Ga naar inhoud
 • 0

zakelijk auto prive verzekeren?

Newbee     3 0

Ik heb een peugeot partner (98), deze wagen gebruik zowel zakelijk als prive, de auto staat op naam van de zaak (ivm wegenbelasting grijs=goedkoop) en ik heb de wagen prive verzekerd bij de abnamro, destijds bij het afsluiten van de verzekering had ik de auto op mijn eigen naam staan en na het afsluiten van de verzekering heb ik de auto op naam van de zaak gezet.

 

Op dit moment ben ik bezig met al mijn privedingen zoals rekening/verzekeringen/hypotheek om te gooien. Mijn nieuwe verzekereraar zegt dat ik al die tijd onverzekerd heb rond gereden ondanks dat ik verzekerd was en van de rdw heb ik nooit wat gehoord, is dit zo of maakt het niet uit waar en hoe je verzekerd bent, de nieuwe verzekeringsmaatschappij zegt ook dat dit bij hun niet mogelijk is maar volgens mij zeggen ze dat alleen maar omdat ze minder aan mij verdienen particulier.

 

graag reacties, misschien zijn er mensen die hier meer vanaf weten? verzekeringsadviseurs of mensen met hetzelfde probleem


MY RESTAURANT RULES!

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

17 antwoorden op deze vraag

 • 0
Newbee     2 0

Het gaat de verzekeringsmaatschappij om twee zaken voor wat betreft de verzekerde persoon en het verzekerde voertuig:

1 wie is de hoofdbestuurder van het voertuig (die zou immers een bekende brokkenmaker kunnen zijn);

2 het voertuig, dus het kenteken

meer niet.

 

Trek zelf uw conclusie.

Link naar reactie
 • 0
Newbee     3 0

ik ben de hoofdbestuurder en heb een vlekkeloos verleden, dus ik hoef me er niks van aan te trekken en gewoon net als de vorige keer de auto op eigen naam zetten, verzekeren en vervolgens weer op naam van de zaak zetten of trek ik nu de verkeerde conclusie..


MY RESTAURANT RULES!

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,4k 26 1853

@Adri: ik denk dat je over de essentie van de casus heen hebt gelezen: er is een wijziging van kentekenhouder en dus moet ook de verzekeringnemer wijzigen.

 

Je hebt de auto privé verzekerd bij de bank en daarna de auto overgeschreven naar je zaak. Hiervan heb je de verzekeraar niet in kennis gesteld

 

Het overschrijven van de auto is een wijziging van eigenaar (en in wezen niet anders dan een verkoop aan een derde). Als de nieuwe eigenaar (jouw bedrijf) vervolgens de auto niet verzekert rijdt je inderdaad onverzekerd rond. En tegelijkertijd betaal je privé door voor een overbodige verzekering waar je inderdaad - formeel gezien - geen enkel recht aan kunt ontlenen.

 

Dat de RDW in dit geval geen melding heeft gemaakt van een onverzekerde auto is op zich niet zo onbegrijpelijk: de privéverzekering is immers door verzekeraar nooit afgemeld in het kentekenregister van de RDW en dus is er een actieve verzekering. De RDW controle van kentekenhouder en verzekeringnemer vindt doorgaans vluchtig plaats (op postcode/huisnummer, kenteken en meldcode), dus als jouw bedrijf op het zelfde (post)adres gevestigd is als jijzelf, dan slipt dit er bij de RDW soms doorheen.

 

Conclusies:

 • de nieuwe verzekeraar heeft gelijk: je hebt lange tijd onverzekerd rondgereden
 • dat je geen RDW meldingen hebt ontvangen is toeval/geluk
 • het overschrijven van een auto altijd melden aan een verzekeraar of je verzekeringsadviseur (overschrijving is ook een reden om een contract tussentijds op te zeggen..soms wordt daar handig "gebruik" van gemaakt)

 

de nieuwe verzekeringsmaatschappij zegt ook dat dit bij hun niet mogelijk is maar volgens mij zeggen ze dat alleen maar omdat ze minder aan mij verdienen particulier.

 

Ik denk dat de verzekeraar doelt op het privé verzekeren van een zakelijke auto. Sommige verzekeraars hanteren daar aparte particuliere tarieven waarin zakelijk gebruik van dekking is uitgesloten. Gelukkig is dat een minderheid want het privé verzekeren van zakelijke auto's (maar dan wel met juiste kentekenhouder) komt vaak voor : daarvan is o.a. sprake als je je privé auto zakelijk gebruik en kilometerkosten declareert. Het is dan dus wel van belang om bij je privé verzekeraar te checken of dit zakelijke gebruik wel onder de dekking valt, anders rijd je weliswaar WA-verzekerd rond, maar heb je geen cascodekking en kan een WA schade op je verhaald worden.

 

 


Zelf online je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) samenstellen en afsluiten?

Maar wél met hulp van een adviseur als jij dat wilt? www.AOVzelfdoen.nl

 

 

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,4k 26 1853
ik ben de hoofdbestuurder en heb een vlekkeloos verleden, dus ik hoef me er niks van aan te trekken en gewoon net als de vorige keer de auto op eigen naam zetten, verzekeren en vervolgens weer op naam van de zaak zetten of trek ik nu de verkeerde conclusie..

 

De verkeerde conclusie: de kentekenhouder moet de verzekeringnemer zijn. Maar ik snap überhaupt niet wat het voordeel van deze constructie is. Op deze wijze valt de verzekering niet op te voeren als zakelijke kosten (zoals Peter al stelde).

En bij een goede verzekeraar zit er geen enkel noemenswaardig tariefvoordeel tussen privé en zakelijk verzekeren, nog afgezien van het feit dat je daarvoor een enorm risico van onverzekerde schade loopt en het bewuste handelen ook nog eens uitgelegt kan worden als verzwijging/misleiding,

 


Zelf online je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) samenstellen en afsluiten?

Maar wél met hulp van een adviseur als jij dat wilt? www.AOVzelfdoen.nl

 

 

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,4k 26 1853

Tot slot: de polisvoorwaarden van ABN Amro

(overigens een standaard bepaling bij vrijwel iedere verzekeraar)

 

5.12 Geen eigendom

Er wordt geen dekking verleend indien uit het kentekenregister

van de Rijksdienst voor het Wegverkeer blijkt dat op het moment

van de gebeurtenis, noch verzekeringnemer, noch diens echtgenoot,

echtgenote, partner of inwonend kind ingeschreven staat als

eigenaar dan wel houder van de personenauto, tenzij anders

schriftelijk is overeengekomen.

De uitsluitingen volgens artikel 5.1 en 5.4 t/m 5.8 gelden niet

voor de verzekeringnemer, indien hij aantoont dat deze

omstandigheden zich buiten zijn weten of tegen zijn wil hebben

voorgedaan en dat hem ten aanzien daarvan redelijkerwijs niets

valt te verwijten. Indien verzekeringnemer een bedrijf of instelling

is, kan verzekeringnemer zich er niet op beroepen dat een

uitsluiting niet bekend was bij een door hem gemachtigde

bestuurder van de personenauto.

 

Conclusie: geen dekking!


Zelf online je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) samenstellen en afsluiten?

Maar wél met hulp van een adviseur als jij dat wilt? www.AOVzelfdoen.nl

 

 

Link naar reactie
 • 0
Newbee     2 0

Norbert, Ik deel je mening niet en wel om de volgende redenen:

 

Indien hier sprake is van een eenmanszaak (daar ben ik bij mijn antwoord vanuit gegaan) dan meen ik te weten dat er sprake is van dezelfde eigenaar. Een eenmanszaak is immers geen rechtpersoon.

Het overschrijven van prive naar zaak heeft dan voor de dekking geen enkel effect. Voor de verzekeringsmaatschappij blijft de eigenaar dezelfde, alsmede de hoofdbestuurder. Het risico voor de verzekeraar wijzigt niet (uitzondering: de situatie waar jij op doelt van het uitsluiten van zakelijk gebruik met prive auto's). Het niet vergoeden van eventuele schade zou dan in mijn beleving wanprestatie zijn.

 

Overigens zijn zakelijke kosten betaald vanaf een priverekening gewoon aftrekbaar bij de winstberekening voor de heffing van inkomstenbelasting.

 

In het geval hier sprake is van een BV van de hoofdbestuurder ligt het iets anders. Formeel zou de verzekeraar een schade op grond hiervan kunnen weigeren. Naar mijn mening zou dat echter onredelijk en onbillik zijn, hetgeen verankert is in ons Burgerlijk Wetboek. Het risico is immers voor de verzekeraar niet gewijzigd, de hoofdbestuurder is dezelfde gebleven.

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,4k 26 1853
Het niet vergoeden van eventuele schade zou dan in mijn beleving wanprestatie zijn.

Moreel gezien mee eens...but thats not the issue here. Formeel pleegt de eigenaar verzwijging door de verzekaar niet van alle relevante feiten op de hoogte te stellen. Dat die feiten relevant zijn blijkt al uit het gestelde in de polisvoorwaarden.

 

Zowel voor eenmanszaak als BV geldt dat het zakelijk verzekeren weldegelijk aanzienlijke consequenties heeft: bijvoorbeeld voor de BTW verrekening van schades. Aangezien de meeste eenmanszaken en BV's BTW kunnen verrekenen wordt verzekerd ex BTW.

 

In het geval hier sprake is van een BV van de hoofdbestuurder ligt het iets anders. Formeel zou de verzekeraar een schade op grond hiervan kunnen weigeren. Naar mijn mening zou dat echter onredelijk en onbillik zijn, hetgeen verankert is in ons Burgerlijk Wetboek. Het risico is immers voor de verzekeraar niet gewijzigd, de hoofdbestuurder is dezelfde gebleven.
De Wet ( WAM) is hier heel duidelijk over. Eigenaar of houder (in geval van lease/financiering) zijn verzekeringsplichtig. Over die "redelijkheid en billijkheid" van de melding verkoop auto aan een BV bestaat jurisprudentie: die stelt de verzekerde/eigenaar m.i. terecht in het ongelijk..

Zelf online je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) samenstellen en afsluiten?

Maar wél met hulp van een adviseur als jij dat wilt? www.AOVzelfdoen.nl

 

 

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,4k 26 1853
..net als de vorige keer de auto op eigen naam zetten, verzekeren en vervolgens weer op naam van de zaak zetten

 

Herhaald verzoek: WAAROM?

Kan Topicstarter (David R) die hamvraag beantwoorden? Ik snap nog steeds het (beoogde?) doel of voordeel van deze hele constructie niet. Waarom al deze moeite met overschrijven alleen om de auto privé te kunnen verzekeren met alle mogelijke nadelen van dien?

 

 


Zelf online je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) samenstellen en afsluiten?

Maar wél met hulp van een adviseur als jij dat wilt? www.AOVzelfdoen.nl

 

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     337 19

Ben ook erg nieuwsgierig naar het waarom...

 

Zakelijk verzekeren is zo veel duurder niet en levert je extra aftrek-kosten..

De auto is dan gewoon goed verzekerd en dat is wel zo fijn lijkt mij?

 

Is dit niet ongeveer hetzelfde als met bedrijfsgoederen/voorraad in je woonhuis? Mijn huis is particulier tegen brand e.d. verzekerd maar mijn voorraad en bedrijfsinventaris wordt apart gedekt door een zakelijke verzekering omdat de prive verzekering dat niet dekt...

 

Karen

Link naar reactie
 • 0
Moderator     19,9k 20 1581

Ik wil graag opmerken dat het fiscaal niet eens relevant is of de auto privé of zakelijk verzekerd is. Als de auto op de balans staat, dan zijn de verzekeringspremies gewoon aftrekbaar!

 

Daarnaast is het inderdaad de plicht van de verzekeringnemer om de verzekeraar te informeren dat hij zakelijk rijdt en dat er recht bestaat op aftrek van BTW.

 

Volgens mij is dat alles wat er speelt.

 

Groet

Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,4k 26 1853
Volgens mij is dat alles wat er speelt.

...en uiteraard de wettelijke verplichting in de WAM en eisen in de verzekeringsovereenkomst dat de eigenaar of houder de verzekeringnemer is. Wie de kentekenhouder wijzigt moet ook de verzekering wijzigen.

 

Jammer dat DavidR niet meer reageert waarom hij zo'n U-bocht toepast.. :-\


Zelf online je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) samenstellen en afsluiten?

Maar wél met hulp van een adviseur als jij dat wilt? www.AOVzelfdoen.nl

 

 

Link naar reactie
 • 0
Moderator     19,9k 20 1581

Volgens mij is dat alles wat er speelt.

Wie de kentekenhouder wijzigt moet ook de verzekering wijzigen.

 

Jammer dat DavidR niet meer reageert waarom hij zo'n U-bocht toepast.. :-\

 

 

De kentekenhouder hoeft niet gewijzigd te worden als het om een eenmanszaak gaat. Het enige vereiste aan het zakelijk rijden, is dat bij aanschaf de keuze gemaakt wordt om de auto op de balans te zetten. Dat dan de eigenaar van de auto de ondernemer achter die eenmanszaak is, is fiscaal irrelevant.

 

groeten

Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,4k 26 1853
De kentekenhouder hoeft niet gewijzigd te worden als het om een eenmanszaak gaat.

 

Mee eens..maar DavidR wijzigt de kentekenhouder wel (om immer onduidelijke redenen) en stelt zijn verzekeraar daarvan vervolgens niet in kennis.


Zelf online je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) samenstellen en afsluiten?

Maar wél met hulp van een adviseur als jij dat wilt? www.AOVzelfdoen.nl

 

 

Link naar reactie
 • 0
Newbee     3 0

Beste Mensen,

 

Ik denk dat ik nu een stuk wijzer ben, mijn excuses voor de late reactie, maar mijn werk ligt in de keuken en niet achter de computer.

Allemaal bedankt voor de reacties!!


MY RESTAURANT RULES!

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  16 leden, 217 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.