• 0

Gebruikelijk loon bij 0%-bijtellingsauto

L.S.,

 

Ik heb een Volvo V60 Plug In Hybrid (ex BTW € 65.000) besteld bij een bedrijf die de auto in het buitenland voor mij besteld heeft. De auto wordt nog dit jaar geleverd. Ik ben vennoot in een vennootschap onder firma samen met mijn vader (de geruisloze inbreng uit een eerdere post hebben we niet gedaan). Daarnaast heb ik ook nog een BV. In die BV keer ik mezelf het gebruikelijk loon uit wat in 2013 geldt, namelijk € 43.000.

 

Overige informatie:

- mijn vader koopt ook een zelfde auto. Hij gaat de auto op de VOF rijden

- het inkomen van mijn en mijn vader is hoog genoeg om de voordelen in de 52% te leggen

 

Ik denk dat ik de Volvo in de BV onder ga brengen omdat ik dan opnieuw de KIA kan benutten, maar bij gebrek aan kennis kan ik nog geen beslissing nemen. We gaan voor het voorbeeld in ieder geval uit van de situatie dat mijn Volvo in de BV gaat.

 

Had ik een auto gekocht van € 80.000 die in de 25% bijtelling-categorie hoort, dan zou ik mijn gebruikelijk loon mogen verlagen naar € 43.000 - 25% van € 50.000 = € 43.000 - € 20.000 = 23.000.

 

De bijtelling heeft te maken met het loon wat je daardoor in natura (in de vorm van een auto) hebt gekregen.

 

De Volvo valt door zijn co2 van 48 gram in de 0%-bijtellings-categorie.

 

De vraag is: Mag ik mijn gebruikelijk loon naar beneden bijstellen door de auto?

 

Mochten jullie meteen denken dat het gebruikelijk loon door deze auto niet naar beneden bijgesteld kan worden wil ik jullie het volgende nog in overweging geven: Ik ben van mening dat de 0% bijtelling een stimulering is vanuit milieu-oogpunt, maar dat de auto desondanks een loon in natura is. Ik vergelijk dit met de VAMIL: je mag, omdat het een milieuproduct is, 75% in het eerste jaar afschrijven. Dat heeft net zo goed niets met de feitelijke situatie te maken. De auto schrijft echt geen 75% af in het eerste jaar. Net zo goed is de auto wel degelijk loon in natura, onafhankelijk ervan dat de bijtelling 0% is.

 

Graag goor ik van jullie!

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

15 antwoorden op deze vraag

 • 0
Had ik een auto gekocht van € 80.000 die in de 25% bijtelling-categorie hoort, dan zou ik mijn gebruikelijk loon mogen verlagen naar € 43.000 - 25% van € 50.000 = € 43.000 - € 20.000 = 23.000.

Nee, dan blijft het gebruikelijk loon gewoon € 43.000,-. Maar omdat dit fiscaal loon is, bestaat het uit €20.000,- bijtelling en € 23.000,- overig salaris

 

Ik ben vennoot in een vennootschap onder firma samen met mijn vader (de geruisloze inbreng uit een eerdere post hebben we niet gedaan). Daarnaast heb ik ook nog een BV. In die BV keer ik mezelf het gebruikelijk loon uit wat in 2013 geldt, namelijk € 43.000.

Ten eerste is die € 43.000,- helemaal niet "hét gebruikelijk loon", maar alleen maar de grens waarbij de bewijslast van wat voor jouw beroep een gebruikelijk loon is, verschuift van de ondernemer naar de belastinginspecteur (hanteer je lager:dan moet jij de juistheid bewijzen, wil de fiscus hoger dan moet de fiscus dat hardmaken).

Ten tweede lijkt me dat je niet zowel fulltime voor een VOF als voor een BV kunt werken, dus wellicht mag een part time pro prata DGA salaris hanteren.

 

Mochten jullie meteen denken dat het gebruikelijk loon door deze auto niet naar beneden bijgesteld kan worden wil ik jullie het volgende nog in overweging geven
Leuk bedacht, maar dus totaal niet relevant: het gebruikelijk loon wordt niet naar beneden bijgesteld. Het fiscaal loon bestaat uit salaris en bijtelling. Nu er geen bijtelling is, resteert salaris.

 

Ik ben van mening dat de 0% bijtelling een stimulering is vanuit milieu-oogpunt, maar dat de auto desondanks een loon in natura is.
Dat kan, maar als dat loon in natura vervolgens niet belast is, valt er niets te verrekenen met het fiscaal loon.

Ik adviseer over en bemiddel in verzekeringen voor ondernemers en bedrijven.

Vragen of offertes?  Contact

 

Link naar reactie
 • 1
Het fiscaal loon bestaat uit salaris en bijtelling. Of kun je dit ook anders zeggen: "Het fiscaal loon bestaat uit salaris en loon in natura"? Dat het loon in natura in dit geval niet belast is, maakt toch niets uit?

Het lijkt me dat deze creativiteit te ver afdwaalt van de essentie: het fiscale inkomen waar je als DGA belasting over betaalt, is minimaal € 43.000,- ongeacht of je daar nu geen, 10.000 of 100.000 euro aan "vermeend onbelast loon in natura" bijkrijgt. De essentie van fiscaal loon is dat dat het belaste loon is.

 

Wat jij wilt is wat mij betreft de omgekeerde wereld, ook qua logica: een DGA met bijtelling kan er voor kiezen om als fiscaal salaris € 43.000,- te hanteren. De bijtelling verhoogt het fiscaal inkomen dan niet, maar uiteraard wordt wel het netto inkomen wel een stuk lager.

Jij kan - omdat jouw auto geen bijtelling heeft - met dezelfde belastingdruk als voornoemde DGA een hele mooie auto rijden, maar met een veel hoger netto salaris.

In beide gevallen ontvangt de fiscus over € 43.000,- belasting. Jouw voordeel - door geen bijtelling - is een veel hoger netto salaris

 

 

Ik adviseer over en bemiddel in verzekeringen voor ondernemers en bedrijven.

Vragen of offertes?  Contact

 

Link naar reactie
 • 0

Wederom bedankt voor de reactie.

 

Volgens mij houdt de belastingdienst het loon van de DGA in de gaten omdat fiscale optimalisering eerder de grondslag zal zijn voor het loon dan wanneer het over een werknemer gaat.

 

Ik denk namelijk dat jouw standpunt daardoor wankelt. Immers: ik zou een werknemer, wanneer ik hem meer loon in natura zou geven (onafhankelijk of dat wel of niet belast is) wèl minder salaris uitkeren. En hij zou daar ook mee akkoord gaan...

 

Voorbeeld: Laten we ook zeggen dat ik toevallig een sollicitant heb zitten waarmee ik alleen nog maar salarisonderhandelingen hoef te doen. Hij wil € 43.000. Ik vind dat te veel. Maar ik zie buiten op de stoep een verroeste auto staan en wil graag dat hij representatief rondrijdt. Dus ik stel hem voor om voor hem een auto te kopen van € 80.000... Dat is toevallig de Volvo. Dus stel ik hem voor dat hij minder salaris maar wel een Volvo erbij krijgt.

Natuurlijk is het van mens tot mens afhankelijk op welk getal aan salaris je dan uitkomt, maar ik ben ervan overtuigd dat hij met minder dan € 43.000 aan salaris genoegen zal nemen.

Link naar reactie
 • 0
Immers: ik zou een werknemer, wanneer ik hem meer loon in natura zou geven (onafhankelijk of dat wel of niet belast is) wèl minder salaris uitkeren. En hij zou daar ook mee akkoord gaan...

Vast, maar ook bij de werknemer zit je weer vast aan bepaalde andere minima. Je mag met je "z.g.n. loon in natura zonder bijtelling" niet onder de CAO lonen, loonschalen of het wettelijk minimumloon uitkomen. Ook daar loop je dus met je creativiteit en logica tegen bepaalde drempels aan. Hoewel de drempels anders van aard zijn, is het principe het zelfde

 

Ik denk namelijk dat jouw standpunt

Het is helemaal geen "standpunt. Ik wilde alleen maar laten zien dat jouw vermeende "onrecht" waaraan jij meent rechten te moeten ontlenen, niet bestaat. jouw voordeel - vanwege geen bijtelling - is een hoger netto salaris bij een zelfde fiscale lastendruk.

 

daardoor wankelt.

Denk ik niet, maar prove me wrong: dien het in bij de fiscus en laat het toetsen!

Ik adviseer over en bemiddel in verzekeringen voor ondernemers en bedrijven.

Vragen of offertes?  Contact

 

Link naar reactie
 • 0

Wederom bedankt voor je reactie

 

Ik merk een bepaalde verbetenheid in je opmerkingen c.q. je aanvallen op mijn woorden. Voor zover ik daarin iets fout heb gedaan, bij deze mijn excuses.

 

Mogelijk loop ik inderdaad tegen drempels aan. Maar dat is niet de essentie van mijn voorbeeld. De essentie is dat ik mijn werknemer wel minder salaris zou betalen wanneer ik hem een auto zou geven.

 

jouw voordeel - vanwege geen bijtelling - is een hoger netto salaris bij een zelfde fiscale lastendruk

Dat houdt dus in dat ik, doordat ik een/deze leaseauto neem, ik verplicht wordt om een hoger netto salaris te krijgen. De werkgeverslasten stijgen dus (veel meer) als het om de Dga gaat, terwijl de werkgeverslasten van de werknemer nagenoeg gelijk blijven (of slechts een beetje stijgen).

 

Ik nodig mensen uit om niet op te dreunen wat het standaard antwoord is, maar zelfstandig te denken...

Link naar reactie
 • 1
Ik merk een bepaalde verbetenheid in je opmerkingen c.q. je aanvallen op mijn woorden. Voor zover ik daarin iets fout heb gedaan, bij deze mijn excuses.
Niet nodig! Reacties zijn niet als aanval bedoelt. Mijn kennelijke "verbetenheid" is niet anders dan de jouwe ;D Die "spiegeling" is bedoeld om te prikkelen en je aan te zetten tot zelfstandig denken....net als jouw "verbeten" reacties mij weer aan het denken zetten ;). Maar je vraag/opmerking nodigde niet uit voor enige nuance...iets waar ik normaliter (en op een wat vroeger tijdstip) wat meer van probeer toe te passen.

 

Dat houdt dus in dat ik, doordat ik een/deze leaseauto neem, ik verplicht wordt om een hoger netto salaris te krijgen

Nee, dat is (weer) de zaak omdraaien! Je netto salaris gaat niet omhoog, maar als je nu € 43.000 verdient als DGA gaat het salaris ook niet omlaag. Je wordt dus - in jouw woorden - "verplicht om het salaris gelijk te houden" poeh, wat een problemen heh, geen bijtelling en dan ook nog je salaris niet mogen verlagen.

Het zal de fiscus overigens worst zijn wat je met dat salaris doet, zolang je maar linksom of rechtsom over minimaal € 43.000,- fiscaal loon loonbelasting betaalt. Jij bent niet verplicht om het netto salaris ook op te nemen

 

De werkgeverslasten stijgen dus (veel meer) als het om de Dga gaat, terwijl de werkgeverslasten van de werknemer nagenoeg gelijk blijven (of slechts een beetje stijgen).
Drogredenering. De werkgeverslasten blijven nagenoeg gelijk of stijgen slechts een beetje??? Geen werknemer zal akkoord gaan met een bijna halvering van het salaris om in een of andere luxe auto zonder bijtelling te rijden. De werknemer zou ook stom zijn dan en veel slechter af dan een situatie mét bijtelling : het verlagen van je salaris verlaagt immers ook je WW, pensioen en uitkering bij ziekte.

