Jump to content

Branko Collin

Legend
 • Content Count

  1,838
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  4

Everything posted by Branko Collin

 1. Er is wel iets te doen, maar het gaat meer moeite kosten. Eerst moet je bewijzen dat er een overeenkomst was en vervolgens moet je bewijzen dat er geleverd is, en omdat de andere partij zich antagonistisch opstelt, heb je kans dat je dat uiteindelijk voor een rechter moet doen. De vraag wordt dan ook snel of het de moeite waard is. Wat is de orde van grootte van het bedrag waar het over hebt? Hoeveel nullen voor de komma?
 2. Het doel van het minimumtarief is niet om ZZP's te helpen, maar om werknemers te helpen. Als je iemand niet meer dan 15,99 euro per uur wil betalen, neem je hem of haar maar in loondienst. Het zegt niets over het tarief dat een ZZP in rekening brengt; die kan nog steeds 200 euro per uur rekenen als hij of zij denkt dat de klant daarmee akkoord gaat.
 3. Zonder licentie is zelfs beoogd gebruik niet toegestaan. Met het auteursrecht in de hand kun je vaak ook wat beter druk zetten. De kostenvergoedingen die een rechter (mocht het daartoe komen) toekent zijn bij IE vaak hoger, wat de wanbetaler mogelijk ook makkelijker alsnog doet betalen.
 4. Wat nuttig is om te weten over handelsnamen: Handelsnamen ontstaan in het gebruik, niet door registratie. Iemand die al tien jaar handel voert onder een naam, maar die naam niet heeft ingeschreven, is nog steeds eigenaar van die handelsnaam. Iemand die een handelsnaam heeft geregistreerd en een gelijkluidende domeinnaam, maar geen van beide gebruikt, is geen eigenaar van die handelsnaam. Een handelsnaam is regionaal gebonden. Een onderneming in Maastricht kan zich er niet tegen verweren dat een onderneming in Nijmegen dezelfde naam voert. (De adder onder het gras is: wat als de Maastrichtenaar zaken doet in Nijmegen? Sinds ecommerce is dat zelden nog een theoretische vraag.) De wet zegt dat je een handelsnaam niet kunt overnemen zonder de onderneming over te nemen, maar de wet zegt ook dat een handelsnaam de naam is waaronder de onderneming wordt gerund. Als X op dag T ophoudt de handelsnaam N te gebruiken, en Y begint op dag T handelsnaam N te gebruiken, dan is vanaf dag T handelsnaam N van Y, lijkt me. Dat kun je onderling afspreken. Drijf je handel in dezelfde regio als de huidige eigenaar? Drijf je dezelfde soort handel? Als het antwoord op beide vragen ja is, krijg je te maken met goodwill. De eigenaar van de naam heeft letterlijk een naam opgebouwd onder jullie beider publiek, en als jij die overneemt, krijg je mogelijk (een groot deel van) zijn klanten. Daar zal hij neem ik aan een vergoeding voor willen zien.
 5. Je zou het de belastingdienst zelf kunnen vragen. Maar als ik een gok zou moeten wagen... de belastingdienst gebruikt de gegevens van het IB47-formulier om de inkomstenbelasting van de arbeidskracht te bepalen; dan zullen ze wel ondernemer voor de inkomstenbelasting bedoelen.
 6. Kan de discussie over de particuliere klant/slachtoffer van IVB misschien worden afgescheiden van deze draad? Ik voorspel dat deze discussie anders enorm verwarrend gaat worden.
 7. Je doet alsof je een uitgeverij bent, maar je wil alleen redactie doen. Dan ben je volgens mij een redactie op zoek naar een uitgever. De eerste uitgever die alleen redactie doet en het commerciële deel uitbesteedt, moet ik nog tegenkomen. Volgens mij is dat ook wel zo gezond, dat redactie en advertentieverkoop in dezelfde onderneming zitten. Als de verkopers in hetzelfde rijtje leveranciers zit als de cateraars en de boekhouders, dan moet je ook dezelfde loyaliteit en interesse verwachten. Twee overigens strikt gescheiden afdelingen binnen dezelfde onderneming zullen de neuzen dezelfde kant op hebben staan. Dus... lastig. Ik zou het zo gauw niet weten. Heb je het de exploitanten van vergelijkbare sites gevraagd?
 8. Gemeentes zijn niet altijd de grootste fans van webwinkels. Wat daar een rol bij schijnt te spelen, is dat als een webwinkel vanuit een woonwijk wordt gerund, er kans op overlast is door voertuigen die aan- en afrijden. Ik kan me voorstellen dat die overlast bij levertijden van 1800 - 0600 uur enkele ordes van grootte ernstiger wordt ervaren.
 9. Betekent dit dat je vriend een horecabedrijf heeft?
 10. Ik moet opeens denken aan de Brave webbrowser, die donaties aanneemt voor willekeurig welke webuitgever (m.a.w. iedereen die een pagina op het web heeft), zonder daar toestemming voor te vragen of die mensen daarover in te lichten. Youtuber Tom Scott kwam daar achter en was 'not amused': "I don't ask for donations or crowdfunding on any platform. If that ever changes, it'll be incredibly obvious. If someone's asking you for money or suggesting that you can donate to me, it's not true and you should stay well clear. "This warning is prompted by a company called Brave, who've been taking cryptocurrency donations "for me", using my name and photo, without my consent. I asked them not to, and to refund anyone who's donated; they said "we'll see what we can do" and that "refunds are impossible"." Mocht het doorgeven van een donatie niet mogelijk zijn, houdt Brave de opbrengsten lekker zelf. https://www.altcoinbuzz.io/crypto-news/spotlight/famous-youtuber-tom-scott-frustrated-with-brave/ Ik zeg overigens niet dat dit is wat de vraagsteller doet, maar het voorbeeld geeft wel aan waar je tegenaan kunt lopen als je donaties voor anderen ontvangt.
 11. Je kunt niks aftrekken omdat er niets af te trekken valt. Inkomsten worden weggestreept tegen uitgaven. Netto ga je er dus op vooruit noch achteruit. BTW voor financiële transacties is vrijgesteld. Als je een fee in rekening wil brengen voor eventueel toegevoegde waarde (jouw checkout is beter dan hun checkout), dan reken je alleen over die fee 21% btw. Een eventueel probleem is als je eind december veel giften ontvangt, maar die in januari pas doorsluist naar de goede doelen. Dat geld staat dan op jouw rekening en ik weet niet of het dan wel of niet tot het ondernemingsvermogen behoort. Ik zou zeggen van niet (je hebt het slechts onder je), maar ik ben geen boekhouder. Als het om veel geld gaat, overweeg dan een derdenrekening te openen. Het geld is dan veilig(er) in geval van aankloppende deurwaarders, maar ook in geval van malversaties vanuit jouw organisatie. Ik vraag me trouwens ook af of het nog een rol speelt dat dit geen initiatief is van de goede doelen zelf. In alle gevallen die ik ken waar X geld in ontvangst neemt voor Y (de bank die geld ontvangt voor de ondernemer, de ondernemer die btw in rekening brengt voor de belastingdienst, de bandleider die de beloning voor bandleden ontvangt, de huurder die namens de medehuurders de huurpenningen inzamelt, de winkel die onder consignatie verkoopt enzovoort), zijn zowel X als Y hiervan op de hoogte als mee akkoord. Dan klopt wat ik hierboven schrijf waarschijnlijk niet meer.
 12. Aangezien het om een Amerikaanse opdrachtgever gaat, kan het zijn dat zij aanvullende of andere eisen m.b.t. invoices hebben.
 13. De wet verbiedt het niet expliciet, omdat de wet het begrip eenmanszaak niet kent. Juridisch zijn de eenmanszaak en degene die de eenmanszaak voert, dezelfde persoon. (Een eenmanszaak is juridisch gezegd een rechtspersoon noch een rechtsvorm.) Dus als jij wil zeggen dat je één, twee, vijf of vijfhonderd eenmanszaken hebt, mag dat gewoon. Het maakt het er over het algemeen alleen niet duidelijker op en vertroebelt de discussie. De belastingdienst wil dat jij op een bepaalde manier je boekhouding bijhoudt, zodat zij makkelijker iets van die boekhouding kunnen vinden. Er is ook niet een uniform ondernemersbegrip. Je kunt voor de ene wet wel en voor de andere wet niet een ondernemer zijn. Het kan zelfs zijn dat je voor een bepaalde wet voor de ene activiteit wel en voor de andere niet een ondernemer bent. Om wat voor activiteiten gaat het? Wat voor omzetten verwacht je?
 14. Een sociaal akkoord over ZZP's. Wie spraken er met elkaar? De overheid, de werkgevers en de werknemers. Ik mis iemand in dat rijtje...
 15. Waar het verschil wel iets uitmaakte, was in de beoordeling of iets een bedrijfsmiddel of voorraad was. Broncode is een bedrijfsmiddel, maar een stapel CD's is voorraad. Al speelt dat tegenwoordig niet meer zo, want iedereen koopt software als een download. Ook bij de waardering van sofware (bijvoorbeeld als je een BV verkoopt waar die software in zit), maakt het uit of je de software alleen nog maar ontwikkeld hebt (heeft zich nog niet bewezen in de markt, dus waarde = roep maar iets) of ook al verkoopt (waarde = prijs maal geprojecteerde verkopen). Ik leg ga hier even heel kort door de bocht, er komt wel meer bij waardering kijken, maar dit is wat meespeelt.
