Ga naar inhoud

uwv_webcare

Super Senior
 • Aantal berichten

  124
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

Karma

34

Persoonlijke info

 1. Hallo Leoon2019, Goed dat je onderzoekt of je in jouw situatie gebruik kan maken van de startperiode tijdens de WW vanaf maart komend jaar. Degene die beslist of je gebruik kan maken van de startperiode tijdens de WW is de adviseur werk van UWV. De enige manier om een gesprek met een adviseur werk van UWV te voeren om het te hebben over jouw eigen bedrijf en jouw plannen hiermee, is om de hiervoor beschikbare procedure te volgen. Hier kan je mee beginnen, nadat je jouw WW hebt aangevraagd. WW kan je vanaf een week voor jouw laatste contractdag aanvragen via werk.nl. Nadat je WW hebt aangevraagd, kan je op de volgende manier toestemming krijgen om gebruik te maken van de startperiode: - Eerst volg je de training ‘Zelfstandig ondernemen met een WW-uitkering’ op werk.nl. - Vervolgens krijg je een bewijs van deelname aan deze training. - Via het sturen van een bericht in jouw Werkmap, met het bewijs van deelname als bijlage, vraag je om toestemming aan jouw adviseur om de startperiode te mogen beginnen. - Je wordt uitgenodigd om op gesprek met de adviseur werk te komen om jouw plannen te bespreken. Je hoeft niet te wachten met het volgen van de training, totdat je de startperiode aanvraagt. Deze kan je nu ook al volgen. Ondanks de informatie in de training, raad ik je wel aan om de startperiode aan te vragen. Het is aan de adviseur werk om te beslissen of je de startperiode krijgt in jouw specifieke situatie. Heel veel plezier en succes toegewenst met jouw werkzaamheden en een fijne jaarwisseling toegewenst. Met vriendelijke groet, Wieger UWV Webcareteam
 2. Beste JDL1979, Begrijpelijk dat je wil weten hoe het in zijn werk gaat, omdat jouw bedrijf nog niet is aangemeld bij de KvK. Wij kunnen inderdaad rekening houden met de vrijgestelde uren, als wij zien dat je als zelfstandige werk. Om vast te stellen of het gaat over werk als zelfstandige beoordelen wij de volgende punten: - de reden waarom je als zelfstandige wil werken; - of je ingeschreven bent bij de Kamer van Koophandel; - of je elk jaar jouw jaarrekening op laat maken voor de Belastingdienst; - of je gebruikmaakt van de zelfstandigenaftrek; - of jij actief klanten werft. Klopt dit, dan gaan wij kijken hoeveel uren je gemiddeld werkte aan jouw eigen bedrijf in de laatste 26 weken. Werk je tijdens de uitkering hetzelfde aantal uren of minder dan dit gemiddelde? Dan wordt dit niet gekort op de uitkering. Dit lees je hier terug: https://www.uwv.nl/particulieren/werkloos/ik-word-werkloos/detail/kan-ik-een-ww-uitkering-krijgen/ik-ben-zelfstandige-en-word-werkloos. Met vriendelijke groet, Timo UWV Webcareteam
 3. Beste Johannes, Goed dat je vraagt om opheldering over de formule van hoe wij jouw gewerkte uren als ondernemer verrekenen met jouw WW-uitkering, nadat je de startperiode hebt doorlopen. Aan de hand van de door jou geschetste situatie, geef ik je graag antwoord op de vraag hoe wij jouw fictieve inkomen berekenen. Eerst berekenen we jouw gemiddelde uurloon aan de hand van jouw ongemaximeerde dagloon. Hierbij is het ook belangrijk om vast te stellen hoeveel dagen en hoeveel uren je in de week in loondienst werkte. Ik ga er hierbij gemakshalve even vanuit dat je 40 uur per week werkte over 5 dagen en je daar 2000 euro per week mee verdiende. Jouw gemiddelde uurloon is dan 400/8= 50 euro per uur. Werk je 4 uur als zelfstandige per maand, dan is jouw fictieve inkomen in deze situatie 200 euro. Vanwege de complexiteit van de berekening welk effect jouw fictieve inkomen heeft op jouw WW-uitkering verwijs ik je graag naar jouw uitkeringsdeskundige. De kans op fouten bij het maken van deze berekening is gewoonweg te groot. Jouw uitkeringsdeskundige kan je bereiken via een bericht op Mijn UWV. Met vriendelijke groet, Wieger UWV Webcareteam
 4. Hallo Hessel, De evenredigheid bij de verrekening van je inkomsten als zelfstandige roept vragen bij je op. Met 'evenredigheid' wordt bedoeld dat wij er bij het verrekenen van je inkomsten -tot op zekere hoogte- wel rekening houden met je werkelijke dagloon: Je inkomsten uit werk (fictieve inkomen) x het maximum dagloon / je werkelijke dagloon. Goede vraag wat de ratio achter deze manier van berekenen is. Voor meer achtergrondinformatie zou je contact kunnen opnemen met het Ministerie van SZW. Met vriendelijke groet, Nelleke UWV Webcareteam
 5. Hoi JohannesHW, ik kan het antwoord van Norbert bevestigen met dat het fictieve inkomen wordt berekend aan de hand van jouw écht verdiende gemiddelde salaris van jouw vorige werkgever(s) waarop jouw WW-dagloon is gebaseerd, als je doorgaat als zelfstandige na de startperiode. In jouw bericht, wat ons antwoord zou zijn geweest; wil ik wel een mogelijk misverstand (van jouw of onze kant) uit de weg ruimen: Er is een verschil tussen de termen 'maximum dagloon' en 'ongemaximeerd dagloon'. - Maximum dagloon is het maximale bedrag per dag waarmee de maandelijkse WW-betaling wordt berekend (in 2019 €216,90). - Ongemaximeerd dagloon is het bedrag wat je gemiddeld per dag hebt verdiend in ongeveer een jaar vóór de werkloosheid begon. Heb je een hoger (ongemaximeerd) WW-dagloon dan het maximum dagloon? Dan wordt voor de berekening van het fictieve inkomen dit ongemaximeerde dagloon aangehouden. Daardoor wordt het bedrag dat we verrekenen met de WW-uitkering naar evenredigheid verlaagd. Ik wil wel mijn excuses aanbieden in het geval wij via de Live-chat daadwerkelijk een verkeerd antwoord hebben gegeven. Je kunt altijd een bericht sturen achter DigiD op Mijn UWV. Mijn collega's hebben dan jouw persoonlijke gegevens, wat we bij de Live-chat (nog) niet hebben. Met vriendelijke groet, Marthijn UWV Webcareteam
 6. Beste Quickie, Voor de baan waaruit je werkloos raakt, kun je bij ons een WW-uitkering aanvragen als je voldoet aan alle voorwaarden. De voorwaarden kun je hier vinden: https://www.uwv.nl/particulieren/werkloos/ik-word-werkloos/detail/kan-ik-een-ww-uitkering-krijgen. Als je bent begonnen met een eigen bedrijf(eenmanszaak), heeft dit verder geen invloed op jouw WW-recht. Zolang je voldoet aan alle voorwaarden, vraag dan een week voor je laatste werkdag een WW-uitkering bij ons aan: https://www.werk.nl/werkzoekenden/uitkering-aanvragen/ww. Ik wens je een fijn weekend! Met vriendelijke groet, Jim UWV Webcareteam
 7. Beste ThinCair, Ik zal mij voornamelijk toespitsen op de vragen betreffende de WW-uitkering, over de aanvulling en over het WW-maandloon. Voor de rest raad ik je aan om, indien nodig, contact op te nemen met een juridisch- of belastingadviseur. Allereerst het volgende: omdat dit gaat over een toekomstig recht is het belangrijk om er rekening mee te houden dat mijn antwoorden gaan over de regels zoals die nu zijn. Voor zover ik kan zien kloppen de conclusies die je trekt uit de eerdere antwoorden. Wij verrekenen inkomsten op basis van het SV-loon, voor de aanvulling die je noemt. Valt de management fee onder het SV-loon dan kan er inderdaad recht zijn op aanvulling als de inkomsten lager zijn dan de eerder genoemde 87,5%. Belangrijk detail: is het dagloon hoger dan het maximale dagloon dan worden inkomsten op een andere manier verrekend. Lees hier meer: https://www.uwv.nl/particulieren/bedragen/detail/maximumdagloon Het WW-maandloon wordt berekend door het dagloon te vermenigvuldigen door 21,75. Je kunt dit hier teruglezen: https://www.uwv.nl/particulieren/werkloos/ik-word-werkloos/detail/hoe-hoog-wordt-mijn-ww-uitkering/hoe-berekent-uwv-de-hoogte-van-mijn-ww-uitkering. Veel succes met deze afwegingen. Met vriendelijke groet, Timo UWV Webcareteam
 8. Hallo ThinCair, Allereerst mijn excuses voor de informatieverstrekking in mijn vorige bericht omtrent het behouden van WW-rechten tijdens de WW, terwijl er bij jou nog geen sprake is van een WW-uitkering. Fijn dat je al veel goede tips hebt gekregen voor jouw plannen op dit forum. Graag geef ik je meer informatie omtrent het opeisen/gebruik maken van je huidige WW-rechten in de toekomst. Ben je gestopt met werken in loondienst om als zelfstandige te gaan werken, dan kan je jouw WW-rechten nog opeisen binnen de hiervoor geldende termijn. Dit is een andere termijn dan wanneer je WW aanvraagt vanuit een loondienstverband. De termijn waarbinnen de aanvraag uiterlijk gedaan moet worden, hangt in deze situatie af van de duur van het recht op WW vanaf het moment dat hier sprake van is. Voorwaarde om je ‘bevroren’ WW-rechten te kunnen ontvangen, is wel dat alle activiteiten van jouw eigen bedrijf volledig stopgezet moeten zijn. Bij een recht op WW van 18 maanden of minder, moet de aanvraag WW binnen 18 maanden gedaan worden, na het stoppen van het loondienstverband. Bij een uitkeringsduur van meer dan 18 maanden, is de aanvraagtermijn net zo lang als het recht op WW in de situatie dat je na jouw loondienstverband als zelfstandige gaat werken. Hierbij is het dus belangrijk om, voor je jouw WW aanvraagt, vast te stellen wat het recht op WW is qua duur, zodat je op tijd jouw WW-rechten kunt opeisen (door hier op tijd een aanvraag voor in te dienen via werk.nl). Het is dus mogelijk om zonder huidig loondienstverband toch aanspraak te maken op jouw WW-rechten, mits je eerder in loondienst hebt gewerkt. Het is niet mogelijk om WW-rechten uit te bouwen als zelfstandig ondernemer, wel als werknemer in loondienst. Vanwege de complexiteit van jouw plannen en de verschillende uitwerkingen die dit kan hebben op jouw recht op WW, kan ik me voorstellen dat je hier graag meer duidelijkheid en zekerheid over wilt hebben. Hiervoor kan je het beste een jurist raadplegen. Voor belastingadvies kan je eventueel terecht bij een belastingadviseur of de Kamer van Koophandel. Succes! Met vriendelijke groet, Wieger UWV Webcareteam
 9. Hallo ThinCair, Goed dat je onderzoekt waar je rekening mee kunt houden bij het ontvangen van een WW-uitkering en het werken in loondienst of als zelfstandig ondernemer. Je kunt het beste contact opnemen met de Belastingdienst omtrent jouw vraag over hoe je eventueel kan voorkomen dat je teveel belasting betaalt over jouw aandelen. Wil je zelfstandig gaan ondernemen, dan kan je het beste advies inwinnen bij jouw adviseur werk, nadat je de training ‘Zelfstandig ondernemen met een WW-uitkering’ op werk.nl succesvol hebt afgerond. Je krijgt dan namelijk een bewijs van deelname, die je als bijlage in een bericht via jouw Werkmap aan jouw adviseur werk kunt sturen. In dat bericht kan je aangeven, dat je jouw plannen om te gaan werken als ondernemer wilt onderzoeken en een verzoek doen om gebruik te maken van de onderzoeksperiode. Jouw adviseur werk neemt daarna contact met jou op om jouw plannen te bespreken. Tijdens de onderzoeksperiode heb je maximaal 6 weken de tijd om alles te onderzoeken wat nodig is om als ondernemer aan het werk te gaan, met behoud van uitkering, zonder sollicitatieplicht. Aansluitend op de onderzoeksperiode, zou je eventueel gebruik kunnen maken van de startperiode. Om gebruik te kunnen maken van de startperiode, is het belangrijk dat je hier formeel toestemming voor vraagt op dezelfde wijze als je de onderzoeksperiode aanvraagt. Daarnaast is het dan belangrijk dat je nog niet bent begonnen met werken als ondernemer. Hier kan je de overige criteria raadplegen. Jouw WW stopt als 1. De maximale duur is bereikt, 2. Je 2 maanden achter elkaar meer in loondienst hebt verdiend dan 87,5% van jouw WW-maandloon óf 3. Je fictieve inkomen vanuit werken als zzp'er hoger is dan 87,5% van jouw WW-maandloon. Verdien je minder dan 87,5% van jouw WW-maandloon in loondienst, dan heb je nog recht op een aanvulling vanuit de WW en verrekenen we een deel van jouw inkomsten met jouw WW. Heb je als ondernemer met jouw fictieve inkomen minder verdiend dan 87,5% van jouw WW-maandloon, dan ontvang je ook nog een aanvulling vanuit de WW. Als het gaat om de herleving van jouw WW-rechten nadat jouw WW gestopt is, dan kan je uitgaan van het volgende: Raak je binnen een half jaar werkloos vanuit een loondienstverband, dan kunnen je oude(huidige) WW-rechten nog herleven. Na een half jaar in loondienst te hebben gewerkt, heb je een nieuw WW-recht opgebouwd en kan je een nieuwe WW-uitkering krijgen. Jouw WW die gestopt is, nadat je als zelfstandige bent gaan werken, kan herleven als je stopt met jouw bedrijf binnen 18 maanden(als je recht hebt op WW van 18 maanden of minder) of binnen de termijn van de resterende duur van jouw WW vanaf wanneer je bent begonnen als zelfstandige en je nog langer dan 18 maanden recht had op WW vanaf dat moment. In grote lijnen geldt het volgende omtrent jouw WW-rechten: voorkom dat je verwijtbaar werkloos raakt en geef informatie en wijzigingen die van invloed kunnen zijn op jouw WW-uitkering volledig, juist en tijdig aan ons door. Houd er rekening mee dat wanneer je als ondernemer gaat werken tijdens de WW, jouw gewerkte uren als zelfstandige worden omgerekend naar een fictief inkomen en deze blijvend worden gekort op jouw WW(ook als je een periode minder uren werkt). Dit is een groot verschil met werken in loondienst tijdens de WW, omdat dan de uitkering mee omhoog veert als je een periode minder hebt gewerkt. Succes met het uitwerken van jouw plannen! Met vriendelijke groet, Wieger UWV Webcareteam
 10. Scherp van je! Het klopt dat je vanaf 16 augustus 2019 als eenmanszaak met e-herkenning kunt inloggen. Met vriendelijke groet, Jim UWV Webcareteam
 11. Hallo Lottezoektadvies, Goed dat je informatie bij ons inwint, voordat je daadwerkelijk begint met ondernemen tijdens jouw Ziektewet. Ik kan me zelf niet voorstellen hoe het is om met het verlies van ouders om te moeten gaan, maar ik vind het wel heel knap van jou hoe jij bezig bent dit te verwerken. Mooi dat je met het maken van een product daarnaast ook wilt bijdragen aan het goede doel. Allereerst raad ik je aan om jouw plannen om te gaan werken als zelfstandig ondernemer te bespreken tijdens het gesprek met jouw arbeidsdeskundige. Beslis je vervolgens om jouw plannen door te zetten, dan is het belangrijk dat je UWV hierover formeel informeert met een wijzigingsformulier. Na het hebben ontvangen van jouw wijziging, passen wij eventueel je Ziektewet-uitkering aan als dat nodig is. Als je in deze situatie ziek wordt, krijg jij weer jouw oude Ziektewet. Ik raad je aan om jouw uren én inkomsten bij te houden voor ons en de Belastingdienst. Op basis van de uren die je besteed aan jouw eigen bedrijf, berekent de Belastingdienst of je zelfstandigenaftrek kunt krijgen. Het gaat dan om álle uren die je hebt besteed aan jouw eigen bedrijf. Wij kijken bij de verrekening met jouw Ziektewet-uitkering naar jouw inkomsten. Belangrijk is dat de gegevens die je aan ons en de Belastingdienst opgeeft, hetzelfde zijn. We brengen jouw inkomsten uit zelfstandige arbeid in mindering op de uitkering overeenkomstig het uitkeringspercentage waar je recht op hebt. Onder ‘inkomsten’ wordt verstaan: - belastbare winst - ondernemersaftrek - mkb-winstvrijstelling Als de winst negatief is, kan het toch zijn dat je ‘onder de streep’ wel inkomsten had, gezien de bedragen voor ondernemersaftrek en mkb-winstvrijstelling. Die kunnen jouw verlies namelijk compenseren. Er wordt dan dus wel een bedrag van de uitkering afgetrokken. Omdat je een deel van jouw opbrengst wilt schenken aan het goede doel, raad ik je aan om ons hierover een bericht te sturen via Mijn UWV of met ons te bellen op werkdagen tussen 8 en 17 uur via 088 898 9294, dan kan jouw uitkeringsdeskundige jou hier meer informatie over geven. Ik wens je succes met jouw plannen omtrent jouw product en heel erg veel sterkte toe met het verwerken van jouw verlies de komende periode. Met vriendelijke groet, Wieger UWV Webcareteam
 12. Beste Jasper S. Je stelt zeker een goede vraag. Het klopt dat je per 1 november 2019 alleen via eHerkenning kunt inloggen in het werkgeverportaal. Op dit moment kun je nog inloggen met een UWV-account. Het is inmiddels wel mogelijk om eHerkenning aan te vragen als je een eenmanszaak hebt, maar het inloggen op het werkgeverportaal kan echter nog niet. Daarom raad ik je aan om een UWV-account aan te maken. Je kunt dit doen via de volgende link: https://werkgeversportaal.uwv.nl/werkgever/account/aanvragen?friendlyurl=%2Faccountaanvragen. Met vriendelijke groet, Jim UWV Webcareteam
 13. Beste Decimus, Je hebt mooie plannen om te gaan ondernemen! Ik sluit me aan bij de informatie die Norbert jou heeft gegeven. Als aanvulling op zijn bericht, kan je hier meer informatie vinden over de voorwaarden van de WW en de criteria van de startperiode. Naast het raadplegen van bovenstaande voorwaarden en criteria, is het slim om jouw VSO door een jurist te laten nakijken, voordat je deze ondertekend. Hiervoor kan je jouw rechtsbijstandverzekering, vakbond of anders het Juridisch Loket raadplegen. Heel veel plezier en succes toegewenst met het uitwerken van jouw plannen en om te gaan werken als ondernemer! Met vriendelijke groet, Wieger UWV Webcareteam
 14. Beste Johan29, Of je met een KVK-nummer ook gebruik kunt maken van de startperiode, is niet zwart of wit ja of nee op te zeggen. Dit hangt namelijk met een hoop dingen samen. Daarom is het belangrijk om jouw situatie met een Adviseur Werk te bespreken. Ook zonder WW-uitkering, kun je een gesprek met een Adviseur Werk aanvragen. Je kunt daarvoor contact opnemen met onze telefonische klantenservice via 088-8989294. Wel raad ik je aan om van te voren onze online training te gaan volgen: Zelfstandig ondernemen met een WW-uitkering. Hierin staat veel informatie over de mogelijkheden om een bedrijf te starten vanuit de WW-uitkering. Het eerdere bericht waaraan hier wordt verwezen is een bericht dat uit 2013 komt en schetst een andere persoonlijke situatie. Omdat dit per situatie verschillend kan zijn, is het belangrijk om dit af te stemmen. De WW-uitkering kun je inderdaad aanvragen tot uiterlijk 1 week na je eerste werkloosheidsdag. Ik wens je veel succes toe met jouw eigen bedrijf! Met vriendelijke groet, Marjolein UWV Webcareteam
 15. Beste Johan29, Als jij nog geen uren hebt besteed aan je eigen bedrijf heb je ook geen vrijgestelde uren, dit klopt. Het is echter niet zo, zoals Norbert aangeeft, dat je dan ook nog steeds gelijk in aanmerking komt voor de startersregeling. Hiervoor kun je het beste even telefonisch contact opnemen nemen met 088-898 9294 om een afspraak te maken met een Adviseur Werk. Deze kan dan samen met jou kijken of je in aanmerking kunt komen voor de startersregeling, als je dit wilt. Meer informatie over starten als zelfstandige met een WW-uitkering, vind je hier. Met vriendelijke groet, Monica UWV Webcareteam
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.