Ga naar inhoud
Donderdag 1 december a.s. zijn we in de ochtend "even" offline voor een technische up-date. ×
Donderdag 1 december a.s. zijn we in de ochtend "even" offline voor een technische up-date.
X

B&T Belastingadvies

Senior
 • Aantal berichten

  37
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

 • Dagen gewonnen

  1

B&T Belastingadvies won de laatste dag op 15 november 2019

B&T Belastingadvies had de meest gelikete inhoud!

Karma

6

Persoonlijke info

 1. Hoi Omieee, Allereerst welkom op het forum! Als er voor 2018 aangifte inkomstenbelasting is gedaan, dan kun je daarin wel zien of er een auto op de balans geactiveerd is (dus zakelijk). Is dit nog niet gebeurd, dan heb je nog de mogelijkheid om de auto te etiketteren zoals je wilt (ongeacht of je wel of geen btw hebt teruggevraagd). Staat er wel een auto op de balans, kijk dan of de auto wel of niet buiten de bezittingen van de VOF is gehouden (buitenvennootschappelijk vermogen). Als de boete erg hoog is en de leasetermijn niet te lang, zou je misschien een onderhandse overeenkomst met je vader kunnen afsluiten (auto zijn eigendom, maar pas op naam als de leasetermijn is afgelopen). Wellicht kunnen anderen (ik ben geen jurist) aangeven of dit wel kan en of er nog haken en ogen aanzitten. Groet, Ruud.
 2. Hoi Koen, Waarschijnlijk heb je deze keuze niet, omdat het meer lijkt op het verhuren van een werkplek (btw belast), dan op de verhuur van een bedrijfsruimte. Mocht het toch gezien worden als de verhuur van een bedrijfsruimte, dan komt die 90% van Joost weer om de hoek kijken. Groet, Ruud.
 3. Hoi Catharina, Withholding tax is geen Duitse BTW (Mehrwertsteuer). Het is een voorheffing/bronbelasting vergelijkbaar met loonheffing/inkomstenbelasting in Nederland. M.b.t. jouw eigen winstberekening kun je uitgaan van een omzet van €450,-. Mocht je op geen enkele manier de inhouding terug kunnen krijgen of verrekenen, dan is er iets voor te zeggen om de omzet €431,01 te laten zijn. Zelf ben ik geen kenner van het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland, maar wellicht kunnen ze je bij Team GWO (Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen) verder helpen (tel. 0800 024 12 12 bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur). Aan hun kun je vragen of je de inhouding terug kunt vragen middels een woonplaatsverklaring ( https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/internationaal/vermogen/teruggaaf_of_vrijstelling_van_buitenlandse_bronbelasting/teruggaaf_buitenlandse_bronbelasting_woonplaatsverklaring_aanvragen ) en teruggaafformulier ( https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/internationaal/vermogen/teruggaaf_of_vrijstelling_van_buitenlandse_bronbelasting/formulieren ) of dat het gebruikelijk is om voorkoming dubbele belasting toe te passen ( https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inkomstenbelasting/voorkomen-dubbele-belasting ). Groet, Ruud.
 4. Eerwaarde Bishop, Welkom op het Forum! Vraag 1: Inkomen en kosten dien je te boeken in het jaar waarop ze betrekking hebben. Nu je toch bezig bent een schone lei te creëren, kun je de facturen (Q3 2016) in 2016 bij de omzet tellen. Als je in 2017 of later de vordering betaald krijgt, hoef je alleen de vordering maar af te boeken (dus niet meer bij de winst van die jaren te tellen). Op het moment dat je zeker weet, dat je een deel van het geld niet meer krijgt, kun je dat deel als kosten boeken. Vraag 2: Waar kom je die nominale waarde precies tegen? In de aangifte inkomstenbelasting? Verder moet je in de boekingen een verschil maken tussen de betaling van rente en de aflossing van de lening. De rente is zakelijk aftrekbaar (als de financiering geheel zakelijk is) en moet op de W&V-rekening terecht komen als kosten. De aflossing is geen kostenpost, maar je ziet het effect van de aflossing wel als een vermindering van de schuld op de balans. Groet, Ruud.
 5. Had ik niet zo moeten verwoorden. Mijn excuses!
 6. "Artikel 3.8. Winst Winst uit een onderneming (winst) is het bedrag van de gezamenlijke voordelen die, onder welke naam en in welke vorm ook, worden verkregen uit een onderneming." Graag gedaan :)!
 7. Hoi Jelle, Als je zelf al boekhoudervaring hebt, kun je best zelf de boekhouding doen. Wat voor jouw het juiste boekhoudpakket is, kan ik niet bepalen. Het is afhankelijk van je eigen wensen en het type onderneming. Er staan verschillende topics over boekhoudprogramma's op Higherlevel. Ook zijn er verschillende websites met gebruikerservaringen. Mijn raad zou zijn: lees je in, zoek iets uit en maak goed gebruik van de gratis proefperiode (die er meestal wel bij zit). Dit lijkt me geen overbodige luxe. Jullie bedrijf is aan het groeien, de bedragen en belangen worden groter. En als je zelf al een goede boekhouding aanlevert, hoeft een belastingaangifte of belastingadvies niet zo duur te zijn. En als de kwaliteit goed is, betaalt het zich zelf terug. Vraag in je omgeving eens na of er ondernemers zijn met goede betaalbare belastingadviseurs (niet zozeer een boekhouder, want de boekhouding doe je zelf al). Hier neem je zelf een standpunt over in. Als jij vindt dat je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, vul je 'ja' in. Anders vul je 'nee' in en wordt het resultaat overige werkzaamheden. De Belastingdienst en de ondernemerscheck bepalen niet of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. De Belastingdienst kan wel een tegenovergesteld standpunt innemen, maar dan is er altijd nog de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen of in een later stadium in beroep te gaan. In de jurisprudentie zijn er genoeg voorbeelden te vinden, waarbij de Belastingdienst in het ongelijk wordt gesteld op dit punt. Naast de informatie bij de ondernemerscheck kun je ook deze pagina bekijken: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/wanneer_bent_u_ondernemer_voor_de_inkomstenbelasting/wanneer_bent_u_ondernemer_voor_de_inkomstenbelasting Nog een kleine aanvulling hierop. Mochten jullie een andere winstverdeling hebben afgesproken (samenwerkingscontract), bijvoorbeeld 40-40-20, dan volg je die verdeling ook in de aangifte. Ten slotte nog even over het uitbestede werk. Ben voorzichtig! Zorg dat er geen gezagsverhoudingen ontstaan, waardoor je als werkgever wordt gezien. Groet, Ruud.
 8. Uiteraard mag je alleen kosten meenemen, als die betrekking hebben op het betreffende boekjaar. Voorraad: De kosten voor het aanschaffen van voorraad kun je nog niet meenemen als er nog geen omzet is. In bepaalde gevallen is het mogelijk om voorraad af te waarderen https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2011-3447.html Afschrijving: Als in 2017 de bedrijfsmiddelen, waarover afgeschreven dient te worden, in gebruik zijn genomen, dan kun je de afschrijvingsmethodiek bepalen en de afschrijvingskosten meenemen. Afschrijven over nog niet in gebruik genomen bedrijfsmiddelen, is een ander verhaal. De voortbrengingskosten van een immaterieel activum, kunnen mee in het jaar van aanschaf. Voor de rest ben je aangewezen op goed koopmansgebruik. Die verliezen raak je niet kwijt, maar het is wel zaak dat je nog even uitzoekt wat er met de uitkering gebeurt, als er achteraf een bron van inkomen wordt aangemerkt door de Belastingdienst. Vanwege de WW-uitkering is het wellicht niet handig om voor de ambtshalve vermindering te gaan. Als er in 2017 en 2018 geen bron van inkomen is, dan kun je de kosten als verliezen in de aanloopfase van de onderneming in aanmerking nemen. Je mist dan wel de ondernemersaftrek, waar Prinsrachid het over heeft en je hebt niet gelijk de gewenste liquiditeit. Wel zijn de eerste inkomsten over het aftrekbare bedrag belastingvrij voor de inkomstenbelasting. Groet, Ruud
 9. Nee hoor, de aard van het beestje veranderd niet door er een ander labeltje op te plakken. Laten we maar hopen, dat je de klanten in jouw massagepraktijk niet dit soort verkooppraat te horen krijgen. Lijkt een beetje op de energieverkoper, die zakelijke energie verkoopt.
 10. Hoi Rene, Het is niet dat ik je de aftrekpost niet gun, sterker nog, van mij zou een ondernemer die lichamelijk werk verricht best de kosten van een masseur in aftrek mogen nemen. Maar in het verleden is er teveel misbruik gemaakt van aftrekposten met een gemengd (zakelijk / privé) karakter. In 1990 heeft de commissie Oort er een einde aan proberen te maken, door bepaalde kosten geheel of deels uit te sluiten van aftrek. Kosten voor persoonlijke verzorging zijn geheel uitgesloten, ook al weet je het zakelijk te verantwoorden. Uiteraard is er dan nog de uitzondering zijn de artiesten en topsporters. Vind ik wel een goede tip. Want helaas zijn jouw kosten ook niet mee te nemen als persoonsgebonden aftrek, omdat het gaat om het voorkomen van een blessure i.p.v. het genezen ervan. Groet, Ruud.
 11. Je onderneming begint feitelijk bij de eerste (voorbereidende) ondernemershandelingen. Als je de kosten met het oog op het starten van de onderneming hebt gemaakt, ben je dus eigenlijk al in 2017 met je onderneming begonnen. Ik zou gaan voor een ambtshalve vermindering van de jaren 2017 en 2018. De kosten gemaakt in 2019, neem je in 2019 mee. Omdat het om een redelijk hoge kostenpost gaat, zou ik het schriftelijk doen. Dan kun je het meteen uitleggen, zodat ze niet op je stoep hoeven te komen staan. En je kunt gelijk vragen of ze een formulier opsturen om de btw nog terug te vragen (als je ondernemer voor de omzetbelasting bent) voor 2017 en 2018. Mochten ze hier niet mee akkoord gaan omdat ze vinden dat er nog geen bron van inkomen is, dan kun je altijd nog artikel 3.10 Wet IB 2001 toepassen (opvoeren van aanloopverliezen). Daar heb je qua directe liquiditeit niet zoveel aan, omdat je niet meer kosten dan inkomsten mag opvoeren , waardoor je geen verlies creëert. Maar de kosten gaan dan niet verloren. Groet, Ruud.
 12. Hoi Sharon, Je denkwijze klopt vrij aardig. Als zelfstandige moet je je voor de aftrekposten in de inkomstenbelasting altijd drie vragen stellen: Hebben de kosten een zakelijk karakter? Drukken de kosten op jou? Zijn de kosten niet op een of andere manier uitgesloten of beperkt aftrekbaar? In deze casus is het antwoord: Als je artiest en beroepssporter bent en de behandelingen als persoonlijke verzorging met een zakelijk karakter worden gezien, heb je recht op aftrek. Hier nog wat extra uitleg op basis van de eerdergenoemde punten: Allereerst moeten kosten zakelijk zijn, wil je ze in aftrek nemen. Een belangrijk aspect hierbij is, dat je de kosten niet zou hebben gemaakt als je de zaak niet zou hebben gehad. Vaak zal het privé element te groot zijn, maar het zakelijk beschouwen van een behandeling, voor een bij het uitoefenen van het beroep opgelopen blessure, vind ik wel verdedigbaar. De kosten moeten "drukken". Daarmee wordt bedoeld dat je alleen datgene mag opvoeren, wat je ook zelf betaalt. Als je een deel vergoed krijgt, of een ander voor je betaalt, mag dat deel niet worden meegenomen in de aftrekpost. Dit geldt meer in het algemeen ook voor de btw. Als je de btw terug kan vragen bij een kostenpost, mag je alleen de kosten exclusief btw als kostenpost opvoeren. Als de kosten (deels) zakelijk en (deels) drukken, moet je nog altijd even nagaan of de kosten beperkt aftrekbaar of zelfs helemaal zijn uitgesloten van aftrek. Dat is in beginsel het geval bij persoonlijke verzorging. Dit is geregeld in artikel 3.16 van de Wet inkomstenbelasting 2001. In hetzelfde artikel staat echter ook, dat er voor artiesten en beroepssporters een uitzondering wordt gemaakt. Groet, Ruud.
 13. Klopt. Het is dus van belang goed helder te krijgen of er sprake is van 'onderzoek' of 'ontwikkeling' (of een combinatie van de twee). Ik vind 'ontwikkeling' verdedigbaar omdat het lijkt op het vormen van een digitale kennisbron, die je vervolgens kunt gebruiken om aan bepaalde wetgeving te voldoen. Ook is het dossier verhandelbaar (Basto heeft zich ingekocht).
 14. Is er een accountant op HigherLevel, die over de wijze van boeken iets meer kan vertellen? Ik blijf het vreemd vinden, dat het stoffendossier als een soort licentie/vergunning is geboekt. Als het stoffendossier als ontwikkeling geactiveerd dient te worden, dan zijn we een heel eind. Stel er dient geactiveerd te worden en er is nog geen aangifte vennootschapsbelasting (of inkomstenbelasting) gedaan, dan kun je twee dingen doen. Je neemt zelf het standpunt in, dat er recht is op investeringsaftrek. Immers je investeert in een immaterieel activum , dat bijdraagt aan de nationale productiecapaciteit. Geef in de aangifte aan dat er recht is op investeringsaftrek . Je laat de beoordeling (met de kans, dat het niet geaccepteerd wordt) vervolgens aan de Belastingdienst. Als je vooraf meer zekerheid wilt, of dat je iets in handen hebt voor de accountant, kun je vooroverleg plegen met de Belastingdienst. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/standaard_functies/prive/contact/rechten_en_plichten_bij_de_belastingdienst/ruling/ruling Verwijs naar de relevante artikelen: 1) investeringsaftrek, artikel 3.40 Wet IB 2001 (je investeert in een bedrijfsmiddel waarover afgeschreven wordt), 2) het begrip investeren, artikel 3.43 Wet IB 2001 (aangaan van de verplichting m.b.t. aanschaf (inkoop consortium) en voortbrengingskosten), 3) uitgeloten bedrijfsmiddelen, artikel 3.45 Wet IB 2001(hierbij geef je aan dat het gaat om een bedrijfsmiddel, dat niet wordt uitgeloten op basis van artikel 3.45, lid 1 onderdeel f Wet IB 2001, omdat het gericht is op de uitbreiding van de nationale productiecapaciteit) en eventueel 4) artikel 8 Wet op de vennootschapsbelasting (om vanuit de vennootschapsbelasting naar de inkomstenbelasting te verwijzen). Ook vermeld je dat je aanspraak maakt op investeringsaftrek m.b.t. de inkoop (aanschaf) en toekomstige voortbrengingskosten bij verdere ontwikkeling (fiscale gevolgen toekomstig handelen). Als er wel al aangifte is gedaan kijk dan naar de mogelijkheden van opnieuw indienen of aanvullen van de aangifte, bezwaar of ambtshalve vermindering.
 15. Veel onderzoek wordt niet geactiveerd op de balans (kosten worden in de loop van het jaar in aftrek gebracht) en heeft het karakter van een kostenpost (geen recht op investeringsaftrek). Pas als het stoffendossier als een investeringspost kan worden gezien , komt investeringsaftrek in zicht. Hoe zijn de andere leden (in het bijzonder de leden die zich ook hebben ingekocht) er in het verleden mee omgegaan? Hebben er al andere fiscalisten naar gekeken. Heeft de Belastingdienst hierover al uitspraken gedaan? Het blijft een complexe casus. Wellicht kun je, als de overige leden niet het inzicht kunnen verschaffen, om een standpuntbepaling verzoeken bij de Belastingdienst. Wel of geen investeringsaftrek, heeft mijns inziens meer te maken met het begrip investeren (artikel 3.43, Wet IB 2001) dan de uitsluiting van bedrijfsmiddelen (art 3.45, Wet IB 2001), waar je accountant het over had. Groet, Ruud.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.