• 0

Omslagpunt BV of Eenmanszaak - DGA salaris

Door een combinatie van twee topics over netto inkomens van een DGA en een zelfstandig ondernemer ben ik meer gaan nadenken over het omslagpunt voor een BV.

 

Het betreft de volgende topics:

 

- Opzetten LoonAdministratie DGA Ltd 2006

- bruto/netto voor freelancers spreadheet voor berekening

 

In het eerste topic haalde iemand een voorbeeld aan van een loonstrookje van een DGA waarbij een brutoloon van 2.500 euro per maand werd uitbetaald (30.000 euro en dus lager dan het standaard DGA salaris van 39.000 euro). De kosten voor de BV zouden in dat voorbeeld slechts 6,5% hoger liggen, aangezien alleen de ZWF premie betaald hoeft te worden.

 

Voor een netto inkomen van 2.165 euro per maand is in dit geval dus een winst voor lonen nodig van 31.950 euro op jaarbasis.

 

Wanneer we deze winst invoeren bij de berekening uit het tweede topic hierboven genoemd resteert een nettoloon van 2.105 euro. Hierbij is overigens geen rekening gehouden met de 10% vrijstelling zoals die in 2007 gaat gelden.

 

Het omslagpunt voor een BV ligt hiermee veel lager dan ik al die tijd heb gedacht. Of zie ik factoren over het hoofd? Het volgende speelt volgens mij nog een rol;

 

 • 10% winstvrijstelling eenmanszaak
 • DGA salaris moet verlaagd kunnen worden ten opzichte van de standaard 39.000 euro
 • Extra kosten BV in de vorm van accountant (hoeveel kan dat zijn?)

 

Wat zie ik over het hoofd, of is het omslagpunt echt zo laag?

 

 

Overzichtelijke website statistieken van ICStats, Visitor Engagement praktisch toepasbaar!

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0

Er komt wel iets meer bij kijken dan alleen naar het DGA salaris te kijken. Een 'normale' werknemer is verzeker tegen WW/AOW, bouwt pensioen op enz. De DGA moet hier allemaal zelf voor zorgen en bouwt dus niets via het loon op.

Verder is het zo dat een BV vennootschapsbelasting betaald EN de DGA inkomstenbelasting. Ook moet de DGA btw betalen over zijn loon wanneer er geen fiscale eenheid is tussen de BV en de DGA.

Voor een eenmanszaak heb je de ondernemersaftrek en 10% winstvrijstelling, wat bij elkaar gauw een behoorlijk bedrag oplevert en een eenmanszaak hoeft alleen inkomstenbelasting te betalen. Dan zijn er extra kosten voor de boekhouder. Er is immers een jaarrekening verplicht ( bij een eenmanszaak niet, maar wel aan te raden ) en er moeten publicatiestukken naar de KvK worden ingestuurd. Dan is er sowieso nog dat er notulen van de vergadering van aandeelhouders moeten worden bijgehouden, ook al is er maar een bestuurder.

 

Het is dus wel even iets moeilijker te bepalen of je een BV gaat oprichten of dat je een eenmanszaak wordt. Vaak is het fiscaal voordeliger wanneer er een behoorlijke winst wordt gemaakt, maar dit verschilt per situatie.

 

Patricia Visser

 

Link naar reactie
 • 0

Hoi Patricia,

 

Ik vind jouw reactie niet zo duidelijk of niet zo sterk. (bedoel ik niets mee, wil het alleen wat duidelijker krijgen)

 

De DGA moet hier allemaal zelf voor zorgen en bouwt dus niets via het loon op.

Ten eerste het punt dat de DGA niet verzekerd is tegen WW/AOW en daar helemaal zelf voor moet zorgen. Wat is hierin het verschil met de eenmanszaak? Ik als zelfstandige moet ook mezelf volledig verzekeren toch?

 

Verder is het zo dat een BV vennootschapsbelasting betaald EN de DGA inkomstenbelasting.

Wat alleen maar in het voordeel spreekt van de BV, want de VB is natuurlijk veel lager dan de inkomstenbelasting. Dus als ik met het bovenstaande voorbeeld al bijna gelijk zit, dan is iedere euro winst beter geplaatst in de BV.

 

Ook moet de DGA btw betalen over zijn loon wanneer er geen fiscale eenheid is tussen de BV en de DGA.

Wanneer is er sprake van de fiscale eenheid, waardoor er BTW betaald moet worden? En waarom is die negatief?

 

Voor een eenmanszaak heb je de ondernemersaftrek en 10% winstvrijstelling, wat bij elkaar gauw een behoorlijk bedrag oplevert en een eenmanszaak hoeft alleen inkomstenbelasting te betalen.

De ondernemersaftrek is in bovenstaande berekening meegenomen, de 10% vrijstelling zoals gezegd niet. Dat verhoogt de grens iets, maar ik vind het nog niet schrikbarend.

 

Dan zijn er extra kosten voor de boekhouder. Er is immers een jaarrekening verplicht ( bij een eenmanszaak niet, maar wel aan te raden ) en er moeten publicatiestukken naar de KvK worden ingestuurd. Dan is er sowieso nog dat er notulen van de vergadering van aandeelhouders moeten worden bijgehouden, ook al is er maar een bestuurder.

Wat zouden deze extra kosten bedragen? € 2.500 euro?

 

Vaak is het fiscaal voordeliger wanneer er een behoorlijke winst wordt gemaakt, maar dit verschilt per situatie.

Dat is wat me altijd verteld is en wat ik ook altijd geloofd heb, maar ik zie nu hier dat het wel meevalt met die "behoorlijke winst". Jouw stuk heeft me niet overtuigd van een groter verschil althans. Wil ik niet luisteren, of is het iets anders?

 

 

 

 

Overzichtelijke website statistieken van ICStats, Visitor Engagement praktisch toepasbaar!

Link naar reactie
 • 0

Het kan best zijn dat je mij niet duidelijk genoeg vind want dit is ook niet zo 1 2 3 op te sommen of het inderdaad voordeliger is om een BV of een eenmanszaak ervan te maken. Ik geef alleen aan wat de verschillen zijn.

Om echt te kijken of het fiscaal wel voordeliger is zijn er ingewikkelde berekeningen die je boekhouder/accountant voor je kan maken. Ook is er zo niet te zeggen hoeveel kosten je meer kwijt bent aan de boekhouder omdat dit aan de grootte van het bedrijf ligt.

 

 

Wanneer er een stichting aandelenbeheer achter de BV 'hangt' is er sprake van fiscale eenheid en hoeft er geen btw over het salaris van de DGA te worden afgedragen.

 

Het gaat mij er niet om jou te overtuigen maar om aan te geven dat er wel iets meer bij komt kijken dan hetgeen jij hiervoor in het bericht zette.

 

Zoals gezegd: elke situatie is anders en moet apart bekeken worden.

 

Patricia

 

Link naar reactie
 • 0
Het gaat mij er niet om jou te overtuigen maar om aan te geven dat er wel iets meer bij komt kijken dan hetgeen jij hiervoor in het bericht zette.

 

Een aantal van jouw punten kon ik weerleggen, of misschien bagataliseer ik ze juist. Dat is eigenlijk wat ik probeer uit te vinden. Over dat BTW verhaal ga ik eens wat opzoeken.

 

Bedankt in ieder geval voor jouw reacties.

Overzichtelijke website statistieken van ICStats, Visitor Engagement praktisch toepasbaar!

Link naar reactie
 • 0

Zoals pvisser al aangaf, het is lastig om een "harde" grens aan te geven als omslagpunt. Wil je weten wat fiscaal het meest interessant is dan zul je moeten kijken naar de totale belastingdruk. Alle fiscaliteiten dien je hierbij in ogenschouw te nemen. Een ondernemer heeft aantrekkelijke fiscale faciliteiten. Niet alleen de ondernemersaftrek maar ook de oudedagsreserve, willekeurige afschrijving, winstvrijstelling e.d. spelen hierbij een rol. Wordt er momenteel fiscaal geoptimaliseerd binnen de onderneming? De BV krijgt te maken met de loonbelasting (Zvw 6,5%) en vennootschapsbelasting maar vooral ook de AB heffing kan om de hoek komen kijken! (de BTW laat ik even buiten beschouwing) De gecombineerde belastingdruk is het uiteindelijk resultaat wat je in de vergelijking moet hanteren jegens de te betalen IB bij de winst uit onderneming (Zvw 4,4%). Terecht wijst pvisser je ook op de factor pensioen. Als ondernemer kun je gebruik maken van de OR hetgeen leidt tot een latente belastingclaim. Wanneer je als ondernemer voornoemde OR ook daadwerkelijk inzet voor je pensioen dan zul je bij de uiteindelijke berekening ook rekening moeten houden met een pensioen voor de DGA hetgeen weer een hogere omzet vereist.

 

Indien de beperking van de aansprakelijkheid niet de reden is om te kiezen voor een rechtspersoon dan kun je bij een winst uit onderneming < 50k, in mijn ogen, het beste ondernemer blijven. Bij een hogere winst zul je goed moeten gaan rekenen ;D

 

Succes

www.camelot-legal.nl

Link naar reactie
 • 0

BTW over DGA salaris:

 

Voor zover ik het nu begrijp moet de directeur groot aandeelhouder BTW in rekening brengen bij de BV over het salaris dat wordt genoten. Deze moet worden afgedragen uiteraard, maar de BV kan (in de meeste gevallen) de BTW verrekenen. Dus, behalve administratieve romslomp, zit hier toch geen financieel nadeel aan vast?

 

http://www.gm-esman.nl/news.htm#Fiscus%20versoepelt%20BTW-plicht%20DGA

 

http://www.oranjeaa.nl/inner.php

 

Dit tenzij er een fiscale eenheid wordt gevormd, dan hoeft deze poppenkast niet uitgevoerd te worden.

Overzichtelijke website statistieken van ICStats, Visitor Engagement praktisch toepasbaar!

Link naar reactie
 • 0

Naast de fiscale voordelen en/of nadelen zijn er bij een BV nog andere punten die wellicht belangrijk zijn om over te gaan naar een andere structuur, zoals het ondernemersrisico of het creeeren van zekerheden bij meerdere aandeelhouders, partners of belanghebbende.

Leer alsof je eeuwig leeft, leef alsof het je laatste dag is!

Link naar reactie
 • 0

Ik begrijp dat het sterk afhankelijk is van persoonlijke factoren en allerlei inkomensbestandsdelen (zoals pensioensopbouw). Wat me vooral echter opvalt is dat iedereen die grens zo hoog legt voor uberhaupt na te gaan denken over een BV. Buiten de beperking van de aansprakelijkheid zijn er ook andere redenen om aan een BV te denken, zoals René ook aangeeft.

 

Je zou ook in overweging kunnen nemen dat het opzetten van een BV structuur in een vroeger stadium dan wellicht fiscaal niet direct de beste oplossing is, maar wel praktisch. En dat wanneer een ondernemer in het beginstadium zit de verschillen niet eens zo groot hoeven te zijn in netto loon bij een winst van rond de 30.000 euro. Zeker wanneer je pensioensopbouw buiten beschouwing laat en laten we eerlijk zijn, hoeveel startende ondernemers bouwen nu echt dat pensioen op?

 

Hoewel er zoveel factoren van invloed "kunnen" zijn, moet het toch mogelijk zijn om een soort van "standaard" berekening te maken waarbij te berekenen is wat de verschillen zijn? Die zie ik zo weinig en bij de berekeningen die ik zie wordt voor de DGA meteen van alles moois geregeld zoals pensioenopbouw en weet ik wat nog meer. Als je dat vergelijkt met een zelfstandig ondernemer die verder niets opbouwt gaat de vergelijking inderdaad mank. Nee, ik wil eens een vergelijking zien van een zeer sobere BV (met een lager gebruikelijk loon, geen pensioen en wat dan ook) met een netto inkomen bij een eenmanszaak.

 

Iemand die daar een berekening van kan maken?

Overzichtelijke website statistieken van ICStats, Visitor Engagement praktisch toepasbaar!

Link naar reactie
 • 0

Een lager loon dan 39000 euro voor de DGA kun je niet zomaar nemen. Je moet dit bij de belastingdienst aanvragen en zij kennen dit alleen toe wanneer de BV de loonkosten niet kan dragen van het gebruikelijk loon en er structureel verlies wordt gedraaid door de BV waardoor het loon wel verlaagd moet worden om de BV uit financiele problemen te houden.

 

Nogmaal: er is niet zomaar een berekening voor te maken, er spelen te veel factoren voor mee. Daarom vind je ook geen standaard rekenmodellen.

 

Patricia

Link naar reactie
 • 0
Een lager loon dan 39000 euro voor de DGA kun je niet zomaar nemen. Je moet dit bij de belastingdienst aanvragen en zij kennen dit alleen toe wanneer de BV de loonkosten niet kan dragen van het gebruikelijk loon en er structureel verlies wordt gedraaid door de BV waardoor het loon wel verlaagd moet worden om de BV uit financiele problemen te houden.

 

Het spijt me, maar dit is te eenzijdig. Te lang heb ik dit soort argumenten aangehoord waardoor ik de BV als "verwegistan" zag. Inmiddels weet ik uit ervaring door mensen in mijn omgeving, dat het te doen is om dat gebruikelijk loon te verlagen wanneer je kunt aangeven dat iemand met een vergelijkbare functie in loondienst (zonder aanmerkelijk vermogen) minder verdient dan die 39.000 euro. Er zijn genoeg situaties denkbaar waarbij iemand lager uitkomt.

 

Bijvoorbeeld in de situatie dat er geen (andere) medewerkers in de BV zitten (lagere verantwoordelijkheid) en er werk wordt verricht dat normaal gesproken lager wordt beloond (arbeiders, administratief, verkoper etc.). De (jonge) leeftijd zou daarbij misschien ook een rol kunnen spelen.

 

Ik heb wel een belangrijk ding over het hoofd gezien. Mij leek het mooi om zoveel mogelijk winst via VPB te laten belasten, omdat dit 30% is. Stom natuurlijk, de belastingdruk ligt hoger doordat je bij uitkering nog eens 25% dividendbelasting moet betalen waardoot het uitkomt 47,5%. Dit is lager dan het toptarief, maar wel hoger dan de schalen daaronder. Dus fiscaal gezien schiet je er dan niets mee op om een lager gebruikelijk loon te hebben. Wel als je beslist om de winst in de BV te laten om bijvoorbeeld volgend jaar weer te investeren. En dat zou dus ook een reden kunnen zijn om een BV al in de beginfase te gebruiken, omdat je in die beginjaren (of net na die begin jaren) toch wilt investeren bijvoorbeeld. Bij een eenmanszaak ben je dan de winst volledig aan het belasten.

Overzichtelijke website statistieken van ICStats, Visitor Engagement praktisch toepasbaar!

Link naar reactie
 • 0

Martijn,

 

het is inderdaad een mooi streven om een model in elkaar te zetten om de afweging tusen eenmanszaak en BV te kunnen maken.

 

Vooral in de eerste 3 jaar van een eenmanszaak heb je allerlei fiscale voordelen waardoor je eventuele "overwinsten" toch onbelast in de zaak kunt houden. Denk aan de standaardzaken als een zelfstandigenaftrek en startersaftrek, maar ook de willekeurige afschrijving en de investeringsaftrek (en eventueel zelfs de FOR). Wanneer je echter minder te investeren hebt dan zal dit voordeel lager uitvallen. Bij het opstarten van een zaak is een ding heilig: cash flow. Omdat je van start gaat weet je nog niet precies wat je gaat verdienen, het kan dus ook best zijn dat je dusdanig weinig winst draait dat je zelfs nog gebruik kunt maken van de KOR. Verder zijn de opstartkosten (administratief) van een eenmanszaak nagenoeg nul terwijl je bij een BV toch al direct kosten dient te maken.

 

Ben benieuwd of er accountants/boekhouders op het forum zijn die wellicht al zo'n model hebben of er eentje in elkaar gaan zetten.

 

Ard

Link naar reactie
 • 0

Daar heb je inderdaad gelijk in Ard.

Voor mijn gevoel zijn de eerste 3 jaar in de vorm van een eenmanszaak het beste (even alle andere factoren buiten beschouwing gelaten), als je daarna verder wilt gaan kom je misschien in een overgangsfase waarbij een BV misschien niet direct fiscaal aantrekkelijk lijkt maar waarbij het verschil niet groot is en je cashflow voordelen kunt halen (bij winst dat je wilt investeren). De fase daarna zit je zeker goed met een BV.

 

De reden dat ik hier nu zo mee bezig ben is dat ik me in die tussenfase bevind. Fiscaal is het niet direct aantrekkelijk een BV te beginnen, maar de voordelen van de starterspunten bij een eenmanszaak heb ik ook niet meer. Daarnaast speelt het een rol dat er diverse samenwerkingen op de rol staan voor dit en komend jaar, waarbij een goede opzet noodzakelijk is.

 

Al met al geen simpele materie (voor mij), maar ik probeer er handvaten aan te geven waarbij ik verder wil kijken dan de algemene dingen die vaak geroepen worden over dit soort zaken.

Overzichtelijke website statistieken van ICStats, Visitor Engagement praktisch toepasbaar!

Link naar reactie
 • 0

een berekening wordt pas echt zinvol als alle kosten en mogelijkheden er ook in meegenomen worden. En dan blijken er wel heel veel variabelen te zijn. Een BV heeft nu eenmaal meestal hogere kosten dan een eenmanszaak. Het is niet reëel om die kosten dan buiten beschouwing te laten.

 

Maar, met inachtneming van alle wetswijzigingen per 01/01/07, is een BV uit fiscale overwegingen bij minder dan 100.000 euro winst (voor belasting) nog steeds niet interessant.

 

De belangrijkste redenen om voor een BV te kiezen zijn dan ook niet fiscaal.

Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar reactie
 • 0
Maar, met inachtneming van alle wetswijzigingen per 01/01/07, is een BV uit fiscale overwegingen bij minder dan 100.000 euro winst (voor belasting) nog steeds niet interessant.

 

Kun je me dat met een berekening laten zien? Ik ben namelijk erg ongelovig (zeker in dit topic ben ik nogal kritisch) en het zou mooi zijn als je een en ander dan met een berekening wilt staven. Iets roepen kan ik ook.

 

Die extra kosten, om mee te beginnen, waar bestaan die uit en wat bedragen die? (want zoals ik zelf ook al aangaf, moeten die natuurlijk wel meegenomen worden, dan moet je echter wel weten wat dat bedraagt)

Overzichtelijke website statistieken van ICStats, Visitor Engagement praktisch toepasbaar!

Link naar reactie
 • 0

Grof voorbeeld:

 

BV

Omzet: 55.000

DGA Salaris: 39.000

Netto salaris: 28.000 (ongeveer)

BTW over DGA salaris: 7.410

Vennootschapbelasting: 94

 

Eenmanszaak

Omzet: 28.000

Netto inkomsten: 28.000 (afhankelijk van hoeveel aftrekposten je hebt betaal je geen IB)

 

Dus bij 55K omzet heb je hetzelfde netto inkomen als bij een eenmanszaak met 28K omzet, en bijna 8K extra kosten. Deze 55K is het minimale wat je moet halen om een DGA salaris van 39K te kunnen uitbetalen. Je hebt dan geen winst over om als dividend uit te kunnen keren.

 

Disclaimer: Er kunnen heel goed fouten in bovenstaande verhaal zitten! Het is maar een grove berekening, en ik kan makeklijk iets over het hoofd hebben gezien. Het geeft echter wel een goede indicatie vann het verschil tussen de twee.

Link naar reactie
 • 0

Berekening is helaas iets te groot om hier te plaatsen (en het bestand mag niet uit copyright overwegingen).

 

Maar:

 

IB:

Winst 120.000

FOR 11.050

zelfst aftrek 4.310

Ondern.aftrek 10.464

Belastbaar bedrag 94.176

Belastingheffing 42.419

 

BV:

Winst 120.000

DGA sal. 60.000

pensioenkn 6.465

bel winst 51.584

VPB 11.247

IB salaris DGA 25.577

Latente AB-claim 7.504

Totale belasting 44.167

 

 

(heb niet alle bedragen erin gezet, dus de optelsom ven de belasting sluit niet helemaal aan).

 

Dus eenmanszaak is ook bij een winst nog voordeliger. Bij een BV heb je nog andere kosten, zoals aangifte LB, oprichtingskosten, etc. Die zitten hier ook niet in, want die kan ik ook niet inschatten.

Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar reactie
 • 0

Ronald,

 

Zijn op de genoemde bedragen vaste percentages van toepassing en welke posten zijn naar eigen inzicht te wijzigen ( bijv. For) wel of niet reserveren?

 

DGA salaris wellicht minder en op andere manier/wijze uitkeren ?

 

Ed

Link naar reactie
 • 0
Dus bij 55K omzet heb je hetzelfde netto inkomen als bij een eenmanszaak met 28K omzet, en bijna 8K extra kosten. Deze 55K is het minimale wat je moet halen om een DGA salaris van 39K te kunnen uitbetalen. Je hebt dan geen winst over om als dividend uit te kunnen keren.

 

Die BTW zijn geen kosten. De DGA moet ze afdragen en de BV kan ze verrekenen (mits natuurlijk BTW verrekend kan worden, maar wat bij de meesten het geval is).

 

In het voorbeeld van Ronaldinho zitten alle posten die horen bij een volwassen bedrijf. Daarmee bedoel ik dus die pensioenvoorzieningen etc. In de situatie die ik bedoel is dat allemaal niet aan de orde en wordt elke euro gebruikt voor het bedrijf of netto inkomen. Dan kan je wel FOR gaan instellen, maar dat geld kun je dan niet meer gebruiken.

 

Het gaat mij dus om de heel kale berekening.

 

Overzichtelijke website statistieken van ICStats, Visitor Engagement praktisch toepasbaar!

Link naar reactie
 • 0

Ronald,

 

Kan je met eenzelfde soort berekening laten zien wat de bedragen zouden worden bij een winst van zeg 45K,

Ik heb namelijk in een andere tread een concept vernomen waarin de DGA parttime voor een holding werkt ( 1 dag in de week ) en op basis daarvan beloont wordt en de af te dragen BTW onder de limiet v/d KOR valt. Deze constructie zou voor mij uitermate geschikt zijn om middels

een BV te participeren in een op te richten vennootschap onder firma

 

Ben benieuw Ed,

 

zie

Was er ook niet zoiets als BTW die een DGA over salaris moet betalen indien hij meer dan 50 procent van de aandelen bezit en het geen holding betreft? Dit was nieuw geloof ik, maar helemaal zeker weten doe ik dit niet...

 

alef

 

 

Het klopt. Over het salaris (als dat in de holding of in de 'enige' B.V. genoten wordt) moet BTW worden afgedragen.

 

Als het salaris in de 'werk BV' wordt betaald en er is tevens een fiscale eenheid voor de BTW met de Holding, dan heb je daar natuurlijk geen last van.

 

Nu zit ik me even het volgende af te vragen:

 

Stel je hebt één B.V. (mijn eigen situatie). De B.V. betaalt een part-time salaris van 1 dag in de week dus 39.000/5 = 7.800 euro. Daar moet 1.482 aan btw over worden afgedragen. De B.V. vraagt dit terug van de Fiscus.

 

Echter de DGA valt voor een heel groot deel in de Kleine Ondernemersregeling, hoeft dus niet alle BTW af te dragen.

 

Klopt dit? Fijn als iemand dit weet, bijvoorbeeld uit eigen ervaring.

 

groeten, Leon

 

 

Link naar reactie
 • 0

Je hebt best kans dat als je op deze manier van de KOR gebruik wil maken, de Belastingdienst een fiscale eenheid voor de BTW zal constateren. Dan werkt dit niet meer.

 

Een exacte berekening van het voordeel/nadeel van een BV is niet te geven, omdat dat afhankelijk is van meerdere keuzes (salaris, dividend, pensioenvoorzieningen, etc.). Maar bij een resultaat van 45K moet je toch wel rekenen op een verschil van 5K in het voordeel van de eenmanszaak.

 

Voor het overige:

FOR is 12%, max 11.227 (2007). FOR-dotatie is puur een fiscale berekening: je hoeft het bedrag niet aan iemand te betalen, apart te zetten of wat dan ook. Het is puur uitstel van belastingheffing tot het moment van staking van de onderneming (en dan zijn er nog wat faciliteiten, maar zul je meestal wel wat met het geld moeten doen). Dus FOR-dotatie is juist ook voor starters handig (mits winst aanwezig), omdat het je winst en dus de belastingheffing verlaagt, zonder dat je iets met het bedrag zelf hoeft te doen. Dus in feite is het gewoon gratis uitstel van belasting, welk bedrag je dus weer kunt gebruiken voor je onderneming.

 

Zelfstandigenaftrek is een aflopende staffel, van 9028 (tot 13K winst) tot 4379 (vanaf 57K winst) (excl startersaftrek).

MKB-winstvrijstelling = 10%

Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar reactie
 • 0
FOR is 12%, max 11.227 (2007). FOR-dotatie is puur een fiscale berekening: je hoeft het bedrag niet aan iemand te betalen, apart te zetten of wat dan ook. Het is puur uitstel van belastingheffing tot het moment van staking van de onderneming (en dan zijn er nog wat faciliteiten, maar zul je meestal wel wat met het geld moeten doen). Dus FOR-dotatie is juist ook voor starters handig (mits winst aanwezig), omdat het je winst en dus de belastingheffing verlaagt, zonder dat je iets met het bedrag zelf hoeft te doen. Dus in feite is het gewoon gratis uitstel van belasting, welk bedrag je dus weer kunt gebruiken voor je onderneming.

 

Dat is een belangrijke! Dank je wel voor de toelichting, want ik dacht dat dit altijd echt gereserveerd moest worden.

Overzichtelijke website statistieken van ICStats, Visitor Engagement praktisch toepasbaar!

Link naar reactie
 • 0

Je hebt best kans dat als je op deze manier van de KOR gebruik wil maken, de Belastingdienst een fiscale eenheid voor de BTW zal constateren. Dan werkt dit niet meer.

Tussen welke ondernemingen kan dan eventueel een fiscale eenheid worden geconstateerd in relatie tot deelname bv in VOF / eenmanszaak Ed?

 

De deelname middels BV in de vof is niet als hoofddoel m.b.t. de KOR bedoelt, maar met name de mogelijkheid parttime te participeren in een VOF en daarvoor middels de bv een salaris( op parttime basis) voor te krijgen ongeacht de activiteiten die men daarnaast zou ondernemen.( bedrijf/loondienst) En tevens als mogelijkheid het salaris DGA 39000,- euries

ofzo in verhouding te plaatsen tot de gewerkte uren 1 dag i/d week.

 

Huh.............ja dat bedoel ik geloof ik

 

Ed ( hehe karma ............ ra ra hoe kan dat

Link naar reactie
 • 0

Hoewel er zoveel factoren van invloed "kunnen" zijn, moet het toch mogelijk zijn om een soort van "standaard" berekening te maken waarbij te berekenen is wat de verschillen zijn? Die zie ik zo weinig en bij de berekeningen die ik zie wordt voor de DGA meteen van alles moois geregeld zoals pensioenopbouw en weet ik wat nog meer. Als je dat vergelijkt met een zelfstandig ondernemer die verder niets opbouwt gaat de vergelijking inderdaad mank. Nee, ik wil eens een vergelijking zien van een zeer sobere BV (met een lager gebruikelijk loon, geen pensioen en wat dan ook) met een netto inkomen bij een eenmanszaak.

 

Iemand die daar een berekening van kan maken?

 

Ik heb een berekening met 2 variabelen gemaakt. De variabelen zijn de winst en het salaris. In de berekening ben ik er ook vanuitgegaan dat de dividenden meteen worden uitgekeerd.

 

Er zijn modellen die met veel meer variabelen (zoals pensioenleeftijd, dotatie levensloop, aantal jaren tot heffing box 2 etc. etc.) werken. Je kunt je dan ook wel voorstellen dat er voor iedereen weer een ander financieel omslagpunt is.

 

Groeten,

Raimond

BV-berekenaar_eenvoudig.xls

www.vlend.nl

Link naar reactie
 • 0

Als 'schrijver' van een van de draadjes waarnaar verwezen wordt wijs ik jullie graag nog even naar het volgende.

 

Inmiddels heb ik voor jullie een vergelijking gemaakt in de vorm van een spreadsheet. Zie http://www.esset.nl/bvofeenmanszaak.htm

Boekhouden in Excel - http://www.boekhoudeninexcel.nl - Dashboard, grafische analyses, automatische jaarrekening

 

Tip: Gratis mooie facturen maken in Excel? http://www.excelfacturen.nl

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  0 leden, 54 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.