Ga naar inhoud
 • 0

ZVW premie 2012 harder omhoog dan u dacht

Is de ZVW premie de nieuwe melkkoe in het kader van inkomensnivellering? Ik ben namelijk verbaasd over de stilte omtrent de aangekondigde verhoging van het bijdrage-inkomen ZVW voor 2012. Stilte van de zijde van de overheid waarvan je mag verwachten dat ze haar burgers correct en tijdig informeert over haar plannen en stilte van de kant van de fiscale professionals over de voorgestelde maatregel. Toegegeven, je moet even goed lezen, want de wijze waarop de overheid (in casu het Ministerie van SZW) de maatregel ogenschijnlijk onder de radar heeft willen houden, doet denken aan het aloude \"Wat ik je nog had willen vertellen...\" nadat het leed geleden is. Deze beeldspraak is niet geheel onbewust gekozen. We moeten even terug naar Prinsjesdag voor het eerste signaal. Dit was te lezen in de Miljoenennota:

 

“Ten eerste wordt de grondslagverbreding in de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet versneld doorgevoerd. Dit leidt tot meer inkomenssolidariteit in de zorg, omdat hogere inkomens zo relatief meer premie gaan betalen. De grondslagverbreding in de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet is onderdeel van de Wet Uniformering van het loonbegrip die in 2013 wordt ingevoerd en reeds door de Eerste en Tweede Kamer is aangenomen.”

 

In normaal fiscaal Nederlands staat hier eigenlijk:

 

“We gaan het maximale inkomen waarover nu de inkomensafhankelijke bijdrage voor de ZVW premie geheven wordt (€ 33.427), ophogen door dit gelijk te trekken met het bijdrage-inkomen zoals dat gaat gelden voor de overige werknemersverzekeringen. Dat inkomen bedraagt € 50.056. U kunt dit lezen in de Wet Uniformering Loonbegrip dat voor 2013 gepland staat. We voeren deze verhoging voor de ZVW premie echter al in per 2012.”

 

En als ik de gedachtegang van SZW ook even mag benoemen, dan zou het onderschrift kunnen luiden:

 

“We laten de tekst bewust vaag omdat we dan wel kunnen benoemen dat de premie voor de basisdekking stijgt met € 36 per jaar en het eigen risico per jaar stijgt met € 50. Dat valt wel mee natuurlijk. Ohja, we kunnen ook benadrukken dat de percentages voor de ZVW dalen met 0,7% en voor de AOW-uitkeringen zelfs met 2,8%.”.

 

Ben ik nu de enige die hier moeite mee heeft? Weten de werkgevers dit? Weten de werknemers dit? Weten zelfstandige IB-ondernemers dit? Nee! Want dan was de pleuris allang uitgebroken. Als je deze woordenbrij vertaalt in euro’s dan gaan waarschijnlijk een hoop ogen ineens open! Dus laten we dat eens doen.

 

Werknemer:

de ZVW premie wordt weliswaar door de werkgever vergoed, maar maakt wel onderdeel uit van het belastbaar loon. Oftewel: de bovenmodale werknemer gaat meer loonheffing betalen over de verhoogde bijdrage ZVW. Rekent u even mee?

 

Inkomen 33.427. Premiepercentage daalt met 0,65%. Dit betekent een brutovoordeel van € 217. Bij 42% inkomstenbelasting is het voordeel netto voor de werknemer € 91 per jaar.

 

Inkomen 36.487. Premiepercentage daalt met 0,65% maar wordt wel over het volledige loon berekend. Bij dit loon heeft de wijziging ZVW geen netto gevolgen. Bij een loon boven € 36.487 daalt het netto loon. Dit loopt op tot maximaal:

 

Inkomen: € 50.056 en hoger. Premiepercentage daalt met 0,65% maar wordt geheven over het volledige loon. Het nadeel beloopt dan 42% inkomstenbelasting over de hogere premie = netto € 404. Oftewel, voor werknemers met een loon vanaf € 50.056 daalt alleen op grond van de ZVW premie het netto-inkomen met bijna € 34 per maand, uitgaande van geen salarisstijging. Bij een inkomen in de 52% IB schijf bedraagt het nadeel zelfs € 500 netto.

 

Werkgever? Ja, die is ook het spreekwoordelijke haasje (toch fijn zo net voor de Kerst).

 

De werkgever is verplicht de ZVW premie te betalen voor haar werknemers. De grondslagverhoging raakt dus werkgevers in het hart van hun financiën en dat kan hard aankomen bij werkgevers waar het personeel voornamelijk bovenmodaal verdient. Bedenk dat onderstaande bedragen nog vermenigvuldigd moeten worden met het betreffende aantal personeelsleden.

 

Salaris: 33.427. Premiepercentage daalt met 0,65%, werkgever betaalt € 217 minder ZVW bijdrage.

 

Salaris: 36.487. De grondslagverhoging wordt gecompenseerd door de procentuele daling. Werkgever heeft geen extra kosten.

 

Salaris: 50.065 en hoger. Procentuele premie wordt € 3.555. Dit was € 2.590, zodat de werkgever € 965 meer premie af moet dragen.

 

Volgens de overheid zal het macro-economisch effect nihil zijn omdat de uniformering loonbegrip de administratieve lasten drukt. Laten werkgevers zich nu helemaal niet druk maken om macro-economie!

 

Ondernemers in de IB-sfeer gaan dezelfde lastenstijging (of beperkte verlichting) tegemoet als de werkgevers, maar dan tegen het lage tarief van 5%.

 

En dan is er nog een kleine groep mensen die een stamrecht hebben (polis, banksparen, BV). Vooral degenen die hun WW aanvullen met het stamrecht of uitkeringen uit de BV ontvangen boven € 36.487 zullen deze wijziging niet bepaald met open armen ontvangen. Was het tot en met 2011 zo dat uitkeringen uit een stamrecht BV bovenop een maximale WW niet belast werden met ZVW premie, straks komt daar ineens een heffing bij van 5% over de opnames uit de BV. Dat betekent een maximale lastenstijging van 5% (laag tarief) tegen € 16.629 maakt € 831.

 

Als je destijds je stamrecht BV hebt opgezet (met bijbehorende kosten) om afrekening van je ontslagvergoeding in de 52% IB te voorkomen en je ging er daarbij vanuit dat in de toekomst alles zo te plannen is dat maximaal 42% belasting betaald wordt (je moet de kosten toch ergens terugverdienen) dan is deze ontwikkeling extra zuur. Je bespaart in het meest ongunstige geval geen 10% IB maar nog maar 3% IB. Dan valt het tariefvoordeel ineens weg tegen de kosten van oprichting en instandhouding van het stamrecht. Dit neemt niet weg dat een stamrecht BV nog een prima advies kan zijn, maar de adviseur heeft in elk geval een nieuwe dimensie in zijn adviezen te verwerken. Vraag hem daar ook gerust naar!

 

Ik ben toch wel benieuwd hoe de overheid deze achteruitgang gaat uitleggen. Ik adviseer salarisadministrateurs hun klanten nu al voor te lichten ten einde de eindeloze stroom e-mails die eind januari 2012 zullen volgen (“Waarom heb ik ineens 34 euro minder netto?) te voorkomen. Maak dat in elk geval de taak van de werkgever.

 

En nu? “Now we wait”. Het is nog geen wetgeving, dus ik hoop stiekem dat er nog meer ruchtbaarheid gegeven wordt aan deze sneaky wetswijziging. Twitter deze column dus vooral veel door en vergeet @JCdeJager niet in je tweet!

 

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

16 antwoorden op deze vraag

 • 0

Joost, zoals van jou gewend, een zeer heldere uiteenzetting, complimenten!

Tsja, wachten op de storm....

 

Op zich, de almaar stijgende zorgkosten moeten natuurlijk wel ergens van betaald worden. Het wordt ook eens tijd dat men wakker wordt en zich afvraagt hoe het kan dat de zorgkosten almaar stijgen terwijl in de vergoedingensfeer steeds krampachtiger de hand op de knip wordt gehouden.

 

Ben benieuwd naar de reacties.

 

groet,

Marjan

maak eens een buiteling:

www.saltoadvies.nl

Link naar reactie
 • 0

Bedankt Joost,

 

Gelukkig dat jij zulke dingen nog vooraf inziet en begrijpt. Ik kan het niet eens volgen.

Blijkbaar moeten we de taal van beleidsmaker door de Rietveldvertaler.nl halen om de betekenis te achterhalen.

 

Waarom zie je altijd dat een rechtse regering rechts praat en links handelt.

Komt dat door de zittende ambtenaren? Zitten er nog (s)linkse gedachten daar?

Blijkbaar is het omgekeerde ook het geval maar dan weet je dat ze het doen.

 

Straks pretendeert Verhagen dat de regeldruk vermindering ten gunste komt van het macro economische resultaat van Europa inclusief ........ Daar zitten we als Nederlands bedrijf inderdaad toch echt niet op te wachten.

Hopelijk pikken de dagbladen jouw column snel op. Heb je de toestemming al klaar liggen?

 

Link naar reactie
 • 0

Beste Joost,

 

Kunnen we nog even terug naar de verkiezingen van afgelopen jaar? wat stond er nou ook alweer in de verkiezingsprogramma's van de VVD en PVV? minder regels, maar ze hebben nooit wat geroepen over makkelijkere regels.

Ik snap het ook niet, laat ze het nu eens in normaal ABN schrijven i.p.v. al dat formele gedoe.

 

Kijk maar eens wat ze met de kinderopvangtoeslag hebben gedaan, een doorsnee ouder weet gewoon niet waar ze aan toe zijn.

[Mod edit: mooi voer voor een eigen column. Links naar eigen site verwijderd]

 

gr.

 

Click and Know

Waar wacht je nog op? Start met tijdbesparen!

http://www.clickandknow.nl

Link naar reactie
 • 1

Ondernemers in de IB-sfeer gaan dezelfde lastenstijging (of beperkte verlichting) tegemoet als de werkgevers

 

Klopt dit ? Voor ondernemers geldt vanaf 2012 toch een percentage van 5,0% van max 50.065 = 2503.25 (tegenover nu 5,65% van max 33.427 = 1888.63).

 

Link naar reactie
 • 2

Ondernemers in de IB-sfeer gaan dezelfde lastenstijging (of beperkte verlichting) tegemoet als de werkgevers

 

Klopt dit ? Voor ondernemers geldt vanaf 2012 toch een percentage van 5,0% van max 50.065 = 2503.25 (tegenover nu 5,65% van max 33.427 = 1888.63).

 

 

nee, klopt inderdaad niet. Heb het aangepast in de column. Dank voor je alertheid!

Reus

 

Joost

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

Ik deel vooral de verbazing van Joost dat het zo weinig aandacht krijg. Als zzp-er met goed inkomen mag ik waarschijnlijk tenvolle genieten van deze stijging, maar heb daar persoonlijk nog niet zo'n moeite mee, ik word ruimschoots gecompenseerd doordat de zelfstandigenaftrek een vast bedrag per jaar word

 

Maar voor Ondernemers/bedrijven met meerdere werknemers met een salaris van tussen de 40.000 en 50.000 euro bruto kan dit een duur grapje worden. Dan is het te hopen dat de samenstelling van je personeelsbestand dusdanig is dat de effecten gedempt worden door het aantal werknemers dat onder of rond de oude 33k grens verdienen.

Link naar reactie
 • 0

Ik deel vooral de verbazing van Joost dat het zo weinig aandacht krijg.

 

Het was zowaar op de radio (538) eergisteren als "net niet nieuws". Helaas gingen de heren radiomakers er wel wat laconiek mee om.

 

"dan zorg ik toch dat ik bij mijn werkgever verschillende dienstbetrekkingen aanga".

 

Het duurde even voordat iemand in de gaten had dat de ZVW over cumulatief inkomen geheven wordt ;D

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

Het was gisteren ook in het RTL nieuws (late nieuws volgens mij) daarin werd vrij duidelijk verteld dat iedereen met een maand inkomen van minder dan 3300 euro er op op vooruitgaat maar dat hogere inkomens (voorbeeld 4500 euro) er op achteruit gingen als gevolg van diverse maatregelen waarbij de ziektekosten de belangrijkste oorzaak is.

 

Er staat ook een nieuwsartikel op de site.

Link naar reactie
 • 0

Het omslagpunt ligt inderdaad rond de € 36.500 bruto-inkomen per jaar.

 

Dank voor de link! T.a.v. het tooltje dat ze op RTL nieuws gezet hebben, toch een kritische opmerking:

 

Ik vind het vreemd dat ze uitgaan van een maandsalaris. Daarmee miskennen ze dat er ook ZVW geheven wordt over bijv. vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen en bijtelling auto!!

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

 

Salaris: 50.065 en hoger. Procentuele premie wordt € 3.555. Dit was € 2.590, zodat de werkgever € 965 meer premie af moet dragen.

Joost,

Nog even deze getallen. Ik neem aan dat je 3,555% en 2,590 % bedoelt. Of niet?

Ook hoe kom je aan deze waarden?

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

 

Salaris: 50.065 en hoger. Procentuele premie wordt € 3.555. Dit was € 2.590, zodat de werkgever € 965 meer premie af moet dragen.

Joost,

Nog even deze getallen. Ik neem aan dat je 3,555% en 2,590 % bedoelt. Of niet?

Ook hoe kom je aan deze waarden?

 

Nee, het gaat echt om de euro's

 

Oude situatie: € 33.427 (max. grondslag) x 7,75% = € 2.590

Nieuwe situatie: € 50.065 (max. grondslag) x 7,1% = € 3.555

 

groet

Joost

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

Joost,

 

Mooie column. Helder, erg interessant. Heb wel een vraagje over het volgende:

 

Werknemer:

Inkomen 36.487. Premiepercentage daalt met 0,65% maar wordt wel over het volledige loon berekend. Bij dit loon heeft de wijziging ZVW geen netto gevolgen. Bij een loon boven € 36.487 daalt het netto loon. Dit loopt op tot maximaal:

 

Inkomen: € 50.056 en hoger. Premiepercentage daalt met 0,65% maar wordt geheven over het volledige loon. Het nadeel beloopt dan 42% inkomstenbelasting over de hogere premie = netto € 404. Oftewel, voor werknemers met een loon vanaf € 50.056 daalt alleen op grond van de ZVW premie het netto-inkomen met bijna € 34 per maand, uitgaande van geen salarisstijging. Bij een inkomen in de 52% IB schijf bedraagt het nadeel zelfs € 500 netto.

 

 

Ik begrijp uit de eerste tekst dat het maximale bedrag waarover deze premie wordt geheven € 50.056 is. Waarom is het nadeel dan voor mensen die in de 52% schijf belanden vanaf het inkomen (€ 56.491 in 2012) groter dan degenen die tot de 42% schijf komen? De bijdrage / belasting wordt toch maar geheven tot het bedrag van € 50.056?

Link naar reactie
 • 0

Ik begrijp uit de eerste tekst dat het maximale bedrag waarover deze premie wordt geheven € 50.056 is. Waarom is het nadeel dan voor mensen die in de 52% schijf belanden vanaf het inkomen (€ 56.491 in 2012) groter dan degenen die tot de 42% schijf komen? De bijdrage / belasting wordt toch maar geheven tot het bedrag van € 50.056?

 

De bijdrage ZVW is belast loon voor werknemers. Mensen in de 42% IB betalen dus dat tarief over de bijdrage ZVW. Mensen in de 52% IB betalen dus 52%.

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

Heb een tijd gezocht naar een mening over de ook door mij ervaren sneaky verhoging van de maximale bijdrage inkomens grens tot € 50.056.

En dat is mij gisteren gelukt middels het artikel van Joost Riettveld van nov. 2011 welliswaar ouder dan 6 maanden maar voor mij relevant.

De premie verhoging als gepensioneerde zal mij hard treffen en heb geen recht op vergoeding.

Het zij mij vergund een 2 tal vragen te stellen met verzoek of u deze kan of wilt beantwoorden.

 

1.Weet u waarom de inkomensgrens zo fors verhoogd wordt?

De grondslag verbreding onderdeel van de Wet Uniformering van het loonbegbrip kan toch niet gebruikt worden om de maximale grens zo grof te verhogen.

Normaliter gaat het over een verhoging van de premie grens voor Volksverzekeringen met een paar honder euro.

 

2. Weet U misschien welke politieke partij of groepering over dit punt ten aanval wil trekken voordat het onheil geschiedt.?

 

Bij voorbaat dank voor de te verlenen medewerking.

J.M.Geusebroek

Link naar reactie
 • 0

Geachte heer Geusebroek

 

Hoewel dit forum niet bedoeld is voor andere vragen dan ondernemersvragen toch even kort een reactie:

 

De inkomensgrens verhogen is een strikt budgettaire maatregel. Bovendien is een verder nivellerend effect beoogd omdat mensen met een bovenmodaal inkomen meer premie zijn gaan betalen en mensen onder modaal minder.

 

De SP is altijd kritisch geweest op de huidige wijze waarop NL de zorg financiert. Zie bijv. dit rapport uit 2011.

 

groet

Joost

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  11 leden, 149 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...