• 0

Werk uitbesteden aan particulieren

Hallo,

Ik heb mijn eigen webdesign bedrijfje, en dat begint een beetje te lopen. Maar omdat ik nog op school zit heb ik af en toe een opdracht die ik wegens tijdgebrek niet aan kan. Dus zou het handig zijn om wat werk uit te besteden, of door andere te laten doen. Ik heb een paar vrienden, die op dat gebied wel redelijk handig zijn, en mij dus wel kunnen helpen. Maar nu heb ik een vraag, ik wil dus geen werknemers aan nemen, daar is het bedrijfje te klein voor (zoveel geld gaat er nog niet in om). Hoe kan ik dan toch (legaal) werk uit besteden. Mijn vrienden staan niet ingeschreven in de KvK (ik dus wel).

 

Wie heeft hier een oplossing voor?

 

Ik had deze vraag ook op het FOK! Forum gesteld en op aanraden van Dennis Hettema stel ik hem hier nog eens.

 

Ik wist niet zeker waar ik deze vraag moest posten, dus heb ik het maar hier gedaan.

 

Alvast bedankt.

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

17 antwoorden op deze vraag

 • 0

Welkom op het forum.

 

Zoals je misschien al uit de search hebt kunnen opmaken zit ik ook al een tijdje met dezelfde gedachte te spelen. Zie de topics Personeel (studenten) aannemen: hoe? en Nul-urenovereenkomst en voorwaarden. In die topics is een hoop te vinden hierover. 19 december heb ik een afspraak staan met de KvK, dan ga ik eens wat concreet advies inwinnen van wat mijn bedrijf het beste zou kunnen doen. Mochten daar nog nieuwe inzichten uit voortkomen dan plaats ik het zeker op HL.

Link naar reactie
 • 0

Je kunt toch werk uitbesteden aan freelancers?

(Dan neem je niemand in dienst)

In feite zijn freelancers ook gewoon ondernemers (legaal/fiscaal gezien).

 

Voor sommige freelance-beroepen heb je ook geen KvK inschrijving nodig trouwens.

Vormgever bijvoorbeeld is een vrij beroep.

 

Succes in elk geval!

(Hoe het precies zit met het inhuren van je vrienden, daar weet ik het fijne ook niet van, behalve dat het je vriendschap kan vergallen ;D dus duidelijke afspraken maken!)

 

Groet,

Annedien

 

Link naar reactie
 • 0

Annedien,

 

Zoals ik al aangaf in het andere topic, en zoals waarschijnlijk ook opgaat voor binkje.nl, je kunt helaas niet van iedereen eisen dat ze eerst freelancer worden, met de eisen die aan het freelancer zijn hangen. Freelancers zijn in mijn geval geen oplossing omdat ik wat hele slimme mensen ken met heel veel kennis en kunde, die geen freelancer zijn (en dat ook niet willen en vooral niet kunnen worden).

Link naar reactie
 • 0

-knip-

 

Voor sommige freelance-beroepen heb je ook geen KvK inschrijving nodig trouwens.

Vormgever bijvoorbeeld is een vrij beroep.

 

Succes in elk geval!

(Hoe het precies zit met het inhuren van je vrienden, daar weet ik het fijne ook niet van, behalve dat het je vriendschap kan vergallen ;D dus duidelijke afspraken maken!)

 

Groet,

Annedien

Ik kies juist m'n vrienden (een select groepje, namenlijk 2 maar) omdat ik daar goed mee kan samenwerken.

 

Is er niet ergens een lijstje te vinden waar in staat welk beroep (voor freelance) wel en welk niet een inschrijving bij de KvK vereist. Want van de KvK site zelf wordt ik niet veel wijzer.

 

Decorum,

Ik wacht met spanning af wat je bij de KvK allemaal te horen krijgt.

 

Alvast iedereen bedankt voor tot zo ver de reacties.

Link naar reactie
 • 0

Alle verdere vragen en reacties over freelancers zijn te vinden in

deze topic over freelancen.

 

Maar om bij de vraag van deze topic te blijven. Gezien de aard van de werkzaamheden, komen je vrienden niet in aanmerking voor een freelance status. (Geen kvk nummer, 1 opdrachtgever, enz).

 

Zelf weet ik even niet hoe je dit moet aanpakken... Iemand een goed idee?

 

Leer alsof je eeuwig leeft, leef alsof het je laatste dag is!

Link naar reactie
 • 0

@ Decorum; ik beweer ook niet dat je vrienden freelancer moeten worden.

 

Heb het zelf overigens wel een keer zo gedaan, dat een vriendin van mij een factuur heeft uitgeschreven voor wat programmeerwerk dat ze voor mij heeft gedaan.

Die heb ik betaald- en dat waren voor mij kosten voor het project.

Maar misschien heb ik dat wel helemaal verkeerd gedaan en krijg ik de roe van de Sint ;D omdat ik te simpel gedacht heb.

 

Groet,

Annedien

Link naar reactie
 • 0
In Memoriam
Retired Mod     11,3k 479

@ Decorum; ik beweer ook niet dat je vrienden freelancer moeten worden.

 

Heb het zelf overigens wel een keer zo gedaan, dat een vriendin van mij een factuur heeft uitgeschreven voor wat programmeerwerk dat ze voor mij heeft gedaan.

Groet,

Annedien

 

Er blijft natuurlijk een verschil in zitten. Als je vriend(in) jou een factuur kan sturen, dan staat hij/zij dus al te boek als freelancers (eigen ondernemer). Anders is dat met vrienden die dat niet zijn. Dan is het wellicht interessant om hiervoor een nulurencontract voor te maken.

 

Meer info (kweet niet of dat al genoemd is is), staat op de website van de KvK, met een overzicht en uitleg over welke contracten er mogelijk zijn.

 

 

Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link naar reactie
 • 0

Ha Binkje,

 

Ik heb even gekeken op de site van de Belastingdienst. Er blijkt dus zoiets als een "Pseudo-werknemer" ;D te bestaan. Vraag me niet precies wat het is, maar het is een meewerkend iemand waar je geen gezagsrelatie mee hebt en die geen ondernemer is en ook niet in dienst is (stagiaires, meewerkende familieleden, of misschien ook helpende vrienden). Als jouw vriend je "helpt" en je bent niet zijn baas, kan je van te voren een formulier invullen bij de belastingdienst. Je moet dan wel sociale lasten inhouden op het salaris, maar je vriend krijgt geen dienstverband en hij hoeft ook geen ondernemer te worden.

 

Hieronder wat relevante tekst van de site van de Belastingdienst. Erg duidelijk vindt ik het niet, maar misschien moet je ze eens bellen. Je kan ook een boekhouder vragen of die je helpt, want het huren van een "vriend" brengt toch wat administratieve rompslomp met zich mee.

 

Veel succes.

 

Groeten,

Nils de Witte

 

 

Inkomsten: winst, loon of resultaat uit overige werkzaamheden

 

Als u voor een opdrachtgever werkzaamheden uitvoert, is het in de praktijk vaak lastig om te bepalen of u een dienstbetrekking heeft, of u ondernemer bent of dat er sprake is van bijverdiensten. Sinds januari 2001 geeft de Belastingdienst de verklaring arbeidsrelatie af. Met een verklaring arbeidsrelatie kunt u vooraf zekerheid krijgen over de vraag of uw inkomen uit een arbeidsrelatie als belastbare winst uit onderneming, belastbaar loon of belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast. Vanaf 1 januari 2002 geeft de Belastingdienst verklaringen af die zowel voor de loonheffing als voor de premies werknemersverzekeringen gelden. Staat in de verklaring dat uw inkomsten behoren tot de winst uit onderneming of dat uw inkomsten voor rekening en risico van de vennootschap zijn, dan is de verklaring ook een zelfstandigheidsverklaring voor de Waz. Uw opdrachtgever hoeft dan geen premies werknemersverzekeringen af te dragen. Een verklaring arbeidsrelatie is geldig tot maximaal twee jaar na de afgifte.

 

Let op!

Als de Belastingdienst u niet als ondernemer beschouwt en u heeft wel inkomsten uit uw activiteiten, dan gelden deze inkomsten voor de inkomstenbelasting als 'belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden', en niet als 'belastbare winst uit onderneming'. U kunt in dit geval dus geen gebruik maken van de speciale regelingen voor ondernemers.

 

Wanneer is iemand bij u in dienstbetrekking?

 

Het is voor u belangrijk te weten of iemand die voor u werkt, bij u in dienstbetrekking is of niet. Is hij bij u in dienstbetrekking, dan krijgt u als werkgever te maken met de regels voor de loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) en premies werknemersverzekeringen. Als werkgever bent u inhoudingsplichtig voor de loonheffing. U moet die inhouden op het loon van uw werknemer en afdragen aan de Belastingdienst.

 

Als werkgever bent u ook premies werknemersverzekeringen verschuldigd. Een deel van die premies kunt u ook inhouden op het loon van uw werknemers. Het totale verschuldigde bedrag betaalt u aan Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV).

 

Hoe bepaalt u nu of iemand die meewerkt in uw onderneming bij u in dienstbetrekking is? Dat is het geval als:

 

 

hij zich verplicht heeft om enige tijd arbeid te verrichten; en

hij daarvoor loon ontvangt; en

er tussen u en de werknemer er een 'gezagsverhouding' is. Dat wil zeggen: u kunt hem opdrachten en aanwijzingen geven over het werk dat moet worden gedaan, en hij moet zich daaraan houden.

Doet zich deze situatie voor, dan moet u de regels voor de loonheffing en premies werknemersverzekeringen toepassen. Het maakt dan niet uit of degene die meewerkt in vaste dienst is of niet. Ook een losse hulpkracht, een vakantiewerker, een zaterdaghulp, enzovoort is meestal bij u in dienstbetrekking.

 

Zie ook: Loonheffing

 

In sommige gevallen moet u de regels voor de loonheffing en de premies werknemersverzekeringen toepassen, ook als niet voldaan is aan de voorwaarden die hierboven zijn genoemd, bijvoorbeeld omdat er geen gezagsverhouding is. Dit doet zich onder andere voor als u opdrachten geeft aan thuiswerkers, aannemers van werk, stagiairs, meewerkende kinderen en degenen die gelijkgesteld kunnen worden aan 'gewone' werknemers. Bij artiesten en beroepssporters moet u meestal ook loonheffing inhouden.

 

Als u twijfelt of u loonheffing moet inhouden en afdragen en premies werknemersverzekeringen moet betalen, vraag dan nadere informatie bij de Belastingdienst of UWV. Ook kan degene die voor u werkt bij de Belastingdienst een verklaring vragen waarin staat of de inkomsten die hij ontvangt, worden beschouwd als winst uit onderneming, loon of resultaat uit overige werkzaamheden.

 

De verklaring van de Belastingdienst geldt vanaf 2002 ook voor de werknemersverzekeringen. U hoeft geen loonheffing in te houden of premies werknemersverzekeringen te berekenen, als de freelancer een verklaring heeft dat voor die werkzaamheden er sprake is van winst uit onderneming. Dit geldt niet als het u redelijkerwijs duidelijk had moeten zijn dat er sprake is van een dienstbetrekking.

 

Als u uitbetalingen doet aan derden, die niet bij u in (fictieve) dienstbetrekking werkzaam zijn en die de werkzaamheden niet hebben verricht als ondernemer, dan kunt u voor het melden van deze uitbetalingen aan de Belastingdienst gebruikmaken van het formulier Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan derden. Dit formulier wordt u op verzoek door de Belastingdienst toegezonden.

 

Zie ook Inkomsten: winst, loon of resultaat uit overige werkzaamheden

 

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0
In Memoriam
Retired Mod     11,3k 479

Een heel interessant bericht in verhouding met bovenstaande:

 

Beleidsregels voor beoordeling dienstbetrekking gepubliceerd !

 

De beleidsregels geven de zienswijze van de Belastingdienst en het Uwv aan. Zo geven zij aan wanneer naar hun mening sprake is van een

dienstbetrekking of zelfstandige arbeid.

Lees verder >>>

 

Vanaf bovenstaande link zijn ook de beleidsregels te vinden onder de link.

 

OF ... ga direct naar de beleidsregels op de site van het Ministerie van Financiën.

 

 

Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link naar reactie
 • 0

Situatie 1.

Ze werken ongeveer 2 keer per jaar een paar uur voor je. Dan kunnen ze als natuurlijk persoon een factuur sturen. Ze zijn dan geen ondernemer/freelancer (voor de btw, de loonbelasting en de sociale verzekeringen) en geen werknemer, gezien het incidentele resultaat van de werkzaamheden.

 

Situatie 2.

Ze werken met enige regelmaat voor je.

De belastingdienst en de uitvoeringsinstelling kijken dan naar de werkelijke situatie en zullen oordelen dat er een (fictief) dienstverband is, ookal melden ze zich aan als zelfstandig ondernemer. Je moet dan altijd loonbelasting en SV-premies afdragen.

 

Als je dit niet wilt, kan je ze inhuren via een payroll-service. Dit is een soort uitzendbureau waar je je eigen medewerkers aanmeldt. Is wel duurder dan zelf in dienst nemen, maar bespaart je de administratieve rompslomp. Je krijgt dan eens per 4 weken een factuur op basis van de gewerkte uren. Dit zou voor jou een goede optie kunnen zijn.

 

May the wind always be at your back and the sun upon your face.

And may the winds of destiny carry you aloft to dance with the stars.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  5 leden, 171 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.