Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
edmondhalley

Ondernemer, denk aan het pensioen!

Recommended Posts

Deze korte column is eigenlijk bedoeld voor nieuwe ondernemers of recent opgerichte ondernemingen.

 

Het komt helaas steeds vaker voor dat nieuwe ondernemers te maken krijgen met de vervelende gevolgen van het niet aangemeld zijn bij het bedrijfstakpensioenfonds. Meestal is dat simpelweg uit onwetendheid, maar die onwetendheid kan hele vervelende financiële gevolgen hebben. Ben je een bedrijf gestart in een sector waarin er sprake is van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds, dan ben je verplicht om je daarbij aan te melden. Voorbeelden zijn: uitzendbranche, payrollers, detailhandel, bouw, houtindustrie, textielbranche.

 

In de meeste gevallen vind het bedrijfstakpensioenfonds jou wel door middel van een KvK-inschrijving, maar het is absoluut aan te raden om ook zelf een onderzoek te doen of te laten doen ("BPF-scan"). Dat kan veel ellende voorkomen. Als namelijk later blijkt dat je ten onrechte niet hebt deelgenomen aan het bedrijfstakpensioenfonds waar dat wel had gemoeten, dan zal de ondernemer niet alleen alsnog met terugwerkende kracht moeten deelnemen (en dus premies moeten betalen), maar volgt er vaak ook nog een boete wegens het overtreden van de Wet BPF2000.

 

Kortom: laat je hierover goed adviseren! Dit advies kost je weliswaar geld, maar het voorkomen van de mogelijke ellende die er van komt is vele malen meer waard.


drs. Jeroen Tuijp Actuaris AG

www.edmondhalley.nl : actuariële diensten en pensioenadvies voor bedrijven

www.edmondhalley.nl : pensioenmanagement, pensioenopleidingen en risicomanagement voor bedrijven en pensioenfondsen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Belangrijk is ook om op te letten welke activiteiten feitelijk uitgevoerd worden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er besloten wordt om naast bijvoorbeeld een architectenbureau ook een aannemersbedrijf te beginnen. Deze activiteiten worden vaak pas later doorgegeven aan de kvk, maar die kunnen wel van belang zijn voor de aanmelding bij een bedrijfstakpensioenfonds(en).


Leeg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mijne heren,

 

Zo simpel ligt het niet:ik quote Erica Wits van Strengers Advocaten:

"

Wanneer is een bedrijf een uitzendonderneming?

 

Ook na het arrest in de Care4Care-zaak zal er nog geen duidelijkheid zijn. Deze is er pas als de hoogste rechter, de Hoge Raad, heeft gesproken. De Hoge Raad bepaalt uiteindelijk hoe het begrip uitzendonderneming moet worden uitgelegd. De belangen zijn eenvoudigweg te groot om te berusten in de uitspraak van het hof. Aan de ene kant de belangen van StiPP bij het in stand kunnen houden van haar fonds. Aan de andere kant de belangen van bedrijven, die geconfronteerd zijn met miljoenenclaims.

 

De huidige onzekerheid deert StiPP niet. Het fonds gaat onverminderd door met het aanschrijven van bedrijven. Dit betekent soms grote schade voor bedrijven en zelfs verlies van werkgelegenheid. Dit roept veel vraagtekens op. Zeker nu het fonds buiten haar doelstelling lijkt te treden. Ook is het standpunt van StiPP ten aanzien van allocatie niet in overeenstemming met de eigen statuten. Het fonds lijkt zich niet te realiseren dat zij ook nog eens in haar eigen voet schiet. Tenslotte vermindert StiPP door haar opstelling het toch al wankelende draagvlak voor het verplichte bedrijfspensioen. Tijd dat StiPP bij haar punt blijft: een pensioenregeling bieden voor de “klassieke” uitzendkracht. Dit is de uitzendkracht met het zogenoemde uitzendbeding in zijn arbeidsovereenkomst. Dit beding houdt in dat de arbeidsovereenkomst onmiddellijk eindigt, als de opdrachtgever de opdracht stopt of als de uitzendkracht ziek wordt.

....

Het doel van StiPP is mensen met dienstverbanden van korte duur en die nog nooit een pensioen hebben gehad, een pensioenvoorziening te bieden. Dit gaat voor wat ik net de “klassieke” uitzendkracht noemde, op. Door het uitzendbeding krijgen zij niet de kans om een wat langer dienstverband te verkrijgen. Ook hebben zij geen pensioenvoorziening. Dit geldt natuurlijk ook voor gedetacheerden en medewerkers in dienst van een payrollbedrijf als er een uitzendbeding is opgenomen in hun contract.

 

Hoe anders is de situatie van werknemers in vaste dienst van een detacheringsbedrijf. Zij kennen geen uitzendbeding. Deze werknemers hebben een normale arbeidsovereenkomst en hebben vaak allang een pensioen opgebouwd. Vaak betreft het (zeer) goed betaalde krachten met de nodige ervaring. Het is zeer begrijpelijk dat hun werkgevers zich verzetten tegen aansluiting, nu hun werknemers bepaald niet tot de doelgroep horen. Integendeel zou je kunnen zeggen. Voor deze werknemers is StiPP niet opgericht en voorziet zij in geen enkele behoefte."

 

 

Voor het volledige artikel:

http://www.sprengersadvocaten.nl/nl/publicaties/stipp-blijf-bij-je-punt/

Follow-up artikel van mei 2015:

http://www.sprengersadvocaten.nl/nl/publicaties/pas-op-de-plaats-voor-stipp/

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Jan Klaasen, pensioen is niet mijn expertisegebied maar vanuit risicomanagement perspectief kom ik de problematiek mbt al dan niet verplichting aansluiting BpF en specifiek StiPP met regelmaat tegen.

 

Ik denk dat Erica Wits de plank hier mis slaat, of de essentie niet doorgrondt. (*)

Het is namelijk voor werkgevers heel makkelijk om deelname aan StiPP te vermijden, en dat is door een minimaal gelijkwaardige regeling aan te bieden en dispensatie aan te vragen. Aangezien StiPP zowel voor vaste werknemers als tijdelijke krachten helemaal geen luxe en dus ook geen dure regeling is, mag dat voor een werkgever geen onoverkomelijk probleem zijn.

 

Heel cru gesteld - vanuit perspectief belang werknemer en vakbonden:

[*]als werkgevers zelf een goede pensioenregeling hebben, is deelname StiPP geen issue: dispensatie aanvragen en klaar.

[*]Hebben werkgevers zelf geen goede pensioenregeling, dan is deelname StiPP beter voor zowel de tijdelijke als vaste krachten: iets is beter dan niets!

 

Voor deze werknemers is StiPP niet opgericht en voorziet zij in geen enkele behoefte."

I beg to differ: StiPP voorziet dus juist in een behoefte voor werknemers in vaste dienst: het dwingt werkgevers om zelf een degelijke - minimaal gelijkwaardige - pensioenregeling aan te bieden.

 

(*)= ik vermoed uiteraard dat Erica de essentie héél goed doorgrondt, maar een paar mooie (drog)redenen zocht om werkgevers onder een CAO-verplichting uit te laten komen

 

 


B2Bsure, de vooruithelpers in risicomanagement en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact 📞📧

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Norbert:

 

1. Het is niet meer van deze tijd om bedrijven te dwingen pensioen regelingen aan te bieden.

2. Het is niet van deze tijd om bedrijven te dwingen lid te zijn van een CAO

3. Het is niet meer van deze tijd om een werknemer een pensioen regeling op te dwingen. Een medewerker kan zelf kiezen waar hij/zijn gaat werken en kan dus zelf bepalen of hij/zij een hoger netto salaris krijgt en zelf het pensioen regelt of minder netto wil krijgen met een pensioen.

 

Het is voor de duidelijkheid voor veel ondernemers een drama, sommige krijgen claims van 100duizende euro's terwijl ze zelf al een pensioenregeling hadden of nu opeens gedwongen worden zich aan te sluiten. Er lopen ettelijke rechtzaken en de situatie is er erg onrustig door geworden voor veel gewone bedrijven. Bedrijven gaan erdoor failliet en werkgelegenheid verdwijnt. Dat kan toch NOOIT de bedoeling geweest zijn van die wet uit 2004?

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Jan Klaassen:

 

Ad 1) Niemand dwingt bedrijven, behoudens een algemeen verbindend verklaarde CAO die door werknemers- én werkgeversorganisaties in onderling overleg is vastgesteld.

 

Ad 2) Op naar de minister dus, wijziging van de sociale wetgeving. Mijn zegen heb je. Maar zolang de huidige sociale wetgeving van toepassing is, moet ieder bedrijf daar gewoon aan voldoen.

 

Ad 3) Een werknemer een pensioenregeling opdringen? Tot nu toe heb ik nog weinig werknemers horen klagen, jij wel? Het zijn altijd de werkgevers die klagen.

 

 

Een medewerker kan dus zelf bepalen of hij/zij een hoger netto salaris krijgt en zelf het pensioen regelt of minder netto wil krijgen met een pensioen.

Kort antwoord: nee. Dat was nu juist een van de essenties van de invoering van de PensioenWet. Het oude cafetariamodel waarin iemand pensioen kon inleveren voor een grotere leasebak of een hoger netto salaris werd daar de nek om gedraaid omdat werknemers (of welke willekeurige Nederlander, ondernemers incluis) eigenlijk heel slecht de lange termijnconsequenties van dat soort korte termijn besluiten lijken te doorgronden.

 

Het is voor de duidelijkheid voor veel ondernemers een drama, sommige krijgen claims van 100duizende euro's terwijl ze zelf al een pensioenregeling hadden

Vreemd, want StIPP is zoals gesteld een basisregeling, dus dispensatie mag niet al te moeilijk zijn.

 

of nu opeens gedwongen worden zich aan te sluiten. Er lopen ettelijke rechtzaken en de situatie is er erg onrustig door geworden voor veel gewone bedrijven. Bedrijven gaan erdoor failliet en werkgelegenheid verdwijnt. Dat kan toch NOOIT de bedoeling geweest zijn van die wet uit 2004?

Sorry, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er een hele hoop bedrijven zijn die dit soort zaken wel goed geregeld hebben? Ik snap ook niet dat er nog steeds bedrijven zijn die niet al sinds minimaal 2006 wisten dat dit er aan zat te komen en uiterlijk 2008-2009 (bij uitloop overgangsregelingen PensioenWet ta.v. individuele C-polissen) hun maatregelen hebben getroffen

 

 


B2Bsure, de vooruithelpers in risicomanagement en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact 📞📧

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Norbert:

 

Ad1: er is geen onderling overleg geweest tussen Stipp en zakelijke dienstverleners in kwestie detacheerders. Stipp stuurt slechts aanmaningen en dwangbevelen

 

Ad2: De stelling is dat er bedrijfstakkenverenigingen zijn die misbruik van de pensioen wet maken, dat was nooit de bedoeling van deze wet.

 

Ad3: Ik ken bijna niemand meer die niet zelf zijn pensioen wil regelen. Als je in de loop der jaren diverse werkgevers hebt gehad, wat normaal is anno nu, heb je niets aan de versnippering die dat oplevert. Daar komt nog bij dat mensen tegenwoordig zelf willen kunnen beslissen waar en met welk rendement en dus risico ze hun EIGEN pensioen willen regelen. Niet door een technocraat ergens in een door hem zelf niet gekozen pensioen bestuur :)

 

Ad 4: Quote: "Sorry, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er een hele hoop bedrijven zijn die dit soort zaken wel goed geregeld hebben? Ik snap ook niet dat er nog steeds bedrijven zijn die niet al sinds minimaal 2006 wisten dat dit er aan zat te komen en uiterlijk 2008-2009 (bij uitloop overgangsregelingen PensioenWet ta.v. individuele C-polissen) hun maatregelen hebben getroffen"

 

Het bedreft de discussie bij welke bedrijfstakvereniging je al-dan-niet verplicht bent aangesloten. Stipp bombardeert ieder bedrijf (zeer agressief!) tot uitzendbureau dat mensen bij klanten laat werken (want het levert hen immers geld op). De regeling waar over gesproken is betreft uitzend bureaus voor mensen met een uitzendovereenkomst en uitzendbeding en bedrijven met een uitzend allocatie functie. Niet voor belastingconsulenten, advocaten kantoren, management consultants, ICT consultants etc. die in vast dienst zijn bij zakelijke dienstverleners. Althans dat moet de Hoge Raad nu bepalen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Toevallig is pensioen wel onze expertise :) vandaar dat ik ook vond dat ik de column moest schrijven. Die gaat overigens niet alleen over StiPP maar geldt voor alle bedrijven en ondernemers die starten maar ook bedrijven met een al bestaande pensioenregeling bij bijvoorbeeld een verzekeraar.

 

In onze praktijk krijgen wij vrij regelmatig te maken met bedrijven die zich ten onrechte niet hebben aangemeld bij een verplichtgesteld pensioenfonds. StiPP is er daar een van. Zij voeren op dit moment de wet uit als pensioenuitvoerder. Sommige advocaten verwarren dit, zij denken dat StiPP de wet bepaalt. Dat is niet zo.

 

Bedrijven die in aanmerking willen komen voor dispensatie moeten al wel een tijdige eigen regeling hebben. Concreet betekent dat: minimaal 6 maanden voordat de verplichtstelling van kracht werd. In het geval van StiPP: voor 22-3-1998. Had je op dat moment geen regeling, dan val je gewoon onder het BPF. StiPP is dan wel bereid om dispensatie te verlenen vanaf 1-1-2008 maar alleen als de bestaande regeling actuarieel en financieel gelijkwaardig is aan die van StiPP. Soms is dat zo, vaak ook niet, waardoor er allerlei ingewikkelde actuariële berekeningen moeten worden gemaakt met terugwerkende kracht. De werkgever kan vervolgens kiezen tussen een zogeheten "afloopdispensatie" danwel een "afwikkeldispensatie". Het gaat te ver om daar nu veel dieper op in te gaan, maar het laat zich raden dat men in dergelijke trajecten wel wat advies kan gebruiken. Het kan vaak duizenden euro's schelen.

 

Uiteraard ben ik altijd bereid om meer informatie te verstrekken.

 

 


drs. Jeroen Tuijp Actuaris AG

www.edmondhalley.nl : actuariële diensten en pensioenadvies voor bedrijven

www.edmondhalley.nl : pensioenmanagement, pensioenopleidingen en risicomanagement voor bedrijven en pensioenfondsen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jan, mag ik jou een vraag stellen:

 

Ik neem aan dat jij zelf jouw pensioen wil gaan regelen (gezien je betoog).

Hoeveel wil je eigenlijk per jaar "verdienen" nadat je op je 67ste met pensioen gaat?

 

Als je een brutobedrag geeft, dan is dat genoeg. En laat het AOW verhaal maar buiten beschouwing, zou ik zeggen.

 

30.000,- per jaar?

40.000,-?

50.000,-?

Iets anders?

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 13 leden online en 225 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept