Jump to content

Lampje!

Senior
 • Content Count

  49
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

7

Personal info

 • You are:
  anders
 • Gender
  Male
 • Company or organization name
  Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Website address
 • How did you find us:
  partner-site

Register

 • What age group do you belong to?
  41-45
 • You are primarily interested in:
  internationaal onder
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  nvt

Company info

 1. Beste meneer Valenbrede, Ik heb zojuist navraag gedaan bij de betreffende medewerker/afdeling. Men is van mening dat e.e.a. voldoende duidelijk aan u is uitgelegd. Daarom ga ik inhoudelijk niet verder in op de kwestie. Bent u ontevreden over het werk van de NVWA of over het optreden van een NVWA-medewerker? Vul dan het formulier in: https://formdesk.minlnv.nl/kcdv/A_Klachten_eigen_werk_v1
 2. U bent als Europees importeur inderdaad er zelf voor verantwoordelijk en aansprakelijk dat de door u geïmporteerde producten aan de Europese eisen voldoen. Op de website van de NVWA staat informatie die u zeker even moet doorlezen. Het gaat om de regels voor non-foodondernemers. Klik u aan de linkerkant ook nog even door naar de andere onderwerpen, zoals "Eigen verantwoordelijkheid van producent en distributeur" en dergelijke? Denk er aan dat ballonnen geclassificeerd zijn als 'speelgoed' en dus onder de regels van het Warenwetbesluit speelgoed 2011 vallen (c.q. de Speelgoedrichtlijn/Toy Safety Directive 2009/48/EG). Er bestaat een toelichting op deze regels en die vindt u hier. Tot slot is het nooit een verstandig idee om een product alleen maar "gebruik op eigen risico" te zetten. De rechter zal kijken of en in hoeverre u zich aan de wettelijke regels heeft gehouden. Bijvoorbeeld bij de verplichte opschriften, de risicoanalyse, de handleiding, de leeftijdsaanduiding, etc. Ook uw verzekeringsmaatschappij zal hier naar kijken. U loopt het risico dat ze niets uitkeren omdat u zich niet aan de wettelijke regels heeft gehouden.
 3. Het probleem zit 'm er voor het grootste deel in dat Scheveningen geen San Francisco is. En dat kan ik uit eigen ervaringen bevestigen. Aahhhh San Francisco: Pier 39 en zijn zeeleeuwen, Lombart Street, Transamerica Building, de historische kabeltrammetjes, de Victoriaanse huizen, de relaxte sfeer, de Golden Gatebrug, Alcatraz... Nee, dan Scheveningen: de vervallen Visafslag en de haven met erop losschijtende meeuwen, de kilo's doorgebakken spekvet op het strand, de penetrante patatluchten op de boulevard... De balans slaat hier volkomen door in het absolute voordeel van San Francisco.
 4. Hieruit alleen al blijkt -voor de goede verstaander- dat je een echte Schol bent, Mikky. "Ik woon op Scheveningen"
 5. Dit is een pragmatische (maar ook beleidsmatige) keuze. Roeien met de riemen die je hebt. Efficient inzetten van de beperkte handhavingscapaciteit. Afijn, noem nog maar wat gemeenplaatsen. Natuurlijk moeten notoire overtreders gestraft worden. Ik verwijs u daarover graag naar het Jaarplan 2012 van de NVWA. In dit geval bent u juridisch 'distributeur'. Van u wordt dan verwacht dat u tenminste controleert wat u in redelijkheid kunt controleren. De aanwezigheid van de CE-markering, de juiste taal van handleiding en opschriften, nagaan bij uw leverancier of er een technisch dossier en een verklaring van overeenstemming zijn. Daarvoor hoef je geen raketwetenschapper te zijn om zelf allemaal na te gaan. Als de CE-markering ontbreekt heeft u kennelijk nagelaten dit te controleren. Daarop kunt u worden aangesproken.
 6. De regels gelden voor iedereen. Een zelfbouwer die zijn bouwsels verkoopt is een fabrikant en moet de CE-markering verzorgen. Een importeur (let wel: die spullen van buiten de EER importeert) heeft de status van producent en moet aan dezelfde eisen voldoen als de fabrikant. Uiteraard hebben toezichthouders/opsporingsdiensten minder belangstelling voor een particulier die een enkel toestel verkoopt, dan voor bedrijven die er tientallen/honderden/duizenden verhandelen. Tenzij het natuurlijk een ontiegelijk gevaarlijk product is.
 7. Inderdaad, het is indekken tegen fouten. De Europese Commissie streeft namelijk een 'hoog veiligheidsniveau' na voor consumenten. Bedrijven moeten voorkómen dat ze foute (lees onveilige) producten op de markt brengen. De producten moeten daarom voldoen aan (conform zijn met) de fundamentele eisen. En dat betekent dat de voorgeschreven conformiteitsbeoordelingsprocedures doorlopen moeten worden. Dat kost tijd, moeite en geld. Bedenk echter wat een terugroepactie of verkoopverbod kost. Of de veroordeling dat je aansprakelijk bent voor (ernstig) letsel/invaliditeit. Die mogen zich verheugen op de warme belangstelling van mij en mijn collega's. Overigens zie ik een toenemende tendens dat consumenten en concullega's zulke bedrijven aan ons melden... 0800-0488 of via internet.
 8. Beste Herman, deze EG-verklaring van overeenstemming voldoet voor zover ik kan beoordelen aan de vereisten. Uw bedrijf staat immers als fabrikant genoemd en u bent de ondertekenaar. Prima zo. De Tiller is door Consultants Europe getest volgens de normen die op de EG-verklaring van overeenstemming opgesomd staan. Voor de goede orde: de complete testrapporten horen wel in uw Technisch Dossier aanwezig te zijn. Dus niet alleen een certificaat dat het product getest is, maar het complete testrapport met alle meetwaarden, resultaten en conclusies. Overigens is er nog een norm die bij de Tiller van toepassing zou kunnen zijn (wordt echter niet op de EG-verklaring van overeenstemming genoemd). [*] NEN-EN-ISO 3691-5 (Gemotoriseerde transportwerktuigen - Veiligheidseisen en verificatie - Deel 5: Met de hand voortbewogen transportwerktuigen). Misschien nog iets om even naar te laten kijken?
 9. Beste Herman, weet u zeker dat het de 'verklaring van overeenstemming' was? Volgens de wettelijke regels mag namelijk alleen de fabrikant of zijn in de EU gevestigde gemachtigde de EG-verklaring van overeenstemming opstellen. Dit is immers het document waarmee de fabrikant formeel de verantwoordelijkheid neemt voor zijn product ("Ik fabrikant verklaar dat het product zus-en-zo voldoet aan de eisen van die-en-die wettelijke regels"). In de zogeheten Blue Guide vindt u alle informatie hierover terug (zie blz. 34). Wellicht realiseert degene die aan u de verklaring van overeenstemming heeft verstrekt zich niet dat hij hiermee de fabrikantenverantwoordelijkheid op zich heeft genomen. En bij problemen daar dus op aangesproken zal worden.
 10. Ik neem niet aan dat je dure echt lederen hoesjes importeert. De hoesjes voor iPhones en iPads die ik zo om mij heen zie zijn meestal van een of andere kunststof/kunstleer gemaakt. En de verpakking (blister) zal ook wel van kunststof zijn. Dan moet je mogelijk rekening houden met de eisen van REACH. Immers kunnen er 'zorgwekkende stoffen' in verwerkt zijn. Dit kunt u nagaan bij de fabrikant van de hoesjes. Omdat dergelijke hoesjes voor consumentengebruik bestemd zijn, is ook het Warenwetbesluit algemene productveiligheid van toepassing. Hierin staat onder meer dat op het product of op de verpakking, uw identiteit en uw contactinformatie moeten staan. CE-markering hoeft inderdaad niet (mag zelfs niet!) op deze hoesjes.
 11. Bedankt voor de aanvulling. Ozongenerators dus. OK. Eens zien. Waarschijnlijk bestemd voor luchtreiniging? Wetgeving die -zover ik inschat- van toepassing zal zijn: [*]Warenwetbesluit elektrotechnische produkten (Laagspanningsrichtlijn) [*]Besluit elektromagnetische compatibiliteit 2007 (EMC richtlijn) [*]Warenwetbesluit algemene productveiligheid (Richtlijn algemene productveiligheid) Eventuele technische normen die bruikbaar zijn: [*]NEN-EN-IEC 60335-1:2012 (Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 1: Algemene eisen) [*]IEC 60335-2-65:2002 (Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Deel 2-65: Bijzondere eisen voor luchtreinigingstoestellen) [*]IEC 60335-2-40:2002 (Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-40: Bijzondere eisen voor warmtepompen, luchtbehandelingstoestellen en ontvochtigers) [*]qua EMC denk ik aan de IEC 61000-6-x serie (Dit is trouwens wat je ook krijgt als je op Google goed zoekt) Succes met uw product!
 12. Op de website van iab-ingenieurs kunt u veel nuttig informatie vinden (wel even registreren om dingen te downloaden). Bijvoorbeeld dit schema met een CE-scan. Ook Euronorm biedt veel informatie. UIt het hele verhaal krijg ik echter niet de indruk dat het om een machine gaat. Immers, de aanwezigheid van (koel)ventilatoren in een product maakt het nog geen machine. In een computer zitten ook ventilatoren, maar daarmee is de computer nog geen machine. Want wat is de definitie van 'machine' in het Warenwetbesluit machines? machine: a. samenstel, voorzien van of bestemd om te worden voorzien van een aandrijfsysteem,maar niet op basis van rechtstreeks gebruikte menselijke of dierlijke spierkracht, van onderling verbonden onderdelen of componenten waarvan er ten minste één kan bewegen, en die samengevoegd worden voor een bepaalde toepassing; b. samenstel als bedoeld onder a, waarvan slechts de componenten voor de montage op de plaats van gebruik of voor de aansluiting op kracht- of aandrijfbronnen ontbreken; c. samenstel als bedoeld onder a of b, dat gereed is voor montage en dat in de desbetreffende staat alleen kan functioneren na montage op een vervoermiddel of montage in een gebouw of bouwwerk; d. samenstellen van machines als bedoeld onder a, b of c, of niet voltooide machines die om tot hetzelfde resultaat te komen zodanig zijn opgesteld en worden bestuurd dat zij als één geheel functioneren; e. samenstel van onderling verbonden onderdelen of componenten waarvan er ten minste één kan bewegen en die in hun samenhang bestemd zijn voor het heffen van lasten en die uitsluitend rechtstreeks aangedreven worden door menselijke spierkracht; f. verwisselbaar uitrustingsstuk; g. veiligheidscomponent; h. hijs- en hefgereedschappen; i. kettingen, kabels en banden; j. verwijderbare mechanische overbrengingsinrichting; k. machine als bedoeld onder a tot en met j, die onroerend is; l. hijskraan die onroerend is; Aangezien het bij dit product niet om e. tot en met l. zal gaan, moet je kijken naar a. t/m d. Centraal daarin staat dat het moet gaan om iets dat kan bewegen en dat voor een bepaalde toepassing is. Bijvoorbeeld een boormachine; die kan bewegen en is bestemd om te boren. Een machine is pas een machine als deze binnen de wettelijke definitie valt! Zonder duidelijke beschrijving van uw apparaat en de werking kan ik er verder niet veel over zeggen, maar mij lijkt het dat het hier in elk geval om een elektrotechnisch product gaat. Dus zijn het Warenwetbesluit elektrotechnische produkten en de EMC-richtlijn van toepassing. Meer specifiek op uw originele vraag gericht ( Hoe kun je het beste te werk gaan als je een zelfgebouwd product op de Nederlandse markt wil brengen?) voeg ik het CE-markeringshandboek voor handelsondernemingen bij. Wellicht dat dit u verder kan helpen. Ik ben natuurlijk wel heel nieuwsgierig wat voor product u gemaakt heeft en wat het doet...
 13. Marco19 heeft mij via een PM wat informatie verstrekt. Dit topic kan hiermee afgesloten worden (lijkt mij)
 14. Sorry dat ik dit oude topic weer omhoogschop, maar ik heb alweer een tijdje niet op HL gekeken en zie hier de VWA genoemd worden. Mag ik opmerken dat ik het verhaal van Marco19 wat rommelig en onsamenhangend vind? Wat Marco19 beweert (wat ik ervan begrijp) is dat een concurrent geisers uit China importeert, en dat hij denkt dat die geisers niet aan de wettelijke eisen voldoen. Laat ik over een ding duidelijk zijn: een gastoestel dat in Nederland wordt verhandeld moet gewoon voldoen aan het Besluit gastoestellen. Dit houdt o.a. in dat het gastoestel veilig moet zijn, het moet aantoonbaar gekeurd zijn (EG-typegoedkeuring), en de fabrikant/importeur moet een technisch dossier hebben. In Nederland houdt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA toezicht op de naleving. Marco19 krijgt o.a. het advies om zijn klacht te melden bij de NVWA. Ik begrijp dat hij dat tot op heden (nog) niet heeft gedaan. Wel lees ik een klaagzang van Marco19 dat de overheid lastig te bereiken is, dat de keuringsdienst weinig interesse heeft, dat de overheid niet hard loopt, en dat de overheid pas in aktie komt als er iets gebeurt.... Hoe bedenkt hij het? Het meermaals gegeven advies om vooral een klacht bij de NVWA in te dienen, heeft hij kennelijk niet opgevolgd. Jammer, want zo wordt de concurrent die -vermoedelijk- onveilige geisers verhandeld natuurlijk niet aangepakt. Dus kom op, Marco19: meld je bij de NVWA en vertel daar: [*]Wie je bent [*]Naam en adres van de concurrent [*]Merk en type van de geisers [*]Wat er volgens u precies met de geisers aan de hand is En help zo mee om de Nederlandse consument te beschermen tegen onveilige gastoestellen.
 15. Ik sluit mij aan bij het antwoord van Paul Stuyver; helemaal goed. Nog een kleine aanvulling: Bedenk dat als u de spullen uit China haalt, u door nogal wat regelgeving gezien wordt als "producent'. Bijvoorbeeld door het Warenwetbesluit Algemene Productveiligheid (meer info). Een van de eisen in de WAPV is bijvoorbeeld dat de identiteit en de contactinformatie van de producent zijn aangebracht. En u moet een klachtenregistratie aanleggen en klachten onderzoeken. Interessant leesvoer. Bij elektronische spullen komen trouwens ook nog de EMC regeltjes kijken. Tot slot nog een waarschuwend woord over de opladers/adapters van al die apparaatjes die u wilt gaan importeren. Vaak worden die een beetje over het hoofd gezien. Opladers zijn zelfstandige elektrische apparaten. Dus met eigen certificaten, verklaringen, testrapporten en dergelijke. Daarbij komt nog dat dit vaak hele goedkope dingen zijn, want het mag niets kosten. Met als gevolg dat ze vaak niet aan de eisen voldoen (o.a. kans op kortsluiting door te kleine lucht- en kruipwegen, verkeerde condensatoren, etc.). Als u alleen maar afgaat op rapporten en certificaten controleer die dan heel nauwkeurig. Gaat het rapport wel over het product? Klopt het merk/typenummer (moet echt identiek zijn!) ? Staat er een foto van het product op het certificaat? Is dat hetzelfde product? Is er geen informatie onleesbaar gemaakt? Zijn certificaten niet verouderd? (een testrapport uit 2005 voor een iPhone 4S is onmogelijk...). Is het product getest door een onafhankelijk testhuis zoals KEMA/Dekra/Intertek/Semco/TüV? Dan kunt u vaak bij het testhuis navragen of het product echt door hen is goedgekeurd. Bijvoorbeeld bij Dekra kun je een database raadplegen. En bij TUV trouwens ook. Tip: een leuke website om te zien wat er iedere week zoal wordt afgekeurd in de Europese Lidstaten is die van de RAPEX. Succes met uw initiatief.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept