Jump to content
Locomundo
Verberg

Machteloos tegen (arbeidsongeschiktheids)verzekeraar

vraag

 

Beste lezer,

 

Ik heb van een kennis van mij de link naar dit forum gekregen en het advies mijn verhaal eens hier te posten om feedback van andere ondernemers te krijgen.

 

Middels dit schrijven wil graag aandacht vragen voor het volgende. Ik ben inmiddels al een aantal jaren bezig met mijn arbeidsongeschiktheidsverzekeraar (Movir) en rol van de ene verbazing in de andere. De vorm van machtsmisbruik en gebrek aan empathie van de verzekeraar lijkt geen grenzen te kennen en ik ben daardoor de wanhoop nabij.

De situatie is als volgt: Mijn naam is Locomundo (ivm privacy even mijn naam niet meteen publiek gezet) , 39 jaar oud en ik ben autoschadehersteller van beroep. Het herstellen van auto’s en het leveren van kwaliteit schadeherstel en spuitwerk is mijn passie.

In Januari 2010 ben ik als jonge zelfstandig ondernemer met mijn bedrijf begonnen. Op dat moment heb ik nooit eerder gezondheidsklachten gehad en in mijn familie zijn er zover mij bekend geen erfelijke aandoeningen.

Omdat het starten van een eigen onderneming de nodige risico’s met zich meebrengt, heb ik ervoor gekozen een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Op zich een vrij kostbare verzekering met een maandpremie van ca 500,- EUR, maar een geruststellende gedachte zou je denken.

In 2011, na een paar weken hard doorwerken werd ik in het weekend op een zondag wakker met ondraaglijke rugpijn, dermate ernstig dat werken niet meer mogelijk was. Na een aantal dagen rust zakte de pijn, en het ik het werk weer opgepakt.

Echter na enkele maanden verergerde de rugpijn opnieuw. Na diverse onderzoeken bij arts en specialist is de diagnose ‘rughernia’ vastgesteld. Deze uitkomst was een klap in het gezicht met een grote impact voor de toekomst.

Dit is ook gemeld bij de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar (Movir), en na veel heen-en-weer communiceren over belachelijke alternatieve werkzaamheden, zoals uitsluitend administratief werk en omscholing tot compleet ander vak terwijl ik nota-bene een beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering heb afgesloten, ben ik pas vanaf 2018 gedeeltelijk
(60 %) afgekeurd. Het gevolg van deze afkeuring is dat ik mijn eigen zaak, met o.a. een eigen spuitcabine en personeel heb moeten sluiten.

Enige tijd later in (2020) kreeg ik het verzoek van de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar (Movir) of zij mijn medische gegevens van de huisarts vanaf 2017 konden inzien. Ik heb niets te verbergen dus heb hier toestemming voor gegeven. Mijn verbazing was groot toen ik vervolgens bericht kreeg van Movir dat zij een huisartsbezoek in (2009, dus 8 jaar vóór het aangevraagde tijdvak) in het dossier gevonden hadden waarin volgens hen de diagnose rughernia gesteld was, vóór het aanvragen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 

Nu is daar absoluut nooit en te nimmer sprake van geweest. Nu blijkt dat de huisarts door aanpassingen aan het computersysteem blijkbaar wat zaken verkeerd in het Huisarts Informatie Systeem heeft genoteerd, wat ook later door haar bevestigd is aan de verzekeraar Movir gebruikt deze informatie echter om mij af te schilderen als halve misdadiger.

Zij stellen dat ik tijdens het invullen van het intakeformulier had moeten melden dat ik rugklachten had, en dat als zij deze informatie gehad zouden hebben een uitsluitingsclausule zouden hebben toegepast voor arbeidsongeschiktheid door rugproblemen…

Dit is zoals eerder gezegd nooit het geval of mijn intentie geweest, ik heb het intakeformulier naar eer en geweten ingevuld. Movir heeft in de afgelopen 9 jaar meerdere keren gegevens bij de huisarts opgevraagd en nooit iets gemeld over het ‘spierpijnbezoek’ in 2009.

De conclusie is nu dat Movir met terugwerkende kracht de uitsluitingsclausule toepast op de polis, waardoor mijn arbeidsongeschiktheidsuitkering stopt. Daar komt bovenop dat ze eerder uitgekeerde bedragen en gemaakte kosten met een totaal van ca 95.000 EURO! willen terugvorderen. Deze informatie heb ik vernomen via mijn rechtsbijstandsadvocaat, en (nog) niet eens van Movir zelf.

Als dit doorgang vindt, heeft dat als gevolg dat ik niet alleen mijn bedrijf, maar ook al mijn opgebouwde spaargeld kwijt ben. Dit resulteert ook in grote psychische klachten die vervolgens ook weer lichamelijke effecten heeft, een negatieve vicieuze cirkel.

Ik ben nu nog met rechtsbijstand bezig om Movir op andere gedachten te brengen, maar de hele situatie lijkt erop dat een groot log bureaucratisch bedrijf erop uit is een kleine zelfstandig ondernemer zowel zakelijk als privé de nek om te draaien.

Gevoelsmatig neigt het gedrag van de verzekeraars naar gelijksoortige taferelen als de belastingdienst met de hele toeslagenaffaire.

Mijn primaire doel van dit schrijven is om andere ondernemers te waarschuwen voor dit soort wanstaltige praktijken van verzekeraars. In het geval dat meer achtergrondinformatie nodig is, neem dan gerust contact met mij op. Als jullie nog tips en ideeën hebben over hoe verder is dat natuurlijk ook altijd van harte welkom!

Met vriendelijke groeten Locomundo (ivm privacy even mijn naam niet meteen publiek gezet)

Link to post
Share on other sites

8 answers to this question

Recommended Posts

 • 1
 • Rate this answer

Beste LocoMundo, allereerst welkom op Higherlevel

 

Lang verhaal kort: had je in 2009 nu wel of geen rugklachten waarmee je destijds naar de huisarts bent gegaan? 

 

Zo ja:  dan vrees ik dat Movir verzwijging en daarmee terugvordering van de uitkering heel hard kan maken: ze hadden dan voor jouw beroep en leeftijd nooit een dekking aangeboden zonder eerst nader onderzoek te doen naar die rugklachten. 

 

In 2010 verzekerde Movir jouw beroep sowieso niet: ik vermoed dat je destijds een verzekering bij Delta Lloyd of Nationale Nederlanden hebt afgesloten? Beide verzekeraars vroegen  -ook destijds - heel specifiek naar rugklachten op hun gezondheidsverklaring  :

Quote

Had u of heeft u een of meer van de hieronder genoemde klachten, ziekten of aandoeningen?:

Rugpijn, rugklachten, spit, hernia, ischias, kromme rug, nekklachten, botbreuk, RSI , bekkeninstabiliteit, fibromyalgie, reuma (acuut of chronisch), (kinder)verlamming. Of een andere aandoening, ziekte of klacht aan spieren, armen, benen of gewrichten

 

Zo nee, richt dan je pijlen eerst op de huisarts: dat hele medisch dossier moet worden opgeschoond en jij van alle twijfel verheven worden. Vervolgens kun je daarmee met behulp van een goede advocaat (nee, geen rechtsbijstand)  je recht halen bij zowel arts (kosten voor alle onnodige procedures, smartengeld etc) als de verzekeraar.  Kijk hiervoor eens op aovuitkering.nl

 

Quote

Gevoelsmatig neigt het gedrag van de verzekeraars naar gelijksoortige taferelen als de belastingdienst met de hele toeslagenaffaire.

Ik snap je frustratie, maar eerlijk gezegd: de verzekeraar reageert hier hard maar - helaas voor jou - correct. Het probleem - als dat er hopelijk voor jou is - is vooral  te wijten aan de huisarts.

Verwacht van verzekeraars in dit soort situaties ook geen empathie: het gaat om héél veel geld, en helaas blijkt er in 9 van de 10 van dit soort situaties geen sprake te zijn van een fout van de huisarts maar van een ( helaas meestal ook nog moedwillige)  vorm van verzwijging van verzekerde zelf.

Dat jij die 10e persoon en uitzondering bent, betekent helaas ook dat je hard zult moeten knokken om je recht te halen.


Waarmee kan ik je helpen?

Ik help  ondernemers met financieel inzicht en advies over betaalbare én betrouwbare verzekeringen en voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid,  aansprakelijkheid en pensioen onder het motto "geld voor nu én geld  voor later".   Meer weten?  Contact

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Hoi Norbert,

 

Hartelijk dank voor je snelle en uitgebreide reactie.
Ik heb een kopie van mijn dossier opgevraagd bij mijn huisarts en daar staat het volgende:

 

S  rugpijn, eerst bovenrug en schouders nu ook onderrug, recent verhuisd, zwaar werk in autoschadebedrijf gaat in jan voor zichzelf beginnen dus ook veel stress
O  geen structurele afwijkingen, myogeen
E  rupijn
P  bewegen en misschien sport zoeken

 

Een heel verhaal dus, het enige wat ik mij kan herinneren is dat ik een keer spierpijn gehad, voor de zekerheid langs de huisarts geweest ben en het advies kreeg wat rek-en-strek oefeningen te doen.

In mijn beleving dus totaal niets bijzonders. Ik kan mij voorstellen dat de manier zoals het geformuleerd is door de huisarts op veel manieren geïnterpreteerd kan worden, en nu door de verzekeraar gebruikt als argument mij af te schilderen als leugenaar.

Ik twijfel nu of ik met het beste eerst met de huisarts om tafel moet, of toch met een goede advocaat?

 


Alvast bedank voor alle hulp en advies tot zover.

groeten
Locomundo

Link to post
Share on other sites
 • 3
 • Rate this answer
Op 27-2-2021 om 17:33, Locomundo zei:

Een heel verhaal dus, het enige wat ik mij kan herinneren is dat ik een keer spierpijn gehad, voor de zekerheid langs de huisarts geweest ben en het advies kreeg wat rek-en-strek oefeningen te doen.

 

Een heel verhaal, maar kennelijk een wel kloppend gegeven in je medisch dossier. 

 

Dat betekent dat je de gezondheidsverklaring destijds niet goed of niet volledig hebt ingevuld. Je hebt dat  zeer waarschijnlijk niet bewust of met opzet gedaan, dat scheelt in ieder geval  een hoop gedoe over fraude en vermelding in frauderegisters.

 

En het benadrukken dat er sprake is van onbewuste / onopzettelijke verzwijging  kán ook schelen in de manier waarop de verzekeraar  dit geschil verder met je wil en gaat afwikkelen. 

 

Maar het levert nog steeds een groot probleem op:  had je in 2010 de verklaring wel goed ingevuld, dan had verzekeraar destijds de mogelijkheid gehad om aanvullende informatie op te vragen en op basis daarvan te beoordelen of ze wel of niet een gerichte uitsluiting wilden toepassen.

Daarbij staat totaal niet vast :

 • of verzekeraar in 2010  aanvullende informatie zou hebben opgevraagd of niet
 • of verzekeraar toen een uitsluiting zou  hebben toegepast of niet (*)

 

* =  voor een enkele keer spierpijn zonder verdere medische historie zou ik als AOV adviseur een uitsluiting ook wel overkill vinden en op basis daarvan in een acceptatietraject in- en externe second opinions opvragen. Maar gelet op het beroep zou destijds een tijdelijke uitsluiting of een verlengde wachttijd voor spierpijn wellicht wél een optie zijn geweest...lastig te beoordelen na 11 jaar... 

 

Maar  verzekeraar zal zich nu op het standpunt stellen dat ze - als ze die informatie wel zouden hebben gehad - ze een uitsluiting zouden hebben voorgesteld. En op grond daarvan zal - ook bij onbewuste en onopzettelijke verzwijging - nog steeds de uitkering worden gestopt en teruggevorderd. 

 

Ik raad je daarom sterk aan een goede in AOV procedures gespecialiseerde advocaat in te schakelen (zoals Zumpolle, de partij van de eerder vermelde link aovuitkering.nl. of  BVD Advocaten  of  SOS AOV van Backx & Ripmeester)  en met die advocaat te bespreken wat de mogelijkheden zijn om aannemelijk(er)  te maken dat verzekeraar als ze deze informatie over spierpijn na verhuizing wel zou hebben gehad,  ze niet een uitsluiting zou hebben toegepast. 

Ook ben ik benieuwd of die advocaat nog mogelijkheden in het feit dat verzekeraar al veel eerder de mogelijkheid had om deze informatie op te vragen (waarom gebeurt dat nu pas, 10 jaar na dato)?

 

En tot slot: Je hebt een verzekering bij Movir (destijds afgesloten via Delta Lloyd of Nationale Nederlanden). Dat zijn alle 3 intermediairmaatschappijen waar je alleen een verzekering kunt afsluiten via een adviseur. Je hebt die adviseur als het goed is ook betaald voor advies en beheer.  Wat doet die adviseur nu qua begeleiding en advies? Want eerlijk gezegd is datgene wat ik nu hier schrijf precies wat een goede adviseur jou al veel eerder had moeten vertellen. 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik help  ondernemers met financieel inzicht en advies over betaalbare én betrouwbare verzekeringen en voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid,  aansprakelijkheid en pensioen onder het motto "geld voor nu én geld  voor later".   Meer weten?  Contact

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Hartelijk dank weer voor jullie terugkoppeling en informatie!

Inmiddels heb ik ook een brief ontvangen van mijn rechtsbijstand, en denk dat wat daarin staat wel hout snijd:

 

bijgaand de tekst:

Ik stuur u bij deze het medisch advies van onze medisch adviseur. Ik verzoek u dit heel goed (meermaals) te lezen.
 
De conclusies van de medisch adviseur zijn:
Bij het aangaan van de verzekering heeft u de gezondheidsverklaring verkeerd ingevuld door niet mede te delen dat u ongeveer een half jaar voor het aangaan van de verzekering bij de huisarts was geweest met rugklachten.
De stelling van Movir dat zij, indien zij van het doktersbezoek zou hebben geweten,  een beperkende clausule op de polis had gezet (zoals zij nu heeft gedaan) is overeenkomstig de toenmalige richtlijnen voor verzekeringsartsen en dus juist. Uit de medische literatuur komt naar voren dat eenmaal doorgemaakte rugklachten voorspellende waarde hebben ten aanzien van toekomstige rugklachten; deze richtlijn is dus ook begrijpelijk.
 
Het standpunt van Movir is als uitgangspunt dus juist.
 
Onze medisch adviseur is echter ook van mening dat er geen verband is tussen de spierklachten in 2009 en de later opgetreden HNP (hernia) klachten.
Dat betekent naar zijn mening dat er op de beperkende voorwaarde, zoals terecht op de polis gezet, geen beroep mag worden gedaan indien de rugklachten waarvoor een uitkering is gegeven te maken hadden met HNP.
 
Nader uitgelegd: indien u in 2009 het huisartsenbezoek had gemeld, dan had de medisch adviseur van Nationale-Nederlanden ten hoogste een verhoogd risico opgemerkt voor nadere spierklachten van de rug want een verhoogd risico op hernia of hernia achtige klachten was er niet. Het risico op die nadere spierklachten zou dan in een beperkende clausule opgenomen moeten zijn.
Het feit dat Movir in 2009 een te ruime (want standaard) clausule op de polis zou hebben gezet, die veel meer omvat dat het risico op spierklachten en veel meer dan het medegedeelde risico, zou naar redelijkheid en billijkheid niet in uw nadeel mogen werken.

De conclusie is dus dat Movir op zich een juist standpunt heeft ingenomen (inderdaad onjuiste opgave, en de toepassing van de clausule is juist) maar dat Movir redelijkerwijs geen beroep mag doen op de clausule voor zover er sprake was van andere rugklachten dan spierklachten. 
Oftewel: voor zover u nu hernia achtige klachten heeft, dient daarvoor een uitkering verleend te worden. Voor zover u in het verleden uitkeringen heeft gekregen voor aandoeningen die HNP gerelateerd waren, kunnen deze niet worden teruggevorderd.
Ik ben het eens met de medisch adviseur. De sanctie die nu wordt opgelegd staat niet in proportionele relatie tot het niet opgegeven huisartsenbezoek.
 
Ik zal volgende week een concept brief maken voor de verzekeraar. Ik stel voor volgende week ook uitgebreid met elkaar te telefoneren zodat ik u kan uitleggen welke koers nu het beste gevaren kan worden en wat de gevolgen daarvan zijn.
 

Ik ben erg benieuwd wat jullie hiervan vinden.

Mijn dank is zeer groot

 

 

Edited by Locomundo
Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik had een keer een spierscheuring in mijn been waardoor ik de niet naar de huisarts kon lopen of fietsen en die zich manifesteerde als pijn in een spier. Ik ging pas naar de huisarts toen ik weer een beetje mobiel was. Dat was minstens na een week, waarschijnlijk langer. (Duurde iets van 6 weken om te genezen.)


Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
Op 4-3-2021 om 10:11, Locomundo zei:

Ik ben erg benieuwd wat jullie hiervan vinden.

 

Ik vind de redenatie van de rechtsbijstandsverzekering op het eerste gezicht  mager. Een te ruime want standaard clausule? Zie dat maar eens hard te maken voor een rechter.

De medisch adviseur heeft ongetwijfeld verstand van medische zaken, maar dit draait om het acceptatiebeleid uit 2010 van een verzekeraar die nu niet meer bestaat.

 

Op 4-3-2021 om 10:11, Locomundo zei:

indien u in 2009 het huisartsenbezoek had gemeld, dan had de medisch adviseur van Nationale-Nederlanden ten hoogste een verhoogd risico opgemerkt voor nadere spierklachten van de rug want een verhoogd risico op hernia of hernia achtige klachten was er niet. Het risico op die nadere spierklachten zou dan in een beperkende clausule opgenomen moeten zijn.

 

Ik ga dit eens voorleggen aan mijn AOV specialisten panel (ander en besloten forum, met alleen maar zeer ervaren AOV Adviseurs en schadebehandelaars ) : ben benieuwd of er inderdaad recente en oudere ervaringen zijn waarbij spierklachten aan de rug niet leiden tot een uitsluiting rugklachten maar tot een beperktere bepaling waarbij er wel dekking blijft voor hernia....ik twijfel daar sterk aan maar laat me graag overtuigen van het tegendeel. Sterker nog: ik hoop voor jou dat het inderdaad zo is! 

 

Er bestaan overigens wel beperkendere uitsluitingen, maar die zijn dan meestal gericht op een specifiek deel van de rug  (bijvoorbeeld onderrug, specifieke wervels etc) , niet op een bepaalde oorzaak. Ook is de vraag of en in hoeverre spierpijn een indicatie is voor hernia. 

 

 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik help  ondernemers met financieel inzicht en advies over betaalbare én betrouwbare verzekeringen en voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid,  aansprakelijkheid en pensioen onder het motto "geld voor nu én geld  voor later".   Meer weten?  Contact

Link to post
Share on other sites
 • 1
 • Rate this answer

Locomundo zoals aangegeven in mijn vorige bericht heb ik deze case voorgelegd aan het AOV Specialistenpanel. 

De reacties daar zijn vrij eensluidend en laten zich als volgt samenvatten:

 

Quote

Alleen spierpijn uitsluiten doet geen enkele verzekeraar, dan worden hernia's en andere rugklachten ook uitgesloten. Wel vaak weer een 'insluiting' voor tumoren, botbreuken (waaronder soms dwarslaesie) en/of infecties. En soms wordt slechts een deel van de rug uitgesloten (bijv. alleen lendewervels met alle banden, spieren en gewrichten...)

Hoe komt die rechtsbijstandsverzekeraar aan die "wijsheid"?

Ook bijzonder dat er na al die jaren pas zoiets naar boven komt, maar je kent niet het hele dossier helaas.

Als de rugklachten bij de aanvraag niet op de GV waren vermeld, geef ik de klant nu weinig kans...

Ben benieuwd wat de rol van de adviseur destijds was.

 

kortom: de visie van de rechtbijstandsverzekeraar dat - als verzekeraar destijds van de spierpijnklachten op de hoogte was geweest - er een beperktere clausule zou zijn voorgesteld, wekt verbazing. 

 

Mijn advies daarom: benader ook een van eerder genoemde AOV Advocaten en vraag na of zij wellicht ook nog andere mogelijkheden zien (zoals aannemelijk maken dat er juist helemaal geen beperkende clausule zou zijn opgelegd als verzekeraar van de spierpijn op de hoogte was geweest ) 

 

 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik help  ondernemers met financieel inzicht en advies over betaalbare én betrouwbare verzekeringen en voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid,  aansprakelijkheid en pensioen onder het motto "geld voor nu én geld  voor later".   Meer weten?  Contact

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 5 leden online en 481 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept