Jump to content
Jan Jaap W
Verberg

Artikel 3.63 wet IB - Doorschuiffaciliteit

vraag

Goedemorgen, ik heb een VOF tezamen met 2 andere partners. Nu koop ik met een andere partij mijn 2 oude partners uit. 

In het bedrag dat aan de partners wordt betaald is er sprake van Goodwill.

Ik heb begrepen dat de 'uit te kopen partners' moeten afrekenen over de stakingswinst en dat ik mijn goodwill kan afschrijven in 10 jaar.

Nu willen de 'uit te kopen partners' gebruik maken van artikel 3.63 van de wet inkomstenbelasting en zo gebruik maken van de doorschuif faciliteit waardoor zij niet hoeven af te rekenen met de fiscus.

Wat zijn daarvan de gevolgen voor mij? Ofwel moet ik hierin meegaan of is dit nadelig voor mij?

Link to post
Share on other sites

9 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Welkom op HL

 

De hamvraag is eerst of er een vof-contract bestaat waarin een situatie als deze is geregeld?

 

Zoniet, dan is bij uittreding van een vennoot de vof direct ontbonden en moet tussen alle vennoten (vermogen en schulden) vereffend worden en dient er (fiscaal) te worden afgerekend. 


Succes & Groet, Hans van den Bergh, A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise)-Consultant, gespecialiseerd in Opzetten, Aanpassen of Verbeteren van bedrijven in de Belevenis-, Hospitality- & Leisure-markt. Hulpvraag? Ideeën? Plannen? Neem gerust Contact op!

(Let Op: Mijn reacties als vrijwillig Moderator zijn op basis van toetsing aan de forumregels, als lid zijn deze op persoonlijke titel)

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
1 uur terug, Jan Jaap W zei:

Wat zijn daarvan de gevolgen voor mij? Ofwel moet ik hierin meegaan of is dit nadelig voor mij?

Wordt daarmee dan de koopprijs ook lager? Want ik begrijp dat er dan bij jou een toekomstige belastingclaim ligt (doorgeschoven naar jou).

 

https://www.taxence.nl/nieuws/verdieping/doorschuifregeling-ib-voor-medeondernemers-en-werknemers/

 

Tevens moet je reeds 36 maanden medeondernemer of werknemer zijn geweest.

 

Ik vraag me trouwens ook af of je wel goodwill op de balans kan zetten en afschrijven als je geruisloos doorschuift?

 

Quote

Ruisende overdracht buiten familieverband

Bij een opvolger van buiten de familie is eigenlijk altijd sprake van een ruisende overdracht. Dit houdt in dat de ondernemer zijn onderneming tegen een zakelijke prijs verkoopt en direct belasting afrekent over de stakingswinst. De overnemende partij neemt de belastingclaim dus niet over. De overdrager kan meestal een hogere overnamesom bedingen, aangezien de overnemende partij geen belastingclaim over de stille en fiscale reserves  overneemt. 

..

De koper profiteert op zijn beurt gedurende de eerste jaren van een lagere fiscale winst als gevolg van de hogere afschrijving. Of direct afrekenen aantrekkelijk is, wordt in de eerste plaats bepaald door de vraag of de afrekening zich met het oog op de geldende tarieven en afschrijvingstermijnen terugverdient via de afschrijvingen op goodwill en bedrijfsmiddelen.

https://www.rendement.nl/bedrijfsoverdracht/nieuws/het-verschil-geruisloze-en-ruisende-bedrijfsoverdracht.html

 

Quote

Wordt de gehele onderneming geruisloos overgedragen aan de koper dan hoeft niet afgerekend te worden. De koper gaat dan verder met de 'bestaande' boekwaarden. Daardoor wordt de fiscale claim over de stakingswinst doorgeschoven naar de toekomst.­ 

https://www.bedrijventekoop.nl/blog/fiscaal-gunstige-overdracht-via-geruisloos-doorschuiven

 

 

Edited by Rik ·
Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
10 minuten geleden, Jan Jaap W zei:

zowel Rik als Hans; Dank voor jullie antwoorden. Hier kan ik voorlopig wel even verder mee

Graag gedaan, het wordt op prijs gesteld als je hier nog eens terugkoppeling geeft over het verloop en uitkomst, waarvoor alvast dank!


Succes & Groet, Hans van den Bergh, A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise)-Consultant, gespecialiseerd in Opzetten, Aanpassen of Verbeteren van bedrijven in de Belevenis-, Hospitality- & Leisure-markt. Hulpvraag? Ideeën? Plannen? Neem gerust Contact op!

(Let Op: Mijn reacties als vrijwillig Moderator zijn op basis van toetsing aan de forumregels, als lid zijn deze op persoonlijke titel)

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Je kunt inderdaad fiscaal niet afschrijven over de goodwill. Dat is onlosmakelijk verbonden met de eis dat de overnemer verdergaat met de oude boekwaardes. 

Bovendien schuiven alle stille reserves (incl. goodwill) naar de overnemers door, waardoor er een toekomstige belastingclaim in de nieuwe onderneming resteert. De belastingclaim die eigenlijk door de huidige verkopers betaald zou moeten worden, maar dus doorgeschoven wordt naar jou. Doorgaans verdisconteer je dat in de koopsom tegen een tarief van 40% IB.

 

Verder moet je aandacht ook uitgaan naar de nieuwe vennoot. Zie lid 4 van 3.63:

 

Het eerste lid is slechts van toepassing indien de over te dragen onderneming gedurende de 36 maanden die onmiddellijk voorafgaan aan het tijdstip van de overdracht deel uitmaakte van een samenwerkingsverband met degene die de onderneming gaat voortzetten en degene die voortzet met betrekking tot dat samenwerkingsverband gedurende die 36 maanden als ondernemer winst heeft genoten.

 

Die nieuwe vennoot voldoet niet aan de eisen van dit artikel, want was geen onderdeel van het oude samenwerkingsverband. Als je deze route aanneemt, dan zal er dus eerst doorgeschoven moeten worden naar jou, waarna jij - onder uitdrukkelijk behoud van alle stille reserves - een samenwerkingsverband met die nieuwe vennoot kunt aangaan.


Denariusadvies.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Dank Joost, jij geeft ook aan dat er naar lid 4 gekeken moet worden. Ik lees dan: 

Het eerste lid is slechts van toepassing indien de over te dragen onderneming gedurende de 36 maanden die onmiddellijk voorafgaan aan het tijdstip van de overdracht deel uitmaakte van een samenwerkingsverband met degene die de onderneming gaat voortzetten en degene die voortzet met betrekking tot dat samenwerkingsverband gedurende die 36 maanden als ondernemer winst heeft genoten.

Het eerste lid is voorts slechts van toepassing indien de onderneming wordt overgedragen aan een natuurlijk persoon die gedurende de 36 maanden die onmiddellijk voorafgaan aan het tijdstip van de overdracht als werknemer in die onderneming werkzaam is geweest.

 

Welnu de partij met wie ik ik het aandeel van de oude partners wil overnemen wil was geen onderdeel van de VOF en wil met een BV deelnemen. 

 

De overdragende partners beweren bij hoog en bij laag dat het prima mogelijk is en dat er voor mij geen nadelige gevolgen zijn.

Zij beweren:

 

"Zolang die betaalde goodwill niet de onderneming is ingegaan (wordt niet vanuit de onderneming gefinancierd, zodat je daarin negatief staat , want dat geld is er niet), maar dus ‘prive’ is overgemaakt, verandert er niets aan de financiële en fiscale situatie van de VOF. Het betaalde bedrag is een vorm van Goodwill die niet geactiveerd is op de balans.

Als je deze wel er in zet wordt het onderdeel van de onderneming en maakt het je onderneming dus ‘duurder’.

Als ik (de overnemende partij) zelf zou stoppen ergens in de komende paar jaar is dat met deze constructie niet zo’n probleem, omdat de onderneming anders dan de applicatie geen assets bezit, dus dan zou het helemaal geen verschil moeten maken omdat alleen zijn eigendom per 21-12-2020 in de Vof  zit. Sterker nog, dan ben ik (de overnemende partij)  waarschijnlijk duurder uit door de niet afgeschreven goodwill”,

 

Klopt dit?

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 2
 • Rate this answer

Tav het voortzettingsvereiste: zoals gezegd moeten de voortzetters de onderneming voortzetten. Als jij dat bent als eenmanszaak, geen probleem. 

Als jij er met een ander, die niet eerder minstens 36 maanden aan de VOF verbonden was, de onderneming voortzet, dan wordt aan die eis niet voldaan. Bij jou speelt dat op twee vlakken:

1. de beoogde nieuwe vennoot was geen ondernemer in de VOF;

2. Hij gaat met een BV deelnemen, waardoor zijn aandeel in de goodwill per definitie de inkomstenbelasting verlaat.

 

Zie het zo (als vergelijking): de wetgever heeft overdracht mogelijk willen maken zonder tussentijdse afrekening indien wordt doorgeschoven aan de voortzettende ondernemer(s). Onderdeel daarvan is dat de IB die de stakende ondernemer zou betalen, als het een overdracht zonder doorschuiving betrof, bij jou terecht komt. Een stuk vastgoed illustreert dat het beste:

 

Pand staat op de balans van de VOF voor 100k. De werkelijke waarde is 500k. Stille reserve dus 400k. Als vennoot A (gerechtigd tot de helft) nu uittreedt zonder doorschuiving, dan rekent hij IB af over 400/2 = 200k. Door de toepassing van de doorschuiffaciliteit betaalt hij niets. Maar omdat de fiscus ook de fiscale claim op die stille reserve niet verloren wil zien gaan, ben jij verplicht om 1) de onderneming minstens 3 jaar voort te zetten en 2) verder te gaan met de oude boekwaardes.

 

Zou jij nu de onderneming na 5 jaar verkopen of staken, dan wordt dan alsnog de stille reserve van je ex-compagnon tot uitdrukking gebracht bij jou en betaal jij dus alsnog de IB over die 200k (naast de IB over jouw 200k aandeel in de stille reserve). Vandaar ook dat bij deze wijze van bedrijfsopvolging de toekomstige IB-claim in mindering wordt gebracht op de koopsom.

 

Nu stellen zij voor dat jij aan hen goodwill betaalt. Dat die goodwill niet op de balans komt vanwege de doorschuivingsfaciliteit (klopt) en dat dat allemaal geen gevolgen heeft voor jou. Met dat laatste ben ik het niet eens. Stel jij betaalt hen 2 x 100k goodwill. Jullie hebben tot heden ieder recht op 1/3e van de winst van de VOF. De goodwill die in de gehele onderneming verborgen zit is dus 3 x 100k = 300k. Zij rekenen nu niet af en over 3,5 jaar verkoop jij de onderneming voor 300k. Dat betekent dat hun 200k goodwill bij jou in de stakingswinst valt en dat jij dus IB afrekent over 300k, terwijl jij hen ook al 200k betaald had. Per saldo heb jij ontvangen 300k verkoop min 200k betaalde goodwill min (stel 40% IB) 120k belasting over de verkoop = -/- 20k. Allemaal omdat jij hun IB-besparing niet verdisconteerd hebt in de koopsom.

 

Zou je geen gebruik maken van de doorschuiving, dan betaal je hen nog steeds 200k. Zij rekenen ieder hun IB af.

Jij activeert die 200k en schrijft die in 10 jaar af (wat je gedurende die tien jaar dus minder IB oplevert, stel 40% van 200k = 80k). Als je over 10 jaar verkoopt voor 300k, dan is per saldo het volgende gebeurd:

Opbrengst verkoop 300k +10 jaar lang IB-voordeel door afschrijving goodwill ad 80k- 200k betaalde goodwill min 120k belasting bij verkoop. Saldo = 60k.

 

Dus: of je brengt de IB claim in mindering op de koopsom of er wordt geen gebruik gemaakt van de doorschuiving. 

Op voorwaarde dat dus allemaal kan, omdat de nieuwe vennoot die in de VOF gaat deelnemen geen oude vennoot was en dus mogelijk niet voldaan wordt aan het voortzettingsvereiste.

 

Als zij anders beweren dan zou ik hen eens vragen naar hun informatiebron

 

groet

Joost

 

 

 

 

 


Denariusadvies.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

stel, ik koop het aandeel van de 2 vennoten en schuif door (art. 3.63) naar mijn eenmanszaak (want vof wordt dan eenmanszaak).

Vervolgens schuif ik geruisloos door naar mijn bv (deze bv voert dezelfde activiteiten uit als de vof/eenmanszaak)

 

Daarna richt ik met nieuwe partner een nieuwe bV op. Ik breng daarin de assets van mijn BV en de nieuwe partner brengt geld in. 

 

dus:  VOF -> Eenmanszaak - >Mijn BV -> Mijn BV (assets +geld inbrengen) + nieuwe partnerBV (geld inbrengen) = NieuweNaam BV

 

Dan heb ik geen aandelen verkocht (want dat mag niet binnen 3 jaar)  maar ben gefuseerd met andere partner in een nieuwe bv.

 

kan dat wel?

Link to post
Share on other sites
 • 1
 • Rate this answer

Geruisloos omzetten in eenmanszaak, gevolgd door geruisloze inbreng in BV. Doorzakken naar werk BV, nieuwe vennoot marktconforme prijs laten betalen voor de aandelen werk BV, via uitgifte nieuwe aandelen. Dit eerst voorleggen aan de fiscus zodat je zeker weet dat dit binnen de vereisten past. 

 

Let er daarbij ook op dat de waarde van de vof overeenkomt met de koopsom die de nieuwe vennoot gaat betalen


Denariusadvies.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 13 leden online en 492 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept