Ga naar inhoud

jurist

Junior
 • Aantal berichten

  17
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

Alles dat geplaatst werd door jurist

 1. Er bestaat ook zoiets als 'Schuldhulpverlening voor ondernemers'. Meerdere juristen zijn hierin gespecialiseerd, zo kunnen deze juristen de crediteuren op afstand houden zodat u in de tussentijd orde op zaken kunt stellen (debiteursaldo innen, bbz-aanvragen etc.).
 2. U heeft een erg duur incassobureau. Als de debiteur alles betaald maakt het voor u niets uit of het incassobureau uw klant hoge kosten in rekening brengt, als dit echter niet gebeurt draait u wel voor de hoge rekening op. Bij het gebruik maken van een incassobureau is het de bedoeling om de vordering te incasseren en de redelijke incassokosten van het incassobureau betaald te krijgen. Sommige incassobureaus vorderen te hoge incassokosten en trekken daarmee uw klant nogeens het vel over de neus, dit is onnodig en mijns inziens niet wenselijk. Vossie heeft het hiervoor ook al gezegd, de incassokosten zouden maximaal 1190 euro mogen zijn. Indien u een incassobureau had geselecteerd die de Staffel Rapport Voorwerk II hanteerd had dit u nu al een paar duizend euro gescheeld. Daarbij is het vooruit betalen van 1.500 euro voor het starten van een procedure niet nodig. Het incassobureau heeft nu al 5.000 euro 'achter' gehouden daar zouden zij ook de procedure van kunnen starten. Het is dus verstandig om vanaf heden ook de kosten van het incassobureau goed te bekijken en hierover goede afspraken te maken. Incassobureau's zijn ook ondernemers en daar kan je dus goede, scherpe afspraken mee maken. In uw situatie zou ik overwegen een procedure te starten bij de kantonrechter. U kunt dan het resterende gedeelte van de vordering boven de 5.000 euro reserveren. Een procedure bij de kantonrechter is namelijk goedkoper dan een procedure starten bij de rechtbank.
 3. Er zijn drie soorten bezittingen: 1) eigen loon/bezittingen (wel verhaal mogelijk) 2) gezamelijke bezittingen (wel verhaal mogelijk) 3) loon/bezittingen vriendin (geen verhaal mogelijk) Indien uw vriendin zich niet aansprakelijk / borg heeft gesteld voor de vorderingen dan kunnen de crediteuren geen verhaal halen op het loon en bezittingen van uw vriendin. Dit zijn prive bezittingen van uw vriendin en de crediteuren hebben geen rechtsgrond om uw vriendin aansprakelijk te stellen. Als u in een financieel moeilijke situatie zit is het verstandig om professionele hulp in te schakelen. Als ondernemer kan je niet bij de gemeentelijke (particuliere) schuldhulpverlening terecht maar een jurist kan je helpen bij een schuldsanering / doorstart van de onderneming.
 4. Als u onverschuldigd aan het incassobureau betaald heeft en dit kan aantonen dient u dit geld retour gestort te krijgen. Dit kan goedschiks (vrijwillig) of kwaadschiks (via de kantonrechter). Bij de kantonrechter kunt u in persoon procederen maar het kan in bepaalde zaken toch verstandig zijn om u bij te laten staan / te laten vertegenwoordigen door een jurist. Dit onder het motto schoenmaker hou je zelf bij de leest. Het feit dat je iets zelf mag / kan betekend niet altijd dat je over de juiste expertise beschikt.
 5. Uw dossier is acht maanden blijven liggen, dat is natuurlijk veel te lang en had niet mogen gebeuren. De openstaande factuur is tenslotte uw inkomen, incassozaken dienen dan ook voortvarend behandeld te worden. Dat het incassobureau u een optie voorlegd over welke stappen zij met uw zaak willen ondernemen is wel correct, de vordering is en blijft uw vordering natuurlijk en als de kosten niet op de debiteur verhaald kunnen worden dan komen deze voor uw rekening. In dit geval zou ik u adviseren een ander incassobureau te kiezen dat slagvaardig met uw dossier aan de slag gaat. Kortom, maak geen gebruik van de trace en vraag een nieuw incassobureau om direct een (GBA-)dagvaarding uit te laten brengen. Middels de Gemeentelijke Basisadministratie kan het nieuwe adres van uw debiteur hopelijk wel worden achterhaald en kunt u via de kantonrechter een vonnis krijgen.
 6. Het deurwaarderskantoor schiet hier tekort in zijn dienstverlening. Als voor een dergelijk groot bedrag de betalingsregeling niet wordt nagekomen dient er over gegaan te worden tot dagvaarden, met een vonnis in de hand kan beslag worden gelegd. Dit hoeft zeker niet anderhalf jaar te duren. Dit deurwaarderskantoor heeft het mogelijk te druk met andere zaken waardoor uw zaak tussen wal en schip valt. Voor onbetwiste vorderingen kan een incassobureau ook voor u procederen bij de kantonrechter. Het resterende gedeelte boven de 5.000 euro wordt gereserveerd. Uit kostenoverwegingen kan het verstandig zijn om de vordering aanhangig te maken bij de kantonrechter, zo wordt hogere kosten voor de rechtbank procedure voorkomen.
 7. Als startende ondernemer is Free Publicity natuurlijk altijd welkom, voor het eerst in de media op Bizz.nl We vroegen om positieve en inspirerende verhalen in deze economisch mindere tijden. Daar werd flink op gereageerd met mooie voorbeelden van creatief en innovatief ondernemerschap. Vandaag deel 2: zzp-er Frank Pitstra profiteert van de kredietcrisis met zijn eigen incassobureau. ................... http://www.bizz.nl/5361-bizz-goed-nieuws-show-2-frank-pitstra.html
 8. Hiervoor zijn al meerdere goede tips gegeven, als aanvulling nog de tip om op de factuur duidelijk en overzichtelijk te vermelden welk bedrag betaald moet worden en wat de vervaldag van de factuur is. Nog steeds is dit op veel facturen onduidelijk. Voor A.vt.K. is mogelijk betalen online via IDEAL een optie. Verder is het goed om bij achteraf betalen door de klant de koop schriftelijk (danwel fax / email) vast te leggen zodat achteraf geen misverstand kan ontstaan over het bestaan van de overeenkomst.
 9. Een alternatief voor het inschakelen van een advocaat is het inschakelen van een jurist. In veel gevallen heeft een jurist dezelfde kennis als een advocaat, daarbij hanteren juristen in het algemeen een lager uurtarief dan advocaten. Voor bijvoorbeeld arbeidsrechtelijke- en huurzaken kan bij de kantonrechter in persoon (door de jurist) geprocedeerd worden. Een advocaat is in deze dus niet perse nodig qua procesbevoegdheid.
 10. Via de website van de kamer van koophandel kunt u het Spaanse handelsregister vinden en raadplegen: http://www.kvk.nl/overdekamervankoophandel/010_Organisatie/kvkinternationaal/HandelsregistersinEuropa.asp Om problemen te voorkomen is het mogelijk verstandig om geen grote bedragen vooruit te betalen.
 11. U was als ZZP-er ingehuurd door de onderneming en heeft voor 3.000 euro werkzaamheden verricht die niet worden betaald als ik het goed begrijp. Deze facturen moeten mijns inziens gewoon door de onderneming worden betaald. Wat voor afspraken heeft u gemaakt met de onderneming? Schriftelijk?
 12. Naast particulieren krijgen ook ondernemers weleens te maken met een incassobureau. Het incassobureau brengt de debiteur de incassokosten in rekening. Daar er geen wettelijk maximum is bepaald voor de hoogte van de incassokosten is het belangrijk voor ondernemers om te weten welke richtlijn door rechters wordt gehanteerd. De rechters hebben hiervoor 'Rapport Voorwerk II' opgesteld en vinden de onderstaande staffel aan incassokosten over het algemeen redelijk. Wanneer u een aanmaning ontvangt kunt u met behulp van onderstaande staffel controleren of de in rekening gebrachte incassokosten niet onredelijk hoog zijn. Rapport Voorwerk II Hoofdsom+rente t/m Incassokosten (ex btw) € 250 € 37 € 500 € 75 € 1.250 € 150 € 2.500 € 300 € 3.750 € 450 € 5.000 € 600 € 10.000 € 700 € 20.000 € 800 € 40.000 € 1.000 € 100.000 € 1.500 € 200.000 € 2.500 € 400.000 € 3.500 € 1.000.000 € 4.500 Meer € 5.500
 13. 1. Moet ik zelf mijn faillissement aanvragen of moet ik wachten tot 1 van de schuldeisers dat doet. Een faillissement is geen oplossing voor je problemen. Als de rechter je faillissement uitspreekt wordt er een curator benoemd. De curator gaat dan bekijken hoe groot de schulden en hoe groot de bezittingen zijn. Van de opbrengst mag de curator eerst zijn kosten afhalen en vervolgens zal hij het resterende gedeelte onder de schuldeisers verdelen, indien er verder geen inkomsten zijn te verwachten zal de curator op een gegeven moment het faillissement opheffen wegens gebrek aan baten. Dit lijkt mooi, maar is het zeker niet. De schuldeisers mogen je dan weer opnieuw benaderen/dagvaarden om het resterende gedeelte betaald te krijgen. 2. In hoeverre kunnen ze mijn huis leeg halen, sommige spullen heeft mijn vrouw gekocht en sommige spullen zijn van mij. Maar er is niet goed aan te tonen wat van wie is. In de praktijk blijkt tweedehands huisraad weinig op te leveren dus hier hoef je in eerste instantie niet voor te vrezen. Een veiling van huisraad organiseren kost namelijk meer dan het oplevert. Spullen die aantoonbaar van je vrouw zijn daar kunnen schuldeisers niet aankomen. 3. Mocht het tot schuldsanering komen, kunnen ze mij dan dwingen om uit mijn huis te gaan, omdat het particuliere huur is, ondanks dat mijn vrouw het wel kan betalen. Bij een schuldsanering moet je je maximaal inzetten om zoveel mogelijk aan te bieden aan de schuldeisers. Als je in een te dure woning woont dan kan deze te dure woning een struikelblok zijn voor een succesvolle schuldsanering. 4. Ik heb gelezen dat in sommige gevallen zelfs huwelijkse voorwaarden niks meer voorstellen en dat ze dat gewoon zien als gemeenschap van goederen. Zo ja, wat zijn dan de gevolgen voor haar bedrijf. Hoe langer je getrouwd bent, hoe langer je samen in het huwelijk gezamenlijke goederen opbouwt. Het bedrijf van je vrouw staat helemaal los van jou en daar kunnen schuldeisers niet aankomen. Bij huwelijkse voorwaarden is het dus verstandig om 1 x per 5 jaar bij de notaris te verrekenen. Dan kan je via de notaris vastleggen wat van wie is. Dit is niet 1 x 5 jaar nodig als je beide in loondienst werkt, maar als een van de partners risico neemt door te ondernemen is dit zeker wel verstandig.
 14. Hiervoor is al het probleem van kleine facturen besproken: 'Die kleine bedragen zijn een probleem, je kunt ze bijna niet kostendekkend voor de rechter brengen. ' Deze stelling is echter zeker niet altijd juist. Het is wel degelijk mogelijk om kleine facturen kosteloos voor de rechter te brengen. Voor vorderingen tot 250 euro mag een incassobureau volgens de gerechtelijke staffel 'Rapport Voorwerk II' 37 euro aan incassokosten in rekening brengen bij uw debiteur. Mocht in het minnelijke traject uw debiteur niet betalen dan kan een gerechtelijke procedure worden opgestart waarbij de kosten van de procedure voor rekening van de debiteur komen. Daarnaast is een incassobureau ook een onderneming, daar kunt u dus ook afspraken mee maken over de kosten van het hele traject. Er zijn meerdere incassobureau's die op basis van No Cure No Pay werken. Bij elke procedure is natuurlijk een procesrisico, de rechter kan uw vordering ook afwijzen. Het is dus altijd erg belangrijk om schriftelijke bewijsstukken te hebben (overeenkomst, afleverbon).
 15. De klant heeft beloofd de rekening te betalen, voor de zekerheid kunt u deze afspraak schriftelijk bevestigen aan uw debiteur. Zet duidelijk in deze brief de datum waarop de betaling uiterlijk zichtbaar moet zijn ontvangen en indien de betaling op deze datum niet is ontvangen dan geeft u de vordering direct uit handen aan een incassobureau en komen de incassokosten voor rekening van debiteur. Vervolgens als u geen betaling ontvangt consequent zijn en de factuur direct ter incasso doorzetten naar een incassobureau.
 16. Beste Zlata, EDIT MOD: HL is geen forum om diensten actief aan te bieden. We geven raad waar dat gevraagd wordt. Als TS een adviseur zoekt, dan kan ik mijzelf dus via HL niet aanbevelen! Beperk u tot reacties als hetgeen ik hieronder heb laten staan. Verder, welkom op HL. Hopelijk kunnen we veel van uw expertise opsteken. Groet Joost Belangrijk bij het incasseren van vorderingen is het bewijs dat de wederpartij de factuur verschuldigd is. Zorg ervoor dat afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst en dat afleveringen geschieden met een afleverbon. Daarnaast is het verstandig om algemene voorwaarden op te stellen die van toepassing zijn op al uw overeenkomsten.
 17. jurist

  Test

  Even checken of de handtekening automatisch wordt weergegeven, ja.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...