Ga naar inhoud
 • 0

Gebruikelijk loon / doorbetaaldloonregeling minderheidsaandeelhouder

Beste,

 

Uiteraard even gezocht maar nog niet helemaal vinger achter kunnen krijgen. De situatie:

 

* DGA houdt 100% belang in zijn Holding BV;

* Holding BV houdt een minderheidsbelang van 25% in werkmaatschappij.

* Holding BV factureert (cf ovk) managementfee van € 60.000 per jaar aan de werkmaatschappij.

* De werkmaatschappij betaald deze facturen en voert salarisadministratie voor de werknemersverzekering voor totaal ook € 60.000 (doorbetaaldloonregeling)

* Holding BV verstrekt een salaris van € 44.000 aan haar aandeelhouder.

 

Nu de vragen, gaat het goed dat:

-> doorbetaaldloonregeling wordt bepaald over €60.000 (uiteraard met max. bedragen voor verzekeringen);

-> in de holding wordt gekozen voor de toepassing van het gebruikelijk loon?

-> Dient of moet er een directe koppeling worden gemaakt tussen de "verloning" in de werkmaatschappij en de verloning in de Holding. M.a.w.: de werkmaatschappij "stoot" de inhouding van loonheffing door naar de holding, moet daar dan niet OOK de € 60.000 worden verloond of kan terecht worden gekozen voor het gebruikelijk loon?

 

Veel dank alvast, linkjes naar de toegepaste wetgeving worden gewaardeerd!

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

10 antwoorden op deze vraag

 • 0

Nee dit gaat niet goed. De werkmij moet de premies afdragen op basis van het werkelijke in de holding verloonde salaris, en dus niet over de managementfee (fee is geen loon immers)

 

Link naar wetgeving: google op "Wet op de loonbelasting" en de "Wet financiering sociale verzekeringen"

Partner bij B2Bsure verzekeringsadviseurs, specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.

Link naar reactie
 • 0

Nee dit gaat niet goed. De werkmij moet de premies afdragen op basis van het werkelijke in de holding verloonde salaris, en dus niet over de managementfee (fee is geen loon immers)

 

Link naar wetgeving: google op "Wet op de loonbelasting" en de "Wet financiering sociale verzekeringen"

 

 

Exact,

Alleen een linkje erbij.

Makkelijker kunnen we het niet maken. :)

De Belastingdienst jammer genoeg ook niet leesbaarder.

Maar daar hebben we Norbert voor. :)

 

 

 

Link Stappenplan-handleiding LB 2016 Doorbetaald loon regeling

 

Verkort citaat;

Doorbetaaldloonregeling als werknemer bij doorbetaler is verzekerd

...Is de werknemer bij de doorbetaler verzekerd voor de werknemersverzekeringen en niet bij de hoofdwerkgever, dan moet de doorbetaler aangifte doen van het premieloon en de premies werknemersverzekeringen van de werknemer betalen.

In dat geval geldt de doorbetaaldloonregeling dus alleen voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.

...

Geef om mensen en gebruik dingen.

Andersom werkt niet.

Link naar reactie
 • 0

Dank voor de reacties! Ik heb even gewacht met reageren omdat ik ook op het standpunt van de Belastingdienst heb gewacht. De Belastingdienst geeft in de beschreven situatie, letterlijk, als volgt aan:

 

**STANDPUNT Belastingdienst**

 

* De gebruikelijkloonregeling is niet van toepassing op de DGA in Holding BV;

* Het loon dat hij moet genieten van Holding BV moet ten minste € 60.000 (management fee) zijn.

* In beginsel had de werkmaatschappij een loon van €60.000 in de loonadministratie moeten verantwoorden, dit is niet gedaan omdat een beroep is gedaan op artikel 32d van de wet LB. Het loon wordt hierbij doorgestoten naar de Holding BV. Daarbij volgt uit het bepaalde in het eerste lid van artikel 32d Wet LB dat het loon dat de inhoudingsplichtinge naar wie het loon is/wordt doorgestoten, tenminste een loon dient te verstrekken dat de andere inhoudingsplichtige zonder toepassing van de doorbetaaldloonregeling zou hebben verstrekt.

* De gebruikelijkloonregeling kan in ieder geval niet tot gevolgd hebben dat aan de DGA minder loon wordt uitbetaald dan het loon dat hij bij de werkmaatschappij is genoten en voor de LB/pvv is doorgestoten.

 

**Einde standpunt Belastingdienst**

 

Uit eigen onderzoek:

* Artikel 32d, lid 1 geeft dit inderdaad aan. Indien er geen Holding tussen zou zitten, zou dit inderdaad m.i. zo zijn. In hoeverre kan eventueel met onderdeel B hier aan worden ontkomen (leest niet echt letterlijk in de wettekst);

* In artikel 12a, lid 3, wordt een verwijzing gemaakt naar 32d. Ik lees hier dat bij toepassing 32d alles tezamen (fees) moet worden genomen om het gebruikelijk loon conform lid 1 en 2 vast te stellen.

 

Ik ben benieuwd naa jullie visies! Veel dank alvast!

 

Groeten

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

Het loon dat hij moet genieten van Holding BV moet ten minste € 60.000 (management fee) zijn.

 

Een loon moet ten minste de managementfee zijn????

Dat is nonsens (waar betaal je dan je kosten van, zoals auto, pensioen, AOV, accountant?), tenzij hier van begin af aan een paar essentiële puzzelstukjes aan de casus onbraken. Had de DGA bijvoorbeeld tot voor kort - in een oude situatie - een salaris van € 60.000,- in de werkmij? In dat geval snap ik namelijk de doorbetaald-loonregeling en het standpunt van de belastingdienst wel, maar begrijp ik niet waarom de managementfee op exaxt dat (loon)bedrag is vastgesteld

 

Partner bij B2Bsure verzekeringsadviseurs, specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.

Link naar reactie
 • 0

Dag Norbert,

 

Dank voor de snelle reactie! Er ontbreken geheel geen puzzelstukjes, DGA is niet in loondienst bij de werkmij geweest en heeft hiervoor ook geen € 60.000 per jaar verdient (noch als ZZP'er, noch in loondienstverband).

 

Belastingdienst houdt letterlijk vast aan het "doorstoten". Eenieder welke de casus voorleg geeft nagenoeg dezelfde reactie (gelukkig). De Belastingdienst houdt echter stug vast aan 32d, doorgestoten loon, dus moet het worden aangegeven in de Holding.

 

Het enige wat ik me kan bedenken is dat de werknemerspremies in de werkmaatschappij wel zijn aangegeven tegen de maximale bedragen (omdat niet bekend was/is wat de DGA in zijn eigen holding aangeeft als "loon"). Deze vorm, waarbij de fee wel de basis is voor de werknemerspremies kan ik nog enigzins volgen, ook dit zou worden gehanteerd als er geen holding tussen zou zitten. De werknemerspremies kan je niet "doorstoten" (zoals 32d).......

 

Letterlijk met de wettekst erbij de Belastingdienst vertellen dat gebruikelijkloon wel van toepassing zou zijn in de Holding lukt me dus niet. Toch maar eens naar een goede fiscalist op zoek...

Link naar reactie
 • 0

Beste,

 

De situatie:

 

* De werkmaatschappij betaald deze facturen en voert salarisadministratie voor de werknemersverzekering voor totaal ook € 60.000 (doorbetaaldloonregeling)

* Holding BV verstrekt een salaris van € 44.000 aan haar aandeelhouder.

 

 

Hallo,

 

Begrijp ik dit goed?

De werkmij heeft een premieloon van € 60.000 aangegeven in de loonadministratie voor de werknemersverzekeringen?

Verder is er geen overeenkomst of correspondentie tussen de Holding en de Werkmij over wat het salaris werkelijk had moeten zijn of hoe de management fee is opgebouwd?

Dan heeft de fiscus niets anders dan het opgegeven premieloon ad € 60.000 ?

 

De werkmij bepaalt immers het loon wat via de Holding wordt doorbetaald.

Bewijzen dat het opgegeven premieloon niet juist is wordt dan niet makkelijk.

 

 

Vriendelijke groet,

 

 

 

Geef om mensen en gebruik dingen.

Andersom werkt niet.

Link naar reactie
 • 0

In de managementovereenkomst is, naast een hoop andere artikelen, opgenomen dat € 5.000 per jaar wordt vergoed voor de verrichten diensten op FT-basis. Inderdaad een vergoeding voor (vnl) arbeid en niet verder gespecificeerd (in auto, kostenvergoeding o.i.d.).

 

De werkmij houdt geen loonbelasting in (artikel 32d) en geeft de arbeidsvergoeding aan als loon voor de werknemersverzekeringen (minderheidsaandeelhouder).

 

Je geeft aan: "de werkmij bepaalt het loon wat wordt doorbetaald". Is de gebruikelijkloonregeling dan inderdaad niet van toepassing voor de DGA?

 

Link naar reactie
 • 0

In de managementovereenkomst is, naast een hoop andere artikelen, opgenomen dat € 5.000 (??) per jaar wordt vergoed voor de verrichten diensten op FT-basis. Inderdaad een vergoeding voor (vnl) arbeid en niet verder gespecificeerd (??) (in auto, kostenvergoeding o.i.d.).

 

De werkmij houdt geen loonbelasting in (artikel 32d) en geeft de arbeidsvergoeding aan als loon voor de werknemersverzekeringen (minderheidsaandeelhouder).

 

Je geeft aan: "de werkmij bepaalt het loon wat wordt doorbetaald". Is de gebruikelijkloonregeling dan inderdaad niet van toepassing voor de DGA?

 

 

Hi,

 

 

Dit is exact waar ik vaak voor waarschuw en waarom ik aangeef

dat zo een constructie een kaartenhuis is.

 

De Werkmij. heeft met jouw een overeenkomst waarover werknemersverzekeringen verschuldigd zijn.

De Werkmij. geeft aan dat het premieloon € 60.000 bedraagt.

De Holding heeft een verplichting tov de Werkmij en jou om dat loon door te betalen.

De Holding mag daarvan niet zo maar afwijken zij is verplicht "door te betalen" wat jij en de Werkmij zijn overeengekomen. Maar daar ontbreekt blijkbaar een overeenkomst van waarin dat eenduidig is vastgelegd. ( Ik heb in quote vet aangegeven wat mij niet helemaal duidelijk is.)

Daarom gaat, volgens mij, de Inspecteur uit van wat de Werkmij. heeft aangegeven.

Is dat het enige gegeven wat gepresenteerd is!?

(Niet vervelend bedoeld maar ik probeer te herleiden wat er gebeurt is.)

Daar ging het ook mis met vraag en antwoord!

(Maar dat is een risico van een forumvraag "Als u begrijpt wat ik bedoel".)

Ja, iets kan maar het moet wel goed ingeregeld worden.

Het gaat formeel echt om punten en komma's.

 

 

Ik zou het kaartenhuis als volgt hebben vormgegeven.

Formeel;

Een overeenkomst tussen jouw en de Werkmij. waarin het (door te betalen) loon is vastgesteld.

Een overeenkomst tussen de Werkmij. en de Holding waarin de Doorbetaald loonregeling is geregeld

met een opgave van de Werkmij. aan de Holding wanneer het (door te betalen) loon

wijzigt.

Een Overeenkomst tussen de Holding en jouw waarin het doorbetaald loon eventueel de

arbeidsovereenkomst en het loon vanuit de Holding aan jou is vastgelegd.

Ja, omslachtig maar het zijn allemaal verschillende rechtspersonen die een overeenkomst aangaan.

Administratie;

Ik zou het doorbetaald loon apart factureren door de Holding aan de Werkmij. en daar apart boeken zodat het grootboek met de overige lonen weer aansluit met de loonadministratie Werkmij..

Naast het doorbetaald loon kan de Holding dan andere zaken (al dan niet op dezelfde nota) aan de Werkmij. factureren.

 

Kijk volgens mij staat het kaartenhuis dan als een huis en sluit het aan alle kanten aan.

Fouten worden dan ook ontdekt.

 

 

Het gebruikelijk loon is een minimum loon dat een dga moet krijgen tenzij wordt aangetoond dat het minder bedraagt.

 

Ik vraag me af waarom accountant of belastingadviseur leemten in een en ander niet geconstateerd hebben.

 

Vriendelijke groet,

Geef om mensen en gebruik dingen.

Andersom werkt niet.

Link naar reactie
 • 0

Het probleem ontstaat hier doordat de werkmij een premieloon opgeeft van 60k. Daar gaat het fout, want de werkmij had een premieloon van 44k moeten aangeven.

 

Nu zegt de fiscus dus, "ah, het loon is 60k, dus is door de holding 16k te weinig verloond".

 

Daar hebben ze een punt. Uit niets blijkt dat het overeengekomen loon tussen jou en je holding 44k is. Sterker nog, doordat de werkmij 60k als premieloon heeft aangegeven, neemt de fiscus dat ook in aanmerking als het salaris dat de holding o.g.v. 32d LB had moeten aangeven.

 

Dat doet verder niets af aan de regels rond het dga-loon. Nu het aangegeven premieloon door de werkmij al 60k is, hoeft de fiscus over de hoogte van het dga-loon ook niet in discussie met je. Het ligt immers boven het normloon van 44k.

 

vragen

1. Over welk jaar gaat dit?

2. Ben jij ook bestuurder en zo ja, hoe is de overige 75% van de aandelen verdeeld?

3. Wat heb je, naast de ingediende aangiftes loonheffing van je holding, aan bewijs dat je met jouw holding BV een salaris van 44k bent overeengekomen?

 

Groet

Joost

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Ha Joost,

 

Dank voor je bericht. Ik had hier nog niet een melding van gehad(of over het hoofd gezien) vandaar de vertraagde reactie.

 

1) Dit zal gaan lopen voor het jaar 2017. Voor de voorgaande jaren laten ze voor wat het is. Derhalve geen correctie van het gebruikelijk loon (gewoon de 44k), maar ook geen aanpassing van het aangegeven premieloon in de werkmaatschappij.

 

2) Ja ik ben ook bestuurder. De overige 2 aandeelhouders zijn 10% en 65%.

 

3) Ik heb geen bewijs dat ik 44k ben overeengekomen. Een AOK is door de Belastingdienst niet opgevraagd (eveneens is een managementovk niet opgevraagd). Het loon is vastgesteld door mij op basis van de minimale eisen, met inachtneming van een eventueel hoger loon indien 12a daar aanleiding voor zou geven. "Gewoon" op basis van toepassing van de gebruikelijk loon regeling.

 

Dank alvast (wederom).

 

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  1 lid, 146 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.