond geacht wordt zal het bezwaar gehonoreerd worden. Het is dus heel belangrijk dat je het bezwaarschrift goed motiveert en de correcte gegeven bijsluit!

 

Ik heb tot op heden nog niet meegemaakt (afkloppen!) dat een niet-ontvankelijk bezwaar niet geleid heeft tot een herziening. Het is dus altijd zeer zinvol om (goed gemotiveerd en onderbouwd) bezwaar aan te tekenen!


Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Bedankt voor de uitgebreide beantwoording!

 

En is zijn dus nog wel mogelijkheden begrijp ik, dat is mooi.

 

Alleen nog even voor wat betreft het "goed gemotiveerd en onderbouwd":

 

Is een motivatie in de trant van:

 

Hierbij teken ik bezwaar aan tegen de opgelegde definitieve aanslag van 2008 omdat ik abusievelijk de rente van een lening die ik heb afgesloten om het startkapitaal van de VOF te bekostigen niet heb meegenomen in mijn aangifte 2008 ...bla,bla ... etc

 

Voldoende?

 

En dan even een gecorrigeerde aangifte 2008 bijvoegen?

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Je zou naast de aangifte ook de balans en een kopie van de leningovereenkomst (mits daar het zakelijke doel uit blijkt) mee kunnen sturen.


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Wat ik altijd hanteer is:

 

- herziene aangifte (elektronisch) indienen;

- herziene aangifte uitdraaien;

- bezwaarschrift opstellen en verwijzen naar uitgedraaide herziene aangifte;

- bezwaarschrift onderbouwen door aan te tonen dat de werkelijk situatie is conform de herziene aangifte (en dus, kan niet anders, afwijkt van de originele aangifte) - aantonen door te benoemen en daadwerkelijk te laten zien (in jouw geval: overeenkomst van lening (zoals Ronaldinho wijs opmerkt: als daar uit blijkt dat het een zakelijk doel dient, anders lekker weg laten), betaalde rente (afschriften), buitenvennootschappelijke balans etc.);

- nog even verwijzen naar het goedkeurende besluit dat Hermes noemt (je zou maar net die ene hebben die niet goed thuis is in de materie...)

 

Volgens mij moet het dan goed gaan.


Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Geloof het of niet maar dit ogenschijnlijk simpele probleem schijn toch lastig te zijn voor een hoop instanties.

 

Inmidels is er contact geweest met de boekhouder, de Bovag advieslijn (het betreft een garagebedrijf) en de Belastingdienst.

 

De boekhouder ziet het nog steeds als een consumptief krediet.

 

De Bovag advieslijn komt niet veel verder dan een kopietje sturen van de VPB Almanak (artikel 34.1), waar voor een leek redelijk onbegrijpeljke tekst in staat.

 

De Belastingdienst (jong schoolverlatertje aan de lijn) komt niet verder dan de conclusie dat het ingebrachte geld ook echt toe te delen moet zijn geweest aan een bepaald bedrijfsmiddel (bv. aankoop autohefbrug), anders geen mogelijkheden tot aftrek van rente bij belastingaangifte. Bij 'Algemeen' geld inbrengen op een gezamelijke zakelijke rekening schijnt dus de rente dus niet aftrekbaar te zijn.

 

Die kennis van me wil nu van IEMAND dus en duidelijke uitspraak hebben en begint wat moedeloos te worden..

 

Wat is nu wijsheid?

 

Bij een erg goed aangeschreven balastingkantoor langsgaan met zijn volledige boekhouding voor een advies (uurtje/factuurtje)? Wie weet een topper in de regio Bollenstreek (Zuid-Holland).

 

Bij de Belastingdienst zelf langs gaan met zijn boekhouding voor een advies?

 

De Belastingdienst aanschrijven met de case en hopen dat er niet weer een schoolverlatertje naar gaat kijken?

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Hoi Bassfly,

 

Het probleem is simpel, maar jij hebt een talent om het extra moeilijk te maken.

 

Je bent in dit draadje prima op weg geholpen. Wat je moet doen is bezwaar maken c.q. (als de bezwaartermijn inmiddels is verstreken) verzoeken om ambtshalve vermindering in te dienen. Meer niet.

 

Als de boekhouder weigert mee te werken, moet je het gewoon zelf doen of iemand anders inschakelen.

 

Waarom je de Bovag advieslijn hebt opgebeld, ontgaat me. De Bovag komt met een kopie uit de VPB Almanak, terwijl het hier om een v.o.f. gaat. Artikel 34 lid 1 Wet VpB gaat over herkapitalisatie. Wat heeft dat er mee te maken ???. Volgens mij had je net zo goed de bakker op de hoek om advies kunnen vragen ;D.

 

De Belastingtelefoon opbellen met dit soort vragen heeft ook weinig zin, want de kennis van de medewerkers van de Belastingtelefoon schiet vaak tekort. Je kunt er ook geen enkel vertrouwen aan ontlenen, dus je hebt er m.i. weinig aan.

 

Als je een bezwaarschrift c.q. verzoek om ambtshalve vermindering schrijft, wordt er (doorgaans) wel serieus naar gekeken. Het is niet onverstandig om de correspondentie te laten verzorgen door een gekwalificeerde (aangesloten bij een beroepsvereniging) belastingadviseur. Dan gaat het allemaal goed komen ;).

 

Odeon

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Het probleem is dat ik dus NIET die kennis ben, maar meer alleen een doorgeefluik ben hier.

 

Alle contacten met boekhouder, Bovag en Belastingtelefoon zijn via die kennis gegaan en hij heeft mij weer verslag uitgebracht. Ik vind het ook een vaag verhaal, maar goed.

 

Probleem is dat die boekhouder de aangiftes en jaarrekening doet voor alle 4 de compagnons, dus even snel switchen naar een andere boekhouder is er niet zomaar bij. Sowieso dienen de aangiftes van 2008 en 2009 te worden aangepast, dus dan is het denk ik praktisch dat hij dat ook gewoon gaat doen.

 

Het probleem is alleen dus dat we die boekhouder aan het werk moeten krijgen. Blijkbaar wil hij geen fouten toegeven en/of zich iets wijs laten maken door een 'simpele' automonteur.

 

Is er niet een bepaald artikel/document/weblink o.i.d. waar we naar kunnen verwijzen om hem aan de slag te krijgen?

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 10 leden online en 155 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept