Jump to content
 • Heb je een column, artikel of opiniestuk geschreven over innovatie en/of ondernemerschap? Dan plaatsen we deze na een redactionele check graag op Higherlevel.nl! Middels "voeg column toe" kun je de column plaatsen. Let op: de columnsectie is niet bedoeld voor Online Marketeers die werkzaam/ingehuurd zijn om producten/diensten onder de aandacht te brengen.

 • Pensioenleeftijd naar 67, en nu?


  jeroentb

  Met ingang van 1 januari 2014 wijzigen er twee belangrijke zaken in de pensioenwetgeving.

  Allereerst wijzigt de wettelijke pensioenleeftijd van 65 naar 67.

  Daarnaast wordt een eerste inperking van het fiscaal kader van kracht.

   

  De Tweede Kamer heeft vorige week ingestemd met een heel ingewikkeld wetsvoorstel dat verdere inperking van het fiscaal kader per 1 januari 2015 zou moeten bewerkstelliggen. Aangezien ik het bijzonder onwaarschijnlijk acht dat dit voorstel ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen, zal ik aan die inperking hier nog geen aandacht besteden.

   

  Wat moet u ermee als werkgever, met die wijzigingen in de pensioenwetgeving?

  Moet u de pensioenregeling van uw personeel wijzigen? Of gebeurt dat automatisch?

  En heeft u uberhaupt wel invloed op een aanpassing?

   

  Ik zal deze vragen in omgekeerde volgorde beantwoorden.

   

  Of u invloed heeft op een aanpassing van de pensioenregeling hangt van een aantal factoren af. Indien uw personeel bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds het pensioen opbouwt, heeft u vrijwel geen invloed op de aankomende wijzigingen. Uw personeel overigens ook niet.

   

  De wijzigingen voor de verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen worden door de sociale partners, die samen het bestuur van deze fondsen vormen, opgelegd.

  Uw enige inspraak is dus via uw werkgeversorganisatie en uw personeel kan naar hun vakbonden wat wensen en verlangens doorgeven.

   

  Indien uw onderneming echter niet onder de verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds valt, heeft u wel degelijk invloed op de manier waarop de wijzigingen worden in de pensioenregeling worden verwerkt. Wel is het verstandig (en indien uw onderneming een ondernemingsraad heeft, verplicht) om de wijzigingen in samenspraak met uw personeel door te voeren.

   

  Nu kom ik op de vragen "Moet u de pensioenregeling van uw personeel wijzigen? Of gebeurt dat automatisch?". Ik ga bij de beantwoording van deze vragen uit van de aanname dat uw onderneming niet onder de verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds valt.

   

  Indien de pensioenregeling van uw onderneming niet fiscaal maximaal is, heeft de inperking van het fiscale kader wellicht wel helemaal geen impact voor u.

  De enige wijziging die u dan hoeft door te voeren in de pensioenregeling is een wijziging in de pensioenrichtleeftijd van 65 naar 67.

  In principe hoeft dat alleen maar voor het pensioen dat daadwerkelijk vanaf 1 januari 2014 wordt opgebouwd. Het pensioen dat tot 1 januari 2014 is opgebouwd, kan gewoon vanaf 65 uitgekeerd worden aan uw werknemers.

   

  Uw werknemers kunnen te zijner tijd dan zelf beslissen om hun "voor 2014" pensioenrechten uit te stellen en/of hun "na 2014" pensioenrechten te vervroegen en zo zelf een pensioendatum te kiezen die er tussen in ligt.

   

  Wellicht krijgt u van uw pensioenuitvoerder het aanbod om alle oude pensioenrechten om te zetten naar nieuwe pensioenrechten, dus met eindleeftijd 67. Ga hier nooit zonder meer mee akkoord. Het is waarschijnlijk dat de uitstel factoren die uw uitvoerder hanteert niet omgekeerd evenredig zijn aan de vervroegingsfactoren. Dan zou een dubbele omzetting (eerst uitstel, dan vervroeging) tot een lager pensioen leiden.

   

  Hiermee kom ik op een antwoord op mijn bovenstaande vragen.

  Praktisch alle pensioenregelingen zullen op enige wijze gewijzigd moeten worden per 1 januari 2014. En de door uw uitvoerder voorgestelde wijze waarop die wijziging verwerkt moet worden, is niet per definitie de beste voor u en/of uw werknemers.

  Dus ga niet zonder meer akkoord met het voorstel, maar bespreek het altijd met uw pensioenadviseur. En vraag naar de alternatieven.

   

  De allereerste vraag die ik stelde in deze column was:

  Wat moet u ermee als werkgever, met die wijzigingen in de pensioenwetgeving?

   

  In mijn beleving moet u als werkgever voor 1 januari 2014 goed nadenken en met uw personeel bespreken op welke wijze de pensioenregeling voort gezet moet worden.

  De wettelijk afgedwongen wijziging bieden u en uw personeel een kans om in overleg te beoordelen of uw gehele pensioenregeling nog voldoet aan de wensen en eisen die u eraan stelt.

   

  Sterkte en succes!  User Feedback

  Recommended Comments

  Goede column, werkgevend Nederland is hier zeer bij gebaat.

   

  Ik voeg graag als tip toe dat werkgevers noet zelf moeten gaan vogelen met deze complexe materie. Schakel de hulp in van een AFM gecertificeerd pensioenexpert.

   

  Groet

  Joost

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Inderdaad zorgt dit voor veel problematiek.

  Twee weken geleden bezig geweest met onderstaande:

   

  Mevrouw geboren na 1950, sinds kort weduwenaar, geen inkomen, geen vermogen, geen levensverzekeringen of wat dan ook.

  Man van mevrouw had een pensioen in eigen beheer, maar dat is op.

   

  Door de wijziging zit er voor haar een nabestaanden pensioen(Anw) nog niet in, zij moet inprincipe 2 jaar overbruggen met een bijstandsuitkering en eventuele toeslagen.

  Na gesprek met mevrouw bleek dat zij ook behoorlijk ziek was. Nu laat zij zich nu keuren of zij eventueel 45% arbeidsongeschikt is. En hopen daarmee alsnog aanspraak te doen op het nabestaandenpensioen.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  Na gesprek met mevrouw bleek dat zij ook behoorlijk ziek was. Nu laat zij zich nu keuren of zij eventueel 45% arbeidsongeschikt is. En hopen daarmee alsnog aanspraak te doen op het nabestaandenpensioen.

  Zwaar off topic in relatie tot de column, maar wat heeft het al dan niet recht op een nabestaandenpensioen in vredesnaam te maken met het wel of niet arbeidsongeschikt zijn?

   

  Ook zaait het begrip ANW in dit geval verwarring, ik vermoed dat je gewoon AOW bedoelt

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Dag Norbert,

   

  Hoezo off topic? Wanneer de AOW leeftijd 65 zou zijn, zou er voor haar niets aan de hand zijn.

   

  ANW is de Algemene nabestaandenwet. Zij heeft hier, omdat de pensioenleeftijd omhoog is, nu geen recht op.

  Wanneer zij 45% arbeidsongeschikt zou zijn, wel.

   

  Dus niet zozeer offtopic, dat heeft nabestaandenpensioen ermee te maken. En dus geen verwarring met ANW en AOW.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Beste FFA,

   

  Kwestie van begripsverwarring onder vakgenoten , vrees ik. Onder "nabestaandenpensioen" versta ik het NP en AOW, niet de ANW: dat is immers een tijdelijk nabestaandenpensioen.

   

  Maar, eerlijkheidshalve: voor de leek zal dat worst zijn, uitkering is uitkering.

   

  Je stelt dat ze door de verhoging van de pensioenleeftijd geen recht heeft op ANW. Had ze naar jouw mening dan wel recht gehad op ANW als de pensioenleeftijd niet was verhoogd? Het lijkt me dat ze - behoudens vanaf 45% a.o. - ook in de oude situatie sowieso geen recht op ANW had, maar op AOW? En dat de enige - aan het onderwerp van deze column te relateren - consequentie is dat die AOW-uitkering later in gaat?

   

  Wanneer de AOW leeftijd 65 zou zijn, zou er voor haar niets aan de hand zijn.

  Toch snap ik dat niet helemaal. Je heeft aan dat ze geboren is na 01-01-1950. Haar AOW rechten zouden dus ook in de oude situatie nooit eerder ingegaan zijn dan 01-01-2015. Waarom was er dan voor haar niets aan de hand geweest?

   

  Overigens wel heel mooi en goed om dat a.o.% te laten onderzoeken, dat zou voor deze relatie inderdaad een mooie oplossing zijn!

   

   

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites


  Join the conversation

  You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

  Guest
  Add a comment...

  ×   Pasted as rich text.   Restore formatting

    Only 75 emoji are allowed.

  ×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

  ×   Your previous content has been restored.   Clear editor

  ×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  On this forum all subjects are discussed related to entrepreneurship.

  Growing together with other entrepreneurs

  ✓     Ask your entrepreneur questions

  ✓     Share your answers

  ✓     Low profile

  ✓     Transparant

  ✓     At your convenience

  ✓     Always based on relevance, substance and expertise

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept