• 0

Ideale contractuele voorwaarden 3 vennoten in internetproject

Ik wil samen met 2 personen een samenwerkingsverband aangaan en heb zeer veel informatie gezocht over het kiezen van een rechtsvorm en het opstellen van een goed contract. Deels heb ik ook zelf al een overeenkomst opgesteld. Toch kan ik antwoord op onderstaande vragen moeilijk vinden gezien deze volgens mij niet als algemeen beschouwd kunnen worden en betrekking hebben op een naar ik denk vrij specifieke situatie, die mij ook een interessante case lijkt voor derden. Vandaar dat ik ze hier stel. Het gaat om de juiste rechtsvorm, contractuele voorwaarden en eigendoms-/gebruiksrechten van een ontwikkelde website als kernproduct van de samenwerking.

 

 

De situatie:

 

We zijn met drie vennoten een jaar geleden begonnen aan een samenwerking aangaande het exploiteren van een website waarbij:

 

vennoot 1 domeinnaam, klanten, arbeid (ontwerp, content, beheer, marketing) en kennis inbrengt;

vennoot 2, de programmeur, gebruiksrechten van achterliggend technisch systeem, arbeid (technisch onderhoud, doorontwikkeling), en kennis inbrengt;

vennoot 3 geld inbrengt á 22.000 euro waarvan 9.000 euro reeds is betaald aan vennoot 1 en vennoot 2.

 

Vennoot 1 heeft een eenmanszaak met een aantal internetgerelateerde activiteiten maar is van plan een groot deel van zijn tijd in deze samenwerking te steken (lees 32 uur pw). Hij brengt ook een domeinnaam met goede google positie en in een aantal jaren opgebouwde klanten in.

Vennoot 2 heeft een eenmanszaak en heeft meerdere opdrachtgevers en samenwerkingen waarbij hij gebruiksrechten verleent van hetzelfde achterliggende systeem dat onze samenwerking mede mogelijk maakt. Vennoot 2 wilt graag volledige eigendom over de broncode behouden alsmede de mogelijkheid onbeperkt samenwerkingen aan te gaan met dit achterliggende systeem als uitgangspunt.

Vennoot 3 heeft een BV met geheel andere activiteiten en wilt deze zo veilig mogelijk stellen bij het doen van de investering evenals dat omgekeerd onze samenwerking niet onder eventuele schuldeisers van zijn BV dient te lijden.

 

De ideale verdeelsleutel in winst zou zijn 33/33/33 was ons aanvankelijke idee

 

Mijn vragen:

 

1. Is dit gezien onze situatie een eerlijke verdeling?

2. Gaat het onbeperkt verlenen van gebruiksrecht aan het systeem door vennoot 2 een risico zijn voor onze samenwerking? Hoe kan dit zoveel mogelijk afgebakend worden?

 

 

REEDS GEDANE INVESTERING EN GEMAAKTE KOSTEN

Ontwikkeling van techniek en ontwerp is grotendeels reeds gebeurd. Hiervoor is aan investeerder (in totaal €8.000) gefactureerd vanuit onze eenmanszaken. Hierdoor is het ontwikkelen van specifieke functionaliteit tbv onze samenwerking mogelijk gemaakt. We zijn sinds twee maanden live met de site en beginnen nu langzaam inkomsten te genereren, dwz de eerste uitgaande facturen kunnen nu verstuurd worden, maar er is nog geen inschrijving / contract / gezamenlijke rekening. Nu denken wij erover een VOF op te richten, maar staan open voor alternatieven.

 

Mijn vragen:

 

3. Hoe is de waarde van onze inbreng (het gunstigst maar fiscaal kloppend) te bepalen? Gezien deels al ontwikkeld/betaald en ook de immaterialiteit van broncode, ontwerp, domeinnaam, etc.

4. En hoe is deze het voordeligst als activa in te brengen? Is het fiscaal voordelig om vanaf nu op nul te beginnen en alleen toekomstige arbeid en investering in te brengen? Gezien deel van arbeid reeds is vergoed door BV en deel kosten reeds is gemaakt via EMZ van vennoot 1.

 

AANSPRAKELIJKHEID tav BV van VENNOOT 3

Feit is dat vennoot 3 ook dga is in een BV met andere activiteiten.

 

5. In hoeverre is VOF aansprakelijk voor schulden BV vennoot 3?

6. In hoeverre is BV vennoot 3 aansprakelijk voor schulden VOF? Ook als hij als natuurlijk persoon instapt?

 

 

OVERIGE SAMENWERKINGEN VENNOOT 2

Feit is dat vennoot 2 in meerdere samenwerkingen gebruiksrecht verleent tot zijn systeem en daarnaast ook een ander dienstverband heeft, waardoor wegens tijdgebrek er (volgens vennoot 1 en 3 beneden verwachting) weinig arbeid kan worden verricht om doorslaggevend succes van ons gezamenlijk product te bewerkstelligen. Succes is neem ik aan dat op zijn minst de investering van vennoot 3 in zijn winstaandeel ruim zal worden terugverdiend. Zwaartepunt van arbeid tbv dit succes lijkt grotendeels op vennoot 1 te liggen. Mede doordat vennoot 2 te weinig tijd lijkt te hebben voor tijdig doorontwikkelen van (door overige vennoten gezien als doorslaggevende) functionaliteiten tbv dit benodigde succes. Vennoot 2 zijn overige samenwerkingen met andere partners zijn overigens altijd volgens een 50/50 verdeling (mede op basis van gelijke arbeid). Zijn best case samenwerking levert na een jaar maandelijks slechts de helft op van wat onze samenwerking na twee maanden live maandelijks oplevert. Dit project lijkt dus relatief een veel groter succes te kunnen worden dan vennoot 2 zijn andere samenwerkingen.

 

Vragen:

 

7. Gaat het eigendomsrecht van vennoot 2 op de broncode en het uitgeven van de gebruiksrechten hiervan aan meerdere partijen ten koste van het succes van onze VOF?

8. Hoe valt dit af te bakenen?

9. SLA opstellen waarin precies staat vastgelegd wat van vennoot 2 verwacht wordt voldoende?

10. Vennoot 1 wilt in SLA opnemen dat vennoot 2 verplicht is de bedrijfsprocessen zodanig te automatiseren (wat het aanvankelijke idee is) dat daarmee redactionele beheertaken en taken ten behoeve van klantcontact van vennoot 1 zich kunnen beperken tot een minimum aantal uren, waardoor meer ruimte komt voor exploitatie van andere websites.

10. Is 33/33/33 (nog steeds) een eerlijke verdeling?

 

 

 

EXCLUSIEVE SAMENWERKING VENNOOT 1 EN 2

Feit is dat vennoot 1 samen met vennoot 2, naast deze samenwerking met vennoot 3, meerdere projecten met elkaar willen aangaan (lees websites willen exploiteren) waarbij gebruiksrechten van vennoot 2 zijn systeem worden verleend maar waarbij vennoot 1 tevens heeft bijgedragen aan essentiële functionaliteiten/onderdelen. Vennoot 1 zou eigendom en gebruiksrechten van dit deel van de functionaliteit graag in een aparte samenwerkingsovereenkomst tussen vennoot 1 en 2 willen vastleggen om, enerzijds claim van vennoot 3 op deze specifieke functionaliteit te voorkomen, en anderzijds toepassing van deze specifieke functionaliteit door vennoot 1 in samenwerkingsverbanden met zijn overige partners te voorkomen.

 

Vragen:

 

11. Is dit mogelijk? Is dit raadzaam? Eventuele valkuilen?

12. Hoe zijn de gebruiksrechten af te bakenen tot een deel van de functionaliteit?

13. Wordt dit dan een aparte samenwerkingsovereenkomst tussen onze eenmanszaken aangaande dit deel van de (gezamenlijk ontwikkelde) functionaliteit of kan dit binnen het vof-contract van ons drieen?

