loading
Ga naar inhoud

mr. Van Vliet

Junior
 • Aantal berichten

  9
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

Karma

2

Persoonlijke info

Bedrijfsinfo

 • Plaats
  Utrecht

Visie op

 • Ik zoek mensen die
  juridisch advies nodig hebben

Recente activiteiten

 1. Beste, Ik ben het eens met de moderator, echter de nakoming moet gevorderd worden door middel van een ingebrekestelling. Daarin dien je ook een termijn te noemen waarbinnen alsnog voldaan moet worden aan de overeenkomst. Soms lijkt dit een beetje formeel, omdat zoals bij jou al iemand anders is ingeschakeld, maar je moet nu eenmaal deze stap eerst zetten voordat schadevergoeding kan worden gevorderd. Inderdaad is dan art. 6:74 BW de kapstok. Zodra je wederpartij niet binnen de gestelde termijn over de brug komt, is hij in verzuim komen te verkeren. Pas daarna kan je daadwerkelijk schade vorderen. Bij de berekening daarvan dien je wel rekening te houden met de besparing denk ik, omdat je hem in deze twee maanden niet hoefde te betalen. Het gaat dus om de schade als gevolg van het moeten inhuren van iemand die meer geld gaat kosten voor de duur van het project. Maar stel nu dat als gevolg van zijn onttrekken het project vertraging oploopt waardoor je in de boetes loopt, dan kan je, mits het causaal verband is aangetoond, ook die schade op hem verhalen. NB ik ken het contract niet, mogelijk dat daar wel een exoneratieclausule in staat met betrekking tot schade over en weer. Tot slot, wacht niet te lang met ingebrekestellen e.d. omdat je op grond van art. 6:89 BW verplicht bent om op tijd te klagen, op straffe van rechtsverval. mvg, Jeroen van Vliet advocaat te Utrecht
 2. Toch nog een poging 😏. Een vof heeft een afgescheiden vermogen en moet ook een eenvoudige jaarrekening opstellen. Wat zegt de voorraadpositie? Zijn er nu crediteuren benadeeld? Wat zegt de vof overeenkomst? De vof kan mevrouw mogelijk ook aansprakelijk stellen. Dreigen met faillissement en dus hoofdelijke aansprakelijkheid voor Mw maar mogelijk ook voor jou alsdan is ook een optie. Het gaat m.i. om teveel geld om te laten schieten. Tenzij jezelf niet tgt bent natuurlijk…
 3. Beste, Het is lastig om hier goed advies over te geven zonder de inhoud van de statuten te kennen en de Joint venture agreement als die er is. Maar een groot voordeel is hier dat jij meerderheidsaandeelhouder bent. Het lijkt er op dat hier wellicht de oplossing ligt in het uitschrijven van een AVA door de bestuurder van de B.V. (ben jij dat?) en het agenderen van een liquidatiebesluit, voorzover dat bij meerderheid genomen kan worden en geen unanimiteit vereist. Er moet dan een vereffenaar aangewezen worden die de schulden betaalt en evt. overgebleven vermogen verdeelt en dan kan de B.V. uitgeschreven worden. De stap die je daarvoor zou moeten zetten is inderdaad een nieuwe B.V. oprichten met een bijna gelijkluidende naam (als dat je voorkeur heeft) en domeinnaam deponeren, je kunt ook al een inschrijving bij de KvK doen voor formele oprichting en dan is het B.V. i.o. maar kan je wel alvast de nieuwe contracten op naam van de B.V. i.o. zetten. Hou er wel rekening mee dat het openen van een nieuwe bankrekening best wat tijd kost tegenwoordig. Daarbij is het denk ik wel van belang dat de nieuwe contracten en opdrachtgevers volstrekt los staan van de vorige samenwerking en toch niet op een of andere manier gelinkt kunnen worden aan je huidige B.V. zodat wellicht door je huidige compagnon gezegd kan worden dat je onrechtmatig handelt door bestaande opdrachten over te hevelen. Mocht dit toch zo zijn dan zou ik niet voor deze oplossing kiezen, wordt hoop gedoe. Nogmaals, dit onder voorbehoud van afspraken in de statuten/ahok die we niet kennen.
 4. Beste Ton, Helaas worden advocatenkosten maar marginaal vergoed. Hier bestaat inderdaad een staffel voor, maar 25% is al aan de hoge kant. De suggestie van UwJurist klopt en houdt in dat je in plaats van de gewone civiele rechter, de kantonrechter aanspreekt. Let wel op dat je in alle gevallen griffierechten verschuldigd blijft. Wanneer je de zaak wint zullen deze griffierechten meestal wel gedekt worden door de proceskostenveroordeling. Als je vordering echter boven de 25k uitkomt ben je toch aangewezen op de gewone civiele rechter en zal je een advocaat dienen in te schakelen.
 5. Beste Jessee, Ik sluit wat laat aan dus waarschijnlijk ben je al voorzien van goede adviezen. Wat je niet uit het oog moet verliezen is dat je als enig bestuurder alle macht hebt. Aandeelhouders hebben in Nederland relatief weinig mogelijkheden, tenzij een onderwerp op de AVA wordt geagendeerd en een besluit kan worden genomen bij (in dit geval) een minderheid. Maar meestal is dat niet het geval. Ergo, als jij wil besluiten om bijv. twee vestigingen te sluiten, afkopen huurcontracten, en iedereen naar de goed lopende vestiging te verplaatsen, en zo een kostenbesparing te kunnen realiseren, dan kan jij dit besluit nemen als bestuurder nemen en mochten de statuten een stemming van de aandeelhouders vereisen, dan redt je het ook met je meerderheid. Uiteraard heeft dit ook een keerzijde; als jij enige statutair bestuurder bent ben je ook de kop van jut bij een faillissement voorzover er sprake zou zijn van bestuursaansprakelijkheid. Daar is overigens niet zo snel sprake van. De andere twee zijn waarschijnlijk minder snel aansprakelijk want zijn geen bestuurder, mogelijk op basis van feitelijk leidinggevende zijn, maar vermoedelijk ontlopen ze de dans. Dat is ook de reden dat je zelf de leiding in dit proces zal moeten nemen.
 6. Het is inderdaad nog wat algemeen, maar in het geval van de nakoming vorderen zou dat ik een kort geding moeten op straffe van een dwangsom dat hij/zij dit aan iemand anders verkoopt. Je ziet vaak een mechanisme van prijsbepaling in de clausule opgenomen staan. Inderdaad marktconform en een zg. 'beter' bod moet hoger liggen dan het afgewezen bod van A. Als hierover niets is opgenomen ga je kijken naar wat in het handelsverkeer gebruikelijk is en naar de achterliggende bedoelingen van partijen.
 7. Maar wat kan A doen als B die overeenkomst negeert? In dat geval kan A nakoming vorderen op straffe van een dwangsom. Verder in de gaten houden wie een mogelijke derde partij is die zou willen kopen en deze aanschrijven en op voorhand aansprakelijk stellen uit hoofde van onrechtmatige daad als hij/zij in strijd met de afspraken tussen A en B een transactie met B aangaat. Nou, dan verliest C zijn belangstelling wel. Niet leuk allemaal, maar in dit soort situaties kan je maar beter duidelijk zijn.
 8. Beste, Uw ondernemer A heeft een eerste recht van koop van hetgene hij thans huurt. Bij verkoop door de verhuurder dient deze in beginsel deze huurruimte bij voorrang aan A aan te bieden. Ik ken het contract verder niet en weet niet wat er over de prijsbepaling is bepaald, maar dat is het. En als er ook niets is gezegd over de modus operandi dan dient dat alsdan aanvullend overeen te worden gekomen. Dus een splitsing van het o/g en of een (onder)recht van opstal. etc. Bij onduidelijkheid wordt ook wel gekeken naar de bedoeling die partijen over en weer hadden t.t.v. het aangaan van de overeenkomst. Dan kan eerdere correspondentie van voor het aangaan van de ovk ook nog van belang zijn.
 9. Beste Drecht, We zullen eerst moeten kijken welk recht van toepassing is op de overeenkomst. Is er een forum clausule in het contract opgenomen? Uit de bijgevoegde tekst van het contract maak ik op dat opzeggen zonder reden sowieso is toegestaan, mits tegen het einde van een "solar year" en met een opzegtermijn van drie maanden. Ik weet niet wat hier met "solar year" wordt bedoeld, waarschijnlijk 1 jaar. Strikt genomen ben je dan nu klaar en is geen vergoeding verschuldigd. Dan kan onder omstandigheden anders zijn bijv. wanneer je de hele organisatie op de verkoop van dit product hebt ingericht, grote investeringen hebt gedaan en/of grotendeels afhankelijk bent van deze leverancier. Soms spelen ook mededingingsrechtelijke aspecten een rol, maar dat hoor ik hier niet. Op basis van deze criteria kan je wellicht bepalen hoe je casus er voor staat. Ik heb zelf meerder procedures gevoerd voor een distributeur en het is bijzonder lastig om schade te verhalen bij een op zich regelmatige opzegging van een duurovereenkomst. mvg, Jeroen van Vliet
NL

×

Cookies op HigherLevel.nl

Cookies zijn nodig om Higherlevel.nl goed te laten functioneren. Door het gebruik van HigherLevel.nl verklaar je onze voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren.

 Meer informatie   Oké