Ga naar inhoud

Bedrijfsadvies Telt

Junior
 • Aantal berichten

  9
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

Karma

0

Bedrijfsinfo

Visie op

 • Ik zoek mensen die
  op zoek zijn naar advies en begeleiding op financieel (inclusief financiering) en strategisch vlak.

Recente bezoekers van dit profiel

Het recente bezoekers blok is uitgeschakeld en zal niet meer getoond worden aan gebruikers.

 1. Bedrijfsadvies Telt

  Het plafond bereikt als eenmanszaak. Hoe verder?

  Dag Rob, Goed dat je in staat bent om jezelf een spiegel voor te houden en te erkennen waar je sterke en minder sterke punten liggen. In jou situatie zou ik er voor kiezen om jezelf te laten coachen op de aandachtspunten. Waar je nu met je bedrijf staat heb je zelf bereikt. Wellicht heb je meer in je mars dan je zelf denkt! De juiste begeleiding/sparringpartner kan een enorm verschil maken. De noodzaak voor een extra partner zie ik niet perse, aangezien je de basis op orde lijkt te hebben en reeds een goede boterham verdient.
 2. Bedrijfsadvies Telt

  Mogelijk? Lenen als gezonde BV, DGA met BKR registratie

  ik hoop dat je voldoende handvatten hebt gekregen. Het is altijd erg lastig om specifieke antwoorden te beantwoorden, zonder de ins en outs van de onderneming te kennen. Veel succes
 3. Ik begrijp de overweging om de B.V. om te zetten naar eenmanszaak, vanuit het kostenaspect gezien. Je geeft echter ook aan dat de B.V. niet goed draait. Ik wil je er dan, wellicht overbodig, ook op wijzen dat je bij een eenmanszaak ook je privévermogen op het spel zet. Bij je besluit hieromtrent is het goed om je je hiervan bewust te zijn.
 4. Bedrijfsadvies Telt

  Mogelijk? Lenen als gezonde BV, DGA met BKR registratie

  Overigens ondersteun ik de vraag van Joost: wat betekent de exit van hem voor de onderneming. Even los van de overnameprijs: hoe denk je dit te gaan opvangen en welke impact heeft dit op de kasstroom?
 5. Bedrijfsadvies Telt

  Mogelijk? Lenen als gezonde BV, DGA met BKR registratie

  Dag Christiaan, Als ik het goed begrijp neemt de holding de aandelen van de andere aandeelhouder over. Het is dan ook logisch dat de holding hiervoor een financiering aan gaat. Het financieren van aandelen wordt door de bank vaak gezien als risicovol. In veel gevallen zullen zij derhalve als eis stellen dat je privé ook aansprakelijk wordt voor (een deel van) de financiering. Een bank mag enkel een BKR-toets uitvoeren, als je privé wordt mee verbonden voor de zakelijke financiering. Bijvoorbeeld via een borgtocht of andere garantstelling. Aangezien de bank dergelijke financieringen ziet als risicovol, kan het ook lonend zijn om op zoek te gaan naar alternatieve financieringsmogelijkheden (of combinaties). Vaak laat de oud-eigenaar ook een bedrag in de vorm van een lening achter. Het rentepercentage behorend bij de lening hangt met name af van hoeveel risico de financiering met zich mee brengt. (Denk bij risico niet alleen aan zekerheden, maar ook aan de bestendigheid van de kasstromen). Welke financieringsconstructie je ook aan gaat, heb aandacht voor de afspraken die je maakt omtrent rente en aflossing. Vanuit mijn verleden bij de bank heb ik te vaak gezien dat bedrijven in de problemen komen, doordat hun financiering niet passend is bij de ontwikkelingen binnen hun bedrijf. Succes
 6. Bedrijfsadvies Telt

  Hypotheek als ondernemer

  De bank kijkt doorgaans naar de geconsolideerde cijfers van de afgelopen 3 jaar en dan in het bijzonder naar de kasstromen. Ook met een minder lang trackrecord kun je tegenwoordig een hypotheek krijgen. Dan wordt de 3-jaarsperiode aangevuld met een prognose. Uitgangspunt is dat wordt bekeken hoeveel geld jij verantwoord uit de ondernemingen kunt halen. Voor de bank maakt het niet uit of jij de salaris verhoogt of niet. Ze kijken namelijk naar het totaal (dus je salaris en de winstgevendheid). Ze zullen o.a. aandacht hebben voor investeringsplannen die jij voor de onderneming hebt (en welke impact hebben op de kasstromen) en of jij bijvoorbeeld een schuld (bijvoorbeeld een rekening-courant verhouding DGA aan de activazijde van de balans) hebt aan de ondernemingen. Ook zal de bank het belangrijk vinden dat er binnen de ondernemingen sprake is van een goede solvabiliteit. Mocht deze nog aan de lage kant zijn, dan zullen ze een correctie maken op het inkomen zodat je in de ondernemingen voldoende vermogen kunt gaan opbouwen.
 7. Op je vraag m.b.t. juridische stappen kan ik je geen antwoord geven. Wel hoop ik op andere vlakken een bijdrage te kunnen leveren aan je denkproces. Je energie en financiele middelen kun je maar één keer besteden, dus maak daarin hele bewuste keuzes. Besef daarbij dat juridische stappen je waarschijnlijk niet zullen helpen om een turn-around te creëren in de exploitatie. (In een dergelijke situatie zijn er alleen maar verliezers.) Hoewel ik de haalbaarheid en mogelijke opbrengsten bij het ondernemen van juridische stappen niet kan inschatten, zie ik dat dergelijke acties veel energie vragen van de ondernemer en het de aandacht afleidt van het nemen van maatregelen die nodig zijn om een gezonde exploitatie te bewerkstelligen. Voordat je het weet gaat je exploitatie nog sneller achteruit en zijn zaken onomkeerbaar. Uit je verhaal maak ik niet op hoe hoog de financiele schade tot dusver is en of jij kansen ziet om dit in te lopen de komende tijd. Indien jij verwacht dat je bedrijf nog wel perspectief heeft, zou ik je adviseren om daar je focus op te leggen. Als ik je verhaal goed heb begrepen valt is de verkoopoppervlakte in relatie tot de afzet een probleem. Dit komt tot uiting in een te lage omzet en relatief te hoge huurkosten. Zijn er nog andere financiele parameters die niet in gezonde verhouding staan? De vraag is op welke wijze het verkoopoppervlakte rendabel gemaakt kan worden. het hebben van lege schappen is doorgaans een slecht signaal richting klanten en wekt weinig vertrouwen. Denkrichtingen: huren kleiner oppervlakte (in hetzelfde of ander pand), onderverhuur -->shop in shop
 8. Bedrijfsadvies Telt

  failliet gaan, wat nu?

  Erg vervelend dat je geen positieve vooruitzichten met je bedrijf. Ik ben het met mijn voorgangers eens dat een faillissement (opgevolgd door WSNP) een erg drastische maatregel is om van een dermate (relatief lage) schuld af te komen. Een BBZ-uitkering aanvragen is een goede eerste stap (naast solliciteren) om voor een inkomen (tot bijstandsniveau) te zorgen. Dit is echter nog geen oplossing voor je schuldpositie. Is er binnen het bedrijf (of in prive) nog activa aanwezig dat je kunt verkopen en waarmee je de schulden kunt aflossen (al dan niet deels)? Indien dit niet het geval is kun je nog onderzoeken of een minnelijke schuldregeling tot de oplossingen kan behoren. Dit houdt in dat je een betalingsregeling treft, waarbij een gedeelte van de schuld wordt kwijtgescholden door de crediteuren. Er zijn meerdere instanties die je kunnen helpen bij het onderzoeken van deze mogelijkheden.

×

Cookies op HigherLevel.nl

Cookies zijn nodig om Higherlevel.nl goed te laten functioneren. Door het gebruik van HigherLevel.nl verklaar je onze voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren.

 Meer informatie   Oké