14. Is dit slim en eerlijk tegenover vennoot 3 gezien (hoogte van) zijn investering? Wij kunnen beter eerst zijn investering zien terug te verdienen niet waar?

15. Moeten we dan tot inbreng van de drie vennoten in gemeenschappelijk vermogen alleen rekenen het gebruiksrecht systeem/functionaliteit en los daarvan gemeenschappelijk eigendom van uitsluitend logo, ontwerp, content tbv dit project?

 

 

 

ALTERNATIEVEN

16. Wat zijn alternatieve constructies? Waarbij minder aansprakelijkheid is? Ook met oog op vennoot 3 zijn dga schap in BV en hypotheek van vennoot 2.

17. Hoe is de aansprakelijkheid zoveel mogelijk te beperken binnen een VOF?

(Er is nog niet voldoende omzet voor alleen al de salarissen en administratie van een BV.)

18. Wat zijn de voordelen in onze specifieke situatie van bijvoorbeeld een samenwerkingsovereenkomst tussen enerzijds 3 x EMZ en anderzijds 2 x EMZ + 1 x BV tegenover de voordelen van een VOF of zijn die er niet?

19. Kortom: Wat is de meest gunstige rechtsvorm en zijn de meest gunstige voorwaarden om elke vennoot ‘als winnaar uit de bus’ te laten komen?

 

 

 

 

Ik ben bang grote risico’s en valkuilen over het hoofd te zien. Eventuele overige aanbevelingen en tips zijn dan ook meer dan welkom! Alvast bedankt voor alle feedback.

 

 

 

 

 

 

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

10 antwoorden op deze vraag

 • 0

Dat zijn nogal wat vragen. Ik hou het bij één wedervraag:

Een VOF is zakelijk vergelijkbaar met een huwelijk, met als belangrijkste aspect de hoofdelijke aansprakelijkheid. Waarom zou je zo'n huwelijk willen aangaan? Zo te zien ben je verliefd op een idee, maar heb je nog niet nagedacht over de mogelijke perikelen bij scheiding...

 

Veel van je vragen zijn beter te beantwoorden wanneer je je verplaatst in de drie deelnemers. Indien een ieder onbeperkt tijd en middelen kan inbrengen zou het een ideaal huwelijk zijn, maar helaas zijn jullie zo niet getrouwd...

 

(Persoonlijk geef ik zakelijk de voorkeur aan een los model met onderling afrekenen op basis van de inbreng. Degene die betaalt bepaalt en wie iets levert krijgt daar een vergoeding voor...)

Link naar reactie
 • 0
5. In hoeverre is VOF aansprakelijk voor schulden BV vennoot 3?

Niet. Maar bij faillissement van één van de vennoten wordt het eigendom van de VOF daarin uiteraard wel betrokken (lees: te gelde gemaakt, bijv verkocht). En - tenzij je in de VOF overeenkomst anders bepaalt - betekent faillissement van een van de vennoten ook ontbinding van de VOF

 

6. In hoeverre is BV vennoot 3 aansprakelijk voor schulden VOF? Ook als hij als natuurlijk persoon instapt?

Als vennoot 3 een beetje slim is doet hij geen van beiden, want het is nergens voor nodig dat vennoot 3 als financier dit risico überhaupt loopt. Gelet op zijn doelstellingen qua veiligheid moet vennoot 3 nooit als vennoot gaan deelnemen in een VOF: niet als privé-persoon en niet via de BV. En dat is ook niet nodig, want daar hebben we de Commanditaire Vennootschap (CV) voor

 

ALTERNATIEVEN

16. Wat zijn alternatieve constructies? Waarbij minder aansprakelijkheid is? Ook met oog op vennoot 3 zijn dga schap in BV en hypotheek van vennoot 2.

Een BV (werkmij) met 3 personal holdings, goede algemene voorwaarden die ook consequent kunnen en worden toegepast (oa ICT office voorwaarden), goede overeenkomsten en bewerkersovereenkomsten, goede interne controle procedures en last but not least een goede passende beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de restrisico's

 

17. Hoe is de aansprakelijkheid zoveel mogelijk te beperken binnen een VOF?

Wat bedoel je met aansprakelijkheid binnen een VOF? De meeste aansprakelijkheden komen van buiten, alleen de oorzaken komen van binnen. Hoe te beperken? Zie vorige alinea

 

(Er is nog niet voldoende omzet voor alleen al de salarissen en administratie van een BV.)

In dat geval zijn DGA salarissen ook nog niet verplicht, kwestie van vooraf afstemmen met de belastingdienst

 

18. Wat zijn de voordelen in onze specifieke situatie van bijvoorbeeld een samenwerkingsovereenkomst tussen enerzijds 3 x EMZ en anderzijds 2 x EMZ + 1 x BV tegenover de voordelen van een VOF of zijn die er niet?

Qua aansprakelijkheid lijkt me dat de meest onveilige oplossing. Dan heb je niet alleen externe maar ook interne / onderlinge aansprakelijkheden, regres, 3 x verzekering etc.

 

19. Kortom: Wat is de meest gunstige rechtsvorm en zijn de meest gunstige voorwaarden om elke vennoot ‘als winnaar uit de bus’ te laten komen?

Dat valt op basis van deze info totaal niet te bepalen: het hangt af van jullie daadwerkelijke operationele risico's en vooral de kans op beroepsfouten en de gevolgen daarvan. Dat valt alleen goed in te schatten aan de hand van concrete inhoud.

 

Op hoofdlijnen zou ik kunnen stellen: bij een laag of middelgroot operationeel risico op aansprakelijkheid is een CV + goede voorwaarden + goede verzekering de meest gunstige optie (afweging risico versus kosten/fiscaal voordeel),

en bij een hoog operationeel risico op aansprakelijkheid is een BV+ goede voorwaarden + goede verzekering de meest verstandige (maar niet de meest goedkope) optie

 

 

Beluister mijn nieuwste podcast: de verplichte AOV, wat moet jij er mee?

 

Link naar reactie
 • 0

Beide bedankt voor het de tijd nemen om dit te lezen en hierop in te gaan.

 

@mmint

 

(Persoonlijk geef ik zakelijk de voorkeur aan een los model met onderling afrekenen op basis van de inbreng. Degene die betaalt bepaalt en wie iets levert krijgt daar een vergoeding voor...)

 

Bedoel je een samenwerkingsovereenkomst zoals ik met vraag 18 bedoel? Hoe is onze inbreng in dit geval vast te leggen? De waarde van alle inbreng (domeinnaam, gemaakte arbeid, toekomstige arbeid) per vennoot optellen bepaalt de verdeling? Hoe zit dit met gebruikslicentie van het systeem dat op zeg 100.000 geschat kan worden? Degene die betaalt bepaalt? Hebben wij dan minder te zeggen omdat we slechts producten en arbeid inbrengen? De beslissingen over bedrijfsprocessen worden vooral gemaakt door vennoot 1 en 2. Is een CV dan interessanter? Excuses voor mijn onbegrip. Ik ben nogal een leek op dit gebied.

 

 

@Norbert Bakker

 

Quote:

6. In hoeverre is BV vennoot 3 aansprakelijk voor schulden VOF? Ook als hij als natuurlijk persoon instapt?

Als vennoot 3 een beetje slim is doet hij geen van beiden, want het is nergens voor nodig dat vennoot 3 als financier dit risico überhaupt loopt. Gelet op zijn doelstellingen qua veiligheid moet vennoot 3 nooit als vennoot gaan deelnemen in een VOF: niet als privé-persoon en niet via de BV. En dat is ook niet nodig, want daar hebben we de Commanditaire Vennootschap (CV) voor

 

Bedankt voor het uitgebreide antwoord. Kunnen beherende vennoten onderling afspreken dat zij onder hetzelfde contract samen kunnen werken aan projecten/websites buiten de stille vennoot?

 

 

Op hoofdlijnen zou ik kunnen stellen: bij een laag of middelgroot operationeel risico op aansprakelijkheid is een CV + goede voorwaarden + goede verzekering de meest gunstige optie (afweging risico versus kosten/fiscaal voordeel),

en bij een hoog operationeel risico op aansprakelijkheid is een BV+ goede voorwaarden + goede verzekering de meest verstandige (maar niet de meest goedkope) optie

 

Wij verwachten naast marketingkosten vrijwel geen kosten te maken. Eventuele risico's liggen meer in eventuele claims van derden aangezien we veel content publiceren. Goede algemene voorwaarden en verzekering volstaan dan om beherende vennoten tegen dit risico te beschermen? Is CV vooral voordelig voor stille of ook beherende vennoot?

 

 

Resterende vragen:

 

Hoe bepalen we de waarde inbreng en verdeling winst het eerlijkst?

 

Is het een probleem dat ons eindproduct/website deels al betaald en ontwikkeld is?

 

Is een Service Level Agreement (SLA) onderling beter om afspraken vast te leggen dan arbeid per uur?

 

Is dit genoeg om te voorkomen dat CV gaat lijden onder activiteiten buiten de CV?

 

Link naar reactie
 • 0

Persoonlijk geef ik zakelijk de voorkeur aan een los model met onderling afrekenen op basis van de inbreng. Degene die betaalt bepaalt en wie iets levert krijgt daar een vergoeding voor...

 

Zo werk je nu toch ook? Je zegt immers "Ontwikkeling van techniek en ontwerp is grotendeels reeds gebeurd. Hiervoor is aan investeerder (in totaal €8.000) gefactureerd vanuit onze eenmanszaken".

 

Zoals ik het interpreteer hebben vennoot 1 en 2 eigenlijk nog niets ingebracht, ze hebben alleen werkzaamheden verricht in opdracht van vennoot 3 die daar netjes voor betaald heeft.

 

Het grote nadeel van deze constructie is dat alleen vennoot 3 profiteert van een waardestijging, vennoot 1 en 2 krijgen dan immers alleen hun arbeidsuren betaald (en vennoot 2 dan de licentiekosten voor het systeem).

 

Een VOF zou ik zelf nooit aan beginnen, daar zijn al zoveel drama's over voorbij gekomen hier op HL... Bovendien is er naar mijn mening een hele grote kans dat een VOF in jullie geval ook een drama gaat worden. Het is nu immers al duidelijk dat vennoot 2 waarschijnlijk minder tijd aan de werkzaamheden kan besteden dan vennoot 1, als vennoot 2 dan evenveel verdient gaat dan ongetwijfeld vroeg of laat voor wrijving zorgen bij vennoot 1.

 

En stel dat het bedrijf heel succesvol wordt, dan gaan vennoot 1 en 2 het waarschijnlijk niet eerlijk vinden dat vennoot 3 nog steeds een gelijk deel krijgt terwijl hij zijn oorspronkelijke investering al dubbel en dwars heeft terugverdient en verder niets uitvoert.

 

Onder de naam Bob de webbouwer bouw en verbeter ik websites.

Daarnaast verzorg ik dj's en drive-in-shows op bruiloften, bedrijfsfeesten, verjaardagen enzovoorts.

Link naar reactie
 • 0

Bedankt voor het uitgebreide antwoord. Kunnen beherende vennoten onderling afspreken dat zij onder hetzelfde contract samen kunnen werken aan projecten/websites buiten de stille vennoot?

Niet zonder instemming van de stille vennoot, en die heeft daar geen enkel belang bij: wel het risico dat zijn belang geraakt wordt door aansprakelijkheden elders, maar niet het profijt.

 

Meest voor de hand liggend lijkt me dan om die activiteiten onder te brengen in een andere entiteit, bijvoorbeeld een VOF tussen alleen vennoot 1 en 2 náást de CV met vennoot 3. Uiteraard wel een kwestie van goed communiceren en vastleggen wat je wel en niet doet (en wanneer) in VOF en CV.

 

Wij verwachten naast marketingkosten vrijwel geen kosten te maken. Eventuele risico's liggen meer in eventuele claims van derden aangezien we veel content publiceren. Goede algemene voorwaarden en verzekering volstaan dan om beherende vennoten tegen dit risico te beschermen?
Vooral goed en veilig te werk gaan is de basis. Controleer dus je content op juistheid en op inbreuken op auteursrecht van derden. Combineer je dit "goed en veilig werken" met goede voorwaarden en overeenkomsten, dan moet het restrisico inderdaad goed verzekerbaar zijn.

 

Is CV vooral voordelig voor stille of ook beherende vennoot?

Een CV is niet voordeliger of onvoordeliger dan een VOF. Het enige verschil is dat er een stille vennoot is, die niet hoofdelijk aansprakelijk is: zijn risico blijft beperkt tot de inbreng

 

Beluister mijn nieuwste podcast: de verplichte AOV, wat moet jij er mee?

 

Link naar reactie
 • 0
Wij verwachten naast marketingkosten vrijwel geen kosten te maken.
Maar de uitvoerenden willen natuurlijk wel in leven blijven. Zolang er niet genoeg verdiend wordt moet er dus geld bij want anders stopt de verkoper met verkopen en de programmeur met programmeren. Tijd is ook geld wanneer de uitvoerende zelf voor hun levensonderhoud opdraaien. In dit stadium ligt het financiële risico bij de geldschieter en zit die voorlopig al voor 8K in de min.

 

Heb je al uitgerekend wanneer de onderneming voldoende omzet draait om zowel investeerder als uitvoerende voldoende te kunnen betalen?

 

Persoonlijk zou ik als investeerder bij ongelijke inbreng nooit een gelijke verdeling willen en in ruil voor m'n inbreng tastbare waarde willen zien wanneer de boel onverhoopt vroegtijdig stopt. Als programmeur of verkoper zou ik mijn uren betaald willen krijgen, dan wel op andere wijze zekerheid willen qua inkomsten. Bij een VOF ben je afhankelijk van de inzet van anderen en loop je persoonlijk risico over zowel je eigen fouten als die van je partners. Ik hou het liever beperkt tot m'n eigen fouten en zie liever direct iets terug van het geld dat ik ergens insteek.

 

Willen jullie als uitvoerenden inkomsten voor het werk, maar ook nog eens profiteren van toekomstige waardestijging, dan moet je denk ik eerst uitrekenen wat de waarde is van de gedane inbreng. Die vergelijk je met elkaar om tot een eerlijke verdeling bij de huidige stand van zaken te komen. Vervolgens kijk je ook naar het zelfde in de periode dat er nog geld bij moet. Wellicht komt je dan tot een bruikbare verdeling, maar als ik het goed lees wordt dat al een probleem (want fulltime verkoper versus parttime programmeur, versus nog 12K...).

Ben je wel tot een verdeling gekomen wanneer het meer gaat opleveren dan de arbeidskosten, dan kun je kijken of wat overblijft naar tevredenheid te verdelen valt. Levert die oefening op papier al onenigheid op, dan kun je ervan uitgaan dat gedeelde VOF/CV/BV niet gaat werken. Kijk dan of de geldschieter bereid is jullie te betalen voor alle inbreng...

 

Link naar reactie
 • 0

Beste mensen,

 

Ik heb afgelopen week de scherpe inzichten hierboven goed in me opgenomen. Dit is in grote lijnen mijn idee voor de vorm van samenwerking:

 

1. We blijven onafhankelijk. Elke partner werkt onder eigen eenmanszaak. Eigendom en aansprakelijkheid van gemaakte fouten beperken zich dus tot het eigen deel.

2. Alleen 'Verkoper' zal vanuit tweede handelsnaam namens het bedrijf handelen.

3. Er wordt een Licentieovereenkomst en Service Level Agreement (die mate en kwaliteit van onderhoud bepaalt) opgesteld tussen 'ontwikkelaar' (licentiegever) en 'verkoper' (Licentiehouder). De licentieovereenkomst en SLA worden opgedeeld in een standaard- en maatwerkdeel.

4. Er wordt een Investeringsovereenkomst opgesteld tussen investeerder en 'verkoper' (Licentiehouder).

5. Er wordt afhankelijk van de behaalde jaarwinst een fasering ingesteld van beginfase (vanaf €0), groeifase (vanaf €20.000) en volwassenfase (vanaf €100.000). In volwassenfase zal een BV worden opgericht.

6. Mate van investering en voorwaarden SLA licentiegever zijn afhankelijk van deze drie fasen.

7. Voor zowel ontwikkelaar (licentiegever), verkoper (licentiehouder) en investeerder wordt een vergoeding beschikbaar gesteld van 33% van het resterende deel na aftrek van arbeids- en rentevergoedingen.

8. Totaal arbeidsvergoedingen is 50% van nettowinst en wordt verdeeld onder ontwikkelaar en verkoper naar rato van arbeidsuren

9. Investeerder ontvangt jaarlijks een rentevergoeding van 20% van zijn inbreng

10. Overeenkomsten bepalen in concurrentiebeding dat ontwikkelaar en verkoper samen activiteiten mogen ontplooien met programmatuur zolang dit in een andere branche gebeurt.

 

 

- Kan dit? Is dit slim? Eerlijk? Zie ik belangrijke zaken over het hoofd?

- Heeft een VOF tussen ontwikkelaar en verkoper / CV tussen investeerder en verkoper nog voor-

of nadelen ten opzichte van ieder zijn EMZ? (bijvoorbeeld gesteld dat investeerder privé schulden bij BV zou kunnen hebben ten tijde van faillisement)

 

Wederom bedankt voor de feedback!

 

Link naar reactie
 • 0

Ik heb hier niet zo heel veel verstand van, dus neem het volgende voor wat het waard is:

 

- Winst: is een buigbaar begrip. Als je de BV nog een jaartje wil uitstellen, kun je eerst nog wat investeren, zodat je de kosten opschroeft en de winst laag houdt. Als je dat met unanieme goedvinding doet, is dat een nuttig instrument. Anders is het een mogelijk punt van wrijving.

 

Het voordeel van die bepaling is wel dat hij precies is.

 

- Exit: je hebt nu alleen de winst als een trigger voor de opheffing van de VOF genomen. Heb je ook naar andere mogelijkheden voor een exit gekeken? Wat gebeurt er als een van de partners uitstapt en de VOF dus van rechtswege eindigt?

 

- De EMZ's geven hun software in licentie aan de VOF. Daar wordt neem ik aan voor betaald. Wat zijn dan de werkzaamheden die de programmerende partners in de VOF verrichten?

 

Het komt verder allemaal nogal complex over. Wat zei de expert (advocaat, belastingadviseur) die je ongetwijfeld hierover hebt ingehuurd?

Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Link naar reactie
 • 0

1. We blijven onafhankelijk. Elke partner werkt onder eigen eenmanszaak. Eigendom en aansprakelijkheid van gemaakte fouten beperken zich dus tot het eigen deel.

Alleen intern, tussen de partners onderling

 

2. Alleen 'Verkoper' zal vanuit tweede handelsnaam namens het bedrijf handelen.

De externe aansprakelijkheid (naar klanten en derden) ligt dan volledig en alleen bij deze verkoper. De verkoper draagt dus het claimrisico en het verhaalrisico (waarbij een claim - indien aansprakelijkheid is vast komen te staan - niet of niet volledig verhaald kan worden op de veroorzakende partij(en))

 

Beluister mijn nieuwste podcast: de verplichte AOV, wat moet jij er mee?

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  5 leden, 282 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.