 16. Wat heb je met IVB afgesproken? In welke fase van het incassotraject zit je nu?
 17. Als je een BV-tje opricht in Andorra met klaarblijkelijk de bedoeling daar ook de productie te doen, waarom dan niet in plaats daarvan de productie door derden in Nederland laten doen? Dan ben je af van het hele gezeur over wat je nou wel of niet zelf mag doen en ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat dat duurder is dan de Andorra-route. Daar komt bij dat het om alcohol gaat, daar is marketing toch 90% van het product en hoe het smaakt maakt eigenlijk niet uit. "This is the greatest advertisting opportunity since the invention of cereal. We have six identical companies making six identical products. We can say anything we want." (Don Draper, Mad Men)
 18. In jullie branche is, als ik het me goed herinner, via de CAO het personeel aan de objecten gekoppeld. Ik kan me voorstellen dat dat de keuze vast of flex op een manier beïnvloedt die je in andere branches niet terugziet.
 19. Over een vordering betaal je vermogensbelasting. Op een vordering van 8000 euro is dat circa 100 euro per jaar.
 20. Als een vraag zo oud is, kan het nuttiger zijn je eigen vraag in een eigen draad te stellen.
 21. Bij een overeenkomst gaan twee partijen wederzijdse verbintenissen aan. Een koop/verkoop is ook een overeenkomst. De verbintenissen zijn daarbij dat de klant een bedrag betaalt en dat de leverancier een product afgeeft. De klant mag hierbij uitgaan van alle uitspraken die een leverancier over het product doet, ook in advertenties, ook op de verpakking. Als jij jullie meest luxueuze product op de verpakking plaatst en je stopt het instapmodel in de verpakking, heb je mogelijk een probleem. (Andersom ook, maar wie gaat dan klagen?) Er zijn vast opties om hier omheen te werken, bijvoorbeeld met verduidelijkende teksten ("product kan afwijken van afbeelding"), stickers op verpakkingen of (bij dure producten of zakelijke klanten) contractuele bepalingen, maar dat laat ik aan anderen die er wel verstand van hebben over om iets van te zeggen. :-)
 22. Wetboek van Koophandel, artikel 16: "De vennootschap onder eene firma is de maatschap, tot de uitoefening van een bedrijf onder eenen gemeenschappelijken naam aangegaan." Een maatschap? Wat is dat voor iets? BW 7a, artikel 1655: "Maatschap is eene overeenkomst, waarbij twee of meerdere personen zich verbinden om iets in gemeenschap te brengen, met het oogmerk om het daaruit ontstaande voordeel met elkander te deelen." Gemeenschap? Heb ik dat woord niet eerder gehoord? BW 3, artikel 166: "Gemeenschap is aanwezig, wanneer een of meer goederen toebehoren aan twee of meer deelgenoten gezamenlijk." Dit zijn volgens mij de drie wetboeken waar je naar moet kijken. Of je vertrouwt een jurist die hierover online artikelen publiceert, zoals: "Uitkoop Vennootschap Onder Firma (VOF)" [IANAL. TINLA.]
 23. Goed punt. Als de wetgever het IP-adres als afdoende bewijs zit, is het weinig zinvol roomser dan de paus te willen zijn.
 24. Wat privacy betreft, een wettelijke verplichting is een geldige bewaargrond. Maar omdat privacy een grondrecht is, zal het er al gauw op neer komen dat je een afweging moet maken. Als het mogelijk is om met een gegeven de locatie van de koper vast te stellen, lijkt me niet dat je het recht hebt nog andere gegevens te bewaren. (Al zal je natuurlijk goed moeten bepalen of dat ene gegeven echt afdoende is.) Je zult die gegevens goed moeten beveiligen, zeker bij gevoelig liggende producten. En ten slotte ben je niet verplicht met iedereen zaken te doen. Als jij niet aan je wettelijke verplichtingen kunt voldoen, omdat iemand al zijn aankopen vanaf een TOR-netwerk doet, mag je vermoedelijk gewoon die aankoop weigeren. Net zomin als je verplicht bent tandenborstels aan terroristen te verkopen of rookworst aan de maffia.

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept