Jump to content

Paul van Minderhout

Senior
 • Content Count

  44
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

9

Personal info

 • Gender
  Male
 • First name
  Paul
 • Last name
  van Minderhout

Company info

 • Location
  Tilburg
 1. Het is op de manier wel heel erg hypothetisch allemaal, Begrijp ik het goed, Jan Holding is dus meer dan een holding die alleen aandelen houd, Jan is in dienst van de Jan Holding en Jan Holding is bestuurder in BvA waarvoor een mgmnt vergoeding wordt betaald. Er vanuitgaande dat het dga salaris gebruikelijk is, niet lager is dan dat van anderen in de BvA en niet meer dan 30% afwijkt van wat gebruikelijk is voor eenzelfde functie, en minimaal 45k bedraagt dan kan het meerdere gewoon als dividend worden uitgekeerd. Het is dus niet enkel de management vergoeding die bepalend is voor de hoogte van het Salaris. Is dit echt je beoogde constructie? Om wat voor bedragen gaat het? 8 holdings die allemaal bestuurder zijn? moeten allemaal een management fee van ca 60k ontvangen om de dga's een "gebruikelijk loon" uit te keren? Waarom zou je 8 bestuurders willen in je bvA, wat is dit voor je bv?
 2. Toen ik het las vroeg ik met af of dit rondje om de kerk dan nog enig belastingvoordeel opgeleverd, of niet duurder uitvalt dan gewoon de bijtelling nemen. Door eigen bijdrage heb je 38,1% loonbelasting over 2.400 bespaard (-/- 914 euro) maar betaal je 2400 euro dus per saldo -/- 1.486 uitkeren van die 2400 euro in 2019 met een gecombineerde belastingdruk (VPB 19% / dividendbelasting box2 25%) 39,25% dus blijft er netto over + 1.458 Per saldo dus duurder. Verrassend om te zien als je cijfers inklopt dat het wel degelijk iets opleverd Netto zonder eigen bijdrage 2.465,27 ->29.583 per jaar Netto met eigen bijdrage 2.576,42 - 200 = 2.376,42 - > 28.517 + 1458 -> 29.976 per jaar Dus toch 393 meer netto te besteden. Voordeel dus in de ZVW bijdrage en de heffingskortingen, weer iets bijgeleerd door jouw topic
 3. Ik heb in 2018 ook ooit een verkeerde aangifte gedaan waarvoor ik direct een suppletie heb ingediend. Dit ging om aanzienlijk lagere bedragen maar het idee is hetzelfde, op advies van de belastingtelefoon de volgende brief gezonden toen. Ik heb niet betaald, ook geen bevestiging gekregen, maar er is ook niet geklaagd voor het uitblijven van betaling. Misschien had ik nog expliciet moeten vragen in mijn brief om een bevestiging te sturen
 4. Bij nader indien heb je een punt, BUA geld ook voor relatiegeschenken las ik net op site belastingdienst
 5. Zoals ik het begrijp heeft de VOF geen personeel, geen arbeidsovereenkomsten en doet geen aangifte loonbelasting, dan heb je niks te maken met de Werk kostenregeling (WKR), en ook niet met het Besluit Uitsluiting Aftrek van voorbelasting (BUA). De term personeelsfeest is dan ook beetje misleidend lijkt mij. Dit lijken mij dus gewoon relatiegeschenken, waarvan de BTW gewoon als voorbelasting afgetrokken kan worden. De BTW op het bowlen zou ik vergeten en de gehele bon behandelen als een zakendiner. Dat zou betekenen dat je de BTW niet in aftrek kan nemen, de gehele bon inclusief BTW en eventueel aantoonbaar betaalde fooien neem je dan op de administratie als "beperkt aftrekbare kosten", waarvan je 80% kunt aftrekken. Het makkelijkste is om gewoon 80% van de kosten in te boeken, als je 100% in boekt moet je bij de aangifte het bedrag aan beperkte aftrekbare kosten weer apart specificeren.
 6. Ik neem aan dat je toch minimaal een e-herkenning gaat aanschaffen om de aangifte van Mijn Holding BV (B) te doen. Volgens mij kun je gewoon die KVK's van die 2 entiteiten toevoegen aan deze e-herkenning. De e-herkenning vraag je aan als natuurlijk persoon, en voegt daar de KvK's aan toe waarvoor je bent gemachtigd. Tenminste zo ging het bij mijn aanvraag bij digidentity. Ik betaal slechts voor 1 e-herkenning, en heb mijn eenmanszaak, holding en werkbv toegevoegd aan deze herkenning, ze valideren dan of je gemachtigd bent voor deze bedrijven, en je zult wat machtingen moeten ondertekenen en terugsturen, maar aangezien je over de hele linie zelf bestuurder bent mag je die zo te zien zelf allemaal tekenen.. Als bestuurder bent je verantwoordelijk voor de aangifte volgens mij, met de faissementen en een curator in beeld zou ik hier geen risico nemen. https://www.eherkenning.nl/vraag-antwoord V: Ik bezit meerdere ondernemingen, kan ik hiervoor 1 eHerkennismiddel gebruiken: A: Ja. U hoeft niet voor elke organisatie opnieuw een eHerkenningsmiddel aan te vragen. U kunt aan 1 eHerkenningsmiddel de verschillende KvK-nummers van uw ondernemingen koppelen. Neem hiervoor contact op met uw leverancier.
 7. Ik heb de cijfers ook eens een excel gestopt, er vanuitgaande dat het geen bestelauto is dus geen kia. Ik denk dat het effect van de 2 verschillende scenario's er ongeveer zo uit kan zien
 8. Dit heb je goed begrepen, op je facturen zet je geen BTW meer, dus er valt voor jouw debiteuren geen BTW meer terug te vorden. Als jouw klanten bedrijven zijn, zullen die in de meeste gevallen, tenzij dat hun activiteiten vrijgesteld zijn van BTW, de BTW als voorbelasting aftrekken en de kosten zijn voor hun de kosten exclusief BTW. Als je nu het inclusief BTW bedrag van vorig jaar berekend zonder BTW worden de diensten voor hun 21% duurder terwijl dit voor een consument geen verschil had gemaakt. Aan de verkoopkant bij gelijke prijsstelling, dus het oude ex BTW bedrag zonder BTW heb je al enige voordeel dat je de BTW niet hoeft te innen, Aan de inkoopkant heb je afstand gedaan van het recht om BTW af te trekken. Je hebt geen financieel voordeel aan de verkoopkant, en een aftrek beperking aan de inkoopkant, welke je niet door kan rekenen aan je klanten zonder je prijs te verhogen. Zover ik kan beoordelen met de informatie die je nu verstrekt heb je met jouw klantenportfolio en de aanmelding voor de KOR behoorlijk duurder uit omdat je BTW meer geen terugvorden en je niks kan doorbelasten aan jouw klanten Als ik af ga op wat de belastingdienst heeft gepubliceerd hierover op https://ondernemersplein.kvk.nl/kleineondernemersregeling/ zit je voor 3 jaar vast aan de KOR De enige 2 manier om er onderuit te komen Omzet passeert de 20.000 grens, je bent dan per direct afgemeld voor de KOR, en de rest van het jaar factureer je weer met BTW en kun je BTW weer aftekken de Belastingdienst u heeft aangemeld voor de KOR omdat u op 31 december 2019 een ontheffing van administratieve verplichtingen had. Dan kunt u uw deelname op ieder moment stoppen. Van dat laatste blijkt uit jouw gegevens geen sprake te zijn, wat betreft het eerste zie ook https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/nieuwe-kleineondernemersregeling/wat-betekent-meedoen-met-de-nieuwe-kleineondernemersregeling/omzet-boven-de-20000-geef-dat-meteen-door De oude situatie, (oude KOR) bestaat niet meer, de oude situatie (zonder KOR) kun je alleen maar herstellen door zo snel mogelijk de 20.000 euro aan te tikken. Hopelijk zijn er al verhalen van leden die al onder de KOR uitgekomen zijn omdat ze een verkeerde keuze gemaakt hebben, maar ik vrees het ergste.. Een telefoontje naar de belastingtelefoon zou ik er zeker aan wagen, misschien hebben ze nog een coulance periode.
 9. Volgens mij is het is gebruikelijk om in de akte van oprichting de eerste bestuurder aan te wijzen, ook als er dus geen AvA is geweest waarin bestuurder(s) benoemd werden zou er toch een bestuuder aangewezen kunnen zijn in de akte van oprichting. Als aandeelhouder zul je het volgens mij moeten doen met de jaarrekening en de toelichting op jaarrekening op de AvA. Echter als bestuurder hoor je volgens mij wel op de hoogte te zijn van deze zaken. Aangezien ze je ontslaan aan bestuurder kennen ze jou blijkbaar de status van bestuurder toe, waardoor je in de rol van bestuurder mogelijk inzage kan eisen. Ik denk nog aan een tweede troef, en dat is waardebepaling, er zal een eerlijke prijs betaald moeten worden voor jouw aandelen, de waardebepaling (al dan niet met een externe taxateur) zou toch enig inzicht moeten geven. Vooropgesteld, ik ben geen deskundige, slechts DGA van een B.V. waarbij ik enige aandeelhouder ben, toch leek het me geen kwaad te kunnen mijn gedachten te delen. Zo te lezen zit je in een klote situatie, maar met juridische bijstand van een advocaat kan de schade mogelijk enigsinds beperkt worden, ik vrees dat als je deze stap niet zet, dat ze je helemaal uitkleden, ze hebben een meerderheid in de AvA en ze spannen als samen, als ze echt willen kunnen ze het zo spelen dat jij met lege handen achterblijft vrees is
 10. Het doel van de tool op berekenhet.nl is om de belastingdruk uit te rekenen er vanuit gaande dat de volledige winst in de bv naar prive gehaald wordt. Het uitgangspunt is daar de winst, dus voor het uitkeren van salaris. De tool houd ook geen rekening meerdere vennoten of meerdere dga's. Om iets zinnigs uit de tool te krijgen zou je dus 32000 dus al winst moeten invullen, en 32000 als dga salaris, Er vanuitgaande dat je zelfstandigenaftrek, startersaftrek geniet zul je zien dat dat scenario fiscaal een stuk gunstiger was uitgepakt. Daaruit volgt inderdaad dat als de zaak als eenmanszaak gevoerd zou worden dit 6087 euro voordeliger zou zijn. Ik sluit me verder helemaal aan bij reactie van Maxn Met de toevoeging dat deze tool wat mij betreft niet in de prullenbak hoeft,
 11. Ik moet gelijk denken aan een verhaal over een systeembeheerder dat ik ooit gehoord heb, hij loste een probleem 1 minuut door een paar keer te klikken en stuurde een factuur van 500 euro. Toen de klant dit ter discussie stelde en vroeg om gespecificeerde rekening zag die er als volgt uit 1 EURO voor het klikken. 499 EURO voor de kennis waar te klikken. Je betaald dus voor het kennen van de regels en het vakjargon.
 12. Dat is op zich ook weer logisch, dan gaat deze vlieger ook niet op. Dat lijkt dus wel te kunnen, je betaald je de voorbelasting die je voor aanvang van de KOR2020 ontvangen heb terug over de komende 5 jaar, dus elk jaar 20% van de teruggevraagde BTW. Maar omdat er een drempel is van 500 Euro betaal je deze effectief niet bij zonnepanelen.
 13. KOR 2020 betekent toch ook geen voorbelasting meer terug kunnen vragen op de aanschaf. Of kun zou je eerst de BTW terug kunnen vragen en daarna aanmelden voor de KOR2020, Het is een leuke gedachtengang dat wel. De belastingdienst bied (of bood) de mogelijkheid een tweede BTW nummer aan te vragen voor andere activiteiten, Ik denk dat deze mogelijkheid nog steeds bestaat. Ik zou de belastingdienst verzoeken om een tweede BTW nummer, de BTW terugvragen en daarna verzoeken om ontheffing van administratieve verplichtingen.
 14. Ja, als je met netto-dividend bedrag bedoeld het bedrag na aftrek van 15% dividend belasting. Netto houd je nog minder over, want je betaald nog 10% via het bruto dividend bedrag bij de inkomstenbelasting, maar dat blijft vanuit het oogpunt van de b.v. buiten beschouwing, dat is een prive aangelegenheid. Voor de goede orde. 12.000 - 15% over 12.000 is natuurlijk 10.200
 15. Als de statuten dit toestaan kun je een dividend uitkering doen gedurende het lopende boekjaar, dat heet dan interim dividend. Je moet aan de voorwaarden voldoen dat de bv aan haar verplichtingen kan blijven voldoen (balanstest), enkele tonnen eigen vermogen zegt natuurlijk niks als dat vast zit in ijzeren voorraad of bijvoorbeeld vastgoed, maak dus een liquiditeit prognose. dat de minimale reserves (volgens de statuten) worden gehandhaaft, dat het eigen vermogen na de dividend uitkering niet lager wordt dan het gestorte en opgevraagde aandelenkapitaal + de reserves uit het vorige punt. Zorg voor een besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept