Ga naar inhoud
 • 0

biotechnologie weet malaise te omzeilen

er stond een artikeltje deze morgen in verschillende nieuws bladen.

 

zie:

http://www.bndestem.nl/CDA/regioportal/0,2078,1340__1124716_,00.html

Hoewel ook de biotechnologie niet ontkomt aan de algehele economische malaise, blijkt de sector voor veel kapitaalverschaffers nog steeds een aantrekkelijke investeringsmogelijkheid.

 

In Europa slaagden 23 bedrijven er vorig jaar in om meer dan 20 miljoen dollar aan investeringskapitaal te verwerven, in 2000 waren dat er vijftien. Dit geldt vooral voor bestaande bedrijven; starters hebben wel last van het gebrek aan vertrouwen in de economie.

Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek naar de biotechnologische sector van het advies- en organisatiebureau Ernst & Young. Onderzoeker P. Lucas noemt de cijfers voor de sector goed en ziet voor de komende jaren genoeg groeimogelijkheden. "De omzetten in de Europese biotech zijn de afgelopen vijf jaar verzevenvoudigd tot 14 miljard dollar."

 

'Een vraag stellen en je even dom en onwetend voelen is beter dan je hele leven dom voelen omdat je de vraag niet hebt gesteld' - vrije vertaling van een oud Chinees gezegde

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

18 antwoorden op deze vraag

 • 0

Klinkt erg goed, vreemd dat er zo weinig biotechneutondernemers te vinden zijn??? Ga me daar nog zeker verder in verdiepen...

Volgens het artikel schijnen starters wel moeilijk aan geld te kunnen komen van investeerders.

 

'Een vraag stellen en je even dom en onwetend voelen is beter dan je hele leven dom voelen omdat je de vraag niet hebt gesteld' - vrije vertaling van een oud Chinees gezegde

Link naar reactie
 • 0

Bij de universiteiten (voor zover ik weet Wageningen en Leiden) heeft BioPartner nu incubators zitten.

Ik zal eens navraag doen om te kijken hoe zij omgaan met financiering. Maar ergens in mijn achterhoofd zit ook nog dat BioPartner een x-aantal miljoen heeft gekregen voor start-ups in de life science!

Ga ik even refresh my memorie doen ... I'll be back met deze informatie.

Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link naar reactie
 • 0

Ik weet toevallig van een aantal biomedische starters dat ze vanuit BioPartner een first stage grant kunnen krijgen als ze met een goed plan komen. Dat is voor de meesten onder hen echt van cruciaal belang, omdat ze meestal nog een paar jaar onderzoek moeten verrichten voor ze echt de markt op kunnen. Indirect begrijp ik dat Stigon met name medische starters goed verder helpt met financiering van het noodzakelijke onderzoek dat nog moet worden verricht. de meeste problemen onstaan na afloop van deze overheidsfinanciering. Dan breekt nl. het moment aan dat er echt serieuze pieken moeten worden neergelegd (geen 100.000 euro, maar 2 miljoen). Dan staat niemand meer echt te trappelen. VC's zijn meestal nog huiverig omdat biotech starters toch meestal nog lang in onderzoek zitten dat risico's met zich meebrengt. Zeker de farmaceutische starters die clinical trials met mensen moeten verrichten. Zo lang die niet zijn afgerond, zijn VC's huiverig, omdat niet voldoende duidelijk is of het te ontwikkelen medicijn nog nare bijwerkingen zal hebben. Maar juist die clinical trials zijn heel duur en juist dan heeft de starter geld nodig.

Je reis naar de toekomst wordt een succes als je alleen die dingen uit het verleden meeneemt die je positieve energie geven. Michael Lewis, 2000.

Link naar reactie
 • 0

Ha Molecuultje,

 

Ook voor clinical trials geldt de vraag: "Wat kost het, wat levert het op en wat zijn de afbreuk risico's". Is de uitkomst van die som negetief, dan is er geen sprake van "economisch perspectief", en moet je wel een hele goede motivatie hebben om je eigen en andermans geld in het project te stoppen.

 

Misschien is het niet haalbaar om als starter aan clinical trials voor mensen te beginnen en moet dat segment (helaas) overgelaten worden aan de grote pharmaco's.

 

Ik wou dat het anders was. Je verantwoordelijkheid als ondernemer ligt niet bij het op de markt brengen van nieuwe producten, of het genezen van zieken. Als ondernemer heb je de verantwoordelijkheid om een winstgevend bedrijf op te zetten. Daarom doe je ook een beroep op investeerders.

 

Als het winstgevende bedrijf er niet in zit, of het is niet je prioriteit om winstgevend te zijn, mag je niet verwachten dat commerciele kapitaalverschaffers daar geld in steken.

 

Helaas, helaas, helaas, de wereld is hard.

 

Groeten,

Nils

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0

Beste Nils,

je hebt ook voor een deel gelijk. Als ondernemer moet ik me niet richten op het genezen van mensen, maar op het winstgevend maken van mijn bedrijf. Als iedere starter dat goed zou beseffen, zouden er weinig over de kop gaan. Maar ergens vind ik dat een makkelijke reactie op een groter, complexer probleem. Als we met z'n allen roepen dat er zo weinig technostarters zijn, dan helpt het niet door simpelweg te zeggen dat de grote farmaceuten het maar moeten opknappen. Bovendien zijn dat vaak grote logge organisaties die niet snel en felxibel kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Farmaceuten zien ook steeds meer zelf in dat technostarters soms op hun onderzoeksterrein spannende dingen doen waar het hen nog jaren onderzoek zou kosten om op dat specifieke veld een inhaalslag te maken.

Als ik het heb over clinical trials, dan weet ik dat die noodzakelijk zijn om mijn medicijn op de markt te krijgen. Ik heb na die trials wel 20 partijen die mijn medicijn willen kopen of veel geld willen neertellen voor een licentie, maar juist die fase daarvoor staan ze nog niet met hun portefeuille te wapperen. Ik geloof dus dat er in die business wel de potentie zit om winstgevend te zijn, maar je moet een langere adem hebben.

Je reis naar de toekomst wordt een succes als je alleen die dingen uit het verleden meeneemt die je positieve energie geven. Michael Lewis, 2000.

Link naar reactie
 • 0

Ha Molecuultje,

 

Ik besef ook wel dat het probleem complexer is dan wordt geschetst. Maar om het complexe probleem op te lossen deel ik het in zoveel mogelijk eenvoudige problemen. Vandaar mijn soms wat botte benadering. Anders komt een oplossing van "het" probleem niet dichter bij.

 

Nog even jouw voorbeeld. Als de clinical trials achter de rug zijn wil iedereen je financieren. Ja, an me hoela, dat wil ik begrijpen. Als de clinical trials achter de rug zijn, is de grootste risicofactor uit de weg geruimd. Het sommetje was: winst = opbrengst * kans van slagen / terugverdienperiode nimus kosten. Door het doorlopen van de clinical trials is je kans van slagen waarschijnlijk toegenomen van 10% naar 60%. Moet je eens invullen in de vergelijking, dan zie je wat een verschil in winst dat maakt.

 

Voordat je aan clinical trials begint, moet er een geweldige winstpotentie in het project zitten anders krijg je het niet gefinanciert. Ik ken wel mensen die het op eigen kracht geprobeert hebben en er zijn er wel die gefinanciert zijn, maar de ervaring leert dat slechts weinigen het halen en nog minder hun originele aandeelhouders kunnen terugbetalen.

 

Het probleem is dan ook niet het lef van de investeerders, want die hebben best wel lef. Het probleem blijft het economisch perspectief van kleine bedrijven die zelf medicijnen door de clinical trial willen trekken. Dat lukt bijna niet en kost te veel tijd en geld. Helaas.

 

Misschien moet je kijken of de orphan drug status toepasbaar is, of werken naar zeer relevantie dierproeven en dan een pharmaco zien te vinden die jouw product op basis van een exclusieve licentie door de trial wil loodsen. Je verdient dan wel veel minder, omdat de pharmaco in dat geval het meeste risico neemt.

 

Ik krijg trouwens sterk de indruk, dat die hele FDA approval vooral bedoeld is om amerikaanse pharmaco's bescherming te bieden (kan ik overigens helemaal naast zitten hoor, daar ken ik het systeem niet goed genoeg voor) Maar als dat zo is moet je je serieus afvragen of je daarmee de frontale confrontatie aanwil.

 

OK genoeg belerend geleuter, laat je even weten wat je van mijn standpunt vindt?

 

Groeten,

Nils

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0

Ik krijg sterk het gevoel dat hoe verder je zelf als starter komt in je trials, hoe beter je onderhandelingspositie richting de grote farmaceuten. Je bent al een heel eind als je al succesvolle trials bijvoorbeeld met muizen gedaan hebt, maar je staat nog beter als je kunt aantonen dat je drug ook werkt op mensen. beiden kosten geld en dan heb ik het nog niet over je patentkosten (vaak meer dan 1 patent nodig). Het hangt er dus vanaf wat je als starter zelf wil. Wil je snel van alle risico's af, dan moet je snel naar de farmaceutische grote jongen toe, maar heb je weinig te onderhandelen over eigendom, exclusieve licenties en royalties. Investeer je zelf veel langer, dan word je positie ook steeds sterker om je investeringen terug te verdienen. Voor wat betreft je uitspraak over FDA approval heb je deels gelijk, je kunt er niet omheen. Wil je een medicijn op de markt brengen en ligt je doelgroep voor een groot deel op de wereldmarkt (buiten NL) dan moet je wel. Anders wil niemand je medicijn hebben.

Je reis naar de toekomst wordt een succes als je alleen die dingen uit het verleden meeneemt die je positieve energie geven. Michael Lewis, 2000.

Link naar reactie
 • 0

Biotech starters kunnen geld ophalen middels een IPO aan AIM (London Stock Exchange). Tot en met juni 2002 zijn 39 ondernemingen naar de beurs gegaan. Een aantal hiervan waren Biotech ondernemingen. Voordeel van AIM is dat op basis van een ondernemingsplan (historie is niet noodzakelijk) geld opgehaald kan worden (laatste tijd wat moeilijker). Er zijn geen stringente regels omtrent marktkapitalisatie en het op te halen bedrag (gemiddel tussen 2 en 5 mio EUR).

Echter, institutionele investeerders zijn risico-avers geworden. Biotech heeft een hoog risicoprofiel. Voor reeds bestaande grotere ondernemingen is Tachmarkt Mediscience opgericht. De voorwaarden voor een notering zijn strenger.

 

http://www.londonstockexchange.com/aim/

 

Arjan Brienen

Senior Associate

First Dutch Capital

Link naar reactie
 • 0

Kan je aangeven in welke ontwikkelfase je op de AIM geld kan ophalen?

 

- Drug design;

- Onderzoek naar biologische effecten;

- Biofarmaceutische ontwikkeling;

- Klinisch onderzoek.

 

 

Beste Michel,

 

In beginsel kan je voor iedere fase geld ophalen aan AIM. Momenteel bestaat alleen het probleem dat institutionele investeerders risico avers zijn geworden. Een paar maanden gelende was biotech "talk of the town" dit is het nogsteeds wel echter men is selectief geworden in investeren. Met name lange R&D trajecten waarvan nog niet bekend is of het medicijn een FDA approval krijgt zijn moeilijk verkoopbaar.

In de periode van maart t/m mei zijn de volgende helath / biotech ondernemingen naar de beurs gegaan:

- 1st dental laboratories (AIM)

- Bioproject international (AIM)

- Marshall Edwards Inc (AIM)

 

Indien meerdere mensen geïnteresseerd zijn (+/- 50) kan ik een presentatie van London Stock Exchange over de mogelijkheden organiseren.

 

Kort over AIM:

Starters markt van LSE. geen strenge regels omtrent IPO.

Ondernemingen hoeven geen historie en track-record te hebben. IPO kan vanaf 1 mio GBP. Gemiddeld is dit 4-5 mio EUR (IPO kosten zijn fors).

Interessant voor technologie ondernemingen welke meerdere malen een beroep op de kapitaalmarkten willen doen.

 

Sentiment:

Een groot aantal beursgangen is uitgesteld. Veel ondernemingen willen een listing aan AIM krijgen. Echter, investeerders zijn momenteel op zoek naar ondernemingen welke een unieke PMC hebben en al winstgevend zijn of dit binnen een jaar worden :(. Voorheen zijn zelfs starters naar de beurs gebracht.

 

Mensen die een presentatie willen bijwonen: laat het mij weten ! bij voldoende animo kan ik mensen uit Londen lanten overvliegen. Brochures etc. zijn ook beschikbaar.

 

Arjan Brienen

Senior Associate

First Dutch Capital

Link naar reactie
 • 0

Mensen die een presentatie willen bijwonen: laat het mij weten ! bij voldoende animo kan ik mensen uit Londen lanten overvliegen.

 

 

Is het wat dat betreft misschien een idee om zo'n presentatie op een event van Biopartner of Yels o.i.d. te regelen?

'Een vraag stellen en je even dom en onwetend voelen is beter dan je hele leven dom voelen omdat je de vraag niet hebt gesteld' - vrije vertaling van een oud Chinees gezegde

Link naar reactie
 • 0

Is denk ik wel mogelijk, voorwaarde is wel dat voldoende mensen geïnteresseerd zijn.

Ik weet dat vanuit de London Stock Exchange voldoende mensen beschikbaar zijn om een presentatie te houden.

 

Ik weet dat Michel Simons een goed contact met Biopartner heeft. Misschien kan de presentatie gaan over subsidies en berusgang c.q. venture capital. Subsidies kunnen een duw in de rug zijn van investeerders (en bij uitstek een goede manier van funding).

Ik zal e.e.a. met Michel doornemen.

 

Met groet,

Arjan Brienen

Senior Associate

First Dutch Capital

Link naar reactie
 • 0

Nog een stukje van internet die in deze thread past:

 

http://www.siliconvalley.com/mld/siliconvalley/3890207.htm

 

Biotech start-ups received more first-round venture capital during the second quarter -- $296 million -- than any other sector, according to the MoneyTree Survey. That amount was the highest biotech has received since 1995, the first year for which statistics are available.

 

'Een vraag stellen en je even dom en onwetend voelen is beter dan je hele leven dom voelen omdat je de vraag niet hebt gesteld' - vrije vertaling van een oud Chinees gezegde

Link naar reactie
 • 0

Hebben we voorbeelden van Biotech startups ?

Nog niet, maar ik hoop op redelijk korte termijn dat een paar mensen, die niet zo lang geleden gestart zijn, op dit forum hun verhaal komen neerzetten.

 

Stay tuned :)

'Een vraag stellen en je even dom en onwetend voelen is beter dan je hele leven dom voelen omdat je de vraag niet hebt gesteld' - vrije vertaling van een oud Chinees gezegde

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  1 lid, 240 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.