• 0

Wederom : Europese reisbureauregeling / IB plichtig in het buitenland?

Geacht forum,

 

Allereerst mijn complimenten voor de wijze woorden en adviezen die jullie telkenmale weer beschikbaar stellen aan ons, vraagstellers. Ik heb al veel geleerd en bruikbare ideeën opgedaan. Ook over het onderwerp europese reisbureauregeling heb ik aardig wat info gelezen oa in bijgevoegde bijlage (bron) http://garantieblog.files.wordpress.com/2011/10/nieuwe-btw-regels.pdf

 

Mede hierdoor hebben mijn boekhouder en ik een inzichtverschil gekregen vandaar mijn onderstaande vragen. Andere lijntjes waarin dit onderwerp ook is behandeld laten ruimte voor interpretatie dus ik wil graag mijn casus met u delen.

 

Het betreft hier een NLD BV die eendaagse activiteiten volledig onder eigen beheer uitvoert in België/Duitsland (fietstochten, wandeltochten, kano tochten etc). Het boekingskantoor bevind zich in NLD, en zoals gezegd vindt de uitvoering in het buitenland plaats met onze eigen NLD begeleiders.

Deze begeleiders blijven vaak voor langere periodes (enkele weken) ter plaatse om reiskosten etc te beperken.

 

Daarnaast bieden wij ook meerdaagse arrangementen aan (NLD scholen/groepen) waarbij wederom de begeleiding plaatsvindt met onze eigen begeleiders, en ook de overnachtingen/maaltijden plaatsvinden in ons eigen onderkomen, namelijk een groot groepshuis in het buitenland. Dit buitenhuis wordt volledig gehuurd door onze BV middels een meerjarig huurcontract.

 

Mijn vragen zijn:

 

Moet ik door de nieuwe regeling BTW gaan betalen/vragen over deze boekingen/arrangementen

Ben ik belastingplichtig in België of Duitsland omdat daar de daadwerkelijke uitvoering van de activiteiten plaatsvinden.

Bestaat de kans dat mijn medewerkers inkomstenbelasting moeten (gaan) betalen onder het Belgisch dan wel Duits IB-regime omdat de uitvoering van de werkzaamheden hier plaatsvinden?

 

Bedankt alvast voor jullie reacties.

nieuwe-btw-regels.pdf

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

10 antwoorden op deze vraag

 • 0

1. Moet ik door de nieuwe regeling BTW gaan betalen/vragen over deze boekingen/arrangementen

2. Ben ik belastingplichtig in België of Duitsland omdat daar de daadwerkelijke uitvoering van de activiteiten plaatsvinden.

3. Bestaat de kans dat mijn medewerkers inkomstenbelasting moeten (gaan) betalen onder het Belgisch dan wel Duits IB-regime omdat de uitvoering van de werkzaamheden hier plaatsvinden?

 

Genummerd, voor het gemak (en beknopt, want je hebt al een boekhouder/adviseur):

1. Ja, over de marge (reishandelingen)

2. Nee

3. Nee

 

En wat is de tegenstrijdigheid tussen jouw visie en de visie van de adviseur/boekhouder dan?

Link naar reactie
 • 0

Ik dacht dat ik op nultarief kon blijven. Hij dacht van niet (en wist het dus blijkbaar beter.

 

 

Op wat voor grond zat je tot nu toe op het 'nultarief'?

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Gman66 zat op het nultarief voor het buitenlandse deel van de reizen en op 6% voor het binnenlandse deel. Dat was de oude regeling die sinds april 2012 door de shredder is gegaan.

 

Ik vraag me ten eerste af of de reisbureauregeling wel van toepassing is. Kenmerkend is niet alleen dat op eigen naam en voor eigen risico reizen verkocht worden, maar dat daarbij ook diensten ingekocht worden die doorverkocht worden. Laat ik er vanwege het gehuurde pand in DLD vanuitgaan dat die definitie gevuld is. Dan is per 1-4-12 dus de margeregeling van toepassing. Maar die aanname is er niet een die ik met zekerheid durf aan te gaan (omdat het pand permanent gehuurd wordt, terwijl in de BTW voor recreatie uitgegaan moet worden van kortstondig verblijf)). Is er soms ook sprake van ingekocht vervoer?

 

Je wordt als reisbureau niet BTW plichtig in een ander land omdat daar de dienst plaatsvindt. Onder de nieuwe regeling is de BTW van toepassing in het land waar het reisbureau zelf gevestigd is.

 

Je personeel staat onder NL contract, dus NL loonbelasting. Je hebt geen vaste inrichting in DLD (hoewel? permanent gehuurd pand zou zomaar als vaste inrichting kunnen gelden) waar je personeel minstens 183 dagen werkzaam is.

 

Afijn, het kan veel complexer zijn dan je denkt of veel minder complex dan ik nu schets, maar dit zijn slecht de hersenspinsels van de regelingen die ik zo even in mijn hoofd aan elkaar plak. Wil je het zeker weten, neem dan eens contact op met www.btwplaza.nl of www.btwadvies.com

 

Voor de puristen onder ons die zich eens willen verdiepen in de reisbureauregeling. Er staat een mooie studie online:

http://www.europesefiscalestudies.nl/upload/Gino%20Sparidis.pdf

 

groet

Joost

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 1

Hi GMan66,

 

Ik heb (ook) een reisbureau in Nederland, 95% van mijn reizen/arrangementen bemiddel ik voor reisorganisaties uit EU-landen, maar uitsluitend voor klanten buiten Nederland (om het maar even ingewikkeld te maken ;D). 5% reizen bied ik onder eigen naam aan, maar ook die stel ik niet zelf samen maar koop ze in het (EU) buitenland in en verkoop ze voor een andere prijs aan klanten buiten Nederland.

 

Dus.. ik heb ook eea uit laten zoeken door mijn accountant en kreeg o.a. deze informatie. Misschien staat het allemaal al in je bijlage (sorry, heb ik even niet gelezen), maar misschien heb je er iets aan (hoewel het voor een groot gedeelte voor jou niet van toepassing is als ik lees wat jullie doen) - of iemand anders...:

 

 

A. Met betrekking tot de reisbureauregeling het volgende:

 

Enkel de in- en verkoop van reizen door xxxxx, op eigen naam vallen onder de reisbureauregeling. Het gaat erom dat Xxxxxx het verkooprisico loopt. In dat geval moet Xxxxxx als Nederlandse ondernemer, Nederlands btw verschuldigd over de winstmarge die wordt behaald met de reishandelingen. De btw is daarbij een component van de vergoeding aan de reiziger bij verkoop, inclusief btw. De btw is in dat geval gelijk aan 19/119 deel van de winstmarge, inclusief btw. De verschuldigde btw maakt dus reeds onderdeel uit van de winstmarge. De verkopen moeten dus onder de nieuw reisbureau regeling inclusief btw plaatsvinden.

 

De winstmarge is hetgeen de reiziger heeft moeten betalen, minus de bij derde gemaakte kosten, inclusief btw.

 

Enkel voor reizen buiten de EU geldt het 0% tarief.

 

Aftrek van voorbelasting is niet mogelijk met betrekking tot producten die onder de nieuwe reisburauregeling worden doorverkocht. Verrekening van buitenlandse btw, vliegtaks of toeristenbelasting kunnen niet worden verrekend in het buitenland. Ook een negatieve winstmarge over een bepaald jaar kan niet worden verrekend met een positieve winstmarge uit het volgende jaar.

 

Men kan bij de nieuwe reisbureauregeling kiezen om de winstmargeberekening voor btw-doeleinden per aangiftetijdvak of per reis doet.

 

De nieuwe regeling poogt te bereiken dat een reisbureau zich niet voor btw-doeleinden in elk land moet registreren. De in- verkoop worden daarmee als een dienst aangemerkt, welke dienst plaatsvindt in het land van vestiging van het reisbureau. Daarnaast komt de btw op deze ingekochte goederen ten gunste van het land waar deze zijn ingekocht, hetzij het land waar deze dienst wordt genoten. Dit alles omdat een teruggaaf niet verleend wordt.

 

B. Met betrekking tot de overige diensten het volgende:

 

De overige diensten van Xxxxxx betreffen hoofdzakelijk diensten die niet onder de nieuwe reisbureauregeling vallen. Dit is nadelig omdat de oude regelingen met betrekking tot deze diensten zijn vervallen. De inkomsten bestaande uit management fee voor bemiddeling, moeten vanaf 1 April met behulp van de normale btw bepalingen worden verwerkt.

 

Reisbureaukosten/Boekingsfee

Vanuit het Ministerie van Financiën is bepaald dat de door een reisbureau aan de klant in rekening gebrachte fee, vaak aangeduid als boekingskosten, reserveringskosten, administratiekosten, e.d., worden gezien als een bemiddelingsfee.

Die keuze heeft enorm veel administratieve consequenties! Zonder heel diep op de materie in te gaan, betekent het namelijk dat er bij pakketreizen aan particuliere reizigers, waarbij de leverancier van het reisonderdeel een leverancier uit een EU-land (niet Nederland) is, er BTW moet worden afgedragen aan het land van dat betreffende EU-land.

Dus doe je in bovenstaande situatie als reisagent zaken met een leverancier in Duitsland, dan zul je dus Duitse BTW moeten gaan betalen aan de Belastingdienst van Duitsland over de aan de klant in rekening gebrachte boekingsfee! Maar dus bijvoorbeeld ook in Spanje, of nog erger een niet-Euro land als Groot-Brittannië.

 

Indien een boeking een bus- of treinvervoer betreft moet btw over de boekingsfee worden afgedragen in de EU landen waarin het vervoer plaatsvindt. Bijvoorbeeld eindbestemming Frankrijk, dan is dus de boekingsfee deels belast in Nederland, België en Frankrijk.

 

Dit gaat dus, los van ingewikkelde en deels onmogelijke technische oplossingen, ook een enorme administratieve rompslomp beteken voor een reisbureau.

 

Provisie/Commissie

Iets waar een reisagent wellicht nooit echt bij stil heeft gestaan, maar dat nu bij de BTW veranderingen goed naar voren komt, is dat de afnemer van de bemiddeling niet de klant is, maar de leverancier van de reisdienst. Dat betekent dat je voor de BTW moet kijken naar de prestatie tussen die beiden. Het betreft dan een "Business to Business" dienst, die dan belast is in het land waar de afnemer zit, dus bij een buitenlandse leverancier (of dit nu een touroperator is of niet) in dat betreffende land. In een buitenlands EU land betekent dit dat de BTW verlegd wordt naar het land van die afnemer en er de zogeheten verleggingsregeling van toepassing is. Er zal bij de aangifte een zogeheten ICP lijst moeten worden aangeleverd met bedragen per land. Op zich is dit wel te doen mits het BTW-nummer van de buitenlandse leverancier bekend is. In BAS hebben wij dit veld inmiddels toegevoegd aan het leveranciersonderdeel.

 

De commissie van een Nederlandse leverancier is belast met 19% BTW als de reishandeling in de EU plaatsvindt. Een enkelvoudige dienst van vervoer door middel van vliegtuig of zeeschip is daarbij 0%. Buiten de EU is de commissie voor de reishandeling ook 0%.

Belangrijk hierbij is dat de reisagent verantwoordelijk is voor de juiste toepassing van de btw! Is de factuur van de Nederlandse leverancier niet correct, doordat er ten onrechte geen btw op vermeld staat, dan dient toch het juiste BTW bedrag door de reisagent afgedragen te worden! Dit is natuurlijk iets om goed in de gaten te gaan houden en de leverancier hier eventueel op aan te spreken.

 

 

Link naar reactie
 • 0

@ Joost

 

Dat het waarschijnlijk complexer is dan verwacht, had ik al verwacht :(.

 

Om het nog complexer te maken; het is niet zo dat wij de reizen/verplaatsing/verblijf organiseren (muv de meerdaagse activiteiten) maar dat onze gasten ter plaatse naar ons komen voor het uitvoeren van de activiteit ( begeleid fietsen, begeleide wandeltocht etc). Zij rijden dus zelf naar de locatie en verblijven ter plaatse op lokale campings/hotels en komen dan voor de in NLD geboekte activiteit naar ons.

Deze begeleiding wordt dus ook niet ingekocht maar door ons uitgevoerd.

 

 

.

 

 

Link naar reactie
 • 1

The plot thickens ;)

 

Even samenvatten:

 

Behoudens meerdaagse activiteiten organiseren jullie dus geen reizen. De klant reist op eigen gelegenheid, boekt zelf een hotel of camping in de buurt en bezoekt vervolgens de door jullie permanent gehuurde locatie in DLD.

 

Anders gezegd: een Duits gezin neemt de eigen auto naar Kaatsheuvel, boekt een hotel en gaat vervolgens een paar dagjes de Efteling in.

 

Voor deze diensten bieden jullie dus alleen de activiteiten aan in DLD die onder jullie begeleiding staan. Dat maakt hetgeen jullie doen geen onderdeel van de reisbureauregeling.

 

Wat wel het gevolg is:

 

Jullie bieden recreatieve diensten aan in DLD en BE. Die diensten verrichten jullie jegens (doorgaans) particulieren. Dergelijke diensten zijn belast daar waar ze feitelijk plaatsvinden. Jullie zullen je dus moeten melden bij de DLD en BE fiscus en vragen hoe de BTW te voldoen.

 

groet

Joost

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  4 leden, 132 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.