 

Ik nodig mensen uit om niet op te dreunen wat het standaard antwoord is, maar zelfstandig te denken

Ik nodig jou uit om niet alleen kennis te nemen van de argumenten die in jouw straatje passen, maar ook zelfstandig na te denken over de tegenwerpingen. Maar, bottom line, je moet mij niet overtuigen, maar de Belastinginspecteur!

 

 

Ik adviseer over en bemiddel in verzekeringen voor ondernemers en bedrijven.

Vragen of offertes?  Contact

 

Link naar reactie
 • 0

Laten we ook zeggen dat ik toevallig een sollicitant heb zitten waarmee ik alleen nog maar salarisonderhandelingen hoef te doen. Hij wil € 43.000. Ik vind dat te veel. Maar ik zie buiten op de stoep een verroeste auto staan en wil graag dat hij representatief rondrijdt. Dus ik stel hem voor om voor hem een auto te kopen van € 80.000... Dat is toevallig de Volvo. Dus stel ik hem voor dat hij minder salaris maar wel een Volvo erbij krijgt.

Natuurlijk is het van mens tot mens afhankelijk op welk getal aan salaris je dan uitkomt, maar ik ben ervan overtuigd dat hij met minder dan € 43.000 aan salaris genoegen zal nemen.

 

Nou, dat betwijfel ik maar ten zeerste. Bij een werknemer speelt nog veel meer:

[*]over het loon worden werknemersverzekeringen opgebouwd, lager loon betekent minder ww, minder wia etc. etc.;

[*]over het loon wordt pensioen opgebouwd (en als het niet bij de werkgever is bepaalt het loon ook de hoogte van de jaarruimte voor bijvoorbeeld lijfrente-opbouw;

[*]de hoogte van het loon speelt ook mee dat deze bepalend is voor de ontslagvergoeding,

 

Voor jou als werkgever geldt dat deze auto ook veel geld kost, alleen aan afschrijving schat ik al zo'n € 6.000,00 per jaar bij 5 jaar gebruik (en dan reken ik conservatief). Komen nog kosten als brandstof, verzekering en kleine schades en we praten al vlot over een kostenpost van zo'n € 9.000,00 per jaar.

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Bedankt voor de reactie

 

@Dennis: ik snap niet wat je wil zeggen. Een sollicitant die € 43.000 salaris wil en in eerste instantie geen auto zou krijgen zou niet met (iets) minder salaris genoegen nemen als hij een auto erbij krijgt alleen omdat de sollcitant er op andere vlakken ook (iets) achteruit gaat? Even voor de duidelijkheid: ik zeg niet dat hij tienduizenden euro's minder salaris zal krijgen, maar ik ben ervan overtuigd dat hij met (iets) minder salaris genoegen zal nemen. Hoezo ben je het daar niet mee eens?

 

Voor jou als werkgever geldt dat deze auto ook veel geld kost, alleen aan afschrijving schat ik al zo'n € 6.000,00 per jaar bij 5 jaar gebruik (en dan reken ik conservatief). Komen nog kosten als brandstof, verzekering en kleine schades en we praten al vlot over een kostenpost van zo'n € 9.000,00 per jaar.

Ik snap niet zo goed hoe ik dat moet plaatsen in de discussie. Dat geldt toch in beide situaties? En ik probeer dus aan te tonen dat bij de werknemer dat zal leiden tot een lager salaris en het dus raar is dat het bij de DGA niet mag leiden tot een lager salaris.

Link naar reactie
 • 0

@ondernemer1979,

 

Waarom pas je niet toe wat je bepleit? Dan kom je er proefondervindelijk wel achter, of leg het aan de fiscus voor.

Dennis en Norbert vertellen je hoe het fiscaal zit en waarom zij vinden dat het zo niet werkt. Ik kan me je logica overigens wel voorstellen, alleen wet = wet en daarin zie ik geen reden om bij een nul bijtelling toch het salaris te verlagen obv jouw stelling.

 

Succes

Joost

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

Of dat een stap dichterbij is, weet ik niet. Het loopt mis op artikel 12a LB. Daar wordt aangegeven dat het loon minstens 43K moet zin voor de DGA.

 

De definitie van loon staat in artikel 10. Art. 13bis LB geeft aan dat het voordeel van een auto met < 50 gram co2 gesteld wordt op nul. Er staat dus niet dat dat voordeel geen loon is. Dus resteert nog steeds 43K loon op te nemen.

 

Groet

Joost

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

Even voor alle duidelijkheid: heel erg bedankt voor jullie reacties. Ik doe er absoluut iets mee.

 

Ik heb de artikelen doorgelezen. Daarbij viel mij op dat er gebruik wordt gemaakt van het woordje "gesteld". Vaag zoemde er iets in me op dat het hier om een forfait zou gaat en er dus, mits onderbouwd, vanaf geweken kon worden. Dus ben op zoek gegaan.

 

Deze, , deze en deze draadjes heb ik daarom even gelezen.

 

Toen heb ik mezelf de volgende vragen gesteld:

A- Wordt het forfait aangepast als de kosten tov van de nieuwprijs van de norm afwijkt?

B- Wordt het forfait aangepast als het prive-gebruik van de norm afwijkt?

C- Wordt het forfait aangepast als de privekosten tov van de totaalkosten van de norm afwijkt?

 

EN

Met hoe wordt met bovenstaande omgegaan met de verschillende bijtellingscategorieën?

 

Ik denk namelijk dat de rekenregel om tot aanpassing van het forfait te komen (en dat is m.i. het loon in natura) daarna wordt aangepast voor de bijtellingscategorie waarin de auto valt (om vervolgens te komen tot de beoordeling of dit loon in natura wel of niet belast wordt). Onderscheid tussen de bijtellingscategorieen zijn stuurmiddelen bij het stimuleren van milieuvriendelijke wagenparken en hebben veel minder te maken/niets te maken met de lagere gebruikskosten die deze auto's zouden hebben.

 

Hoe kijken jullie hier tegen aan?

Link naar reactie
 • 0

Ik dacht met een rekenvoorbeeld aan te kunnen tonen dat het op deze manier helemaal geen voordeel zou hebben voor de DGA. Echter uit mijn voorbeeld blijkt dat, ook zonder het mogen verlagen van het DGA loon, de 0%-bijtellingsauto al voordelen biedt.

 

Klopt mijn berekening? En... ben ik niet appels met peren aan het vergelijken door aan de ene kant een laag salaris na te willen streven en aan de andere kant wel alles middels dividend aan privé uit te keren. Kanttekening daarbij is overigens dat ik, tesamen met het IB-loon uit mijn VOF diep in de 52% zit, dus het bedrag aan IB slechts ter vergelijking is, maar in werkelijkheid veel hoger ligt.

 

Hierbij de berekening. Fire away!

 

Dan nog even twee voorbeelden waarbij ik uit ga van:

Een winst van € 200,000, waar nog vanaf moet:

loon DGA

autokosten. Die stellen uitsluitend op de afschrijving. Die stellen we op 20%.

Ook laten we de VAMIL, MIA en KIA even buiten beschouwing.

We houden geen rekening met heffingskortingen.

 

We nemen de Volvo à € 80,000 incl BTW:

€ 200,000 - € 16,000 afschrijving - € 43,000 salaris - € 3354 pensioen = € 137646

Belastingdruk:

Inkomstenbelasting: € 17077

VPB: € 27529

Belastingclaim pensioen + box 2: € 29039

 

Totaal: € 73645

 

We nemen een BMW à € 80,000 met gewoon 25% bijtelling. Het salaris wordt verminderd met de bijtelling.

€ 200,000 - € 16,000 afschrijving - € 23,000 salaris - € 1265 pensioen = € 159735

Belastingdruk:

Inkomstenbelasting: € 17077

VPB: € 31947

Belastingclaim pensioen + box 2: € 32516

 

Totaal: € 81540

 

 

Link naar reactie
 • 0

Dan nog even twee voorbeelden waarbij ik uit ga van:

Een winst van € 200,000, waar nog vanaf moet:

loon DGA

autokosten. Die stellen uitsluitend op de afschrijving. Die stellen we op 20%.

Ook laten we de VAMIL, MIA en KIA even buiten beschouwing.

We houden geen rekening met heffingskortingen.

 

We nemen de Volvo à € 80,000 incl BTW:

€ 200,000 - € 16,000 afschrijving - € 43,000 salaris - € 3354 pensioen = € 137646

Belastingdruk:

Inkomstenbelasting: € 17077

VPB: € 27529

Belastingclaim pensioen + box 2: € 29039

 

Totaal: € 73645

 

Even voor het goede verhaal: afschrijving = (verwervingskosten - restwaarde) / 5 = (€ 65.000,00 - € 35.000,00) / 5 = € 6.000,00 per jaar. Dan kom je dus op een winst van € 194.000. Het is dan van belang om te weten of de DGA de enige werknemer in de BV is, of dat er meer personeel in dienst is.

Als de DGA als enige werknemer is dan zal de Belastingdienst van zijn lang-zal-zij-leven-niet akkoord gaan met een loon van € 43.000,00, het zal dan eerder in de buurt van de € 120.000,00 komen te liggen. Het niet hebben van een bijtelling van € 20.000,00 levert je dan een voordeel op van ruim € 10.000,00.

Als de BV meerdere werknemers heeft zal gekeken worden naar het inkomen wat hoort bij een soortgelijke functie in een soortgelijk bedrijf. Ook daarvoor geldt dat dit eerder in de richting van de € 100.000,00 dan in de buurt van de € 43.000,00 zal liggen. Het voordeel van een 0%-bijtelling blijft dus ruim € 10.000,00.

 

In beide gevallen geldt dat je je niet blind moet staren op € 43.000,00. Dat is de absolute ondergrens waar je met een winst van € 200.000,00 niet voor in aanmerking komt. Dat is ook de reden waarom jouw redenatie niet klopt.

 

We nemen een BMW à € 80,000 met gewoon 25% bijtelling. Het salaris wordt verminderd met de bijtelling.

€ 200,000 - € 16,000 afschrijving - € 23,000 salaris - € 1265 pensioen = € 159735

Belastingdruk:

Inkomstenbelasting: € 17077

VPB: € 31947

Belastingclaim pensioen + box 2: € 32516

 

Totaal: € 81540

 

De afschrijving is gelijk als bij de Volvo, dus ook rond de € 6.000,00 per jaar. De rekensom blijft hetzelfde. De loonkosten blijven hetzelfde (zeker vanaf 01-01-2013 geldt voor de DGA dat de loonkosten inclusief werkgeverslasten nagenoeg gelijk zijn aan het bruto loon). Alleen er wordt ruim € 10.000,00 meer loonbelasting afgedragen door de BV - dit is geen kostenpost, loonbelasting zijn jouw centen die door de BV als een soort van voorheffing op de IB afgedragen worden aan de Belastingdienst. Het scheelt dus netto ruim € 800,00 in de maand

 

IMHO is jouw redeneringsfout dat je je blind staart op € 43.000,00. In de door jou omschreven casus gaat dat loon dus gewoon niet op en is het ook niet zo dat je door een bijtelling het inkomen kunt drukken. Zoals je duidelijk in jouw gedachtengang aangeeft is het belang om te verschuiven van eenheffing in de IB naar een heffing in de VPB. En de hele regeling is nu juist ontworpen om dat te voorkomen.

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  2 leden, 119 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.