Jump to content

Eric Mulders

Super Senior
 • Content Count

  122
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

5
 1. Ik zou het contract niet aan laten passen. Waarom zou de vof geen contractspartij kunnen zijn? Mijn opmerkingen zien op de inkomstenbelasting. Je zult dus de aangifte inkomstenbelasting juist in moeten dienen en eventueel kijken of je oude aangifte moet wijzigen. Hoe je dat praktisch op wil lossen moet je bespreken met degene die je aangifte doet. Voor de btw roep ik voor de vuist weg dat het geen verschil maakt aangezien de eisen voor btw anders zijn dan voor ib. Ik ga ervan uit dat er geopteerd is voor belaste verhuur (er moet aan de eisen voldaan zijn, zie ook jullie contract). Voor de BTW blijft de vof gewoon verhuurder van het pand.
 2. Er valt niet zoveel te kiezen. Het pand was als ondernemingsvermogen voor het bergingsbedrijf geëtiketteerd en die onderneming (of zelfstandig deel van een onderneming) is gestaakt. In de huidige onderneming (transport) is het pand niet in gebruik dus ook hier is geen sprake van ondernemingsvermogen. Verhuur sec levert voor de inkomstenbelasting geen onderneming op. Conclusie: bij beeindiging van het bergingsbedrijf had het pand verplicht naar prive gemoeten. De bijbehorende schuld gaat vanuit fiscaal oogpunt verplicht mee. Dus afrekenen over meerwaarde en voortaan aangeven in box 3 en is er sprake van beleggen. Overdrachtsbelasting: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/onderneming_wijzigen_of_beeindigen/u_staakt_uw_onderneming/overdrachtsbelasting_over_onroerende_zaken
 3. Voor het uitbetalen van loon moet er sprake zijn van een dienstbetrekking. In de loonbelasting wordt het begrip dienstbetrekking niet gedefinieerd omdat het praktisch onmogelijk is een alles omvattend fiscaal begrip voor de dienstbetrekking te creeren. Omwille van de rechtszekerheid is aangesloten bij het BW die spreekt van een arbeidsovereenkomst. Wil er sprake zijn van een arbeidsovereenkomst dan moet er o.a. sprake zijn van een gezagsverhouding. Ik zie niet goed hoe dat jij in gezagsverhouding wil staat tot je eigen onderneming (nog los van de overige voorwaarden). Ergo: er is civielrechtelijke geen arbeidsovereenkomst; loonbelastingtechnisch geen dienstbetrekking dus kan er van loon geen sprake zijn. Zoals eerder aangegeven ‘winst uit onderneming’ (mits er sprake is van een onderneming uiteraard)
 4. Mee eens. De var-wuo dient om jou zekerheid te verschaffen en die heb je nu. Echter de verklaring moet wel jaarlijks opnieuw aangevraagd worden dus voor dit jaar zit je safe maar voor de volgende jaren moet je maar afwachten. Als er een var-row wordt afgegeven zul je zelf moeten onderzoeken of je afdrachten moet doen. Overigens is het wel zo dat jij – ondanks de var-wuo – weldegelijk inhoudingsplichtig kunt zijn namelijk als jij te kwader trouw bent en weet dat de var wuo ten onrechte is verleend. Ook is jouw ‘zakenpartner’ verplicht melding te maken van het feit dat hij niet meer aan de voorwaarden voldoet die hij in de aanvraag van de var-wuo opgegeven heeft. Maar ja, hoe weet je dit alles? Immers jij bent er bij aanvraag niet bij geweest. Als de fiscus besluit bij de toekenning van een var-wuo marginaal te toetsen (en dat doet ze want de vragen worden toch doelgericht beantwoord) in hoeverre kan dan van jou een check verwacht worden op de activiteiten van je zakenpartner? Ik vermoed dat het voor de ib/lb zo’n vaart niet zal lopen zolang de var-wuo er is. Het fiscale en de bijbehorende administratieve verplichting is zijn pakkie-an.
 5. Hierdoor is voldaan aan het zelfstandigheidscriterium en is de winkel is verplicht ondernemingsvermogen en geen keuzevermogen.
 6. Je kunt het niet exact weten aangezien je niet weet wat de situatie na die 6 maanden is. Er zijn factoren die bepalen of je ondernemer bent: aantal klanten, aantal uren dat je aan de onderneming besteedt, risico lopen (debiteurenrisico bijvoorbeeld), promotieactiviteiten etc. etc. Bij de beoordeling of je ondernemer bent speelt jouw ondernemersverleden een rol (zoals ook door Christine aangegeven). Zoals je aangeeft dien je al jaren je ib-aangifte als ondernemer in en zijn er geen problemen geweest. Het laatste wat ik zou doen is me zorgen maken. Immers het zou betekenen dat je geen langere duurtrajecten (en zo lang vind ik 6 maanden nu ook weer niet) aan kunt nemen. Ik vind het absoluut geen grijs gebied; gewoon ondernemer dus.
 7. Welkom op HL, Sommige bepalingen gelden voor zowel ondernemers als resultaatgenieters. Dit geldt bijvoorbeeld voor afschrijvingen. Dus ja, activeren en afschrijven.
 8. Of je je in moet schrijven vind je hier: http://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven-bij-de-kamer-van-koophandel/moet-ik-mijn-bedrijf-inschrijven/ Of je de kosten in mindering kunt brengen hangt af van het feit of er sprake is van een bron van inkomen. Bron van inkomen: Als eerste moeten je werkzaamheden plaatsvinden in het economisch verkeer. Zijn het werkzaamheden in de persoonlijke sfeer (familieverband of vriendendienst) dan is er geen sprake van deelname aan het economisch verkeer en kun je de kosten niet in mindering brengen. Daarnaast moet je de bedoeling hebben om met je activiteiten geld te verdienen; meer opbrengsten dan kosten dus. Dit is het subjectieve criterium. Aangezien iedereen wel kan zeggen dat het zijn bedoeling is om een positief resultaat te behalen is er ook nog een objectief criterium: is dit positief resultaat ook redelijkerwijs te verwachten. Als aan deze drie eisen voldaan is kun je de kosten in mindering brengen. Als je jaar na jaar alleen meer negatieve resultaten behaalt kan de fiscus stellen dat er geen bron van inkomen is en zijn de kosten niet in mindering te brengen. Bekijk of je aan bovenstaande eisen voldoet en zo ja, verwerk dan de kosten in je aangifte. Zoals hierboven door Peter aangegeven: weet waarom je dit jaar alleen maar kosten hebt en waarom in volgende jaren de resultaten wel positief zullen zijn. Maar dat zal geen probleem zijn want ik neem aan dat over jouw planning hebt nagedacht.
 9. Krijg je ook geen factuur met btw als je een zakelijke account aanmaakt? edit: zie dat bol tussenschakel is.
 10. kun je iets specifieker zijn? Wat ga je verkopen, een gebruikersrecht waarbij het eigendomsrecht in jouw handen blijft? Met wie doe je zaken in Peru? Is er daar sprake van een vaste inrichting of een vaste vertegenwoordiger?
 11. In grote lijnen is het als volgt: Hoofdregel is kostprijs minus afschrijvingen, tenzij de bedrijfswaarde lager is. Dan waardeer je af. Als je afwaardeert doe je dat op lagere bedrijfswaarde. Als je de onderneming zelf voortzet en het productiemiddel niet vervangt moet je de bedrijfswaarde afleiden uit de opbrengst van de productie waar het productiemiddel zijn bijdrage aan levert; de waarde als onderdeel van het productieproces. De verkoopwaarde (wat levert het op op de markt) in relatie tot de afwaardering is niet bepalend omdat die uitgaat van losse verkoop van het activum; niet als onderdeel van het productieproces. Wat voor onderneming is het, wat is de functie van de boot in jullie productieproces? Vervoer je toeristen op de Biesbosch, heb je een zeilschool? Dan zal de boot best onderdeel van het productieproces kunnen zijn. Heeft de boot niets met de activiteiten van jullie vof uit te staan dan zie ik niet zo snel dat waarom de boot ondernemingsvermogen zou moeten zijn; ze had op de balans niet thuisgehoord. Is er voor het privegebruik een vergoeding betaald, een rentevergoeding voor de financiering, is er uberhaupt iets verrekend voor het privevoordeel dat je gehad hebt? Succes met de afwikkeling.
 12. De for valt onder het winstbepalingsstelsel en vallen derhalve is goedkoopmansgebruik van toepassing. Echter deze reserve is wel aan strikte regels gebonden (zie bericht Norbert) Een van de regels van gkg is dat je een bestendige gedragslijn – die onafhankelijk moet zijn van een vermoedelijke uitkomst - moet volgen. Willekeurige afnamen van for horen hier niet bij. Overigens wordt er in de literatuur verschillend gedacht over de dotatie, instandhouding en vrijwillige afname van de for maar daar heb je in de praktijk niks aan.
 13. @Dennis, Hoe zie jij die 0%-afschrijving m.b.t. de auto? Niet afschrijven gaat toch alleen op bedrijfsmiddelen die niet aan slijtage onderhevig zijn? Als dat niet zo is dan zul je toch een gegronde reden moeten hebben om in een later jaar een wijziging van het percentage door te voeren (ook binnen hetzelfde stelsel). Wat zou deze reden dan kunnen zijn? Graag jouw visie.
 14. Ik kan uit de tekst niet opmaken of jouw client een btw-plichtige is of een particulier. M.i. moet je met deze laatste groep altijd over -incl-btw-prijzen spreken. edit: bij nader inzien, lijkt me meer een geval theorie
 15. Yes klopt. Daarom zeg ik ook of TS zich af moet vragen of hij geen ondernemer meer is. Het feit dat hij minder uren draait wil niet zeggen dat niet meer ‘winst uit onderneming’ geniet. Hoeveel uren en euro’s er nodig zijn om de status te behouden durf ik zo niet te zeggen. Overigens heeft het ook gevolgen voor de vrijval van de eventueel aanwezige FOR. Op deze vrijvalwinst kan wel de mkb-winstvrijstelling worden toegepast.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept