Jump to content
tdenissen
Verberg

Heeft curator recht op vergoeding voor uitoefening recht van reclame??

vraag

Beste forumleden,

 

Op een levering aan een failliete debiteur berust zowel eigendomsvoorbehoud als retentierecht, welke niet door de curator worden betwist. We vereist de curator een vergoeding voor het uitoefenen van dit recht aan een bedrag van €150 (ongeveer 25% van de vordering).

 

Voor wat betreft het uitoefenen van het eigendomsvoorbehoud kom ik uitspraken tegen die onderschrijven dat een redelijke vergoeding mag worden gevraagd. Daarbij staat een percentage van 4% in geval van het faillissement van Lekker van der Laan Bekker B.V. hop 15 september 2010.

 

Nu is volgens mij retentierecht een veel sterker recht. Ik kan mij daarbij eigenlijk niet voorstellen dat een curator dit mag dwarsbomen tenzij er betaald wordt. Nu stelt de curator dat ik mijn goederen niet krijg zonder betaling.

 

Staat de curator hier in zijn gelijk dat hij mij kan verplichten een betaling om mijn retentierecht uit te oefenen?

 

Alvast bedankt voor jullie inzichten.

Thijs

 

Link to post
Share on other sites

13 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

In dit geval van retentierecht is het denk ik wel van toepassing aangezien de goederen weliswaar daar liggen maar het eigendom nog niet is over gegaan. Het retentierecht geeft mij de bevoegdheid om afgifte van de zaak op te schorten en kan in worden geroepen tegen een curator (60 FW). Dit betwist de curator ook niet.

 

Mag de curator hiervoor wel een vergoeding eisen?

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik kan niet zeggen dat je verhaal veel duidelijker wordt.

 

Ik trof dit aan via Google:

 

Het retentierecht betreft een recht dat ziet op de opschorting van een verplichting

tot afgifte van een (onroerende) zaak.9 Uitoefening van het retentierecht op

een zaak veronderstelt dat de schuldeiser houder daarvan is. Hiervan is sprake

als de schuldeiser direct of indirect de naar verkeersopvatting, wet en uiterlijke

omstandigheden te beoordelen feitelijke macht over de zaak uitoefent op een

zodanige wijze dat (in de terminologie van art. 3:290 BW) ‘afgifte’ nodig is om

de zaak weer in de macht van de schuldenaar of een rechthebbende te

brengen.10

 

Dit komt uit een discussie getiteld "Retentierecht in faillissement: curator, houd uw nijptang gereed!"

 

Dat roept dan bij mij de vraag op waarom je denkt dat je een retentierecht hebt als je de zaak niet onder je hebt.

 


Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

In dit geval van retentierecht is het denk ik wel van toepassing aangezien de goederen weliswaar daar liggen maar het eigendom nog niet is over gegaan.

In dat geval heb je dus met eigendomsrecht te maken en niet met retentierecht.

 

RECHT VAN RETENTIE

Het retentierecht is een bevoegdheid die aan de schuldeiser toekomt om de nakoming van zijn verplichting tot afgifte van een zaak aan zijn schuldenaar op te schorten, totdat zijn vordering wordt voldaan. Eenvoudiger gezegd: de te leveren zaak nog even achterhouden totdat is betaald.

https://www.absoluteadvocaten.nl/bedrijven/contracten/retentierecht

 

In geval van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken kan de curator een boedelbijdrage van de leverancier vragen.

 

Voorts mag de curator uitsluitend een boedelbijdrage verlangen die in een redelijke verhouding staat tot de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten verband houdende met de daadwerkelijke uitlevering van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken. In voornoemde uitspraken achtten de rechters in de door hen te beoordelen situaties een boedelbijdrage van 3 à 4 % over de factuurwaarde van de daadwerkelijk afgegeven zaken als redelijk. Deze percentages zijn geen vast gegeven en een curator kan in een andere situatie een hogere boedelbijdrage verlangen of kan hij juist uitsluitend een lagere boedelbijdrage verlangen.

http://www.rassers.nl/nl/Actueel/Betalen-voor-mijn-eigendom-is-de-curator-gek-geworden

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik zit nu verder te lezen en zie dat in leveringsvoorwaarden vaak een eigendomsvoorbehoud wordt opgenomen dat bepaalt dat van afgifte pas sprake is als er betaald is. Daar zitten mogelijk wel nog wat mitsen en maren aan.

 

Zolang er geen afgifte is geweest, kun jij blijkbaar dus nog gebruik maken van je retentierecht?

 

Vraag is dus nog steeds: wat wil de curator? Wat was zijn exacte bewoording?

 

Er was recent nog een uitspraak over een curator die van de 4%-regeling afweek (ten nadele van de eigenaars) en door de rechter in het gelijk werd gesteld: https://stripjournaal.com/2017/10/17/curator-krijgt-gelijk-kort-geding-stripmuseum/

 

(Dat gelijk volgde voornamelijk uit het feit dat de rechter de zaak geen spoedeisend karakter vond hebben, maar de rechter stipte ook aan dat hij anders waarschijnlijk hetzelfde zou hebben geoordeeld. Lekker korte uitspraak, trouwens.)

 


Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

PS. Ik vraag me ook af of retentierecht nog bestaat na het in werking treden van de "Wet versterking positie curator".

https://www.nahvaccountants.nl/retentierecht-faillissement-stopt-per-1-juli/

 

Maar goed...

Heb je de het recht van reclame al schriftelijk bevestigd?

Het inroepen van het recht van reclame is eenvoudig; de wet geeft aan dat het schriftelijk moet gebeuren.

http://www.fortadvocaten.nl/recht-van-reclame-bij-faillissement/

 

De curator kan overigens wel aanbieden om de goederen alsnog over te kopen voor wederverkoop.

 

Wanneer is de levering eigenlijk gedaan?

 

https://www.flinckadvocaten.nl/faillissement-van-uw-afnemer-maak-gebruik-van-het-recht-van-reclame/

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

De leveranciers van V&D hebben de curator ook een vast bedrag plus percentage moeten betalen als ze hun onbetaalde spulletjes uit de filialen terug wilden halen. Komt vaker voor en is daarmee ongetwijfeld toegestaan. Dat bij een kleine vordering de vaste kosten relatief hoog zijn, kun je proberen te onderhandelen, maar dat wordt vast een lastige.

 

Gaat het tot een openbare verkoop of veiling van de boedel komen? Dan zet de curator anders liever daar op in bij courante handel.

 

Kan het niet goedkoper als je zelf langsgaat of een koerier met afhaalopdracht langsstuurt?

 

Groet,

 

Highio

 


"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

De levering is een stuk jonger dan 60 dagen en ik heb schriftelijk een beroep gedaan op mijn reclamerecht.

 

Toch eist de curator €150... rechtmatig??

Ja, de ratio is dat hij niet voor niets voor hoeft te werken. Het alternatief is je reclamerecht / eigendomsvoorbehoud via een vonnis uitoefenen en dan ben je een heel stuk duurder uit.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 9 leden online en 259 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept